Skype-rahalähetysten ehdot

Rahan lähetys- ja vastaanottotoimintoa (jos saatavilla) käyttämällä käyttäjä hyväksyy sen, että Skype käyttää kolmansia osapuolia maksu- ja siirtopalveluiden tarjoamiseen ja toteuttamiseen. Skype ei tarjoa eikä toteuta maksu- tai siirtopalveluita eikä muita rahapalveluita. Rahan lähetys ja vastaanotto Skypen kautta voi olla saatavilla vain 18 vuotta täyttäneille käyttäjille tai kolmansien osapuolten ehtojen mukaisesti. Käyttäjien on myös rekisteröidyttävä ja kolmannen osapuolen on myönnettävä heille tili. Rahan lähetystoiminnon käyttö saattaa edellyttää, että käyttäjä rekisteröityy kolmansien osapuolten ehtojen mukaisesti sekä antaa luvan tietojen luovuttamiseen näille kolmansille osapuolille palvelun tarjoamista varten. Jos Skypelle ilmoitetaan, että käyttäjä käyttää rahan lähetystoimintoa kolmannen osapuolen ehtojen vastaisesti, Skypen on ehkä keskeytettävä tai peruutettava käyttäjän oikeus käyttää tiliään tai ryhdyttävä muihin tiliä koskeviin toimiin. Skype ja Microsoft eivät ole vastuussa kolmansien osapuolten tarjoamista maksupalveluista eivätkä mistään toimista, jotka on tehty kolmannen osapuolen ehtojen mukaisesti. Skype ei takaa, esitä eikä vakuuta, että rahan lähetys- ja vastaanottotoiminto on jatkossakin käytettävissä.