Näitä käyttöehtoja sovelletaan käyttäjän käyttämiin koodin osiin, painikkeisiin, linkkeihin, SDK:ihin ja API-yhteensovituksiin, jotka Microsoft on julkaissut käytettäviksi Skype-sovelluksessa tai Microsoft-verkkosivulla, joilla nämä käyttöehdot on julkaistu, jotta käyttäjän verkkosivujen ja sovellusten käyttäjät voivat ottaa yhteyden Skypeen ja jakaa asioita tai keskustella Skype-sovelluksessa ("Skype-integroinnit").

  1. LISENSSI. Koodinäytteitä voidaan tarjota näytteen mukana toimitettavien avoimen lähteen lisenssiehtojen alaisuudessa. Ellei muuta ole ilmoitettu, Microsoft myöntää näiden käyttöehtojen alaisuudessa käyttäjälle rajoitetun, henkilökohtaisen, ei-yksinoikeudellisen, ei-siirrettävän, ei-uudelleenlisensoitavan peruutettavissa olevan oikeuden käyttää Skype-integrointeja käyttäjän verkkosivuilla tai sovelluksissa. Microsoft pidättää kaikki muut oikeudet.
  2. RAJOITUKSET. Lukuun ottamatta sitä, mikä näissä ehdoissa on nimenomaisesti sallittu, käyttäjä ei saa: (a) käyttää Skype-integrointeja Skype-käyttömahdollisuuden myyntiin; (b) peittää tai muuttaa Skype-integrointien sisältämiä tavaramerkkejä, kuvakkeita tai logoja; (c) käyttää Skype-integrointeja Skype-tuotemerkkiä koskevien ohjeiden tai sovellettavien teknisten ohjeiden vastaisesti; (d) käyttää Skype-integrointeja tavalla, joka perättömästi viittaa sponsorointiyhteistyöhön, kumppanuuteen tai yhteyteen Skypen tai Microsoftin kanssa; (e) johtaa käyttäjiä harhaan Skype-integrointien tarkoitukseen liittyen tai tarjota taloudellisia kannustimia Skype-integrointien avaamiseen tai napsauttamiseen; (f) kopioida, muokata, julkaista uudelleen, toisintaa, myydä, vuokrata, lainata tai muulla tavoin siirtää ohjelmistoa; (g) asettaa Skype-integrointeja näkyville verkkosivustolle tai sovellukseen, joka on Microsoft-palvelusopimukseen sisältyvän Menettelyohjeen vastainen; (h) käyttää Skype-integrointeja mainoksissa tai mainontatarkoituksessa ilman Microsoftin kirjallista suostumusta; (i) myydä tai muuten siirtää Skype-integrointeja käyttöön liittyviä tietoja kolmansille osapuolille; (i) muuttaa tai ohjata toisaalle mitään Skype-integrointien linkkiä.
  3. LISÄEHDOT. Näiden ehtojen lisäksi Microsoft-palvelusopimus ja Skype-tuotemerkkiä koskevat ohjeet ohjaavat Skype-integrointien käyttöä. Ristiriitatilanteessa nämä ehdot ovat ensisijaisia.
  4. TIETOSUOJA. Käyttäjä hyväksyy, että Microsoft saattaa analysointityökalujen avulla ottaa haltuunsa ja analysoida tietoja, jotka aiheutuvat Skype-integrointien käyttämisestä. Käyttäjän verkkosivustojen ja sovellusten, joilla Skype-integroinnit ovat näkyvillä, on noudatettava kaikkia soveltuvia tietojen suojaukseen ja yksityisyyteen liittyviä lakeja, ja niillä on oltava näkyvillä tietosuojakäytäntö, jossa on selkeästi ilmaistu evästeiden käyttö ja muut vastaavat tekniikat sekä kaikenlainen Skype-integrointien käyttöön liittyvien tietojen kerääminen, jakaminen ja käyttö.
  5. TAKUUN VASTUUVAPAUSLAUSEKE. OHJELMISTO LISENSOIDAAN ”SELLAISENA KUIN SE ON SOPIMUSHETKELLÄ”. KÄYTTÄJÄ VASTAA KÄYTTÖÖN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ. MICROSOFT EI MYÖNNÄ MITÄÄN NIMENOMAISIA TAKUITA, LAATUTAKUITA TAI EHTOJA. PAIKALLISEN LAINSÄÄDÄNNÖN SALLIMISSA MÄÄRIN MICROSOFT KIELTÄÄ KAUPATTAVUUTTA, TIETTYYN TARKOITUKSEEN SOPIVUUTTA SEKÄ OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUTTA KOSKEVAT HILJAISET TAKUUT.
  6. VASTUUNRAJOITUS. MICROSOFT EI OLE MISSÄÄN TILANTEESSA VASTUUSSA MISTÄÄN SELLAISISTA SUORISTA, EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA, ERITYISISTÄ, VAROITTAVIIN VAHINGONKORVAUKSIIN OIKEUTTAVISTA TAI SEURAUKSELLISISTA VAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN, MUTTA NÄIHIN RAJOITTUMATTA, KORVAAVIEN TUOTTEIDEN TAI PALVELUIDEN HANKINTA; KÄYTTÖMAHDOLLISUUDEN, TIETOJEN TAI VOITTOJEN MENETYS TAI LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMINEN), OLIPA NIIDEN SYY JA VASTUUTEORIA MIKÄ TAHANSA, RIIPPUMATTA SIITÄ, ONKO PERUSTEENA SOPIMUS, ANKARA VASTUU TAI SOPIMUSRIKKOMUS (MUKAAN LUKIEN LAIMINLYÖNNIT JA MUUT PERUSTEET), JOTKA AIHEUTUVAT MILLÄÄN TAVALLA OHJELMISTON TAI SKYPE-INTEGROINTIEN KÄYTÖSTÄ, VAIKKA KYSEISEN VAHINGON MAHDOLLISUUS OLISI TUOTU TIETOON. Paikallinen lainsäädäntö ei mahdollisesti salli satunnaisten, seurauksellisten tai muiden vahinkojen vastuurajoitusta tai vastuun poissulkemista, minkä vuoksi edellä esitetty rajoitus tai poissulkeminen saattaa mitätöityä.
  7. IRTISANOMINEN.Microsoft voi milloin tahansa irtisanoa nämä ehdot mistä tahansa syystä. Käyttäjä sitoutuu lopettamaan kaiken Skype-integrointien käytön sekä poistamaan Skype-integroinnit sivustoiltaan ja sovelluksistaan viipymättä saatuaan ilmoituksen irtisanomisesta. Osat 2, 5, 6 ja 8 pysyvät voimassa myös näiden ehtojen irtisanomisen jälkeen.
  8. YLEISET. (a) Nämä ehdot muodostavat sopijaosapuolten välisen aihetta koskevan koko sopimuksen, joka korvaa kaikki osapuolten väliset aihetta koskevat aiemmat sopimukset, tiedoksiannot ja ilmoitukset. (b) Microsoft voi päivittää nämä ehdot julkaisemalla päivityksiä tällä sivustolla, ja käyttäjä osoittaa hyväksyvänsä päivityksen jatkamalla ohjelmiston tai Skype-integrointien käyttöä julkaisun jälkeen. (c) Tätä sopimusta tulkitaan Washingtonin osavaltion lakien mukaisesti, ja kyseistä lakia sovelletaan sopimusrikkomusta koskevissa kanteissa lainvalintaperiaatteista huolimatta. Sopijaosapuolet sitoutuvat peruuttamattomasti siihen, että kaikki näistä ehdoista aiheutuvat tai niihin liittyvät erimielisyydet käsitellään Yhdysvaltain Washingtonin osavaltion Kingin piirikunnan osavaltion ja liittovaltion tuomioistuimissa, joilla on myös yksinomainen päätösvalta.