SKYPE PREVIEW- JA SKYPE INSIDER -OHJELMAN EHDOT

Lähetetty: Kesäkuu 2018

Kiitos osallistumisesta Skype Preview- ja/tai Skype Insider -ohjelmaan (yhdessä ja erikseen ”ohjelma”). Ohjelma tarjoaa mahdollisuuden käyttää Skypen tiettyä ennakkojulkaisuohjelmistoa (mukaan lukien ohjelmistoon sisältyvät fontit, kuvakkeet, kuvat ja äänitiedostot sekä sen käyttöohjeet, päivitykset ja laajennukset) (”ennakkojulkaisutekniikat”). Ohjelman avulla Skypen käyttäjät voivat käyttää tiettyjä ennakkojulkaisutekniikoita tarkoituksena tarjota palautetta Skypelle. Osa ennakkojulkaisutekniikoista ei välttämättä ole saatavilla alueellasi tai kaikissa käyttöympäristöissä.

Ennen aloittamista on hyvä tutustua muutamaan tärkeään seikkaan.

JOS KÄYTTÄJÄ ASUU YHDYSVALLOISSA, OSIO 12 SISÄLTÄÄ SITOVAA VÄLIMIESMENETTELYÄ JA RYHMÄKANTEISTA LUOPUMISTA KOSKEVAN LAUSEKKEEN. SE VAIKUTTAA KÄYTTÄJÄN OIKEUKSIIN SELVITETTÄESSÄ KÄYTTÄJÄN JA SKYPEN VÄLISIÄ KIISTOJA. SE ON LUETTAVA HUOLELLISESTI.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS

Ennakkojulkaisutekniikat:

  • sisältävät ohjelmiston kokeellisia ja varhaisia ennakkoversioita. Tämä tarkoittaa, että ohjelmisto saattaa silloin tällöin kaatua.
  • keräävät ja lähettävät henkilötietoja ja muita tietoja Skypelle automaattisesti lisätietoja löytyy osiosta 2 ja tietosuojalausekkeesta
  • saattavat lakata toimimasta tai päivittyä automaattisesti ilman erillistä ilmoitusta; ja
  • saattavat muuttua ennen kaupallista julkaisua, tai niitä ei ehkä julkaista kaupallisesti lainkaan.

1. OHJELMAN PERUSPERIAATTEET

a. Ehtojen hyväksyntä. Käyttämällä ennakkojulkaisutekniikoita käyttäjä hyväksyy nämä ehdot, jotka muodostavat lainvoimaisen sopimuksen. Sopimuksen osapuolet ovat käyttäjä ja Skype Software S.à.r.l, 23 – 29 Rives de Clausen, L-2165 Luxemburg (”Skype”). Ohjelman avulla Skypen käyttäjät voivat käyttää tiettyjä ennakkojulkaisutekniikoita tarkoituksena tarjota palautetta Skypelle.

b. Alaikäiset käyttäjät. Osallistumalla ohjelmaan käyttäjä ilmaisee olevansa täysi-ikäinen asuinmaassaan voimassa olevan määritelmän mukaisesti tai saaneensa vanhempansa tai laillisen holhoojansa luvan tämän sopimuksen ehtoihin sitoutumiseen ja ohjelmaan osallistumiseen. Jos käyttäjä ei tiedä, onko hän täysi-ikäinen asuinmaassaan voimassa olevan määritelmän mukaisesti, tai jos hän ei ymmärrä tätä osiota, hänen ei tule käyttää ennakkojulkaisutekniikoita ennen luvan pyytämistä vanhemmaltaan tai lailliselta holhoojaltaan. Jos olet alaikäisen käyttäjän vanhempi tai laillinen holhooja ja olet ottamassa ennakkojulkaisutekniikoita käyttöön alaikäisen käyttäjän puolesta, hyväksyt tämän sopimuksen alaikäisen käyttäjän puolesta ja vastaat kaikesta ennakkojulkaisutekniikoiden käytöstä.

c. Ehtojen muutokset. Skype voi muuttaa ohjelmaa tai näitä ehtoja koska tahansa. Nämä muutokset on hyväksyttävä, jos käyttäjä haluaa jatkaa ohjelmaan osallistumista. Jos muutoksia tehdään, niistä ilmoitetaan käyttäjälle julkaisemalla ilmoitus ohjelman sivustolla, ennakkojulkaisutekniikoiden käyttöliittymän kautta, sähköpostitse, pikaviestillä tai jollakin muulla järkevällä ja asiaankuuluvalla tavalla. Käyttäjän katsotaan hyväksyneen muuttuneet ehdot, jos hän käyttää ennakkojulkaisutekniikoita muutosten voimaantulopäivän jälkeen. Jos käyttäjä ei hyväksy muutoksia, hänen on lopetettava ennakkojulkaisutekniikoita käyttö ja noudatettava osiossa 9 esitettyjä irtisanomisohjeita. Muussa tapauksessa uudet ehdot tulevat voimaan.

d. Lisäehdot. Ennakkojulkaisutekniikoiden käyttöön sovelletaan myös Microsoftin palvelusopimusta ja sen sisältämää tietosuojalauseketta, http://www.skype.com/go/privacy. Jos Microsoftin palvelusopimuksen (mukaan lukien tietosuojalausekkeen) ja näiden ehtojen välillä on ristiriita, ohjelman voimassaoloaikana sovelletaan ensisijaisesti näitä ehtoja. Lopullisen, yleisesti saatavailla olevan Skype-ohjelmiston käyttöön sovelletaan Microsoftin palvelusopimusta.

e. Tilin luonti. Ennakkojulkaisutekniikoiden käyttö edellyttää, että käyttäjällä on Microsoft-tili.

f. Kulut. Käyttäjää ei veloiteta ennakkojulkaisutekniikoiden testauksesta ja arvioinnista, mutta hän vastaa kaikista kuluista, jotka aiheutuvat ennakkojulkaisutekniikoiden käytöstä ja osallistumisesta tähän ohjelmaan (esim. äly- ja matkapuhelinliittymien kustannukset).

g. Siirtäminen. Skype voi luovuttaa, siirtää tai muuten luopua näiden ehtojen alaisista oikeuksistaan ja velvoitteistaan kokonaan tai osittain milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

2. TIETOSUOJA

b. Ennakkojulkaisutekniikat saattavat automaattisesti kerätä dataa ja toimittaa sitä Skypelle. Kun käyttäjä käyttää ennakkojulkaisutekniikoita, Skype kerää tiettyjä tietoja käyttäjän ennakkojulkaisutekniikoiden käytöstä ja vuorovaikutuksesta niiden kanssa. Ongelmien määritystä ja ennakkojulkaisutekniikoiden kehittämistä varten Skype kerää tietoja ennakkojulkaisutekniikoiden toiminnasta ja ongelmista, joita käyttäjä saattaa kokea niitä käyttäessään. Skype voi ajoittain kerätä lokitietoja käyttäjän tarjoaman palautteen tai ongelman yhteydessä. Nämä lokitiedot voivat sisältää henkilötietoja tai muita arkaluonteisia tietoja laitteen muistista. Esimerkiksi loki, joka sisältää tilannevedoksen laitteen muistista, voi sisältää käyttäjän nimen tai muita käyttäjätunnuksia, käyttäjän viestisisältöä, tietoa käyttäjän sijainnista tai käyttäjän äskettäin sivustolle lähettämää tietoa. Jos loki sisältää henkilötietoja, Skype ei käytä näitä tietoja käyttäjän tunnistamiseen, yhteydenottoon tai hänelle kohdistettuun mainontaan.

b. Jos lähetät henkilökohtaisia tietoja meille ennakkojulkaisutekniikan avulla tai osana ohjelmaa, Skype käyttää näitä henkilökohtaisia tietoja operoimaan, ylläpitämään ja tarjoamaan sinulle julkaisemattomien Saatamme myös käyttää tietoja kommunikoidaksesi kanssassi alla kuvailulla tavalla. Jos käyttäjä lähettää jonkun toisen henkilötietoja, hän vakuuttaa samalla saaneensa siihen kyseisen henkilön lainvoimaisen suostumuksen. Jos käyttäjä ei hyväksy näitä ehtoja tai henkilötietojen käyttöä tällä tavalla, hänen ei tule käyttää ennakkojulkaisutekniikoita.

c. Lisäksi käytämme kaikkia ohjelman yhteydessä luovutettua tietoja sovelluksessa ilmestyvien tietosuojahuomautusten ja tietosuojalausunnon mukaisesti:http://www.skype.com/go/privacy. Ominaisuuksien ennakkojulkaisuversiot eivät välttämättä sisällä kaikkia tietosuojalausekkeessa kuvattuja toimintoja. Kaikki tietosuoja-asetukset ja -toiminnot eivät välttämättä ole käytettävissä ennakkojulkaisutekniikoissa tai ne saattavat muuttua.

3. PÄIVITYKSET JA ENNAKKOJULKAISUTEKNIIKAT

a. Päivitykset. Käyttäjä hyväksyy, että ennakkojulkaisutekniikoihin on saatavilla vain rajoitetusti tai ei lainkaan tukea. Käyttäjä hyväksyy myös, että ennakkojulkaisutekniikoihin voidaan ladata päivityksiä automaattisesti ja että käyttäjää voidaan vaatia päivittämään ennakkojulkaisutekniikat, jotta hän voi jatkaa ohjelmaan osallistumista. Käyttäjän on hyväksyttävä kyseiset päivitykset näiden ehtojen mukaisesti, ellei päivityksiin liity muita ehtoja. Jos käyttäjä ei hyväksy ehtoja, hänen on lopetettava ennakkojulkaisutekniikoiden käyttö ja poistettava niiden asennus.

b. Ennakkojulkaisutekniikat. Ennakkojulkaisutekniikat ovat varhaisia, kokeellisia versioita, ja niiden turvallisuus-, tietosuoja-, käytettävyys-, saatavuus- ja luotettavuusstandardit voivat olla alhaisempia tai erilaisia verrattuna kaupallisesti tarjottaviin palveluihin ja ohjelmistoihin. Skype voi muuttaa tai lakata noudattamasta näitä standardeja myöhemmissä versioissa ja/tai ennakkojulkaisutekniikoissa milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

c. Rahan lähetys ja vastaanotto. Rahan lähetys- ja vastaanottotoimintoa (jos saatavilla) käyttämällä käyttäjä hyväksyy sen, että Skype käyttää kolmansia osapuolia maksu- ja siirtopalveluiden tarjoamiseen ja toteuttamiseen. Skype ei tarjoa eikä toteuta maksu- tai siirtopalveluita eikä muita rahapalveluita. Rahan lähetys ja vastaanotto Skypen kautta voi olla saatavilla vain 18 vuotta täyttäneille käyttäjille tai kolmansien osapuolten ehtojen mukaisesti. Käyttäjien on myös rekisteröidyttävä ja kolmannen osapuolen on myönnettävä heille tili. Rahan lähetystoiminnon käyttö saattaa edellyttää, että käyttäjä rekisteröityy kolmansien osapuolten ehtojen mukaisesti sekä antaa luvan tietojen luovuttamiseen näille kolmansille osapuolille palvelun tarjoamista varten. Jos Skypelle ilmoitetaan, että käyttäjä käyttää rahan lähetystoimintoa kolmannen osapuolen ehtojen vastaisesti, Skypen on ehkä keskeytettävä tai peruutettava käyttäjän oikeus käyttää tiliään tai ryhdyttävä muihin tiliä koskeviin toimiin. Skype ja Microsoft eivät ole vastuussa kolmansien osapuolten tarjoamista maksupalveluista eivätkä mistään toimista, jotka on tehty kolmannen osapuolen ehtojen mukaisesti. Skype ei takaa, esitä eikä vakuuta, että rahan lähetys- ja vastaanottotoiminto on jatkossakin käytettävissä.

4. PALAUTE

Käyttäjä voi lähettää Skypelle sisältöä, kommentteja, palautetta, ehdotuksia, tietoja ja materiaalia ohjelman käytön yhteydessä (”palaute”). Antamalla palautetta käyttäjä myöntää Skypelle ja sen kumppaneille peruuttamattoman oikeuden käyttää, muokata, jakaa ja muulla tavoin kaupallistaa palautetta kaikin tavoin ja kaikkiin tarkoituksiin. Lisäksi käyttäjä antaa kolmansille osapuolille ilman veloitusta kaikki tarvittavat patenttioikeudet heidän tuotteidensa, tekniikoidensa ja palveluidensa käyttöön palautetta sisältävän Skype- tai Microsoft-ohjelmiston tai -palvelun tiettyjen osien kanssa. Käyttäjä ei anna palautetta, johon sovelletaan sellaista käyttöoikeutta, joka edellyttää Skypeä tai sen kumppaneita myöntämään käyttöoikeuden ohjelmistoihinsa tai dokumentaatioonsa kolmansille osapuolille, koska käyttäjän palaute sisältyy niihin. Tämän osion kattamat oikeudet myönnetään kaikkien sovellettavien, käyttäjän omistamien tai hallitsemien immateriaalioikeuksien mukaisesti, ja ne pysyvät voimassa myös tämän sopimuksen irtisanomisen jälkeen. Käyttäjän palautteen käytöstä ei makseta korvausta. Skype ei ole velvollinen julkaisemaan tai käyttämään mitään palautetta. Antamalla palautetta käyttäjä takaa, että hän omistaa kaikki oikeudet palautteeseensa tai voi hallita niitä ja että palautteeseen ei sovelleta minkään kolmannen osapuolen oikeuksia.

5. KOMMUNIKOINTI KÄYTTÄJÄN KANSSA

Kun meillä on jotain sanottavaa ohjelmaan liittyen, esimerkiksi vastaus antamaasi palautteeseen, lähetämme käyttäjälle ohjelmailmoituksen. Saatamme ottaa käyttäjään yhteyttä ohjelmaan liittyen eri tavoilla kuten sähköpostilla, Skype chat -ilmoituksilla, Skype chat -viesteillä, Skype Bot -viesteillä tai tekstiviestillä. Datan ja viestien hinnat ovat voimassa tekstiviesti-ilmoituksia vastaanotettaessa Ohjelmailmoituksia voivat olla mm.

  • Lisätietojen kysyminen ongelmista, joista käyttäjä on rapotoinut ohjelmassa mukana olosi aikana.
  • Tietoja ohjelmassa saataville tulevista uusista beta-mahdollisuuksista, kuten buildeista ja sovelluksista.
  • Kyselyitä, joilla kerätään tietoa kokemuksesistasi tai mitataan kiinnostustasi ja soveltuvuuttasi tuleviin beta-kokeiluihin.
  • Päivityksiä ohjelman uutisista ja muutoksista; ja
  • Tietoa erityiskannustimista, joita voit saada osallistumalla ohjelmaan.

Voit lopettaa nämä ohjelmailmoitukset Skypeltä eroamalla ohjelmasta.

Microsoft-käyttäjätilisi asetuksista riippuen, voit saada myös mainossähköposteja, tekstiviestejä, puhelinsoittoja ja kirjeitä postitse Skypeltä tai Microsoftilta. Voit aina valita käyttäjätililläsi haluatko vastaanottaa mainosviestejä vai et.

6. OHJELMISTO

a. Käyttöä koskevat oikeudet. Käyttäjä voi näiden ehtojen mukaisesti asentaa haluamansa määrän kopioita ohjelmistosta ja käyttää niitä ainoastaan testaus- ja arviointitarkoituksiin sekä palautteen antamiseksi Skypelle.

b. Oikeuksien soveltamisala. Ennakkojulkaisutekniikat on suojattu Microsoftille kuuluvilla tekijänoikeuksilla, ja käyttäjälle myönnetään niiden käyttöoikeus. Niitä ei myydä käyttäjälle. Skype ja Microsoft pidättävät kaikki oikeudet (kuten teollisoikeuslakien mukaiset oikeudet), joita ei nimenomaisesti myönnetä käyttäjälle tässä sopimuksessa. Ellei sovellettava laki anna käyttäjälle muita oikeuksia tästä rajoituksesta huolimatta, käyttäjä ei saa (eikä hänellä ole oikeutta)

i. paljastaa minkään suorituskykytestin tuloksia millekään kolmannelle osapuolelle ilman Skypen etukäteen antamaa kirjallista lupaa

ii. kiertää mitään teknisiä rajoitteita, jotka rajaavat ennakkojulkaisutekniikoiden käytön vain tiettyihin tapoihin

iii. takaisinmallintaa, purkaa tai hajottaa ohjelmistoa tai yrittää tehdä niin, paitsi ja ainoastaan siinä määrin kuin ohjelmistoon mahdollisesti sisältyvien avoimen lähdekoodin komponenttien käyttöä koskevat lisensointiehdot sen sallivat

iv. julkaista, kopioida, vuokrata, liisata, siirtää tai lainata ennakkojulkaisutekniikoita

v. poistaa, pienentää, estää tai muokata mitään Microsoftin, Skypen tai niiden toimittajien ilmoituksia ennakkojulkaisutekniikoissa

vi. käyttää ennakkojulkaisutekniikoita millään lainvastaisella tavalla tai haittaohjelmien luomista tai levittämistä varten

vii. vuokrata, liisata tai lainata ennakkojulkaisutekniikoita tai siirtää tai luovuttaa ennakkojulkaisutekniikoita tai tätä sopimusta kolmansille osapuolille

viii. käyttää ennakkojulkaisutekniikoiden toimintoja millään tavalla, joka saattaa häiritä niiden käyttöä jonkun toisen käyttäjän toimesta, eikä yrittää saada luvatta käyttöönsä mitään palvelua, tietoja, tiliä tai verkkoa

ix. käyttää ennakkojulkaisutekniikoita tavalla, joka saattaa vaurioittaa, poistaa käytöstä, ylikuormittaa tai häiritä Skypen tai Microsoftin palvelimia tai niihin liitettyjä verkkoja.

7. KOLMANSIEN OSAPUOLTEN SOVELLUKSET, PALVELUT JA OHJELMISTOT

a. Ennakkojulkaisutekniikat saattavat sisältää kolmansien osapuolten sovelluksia tai ohjelmistoja, joihin käyttäjä on saanut käyttöoikeuden tämän sopimuksen tai niiden omien ehtojen nojalla. Kolmansien osapuolten sovellusten mahdolliset käyttöoikeusehdot, ilmoitukset ja hyväksynnät voivat olla saatavissa mukana toimitettavassa ilmoitustiedostossa. Ennakkojulkaisutekniikat saattavat sisältää kolmansien osapuolten tekijänoikeuksin suojattuja ohjelmistoja, jotka on lisensoitu avoimen lähdekoodin lisensseillä. Näihin voi liittyä lähdekoodin saatavuutta koskevia velvoitteita. Kopiot kyseisistä lisensseistä on sisällytetty kolmansien osapuolten ilmoitustiedostoon tai muuhun mukana toimitettavaan ilmoitustiedostoon. Käyttäjä voi saada vastaavan lähdekoodin kokonaisuudessaan Skypeltä, jos kyseinen avoimen lähdekoodin lisenssi sitä vaatii, lähettämällä 5 Yhdysvaltain dollarin suuruisen maksumääräyksen tai sekin seuraavaan osoitteeseen: Source Code Compliance Team, Microsoft Corporation, 1 Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA. Kirjoita maksun kommenttiriville ”third party source code for Skype” (kolmannen osapuolen lähdekoodi Skypeä varten). Lähdekoodin kopio voi löytyä myös osoitteesta http://aka.ms/getsource.

b. Kolmansien osapuolten sovellusten ja palveluiden käyttö. Ennakkojulkaisutekniikat saattavat sallia kolmansien osapuolten (Microsoftin ulkopuolisten yhtiöiden ja henkilöiden) tuotteiden, palveluiden, sivustojen, linkkien, sisällön, materiaalin, pelien tai sovellusten käytön tai hankinnan (”kolmansien osapuolten sovellukset ja palvelut”). Kolmansien osapuolten sovelluksiin ja palveluihin saattaa liittyä erillinen tietosuojakäytäntö, ja käyttäjää voidaan vaatia hyväksymään lisäehtoja ennen kolmannen osapuolen sovelluksen tai palvelun asennusta tai käyttöä. Käyttäjän on tutustuttava lisäehtoihin ja tietosuojakäytäntöihin ennen kolmansien osapuolten sovellusten ja palveluiden hankintaa tai käyttöä. Lisäehdot eivät muuta näitä ehtoja. Käyttäjä on vastuussa yhteyksistä mahdollisiin kolmansiin osapuoliin. Skype ja Microsoft eivät anna käyttäjälle lisenssiä mihinkään immateriaalioikeuksiin osana kolmannen osapuolen sovelluksia ja palveluita, eivätkä ne ole vastuussa kolmansien osapuolten toimittamista tiedoista.

8. KÄYTÄNNESÄÄNNÖT

a. Hyväksymällä nämä Ehdot hyväksyt, että käyttäessäsi ennakkojulkaisutekniikoita seuraat näitä sääntöjä:

i. En tee mitään laitonta

ii. En osallistu mihinkään toimiin, joilla käytetään hyväksi, vahingoitetaan tai jotka uhkaavat vahingoittaa lapsia

iii. Älä lähetä roskapostiviestejä. Roskaposti tarkoittaa monen viesten ryhmässä pyytämättä lähetettyjä viestejä, julkaisuja, yhteydenottopyyntöjä, tekstiviestejä tai pikaviestejä joita vastaanottaja tai lukija ei halua vastaanottaa tai lukea.

iv. Älä esitä tai käytä julkisesti Palveluita jakaaksesi sopimatonta sisältöä tai materiaalia (sisältäen esim. alastomuutta, raakuuksia, pornografiaa, kiroilua, sopimatonta tai loukkaavaa kielenkäyttöä, väkivaltaa tai rikollista toimintaa.)

v. Älä osallistu toimintaan, joka on petollista, väärää tai harhaanjohtavaa (esim. rahan pyytäminen väärin perustein, jonkun toisen henkilön imitointi, Palveluiden manipulointi toistokertojen määrän lisäämiseksi tai ranking-sijoituksiin, arvosteluihin tai kommentteihin vaikkutamiseksi).

vi. Älä kierrä mitään Palveluiden saatavuuteen tai pääsyyn vaikuttavia rajoitteita.

vii. Älä osallistu toimintaan, joka voi aiheuttaa vahinkoa tai haittaa sinulle, Palveluille tai muille (esim. virusten lähettäminen ja levittäminen, vakoilu ja stalkkaus, terrorismiin liitettävän sisällön julkaisu, vihapuheen viestiminen tai toisiin kohdistuvan väkivallan puoltaminen).

viii. Älä loukkaa muiden oikeuksia (esim. tekijänoikeuksilla suojatun musiikin tai muun materiaalin luvaton jakaminen, uudelleenmyyminen tai muu Bing-karttojen tai kuvien jakaminen.)

ix. Muiden yksityisyyttä loukkaavaan toimintaan osallistuminen on kiellettyä.

x. Älä auta muita rikkomaan näitä sääntöjä.

b. Täytäntöönpano Jos rikot näitä ehtoja, saatamme lopettaa näiden ennakkojulkaisutekniikoiden tarjoamisen tai saatamme sulkea Microsoft-käyttäjätilisi, Saatamme myös estää viestien (kuten sähköpostit, tiedostojen jako tai pikaviestit) toimittamisen näiden ehtojen täytäntöön panemiseksi. Saatamme myös poistaa tai kieltäytyä julkaisemasta käyttäjätilisi sisältöä minkä tahansa syyn takia. Kun tutkimme näiden ehtojen epäiltyä rikkomusta, Skype pidättää oikeuden käydä läpi ja tutkia käyttäjätilisi sisältöä ongelman ratkaisemiseksi. Mutta emme voi emmekä myöskään yritä valvoa koko palvelua.

9. OHJELMAN IRTISANOMINEN

Käyttäjä voi irtisanoa osallistumisensa ohjelmaan koska tahansa poistamalla ohjelman yhteydessä tarjottujen ennakkojulkaisutekniikoiden asennuksen ja kaikki ennakkojulkaisutekniikoiden kopiot. Skype pidättää oikeuden irtisanoa käyttäjän oikeuden käyttää osaa ennakkojulkaisutekniikoista tai kaikkia niitä tai ohjelmaa koska tahansa, ilman erillistä ilmoitusta ja mistä syystä tahansa. Ohjelman irtisanomisen jälkeen käyttäjä ei voi enää käyttää ennakkojulkaisutekniikoita ja ohjelmamateriaaleja, ja käyttäjän on tällöin poistettava kaikki ohjelman yhteydessä tarjottujen ennakkojulkaisutekniikoiden ohjelmistokopiot. Skype voi edelleen käyttää kaikkia tietoja, jotka on kerätty ennen irtisanomista.

10. TAKUIDEN VASTUUVAPAUSLAUSEKE

SKYPE JA SEN TOIMITTAJAT TOIMITTAVAT ENNAKKOJULKAISUTEKNIIKAT ”SELLAISENAAN”, ”KAIKKINE VIKOINEEN” JA ”SELLAISENA KUIN NE OVAT TOIMITUSHETKELLÄ”. KÄYTTÄJÄ VASTAA KÄYTTÖÖN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ. SKYPE EI MYÖNNÄ MITÄÄN NIMENOMAISIA TAKUITA, LAATUTAKUITA TAI EHTOJA. KÄYTTÄJÄLLÄ SAATTAA OLLA MUITA PAIKALLISEN LAINSÄÄDÄNNÖN MUKAISIA KULUTTAJAOIKEUKSIA, JOITA TÄMÄ SOPIMUS EI MUUTA. PAIKALLISEN LAINSÄÄDÄNNÖN SALLIMISSA MÄÄRIN SKYPE KIELTÄÄ KAUPATTAVUUTTA, TIETTYYN TARKOITUKSEEN SOPIVUUTTA SEKÄ OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUTTA KOSKEVAT HILJAISET TAKUUT.

SKYPE EI HALLITSE, TARKISTA, KORJAA, TUE TAI OTA VASTUUTA MISTÄÄN KOLMANNEN OSAPUOLEN SISÄLLÖSTÄ, TIEDOISTA, VIESTEISTÄ, MATERIAALEISTA TAI HANKKEISTA, JOTKA OVAT SAATAVILLA TAI JOIHIN PÄÄSTÄÄN OHJELMAN KAUTTA. LISÄKSI ELLEI ERILLISESSÄ SOPIMUKSESSA TOISIN MÄÄRÄTÄ, SKYPE EI ANNA MITÄÄN TAKUITA EIKÄ OLE VASTUUSSA MISTÄÄN EDELLÄ MAINITUISTA. KÄYTTÄJÄ KANTAA ITSE VASTUUN JA RISKIN TOIMISTA TÄLLAISTEN KOLMANSIEN OSAPUOLIEN KANSSA.

SKYPE TAI SEN TOIMITTAJAT EIVÄT OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA MISTÄÄN ERITYISISTÄ, EPÄSUORISTA TAI SEURAUKSELLISISTA VAHINGOISTA TAI MISTÄÄN VAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT KÄYTTÖMAHDOLLISUUDEN, TIETOJEN TAI VOITON MENETYKSESTÄ, OLIPA KYSEESSÄ SOPIMUKSEEN, HUOLIMATTOMUUTEEN TAI MUUHUN RIKKOMUKSEEN LIITTYVÄ KANNE, JOKA AIHEUTUU OHJELMAN KÄYTÖSTÄ, OHJELMAN TAI SISÄLLÖN TOIMINNASTA, PALVELUJEN TOIMITUKSESTA TAI NIIDEN TOIMITTAMATTA JÄTTÄMISESTÄ TAI OHJELMASTA SAATAVILLA OLEVISTA TIEDOISTA, TAI LIITTYY NIIHIN.

Jos käyttäjä voi perustellusti vaatia vahingonkorvausta edellä olevasta takuuvastuuvapauslausekkeesta huolimatta, Skypeä ja sen toimittajia voi vaatia korvaamaan ainoastaan välittömiä vahinkoja enintään 5,00 Yhdysvaltain dollarin arvosta. Käyttäjä ei voi periä mitään muita vahingonkorvauksia, mukaan lukien korvaukset seurauksellisista, erityisistä, epäsuorista tai satunnaisista vahingoista sekä voitonmenetyksistä. Tämä rajoitus koskee

(a) kaikkea, mikä liittyy ennakkojulkaisutekniikoihin, kolmannen osapuolen verkkosivustojen sisältöön (mukaan lukien koodiin) sekä kolmannen osapuolen sovelluksiin

(b) kanteita sopimus- tai takuurikkomuksesta, ehdon tai ankaran vastuun rikkomista, laiminlyöntiä tai muuta rikkomusta sekä mitä tahansa muita kanteita, kussakin tapauksessa sovellettavan lain sallimassa laajuudessa.

Se pätee myös tapauksissa, joissa Skype on tiennyt tai sen olisi pitänyt tietää vahinkojen mahdollisuudesta. Käyttäjän osavaltion, maakunnan tai valtion lainsäädäntö ei mahdollisesti salli satunnaisten, seurauksellisten tai muiden vahinkojen vastuurajoitusta tai vastuun poissulkemista, minkä vuoksi edellä esitetty rajoitus tai poissulkeminen saattaa mitätöityä.

11. HUOMAUTUKSIA TEKIJÄNOIKEUSRIKKOMUKSIIN LIITTYVIÄ VAATEITA KOSKEVISTA ILMOITUKSISTA JA TOIMENPITEISTÄ

Säädöksen Title 17, United States Code, Section 512(c)(2) mukaisesti tekijänoikeusrikkomuksia koskevien vaateiden ilmoitukset on lähetettävä palveluntarjoajan ilmoittamalle edustajalle. MIHINKÄÄN TIEDUSTELUUN, JOKA EI KOSKE SEURAAVIA TOIMENPITEITÄ, EI VASTATA. Katso tekijänoikeusrikkomuksia koskevien vaateiden tekemisen huomautus ja toimenpiteet osoitteessa http://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.htm.

12. YHDYSVALTAIN ASUKKAITA KOSKEVA SITOVA VÄLIMIESMENETTELY JA RYHMÄKANTEISTA LUOPUMINEN

Tämä osio koskee kaikkia kiistoja, PAITSI KIISTOJA, JOTKA LIITTYVÄT KÄYTTÄJÄN, SKYPEN TAI KUMMANKAAN KÄYTTÖOIKEUDEN MYÖNTÄJÄMME IMMATERIAALIOIKEUKSIEN TÄYTÄNTÖÖNPANOON TAI VOIMASSAOLOON. Kiistalla tarkoitetaan mitä tahansa käyttäjän ja Skypen välistä kiistaa, kannetta tai muuta riitaa, joka koskee ohjelmaa (sen hinta mukaan lukien) tai tätä sopimusta, riippumatta siitä perustuuko kiista sopimukseen, takuuseen, rikkomukseen, säädökseen, määräykseen, asetukseen tai mihin tahansa muuhun lailliseen tai oikeudelliseen perusteeseen. Sanaa ”kiista” käytetään sen laajimmassa lain sallimassa merkityksessä.

a. Kiistailmoitus. Mikäli osapuolten välille syntyy kiistatilanne, käyttäjän tai Skypen on toimitettava kiistan toiselle osapuolelle kiistailmoitus. Sen on kirjallinen lausunto, josta käy ilmi kiistan ilmoittaneen osapuolen nimi, osoite ja yhteystiedot, kiistan aiheena olevat asiat sekä ilmoittavan osapuolen hakema ratkaisu. Käyttäjän on lähetettävä kaikki kiistailmoitukset kirjeitse seuraavaan osoitteeseen: Microsoft Corporation, ATTN: LCA ARBITRATION, 1 Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Lomake on saatavilla osoitteessa http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=245499. Skype lähettää kaikki mahdolliset kiistailmoitukset kirjeitse käyttäjän postiosoitteeseen, mikäli se on tiedossa, ja muussa tapauksessa tiedossaan olevaan käyttäjän sähköpostiosoitteeseen. Käyttäjä ja Skype yrittävät ratkaista kaikki kiistat ensin epävirallisten neuvottelujen avulla 60 päivän kuluessa kiistailmoituksen lähettämisestä. 60 päivän kuluttua joko käyttäjä tai Skype voi käynnistää välimiesmenettelyn.

b. Small claims court -tuomioistuin. Käyttäjä voi viedä kiistan myös oman asuinpaikkansa (tai jos käyttäjä on yritys, sen päätoimipaikan) tai Washingtonin Kingin piirikunnan vähäisiä vaatimuksia käsittelevään small claims court -tuomioistuimeen, mikäli kiista täyttää kaikki small claims court -tuomioistuimessa käsiteltävien tapausten vaatimukset. Käyttäjä voi nostaa kanteen small claims court -tuomioistuimessa riippumatta siitä, onko hän yrittänyt sopia sitä ensin epävirallisesti vai ei.

c. Sitova välimiesmenettely. Mikäli käyttäjä ja Skype eivät pysty ratkaisemaan jotakin kiistaa epämuodollisten neuvottelujen tai small claims court -tuomioistuimen avulla, kiista voidaan ratkaista tämän jälkeen vain ja ainoastaan osapuolia sitovalla välimiesmenettelyllä. Välimiesmenettelyyn sovelletaan Yhdysvaltain välimiesmenettelyä koskevaa Federal Arbitration Act -lakia (”FAA”). Ryhmäkanteet eivät ole sallittuja. Käyttäjä luopuu omasta oikeudestaan nostaa kanne (tai osallistua ryhmäkanteeseen) mistään kiistasta tuomioistuimessa tuomarin tai valamiehistön edessä. Sen sijaan kaikki kiistatilanteet ratkaistaan puolueettoman välimiehen toimesta. Välimiehen päätös on lopullinen, mutta siihen sovelletaan FAA:n rajoitettua valitusoikeutta. Mikä tahansa tuomioistuin, jolla on tuomiovalta osapuolten suhteen, voi panna välimiehen päätöksen täytäntöön.

d. Ryhmäkanteista luopuminen. Kaikki minkä tahansa kiistan ja millä tahansa foorumilla käytävät ratkaisumenettelyt tehdään yksinomaan yksityishenkilönä. Käyttäjällä ja Skypellä ei ole oikeutta pyrkiä siihen, että mitään kiistaa käsiteltäisiin ryhmäkanteena, yleishyödyllisenä kanteena (private attorney general -kanne) tai jonain muuna sellaisena menettelynä, jossa jompikumpi osapuoli toimii tai ehdottaa toimivansa muiden edustajana. Mitään välimiesmenettelyä tai muuta käsittelyä ei voida yhdistää mihinkään toiseen menettelyyn tai käsittelyyn ilman kaikkien menettelyjen tai käsittelyjen kaikkien osapuolten etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

e. Välimiesmenettely. Kaikki Yhdysvalloissa oleskelevien kuluttajien välimiesmenettelyt suorittaa American Arbitration Association -järjestö (”AAA”), ja niissä sovelletaan AAA:n kaupallisten välimiesmenettelyjen sääntöjä (Commercial Arbitration Rules). Jos käyttäjä on yksityishenkilö ja ohjelma on henkilökohtaisessa tai kotitalouden käytössä, tai jos kiistan arvo on enintään 75 000 Yhdysvaltain dollaria, riippumatta siitä, onko käyttäjä yksityishenkilö tai missä käytössä ohjelma on, sovelletaan AAA:n kuluttajakiistojen välimiesmenettelyjen sääntöjä (Consumer Arbitration Rules). Lisätietoja saa osoitteesta www.adr.org tai numerosta +1 800 778 7879. Välimiesmenettely voidaan käynnistää lähettämällä osoitteessa http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=245497 saatavilla oleva lomake AAA:lle. Käyttäjä suostuu käynnistämään välimiesmenettelyn vain omassa asuinpiirikunnassaan (tai jos käyttäjä on yritys, sen päätoimipaikassa) tai Washingtonin Kingin piirikunnassa Yhdysvalloissa. Skype suostuu käynnistämään välimiesmenettelyn vain käyttäjän asuinpiirikunnassa (tai jos käyttäjä on yritys, sen päätoimipaikassa). AAA:n sääntöjen mukaan käyttäjä voi pyytää puhelimitse tai kasvokkain tapahtuvaa kuulemista. Jos kiistan arvo on enintään 25 000 Yhdysvaltain dollaria, mahdollinen kuuleminen tapahtuu puhelimitse, ellei välimies katso olevan hyvää syytä järjestää sen sijaan kasvokkain tapahtuva kuuleminen. Välimies voi määrätä käyttäjälle yksilöllisesti samat vahingonkorvaukset kuin tuomioistuin. Välimies voi antaa vahvistus- tai kieltomääräyksen ainoastaan henkilökohtaisesti käyttäjälle, ja ainoastaan siinä laajuudessa, kuin on tarpeellista käyttäjän henkilökohtaisen vaateen täyttämiseksi.

f. Välimiesmenettelyn taksat ja maksut.

i. Kiistat, joiden arvo on enintään 75 000 Yhdysvaltain dollaria. Skype korvaa käyttäjälle viipymättä kanteen jättämisestä aiheutuneet kulut ja maksaa sekä AAA:n että välimiehen palkkiot ja kulut. Jos käyttäjä hylkää Skypen viimeisen kirjallisen sovittelutarjouksen, joka on tehty ennen välimiehen nimittämistä (”Skypen viimeinen kirjallinen tarjous”), kiistaa ei voi päättää ennen välimiehen päätöstä (”ratkaisu”). Mikäli välimiehen ratkaisussaan määrittämä korvaus on suurempi kuin Skypen viimeinen kirjallinen tarjous, Skype (i) maksaa joko ratkaisun mukaisen korvauksen tai 1 000 Yhdysvaltain dollaria sen mukaan, kumpi summa on suurempi, (ii) maksaa käyttäjän mahdolliset, kohtuulliset asianajokulut ja (iii) korvaa kohtuullisessa määrin muut kulut (mukaan lukien asiantuntijatodistajien palkkiot ja kulut), joita käyttäjän asianajajalle on kertynyt kanteen tutkinnasta, valmistelusta ja ajamisesta välimiesmenettelyn aikana. Välimies määrittää palkkioiden, kulujen ja kustannusten määrän, elleivät käyttäjä ja Skype sovi niistä keskenään.

ii. Kiistat, joiden arvo on yli 75 000 Yhdysvaltain dollaria. Kanteen jättämisestä aiheutuneihin palkkioihin sekä AAA:n ja välimiehen palkkioiden ja kulujen maksamiseen sovelletaan AAA:n sääntöjä.

iii. Kaiken arvoiset kiistat. Kun kyseessä on mikä tahansa käyttäjän aloittama välimiesmenettely, Skype hakee omien tai välimiehen palkkioiden tai kulujen, tai korvaamiensa kanteen jättämisestä aiheutuneiden kulujen, korvaamista ainoastaan, mikäli välimies katsoo välimiesmenettelyn olevan tarpeeton tai nostettu väärässä tarkoituksessa. Kun kyseessä on Skypen aloittama välimiesmenettely, Skype maksaa kaikki kanteen jättämisestä aiheutuneet kulut sekä AAA:n ja välimiehen palkkiot ja kulut. Skype ei hae käyttäjältä omien asianajopalkkioidensa tai -kulujensa korvausta missään välimiesmenettelyssä. Palkkioita ja kuluja ei lasketa mukaan kiistan summaa määritettäessä.

iv. Vaateet tai kiistaa koskevat kanteet on jätettävä yhden vuoden kuluessa. Lain sallimissa rajoissa kaikki vaateet tai kanteet, joita kohta 10 koskee, on jätettävä yhden vuoden kuluessa small claims court -tuomioistuimeen (kohta 10 b), välimiesmenettelyyn (kohta 10 c) tai tuomioistuimeen, jos kohta 10 sallii kiistaa koskevan kanteen jättämisen tuomioistuimeen välimiesmenettelyn sijasta. Tämä yhden vuoden jakso alkaa siitä hetkestä, jona vaatimus tai kiistaa koskeva kanne oltaisiin ensimmäistä kertaa voitu esittää. Jos edellä mainittua vaatimusta tai kiistaa koskevaa kannetta ei viedä käsittelyyn yhden vuoden kuluessa, sitä ei tämän jälkeen voi ajaa eteenpäin.

v. Ehtojen erotettavuus. Jos kohdan 10 d ryhmäkanteesta luopumista koskeva pykälä todetaan laittomaksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi kiistaa koskevan kanteen kaikilta tai joiltakin osilta, kohtaa 10 ei sovelleta kyseisiin osiin. Sen sijaan kyseiset osat käsitellään erikseen tuomioistuimessa ja loput osat käsitellään sovittelumenettelyssä. Mikäli kohdan 10 jokin muu ehto todetaan laittomaksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, kyseinen ehto erotetaan edellä mainitusta kohdasta ja kohdan 10 kaikki muut ehdot pysyvät voimassa.

vi.AAA:n sääntöjä koskeva ristiriita. Kun tämä sopimus on ristiriidassa AAA:n kaupallisten välimiesmenettelyjen sääntöjen tai kuluttajakiistojen välimiesmenettelyjen sääntöjen kanssa, tätä sopimusta sovelletaan.

g. Soveltuva laki. Käyttäjän asuinosavaltion, -valtion tai -alueen lainsäädäntöä sovelletaan kaikkiin ohjelmaa tai tätä sopimusta koskeviin vaateisiin ja kiistoihin, mukaan lukien sopimusrikkomusvaateisiin sekä osavaltioiden kuluttajansuojaa, vilpillistä kilpailua, epäsuoria takuita, oikeudetonta hyötyä ja oikeudenloukkauksia koskeviin vaateisiin lainvalintaperiaatteista huolimatta lukuun ottamatta periaatetta, että FAA-lakia sovelletaan kaikkiin välimiesmenettelyyn liittyviin ehtoihin. Jos käyttäjä on hankkinut ohjelman muussa valtiossa tai muulla alueella, sovelletaan kyseisen maan tai alueen lainsäädäntöä. Tässä sopimuksessa on kuvattu tiettyjä lainmukaisia oikeuksia. Käyttäjällä voi olla asuinosavaltionsa, -valtionsa tai alueensa lainsäädännön perusteella muita oikeuksia. Tämä sopimus ei muuta kyseisiä oikeuksia, jos käyttäjän osavaltion, valtion tai alueen lainsäädäntö ei sitä salli.

13. OIKEUDELLINEN VAIKUTUS

Tässä sopimuksessa on kuvattu tiettyjä lainmukaisia oikeuksia. Käyttäjällä voi olla asuinvaltionsa lainsäädännön perusteella muita oikeuksia. Käyttäjällä voi olla oikeuksia myös suhteessa osapuoleen, jolta käyttäjä hankki ennakkojulkaisutekniikat. Tämä sopimus ei muuta käyttäjän asuinvaltion lainsäädännön mukaisia oikeuksia, jos kyseisen valtion lainsäädäntö ei sitä salli.

14. KUVASTANDARDIT

Ennakkojulkaisutekniikat saattavat sisältää H.264/AVC-, VC-1-, MPEG-4 Part 2- ja MPEG-2-standardien mukaista kuvasisällön pakkaustekniikkaa. Jos ohjelmisto sisältää kyseisiä kuvasisällön pakkaustekniikoita, MPEG LA, L.L.C. edellyttää, että siihen liitetään seuraava ilmoitus: TÄMÄN TUOTTEEN KÄYTTÖOIKEUS ON MYÖNNETTY HENKILÖKOHTAISEEN JA EI-KAUPALLISEEN KULUTTAJAKÄYTTÖÖN AVC-, VC-1-, MPEG-4 PART 2 VISUAL- JA MPEG-2 VIDEO PATENT PORTFOLIO -LISENSSIEN ALAISUUDESSA. NIIDEN MUKAAN KULUTTAJA VOI (i) KOODATA VIDEOTA EDELLÄ MAINITTUJEN STANDARDIEN (”KUVASTANDARDIT”) MUKAISESTI JA/TAI (ii) DEKOODATA AVC-, VC-1-, MPEG-4 PART 2- JA MPEG-2-VIDEOITA, JOTKA KULUTTAJA ON KOODANNUT HENKILÖKOHTAISTA JA EI-KAUPALLISTA KÄYTTÖÄ VARTEN JA/TAI JOKA ON HANKITTU VIDEOITA TARJOAVALTA TAHOLTA, JOLLA ON OIKEUS TARJOTA KYSEISTEN STANDARDIEN MUKAISIA VIDEOITA. MUIHIN KÄYTTÖTARKOITUKSIIN EI MYÖNNETÄ LISENSSIÄ SUORAAN TAI EPÄSUORASTI. MPEG LA, L.L.C. ANTAA TARVITTAESSA LISÄTIETOJA. KATSO WWW.MPEGLA.COM.

15. VIENTI

Kaikkia ennakkojulkaisutekniikoita koskevia kotimaisia ja kansainvälisiä vientilakeja ja -säädöksiä on noudatettava. Näihin lakeihin ja säädöksiin sisältyy rajoituksia vientikohteista, loppukäyttäjistä ja loppukäytöstä. Lisätietoa saa osoitteesta http://microsoft.com/exporting.

16. KOKO SOPIMUS

Tämä sopimus ja muut mahdolliset ehdot, joita Microsoft voi lisätä täydennyksenä, päivityksenä tai kolmannen osapuolen sovelluksia koskien, muodostavat ennakkojulkaisutekniikoita koskevan koko sopimuksen.