Update privacy settings

עדכון הגדרות הפרטיות שלך ב- Skype

לחצני יצירת קשר מאפשרים למבקרים באתר האינטרנט שלך ליצור עמך קשר בלחיצה אחת בלבד.

עם זאת, מאחר שסביר להניח שהם אינם נמצאים ברשימת אנשי הקשר שלך, עליך לאפשר ל- Skype לקבל שיחות והודעות מיידיות מכל אחד.