שיחות וידאו קבוצתי כפופות למדיניות שימוש הוגן של עד 100 שעות בחודש ולא יותר מ- 10 שעות ליום, עם מגבלה של 4 שעות לשיחה. לאחר שתגיע למגבלות אלה יכבה הווידאו והשיחה תומר לשיחה קולית.

‎© Skype – עודכן לאחרונה: אוקטובר 2010