קרא ביסודיות לפני ההורדה של התוכנה או השימוש במוצר(ים) או באתרי האינטרנט של SKYPE

נקודות מפתח

חשוב שתקרא ביסודיות ותבין מסמך זה. עם זאת, קיימות מספר נקודות מפתח שאנו צריכים להדגיש:

אין גישה לשירותי חירום: התוכנה איננה מהווה תחליף לטלפון הנייד או הטלפון הקווי שלך. בפרט, ומלבד בנסיבות המוגבלות מאוד שנקבעו בסעיף 5.6 של תנאים אלה (ישים לתוכנת תקשורת האינטרנט של Skype בלבד), התוכנה איננה מאפשרת לך לבצע שיחות לשירותי חירום. עליך לדאוג לסידורי תקשורת חלופיים כדי לוודא כי באפשרותך לבצע שיחות לשירותי החירום אם נדרש.

בדוק מגבלות שבשימוש: במדינות מסוימות קיימות מגבלות לשימוש בתוכנה. האפשרות לעשות שימוש חוקי בתוכנה באזור בו אתה ממוקם הנה באחריותך בלבד.

אין בעלות על מספרים: אם Skype מקצה לך מספר Skype (לשעבר "מספר מקוון") או מספר Skype To Go, הוא לא יהיה בבעלותך ולא תעמוד לך הזכות להחזיקו לתמיד. Skype עשויה להידרש מעת לעת לשנות או למשוך את המספר שהוקצה עבורך. אתה לא תעביר או תנסה להעביר מספר Skype או מספר Skype To Go שהוקצא עבורך לאף אחד אחר. עליך לוודא כי אתה מציית לדרישות ההקצאה כפי שהוצגו בעת הרכישה של מספר Skype, שכן אי ציות לדרישות אלה עלול להוביל למשיכת המספר. עיין גם בסעיף 19.1.

נקודות זכות של Skype יהפכו לבלתי פעילות לאחר 180 יום. אם רכשת נקודות זכות של Skype, עליך להיות ער לעובדה כי הן הופכות לבלתי פעילות לאחר 180 של חוסר פעילות. עיין גם בסעיף 9.2.

סעיף בוררות וויתור על תביעה ייצוגית: אם אתה מתגורר בארה"ב ובחרת באפשרות Pay by Mobile (ראה סעיף 20), סעיף בוררות מחייבת וויתור על תביעה ייצוגית משפיע על זכויותך לפתור מחלוקות עם Skype, שותפיה העסקיים או צדדים שלישיים אחרים, כולל ספקי השירות הסלולרי. עיין ביסודיות בסעיף 20.3.

1. ההסכם שלך עם Skype

1.1 יישום תוכנת התקשורת של Skype ("תוכנת תקשורת אינטרנט"), יישומי תוכנה ממותגים אחרים של Skype (כולם יחד "תוכנה של Skype"), יישומי התוכנה הממתוגים של Qik ("תוכנה של Qik") והתיעוד הקשור (בין אם מודפס או בתצורה אלקטרונית) כוללים שיפורים, שינויים, הרחבות, תיקונים, עדכונים ושדרוגים כלשהם, וכן תכונות עתידיות כלשהן שהוכנסו בהם ("עדכונים") וכן אם הוצעו ללא תשלום או בתשלום, (כולם ביחד "התוכנה") נמסרים לך כרישיון שימוש (לא נמכרים) על ידי Skype Software Sàrl.

1.2 התכונות והמוצרים אשר זמינים ללא תשלום באמצעות התוכנה (למעט מוצרים או תכונות הזמינים ללא תשלום לתקופת התנסות בלבד) ("מוצרים ללא תשלום") מסופקים על ידי Skype Software Sàrl.

1.3 מוצרים או תכונות נוספים כלשהם של תוכנת Skype או תוכנת Qik או מוצרים ממתוגים אחרים של Skype או Qik, אשר שילמת עבורם (כולל מוצרים או תכונות הזמינים ללא תשלום לתקופת התנסות בלבד) ("מוצרים בתשלום") מסופקים על ידי Skype Communications Sàrl.

1.4 "אתרי האינטרנט של Skype" הנם www.skype.com, www.qik.com (שניהם מופעלים על ידי Skype Communications Sàrl) וכל אתר אינטרנט אחר שהוא מורשה על ידי Skype וכפוף לתנאים אלה.

1.5 "Skype" משמעותה Skype Communications Sàrl, 23 – 29 Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg כאשר נדרש ההקשר;
"מוצרים" משמעותם ביחד המוצרים ללא תשלום ומוצרים בתשלום;
"אתה" או "שלך" משמעם אתה, המחזיק הרשום של חשבון המשתמש (כמתואר בסעיף 6.1) והרישיון תחת תנאים אלה.

1.6 ההסכם שלך עם Skype מורכב מהתנאים וההתניות שנקבעו במסמך זה, בנוסף לכל מדיניות שימוש המתוארת במסמך זה וכן תנאים נוספים שאליהם הוא מתייחס בסעיף 14 (ביחד "התנאים"). במקרה של סתירה כלשהי בין מדיניות השימוש או תנאים נוספים כלשהם ובין מסמך זה, מסמך זה יהיה המסמך הקובע.

‎2. קבלת התנאים

2.1 על מנת להוריד ו/או להשתמש בתוכנה, במוצרים ו/או באתרי האינטרנט של Skype עליך לקבל ראשית את תנאים אלה. תנאים אלה התקבלו על ידך (א) כאשר אתה לוחץ על לחצן האישור או ההסכמה לתנאים; או (ב) כאשר אתה מוריד ו/או עושה שימוש בתוכנה, במוצרים ו/או באתרי האינטרנט של Skype. אנו ממליצים לך להדפיס עותק של תנאים אלה לצורכי תיעוד. תנאים אלה יוותרו פעילים מתאריך קבלתם ועד לביטולם על ידך או על ידי Skype, בהתאם לסעיף 11.

2.2 אינך יכול לקבל תנאים אלה אם: (א) אינך מורשה על-פי חוק לעשות שימוש בתוכנה, במוצרים ו/או באתרי האינטרנט של Skype במדינה בה אתה ממוקם או מתגורר, או (ב) אם גילך אינו מאפשר על-פי חוק להתקשר בהסכם מחייב עם Skype.

2.3 במדינות מסוימות עשויים המוצרים להיות מסופקים על-ידי השותף המקומי של Skype. במקרה כזה, עשוי השותף המקומי לבקש ממך לתת הסכמתך לתנאי השירות שלו ("תנאים מקומיים"). במקרה של סתירה בין תנאים מקומיים אלה ותנאים אלה, יחולו התנאים המקומיים במקרה של חוסר עקביות זו.

 

3. שינויים בתנאים

3.1 Skype עשויה לבצע מעת לעת שינויים בתנאים אלה. Skype תפרסם את השינויים בכתובת www.skype.com/go/tou. שינויים במדיניות השימוש ו/או בתנאים הנוספים יפורסמו באתר Skype הישים. השינויים יכנסו לתוקף מיד בעת פרסומם. מומלץ לעיין בתנאים על בסיס קבוע. הנך מבין ומסכים לכך שהקבלה המפורשת מצדך של תנאים אלה, או שהשימוש בתוכנה, במוצרים ו/או באתרי האינטרנט של Skype לאחר תאריך הפרסום, יהוו את הסכמתך לתנאים המעודכנים. אם אינך מסכים לתנאים המתוקנים, באפשרותך לסיים את התקשרותך עם Skype בהתאם לאמור בסעיף 11 להלן.

4. רישיון

4.1 רישיון. בכפוף לעמידתך בתנאים אלה, מוענק לך רישיון מוגבל, לא בלעדי, שאינו ניתן להעברה, שלא ניתן להעניקו, ללא תשלום כדי להוריד ולהתקין את התוכנה למחשב אישי, לטלפון נייד או להתקן אחר, ולעשות בתוכנה שימוש אישי באמצעות חשבון המשתמש האישי שלך ב- Skype או ב- Qik (לפי עניין) ("חשבון משתמש"). למען הסר ספק, (א) מנהלי IT העובדים בשם חברה יכולים להוריד ולהתקין את התוכנה של Skype במחשבים אישיים או בהתקנים אחרים שבשימוש סגל חברה כגון זו; וכן (ב) יש באפשרותך לעשות שימוש בתוכנה באוניברסיטה או במוסדות חינוך אחרים, או בעבודה. Skype שומרת לעצמה את כל הזכויות אשר לא הוענקו לך במפורש תחת תנאים אלה.

4.2 מגבלות נאסר עליך ואתה מסכים לא לעשות את הבאים:

(א) להעניק את הרישיון, למכור, להקצות, להשכיר, להחכיר, לייצא, לייבא, להפיץ או להעביר או להעניק זכויות על התוכנה לצד שלישי כלשהו;

(ב) לבצע, לגרום, להרשות או לאשר שינויים, יצירת עבודות נגזרות או שיפורים, תרגום, הנדסה לאחור, קומפילציה, פירוק, פענוח, הדמיה, פריצה, גילוי, או ניסיון לגילוי קוד המקור או הפרוטוקולים של התוכנה או כל חלק או תכונותיה (למעט במידה המותרת על פי חוק);

(ג) להסיר, לטשטש או לשנות את הודעת זכויות היוצרים או הודעות קנייניות אחרות הכלולות בתוכנה;

(ד) לעשות שימוש בתוכנה (או בכל חלק ממנה) בתוך או כדי לספק מוצרים או שירותים מסחריים לצדדים שלישיים. האמור לעיל לא מונע לעשות שימוש בתוכנה לצורכי התקשורת העסקית שלך, בכפוף לסעיף 4.1 לעיל;

(ה) מלבד לצורכי הורדה והתקנה, יש לעשות שימוש בתוכנה רק דרך חשבון המשתמש שלך.

4.3 טכנולוגיה של צד שלישי. אם אתה עושה שימוש בתוכנה שהוטענה מראש, מוטמעת, משולבת, מופצת או בשימוש עם, או מורדת למוצרים, חומרה, יישומי תוכנה, תכניות או התקנים של צד שלישי ("טכנולוגיה של צד שלישי"), הנך מכיר בכך ונותן הסכמתך כי: (א) יתכן ותידרש להתחייב בהסכם רישיון נפרד עם צד שלישי רלוונטי שהוא הבעלים או בעל הרישיון לשימוש בטכנולוגיה של צד שלישי כגון זו; (ב) מוצרים ו/או תכונות מסוימים עשויים להיות נגישים דרך טכנולוגיה של צד שלישי, וכן (ג) Skype איננה יכולה להבטיח כי התוכנה תהיה זמינה תמיד בטכנולוגיה של צד שלישי כגון זו או בקשר עמה.

4.4 הודעות צד שלישי התוכנה עשויה לכלול קוד צד שלישי שעל פיו Skype ולא הצד השלישי היא שמעניקה לך רישיון תחת הסכם זה. הודעות, אם ישנן כאלה, בנושא קוד צד שלישי נכללות עבורך לצורכי מידע בלבד. סקריפטים של צד שלישי, מקושרים, נקראים או מקושרים לתוכנה נכללים במסגרת הרישיון שהוענק לך על-ידי צד שלישי שהוא הבעלים של קוד כגון זה ולא על-ידי Skype.

5. השימוש בתוכנה, במוצרים ובאתרי האינטרנט של Skype

5.1 ציוד: על מנת לעשות שימוש בתוכנה ובמוצרים נדרש חיבור אינטרנט מהיר. אתה אחראי לאספקת כל הציוד הנדרש המאפשר גישה לאינטרנט או מאפשר תקשורת כגון מערכות אוזניות, מיקרופונים ומצלמות אינטרנט.

5.2 השימוש בציוד שלך: תוכנה לתקשורת אינטרנט עשויה לעשות שימוש ביכולות העיבוד, הזיכרון ורוחב הפס של המחשב (או התקנים ישימים אחרים) בו אתה עושה שימוש, למטרה המוגבלת של אפשור תקשורת וקיום חיבור בין משתמשי תוכנת תקשורת האינטרנט. אם השימוש בתוכנת התקשורת תלוי בשימוש במעבד וברוחב פס הנמצאים בבעלותו ובשליטתו של צד שלישי, הנך מכיר בכך כי הרישיון לשימוש בתוכנת תקשורת האינטרנט כפוף לקבלה והסכמה של צד שלישי רלוונטי כגון זה. הנך מצהיר ומתחייב כי בקבלת תנאים אלה, קיבלת הסכמה כגון זו.

5.3 עדכונים לתוכנה: Skype עשויה לבדוק באופן אוטומטי את הגירסה של תוכנת Skype שברשותך. אתה עשוי להתבקש להתחייב לגרסה עדכנית יותר של תנאים אלה על מנת שתוכל להוריד את לנצל בדרך אחרת עדכונים כלשהם. Skype איננה מתחייבת לספק עדכונים כלשהם. עם זאת, Skype עשויה (א) לבקש ממך להוריד ולהתקין עדכונים; או (ב) להוריד ולהתקין מעת לעת עדכונים של Skype באופן אוטומטי, אלא אם כן בחרת (באמצעות הגדרות הלקוח שלך) לא לקבל עדכונים אוטומטיים. Microsoft Corporation או שותפיה העסקיים והחברות הבנות שלה עשויים גם הם להוריד עדכונים אוטומטיים לתוך התוכנה של Skype עבור Windows, אם בחרת לקבל עדכונים מ- Microsoft. עדכונים אלה נדרשים כדי לשמור על תאימות התוכנה, לספק עדכוני אבטחה ולתקן באגים, או להציע תכונות, פונקציות או גרסאות חדשות. הנך נותן הסכמתך לקבל מ- Skype עדכונים כגון אלה על מנת להמשיך להשתמש בתוכנה של Skype, וכן הנך נותן הסכמתך לקבלת עדכונים כגון אלה בכפוף לתנאים אלה.

5.4 השהייה, שיפורים טכניים ותחזוקה: מפעם לפעם תידרש Skype לבצע פעולות תחזוקה או שדרוג של התוכנה, המוצרים או אתרי האינטרנט או התשתית המאפשרת את השימוש בתוכנה, במוצרים ובאתרי האינטרנט של Skype. פעולות אלה עשויות לחייב את Skype להשבית או להגביל את השימוש באופן זמני בחלק או בכל התוכנה, המוצרים או אתרי האינטרנט של Skype עד למועד בו תסתיימנה פעולות התחזוקה ו/או השדרוג. במידת האפשר, ואם לא נדרשת התערבות דחופה, תפרסם Skype את השעה והתאריך של השעיה או מגבלה כגון זאת באתר האינטרנט של Skype. לא תעמוד לך כל זכות לדרוש פיצויי נזיקין בגין השהייה או מגבלות שימוש כגון אלה בתוכנה, במוצרים או באתרי האינטרנט של Skype.

5.5 אין גישה לשירותי חירום: לא המוצרים ואף לא התוכנה מיועדים לתמיכה בביצוע שיחות חירום וכל סוג של בית חולים, רשויות אכיפת החוק, קופות חולים או כל סוג של שירות המקשר את המשתמש לצוות שירותי חירום או חדר מצב ("שירותי חירום"). קיימים הבדלים חשובים בין שירותי טלפון רגילים לבין המוצרים‏. הנך מכיר בכך ונותן הסכמתך כי: (א) Skype אינה נדרשת להציע גישה לשירותי חירום תחת כל חוק, תקנה צו מקומי/לאומי; (ב) באחריותך הבלעדית לרכוש בנפרד מהמוצרים שירותי קו טלפון אלחוטי (נייד) או קווי המאפשרים גישה לשירותי חירום, וכן (ג) התוכנה והמוצרים אינם מהווים תחליף לשירותי הטלפוניה העיקריים שלך. פרטים נוספים על אודות ביצוע שיחות למספר 112, מספר החירום עבור האיחור האירופי, ניתן לקבל בכתובת www.skype.com/go/emergency..

5.6 ביצוע מוגבל של שיחות חירום (תוכנת תקשורת אינטרנט בלבד - לא ישים עבור התוכנה של Qik)

5.6.1 במספר מצומצם מאוד של מדינות, ובפלטפורמות וגרסאות תוכנת תקשורת אינטרנט מוגבלות בלבד, תנסה Skype לספק אפשרות מצומצמת של ביצוע שיחות חירום כתכונה עצמאית, אם היא איננה יכולה להתחייב על כך. לחץ כאן עבור רשימה של מדינות ("מדינות אפשריות") וגרסאות תוכנה ופלטפורמות אחרות ("גרסאות אפשריות") המאפשרות ביצוע מוגבל של שיחות לשירותי חירום. ביצוע שיחות לשירותי חירום ב- Skype אינו זמין במדינות, גרסאות או פלטפורמות אחרות. עליך להחזיק בשירותי קו טלפון רגיל, נייד או קווי, הזמין לביצוע שיחות לשירותי חירום ולעשות שימוש באפשרות המוגבלת של Skype לבצע שיחות חירום רק כמוצא אחרון. שים לב במיוחד כי:

(1) הפסקת חשמל, כשל של הסוללה או של חיבור האינטרנט עלולים להוביל לניתוק השיחה ב- Skype, כולל שיחה לשירותי החירום. בנוסף, כל מגבלות האיכות אשר נקבעו בפסקה 5.9 להלן, עשויות גם הן להשפיע על הצלחת חיבור השיחה.

(2) כאשר אפשרי, יתכן כי שיחת חירום אשר בוצעה באמצעות תוכנת תקשורת אינטרנט במדינה בה הדבר אפשרי לא תזכה לאותה קדימות רשת כמו שיחה אשר בוצעה באמצעים מסורתיים כגון שירותי טלפון נייד או קווי.

(3) אם שיחת החירום התחברה, יהיה עליך לומר לנציג שירותי החירום עמו אתה משוחח היכן אתה נמצא כדי שארגון שירותי החירום יוכל להגיב לשיחתך וידע היכן לאתר אותך. אם לא תספק את הפרטים כאשר אתה מתבקש לעשות זאת, הנך מכיר בעובדה כי יתכן ושיחת החירום לא תושלם ולא תוכל לקבל גישה לשירותי החירום הדרושים באמצעות תוכנת תקשורת האינטרנט. Skype לא תישא בכל חבות בגין הכשל לבצע שיחת חירום בנסיבות כגון אלה.

(4) למעט מדינות וגרסאות בהן השירות אפשרי, Skype איננה מספקת אפשרות מוגבלת לביצוע שיחות חירום במדינה כלשהי או עבור או בקשר עם כל מוצר או שימוש בפלטורמות, התקנים, שירותים או מערכות הפעלה כלשהם (כולל מוצרים, פלטפורמות, התקנים, שירותים או מערכות הפעלה כלשהם אשר פותחו על-ידי צדדים שלישיים ומשתמשים ב- API של Skype, ערכות פיתוח תוכנה כלשהן של Skype וכיוצא בזה).

5.6.2 במדינות בהן השירות אפשרי, עליך להגדיר את פונקציית ביצוע השיחות המוגבלות לשירותי חירום על-ידי קביעת מיקום ברירת המחדל לביצוע שיחות חירום בדף 'הגדרות שיחה' בשולחן העבודה של תוכנת תקשורת האינטרנט (אם אתה עושה שימוש בגרסה 4.1 (או עדכנית יותר) עבור Windows או בגרסה 2.8 עבור (או עדכנית יותר) עבור Mac OS X)). באחריותך הבלעדית להבטיח כי פרטי מיקום זה מדויקים ונשארים עדכניים אם כתובתך הפיזית משתנה. Skype איננה תומכת בביצוע שיחות חירות ברוב המדינות בעולם. במקומות בהם ביצוע מוגבל של שיחות לשירותי חירום נתמך, Skype לא תחייב אותך בגין ביצוע שיחות חירום ולא תזדקק ליתרת נקודות זכות של Skype. אם המדינה בה אתה נמצא אינה נתמכת לביצוע שיחות חירום מוגבלות לשירותי חירום, הנך מצהיר כי לא תנסה לבצע שיחות כגון אלה, ומאשר כי לא תבצע שיחות כלשהם לשירותי החירום באמצעות שימוש בתוכנת תקשורת האינטרנט. אם, על-פי הרשאתך, יעשה משתמש אחר שימוש בחשבון המשתמש שלך, תהיה זו אחריותך ליידע משתמש זה בדבר הנסיבות המוגבלות אשר בגינן ניתן לבצע שיחות מוגבלות לשירותי חירום.

5.7 תוכן התקשורת: Skype איננה המקור, איננה מאשרת או מקדמת ואיננה נוטלת כל אחריות לתוכן התקשורת המתבצעת בעת השימוש בתוכנה. בשימושך בתוכנה הנך מצהיר כי כל תוכן שאתה מזין עשוי להיות משודר למקבל התקשורת. תוכן התקשורת הנו באחריותו המלאה של האדם המהווה את מקור התוכן. אתה עשוי לכן להיות חשוף לתכנים פוגעניים, מזיקים לקטינים, לא מהוגנים או מעוררי התנגדות בצורה אחרת. תוכן התקשורת עשוי להיות מוגן בזכויות קניין רוחני, אשר נמצא בבעלותם של צדדים שלישיים. הנך האחראי הבלעדי לכל תוכן שאתה בוחר לשדר או לקבל באמצעות תוכנה זו. בפרט אתה אחראי על כך שלא לשלוח תכנים שהם (1) מוגנים בזכויות יוצרים, מוגנים כסודות מסחריים או כפופים לזכויות קנייניות של צדדים שלישיים, לרבות זכויות פרטיות וציבוריות, אלא אם אתה בעלים של הזכויות האמורות או תקבל אישור מהבעלים החוקיים שלהם (2) שקריים או מהווים מצג שווא (3) פוגעניים, לא חוקיים, כאלה הפוגעים בקטינים, מגונים, משמיצים, כאלה המהווים הוצאת דיבה, מאיימים, פורנוגרפיים, מטרידים, אלימים, פוגעניים על בסיס גזעי או אתני, או כאלה המעודדים התנהגות אשר תחשב כעבירה פלילית, מהווים עילה לחבות אזרחית, מפירים את החוק, או מעוררים התנגדות; (4) פרסומיים או כאלה המהווים שידול עסקי, או (5) מהווים התחזות לאדם אחר. Skype שומרת על הזכות (אך לא תישא בכל התחייבות) לסקור ולבדוק תוכן במטרה לאכוף תנאים אלה. Skype, על-פי דעתה הבלעדית, עשויה למנוע משלוח של או להסיר תוכן תקשורת כחלק ממאמציה להגן על התוכנה, המוצרים ועל לקוחותיה, או במטרה לאכוף תנאים אלה. כמו כן, עשויה Skype, על-פי דעתה הבלעדית, להסיר תוכן כגון זה ו/או לבטל תנאים אלה ואת חשבון המשתמש שלך אם תעשה שימוש בתוכן כלשהו המהווה הפרה של תנאים אלה.

5.8 הודעה והסרה אם מקבלת Skype הודעה כלשהי כי חומר כלשהו שפרסמת, העלת, ערכת, אירחת, שיתפת ו/או פירסמת באתר האינטרנט של Skype או באמצעות התוכנה (למעט התקשורת הפרטית שלך) ("תוכן משתמש") הוא בלתי נאות, מהווה הפרה של זכויות כלשהן של צד שלישי, או אם Skype מבקשת להסיר את תוכן המשתמש שלך מסיבה כלשהי, Skype שומרת לעצמה את הזכות להסיר באופן אוטומטי תוכן משתמש כגון זה מכל סיבה שהיא באופן מיידי או במסגרת זמן אשר תיקבע מעת לעת על-ידי Skype ועל דעתה בלבד. תוכן המשתמש יוסר ללא כל הודאה באחריות ומבלי לפגוע בזכויות, תרופות או הגנות, אשר כולן במפורש שמורות. הנך מכיר בכך ונותן הסכמתך לכך ש- Skype חפה מכל אחריות להשיב תוכן משתמש כגון זה בכל עת. אם תוכן המשתמש פוגעני, או אם אתה מאמין כי תוכן משתמש פוגע באיזו מזכויותיך (כולל זכויות קניין רוחני), או אם הוא אינו חוקי, צור איתנו קשר באופן מיידי באמצעות תהליך הודעת ההסרה שלנו. לחץ כאן כדי להציג את תהליך ההודעה וההסרה. Skype שומרת על הזכות לאמת את זהותך ולחפש אחר מידע נוסף המאמת את התלונה. הנך נותן הסכמתך כי הנך אחראי באופן בלעדי לכל התוצאות שינבאו מהגשת התלונה (כולל, אך לא מוגבל להסרה או לחסימה של משלוח המשתמש) וכן הנך נותן הסכמתך ומסכים כי כל תלונה עשויה לשמש בהליכים משפטיים. כל מידע שקרי, מטעה או בלתי מדויק אשר סופק על-ידך עשוי להוביל להליכים משפטיים נגדך.

5.9 איכות: Skype איננה יכולה להבטיח כי התוכנה, המוצרים או אתרי האינטרנט של Skype יפעלו תמיד ללא הפרעות, השהיות או שגיאות. מספר גורמים עשויים להשפיע על איכות התקשורת שלך והשימוש בתוכנה, במוצרים (תלוי במוצר בו נעשה שימוש) או באתרי האינטרנט של Skype, ועלולים להוביל לכשל תקשורת, כוללים אך לא מוגבלים ל: הרשת המקומית שלך, חומת אש, ספק האינטרנט שלך, רשת האינטרנט, רשת הטלפון הציבורית ואספקת החשמל שלך. Skype איננה נוטלת כל אחריות לשיבוש, הפרעה או השהייה הנגרמים על-ידי כשל כלשהו או תלול בכל אחר מהנזכרים לעיל או כל רכיב אחר אשר אין לנו כל שליטה עליהם.

5.10 שינויים במוצרים: Skype משפרת בכל עת את התוכנה ואת המוצרים ועשויה גם להידרש לשנות תכונות טכניות מעת לעת על מנת לציית לתקנות הישימות. לפיכך, הנך מכיר בעובדה ונותן הסכמתך כי המוצרים ותפקוד התוכנה עשויים להשתנות מעת לעת. דרישות טכניות לשימוש במוצרים ובתוכנה וכן תיאור התכונות זמינים באתר האינטרנט של Skype. אם אינך נותן הסכמתך לשינויים כלשהם בתוכנה ובמוצרים, באפשרותך לבטל את קשריך עם Skype, כאמור בסעיף 11. יתכן ותידרש לבצע שדרוג לגרסה חדשה על מנת שתוכל לנצל מוצרים מסוימים. בנוסף, הנך מכיר בעובדה כי מוצרים מסוימים עשויים להיות כפופים למגבלות שימוש או מגבלות גאוגרפיות, אשר עשויות להשתנות מעת לעת. בדוק באתר האינטרנט של Skype עבור פרטים על מגבלות השימוש העדכניות ביותר החלות על המוצרים בהם אתה עושה שימוש.

5.11 רעיונות שלא התבקשו Skype אינה שוקלת או מקבלת הצעות או רעיונות מבלי שתתבקש לכך, כולל וללא הגבלה, רעיונות למוצרים חדשים, טכנולוגיות, מבצעים, שמות מוצרים, משוב ושיפורי מוצר ("משוב שלא התבקש"). אם תשלח ל- Skype משוב כלשהו שלא התבקש דרך אתר האינטרנט של Skype או בכל דרך אחרת, הנך מכיר בעובדה ונותן הסכמתך כי Skype לא תהיה מחויבת באופן כלשהו לסודיות בכל הנוגע למשוב שלא התבקש.

5.12 דוחות בחלקים מסוימים של אתרי האינטרנט של Skype אתה עשוי להתבקש להציע הצעות בכתב או לדווח על בעיות כגון באמצעות טופס הקשר או טופס הדיווח על בעיות ("דוחות"). קרא בעיון תנאים מוגדרים כלשהם אשר מסדירים דוחות אלה. הדוחות המוגשים ייחשבו רכושה של Skype. Skype תהיה הבעלים הבלעדי של כל הזכויות המוכרות כיום ושל כל הזכויות שתהיינה קיימות בעתיד על הדוחות שיוגשו בכל רחבי העולם ללא הגבלת זמן ותהיה זכאית להשתמש בדוחות שיוגשו לכל מטרה, מסחרית או אחרת, ללא כל תשלום או שיפוי למגיש הדוחות. כל הדוחות שתשלח ל- Skype לא ייחשבו לסודיים ו- Skype לא תהיה אחראית בשום מקרה של חשיפה של הדוחות.

5.13 קישוריות באפשרותך ליצור קישור בין אתר האינטרנט של Skype לאתר אחר שבבעלותך, בכפוף לכך שתעשה זאת בדרך שהיא הוגנת וחוקית ואינה פוגעת במוניטין שלנו או מנצלת אותו. חל איסור על יצירת קישור בדרך אשר תצביע באופן כלשהו על התאגדות, אישור או תמיכה של Skype כאשר אינם קיימים. חל איסור לכלול את האתר באתר אחר כלשהו. Skype מספקת נגן flash מוטבע וממותג של Qik כתכונה אותה תוכל לשלב באתר האינטרנט הפרטי והבלתי מסחרי שלך לצורך שימוש בגישה לתכנים באתר האינטרנט של Skype המומתג Qik. Skype עשויה לשלול את ההיתר לקישור לאתרי האינטרנט של Skype בכל עת, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, ותודיע לך על כך באופן זה.

6. ההתחייבויות שלך

6.1 חשבון משתמש. לפני השימוש הראשון בתוכנה של Skype או בתוכנה של Qik, תתבקש ליצור חשבון משתמש ולבחור מזהה משתמש וסיסמה. אנו ממליצים כי תבחר סיסמה הקשה לניחוש וכוללת אותיות, ספרות וסימנים. באפשרותך להשתמש בתוכנה רק באמצעות חשבון המשתמש שלך. הנן האחראי הבלעדי לכל פעילות אשר תבוצע דרך חשבון המשתמש שלך. על מנת למנוע שימוש בלתי מורשה, יהיה עליך לשמור על הסודיות של סיסמתך ולא לחלוק אותה עם צד שלישי כלשהו או לעשות בה שימוש כדי לגשת לאתרים או לשירותים של צדדים שלישיים. אם אתה חושד כי סיסמתך ידועה למישהו אחר, עליך לשנותה באופן מיידי על מנת להגן על בטחון חשבון המשתמש שלך. זוהי אחריותך הבלעדית לוודא כי אינך מגיב לבקשות בלתי רצויות למסירת פרטי כרטיס האשראי, ססמאות או פרטים אחרים. Skype אינה נוטלת כל אחריות על אי ציותך להתחייבויות שבסעיף 6.1 זה.

6.2 שימוש בלתי חוקי: עליך לעשות שימוש בתוכנה, במוצרים ובאתרי האינטרנט של Skype על פי החוק החל באזור בו אתה ממוקם. במדינות מסוימות קיימות מגבלות להורדה ולשימוש בתוכנה, במוצרים ו/או באתרי האינטרנט של Skype. זוהי אחריותך הבלעדית לוודא כי הנך מורשה לעשות שימוש חוקי בתוכנה, במוצרים ו/או באתרי האינטרנט של Skype באזור באו אתה ממוקם.

6.3 שימוש אסור: חל איסור על:

(א) יירוט או ניטור, פגיעה או שינוי תקשורת כלשהי אשר אינה מיועדת לך;

(ב) שימוש בכל סוג של עכביש, וירוס, סוס טרויאני, פצצת זמן או כל קוד או הוראה אחרת אשר תוכננו על מנת לעוות, למחוק, לפגוע, לחקות או לפרק את התוכנה, המוצרים, אתרי האינטרנט, התקשורת או הפרוטוקולים;

(ג) לשלוח תקשורת בלתי חוקית (הנקראת גם "SPAM", ‏"SPIM" או "SPIT") או כל תקשורת אשר אינה מותרת על פי החוק החל, או שימוש בתוכנה, במוצרים או באתרי האינטרנט של Skype למטרות פישינג או פארמינג או התחזות או הצגה שקרית של שותפות עם אדם או ישות אחרים;‏

(ד) לחשוף צד שלישי כלשהו לחומרים פוגעניים, הפוגעים בקטינים, בלתי מהוגנים או מעוררי התנגדות בדרך כלשהי;

(ה) לעשות שימוש בתוכנה, במוצרים או באתרי האינטרנט של Skype במטרה לגרום מבוכה ל או ללחוץ על, או כדי לאיים, להציק או לחדור לפרטיות של צד שלישי כלשהו, או

(ו) לעשות שימוש (כולל כחלק ממזהה המשתמש ו/או תמונת הפרופיל) בחומרים או בתכנים כלשהם אשר מהווים זכות קניינית של צד שלישי כלשהו, אלא אם הנך מחזיק הרישיון או בהיתר של הבעלים לעשות שימוש בזכויות כגון אלה. או

(ז) לאסוף או לקצור מידע כלשהו המאפשר זיהוי אישי, כולל שמות חשבון, מהתוכנה, מהמוצרים או מאתרי האינטרנט של Skype;

(ח) להשפיע או לנסות להשפיע על הזמינות של התוכנה, המוצרים או אתרי האינטרנט של Skype באמצעות, לדוגמה, מתקפה של סירוב למתן שירות (DOS) או הפצה של סירוב למתן שירות (DDoS);

(ט) לעשות שימוש או להפעיל מערכות אוטומטיות, הכוללות אך אינן מוגבלת לרובוטים, עכבישים או קוראים בלתי מקוונים עם גישה לתוכנה, למוצרים או לאתרי האינטרנט של Skype. על אף האמור לעיל, הנך נותן הסכמתך לעובדה כי Skype מעניקה למפעילי מנועי חיפוש ציבורי אישור להשתמש בסריקות כדי להעתיק תכנים מאתר האינטרנט של Skype למטרה הבלעדית של יצירת מדדי חיפוש גלויים וזמינים של תכנים, אך לא מטמונים או ארכיונים של תכנים כגון אלה. Skype שומרת לעצמה את הזכות לבטל חריגות אלה בכל עת.

6.4 תוכן משתמש יש לנהוג בכבוד בעת שנוטלים חלק פעיל בפעילויות בתוכנה או באתרי האינטרנט של Skype, כגון פורומים, בלוגים, תעבורת דוא"ל, אירוח וידיאו, שיתוף ו/או פרסום או כל פעילות אחרת באתרי האינטרנט או בתוכנה של Skype, אשר מאפשרות לך לפרסם דעות, להעלות, לערוך, לארח, לשתף ו/או לפרסם תוכן. הנך מכיר בכך ונותן הסכמתך כי: (1) בעת שימוש באתרי האינטרנט ו/או התוכנה של Skype אתה עלול להיות חשוף לתכנים אשר עשויים להיות פוגעניים או בלתי הולמים והנך עושה זאת על אחריותך הבלעדית; (2) הנך אחראי באופן בלעדי, ו- Skype אינה נוטלת כל אחריות עליך או על צד שלישי כלשהו מפני תוכן משתמש שאתה יוצק, שולח או מפרסם באתרי האינטרנט של Skype או דרך התוכנה; (3) Skype איננה אחראית לסודיות כלשהי הקשורה לתוכן משתמש, בין אם פורסם ובין אם לאו; (4) Skype איננה אחראית לכל תוכן משתמש שאולי יש לך גישה אליו באמצעות השימוש באתרי האינטרנט או התוכנה של Skype, וכל תוכני המשתמש הנם באחריותו המלאה של האדם אשר יצר תוכן משתמש זה. Skype איננה מעודדת תכני משתמש כלשהם או כל דיעות, המלצות, או עצות מפורשות, ומתנערת במפורש מכל אחריות הקשורה עם תוכן המשתמש.

בהקשר לתוכן המשתמש שלך, הנך מתחייב ומצהיר כי אתה

(1) אתה הבעלים או מחזיק ברישיון, בזכויות, בהסכמות ובהיתרים הנדרשים לצורך שימוש ומתיר ל- Skype לעשות שימוש בכל זכויות היוצרים, הסימנים המסחריים, הסודות המסחריים, הפטנטים וכל קניין רוחני וזכויות קנייניות אחרות בכל תוכן משתמש בהתאם לתנאים אלה; וכן

(2) הנך מחזיק בכתב ויתור, שחרור ו/או היתר מכל אחד מהאנשים המזוהים בתוכן המשתמש, המתיר לעשות שימוש בשמם ו/או רישיון עבור כל אחד מאנשים אלה המזוהים בתוכן המשתמש, המאפשר את ההכללה והשימוש באופן התואם את תנאים אלה. לא תעתיק, תפרסם או תעשה שימוש בטקסט, בתמונות, בצילומים, במוזיקה, בצלילים, בדמויות או כל בתוכן אחר אשר מקורו בצד שלישי (תוכן צד שלישי) ללא היתר מפורש מבעל תוכן זה. תוכן צד שלישי כגון זה עשוי להיות מוגן תחת חוקי קניין רוחני, ובעלי זכויות הקניין הרוחני של תוכן כגון זה עשויים להתנגד לשימוש שנעשה בו. חל איסור על שימוש בתוכן צד שלישי כלשהו ללא קבלת אישור מראש מבעלי הזכויות על הקניין הרוחני של תוכן כגון זה.

על אף זכויות או חובות כלשהן הכפופות לתנאים הנוספים (כהגדרתן להלן), אם, בכל עת, תבחר להעלות או לפרסם תוכן משתמש לאתרי האינטרנט של Skype או באמצעות התוכנה (למעט דוחות ולא כולל תוכן התקשורת שלך) אתה מעניק ל- Skype באופן אוטומטי רישיון לא בלעדי, בלתי חוזר, ללא תמלוגים, נצחי, להקצאת רישוי והעברה של כל הזכויות לשימוש, לעריכה, לשינוי, כולל שילוב, להתאמה, להקלטה, להצגה בפומבי, להצגה, לשידור ולשיכפול של תוכן המשתמש, כולל, וללא הגבלה, כל סימני המסחר הקשורים לכך, בהקשר לאתרי האינטרנט, התוכנה ומוצרים של Skype, הכוללים לצורך קידום או הפצה מחדש של חלק או כל אתרי האינטרנט ו/או התוכנה או המוצרים של Skype, בכל מדיה, בין שידועה כיום ובין אם תומצא. כמו כן, הנך מעניק בזאת לכל משתמש באתר האינטרנט ו/או התוכנה או המוצרים של Skype רישיון לא בלעדי לגשת לתוכן המשתמש שלך דרך אתר האינטרנט ו/או תוכנה או המוצרים של Skype ולעשות שימוש, להעתיק, להפיץ, להכין נגזרת, להציג, לבצע ולהעביר תוכן משתמש כגון זה על ידי המשתמשים אך ורק כפי שהותר דרך פעולתם של אתרי האינטרנט ו/או התוכנה או המוצרים של Skype ובהתאם לתנאי שימוש אלה. בנוסף, הנך מוותר בזאת על "זכויות מוסריות" כלשהן בהקשר לתוכן המשתמש, על-פי המותר בחוק הישים.

חל איסור להציג או לפרסם באמצעות אתר האינטרנט או התוכנה של Skype תוכן משתמש כלשהו שהוא בגדר לשון הרע, השמצה, פורנוגרפיה, פלישה לפרטיות, תועבה, שימוש לרעה, חומר לא חוקי, חומר גזעני, פוגעני, מזיק לקטינים או מפר זכויות קניין רוחני או סודות מסחריים של צדדים שלישיים או כזה שמפר באופן אחר את זכויותיו של כל צד שלישי או כזה שמוביל לחבות אזרחית או פלילית. יתר על כן, חל איסור להגיש או לפרסם תוכן משתמש המכיל שקרים או בעל אופי מטעה, שמיועד לגייס הון או לקדם שירותים, כולל פרסום, חומרי קידום מכירות, דואר זבל, מכתבי שרשרת או כל צורה של שידול, התחזות לאחרים או לכלול תכניות המכילות וירוסים או כל תכניות אחרות שנועדו לפגוע בתפקוד של כל מחשב שהוא. הנך נותן הסכמתך לא לגייס משתמשים כלשהם של אתר האינטרנט או התוכנה של Skype, לצרכים מסחריים הקשורים לתוכן המשתמש כשלהו. הנך נותן הסכמתך לא לעקוף, להשבית או להפריע לתכונות הקשורות לאבטחה של האתר או התוכנה של Skype או תכונות המונעות או מגבילות את השימוש בתכנים כלשהם של Skype.

6.5 המידע שלך: Skype עשויה, מעת לעת, לבקש ממך מידע לצרכי אספקת התוכנה והמוצרים עבורך. אתה תוודא כי כל מידע כגון זה הנו מלא, עדכני ומדויק.

6.6 איסור מכירה. התוכנה והמוצרים מיועדים לשימוש עצמי בלבד. חל איסור על מכירה או מסחור התוכנה ו/או המוצרים לצד שלישי כלשהו.

6.7 מגבלות יצוא: יתכן שהתוכנה כפופה לחוקים בינלאומיים אשר מפקחים על ייצואה. עליך לציית לחוקים המקומיים והבינלאומיים החלים על התוכנה ועל משתמש הקצה, שימוש הקצה, מגבלות היעד אשר פורסמו על-ידי הממשל המקומי או גוף מקביל, וכן מגבלות כנגד מדינות מוחרמות. בארה"ב תוכנת תקשורת האינטרנט מפוקחת תחת תקן ECCN 5D992 של תקנות הפיקוח על היצוא ("EAR") תחת מספר רישום הצפנה ‏("ERN") ‏R100351 ולכן לא ניתן לייצאה או לייצאה שוב מארצות הברית או להורידה על ידי כל אדם בכל מדינה שהיא תחת פיקוח מסיבות של מלחמה בטרור תחת EAR, ובכלל זה איראן, צפון קוריאה, קובה, סוריה וסודאן. יתר על כן, אין אפשרות לייצא או לייצא שוב מארה"ב את תוכנת תקשורת האינטרנט, או להורידה על ידי כל אדם או ישות הכפופים לסנקציות אמריקניות, ללא קשר למיקום. ראה www.bis.doc.gov/ComplianceAndEnforcement/ListsToCheck.htm וכן EAR חלק 736. Skype הופכת את התוכנה לזמינה להורדה עבורך רק בתנאי שאתה מצהיר כי אינך אדם או ישות כגון אלה וכן כי הורדת התוכנה אינה מהווה הפרה של תקנות הייצוא או הפרת הסנקציות של ארה"ב.

7. זכויות קניין

7.1 התוכנה, המוצרים ואתרי האינטרנט של Skype כוללים מידע מסווג וקנייני אשר מוגן תחת אמנות וחוקי זכויות קניין רוחני.

7.2 התוכן וכל חיבור של תוכן הנכללים באתרי האינטרנט של Skype (למעט תוכן משתמש), כגון צלילים, מלל, גרפיקה, סמלים, סמלי לחצנים, תמונות, קליפים של אודיו, הורדות דיגיטאליות ותוכנה, הם רכושה של Skype, שותפיה או זכייניה ומוגנים על ידי דיני זכויות היוצרים הבינלאומיים ודיני זכויות היוצרים של ארצות הברית. אין לעשות כל שימוש בתוכן המוגן תחת זכויות יוצרים כגון זה ללא אישור מפורש של Skype. הנך רשאי להוריד ולעשות שימוש אישי ובלתי מסחרי בתוכן משתמש בכתובת www.qik.com כאשר הוא מוצג עם לחצן "הורד" או קישור דומה. Skype שומרת לעצמה את כל הזכויות שאינן מוענקות באופן מפורש באתרי האינטרנט של Skype.

7.3 Skype ו/או זכייניה מחזיקים בבעלות בלעדית על התוכנה, המוצרים ואתרי האינטרנט של Skype ועל כל הקניין הרוחני הנכלל בהם (בין אם נרשם או לא בכל מקום בעולם). לא תנקוט בכל פעולה העלולה לסכן, להגביל או להתערב בזכויות הקניין הרוחני של Skype בתוכנה, במוצרים או באתרי האינטרנט של Skype.

7.4 "Skype", סימנים מסחריים קשורים וסמלים, וכן הסמל "S" הנם סימנים מסחריים של Skype. Skype רשמה והגישה בקשות לרישום סימניה המסחריים במדינות רבות העולם. אין להשתמש בסימני המסחר ומראה העסקי של Skype בקשר לכל מוצר או שירות שאינם של Skype, בכל אופן אשר עלול לגרום לבלבול ולהטעיה של הצרכנים, או באופן הפוגע או מפחית מערכה של Skype. כל סימני המסחר האחרים המופיעים באתר זה, שאינם בבעלותה של Skype או החברות הקשורות אליה, הנם רכושם של בעליהם, בהתאמה. אינך רשאי ולא תרשום או תשתמש בכל שם מסחרי, סימן מסחרי, סמל, שם תחום או בכל שם או סימן אחרים שמשלבים כל קניין רוחני של Skype (כולו או חלקו) או כזה אשר דומה לו באופן מטעה. לפרטים נוספים על אודות השימוש בסימנים אלה, ראה גם הקווים המנחים בנושא סימני המסחר של Skype.

8. חיובים

8.1 ביצוע שיחות לטלפונים ולמספרים בתעריף Premium עם נקודות זכות של Skype:

(1) ביצוע שיחות לטלפונים קוויים וניידים: החיובים המשולמים בגין ביצוע שיחות לטלפונים (מחוץ למסגרת המינוי) מורכבים מדמי חיבור (חיוב חד פעמי לכל שיחה) ומתעריף לדקה, כפי שמוגדר ב- www.skype.com/go/allrates. כל השיחות ינותקו ויחייבו חיוג חוזר לאחר 4 שעות ובגין החיבור הנוסף יחויבו דמי חיבור.

(2) מספרים בתעריף Premium: החיובים המשולמים בגין ביצוע שיחות למספרים בתעריף Premium מורכבים מתעריף לדקה, הזמין בכתובת www.skype.com/go/rates-premium. אין חיוב בגין דמי חיבור.

(3) Skype עשויה לשנות את תעריפי החיוב בגין ביצוע שיחות לטלפונים וכן את תעריפי החיוב בגין ביצוע שיחות למספרים בתעריף Premium בכל עת וללא הודעה מוקדמת, על-ידי פרסום שינוי כגון זה בכתובת www.skype.com/go/allrates. התעריף החדש יחול עליך ברכישה הבאה שלאחר פרסום התעריפים החדשים. אנו ממליצים על בדיקת התעריפים העדכניים לפני ביצוע שיחה. אם אינך מסכים לתעריפים החדשים, אין לבצע שיחה.

(4) משך השיחה יהיה מבוסס על יחידות של דקה אחת. חלקי דקה יעוגלו כלפי מעלה לדקה הבאה. כאשר קיימים דמי חיבור, הם יחויבו בתחילת השיחה. בסיום השיחה, חיובים של חלקי סנט יעוגלו כלפי מעלה לסנט המלא הבא, לדוגמה, עלותה של שיחה מלאה בסך 0.034 € תעוגל ל- 0.04 €. במהלך השיחה, ינוכו החיובים באופן אוטומטי מיתרת נקודות הזכות של Skype בחשבון המשתמש שלך.

8.2 חיובים בגין מוצרים נוספים בתשלום: החיובים עבור מוצרים נוספים בתשלום יאושרו על ידך לפני השלמת הרכישה מ- Skype. Skype עשויה לשנות את החיובים לתשלום בגין הרכישות של מוצרים כגון אלה בכל עת וללא כל הודעה מוקדמת. באפשרותך לבחור האם הנך מקבל חיובים חדשים אלה לפני השלמת הרכישה הבאה של המוצר המתאים. החיובים החדשים יחולו על הרכישה הבאה שלאחר פרסום התעריפים החדשים.

8.3 הצעות לקידום מכירות: Skype עשויה להציע, מעת לעת, מוצרים בתשלום לתקופת התנסות ללא תשלום. Skype שומרת על הזכות לחייב אותך עבור מוצרים כגון אלה (בתעריף רגיל) במקרה ש- Skype קובעת (על פי דעתה הסבירה) כי אתה עושה שימוש לרעה בתנאי ההצעה, כולל אם אתה עושה שימוש בשירות, בפרוקסי או בהתקנים אחרים כלשהם או עושה שימוש בכתובת IP אנונימית אשר מונעת את איתורך.

8.4 מיסים: Skype עשויה לגבות מע"מ או מיסים עקיפים אחרים על פי השיעור המתאים (בהתאם לתקנות המס החלות) בעת ביצוע הרכישה של נקודות זכות של Skype. מע"מ לוקסמבורגי שיעור 15% חל באופן כללי אם הנך ממוקם באיחוד האירופי ובמוצר הנרכש ייעשה שימוש בתחומי האיחוד האירופי. מע"מ שווייצרי בשיעור 8% חל אם הנך ממוקם בשווייץ במדינות מסוימות עשויים לחול מיסים מקומיים אחרים. בעת רכישת שובר או כרטיס חיוב משולם מראש, בהתאם למדינה, מע"מ לוקסמבורגי בשיעור 15%, מע"מ מקומי או מיסים אחרים עשויים לחול ולהיות מנוכים מערך השובר או כרטיס החיוב עם פדיונו. הנך מוותר באופן מפורש על כל זכות להחזר מע"מ מ- Skype אם סכום המע"מ שבסופו של דבר ישולם על-ידי האחרונה לרשויות המס יהיה נמוך יותר מכל סיבה שהיא מסכום המע"מ שנגבה ממך בעת הרכישה. יתרת נקודות הזכות של Skype מוצגת בלעדית ללא כל מס כאמור. טריטוריות באיחוד האירופי המפורטים להלן הם מחוץ להיקף מע"מ באיחוד האירופי תחת הנחיית המועצה 2006/112/EC על המערכת המשותפת של המע"מ, כפי שתוקנה. אתרי האינטרנט של Skype אינם מאפשרים למשתמשים בטריטוריות כגון אלה לנצל את הפטור ממע"מ ולכן לא נספק את המוצרים בטריטוריות הבאות כאמור: הר אתוס, האיים הקנריים, מחלקות צרפתיות בחו"ל, איי אולנד, איי התעלה, האי הליגולנד, טריטוריית בוסינגן, סאוטה, מלייה, לוויגנו, Campione d'Italia ו- Italian Waters של אגם לוגאנו.

8.5 חיובי צד שלישי: השימוש בתוכנה ביישומים ניידים יעשה שימוש בחלק מחבילת הנתונים הזמינה דרך המינוי שרכשת מספק השירות הסלולרי. שימוש מחוץ לגבולות המדינה עשוי להוביל לעלויות הגבוהות באופן ניכר מחיוב השימוש הרגיל, והנך אחראי באופן בלעדי על כך שתהיה מודע ותשלם על חיובי הנדידה וחיובים נוספים כלשהם הנובעים מהשימוש כאמור ואשר יידרשו על ידי ספק השירות הסלולרי.

9. תשלום

9.1 נקודות זכות של Skype. באפשרותך לשלם עבור מוצרים בתשלום באמצעות נקודות זכות של Skype. באפשרותך לרכוש נקודות זכות של Skype באמצעות כל אמצעי תשלום ש- Skype הפכה מעת לעת לזמין עבורך. נקודות הזכות של Skype אשר רכשת יתווספו ליתרת חשבון המשתמש שלך בעת הרכישה (אם אתה עושה שימוש בשובר נקודות זכות של Skype, בעת פירעון השובר).

9.2 נקודות זכות בלתי פעילות של Skype. אם לא תעשה שימוש בנקודות הזכות של Skype לתקופה של 180 יום (כולל נקודות זכות של Skype אשר הוקצו עבורך על-ידי מנהל מערכת של Skype Manager), תשנה Skype את מצבן של נקודות הזכות לבלתי פעילות. באפשרותך להפעיל את נקודות הזכות של Skype דרך קישור ההפעלה הבא בדף 'החשבון שלי' בכתובת https://secure.skype.com/account/credit-reactivate. 'אין אפשרות לקבל זיכוי על נקודות זכות של Skype שהופעלו מחדש'. אם הנך נמצא ביפן ואתה רוכש נקודות זכות של Skype מאתר האינטרנט של Skype, הסעיף איננו חל עליך ותוקפן של נקודות הזכות של Skype שלך יפוג 6 חודשים לאחר תאריך הרכישה. אינך מורשה לעשות שימוש בנקודות הזכות של Skype בתאריך בו תוקפן פג או לאחריו.

9.3 שיטות תשלום אחרות. Skype אינה מתחייבת שתוכל להשתמש ביתרת נקודות הזכות של Skype כדי לרכוש את כל המוצרים‏. במקומות בהם אין אפשרות לעשות שימוש בנקודות זכות של Skype כדי לשלם עבור מוצרים, תעמיד לרשותך Skype שיטת תשלום אחרת. Skype שומרת על הזכות להסיר או לשנות את שיטות התשלום הזמינות על פי דעתה הבלעדית.

9.4 תשלומים חוזרים. כאשר אתה רוכש מוצרים על בסיס מינוי (חודשי, כל 3 חודשים או שנתי), הנך מאשר ונותן הסכמתך לכך שתשלומים חוזרים יבוצעו באמצעות שיטת התשלום שבחרת במועדי התשלום שנבחרו על ידך, על לסיומו של המינוי למוצר זה על ידך או על ידי Skype.

9.5 טעינה אוטומטית.

(א) תכונת הטעינה האוטומטית תאפשר לך לרכוש נקודות זכות של Skype באופן אוטומטי, אלא אם תסיר את הסימון מתיבת הסימון המתאימה. יתרת נקודות הזכות של Skype תיטען באותו סכום ובאמצעות אותה שיטת תשלום שבחרת בעת שנרשמת לראשונה לתכונת הטעינה האוטומטית, אלא אם שינית לאחר מכן את הסכום בחשבון המשתמש. לדוגמה, אם רכשת של נקודות זכות של Skype בסכום של 10 אירו באמצעות כרטיס האשראי שלך, הסכום הנטען אשר יחויב בכרטיס האשראי שלך יהיה אף הוא 10 אירו של נקודות זכות של Skype. בעתיד יחויב אותו סכום בכרטיס האשראי שלך בכל פעם שיתרת נקודות הזכות שלך תהיה נמוכה מהסף אשר נקבע מעת לעת על ידי Skype. אם אינך מעוניין לאפשר טעינה אוטומטית, הסר את הסימון בתיבת הסימון.

(ב) אם רכשת מינוי באמצעות שיטת תשלום אשר אינה כרטיס אשראי, PayPal או Moneybookers (Skrill), והפעלת את הטעינה האוטומטית, יתרת נקודות הזכות של Skype תיטען בסכום הנדרש לרכישת המינוי החוזר.

(ג) באפשרותך להשבית את הטעינה אוטומטית בכל עת דרך חשבון המשתמש שלך.

10. מדיניות החזרים

10.1 כאשר אתה רוכש מוצרים בתשלום ישירות מ- Skype, הנך זכאי לתקופת ביטול עסקה של חמישה עשר (15) ימים ("תקופת התקררות") אלא אם עשית שימוש כלשהו במוצרים שבתשלום, ובמקרה זה תבוטל תקופת ההתקררות ולא ניתן יהיה לבטל את הרכישה או לזכותך בגינה.

10.2 למעט תקופת ההתקררות, ניתן לקבל החזר רק בגין מינויים, אלא אם נעשה בהם שימוש או אם תוקפם פג.

10.3 תשלום באמצעות נקודות זכות של Skype, הקצאה של מספר Skype, או שימוש בכל היבט של המינוי נחשב "שימוש" במוצר שבתשלום. הנך נותן בזאת את הסכמתך המפורשת כי מספרי Skype עשויים להיות מוקצים לפני תום תקופת הקירור.

10.4 תקופת הקירור וההחזרים אינם חלים על מוצרים בתשלום אשר (1) נרכשו דרך שותף צד שלישי של Skype (יש ליצור קשר באופן ישיר עם השותף אשר עשוי להחליט, על פי דעתו הבלעדית, האם לזכותך או לא), (2) לא נרכשו באופן מקוון וישיר דרך Skype (כגון שוברים או כרטיסי חיוב), (3) התמורה בגינן שולמה במזומן באמצעות שיטות תשלום של צד שלישי (כגון ארנק אלקטרוני) וכן (4) התשלום בגינם והקצאתם לחשבונך ב- Skype בוצעו על-ידי מנהל מערכת של Skype Manager. הם גם אינם חלים על חברות ב- Skype Developer.

10.5 אם אתה סבור ש- Skype חייבה אותך חיוב שגוי, עליך לפנות ל- Skype בתוך 90 יום ממועד החיוב. לא יינתנו החזרים עבור חיובים בני יותר מ- 90 יום.

10.6 Skype שומרת על הזכות לסרב לבקשת החזר אם קיים סיכוי סביר כי (1) הנך מנסה לנצל באופן בלתי הגון את מדיניות ההחזרים, לדוגמה, באמצעות בקשות חוזרות ונשנות לקבלת החזר על אותו מוצר, (2) אתה מפר תנאים אלה, או (3) Skype חושדת שאתה עושה שימוש במוצרים או בתוכנה בדרך של הונאה או שצד שלישי עושה שימוש בחשבון המשתמש שלך בדרך של הונאה.

10.7 מדיניות החזרים זו איננה משפיעה על זכויותיך החוקיות.

11. סיום התקשרותך עם Skype

11.1 הנך רשאי לסיים את התקשרותך עם Skype בכל עת וזאת מבלי להזדקק לבתי המשפט, על-ידי בקשת סגירת חשבון המשתמש שלך, הפסקת השימוש בתוכנה, במוצרים ו/או באתרי האינטרנט של Skype וביטול כל התשלומים החוזרים.

11.2 Skype רשאית לסיים את ההתקשרות עמך, או רשאית לסיים או להשהות את שימושך בתוכנה, בחשבון(ות) המשתמש, במוצרים או באתרי האינטרנט של Skype בכל עת ומבלי להזדקק לבתי המשפט:

(א) אם אתה מפר תנאים אלה;

(ב) אם קיים אצל Skype חשד סביר כי אתה עושה שימוש בתוכנה, במוצרים ו/או באתרי האינטרנט של Skype במטרה לעבור על החוק, או כדי להפר את זכויותיו של צד שלישי;

(ג) אם קיים אצל Skype חשד סביר כי אתה מנסה לנצל באופן בלתי הגון או עושה שימוש לרעה במדיניות ההחזרים, או בכל מדיניות אחרת.

(ד) אם קיים אצל Skype חשד סביר כי אתה עושה שימוש במוצרים, בתוכנה או באתרי האינטרנט של Skype בדרך של הונאה, או שצד שלישי עושה שימוש בחשבון המשתמש שלך בדרך של הונאה;

(ה) אם רכשת נקודות זכות של Skype ממשווק בלתי מורשה;

(ו) בהתאם למוצר מסוים, בהתראה של שלושים (30) יום, אם מחליטה Skype להפסיק להציע מוצר זה;

(ז) באופן מיידי, אם נדרש בגין שינוי בחוק/בתקנות כפי שחוקקו או תוקנו על ידי רגולטור או רשות עם סמכות חוקית, או על ידי מי משותפי Skype;

(ח) בהתראה של שלושים (30) יום, אם מחליטה Skype להפסיק להציע את התוכנה באופן כללי למשתמשים באיזור השיפוט בו אתה נמצא.

11.3 ההשלכות של סיום כאמור על ידי Skype תהיינה מניעת גישה לחשבון המשתמש שלך, לתוכנה, למוצרים ו/או לאתרי האינטרנט של Skype (אם ישים). אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבטל את חשבונות המשתמש שפעולתם הופסקה למשך למעלה משנה אחת (1).

11.4 השלכות סיום ההתקשרות: בכפוף לסיום ההתקשרות עם Skype: (א) כל הרישיונות וזכויות השימוש בתוכנה, במוצרים ו/או באתרי האינטרנט של Skype יבוטלו באופן מיידי, (ב) אתה תפסיק באופן מיידי לעשות שימוש בתוכנה, במוצרים ו/או באתרי האינטרנט של Skype, (ג) אתה תסיר באופן מיידי את התוכנה מכל הכוננים הקשיחים, הרשתות וכל מדיות האחסון האחרות ותשמיד כל עותק של התוכנה אשר נמצא ברשותך או תחת שליטתך.

12. שלילת אחריות, הגבלת חבות ושיפוי

12.1 לעניין סעיף 12 זה, "Skype", כוללת את כל חברות הבת שלה וישוייות חוקיות כלולות וכן את כל מנהליה, הנהלתה, סוכניה, זכייניה ועובדיה.

12.2 אין אחריות: במידה המרבית המותרת על פי דין: התוכנה, המוצרים ואתרי האינטרנט של Skype מסופקים "כמות שהם" והשימוש בהם הוא באחריותך הבלעדית וללא כל אחריות שהיא; Skype איננה מספקת כל אחריות, טענות או ייצוג ומתנערת מכל אחריות כאמור מכל סוג, בין אם במפורש , משתמע או סטטוטורי, ביחס לתוכנה, למוצרים ו/או לאתרי האינטרנט של Skype הכוללים, ללא הגבלה, אחריות או תנאים של איכות, ביצועים, אי הפרת זכויות, סחירות או התאמה לשימוש למטרה מסוימת. Skype אינה מייצגת ואינה מתחייבת כי התוכנה, המוצרים ו/או אתרי האינטרנט של Skype יהיו תמיד זמינים, נגישים, רציפים, מדויקים, מאובטחים, מלאים ונטולי שגיאות ויפעלו ללא אובדן מנות, וכן, Skype גם אינה מתחייבת לכל חיבור או שידור מהאינטרנט, או כל איכות של שיחות שנעשו באמצעות התוכנה.

12.3 אין בתנאים אלה שימנעו או יגבילו את חבותה של Skype בגין (א) מותו או פציעתו של אדם, (ב) הפסד כתוצאה ממחדל מכוון או רשלנות חמורה של Skype, (ג) הונאה או מצג שווא מכוון, או (ד) כל חבות אשר איננה יכולה להיות מוגבלת או נשללת על-ידי החוק.

12.4 ללא חבות: אתה מאשר ונותן הסכמתך כי Skype לא תהיה אחראית באופן כלשהו, בין אם בחוזה, עוולה (לרבות רשלנות) או כל תאוריה אחרת של אחריות, ובין אם נמסרה או לא נמסרה הודעה ל- Skpye בדבר אפשרות לנזקים או הפסדים כגון אלה, בקשר או הנובעים מהשימוש שלך באתרי האינטרנט Skype, או בתוכנת תקשורת האינטרנט או בתוכנה אחרת המסופקת ללא תשלום. זכותך היחידה לתרופה ביחס לכל בעיות או אי שביעות רצון מהתוכנה ו/או אתרי האינטרנט Skype היא להסיר באופן מיידי את התוכנה ולהפסיק להשתמש בתוכנה כגון זו ו/או באתרי אינטרנט של Skype.

12.5 הגבלת אחריות: בכפוף לסעיפים 12.3 ו- 12.4 לעיל, לא תהיה Skype אחראית כלפיך, בין אם בחוזה, עוולה (כולל רשלנות) או כל תאוריה אחרת של אחריות, ובין אם ניתנה ל- Skype הודעה בגין האפשרות לנזקים או הפסדים כגון אלה, עבור:

(א) כל נזק בלתי ישיר, מיוחד, מקרי או תוצאתי; או

(ב) כל נזק להכנסה, נזק עסקי, נזק לרווחים ממשיים או צפויים, הזדמנות, רצון טוב או מוניטין (בין אם ישיר או עקיף); או

(ג) כל נזק או השחתה של נתונים (בין אם ישיר או עקיף);

(ד) כל דרישה, נזק או הפסד (בין אם ישיר או עקיף) כתוצאה או בקשר עם:

(1) חוסר היכולת לעשות שימוש בתוכנה כדי ליצור קשר עם שירותי החירום;

(2) אי היכולת לדאוג לסידורים חליפיים לגישה לשירותי החירום בקשר עם סעיף 5.5 לעיל;

(3) מגבלות השירות כפי שנקבעו בסעיף 5.6;

(4) אי היכולת לספק מידע על מיקומך המדויק למרכזן בשירותי החירום, או

(5) התנהלות של מרכזן או פעיל צד שלישי של שירותי החירום עמם אתה עשוי להיות בקשר.

(ה) כל דרישה, נזק או הפסד (בין אם ישיר או עקיף) כתוצאה או בקשר עם:

(1) כל מוצר או שירות אשר מסופקים על ידי צד שלישי תחת תנאי השירות שלו, כולל וללא הגבלה, Skype WiFi;

(2) כל טכנולוגיה של צד שלישי;

(3) כל אתר אינטרנט של צד שלישי.

12.6 בכפוף לסעיפים 12.3 - 12.5 לעיל, חבותה הכוללת של Skype תחת או בקשר עם תנאים אלה (בין אם בחוזה, עוולה (כולל רשלנות) או כל תאוריה אחרת של אחריות) לא תשא ולא תעלה במצטבר על הסכום ששולם על ידך עבור המוצרים בתקופה של 12 חודשים שלפני מועד האירוע נשוא התביעה הרלוונטית, בכפוף לסכום מרבי של חמשת אלפים אירו בכל המקרים.

12.7 אם צד שלישי כלשהו מעלה תביעה כנגד Skype בקשר עם, או כתוצאה מ- (1) הפרה של תנאים אלה על ידך; (2) הפרה של כל חוק של הרגולציה על ידך; (3) הפרה או הפגיעה בזכויות של צד שלישי כלשהו (לרבות זכויות קניין רוחניות) על ידך; (4) תוכן משתמש שלך, או (5) תלונה שלך ביחס לכל תוכן משתמש שהוא, תשפה ותגן על Skype מפני ונגד כל נזקים, אחריות, אובדן, עלויות והוצאות (כולל הוצאות ועלויות משפטיות סבירות) הקשורים בתביעה מסוג זה.

13. אתרי אינטרנט, מוצרים ושירותים של צד שלישי

13.1 צדדים שלישיים עשויים להציע מוצרים ושירותים דרך התוכנה ו/או אתרי האינטרנט של Skype, כולל משחקים, יישומים, תמונות, רינגטונים או דמויות אווטאר. בעוד Skype אינה נוטלת כל אחריות על מוצרים או שירותים מסוג זה, אם נתקלת בבעיות תשלום או הורדה, שימוש בהתקנה של מוצרים או שירותים מסוג זה, תשקיע Skype מאמצים סבירים מבחינה מסחרית כדי לסייע או לפתור את הבעיות. מוצרי או שירותי הצד השלישי עשויים להיות כפופים לתנאים ולמדיניות השימוש של הספק ויתכן כי תידרש לקבל תנאים ומדיניות אלה בעת ההורדה או ההתקנה. עליך לעיין בתנאים כגון אלה בטרם ביצוע רכישה או שימוש במוצרים או שירותים של צד שלישי ו- Skype לא תהיה אחראית אם לא תעשה זאת.

13.2 הנך מכיר בעובדה ונותן הסכמתך כי כל מידע ומחירון של מוצרי צד שלישי המופיעים באתרי האינטרנט של Skype בקשר עם מוצרים ושירותים של צד שלישי נמסרו ל- Skype על ידי הסוחר הישים שהוא הצד השלישי ("סוחר"). לסוחר יש אפשרות לשנות את המחירון או לבטל את זמינות המוצר בכל עת. Skype איננה אחראית לכל עסקה בינך ובין סוחר כלשהו אשר מוצריו ו/או שירותיו מופיעים באתרי האינטרנט של Skype. Skype איננה מפקחת, איננה אחראית ואיננה ערבה ל: (1) מחיר, לאיכות ולביצועים, לזמינות או לתנאים וההתניות של רכישת מוצרים או שירותים המסופקים על-ידי הסוחר; (2) כל הליך תשלום, אספקה, החזרה או פעילות שלאחר המכירה הקשורים למוצרים או השירותים אשר נרכשו באתרי האינטרנט של הסוחר; (3) זמינות של אתרי האינטרנט של הסוחר; (4) שלמות, האמיתות או הדיוק של פרסום, או תכנים כלשהם הנמצאים או זמינים באתרי האינטרנט של הסוחר, או לפרסומים או תכנים אחרים בנוגע למוצרים או לשירותים כגון אלה המופיעים באתרי האינטרנט של Skype; (5) קישורים לאתרי האינטרנט של הסוחר אשר כלולים באתרי האינטרנט של Skype. על כל שאלה, תלונה או דרישה כלשהי הקשורה לכל מוצר או שירות אשר סופקו על-ידי סוחר להיות מופנית ישירות לסוחר המתאים.

13.3 התוכנה ואתרי האינטרנט של Skype עשויים לכלול קישורים לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים. Skype איננה אחראית לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים כגון אלה ואיננה מקדמת כת תוכן או חומרים באתרי אינטרנט של צדדים שלישיים כגון אלה. השימוש בכל אתרי אינטרנט אלה של צדדים שלישיים כפופים לתנאים ולהתניות אשר מפורסמים באתרי האינטרנט הישימים.

14. תנאים נוספים

14.1 האתיקה של Skype מספקת קווים מנחים בנוגע לאופן השימוש ב- Skype ולדרך ההתנהגות הנאותה והמכובדת כלפי החברים האחרים בקהילת Skype. קרא בעיון קווים מנחים אלה, המהווים חלק מהתנאים.

14.2 אם אתה מעוניין לעשות שימוש בתוכנת תקשורת האינטרנט בקשר עם שידור כלשהו, עליך לציית לתנאי השירות של השידור כפי שמופיעים בכתובת http://www.skype.com/legal/broadcast

14.3 ערכות פיתוח תוכנה וממשקי יישומים (API). ערכות פיתוח תוכנה מסופקות דרך Skype Developer באתר האינטרנט של Skype (כולל "SkypeKit") והשימוש בכל ממשק יישום ("API") אשר נחשף או סופק על-ידי Skype כפוף לתנאי הרישיון שלהם ובמקרה כזה תנאי רישיון כגון אלה הם שיחולו על השימוש בתוכנה זו. אם אתה עושה שימוש בערכת פיתוח תוכנה או בממשק יישום כגון אלה (לפי העניין), הנך נותן הסכמתך כי קראת ותציית לתנאי הרישיון הישימים, הזמינים בכתובת http://developer.skype.com/..

14.4 ההודעה של תוכנת הקוד הפתוח Qik ללא תשלום משולבת בזאת בדרך של הפניה.

15. המידע המסווג שלך ופרטיותך

Skype מחויבת לכבד את הפרטיות והסודיות של המידע האישי שלך. אנו נטפל במידע האישי, תעבורת הנתונים והתוכן של התקשורת שלך, בהתאם למדיניות הפרטיות שלנו: http://www.skype.com/go/privacy.

16. עבור משתמשים ממשלתיים בלבד

התוכנה והתיעוד הם "תוכנת מחשב מסחרית" ו"תיעוד תוכנת מחשב מסחרית" בהתאמה, כפי שהמונחים הללו משמשים בתקנות הרכש הפדרליות של ארצות הברית, פסקה 12.212. כל שימוש, שיכפול או חשיפה של התוכנה או התיעוד על-ידי או בשם ממשלת ארה"ב כפופים למגבלות כפי שנקבעו בהסכם זה.

17. כיצד ליצור קשר עם Skype

17.1 על מנת ליצור קשר עם Skype בקשר לתוכנה או למוצרים הממותגים של Skype, שלח בקשת תמיכה בכתובת support.skype.com.

17.2 על מנת ליצור קשר עם Skype בקשר לתוכנה או למוצרים הממותגים של Qik, שלח בקשת תמיכה בכתובת support.qik.com.

17.3 אם אתה יוצר קשר עם Skype בכל אופן השונה מאשר הוגדר בסעיפים 17.1 או 17.2, יתכן שפנייתך לא תטופל.

18. שונות

18.1הנך נותן בזאת את הסכמתך לשימוש בתקשורת אלקטרונית ככלי להתקשרות בהסכמים, לבצע הזמנות, ולהמצאה באמצעים אלקטרוניים של הודעות, מדיניות ורישומים של עסקאות עם Skype.

18.2 לנוחיותך, Skype עשויה לספק לך תרגום של הגרסה האנגלית של תנאים אלה. במקרה של סתירה בית הגרסה המתורגמת של תנאים אלה והגרסה האנגלית, תחול הגרסה האנגלית על התקשרותך עם Skype.

18.3 תנאים אלה מהווים את ההסכם המלא בינך ובין Skype ביחס לשימוש שלך בתוכנה, במוצרים ו/או אתרי האינטרנט של Skype, ומחליפים כל הסכם קודם בינך ובין Skype ביחס לתוכנה, למוצרים ו/או לאתרי אינטרנט של Skype.

18.4 אם הוראה כלשהי בתנאים אלה (או חלק ממנה), נמצאה כבלתי חוקית, אינה תקפה או בלתי ניתנת לאכיפה על-ידי בית משפט או רשות מנהלית מוסמכת, או על-ידי בורר, אזי תוסר הוראה זו (או חלק ממנה) מהתנאים, מבלי להשפיע על החוקיות, התקפות או האכיפה של יתר התנאים. סעיף 20.3(1) מבהיר מה קורה אם מתברר כי חלק מסעיף 20.3 (בוררות וויתור על תביעה ייצוגית) הוא בניגוד לחוק, אינו תקף או בלתי ניתן לאכיפה. סעיף 20.3(1) גובר על סעיף זה אם הם אינם עולים בקנה אחד זה עם זה.

18.5 כשל של Skype לממש, או עיכוב במימוש זכות או סעד משפטי הניתן על-ידי תנאים אלה או על-פי דין, לא יהווה ויתור על הזכות או הסעד של Skype. אם מוותרת Skype על הפרה של תנאים אלה, לא יהווה ויתור זה הסכמה להמשך ההפרה של תנאים אלה.

18.6 אין להקצות תנאים אלה או זכויות או התחייבויות כלשהן הנכללות בהם. Skype עשויה, ללא כל הודעה מוקדמת, להקצות תנאים אלה או כל זכויות או התחייבויות הנכללות בהם לכל צד שלישי שהוא.

18.7 סעיף 18 זה, בצירוף לסעיף 4.2, 12, 20.3 וכל שאר הסעיפים הבאים לידי ביטוי באופן ברור או שנועד לשרוד או לפעול במקרה של סיום, ישרוד את סיום התנאים.

18.8 הנך נותן אישורך והסכמתך כי אם Skype אינה מסוגלת לספק את התוכנה, המוצרים ו/או אתרי האינטרנט של Skype, כתוצאה מאירוע של כוח עליון, לא תחשב Skype כמפרה באופן כלשהו את התחייבויותיה כלפיך בכפוף לתנאים אלה. אירוע של כוח עליון פירושו כל אירוע שאינו בשליטת Skype.

18.9 תנאים אלה, למעט סעיף 20.3, יהיו כפופים ויפורשו בהתאם לחוקים של לוקסמבורג ויהיו כפופים לסמכות השיפוט של בתי המשפט של מחוז לוקסמבורג. סעיף 20.3 כפוף לחוק הפדרלי לבוררות של ארצות הברית.

18.10הודעות AVC/H.264: אם נעשה שימוש בתוכנה לביצוע שיחות וידיאו (1) בין מחשב אישי והתקן שאינו מחשב אישי או (2) בין התקנים שאינם מחשבים אישיים, ניתן לעשות שימוש ב-AVC/H.264 codec כדי להקל על פונקציונליות שידור הווידיאו ובמקרה זה חלה ההודעה הבאה: פונקציונליות וידיאו AVC במוצר זה כפופה לרישיון תחת תיק הפטנטים AVC לשימוש אישי ולא מסחרי של צרכן כדי (1) לקודד וידיאו בהתאם לתקן AVC ("וידיאו AVC") ו/או (2) לפענח וידיאו AVC שקודד על ידי צרכן העוסק בפעילות אישית ולא מסחרית ו/או התקבל מספק וידיאו המורשה לספק וידיאו AVC. לא יוענק רישיון או משתמע מכך לכל שימוש אחר. מידע נוסף ניתן לקבל מ- MPEG LA, L.L.C. ראה www.mpegla.com.

19. תנאים מוגדרים למוצר

19.1 מספרי Skype (לשעבר "מספרים מקוונים") ומספרי Skype To Go

זמינות ושימוש. כאשר אנו מספקים לך מספר Skype או מספר Skype To Go, הנך נותן הסכמתך כי:

(1) אינך בעליו של המספר ואין בידיך הזכות להחזיק את המספר לצמיתות;

(2) המספר המסופק לך כפוף לחוקי המספרים והתקנות הרגולטוריות החלים;

(3) אתה תציית על בסיס קבוע לכל דרישות הקצאת המספר שלנו שלהן אתה מודע, או לכל הוראות מתקבלות על הדעת שיתכן שתקבל מ- Skype או משותפיה בקשר עם השימוש במספרים ובמוצרים;

(4) לא תעביר או תנסה להעביר את המספר לצד שלישי כלשהו. ובמיוחד, הנך אחראי לציות לכל הדרישות הקשורות למקום מגוריך ו/או מיקומך, וכן

(5) אתה תספק לנו מידע מדויק, מלא ועדכני כאשר נבקש אותו ותודיע לנו כאשר מידע כגון זה השתנה. Skype שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התנאים הקשורים למספרי Skype ו/או למספרי Skype To Go, הכוללים, ללא הגבלה, להטיל או לתקן כל דרישות תושבות ו/או לדרוש מסירת מידע משתמש נוסף לצורך המשך הגישה למספרים כאלה. בארצות מסוימות, ייתכן שהמספר יוקצה לך על-ידי שותף של Skype במקום על-ידי Skype, וייתכן שיהיה עליך לחתום על הסכם נפרד עם שותף כגון זה.

(ב) שינויים אחרים למספרים. אם נדרשת Skype למשוך אל לשנות מספר אשר הוקצה לך, תנקוט Skype במאמצים סבירים מבחינה מקצועית כדי להודיע לך באמצעות הודעת דוא"ל, על התאריך האפקטיבי של השינוי וכאשר אפשרי, למסור לך את מספרך החדש. אם אינך מעוניין לקבל את המספר החדש, אתה זכאי לבטלו.

19.2 חשבון משתמש ב- Skype Manager

(א) אינך מורשה להשתייך ליותר מ- Skype Manager אחד במקביל.

(ב) כל מספר Skype אשר נרכש לפני 21 ביוני 2009 והוקצה לך על-ידי מנהל מערכת של Skype Manager יימשך על ידי מנהל המערכת של Skype Manager אם תעזוב את Skype Manager מסיבה כלשהי. הזכות לעשות שימוש במספר והביטול של זכות כגון זו שייכת למנהל המערכת של Skype Manager ועל פי דעתו בלבד.

(ג) נתונים אישיים ונתוני תעבורה - חברים. כחבר Skype Manager הנך מכיר בכך ונותן הסכמתך כי מנהל המערכת של Skype Manager עשוי, על-פי הסכמתך, להציג מידע מפורט על פעילותך בחשבון המשתמש, לרבות הזמן, התאריך, משך הזמן, היעד ומספר השיחות והודעות ה- SMS אשר בוצעו וכן פרטים על רכישותיך וההורדות אשר בוצעו על ידך. באפשרותך למשוך את ההסכם בכל עת על-ידי שינוי ההגדרות בדף חשבון המשתמש שלך. אם אתה מוסר מידע אישי הכולל את שמך ותפקידך כדי שייכלל במדריך Skype Manager, אתה מכיר בכך שמידע כגון זה יהיה נגיש לצפיה על-ידי חברים אחרים ב- Skype Manager.

19.3 מינויים

(א) מדיניות שימוש הוגן. אנו ב- Skype מעוניינים כי כל הלקוחות שלנו ייהנו מתכניות השיחות הטובות ביותר, הידועות בשם 'מינויים', במחירים הנמוכים ביותר שאפשר. מדיניות השימוש ההוגן ("FUP") מיועדת למנוע הונאות ושימוש לרעה במינויים על-ידי מספר קטן של משתמשים.

בכפוף למדיניות השימוש ההוגן, המינויים הבלתי מוגבלים של Skype מאפשרים ביצוע שיחות ללא הגבלה לטלפונים קוויים במדינות המכוסות על-ידי המינויים (למעט מספרים מיוחדים, מספרי Premium, שירותים ומספרים בלתי גיאוגרפיים). יתכן כי גם שיחות ללא הגבלה לטלפונים ניידים תיכללנה, אם צוין כך בעת הרכישה. כל השיחות ינותקו ויחייבו חיוג מחדש לאחר שעתיים.

המינויים של Skype מיועדים לשימוש אישי בלבד (תקשורת אישית או עסקית) בהתאם לתנאי השימוש ומדיניות השימוש ההוגן ("שימוש לגיטימי"). להלן פירוט בלתי ממצה של פעולות אשר תחשבנה שימוש בלתי לגיטימי:

(1) השימוש במינויים עבור ביצוע שיחות טלמרקטינג או עבור מרכז שיחות;

(2) מכירה של דקות מינוי;

(3) שיתוף מינוי בין משתמשים שונים, בין אם באמצעות מרכזת טלפון, מרכז שיחות, מחשב או כל אמצעי אחר;

(4) שיחות למספרים (בין אם באופן יחידני, רציף או באופן אוטומטי) במטרה לייצר הכנסות, עבור עצמך או עבור אחרים, באמצעות ביצוע השיחה, אשר אינן קשורות באופן ישיר לתקשורת העסקית האישית שלך (ובכפוף לסעיף 4.1 בתנאי השימוש), וכן

(5) תבניות שיחה בלתי רגילות אשר חורגות משימוש רגיל ואישי במינוי, לדוגמה, שיחות רגילות קצרות או שיחות לכמות גדולה של מספרים בפרק זמן קצר.

פעולות נוספות עשויות להיות רלוונטיות לקביעת שימוש לגיטימי, ו- Skype שומרת על הזכות להתייחס לכל פעיליות בלתי חוקיות, אסורות או בלתי רגילות בעת ביצוע קביעה זו. Skype עשויה, על-פי דעתה, להפסיק את ההתקשרות אתך, או להשהות את המינוי באופן מיידי אם קבעה כי אתה עושה שימוש במינוי בניגוד למדיניות השימוש ההוגן או לתנאי השימוש של Skype. Skype תספק לך, היכן שסביר, הודעה על שימוש בלתי נאות בטרם תשהה או תבטל את המינוי ובמידת הצורך, עשויה Skype להציע לך מינוי חלופי.

(ב) Skype שומרת לעצמה את הזכות למשוך או לשנות את המינויים בכל עת. אם Skype משנה את המוצרים הנכללים במינוי שלך, תודיע לך על כך Skype באמצעות הודעת דוא"ל המציינת את השינויים ואת התאריך בו ייכנסו שינויים אלה לתוקף. אם אתה בוחר שלא לקבל שינויים אלה, זכותך לבטל את המינוי החל מהתאריך בו ייכנסו שינויים אלה לתוקף.

(ג) המינוי "עולם ללא הגבלה - מיוחד" כולל תקופת מינימום של שנתיים החל מתאריך הרכישה. אינך מורשה לבטל מינוי זה לפני תאריך פקיעתו המינימלי (שנתיים) למעט במקרה של הפרת התנאים על-ידי Skype. מינוי זה מחויב על בסיס חודשי כתשלום חוזר.

19.4 Skype WiFi

Skype WiFi מסופק על-ידי אחד משותפי ה- WiFi של Skype. השימוש ב- Skype WiFi כפוף לתנאי השירות של שותף זה. לפני התחלת השימוש ב- Skype WiFi בנקודת WiFi חמה מסויימת, תקבל הודעה עם הזהות של ספק ה- WiFi ותנאי השירות שלו. יהיה עליך לקרוא את תנאי שירות אלה, אשר הסכמת להיות כפוף להם בעת השימוש ב- Skype WiFi. באפשרותך לשלם עבור Skype WiFi באמצעות נקודות זכות של Skype והשימוש בנקודות זכות של Skype כפוף לתנאי שירות אלה.

19.5 SMS

כל הודעת SMS מוגבלת ל- 160 תווים. אם תקליד הודעה ארוכה יותר היא תופרד למספר הודעות ואתה תחויב בגין כל הודעה שנשלחה. אם תשלח הודעות SMS ליותר מאדם אחד, תחוייב בעבור כל הודעת SMS שנשלחה לכל מכותב. אם Skype איננה יכולה (מכל סיבה שהיא) לשלוח את הודעת ה- SMS שלך, תמשיך Skype לנסות ושלוח את ההודעה למשך פרק זמן של עד 24 שעות לאחר מכן, ולאחר מכן תזוכה יתרת נקודות הזכות של Skype שלך בעלות ההודעה משלוחה כשל.

19.6 שיחות וידיאו קבוצתיות

(א) ניתן לעיין במדיניות השימוש ההוגן החלה בכתובת www.skype.com/go/terms.gvc.fairusage והיא משולבת בזאת בדרך של הפנייה. Skype שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מדיניות השימוש ההוגן בכל עת. השינויים ייכנסו לתוקף מיד כאשר יפורסמו באתר האינטרנט של Skype. המשך השימוש במינוי Skype Premium לאחר פרסום הגרסה המתוקנת באתר האינטרנט של Skype יהווה את הסכמתך להיות מחויב על-פי התנאים וההתניות של מדיניות השימוש ההוגן המתוקנת.

(ב) מספר משתתפים. מספר המשתתפים המותר בשיחת וידיאו קבוצתית נעה בין 3 ל- 10, בהתאם לדרישת המערכת. פרטים נוספים ניתן לקבל בכתובת www.skype.com/go/skypepremium.

(ג) שיחה קולית. אם תוקפו של מינוי Skype Premium או של כרטיס שימוש יומי פג במהלך שיחת וידיאו קבוצתית, או אם השיחה חרגה ממגבלות השימוש ההוגן, או אם הבעלים של מינוי Skype Premium עוזב את השיחה (ואין משתתף נוסף בשיחה שבבעלותו מינוי Skype Premium), תומר השיחה משיחת וידיאו לשיחה קולית.

(ד) גרסאות תוכנה. אם משתתף בשיחת וידיאו איננו משתמש בגרסה של תוכנת תקשורת האינטרנט אשר תומכת בשיחות וידיאו, יוכל משתתף זה להשתתף בשיחה, אך רק בתצורתה הקולית. לפרטים נוספים על אודות דרישות המערכת עבור שיחות וידיאו, ראה www.skype.com/go/skypepremium.requirements.

(ה) צ'אט חי. שירות לקוחות בצ'אט חי זמין כחלק ממינוי Skype Premium. תמיכה זו זמינה 24 שעות ביממה, כל יום, באנגלית בלבד.

19.7 מדיניות השימוש ההוגן של Qik Premium

Qik Premium כפוף למדיניות שימוש הוגן של אחסון וידיאו בנפח 15 גיגה-בייט למשתמש לחודש, ועל כל סרטון וידיאו להיות באורך שלא יעלה על 90 דקות. לאחר שמגבלות אלה הושגו לא תוכל להעלות סרטים חדשים כלשהם בחודש הנוכחי או להמשיך להקליט באורך של מעבר ל- 90 דקות.

Skype שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מדיניות השימוש ההוגן בכל עת. השינויים ייכנסו לתוקף מיד כאשר יפורסמו באתר האינטרנט של Skype. המשך השימוש ב- Qik Premium לאחר פרסום הגרסה המתוקנת באתר האינטרנט של Skype יהווה את הסכמתך להיות מחויב על-פי התנאים וההתניות של מדיניות השימוש ההוגן המתוקנת.

19.8 הודעות וידיאו של Skype ("הודעות וידיאו")

אם אין ברשותך מינוי Skype Premium, מספר הודעות הווידיאו שבאפשרותך לשלוח הנו מוגבל וכפוף לתאריך תפוגה.

מדיניות שימוש הוגן: מדיניות השימוש ההוגן תוכננה במטרה למנוע הונאה או שימוש לרעה בהעברת הודעות הווידיאו. הודעות וידיאו הנן לשימוש פרטי, אישי ובלתי מסחרי, ובהתאם לתנאים אלה בכל עת ("שימוש לגיטימי"). Skype שומרת על הזכות להתייחס לכל פעיליות בלתי חוקיות, אסורות או בלתי רגילות בעת ביצוע קביעה זו והאם פעילותך איננה מהווה שימוש לגיטימי. Skype עשויה, על-פי דעתה, להפסיק את ההתקשרות אתך, או להשהות את המינוי באופן מיידי אם קבעה כי אתה עושה שימוש במינוי בניגוד למדיניות השימוש ההוגן או לתנאים אלה.

20. שלם באמצעות הנייד

20.1 חלק זה חל אם אתה בוחר במערכת תשלום של צד שלישי אשר מאפשרת לך לשלם עבור נקודות זכות של Skype ועבור מוצרים מסוימים בתשלום דרך חשבון הטלפון הנייד, היכן שישים ("שלם באמצעות הנייד").

20.2 בבחירה בשימוש בתשלום באמצעות הנייד:

(א) הנך מתיר לספק הסלולרי שלך לכלול חיובים מתאימים ישירות בחשבון הטלפון הסלולרי שלך; וכן

(ב) הנך מצהיר כי אתה האדם או הישות האחראים על חשבון הטלפון הסלולרי המקושר עם המספר הנייד אשר סיפקת בעת השימוש בתשלום באמצעות הנייד, או מורשה מטעמם של האדם או הישות לאשר חיובים כגון אלה.

20.3 בוררות מחייבת וויתור על תביעות ייצוגיות עבור חשבונות בארצות הברית אם אתה בוחר בתשלום באמצעות הנייד וחשבון הטלפון הנייד שלך רשום אצל ספק סלולרי בארה"ב, או אם אתה מתגורר בארה"ב, התנאים הנוספים שלהלן חלים:

(א) פסקה 20.3 חלה על כל מחלוקת המתעוררת בינך ובין Skype או כל צד שלישי כולל ספקי הסלולר ושותפיה העסקיים של Skype (ביחד "צד במחלוקת" או "צדדים במחלוקת") בקשר לשימושך בתשלום באמצעות הנייד, אלא שהיא אינה כוללת מחלוקת הקשורה לאכיפה או תקפותה של כל אחת מזכויות הקניין הרוחני שלך, של Skype או של הזכיינים שלנו. מחלוקת, לצורכי פסקה 20.3, הנה כל מחלוקת, פעולה או כל סכסוך אחר בין אם קשור בחוזה, באחריות, בנזקים, בחוק, בתקנה, בצו, או בכל בסיס משפטי או אחר מן היושר. המחלוקת תקבל את המשמעות הרחבה ביותר האפשרית והמותרת על-פי חוק.

(ב) במקרה של מחלוקת, עליך לספק ל- Skype או לצד האחר שבמחלוקת הודעת מחלוקת, שהיא הצהרה כתובה עם השם, הכתובת ופרטי הקשר של הצד המוסר, העובדות שהעלו את המחלוקת והמזור המבוקש. עליך לשלוח כל הודעת מחלוקת ל- Skype או לשותפה העסקי לידי: המחלקה המשפטית, Microsoft Corporation, ‏One Microsoft Way Redmond, WA 98052-7329. ולכל צד אחר שבמחלוקת לבית העסק שלו בארה"ב ולסמן 'לידי' (ATTN): המחלקה המשפטית. הצדדים שבמחלוקת ישלחו כל הודעה שבמחלוקת לכתובתך, אם היא ברשותם, או כקובץ המצורף להודעת דוא"ל. אתה והצד שבמחלוקת תנסו לפתור כל מחלוקת באמצעות משא ומתן בלתי רשמי בתוך 60 יום מתאריך משלוח הודעת המחלוקת, ולאחר מכן אתה או הצד שבמחלוקת יכולים לפנות לבוררות.

(ג) כמו כן באפשרותך גם להתדיין על כל מחלוקת בבית משפט לתביעות קטנות במחוז מגוריך, אם המחלוקת עומדת בכל הדרישות להשמעתה בבית משפט לתביעות קטנות. באפשרותך להתדיין בבית משפט לתביעות קטנות בין אם החל קודם משא ומתן בלתי רשמי ובין אם לאו.

(ד) בוררות מחייבת. אם אתה והצד שבמחלוקת אינכם פותרים כל מחלוקת במשא ומתן בלתי רשמי או בבית משפט לתביעות קטנות, כל מאמץ אחר לפתרון הסכסוך יתנהל באופן בלעדי על-ידי בוררות מחייבות אשר תתנהל על-פי החוק הפדרלי לבוררות ("FAA"). הנך מוותר על הזכות להתדיין (או להשתתף כצד או כחבר) בגין כל מחלוקת בבית משפט בפני שופט או מושבעים. במקום זאת, כל המחלוקות ייפתרו בפני בורר, אשר החלטתו תהיה סופית, למעט זכות מוגבלת לערעור תחת FAA. כל בית משפט עם סמכות שיפוט על הצדדים יכול לכפות את הסדר הבוררות.

(ה) ויתור על תביעה ייצוגית. כל הליך לפתרון או התדיינות בכל מחלוקת ובכל פורום ינוהלו אך ורק על בסיס פרטני. לא אתה ולא הצד שבמחלוקת תבקשו כי המחלוקת תישמע כתובענה ייצוגית, תביעה של המדינה, או בכל הליך אחר שבו כל האחד מהצדדים פועל או מציע לפעול על תקן מייצג. לא בוררות או כל הליך יהיה בשילוב עם אחר בלא ההסכמה מראש ובכתב של כל הצדדים לכל הבוררויות או הליכים המושפעים.

(ו) כל הליך בוררות ייערך על ידי האגודה האמריקנית לבוררות ("AAA") תחת כללי הבוררות המסחריים שלה. אם הנך יחיד ועושה שימוש בתוכנה ובמוצרים לצורכי שימוש אישי או ביתי, או אם שיעור המחלוקת הנו בערך שאינו עולה על 75,000 דולר, בין אם אתה משתמש ביתי ובין אם לאו וללא קשר לאופן השימוש בתוכנה ובמוצרים, יחולו גם הנהלים המשלימים לגבי מחלוקות הקשורות בצרכנות. לפרטים נוספים, ראה adr.org או התקשר לטלפון ‎+1-800-778-7879. במחלוקת שערכה אינו עולה על 75,000 דולר, תכסה Skype באופן מיידי את אגרות ההגשה שלך ותשלם עבור עלות הטיפול של AAA ושל הבורר. אתה ו- Skype מסכימים כי התנאים המסדירים את ההליכים, העמלות והתמריצים, כפי שהם מופיעים ב-  go.microsoft.com/fwlink/?linkid=275219. כדי להתחיל בהליך בוררות, יש להגיש את הטופס הזמין בכתובת go.microsoft.com/fwlink/?linkid=275627 ל- AAA. הנך נותן הסכמתך כי הליך הבוררות יתרחש רק במדינה בה אתה מתגורר, במחוז סנטה קלרה בקליפורניה, או במקום העיקרי בארה"ב בו נמצא בית העסק שהנו צד במחלוקת.  Skype והצדדים הנוספים למחלוקת נותנים הסכמתם להתחיל בהליך הבוררות רק במדינה בה אתה מתגורר.

(ז) במידה המותרת על פי חוק, על כל תביעה או מחלוקת הקשורה לשימוש שלך בתשלום באמצעות הנייד להיות מוגשת בתוך שנה אחת בבית משפט לתביעות קטנות (סעיף 20.3 (ג)) או להליך בוררות (סעיף 20.3 (ד)). פרק הזמן של שנה מתחיל במועד הראשון בו ניתן להגיש את התביעה או המחלוקת. אם תביעה או מחלוקת כגון זו אינה מוגשת בתוך שנה אחת, היא תישלל לצמיתות.

(ח) אי קבלה של שינויי בוררות עתידיים. באפשרותך שלא לקבל כל השינוי שעושה Skype לסעיף 20.3 (למעט שינויי כתובת) על ידי משלוח הודעה בתוך 30 ימים ממועד השינוי באמצעות שירותי הדואר של ארה"ב לכתובת שבסעיף 20.3 (ב). אם תעשה כך, הגרסה העדכנית ביותר של סעיף 20.3 טרם השינוי שדחית תהיה זו שתחול.

(ט) אם הוויתור על התביעה הייצוגית בסעיף 20.3 (ה) נמצא כבלתי חוקי, חסר תוקף או בלתי ניתן לאכיפה לכלל או לחלקים מסוימים של המחלוקת, אזי הסעיף 20.3 לא יחול על חלקים אלה. במקום זאת, יוגשו חלקים אלה ויידונו בבית המשפט, כאשר החלקים הנותרים יידונו בבוררות. אם הוראה נוספת כלשהי בסעיף 20.3 נמצאה כבלתי חוקית, חסרת תוקף או בלתי ניתנת לאכיפה, תנותק הוראה זו ואילו יתרת סעיף 20.3 יוותר בתוקף מלא.

אתה מאשר במפורש כי קראת תנאים אלה והבנת את הזכויות, ההתחייבויות, התנאים וההוראות שנקבעו במסמך זה. על ידי לחיצה על הלחצן Accept (אישור) ו/או בעצם המשך ההתקנה או השימוש בתוכנה, במוצרים ו/או באתרי האינטרנט של Skype, אתה מסכים במפורש שתנאים והוראות אלה יחייבו אותך ומעניקים ל- Skype את הזכויות המפורטות במסמך זה.

© Skype – עודכן לאחרונה: אפריל 2013