תנאי התוכנית של SKYPE PREVIEW ושל SKYPE INSIDER

פורסם: יוני 2018

תודה על השתתפותך בתוכנית Skype Preview ו/או Skype Insider (ביחד ובנפרד "התוכנית"), המעניקה לך גישה לתוכנות ולתיעוד קדם-הפצה של Skype (כולל כל גופן, אייקון, תמונה, או קובץ סאונד הכלול בתוכנה, וכולל התיעוד, העדכונים, התוספות, והשדרוגים לתוכנה) ("טכנולוגיות קדם-ההפצה"). התוכנית מאפשרת למשתמשי Skype לגשת לטכנולוגיות קדם-הפצה מסוימות ולהשתמש בהן למטרת מתן משוב ל- Skype. ייתכן שחלק מטכנולוגיות קדם-ההפצה לא יהיו זמינות באזורך או בכל הפלטפורמות.

לפני שתתחיל, חשוב שתדע כמה דברים חשובים.

אם אתה גר בארצות הברית, סעיף 12 מכיל הוראות בוררות חובה וחובת ויתור על תביעה ייצוגית. סעיף זה משפיע על הזכויות שלך בנושא פתרון סכסוכים מול Skype. אנא קרא אותו.

הודעה חשובה

טכנולוגיות קדם-ההפצה:

  • כוללות תוכנות ניסיוניות בשלבים מוקדמים של קדם הפצה. המשמעות היא ששהתוכנה עלולה להתרסק מדי פעם.
  • אוספות נתונים ומשדרות אותם אוטומטית ל-Skype, כולל מידע אישי. ראה סעיף 2 והצהרת הפרטיות לפרטים.
  • יכולות להפסיק לעבוד או להתעדכן אוטומטית, ללא הודעה ובנוסף
  • עשויות להשתנות לפני ההפצה המסחרית או לא להיות מופצות מסחרית לעולם.

1. מידע בסיסי אודות התוכנית

א. קבלת התנאים. גישה לטכנולוגיות קדם-הפצה אלה והשימוש בהן מהווים אישור והסכמה שלך לתנאים אלה, המהווים הסכם משפטי בינך ובין Skype Communications S.à.r.l, שכתובתה 23 – 29 Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg (להלן: "Skype").

ב.קטינים. בעצם השתתפותך בתוכנית, אתה יוצר מצג לפיו הגעת לגיל ה"בגרות" במקום מגוריך או שקיבלת הסכמה תקפה של הורה או אפוטרופוס חוקי לקבל על עצמך תנאי הסכם זה ולהשתתף בתוכנית. אם אינך יודע האם הגעת לגיל הבגרות במקום מגוריך או שסעיף זה אינו מובן לך, אנא אל תשתמש בטכנולוגיות קדם-ההפצה בלי לשאול קודם לכן את ההורה או האפוטרופוס החוקי שלך. אם אתה ההורה או האפוטרופוס החוקי של קטין ואתה נותן לו גישה לטכנולוגיות קדם-ההפצה, אתה מקבל הסכם זה בשם הקטין ואתה אחראי לכל שימוש שייעשה בטכנולוגיות קדם-ההפצה.

ג.שינויים בתנאים. Skype רשאית לשנות את התוכנית או תנאים אלה בכל עת. עליך להסכים לשינויים כדי להמשיך ולהשתתף בתוכנית. באם נעשה שינויים, נודיע לך בפרסום הודעה באתר התוכנית, באמצעות ממשק המשתמש של טכנולוגיות קדם-ההפצה, בהודעת דואר אלקטרוני, במסר מיידי, או דרך אמצעי תקשורת סבירים אחרים. השימוש שלך בטכנולוגיות קדם-ההפצה לאחר מועד התוקף של השינוי יהווה הסכמה לשינוי בתנאים. אם אינך מסכים לשינויים, עליך להפסיק להשתמש בטכנולוגיות קדם-ההפצה ולמלא את הוראות הסיום בסעיף 9. אלמלא כן, יחולו התנאים החדשים.

ד.תנאים נוספים. השימוש שלך בטכנולוגיות קדם-ההפצה כפוף גם להסכם השירותים של Microsoft, המשלב את הצהרת הפרטיות, http://www.skype.com/go/privacy. במידה ותהיה סתירה כלשהי בין הסכם השירותים של Microsoft (כולל הצהרת הפרטיות) ותנאים אלה, תנאים אלה יגברו לאורך תקופת התוכנית. השימוש בתוכנת Skype הסופית ואשר זמינה לכלל כפוף להסכם השירותים של Microsoft.

ה.יצירת חשבון. חובה עליך להחזיק בחשבון Microsoft כדי לגשת לטכנולוגיות קדם-ההפצה.

ו.הוצאות. לא חל עליך תשלום עבור הבדיקה וההערכה של טכנולוגיות קדם-ההפצה, מוטלת עליך כל האחריות על כל ההוצאות שנובעות מהשימוש שלך בטכנולוגיות קדם-ההפצה ומהשתתפותך בתוכנית זו (כגון טלפונים חכמים, תוכניות סלולריות, תוכניות נתונים וכו').

ז.הקצאה: Skype עשויה להקצות, להעביר או לסלק את הזכויות והחובות שלנו לפי תנאים אלה, באופן מלא או חלקי, בכל עת וללא הודעה מראש.

2. פרטיות

א. טכנולוגיות קדם-ההפצה, עשויות לאסוף באופן אוטומטי נתונים ולספק אותם ל-Skype, נתונים שעשויים לכלול מידע אישי. בעת שימושך בטכנולוגיות קדם-ההפצה, יתבצע ב-Skype איסוף של מידע מסוים אודות השימוש שלך בטכנולוגיות קדם-ההפצה ואופן האינטראקציה שלך איתן. כדי לעזור לנו לאבחן בעיות ולשפר את טכנולוגיות קדם-ההפצה, יתבצע ב-Skype איסוף של נתונים אודות הביצועים של טכנולוגיות קדם-ההפצה וכל בעיה שבה תיתקל בעת השימוש בהן. מעת לעת, ייתכן שנאסוף יומני רישום בהקשר של משוב שאתה מספק או בהקשר של בעיה. יומני רישום אלה עשויים לכלול מידע אישי או נתונים רגישים אחרים השמורים בזיכרון ההתקן. לדוגמה, יומן רישום שמכיל תצלום תמונת-מצב של זיכרון ההתקן עשוי לכלול את שמך או מזהי חשבון, תכני תקשורת שלך, מידע אודות מיקומך או נתונים שפרסמת לאחרונה באתר אינטרנט. אם יומן רישום מכיל נתונים אישיים, לא נשתמש בנתונים אלה כדי לזהות אותך, ליצור אתך קשר או לשלוח לך פרסומות.

ב. אם אתה שולח לנו מידע מזהה אישי באמצעות טכנולוגיות קדם-ההפצה או כחלק מהתוכנית, Skype תשתמש במידע אישי זה כדי להפעיל, לתחזק, ולספק לך את האפשרויות והיכולות של טכנולוגיות קדם-ההפצה. ייתכן שנשתמש במידע זה גם כדי ליצור אתך קשר, כפי שמפורט להלן. אם אתה שולח מידע מזהה אישי אודות כל אדם מלבד עצמך, הרי שאתה מתחייב ויוצר מצג לפיו קיבלת את הסכמת אותו האדם כדין. אם תנאים אלה או השימוש במידע אישי באופן זה אינם מקובלים עליך, אנא הימנע משימוש בטכנולוגיות קדם-ההפצה.

ג. בנוסף, אנו נשתמש בכל המידע שמסופק בהקשר של התוכנית בהתאם לכל הודעה בנושא פרטיות בתוך היישום ולהצהרת הפרטיות שלנו: http://www.skype.com/go/privacy. אנא שים לב שגרסאות טרום ההפצה של האפשרויות לאו דווקא כוללות את כל היכולות המתוארות בהצהרת הפרטיות. הגדרות ואפשרויות מסוימות בנושא פרטיות לא מופיעות בטכנולוגיות קדם-ההפצה או שהן עלולות להיות כפופות לשינויים.

3. עדכונים וטכנולוגיות קדם-ההפצה

א. עדכונים. מקובל עליך שהתמיכה בטכנולוגיות קדם-ההפצה תהיה מוגבלת, או שלא תינתן תמיכה עבור טכנולוגיות קדם-ההפצה כלל. עוד אתה מסכים לכך שאנו רשאים להוריד אוטומטית עדכונים לטכנולוגיות קדם-ההפצה, וכי ייתכן ויידרש ממך לעדכן את טכנולוגיות קדם-ההפצה כדי להמשיך בתוכנית. אתה מסכים לקבל עדכונים כגון אלה הכפופים לתנאים אלה, אלא אם תנאים אחרים חלים על עדכונים אלה. אם אינך מסכים, אנא הפסק את השימוש והסר את ההתקנה של טכנולוגיות קדם-ההפצה.

ב.טכנולוגיות קדם-ההפצה. טכנולוגיות קדם-ההפצה הן גרסאות מוקדמות וניסיוניות, וסטנדרטי האבטחה, הפרטיות, הנגישות, הזמינות והאמינות שלהן יכולה להיות נמוכה יותר או שונה בהשוואה לשירותים ותוכנות בגרסה המסחרית. נהיה רשאים אף לשנות או להפסיק כליל סטנדרטים אלה בגרסאות עתידיות ו/או בטכנולוגיות קדם-ההפצה בכל עת וללא הודעה מראש.

ג.מתן וקבלת כספים: בשימוש באפשרות מתן וקבלת כספים (אם ישנה), אתה מכיר בכך ש-Skype משתמשת בצדדים שלישיים למתן שירותי תשלום וביצוע העברות. Skype אינה מספקת שירותי תשלום או מבצעת העברות והיא אינה עסק למתן שירותי כספים. אפשר שרק בני 18 ומעלה יוכלו לתת ולקבל כספים דרך Skype, או לפי התנאים של הצדדים השלישיים, ומי שנרשם ואושר כבעל חשבון אצל צד שלישי. על מנת להשתמש באפשרות משלוח הכסף, יכול להיות שתידרש לחתום על מסמך תנאים של צד שלישי ולתת רשות לשיתוף נתונים עם אותם צדדים שלישיים לצורך מתן שירות. במידה ו-Skype תקבל הודעה שהשימוש שלך באפשרות משלוח הכסף מהווה הפרה של תנאי השימוש של כל צד שלישי, Skype תהיה רשאית לנקוט בצעדים נגד החשבון שלך, כגון ביטול או השעיית החשבון. Skype או Microsoft לא יהיו אחראיות לשירותי תשלום של צדדים שלישיים או כל צעד שנעשה לפי התנאים והתניות של צד שלישי. Skype אינה מבטיחה, מתחייבת או יוצרת מצג לפיו אפשרות משלוח וקבלת כספים תהיה זמינה או תמשיך להיות זמינה.

4. משוב

תוכל להעביר תוכן, הערות, משוב, הצעות, מידע או חומרים ל- Skype בקשר עם התוכנית ("משוב"). במתן משוב, אתה נותן ל-Skype ולחברות השותפות שלה זכות בלתי חוזרת להיות רשאית להשתמש במשוב, לשנותו, להפיץ אותו, ולעשות כל שימוש מסחרי אחר במשוב בכל אופן ולכל מטרה שהיא. בנוסף, אתה מוסר לכל צד שלישי, ללא עלות, את כל זכויות הפטנטים הנדרשים עבור המוצרים, הטכנולוגיות והשירותים שלהם, לצורך שימוש ושילוב עם כל חלק ספציפי של תוכנה או שירות של Skype או של Microsoft שכוללים את המשוב. אתה לא תמסור משוב שכפוף לרישיון, אשר דורש מ- Skype או משותפיה לקבל רישיון לתוכנה או לתיעוד שלה מגורמי צד שלישי כתוצאה מכך שהמשוב שלך כלול בהם. הזכויות לפי סעיף זה מוקנות מכוח כל זכויות הקניין הרוחני שבבעלותך או ברשותך והן ימשיכו להתקיים אחרי סיום ההסכם. לא תקבל כל תגמול עקב השימוש במשוב שלך. Skype איננה מחויבת בשום אופן לפרסם או להשתמש בכל משוב. במתן משוב, אתה מתחייב שיש בבעלותך או שאתה שולט בכל הזכויות למשוב שלך ושהמשוב שלך אינו כפוף לכל זכות של צד שלישי.

5. יצירת קשר אתך

כאשר קיים מידע שאנחנו צריכים לספר לך על התוכנית, כולל תגובה למשוב שסיפקת, נשלח לך הודעות לגבי התוכנית. אנחנו עשויים ליצור אתך קשר לגבי התוכנית במגוון דרכים, בין היתר באמצעות דואר אלקטרוני, הודעות צ'אט של Skype, הודעות של בוטים של Skype, או הודעות SMS. ייתכנו חיובים עבור נתונים והודעות בעת קבלת הודעות ב-SMS. הודעות לגבי התוכנית עשויות לכלול:

  • שאלות שבהן אתה מבקש מידע נוסף לגבי בעיות שדווחו במהלך השתתפותך בתוכנית;
  • מידע לגבי הזדמנויות חדשות להשתתפות בתוכניות ביתא, כולל גרסאות Build ואפליקציות, אשר זמינות לך בתוכנית;
  • סקרים שמיועדים לקבל מידע לגבי החוויה או לאמוד את העניין ואת התאמתך להזדמנויות להשתתפות בתוכניות ביתא
  • עדכונים בנוגע לחדשות לגבי התוכנית ושינויים בתוכנית, ובנוסף
  • מידע לגבי תמריצים מיוחדים שאתה עשוי לקבל כחלק מהשתתפותך בתוכנית.

תוכל לבטל את ההצטרפות לקבלת הודעות מ-Skype בנוגע לתוכנית בכך שתבטל את ההרשמה לתוכנית.

בהתאם להגדרות בפרופיל של חשבון Microsoft שלך, ייתכן שתקבל גם דואר, שיחות טלפון, הודעות SMS והודעות דואר אלקטרוני לקידום מכירות מ-Skype או מ-Microsoft. תוכל תמיד לבחור האם אתה מעוניין לקבל תקשורת פרסומית בפרופיל החשבון שלך.

6. תוכנה

א.זכויות שימוש. בכפוף לתנאים אלה, תוכל להתקין ולהשתמש בכל מספר עותקים של התוכנה למטרות בדיקה והערכה בלבד, ולמתן משוב ל-Skype

ב. היקף הזכויות. טכנולוגיות קדם-ההפצה מוענקות ברישיון של Microsoft והן מוענקות לך ברישיון ואינן נמכרות לך. Skype ו-Microsoft שומרות על כל הזכויות (כגון זכויות לפי דיני הקניין הרוחני) שאינן ניתנות בהסכם במפורש. אלא אם כן החוק הישים מעניק לך זכויות נוספות למרות הגבלה זו, נאסר עליך (ואין לך הזכות):

i. לחשוף את התוצאות של בדיקות ביצועים כלשהן לצד שלישי ללא אישור בכתב מראש מ- Skype;

ii. לעקוף כל מגבלה טכנית המאפשרת לך להשתמש בטכנולוגיות קדם-ההפצה בדרכים מסוימות בלבד;

iii. לבצע הנדסה לאחור, הידור לאחור, או פירוק של התוכנה, או לנסות לעשות כן, מלבד ואך ורק במידה המותרת לפי תנאי הרישיון החלים על השימוש ברכיבי קוד פתוח שהגיעו עם התוכנה;

iv. לפרסם, להעתיק, להשכיר, להחכיר, להעביר או להשאיל את טכנולוגיות קדם-ההפצה;

v. להסיר, לצמצם, לחסום, או לשנות כל הודעה של Microsoft, Skype, או הספקים שלהן בטכנולוגיות קדם-ההפצה;

vi. להשתמש בטכנולוגיות קדם-ההפצה בכל אופן שאינו חוקי או כדי ליצור או להפיץ תוכנות זדוניות;

vii. להשכיר, להחכיר או להשאיל טכנולוגיות קדם-ההפצה; או להעביר או לשייך טכנולוגיות קדם-ההפצה או הסכם זה לצד שלישי;

viii. להשתמש באפשרויות של טכנולוגיות קדם-ההפצה בכל אופן העלול לפגוע בשימוש של כל אחד אחר בטכנולוגיות קדם-ההפצה, או לנסות לקבל גישה לכל שירות, נתון, חשבון או רשת ללא הרשאה מתאימה;

ix. להשתמש בגרסת קדם-ההפצה בכל דרך העלולה לפגוע בכל שרת של Skype או של Microsoft, או הרשת או הרשתות המחוברות לכל שרת של Skype או של Microsoft, לשתק אותם, ליצור עומס יתר עליהם, או להחליש אותם.

7. יישומים, שירותים ותוכנות צד שלישי

א. טכנולוגיות קדם-ההפצה עשויות לכלול תוכניות או יישומים של צד שלישי הניתנים לך ברישיון לפי הסכם זה או לפי התנאים שלהם. תנאי הרישיון, ההודעות וההכרות, אם במידה וקיימות כאלה, של יישומי צד שלישי עשויים להיות זמינים בקובץ ההודעות הנלווה. טכנולוגיות קדם-ההפצה עשויות לכלול תוכנות מוגנות בזכויות יוצרים של צד שלישי המוענקות לך ברישיון לפי רישיונות קוד פתוח עם חובות נגישות לקוד המקור (source code availability). עותקי רישיונות אלה מופיעים בקובץ הודעות צד שלישי או קובץ הודעות נלווה אחר. תוכל לקבל את קוד המקור המתאים המלא מ-Skype אם וכפי שנדרש ברישיון המקור הפתוח המתאים לאחר משלוח צ'ק או המחאה על סך 5.00 דולר לכתובת: Source Code Compliance Team, Microsoft Corporation, 1 Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA. אנא כתוב "third party source code for Skype" בשורת ההערה על התשלום. תוכל למצוא עותק של המקור גם בכתובת http://aka.ms/getsource.

ב. שימוש ביישומים ושירותי צד שלישי. טכנולוגיות קדם-ההפצה עשויות לאפשר לך להיכנס ל- או לרכוש מוצרים, שירותים, אתרים, קישורים, תוכן, חומר, משחקים או יישומים של צדדים שלישיים (חברות או אנשים מלבד Microsoft) ("יישומים ושירותי צד שלישי"). היישומים ושירותי צד שלישי יכולים להציג בפניך מדיניות פרטיות או לדרוש ממך לקבל תנאי שימוש נוספים לפני שיתאפשר לך להתקין או להשתמש ביישום או בשירות של צד שלישי. מומלץ לבדוק כל תנאי נוסף ומדיניות פרטיות לפני שתרכוש או תשתמש בכל יישומים ושירותי צד שלישי. כל תנאי נוסף שהוא לא ישנה כל תנאי מתנאים אלה. אתה אחראי למעשיך מול צדדים שלישיים. הן Skype והן Microsoft אינן נותנות לך ברישיון כל קניין רוחני כחלק מכל יישומים ושירותי צד שלישי והן אינן אחראיות למידע שיעבירו צדדים שלישיים.

8. קוד ההתנהגות

א. בכך שאתה מסכים לתנאים האלה, אתה מסכים לפעול בהתאם לכללים הבאים בעת השימוש בטכנולוגיות קדם-ההפצה:

i. אל תנקוט בפעולה בלתי חוקית.

ii. אל תבצע פעילות שכוללת ניצול של ילדים, פוגעת בהם, מזיקה להם או מאיימת עליהם.

iii. אל תשלח דואר זבל. דואר זבל הוא פוסטים, בקשות ליצירת קשר, הודעות SMS (הודעות טקסט), הודעות מיידיות והודעות דואר אלקטרוני בלתי רצויים שנשלחים בכמויות גדולות.

iv. אל תציג באופן פומבי תוכן או חומרים בלתי הולמים (כולל, למשל, עירום, יחסי מין עם בעלי חיים, פורנוגרפיה, שפה פוגעת, אלימות גרפית או פעילות פלילית) או תשתמש בשירות כדי לשתף אותם.

v. אל תבצע פעילות שקרית או מטעה, או פעילות שכרוכה בהונאה (למשל, בקשת כסף בתואנות שווא, התחזות לאדם אחר או ביצוע מניפולציה של השירותים שמיועדת להגדיל את מספר ההפעלות או להשפיע על דירוגים מסוגים שונים או על תגובות).

vi. אל תעקוף הגבלות בנוגע לגישה לשירותים או לזמינות שלכם.

vii. אל תבצע פעילות שמזיקה לך, לשירותים או לאנשים אחרים (למשל, העברת וירוסים, הטרדה, פרסום תוכן שקשור לטרור, הפצת דברי שנאה או עידוד אלימות כלפי אחרים).

viii. אל תפר את זכויותיהם של אנשים אחרים (למשל, שיתוף בלתי מורשה של מוסיקה שמוגנת בזכויות יוצרים או תוכן אחר שמוגן בזכויות יוצרים, שיווק, או סוג אחר של הפצה, של מפות Bing או תמונות).

ix. אל תשתתף בשום פעילות המפרה את הפרטיות של אנשים אחרים.

x. אל תעזור לאנשים אחרים להפר את הכללים האחרים.

ב. אכיפה. אם תפר את התנאים האלה, אנחנו עשויים להפסיק לספק לך את טכנולוגיות קדם-ההפצה או לסגור את חשבון Microsoft שלך. אנחנו עשויים לחסום תקשורת (למשל, הודעת דואר אלקטרוני, שיתוף קבצים או הודעה מיידית) על מנת לאכוף את הכללים האלה, או שאנחנו עשויים להסיר את התוכן שלך, או לסרב לפרסם אותו, מכל סיבה שהיא. בעת בדיקת הפרות לכאורה של התנאים האלה, Skype שומרת על הזכות לבחון את התוכן שלך כדי לפתור את הסוגיה. יחד עם זאת, איננו יכולים לנטר את כל השירותים ואיננו מנסים לעשות זאת.

9. סיום התוכנית

אתה רשאי לסיים את השתתפותך בתוכנית בכל עת על-ידי הסרת ההתקנה ומחיקת כל העותקים של כל טכנולוגיות קדם-ההפצה שניתנו לך בהקשר של התוכנית. Skype שומרת לעצמה את הזכות לחסום את הגישה שלך לחלק מטכנולוגיות קדם-ההפצה או לכולן או לתוכנית בכללה בכל עת מכל סיבה שהיא. אינך רשאי להמשיך לגשת לטכנולוגיות קדם-ההפצה ולחומרי התוכנית או להשתמש בהם לאחר סיום התוכנית, ועליך למחוק את כל העותקים של תוכנות קדם-ההפצה שניתנו לך בהקשר של התוכנית. Skype רשאית להמשיך ולהשתמש בנתונים שנאספו לפני סיום התוכנית.

10. כתב ויתור על אחריות

Skype וספקיה בהתאמה מספקים את טכנולוגיות קדם-ההפצה "כפי שהן" ("as-is"), "על פגמיהן" ("with all faults") ו"כפי שזמינות" ("as available"). הסיכון בשימוש בהן הוא באחריותך בלבד. Skype אינה מעניקה אחריות מפורשת כלשהי, ערובות או תנאים. ייתכן שיש לך זכויות צרכן נוספות בהתאם לחוקים המקומיים באזורך, שאותן הסכם זה אינו יכול לשנות. במידה המותרת על פי החוק המקומי, Skype אינה כוללת את האחריות והתנאים המשתמעים של סחירות, התאמה למטרה מסוימת ואי-הפרה.

Skype אינה שולטת, בודקת, מעדכנת, תומכת, או לוקחת אחריות לכל תוכן, מידע, הודעה, חומר, או פרויקט של צד שלישי הזמין דרך התוכנית או שמופיע בתוכנית קישור אליו, ומלבד כפי שמובטח בהסכם נפרד, Skype אינה יוצרת כל מצג או התחייבות שהם אודות והיא לא תהיה אחראית לכל דבר האמור לעיל. כל דבר ועניין בינך ובין אותם צדדים שלישיים הוא באחריותך בלבד.

Skype או ספקיה לא יהיו אחראים תחת שום נסיבות שהן לכל פיצויים מיוחדים, עקיפים או תוצאתיים או כל פיצויים שהם כתוצאה מאבדן השימוש, נתונים, או רווחים, בין אם בתביעה חוזית, ברשלנות, או תביעת נזיקין אחרת, שתעלה מתוך או בקשר עם השימוש או ביצוע התוכנית, תוכן, אספקת או אי אספקת שירותים, או מידע הזמין דרך התוכנית.

אם יש לך בסיס לקבלת פיצויים על אף הוויתור על אחריות לעיל, תוכל לקבל מ-Skype ומספקיה פיצויים ישירים בלבד בגובה של עד 5.00 דולר. לא תוכל לקבל כל פיצוי אחר, כולל פיצויים תוצאתיים, אובדן רווחים, פיצויים מיוחדים, פיצויים עקיפים או פיצויים מקריים. מגבלה זו חלה על:

(א) כל דבר הקשור לטכנולוגיות קדם-ההפצה, תוכן (כולל קוד) על גבי אתר אינטרנט של צד שלישי, או יישומי צד שלישי, ו-

(ב) תביעות בגין הפרת חוזה, הפרת אחריות, הבטחה או תנאי, אחריות מוחלטת, רשלנות, או עוולה אחרת; או כל תביעה אחרת; ובכל מקרה במידה המותרת לפי הדין החל.

היא חלה גם אם Skype ידעה או שהיה עליה לדעת על האפשרות של פיצויים. ייתכן שהגבלה או אי-ההכללה לעיל אינם חלים עליך אם המדינה, הפרובינציה או הארץ שבה אתה מתגורר אינה מתירה אי-הכללה או הגבלה של נזקים מקריים, תוצאתיים או אחרים.

11. הודעות והליכים לתביעות בגין הפרת זכויות יוצרים

לפי Title 17, ‏United States Code, סעיף 512(c)‏(2), יש לשלוח הודעות על טענות הפרת זכויות יוצרים לסוכן המוגדר שלנו. כל בירור שאינו רלוונטי להליך הבא לא יזכה לתגובה. ראה הודעה והליכים לתביעות בגין הפרת זכויות יוצרים בכתובת http://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.htm.

12. בוררות חובה וויתור על תביעה ייצוגית אם אתה מתגורר בארצות הברית

סעיף זה חל על כל סכסוך מלבד סכסוכים הנוגעים לאכיפה או לתוקף זכויות הקניין הרוחני שלך, של Skype, או של מי ממעניקי הרישיון שלנו. המונח "סכסוך" פירושו כל סכסוך, תביעה או מחלוקת אחרת בינך ובין Skype בנוגע לתוכנית (כולל מחירן) או להסכם זה, בין אם במסגרת חוזה, אחריות, עוולה, חוק, תקנה, פקודה, או כל בסיס משפטי או בסיס הגון אחר. המונח "סכסוך" יפורש באופן המרחיב ביותר במסגרת החוק.

א.הודעה על סכסוך. בכל מקרה של סכסוך, אתה או Skype תהיו חייבים לתת לצד האחר הודעה על סכסוך, כלומר הצהרה בכתב אודות השם, הכתובת, ופרטי הקשר של הצד המוסר את ההודעה, פרטי המקרה ממנו עלה הסכסוך, והסעד המבוקש. עליך לשלוח כל הודעה על סכסוך בדואר ארה"ב לחברת Microsoft, לידי: LCA ARBITRATION, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, U.S.A. תוכל למצוא טופס להורדה בכתובת http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=245499. Skype תשלח אליך כל הודעה על סכסוך בדואר ארה"ב לכתובתך באם יש לנו כתובת שלך, ואלמלא כן, לכתובת הדואר האלקטרוני שלך. אתה ו-Skype תעשו מאמץ לפתור כל סכסוך באמצעות משא ומתן לא רשמי תוך 60 יום ממועד משלוח ההודעה על הסכסוך. בחלוף 60 יום, אתה או Skype תהיו רשאים להתחיל בהליך בוררות.

ב.בית דין לתביעות קטנות. תוכל אף למסור כל סכסוך לבית הדין לתביעות קטנות במדינת מגוריך (ואם מדובר בעסק, במקום העסקים העיקרי שלך) או ב-.King County, Washington, U.S.A, במידה והסכסוך עונה על כל הדרישות לדיון בבית דין לתביעות קטנות. תוכל לתבוע בבית הדין לתביעות קטנות בין אם ערכנו משא ומתן לא רשמי קודם לכן ובין אם לאו.

ג.בוררות חובה. אם אתה ו-Skype לא תפתרו סכסוך כלשהו במשא ומתן לא רשמי או בבית הדין לתביעות קטנות, כל ניסיון אחר לפתור את הסכסוך ייעשה אך ורק בבוררות אישית מחייבת מכוח ה-Federal Arbitration Act (ה-"FAA"). בוררות ייצוגית אסורה. אתה מוותר על הזכות לתבוע בבית המשפט מול שופט או חבר מושבעים (או להשתתף בבית משפט כצד או תובע בתביעה ייצוגית). במקום זאת, כל הסכסוכים ייפתרו מול בורר ניטרלי, והחלטתו תהיה סופית מלבד עבור זכות ערעור מוגבלת מכוח ה-FAA. כל בית משפט בעל סמכות שיפוט על הצדדים יוכל לאכוף את פסק הבוררות.

ד.ויתור על תביעה ייצוגית. כל הליך לפתרון כל סכסוך בכל פורום יהיה על בסיס אישי בלבד. נאסר עליך ועל Skype לדון בכל סכסוך כתביעה ייצוגית, תביעה של תובע ייצוגי פרטי, או ככל הליך אחר בו מי מהצדדים פועל או מציע לפעול כנציג. אף הליך בוררות או הליך אחר לא ישולב עם הליך אחר ללא הסכמה מראש ובכתב של כל הצדדים בכל הליכי הבוררות או ההליכים האחרים המושפעים מכך.

ה.הליך הבוררות. עבור לקוחות בארה"ב בלבד, כל הליך בוררות ייערך על ידי ה-American Arbitration Association (ה- "AAA") ולפי כללי הבוררות המסחרית שלו (Commercial Arbitration Rules) (או, אם אתה אדם פרטי המשתמש בתוכנית לשימוש אישי או לשימוש משק הבית שלך, או באם שווי הסכסוך הוא 75,000 דולר או פחות בין אם אתה אדם פרטי ובין אם לאו, או באיזה אופן אתה משתמש בתוכנית, כללי הבוררות הצרכנית שלו Consumer Arbitration Rules). למידע נוסף, ראה www.adr.org או התקשר למספר 1-800-778-7879. להתחלת בוררות, הגש ל- AAA את הטופס בכתובת http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=245497. אתה מסכים להתחיל בבוררות אך ורק במדינת מגוריך (ואם אתה עסק, במקום העסקים העיקרי שלך) או ב- King County, Washington, U.S.A. Skype מסכימה להתחיל בבוררות אך ורק במדינת מגוריך (ואם אתה עסק, במקום העסקים העיקרי שלך). תוכל לבקש שימוע דרך הטלפון או בנוכחותך בכפוף למילוי הכללים של ה-AAA. בסכסוך ששוויו 25,000 דולר או פחות, כל שימוע יהיה דרך הטלפון אלא אם תהיה לבורר סיבה מוצדקת לערוך שימוע פנים אל פנים במקום. הבורר יוכל לפסוק לטובתך פיצויים באופן אישי כאילו היה בית משפט. הבורר יהיה רשאי לפסוק סעד הצהרתי או מניעתי לטובתך האישית בלבד, ואך ורק במידה הדרושה למילוי התביעה האישית שלך.

ו. דמי בוררות ותשלומים.

ט.בוררות בשווי 75,000 דולר או פחות. Skype תיתן לך החזר מיד בגין דמי הגשת התביעה שלך ותשלם את דמי הבוררות וההוצאות לבורר ול- AAA. במידה ותדחה את הצעת הפשרה האחרונה של Skype בכתב לפני מינוי הבורר ("ההצעה האחרונה של Skype בכתב"), הסכסוך שלך יהיה כפוף במלואו להכרעת הבורר (הקרויה "פסק בוררות"), והבורר יפסוק לטובתך סכום גבוה יותר מההצעה האחרונה של Skype בכתב, Skype: (i) תשלם את הגבוה מבין סכום פסק הבוררות או 1,000 דולר; (ii) תשלם לך שכר טרחת עו"ד סביר, אם בכלל; ו-(iii) תיתן החזר בגין כל הוצאה (כולל דמי עד מומחה והוצאות) שעורך הדין שלך הוציא באופן סביר בחקירת התביעה שלך, הכנתה והשקידה עליה בבוררות. הבורר יקבע את סכום השכר, העלויות, וההוצאות, אלא אם אתה ו-Skype תסכימו עליהם ביניכם.

ii.בוררות בשווי 75,000 דולר ומעלה. דמי הגשת התביעה ודמי הבוררות וההוצאות לבורר ול-AAA יהיו כפופים לכללי ה-AAA.

iii.סכסוכים בשווי כל סכום שהוא. בכל הליך בוררות שאתה תיזום, Skype תתבע את דמי הבוררות וההוצאות לטובת AAA או הבורר מטעמה, או את דמי הגשת התביעה בגינם היא נתנה החזר, אך ורק אם הבורר יקבע שהבוררות היא קנטרנית או שהליך הבוררות התחיל מסיבה בלתי הולמת. בכל הליך בוררות ש- Skype תיזום, Skype תשלם את כל דמי הגשת התביעה, דמי הבוררות וההוצאות לטובת AAA והבורר. Skype לא תתבע ממך שכר טרחת עורך דין או הוצאות בהליך בוררות כלשהו.תשלומים והוצאות לא יילקחו בחשבון בקביעת שווי הסכסוך.

iv.יש להגיש תביעות או סכסוכים תוך שנה אחת. במידה המותרת בחוק, כל תביעה או סכסוך שסעיף 10 חל עליהם, יוגשו תוך שנה אחת לבית הדין לתביעות קטנות (סעיף 10ב.), לבוררות (סעיף 10ג.), או לבית המשפט, במידה וסעיף 10 מאפשר להגיש את הסכסוך לבית המשפט חלף בוררות. מניין השנה יתחיל מהיום הראשון בו ניתן היה להגיש את התביעה או הסכסוך.במידה ולא הוגשה תביעה או סכסוך כאמור תוך שנה, הגשת התביעה או הסכסוך תיאסר לצמיתות.

v.יכולת הפרדה. במידה וייקבע שהוויתור על תביעה ייצוגית לפי סעיף 10ד אינו חוקי או אינו בר אכיפה בנוגע לסכסוך כולו או כל חלק ממנו, סעיף 10 לא יחול על חלקים אלה. במקום זאת, חלקים אלה יופרדו ויידונו בבית משפט, ויתר החלקים יידונו בבוררות. במידה וייקבע שכל הוראה אחרת בסעיף 10 אינה חוקית או אינה ברת אכיפה, הוראה זו תופרד, ויתרת סעיף 10 תיוותר במלוא תוקפה וכוחה.

vi.סתירה לכללי ה-AAA. הסכם זה חל במידה והוא עומד בסתירה לכללי הבוררות המסחרית של AAA או כללי הבוררות הצרכנית של AAA.

ז.הדין החל. חוקי המדינה או הארץ/אזור בו אתה מתגורר חלים על כל תביעה וסכסוך בנוגע לתוכנית או להסכם זה, כולל תביעות בגין הפרת חוזה ותביעות לפי דיני הגנת הצרכן, דיני תחרות בלתי הוגנת, דיני האחריות המשתמעת, דיני עשיית עושר שלא במשפט, ודיני הנזיקין באותה המדינה, על אף עקרונות המשפט הבינלאומי הפרטי, מלבד זאת שה-FAA יחול על כל ההוראות העוסקות בבוררות. במידה ורכשת את התוכנית בכל מדינה או אזור אחר, יחולו דיני אותה המדינה או האזור. הסכם זה מתאר זכויות משפטיות מסוימות. אפשר שיהיו לך זכויות אחרות כולל זכויות צרכנים מכוח דיני הארץ המדינה, או האזור שלך. הסכם זה אינו פוגע בזכויות אחרות אלה אם דיני המדינה או הארץ/אזור שלך אינם מתירים זאת.

13. תוקף משפטי

הסכם זה מתאר זכויות משפטיות מסוימות. אפשר שיש לך זכויות אחרות מכוח דיני המדינה שלך. אפשר אף שיש לך זכויות בקשר לצד ממנו קיבלת את טכנולוגיות קדם-ההפצה. הסכם זה אינו פוגע בזכויות אלה לפי המדינה שלך אם חוקי המדינה שלך אינם מתירים זאת.

14. תקני וידאו

טכנולוגיות קדם-ההפצה עשויות לכלול טכנולוגיית H.264/AVC, VC-1, ו-MPEG-4 Part 2, וטכנולוגיית דחיסה חזותית MPEG-2. במידה והתוכנה כוללת טכנולוגיות דחיסה חזותית אלה, MPEG LA, L.L.C. דורשת הודעה זו: מוצר זה ניתן ברישיון תחת רשיונות ה-AVC, ה-VC-1, ה-MPEG-4 Part 2 Visual, וה-MPEG-2 Video Patent Portfolio לשימוש אישי ולא מסחרי של הצרכן על מנת (i) לקודד וידאו בהתאמה לסטנדרט הנ"ל ("סטנדרט וידאו") ו/או (ii) לפענח וידאוAVC, VC-1, MPEG-4 PART 2, ו-MPEG-2 שקידד צרכן שעסק בפעילות אישית ולא מסחרית ו/או שהתקבל מספק וידאו בעל רישיון לספק וידאו זה. לא ניתן כל רישיון לשימוש אחר במפורש או במשתמע. למידע נוסף מ-MPEG LA, L.L.C, ראה WWW.MPEGLA.COM.

15. ייצוא

עליך לציית לכל חוקי ותקנות הייצוא המקומיים והבינלאומיים החלים על טכנולוגיות קדם-ההפצה הכוללות מגבלות על היעד, משתמשי הקצה, ושימוש הקצה. למידע נוסף, הכנס לאתר http://microsoft.com/exporting.

16. הסכם כולל

הסכם זה וכל תנאי אחר ש-Microsoft תקבע אודות השלמות, עדכונים, או יישומים צד שלישי, מהווה את ההסכם הכולל בנוגע לטכנולוגיות קדם-ההפצה.