A jelen Útmutató meghatározza a védjegyek, szolgáltatási védjegyek, márkanevek, jelek, emblémák, ikonok, szlogenek, transzparensek, a Skype felhasználói felületéről készült képernyőképek, márkaarculat, hivatkozások, hangok és a Skype-hoz tartozó egyéb márkajelzések (a „Skype-márkaelemek”) külső felek általi felhasználását vagy azokra történő hivatkozását.

A Skype számára rendkívül fontos a márkanév és a jó hírnév megtartása. Azt szeretnénk, ha ügyfeleink biztonságos élményben részesülnének kommunikációs platformtermékeink használata során, így ennek megfelelően biztosítanunk kell márkanevünk és jó hírnevünk védelmét. A Skype-márkaelemek értékes eszközök számunkra, amelyeket vonatkozó védjegyek, szerzői jog és egyéb szellemi tulajdonjogi törvények védenek.

Az oldal tartalma:

 1. Az általános szabály
 2. Engedélyek a Skype-tól

(a) Ha már kötött írásos szerződést a Skype-pal

(b) Ha még nem kötött írásos szerződést a Skype-pal

 1. Korlátozott kivételek az általános szabály alól

(a) A Skype-szóvédjegyek használata

(b) Az Ön Skype-elérhetőségei

(c) Képernyőképek

(d) Hivatkozások elhelyezése

(e) Iskolai beszámolók és projektek

(f) Kiadványok, szemináriumok és konferenciák

(g) Közvetítésekben történő felhasználás

(h) Fejlesztők általi használat

(i) Hardverpartnerek általi használat

(j) Partnerprogram résztvevői általi használat

 1. A Skype-márkaelemek helyes alkalmazásának módja
 2. A Skype által kifejezetten tiltott felhasználás
 3. Kiemelt Skype-védjegyek listája
 4. Általános

1. Az általános szabály

Külső felek számára a Skype-márkaelemek használata nem engedélyezett, kivéve ha arra tőlünk előzetes írásos engedélyt kaptak erre a célra, vagy ha a tervezett felhasználás a különösen korlátozott kivételek közé esik: lásd alább a „Korlátozott kivételek az általános szabály alól” című 3. szakaszt.

Biztosítania kell, hogy a jelen Útmutatóban foglaltakat és az általunk időről időre kiadott egyéb útmutatásokat betartja, például a Skype-márkaelemek méretére, színsémájára, betűtípusára és kiemelésére vonatkozóan. A Skype-márkaelemeket bármikor módosíthatjuk, így ennek értelmében érdemes rendszeresen ellenőriznie a jelen Útmutató a weboldalon elérhetővé tett frissítéseit, hogy a felhasználás módja biztosan megfeleljen az aktuális útmutatásoknak.

2. Engedélyek a Skype-tól

(a) Ha már kötött írásos szerződést a Skype-pal

Ha már kötött olyan írásos szerződést a Skype-pal, amely lehetővé teszi bizonyos Skype-márkaelemek használatát, akkor a jelen Útmutató mellett az a szerződés szabályozza a Skype-márkaelemek használatára vonatkozó jogait. A szerződésben és a jelen Útmutatóban foglaltak ellentmondása esetén a szerződés feltételei tekintendők irányadónak.

(b) Ha még nem kötött írásos szerződést a Skype-pal

Ha még nem kötött olyan írásos szerződést a Skype-pal, amely szabályozná a Skype-márkaelemek használatát, akkor az alábbiakban megszabott módon előzetes írásos engedélyt kell kérelmeznie a Skype-tól a vonatkozó Skype-márkaelemek használatához, kivéve ha a felhasználás a 4. szakaszban meghatározott kivételek közé sorolható.

Az engedély kérelmezéshez – például képernyőképek tudományos oktatóanyagokban vagy filmekben történő felhasználáshoz – e-mail üzenetben kell elküldenie kérelmét a skypebrand@microsoft.com címre. Kérelmének tartalmaznia kell, hogy mely Skype-márkaelemeket kívánja felhasználni, valamint az elemek tervezett felhasználásának részletes leírását. Addig nem használhatja a Skype-márkaelemeket, amíg arra kifejezetten engedélyt nem adtunk. Az eredeti kérelem bármilyen módosítása esetén további engedély kérelmezése szükséges az adott használathoz.

Ha engedélyt kap a Skype-tól valamelyik Skype-márkaelem használatára, annak felhasználását a jelen Útmutató szabályozza, továbbá az engedélyekben megszabott bármilyen konkrét követelmény. A Skype fenntartja a jogot, hogy a Skype-márkaelemek használatára vonatkozó engedélyt bármikor visszavonja, aminek következtében Ön vállalja, hogy a vonatkozó Skype-márkaelemek bármilyen és mindennemű használatát haladéktalanul felfüggeszti.

A Skype a kiadott engedélyek esetében a Skype-márkaelemekre vonatkozó minden jogot, címet és érdekeltséget fenntart. Továbbá az Ön által használt Skype-márkaelemek bárminemű alkalmazásával szerzett üzleti érték a Skype kizárólagos javát szolgálhatja. Az engedély megadása ahhoz a feltételhez van kötve, hogy Ön sem most, sem a jövőben nem vonja kétségbe a Skype-márkaelemek érvényességét, és másoknak sem nyújt segítséget ilyen tevékenységben.

3. Korlátozott kivételek az általános szabály alól

Ha nem rendelkezik kifejezett írásos jóváhagyással/engedéllyel a Skype-márkaelemek használatára, használhat ugyan meghatározott Skype-márkaelemeket speciális feltételek mellett, de ezt KIZÁRÓLAG a jelen 3. szakaszban és az alábbiakban olvasható 4. szakaszban meghatározott módon teheti. Nem használhat Skype-márkaelemeket olyan módon, amely a Skype partnerségét, társulását, szponzorálását, hozzájárulását, tanúsítását vagy beleegyezését fejezi ki vagy sugallja.

(a) A Skype-szóvédjegyek használata a vállalatra vagy annak termékeire történő tényleges hivatkozásra

Felhasználhat bizonyos szóvédjegyeket (a kiemelt szóvédjegyek listáját a dokumentum végén olvashatja) arra, hogy a Skype vállalatcsoportot vagy annak termékeit azonosítsa, de nem használhatja a vállalat ikonjait, emblémáit, jelmondatait vagy egyéb Skype-márkaelemeket.

„A Skype szoftver felhasználója vagyok.”

„A szoftver felhasználója vagyok.”

„A Skype vállalat internetes kommunikációs termékeket nyújt.”


 

Ha kérdése van, vagy bizonytalan a szóvédjegyek használatát illetően, küldjön egy üzenetet a skypebrand@microsoft.com címre.

(b) Az Ön Skype-elérhetőségei

A Skype „S” emblémáját ugyanúgy használhatja a névjegykártyáján és/vagy webhelyén a Skype-neve mellett, ahogyan az e-mail címéhez egy boríték képét használná. Az emblémának kisméretűnek kell lennie (nem lehet nagyobb, mint a többi elérhetőséghez tartozó szimbólumok), és a többi elérhetőséggel összeillő módon, külön kiemelés nélkül kell elhelyezni azt. Például:

[az Ön Skype-neve]

(c) Képernyőképek

Nem használhat a Skype-termékek indítóképernyőjéről, megnyitási képernyőjéről vagy „kezdőképernyőjéről”, továbbá bétaverziójú termékek és egyéb, kereskedelmi forgalomban még nem elérhető termékek képernyőiről készült képeket. Egyéb képernyőképeket felhasználhat hirdetésekhez, dokumentációkhoz (beleértve az oktatási célú kiadványokat is), oktatókönyvekhez, videofelvételekhez vagy webhelyek tartalmához, feltéve hogy a fenti követelményeken túl betartja az alábbiakat:

(i) a kérelem részleteit és a használni kívánt képet elküldi a skypebrand@microsoft.com címre, és a hozzájárulás kiadását megelőzően nem teszi közzé az érintett anyagot

(ii) az átméretezést leszámítva nem módosítja a képernyőképet

(iii) a képernyőképeket csak egészben használja

(iv) nem illeszt be képernyőképeket saját terméke felhasználói felületébe

(v) nem használ harmadik féltől származó tartalmat ábrázoló képernyőképeket

(vi) nem használ fel olyan képernyőképet, amely egy azonosítható személy képét tartalmazza

(d) Hivatkozások elhelyezése

Önnek jogában áll, hogy egy tulajdonában álló webhelyen a Skype-webhelyre mutató hivatkozást helyezzen el, feltéve hogy azt méltányos és jogszerű módon teszi úgy, hogy az nem jár hitelrontással vagy előnyszerzéssel. Nem helyezhet el hivatkozást oly módon, hogy az bármilyen, a Skype-pal való társulást, illetve a Skype általi jóváhagyást vagy hozzájárulást sugalljon, ha ilyen körülmény egyébként nem áll fenn. A webhelyet semmilyen webhelyen nem foglalhatja keretbe.

(e) Iskolai beszámolók és projektek

Az Útmutató rendelkezéseinek betartása mellett Önnek jogában áll: Skype-termékekből származó képeket vagy tartalmat felhasználni iskolai vagy felsőoktatási beszámolókban; továbbá bírálatot vagy megjegyzést fűzni a Skype-termékekhez.

(f) Kiadványok, szemináriumok és konferenciák

A Skype-ra hivatkozhat magazinok és folyóiratok címlapján, valamint szemináriumok és konferenciák témaismertetőjében, amennyiben eleget tesz a jelen Útmutató feltételeinek és az alábbi előírásoknak:

(i) A kiadvány, szeminárium vagy konferencia témájának kapcsolódnia kell a hivatkozott konkrét Skype-termékhez vagy technológiához.

(ii) Az Ön neve és emblémája hangsúlyosabban kell, hogy megjelenjen minden, a magazinhoz, folyóirathoz, szemináriumhoz vagy konferenciához kapcsolódó nyomtatott anyagon, mint a Skype-szóvédjegy.

(iii) Köteles belefoglalni olvasható módon a következő közleményt:

„A [sorolja fel a használt Skype-márkaelemeket] a Skype védjegye, és a [kiadvány neve] semmilyen kapcsolatban vagy érdekkapcsolatban nem áll a Skype vállalatcsoporttal, annak nem partnere, szponzoráltja vagy felhatalmazottja.”

(iv) Nem használhatja a Skype-szóvédjegyet semmilyen magazin, folyóirat, szeminárium vagy konferencia címében.

(v) Nem használhat semmilyen Skype-emblémát a kiadványon vagy a kiadványban, sem a kiadványhoz, szemináriumhoz vagy konferenciához kapcsolódó bármilyen anyagban. Azonban különleges körülmények fennállása esetén a Skype kivételes engedélyt biztosíthat erre.

 

(g) Közvetítésekben történő felhasználás

A műsorszolgáltató cégek és stúdiók közvetlen, élő videohívásokat szerepeltethetnek tv-műsorokban és filmekben. A rádióműsorban a Skype használható ingyenes Skype-ról Skype-ra hívásokra is. A Skype használható távoli helyekről közvetített élő híradásokhoz, nézők meginterjúvolására saját otthonukban, szakértők összehívására a világ különböző pontjairól, vagy akár még helyszíni tudósítókkal folytatott kommunikációra is.

Ha a Skype-ot használja egy közvetítés során, alkalmaznia kell bizonyos Skype-márkaelemeket, hogy jelezze ezt a használatot, de ez a használat csak a Műsorszórási szolgáltatási feltételek és a Műsorszórásban és filmekben felhasznált márkanévre vonatkozó irányelvek, valamint a jelen Útmutató feltételei szerint történhet.

(h) Fejlesztők általi használat

(i) Asztali API-k: Ha bármilyen célra fel szeretné használni a Skype asztali API-t (korlátozás nélkül beleértve az alkalmazásokkal vagy szoftverprogramokkal történő felhasználást, valamint a hardverekhez való csatlakozást), előbb el kell fogadnia a http://developer.skype.com/terms-and-policies/accessories-terms címen található feltételeket.
Az említett feltételek értelmében ezután hivatkozhat terméke kompatibilitására a Skype-pal, de csak a Skype nyilvános API használati feltételei (elérhető a http://developer.skype.com/terms-and-policies/accessories-terms címen, és a tartalma rendszeres időközönként frissítésen esik át) és jelen Útmutató feltételei szerint. Az alkalmazás nem viselheti a Skype nevet, vagy a Skype-hoz hasonló nevet, és nem használhatja a Skype emblémát. Rendszeresen ellenőriznie kell ezeket a webhelyeket, hogy meggyőződhessen arról, hogy a használat során mindenkor követi az útmutatásokat, és megfelel a feltételeknek.

(ii) SkypeKit program, „plugged into Skype™”: Ha sikeresen csatlakozott a SkypeKit programhoz, és szoftverterméke megfelel a tesztelési feltételeinknek, Ön jogosult „plugged into Skype™” kifejezés használatára, amellyel jelezheti terméke kompatibilitását a Skype-pal. Ha jelentkezni szeretne a SkypeKit programba, látogasson el a Skype a http://developer.skype.com címen elérhető fejlesztői webhelyére, és igényeljen egy meghívót. Emellett a „plugged into Skype” emblémát is használhatja (megtekinthető a Skype fejlesztői webhelyen, a http://developer.skype.com/skypekit címen) a termékein, a csomagoláson, a webhelyén és a reklámanyagaiban. A használatnak meg kell felelnie a SkypeKit-oldalakon elérhető különböző marketingirányelveknek. Az alkalmazás nem viselheti a Skype nevet, vagy a Skype-hoz hasonló nevet, és nem használhatja a Skype emblémát.

(iii) URI-k használata Skype-műveletek létrehozására: A http://developer.skype.com/skype-uris címen található minta URI-k használata vagy egyéni URI-k létrehozása kizárólag egy Skype-alkalmazás vagy egy Skype-művelet indításának engedélyezése okán történhet. Amennyiben ilyen célra használja az URI-t, használnia kell a http://developer.skype.com/skype-uris/branding címen elérhető Skype-márkaelemeket is a művelet azonosítására, emellett az ilyesfajta használatnak meg kell felelnie a jelen védjegyekre vonatkozó útmutatónak és minden egyéb általunk közzétett útmutatásnak (amelyek időről időre módosulhatnak).

(i) Hardverpartnerek általi használat

A hardverpartnerek attól függően használhatnak bizonyos Skype-márkaelemeket, hogy megfeleltek-e a Skype tanúsítási eljárásán támasztott feltételeknek:

(i) SkypeKit program, „plugged into Skype™”: Ha hardverpartnerként jelentkezni szeretne a SkypeKit programba, látogasson el a Skype a http://developer.skype.com címen elérhető fejlesztői webhelyére, és igényeljen egy meghívót. Ha sikeresen csatlakozott a programhoz, és terméke megfelel az azzal szemben támasztott tesztelési feltételeinknek, Ön jogosult a „plugged into Skype™” kifejezés használatára, amellyel jelezheti terméke kompatibilitását a Skype-pal, amennyiben az tartalmaz egy, a SkypeKit segítségével létrehozott szoftverösszetevőt. Emellett a „plugged into Skype” emblémát is használhatja (megtekinthető a Skype fejlesztői webhelyen, a http://developer.skype.com/skypekit címen) a termékein, a csomagoláson, a webhelyén és a reklámanyagaiban. Minden ilyen típusú használatnak meg kell felelnie a SkypeKit-oldalakon elérhető különböző marketingirányelveknek. A termék nem viselheti a Skype nevet, vagy a Skype-hoz hasonló nevet, és nem használhatja a Skype emblémát.

(ii) Kiegészítők program: Egyes hardverpartnerek olyan megállapodásokat köthetnek a Skype-pal, amelyek engedélyezik bizonyos Skype-márkaelemek használatát. Ebben az esetben ezek a megállapodások szabályozzák a Skype-márkaelemek felhasználására vonatkozó jogaikat.

(j) Partnerprogram résztvevői általi használat

Ha részt vesz a Skype-partnerprogramban, akkor jogosult bizonyos Skype-transzparensek és Skype-hivatkozások használatára (a kifejezés meghatározása a Skype-partnerszerződésben található), használatuk azonban csak akkor engedélyezett, ha az megfelel a Skype-partnerszerződés és a jelen Útmutató feltételeinek.

4. A Skype-márkaelemek helyes alkalmazásának módja

(a) A Skype-márkaelemek bármelyikét használó személyekre érvényes általános szabályok

 • Győződjön meg arról, hogy helyesen írja le a Skype-márkaelemeket – a jelen dokumentum végén olvasható Skype-védjegylistában ellenőrizheti a helyesírást.
 • Győződjön meg arról, hogy a Skype-márkaelemeket a környező szövegtől vagy háttértől eltérő módon, és ezáltal kiemelve tünteti fel.

 
 • A szóvédjegyek esetében válassza az alábbi eljárások legalább egyikét:
 1. írja nagy kezdőbetűvel a márkanevet (Skype™);
 2. írja a teljes márkanevet nagy betűkkel vagy dőlt betűvel (skype™, SKYPE™); vagy
 3. tegye a márkanevet idézőjelbe („skype™”).
 • A szóvédjegyeket csak jelzőként használja, például a szóvédjegyet követő általános leíró fogalommal együtt (Skype™ szoftver). Ne használja a Skype-szóvédjegyeket igeként.
 • Használja a megfelelő védjegyszimbólumot. A ™ szimbólumot szükséges használnia, amellyel jelzi, hogy a tulajdonos fenntartja a védjegyekhez kapcsolódó jogokat a Skype-márkaelemek esetében.
 • Győződjön meg arról, hogy a Skype vállalatra tett bármely hivatkozás a Skype feltételeivel összhangban szavahihető, tisztességes, továbbá semmilyen módon nem félrevezető vagy kifogásolható.
 • Ne jelenítsen meg Skype-márkaelemeket saját webhelye vagy más hely legfeltűnőbb elemeként.
 • Mindig tartsa be a jelen Útmutató előírásait.

(b) Amennyiben rendelkezik a vállalat kifejezett hozzájárulásával/engedélyével valamely Skype-márkaelem használatára

 • Ha hivatkozik bármely Skype-márkaelemre, a Skype-márkaelemek felhasználása esetén köteles olvasható módon feltüntetni az alábbi közleményt:

„A [sorolja fel a használt Skype-márkaelemeket] a Skype védjegye, [és felhasználásuk a Skype Limited engedélyével történik].”

(c) Amennyiben nem rendelkezik a vállalat kifejezett hozzájárulásával/engedélyével valamely Skype-márkaelem használatára, de a 4. szakaszban közölt korlátozott kivételes esetek egyike vonatkozik Önre

 • Ha hivatkozik bármely Skype-márkaelemre, a Skype-márkaelemek felhasználása esetén köteles olvasható módon feltüntetni az alábbi közleményt:

„A [sorolja fel a használt Skype-márkaelemeket] a Skype védjegye, és a [hivatkozott felhasználó neve] semmilyen kapcsolatban vagy érdekkapcsolatban nem áll a Skype vállalatcsoporttal, annak nem partnere, szponzoráltja vagy felhatalmazottja.”

5. A Skype által kifejezetten tiltott felhasználás

 • A Skype-márkaelemeket csak akkor használhatja, ha rendelkezik a Skype kifejezett írásos hozzájárulásával/engedélyével, vagy ha a jelen Útmutatóban foglaltak engedélyezik azt.
 • Nem állíthat elő, értékesíthet vagy ajándékozhat Skype-márkaelemmel, például valamely emblémával ellátott ajándéktárgyakat (például pólókat vagy bögréket), kivéve ha rendelkezik ehhez a Skype kifejezett írásos engedélyével.
 • Nem hivatkozhat a Skype vállalatra olyan módon, ami félrevezető lehet, és azt sugallhatja, hogy az Ön által végzett használathoz a Skype szponzorként, partnerként, jóváhagyóként vagy egyéb gazdasági viszonnyal kapcsolódik, vagy hogy az Ön által megjelenített tartalom a Skype engedélyével jelenik meg, illetve a Skype nézeteit vagy álláspontját tükrözi, kivéve ha ehhez rendelkezik a Skype írásos beleegyezésével.
 • Nem foglalhat bele Skype-márkaelemeket vagy azok módosított változatait saját terméknevekbe, szolgáltatásnevekbe, védjegyekbe, emblémákba, vállalatnevekbe, tartománynevekbe, META-címkékbe, hirdetésekbe, kulcsszavakba vagy keresési kifejezésekbe stb.
 • Nem módosíthatja a Skype-márkaelemeket például kötőjelek hozzáadásával vagy törlésével, szavak egybeírásával, rövidítésekkel vagy egyéb módon. Szintén tilos az emblémák megváltoztatása, például a színek vagy a méretek módosításával vagy egyéb módon.

 
 • Nem alkalmazhat olyan jelzéseket, emblémákat vagy egyéb elemeket, amelyek összetéveszthetők a Skype-márkaelemekkel, és nem forgalmazhat semmilyen terméket vagy szolgáltatást olyan névvel, ami összetéveszthető a Skype termékeivel.
 • Nem másolhatja vagy "utánozhatja" a Skype márkaarculatát, a Skype-márkaelemek megjelenését vagy a www.skype.com webhelyet, korlátozás nélkül ideértve a Skype színkombinációit, grafikáját, hangjait, ábrázolásmódját, jelenléti ikonjait, betűtípusát, stilizálását vagy egyéb hasonló elemeit.
 • Nem használhatja a Skype-márkaelemeket olyan módon, ami a Skype saját hatáskörében meghatározottak szerint sértő, félrevezető, tisztességtelen, hitelrontó, obszcén vagy egyéb módon kifogásolható.
 • A Skype saját hatáskörében meghatározottak szerint nem használhatja a Skype-márkaelemeket olyan termékekhez, szolgáltatásokhoz vagy webhelyekhez kapcsolódóan, amelyek szexuális, vulgáris, durva, sértő, obszcén, rágalmazó, becsületsértő vagy egyéb módon törvénytelen, vallási vagy faji tekintetben sértő, illetve egyének vagy csoportok ellen gyűlöletet szító tartalmat képviselnek, továbbá amelyek valamilyen hatályos törvénybe ütköznek, vagy egyéb módon kifogásolhatók a Skype szempontjából.
 • Nem regisztrálhat olyan tartománynevet vagy internetes „kulcsszót”, amely a „skype” kifejezést vagy annak hangzásban vagy külalakban hasonló változatát tartalmazza, például „scipe”, „scype”, „skipe”, „sykpe” stb. Ez a korlátozás egyaránt érvényes latin és attól eltérő karakterkészletek esetén, általános és országkód-alapú legfelső szintű tartománynév-kiterjesztések esetén („gTLD” vagy „ccTLD”), valamint a DNS-hierarchia valamennyi szintjén. A korlátozás az összes félreérthető nem angol nyelvű fordításra és átiratra is érvényes, akár nemzetközi tartománynévbe (Internationalized Domain Name, IDN) vannak integrálva, akár egyéb módon jelennek meg. Kifejezetten tilos például az alábbihoz hasonló tartománynevek használata vagy regisztrálása: „sykpe.com”, „skypeapplication.net”, „scipe-application.fr” (második szintű regisztráció); „skype.xyz.com”, „skype.xyz.123.org”, „skype.xyz.123.net.cn” (harmadik, negyedik, illetve ötödik szintű regisztráció); továbbá „application.scipe” (első szintű regisztráció) és „xn--[skype_fordítás].[idn]”.

 

6. A kiemelt Skype-védjegyek listája (rendszeres időközönként módosulhat)

Szóvédjegyek:

 • Skype™
 • Skype™ AccessWiFi™
 • Skype To Go™
 • SkypePhone™
 • Skype Certified™
 • Skype Connect™
 • Skype Manager™
 • Silk™

 

Emblémák:

 • a Skype embléma
   

   

 • az „S” embléma
   

   

 

7. Általános

 • A Skype fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa a jelen Útmutatót. A Skype fenntartja a jogot arra is, hogy visszavonja a Skype márkaelemeinek használatára vonatkozó engedélyt, vagy egyéb módon megtiltsa azok használatát, ha a használat nincs összhangban a jelen Útmutatóval vagy a további, időről időre meghatározott feltételekkel. A Skype nem vállal felelősséget a jelen Útmutató módosítása miatt bekövetkező veszteségért vagy károkért.
 • ÖN KIFEJEZETTEN ELISMERI, HOGY ELOLVASTA A SKYPE-VÉDJEGYEKRE VONATKOZÓ ÚTMUTATÓT, MEGÉRTETTE ÉS ELFOGADJA AZ ABBAN FOGLALT JOGOKAT, KÖTELEZETTSÉGEKET ÉS FELTÉTELEKET. A SKYPE BÁRMELY MÁRKAELEMÉNEK HASZNÁLATÁVAL ÖN KIFEJEZETTEN BELEEGYEZIK ABBA, HOGY MAGÁRA NÉZVE KÖTELEZŐNEK FOGADJA EL A JELEN FELTÉTELEKET.

© Skype – Utolsó módosítás: 2015. február