A Skype védjegyekre és márkanévre vonatkozó útmutatása

A Skype védjegyekre és márkanévre vonatkozó útmutatása

A dokumentum célja, hogy útmutatást nyújtson a Skype márkaértékeinek használatához, amelyek többek között a következők:

 • védjegyeink, például a Skype embléma, a Skype ikon és a Skype terméknév;
 • a Skype használata során hallható hangok (például a Skype-hívás hangja);
 • a Skype felhasználói felületei (ahogyan a Skype megjelenik az asztali számítógépeken vagy mobileszközökön).

Ez az útmutatás kizárólag a Skype-ra vonatkozik, a Skype Vállalati verzióra nem. Ha a Skype Vállalati verzióval kapcsolatban van kérdése, forduljon a Skype márkáért felelős támogatási csapathoz.

Felhasználási követelmények

Köszönjük a Skype-márkaértékek használata iránti érdeklődését. A Skype védjegyekre és márkanévre vonatkozó útmutatásai a márkaérték fenntartását és védelmét szolgálják. A Skype bármely márkaértékének használatával Ön kifejezetten elismeri, hogy magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen irányelveket.

Ha már van meglévő szerződés Ön és a Microsoft vagy a Skype között, először ellenőrizze, hogy az kiterjed-e a Skype-márkaértékek használati feltételeire. A jelen feltételek és az Ön korábbi szerződése közötti ellentmondás esetén a meglévő szerződés feltételei tekintendők irányadónak, és Önnek azokat kell követnie.

Ha nincs ilyen szerződés, vagy a tervezett felhasználás nem tartozik bele a meglévő szerződés hatókörébe, ellenőrizze, hogy a tervezett felhasználási mód megfelel-e a Microsoft védjegyekre és márkanévre vonatkozó útmutatásában foglaltaknak.

Végül pedig, ha az Ön által tervezett használatra egyik dokumentum sem tér ki, illetve ha bizonytalan a felhasználást illetően, külön engedélyt is kérhet közvetlenül a Microsofttól. Ezt az engedélyezési folyamatot annak a Microsoft üzleti tulajdonosnak kell kezdeményeznie és jóváhagynia, akivel Ön együtt dolgozik. Ha még nem rendelkezik ilyen kapcsolattal, forduljon a Skype márkáért felelős támogatási csapathoz a folyamat elindításához.

Az ikonok használata

Általános használat

Semmilyen esetben se használja a teljes Skype emblémát.

Semmilyen módon ne módosítsa a Skype embléma vagy ikon kinézetét, beleértve a színeket, a szögeket, a méretarányokat vagy az egyes elemek közötti kapcsolatot.

Győződjön meg arról, hogy a Skype embléma vagy ikon kellőképpen kiemelkedik a környező szövegből vagy a háttérből, és olvasható rajta a felirat.

Ne változtassa meg a Skype szót, és ne módosítsa a formázását. Ne adjon szöveget a Skype szóhoz, és semmilyen módon ne rövidítse.

Ne adjon a Skype ikonhoz hanghatásokat.

A Skype embléma és ikon bármilyen módosítása tilos.

Ha a Skype-márkaértékek használatakor feltünteti a védjegyek tulajdonosait a saját vagy egy harmadik fél védjegyeinek azonosítása érdekében, kérjük, hogy a következő szöveget is adja hozzá: „Minden más védjegy az adott tulajdonosok tulajdonát képezi.”

Skype embléma
Skype color logo
Skype embléma
Skype color icon
Skype ikon
Skype color icon

Tiltott használat

Nem foglalhat bele Skype-márkaértékeket vagy azok módosított változatait saját termékfunkciókba és -nevekbe, szolgáltatásnevekbe, védjegyekbe, emblémákba, vállalatnevekbe, tartománynevekbe vagy közösségimédia-fiókokba, hacsak a Microsoft védjegyekre és márkanévre vonatkozó útmutatása másként nem rendelkezik.

Nem alkalmazhat olyan jelzéseket, emblémákat vagy egyéb elemeket, amelyek összetéveszthetők a Skype-márkaértékekkel, és nem forgalmazhat semmilyen terméket vagy szolgáltatást olyan névvel, ami összetéveszthető a Skype termékeivel.

Nem másolhatja vagy utánozhatja a Skype márkaarculatát, a Skype-márkaértékek megjelenését és azok egyedi látványelemeit vagy a www.skype.com webhelyet, nem kizárólagosan ideértve a Skype színkombinációit, grafikáit, hangjait, ábrázolásmódját, jelenléti ikonjait, betűtípusát, stilizálását vagy egyéb hasonló elemeit.

Nem használhatja a Skype-márkaértékeket olyan termékekhez, szolgáltatásokhoz vagy webhelyekhez kapcsolódóan, amelyek a Skype saját megítélése szerint szexuális, vulgáris, durva, sértő, obszcén, rágalmazó, becsületsértő vagy egyéb módon törvénytelen, vallási vagy faji tekintetben sértő, illetve egyének vagy csoportok ellen gyűlöletet szító tartalmat képviselnek, továbbá amelyek valamilyen hatályos törvénybe ütköznek, vagy egyéb módon kifogásolhatók a Skype szempontjából.

Nem használhat Skype-márkaértékeket olyan módon, amely a Skype vagy a Microsoft partnerségét, társulását, szponzorálását, hozzájárulását, tanúsítását vagy beleegyezését fejezi ki vagy sugallja.

Győződjön meg arról, hogy a Skype-ra vonatkozó minden hivatkozás a Skype feltételeivel összhangban szavahihető, pontos, tisztességes, továbbá semmilyen módon nem félrevezető vagy kifogásolható.

Nem használhatja a Skype védjegyeit kulcsszóként vagy keresési kifejezésként keresőhirdetésekben vagy keresőhirdetésekhez.

A Skype-márkaértékek engedélyezett használata

A „Skype” név szövegben történő használata

Kövesse a Microsoft védjegyekre és márkanévre vonatkozó útmutatásában foglaltakat. Kerülje a Skype-márkaértékek (emblémák, ikonok, szlogenek vagy más elemek) szövegben történő használatát.

A Skype név és alkalmazásikon a Microsoft vállalatcsoportjának bejegyzett védjegye, azonban ezek használatakor nem szükséges feltüntetnie a védjegyszimbólumot (™) vagy a szerzői jog szimbólumát (®), kivéve ha a Microsoft kifejezetten erre kéri Önt. Ha a „Skype” szót vagy más Skype-védjegyet szövegben használja, kövesse az alábbi eljárások legalább egyikét:

 • Írja nagy kezdőbetűvel a név első betűjét: Skype
 • Írja a nevet csupa nagybetűvel: SKYPE
 • Írja a nevet dőlt betűkkel: Skype
 • Tegyen idézőjeleket a név köré: „Skype”

A Skype nevet csak jelzőként vagy főnévként használja, igeként ne.

Helyes használat

„A Skype szoftver internetes kommunikációs termékeket tesz elérhetővé.”

„A Skype szoftver felhasználója vagyok.”

„Elérhető vagyok a Skype-on.”

Helytelen használat

„A Skype szoftver felhasználója vagyok.”

„Skype-olok egyet a barátommal.”

„Skype-oljunk!”

Üzleti levelezés és Skype-elérhetőségek

Kövesse a Microsoft védjegyekre és márkanévre vonatkozó útmutatásában foglaltakat. Használja a Skype alkalmazásikont a Skype-felhasználóneve mellett annak jelzéséhez, hogy elérhető a Skype-on.

A Skype-elérhetőség jelzéséhez csak az alkalmazásikont használja.

Az alkalmazásikonnak kisméretűnek kell lennie, és a többi elérhetőséggel összeillő módon, külön kiemelés nélkül kell elhelyezni.

Hivatalos kapcsolatfelvételi gombot is létrehozhat.

Helyes használat

Skype [az Ön Skype-neve]

Leckéket tartalmazó webhelyek

Használhatja a Skype-nevet annak közlésére, hogy a Skype alkalmazás használatával leckék is elérhetők. Másfajta használat nem engedélyezett, hacsak a jelen útmutatás másként nem rendelkezik.

Megemlítheti a Skype szót a szövegben, de mindenképpen kövesse a jelen szakaszban megtalálható, A Skype-márkaértékek engedélyezett használata című útmutatóban írtakat. A név használatával nem sugallhatja a Skype vagy a Microsoft partnerségét, társulását, szponzorálását, hozzájárulását, tanúsítását vagy beleegyezését. A Microsoft visszavonhatja a Skype-név használati jogát azokon a helyeken, ahol saját belátása szerint úgy ítéli meg, hogy a név használata kedvezőtlenül hat ki a Skype márkára.

Iskolai beszámolók és projektek

A Skype-termékek képei szabadon felhasználhatók iskolai, főiskolai és egyetemi beszámolók során. Ha a képek tartalmaznak külső tartalmat is (pl. harmadik félhez tartozó emblémákat, fényképeket stb.), akkor az illető harmadik fél vagy felek külön engedélyére lehet szükség a tartalom jogszerű használatához.

A projektek közzétételéhez engedélyt kell kérnie a Skype márkáért felelős támogatási csapattól, mielőtt bármelyik Skype-márkaértéket vagy képet felhasználja.

Kiadványok, szemináriumok és konferenciák

Kövesse a Microsoft védjegyekre és márkanévre vonatkozó útmutatásában és a Kiadványokra, szemináriumokra és konferenciákra vonatkozó útmutatásban foglaltakat.

Köteles olvasható módon belefoglalni a következő közleményt:

„A [felhasznált Skype-márkaértékek listája] a Microsoft vállalatcsoport védjegye, illetve egyéb szellemi tulajdona, és a [kiadvány neve] semmilyen kapcsolatban vagy érdekkapcsolatban nem áll a Microsoft vállalatcsoporttal, valamint annak nem partnere, szponzoráltja vagy felhatalmazottja.”

Ne használja a Skype-nevet a kiadvány, szeminárium vagy konferencia címének legfeltűnőbb elemeként vagy kezdőszavaként.

Közvetítés, filmek és podcastok

Ha a Skype-ot közvetítésben, filmben vagy podcastban kívánja felhasználni, akkor előfordulhat, hogy meghatározott Skype-márkaértékeket kell felhasználnia az ilyen használat jelzéséhez. Ha nincs külön megállapodása a Microsofttal vagy a Skype-pal, amely engedélyezi az ilyen típusú használatot, akkor a közvetítésre vonatkozó használati feltételeket kell követnie.

A közvetítésekre vonatkozó kérésekkel kapcsolatban forduljon a Skype márkáért felelős támogatási csapathoz.

Fejlesztők általi használat

Asztali API: A Skype asztali API használatára a Skype asztali API használati feltételei vonatkoznak. Az említett feltételek és e szabályok betartása esetén hivatkozhat terméke Skype-kompatibilitására.

URI-k használata a Skype-műveletek felépítésére: A Skype URI-k webhelyen található minta URI-k használata vagy egyéni URI-k létrehozása kizárólag Skype-alkalmazások vagy Skype-műveletek indításának engedélyezése érdekében történhet.

Az alkalmazás nem viselheti a Skype vagy ahhoz hasonló nevet, nem használhatja a Skype emblémát vagy ikont, és követnie kell a jelen útmutatás feltételeit.

Rendszeresen ellenőriznie kell ezeket a webhelyeket, hogy meggyőződhessen arról, hogy a használat során mindenkor követi az útmutatásokat, és megfelel a feltételeknek.

A felhasználói felület nem lehet hasonló a Skype felhasználói felületéhez, és nem sugallhat partneri vagy szponzori viszonyt a Microsofttal vagy a Skype-pal.

Gyakori kérdések

K: Használhatok a Skype-termékek indítóképernyőjéről, üdvözlőképernyőjéről vagy kezdőképernyőjéről, továbbá bétaverziós termékekről és egyéb, kereskedelmi forgalomban még nem elérhető termékekről készült képernyőképeket?

V: Kérjük, lépjen velünk kapcsolatba, és kérjen engedélyt. A következők még engedély birtokában sem megengedettek:

 • az átméretezést leszámítva nem módosíthatja a képernyőképet;
 • a képernyőképeket csak egészben használhatja
 • nem illeszthet be képernyőképeket a saját terméke felhasználói felületébe;
 • nem használhat olyan képernyőképeket, amelyek külső tartalmakat is tartalmaznak (kivéve, ha erre a vonatkozó harmadik fél engedélyt ad);
 • nem használhat fel olyan képernyőképet, amely azonosítható személy képét tartalmazza.

K: Hivatkozhatok a Skype.com webhelyre a saját webhelyemről?

V: Önnek jogában áll, hogy egy tulajdonában álló webhelyen a Skype webhelyre mutató hivatkozást helyezzen el, feltéve hogy ezt a Skype saját belátása szerint méltányos és jogszerű módon teszi úgy, hogy az nem jár hitelrontással vagy előnyszerzéssel. A hivatkozás semmilyen tekintetben nem sugallhatja a Skype általi jóváhagyást vagy hozzájárulást, ha ilyen körülmény nem áll fenn.

K: Felhasználhatom a Skype használata során hallható hangokat?

V: Sajnos nem. A Skype-ot tartalmazó közvetítéseket leszámítva nem engedélyezzük másoknak a Skype hangjainak használatát. Ha ebben a kontextusban szeretné használni a Skype hangjait, kérjük, tekintse meg a Skype-márkaértékek engedélyezett használata című szakaszt.

K: Hozzáadhatom a Skype webhelyét a saját webhelyemhez?

V: Nem, a webhelyet semmilyen más webhelyen nem foglalhatja keretbe.

K: Hirdethetek a Skype alkalmazásban?

V: A díjak felől a Microsoft Advertising oldalon érdeklődhet, és ugyanitt adhatja le Skype-hirdetéseit is (válassza az „Oath Advertising” lehetőséget).

További kérdései vannak a Skype-márkaértékek felhasználásáról? Forduljon a Skype márkáért felelős támogatási csapathoz. Mindig örömmel állunk rendelkezésére.

A Skype márkanévre vonatkozó útmutatásának letöltése