Műsorszórási Szolgáltatási Feltételek

A Műsorszórásra vonatkozó útmutatás – Skype című dokumentum letöltése

1. A Műsorszórási Szolgáltatási Feltételek hatályának kiterjedése

Hacsak nem született ettől eltérő írásos megállapodás a Skype-pal, a Skype szoftver valamely (az alábbiakban meghatározott) Programban (az alábbiakban meghatározott) Műsorszórási célra való bármilyen használata a jelen Műsorszórási Szolgáltatási Feltételek hatálya alá tartozik.

Ha Ön a Skype szoftvert valamely Programban Műsorszórási célra kívánja használni, akkor el kell fogadnia jelen Műsorszórási Szolgáltatási Feltételeket. Ha Ön nem fogadja el a Műsorszórási Szolgáltatási Feltételeket, akkor nem biztos, hogy használni tudja a Skype szoftvert valamely Programban Műsorszórási célra, hacsak nem született ettől eltérő írásos megállapodás a Skype-pal.

2. A Skype beazonosítása a Műsorszórási célú Programokban

Ha a Skype szoftvert Műsorszórási célra használja bármely Programban, azzal vállalja, hogy megfelel a Skype műsorszórásra vonatkozó útmutatásában foglalt valamennyi vonatkozó feltételnek (amelyek rendszeres időközönként módosulhatnak) és az alábbi kiegészítő követelményeknek, hacsak ezt a törvény nem tiltja:

2.1. Hangalapú Programok. Az alábbi követelmények vonatkoznak minden olyan Programra, amelynél nem történik képi Műsorszórás:

(a) Minden olyan Programnál, amelynél a Skype szoftver használata tizenöt (15) perc vagy rövidebb időtartamú, Ön a Skype műsorszórásra vonatkozó útmutatásában foglaltak szerint egy beazonosításra szolgáló közleményt továbbít minden ilyen használat elején és végén;

(b) Minden olyan Programnál, amelynél a Skype szoftver használata tizenöt (15) perc vagy hosszabb időtartamú, Ön a Skype műsorszórásra vonatkozó útmutatásában foglaltak szerint egy beazonosításra szolgáló közleményt továbbít minden ilyen használat elején és végén, továbbá a Program során legalább tizenöt (15) perces időközönként; és

(c) Ha Ön szeretné, hogy valamely Program egy bizonyos Skype-hívásfunkció vagy -művelet jelölésére egy hangot tartalmazzon (korlátozás nélkül ideértve a „hívás fogadásának” hangját hívásfogadáskor, vagy a „hívás befejezésének” hangját hívások megszakításakor), Ön csakis a Skype-ban foglalt Skype-specifikus hangokat használhatja, és továbbra is vállalja, hogy betartja a Skype műsorszórásra vonatkozó útmutatásában meghatározott, a Skype-hangokra vonatkozó követelményeket.

2.2. Hang- és képalapú Programok. Az alábbi követelmények vonatkoznak minden olyan hang- és képalapú Programra (vagyis ahol a képi műsorszórás hanggal együtt történik), amelynél Ön a Skype szoftvert használja, vagy amely a Skype szoftver képi ábrázolását tartalmazza:

(a) Minden Programot, amely a Skype szoftver képi ábrázolását használja vagy tartalmazza, jóvá kell hagynia és engedélyeznie kell a Microsoftnak. Az engedély beszerzését követően a Skype vízjelikon Ön általi használatának meg kell felelnie a Skype műsorszórásra vonatkozó útmutatásában meghatározott követelményeknek. Licenc igényléséhez küldjön egy kérelmet itt.

(b) Ha imitálni szeretne egy bizonyos eszközt a Programjában, kizárólag az eszköznek megfelelő Skype felhasználói felületet használhatja, a Skype műsorszórásra vonatkozó útmutatásban ábrázoltak szerint.

(c) Ha Ön szeretné, hogy valamely Program egy bizonyos Skype-hívásfunkció vagy -művelet jelölésére egy hangot tartalmazzon (korlátozás nélkül ideértve a „hívás fogadásának” hangját hívásfogadáskor, vagy a „hívás befejezésének” hangját hívások megszakításakor), Ön csakis a Skype-ban foglalt Skype-specifikus hangokat használhatja, és továbbra is vállalja, hogy betartja a Skype műsorszórásra vonatkozó útmutatásában meghatározott, a Skype-hangokra vonatkozó követelményeket.

3. Általános rendelkezések

3.1. Meghatározások

3.1.1. A „Műsorszórás” a nagyközönség számára történő egyidejű műsortovábbítást jelenti bármely jelenleg közismert és még nem közismert médiafelületen és formátumban, korlátozás nélkül beleértve az adatkommunikációs hálózatot, az internetet, az elektronikus levelezőrendszert, a televíziós, rádiós vagy műholdas rendszert vagy a PTMP (point to multi-point) műsortovábbítást vezetékes, vezeték nélküli vagy optikai hálózaton; és a jelen Műsorszórási Szolgáltatási Feltételek tekintetében ide sorolandók a narrowcasting- és multicasting-megoldások is.

3.1.2. A „Program” az élő vagy előre rögzített hangalapú vagy képalapú előadást jelenti.

3.2. Ön kijelenti és szavatolja, hogy Ön jogosult a jelen Műsorszórási Szolgáltatási Feltételekben megfogalmazott feltételek és kikötések elfogadására és teljesítésére. Az Ön feladata a Program és a Műsorszórás kapcsán felmerülő összes jogi kérdés rendezése, valamint az összes licencdíj és egyéb költség megfizetése. A Skype semmilyen esetben nem vállal felelősséget a Program vagy a Műsorszórás kapcsán felmerülő költségekért.

3.3. Önt terheli a felelősség és az azzal járó költségek a Programra és a Műsorszórásra vonatkozó törvényeknek való megfelelésért. Ön vállalja, hogy kártalanítja, megvédi, illetve mentesíti a Skype-ot, a Skype társvállalatait és a Skype munkatársait bármely és minden olyan veszteség, költség, kötelezettség, kár és kiadás tekintetében (beleértve az ezek vonatkozásában felmerülő, indokolt mértékű ügyvédi díjakat is), amely (i) a Műsorszórások és a Programok; (ii) az Ön jelen Műsorszórási Szolgáltatási Feltételek szerinti bármely garanciájának hamis beállítása vagy megszegése; vagy (iii) az Ön jelen Műsorszórási Szolgáltatási Feltételek szerinti bármely vállalásának, megállapodásának vagy kötelezettségének megszegése következtében merül fel.

3.4. Önnek kell ügyelnie arra és megfelelő gondossággal eljárnia annak biztosítása érdekében, hogy a Programok, Műsorszórás és/vagy Skype szoftver: (i) felhasználása ne valamilyen személy, szervezet, vallás, felekezet vagy szekta elleni támadás eszközeként történjen; (ii) ne tartalmazzon semmilyen törvényben tiltott felhívást vagy ösztönzést; (iii) felhasználása ne valamilyen termék vagy szolgáltatás hamis vagy nem garantált jellemzőinek a hírveréséhez történjen; (iv) ne tartalmazzon semmi olyan tartalmat vagy kijelentést, amely akár témáját, akár tárgyát tekintve rágalmazó, obszcén, durva, tiszteletlen, vulgáris, visszataszító vagy sértő; (v) ne tartalmazzon olyan beszámolókat, amelyek hitelessége nem állapítható meg; (vi) ne tartalmazza olyan dolgok bemutatását vagy hivatkozását, amelyek társadalmi szempontból (pl. durvaságuk vagy obszcén jellegük miatt) nem elfogadott beszédtémák; vagy (vii) felhasználása semmi olyan reklámmal vagy kijelentéssel ne legyen összefüggésben, amely – a Skype véleménye szerint – károsan vagy hátrányosan érintheti a nagyközönség, a Skype, illetve a szavahihető reklámozás és a tisztes üzlet érdekeit.

3.5. Az Ön számára itt biztosított jogok nem kizárólagosak, és bármikor visszavonhatók. Ön semmilyen jogot, jogcímet vagy érdekeltséget nem szerez a Skype emblémáira, védjegyeire vagy egyéb származási jelöléseire (együttesen „Skype Márkajegyek”) vonatkozóan, továbbá Ön tudomásul veszi, hogy az Ön és a Skype közötti viszonyban a Skype a kizárólagos birtokosa a Skype Márkajegyekre vonatkozó összes jognak, jogcímnek és érdekeltségnek. A Skype Márkajegyek Ön általi használata a Skype javát szolgálja. A Skype fenntartja magának a jogot, hogy Önnek utasításokat adjon a Skype Márkajegyek használatával és a Skype Márkajegyek Programokban történő megjelenítésével kapcsolatban. A Skype arra is utasíthatja Önt, hogy hagyjon fel a Skype Márkajegyek használatával, amennyiben ez a használat – a Skype kizárólagos és megkérdőjelezhetetlen megítélése szerint – elfogadhatatlan a Skype számára. Ha Ön a Skype Márkajegyek használatának felhagyására vonatkozó utasítást kap, akkor ezt azonnal teljesítenie kell (és ha az utasítás egy adott Programra vonatkozik, akkor az Ön számára azután tilos az adott Program a Skype Márkajegyek használatával való Műsorszórása vagy a Műsorszórás engedélyezése).

3.6. A Skype fenntartja a jogot a jelen Műsorszórási Szolgáltatási Feltételek bármikor történő módosítására. Ha Ön az itt engedélyezettek szerint tovább folytatja a Skype szoftver használatát, akkor az úgy tekintendő, hogy Ön elfogadta és magára nézve kötelezőnek tekinti a módosított Műsorszórási Szolgáltatási Feltételek feltételeit. A Skype nem vállal felelősséget a jelen Műsorszórási Szolgáltatási Feltételek módosítása és/vagy megszüntetése miatt bekövetkezett károkért.

3.7. ÖN KIFEJEZETTEN ELISMERI, HOGY ELOLVASTA A MŰSORSZÓRÁSI SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEKET, ÉS MEGÉRTETTE AZ ABBAN FOGLALT JOGOKAT, KÖTELEZETTSÉGEKET ÉS FELTÉTELEKET. A SKYPE SZOFTVER ITT ENGEDÉLYEZETT MÓDON TÖRTÉNŐ HASZNÁLATÁVAL ÖN KIFEJEZETTEN BELEEGYEZIK ABBA, HOGY MAGÁRA NÉZVE KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰKÉNT FOGADJA EL A JELEN FELTÉTELEKET ÉS KIKÖTÉSEKET, ÉS HOGY A SKYPE RÉSZÉRE BIZTOSÍTJA AZ ITT FELSOROLT JOGOKAT.

© Skype – Utolsó módosítás: 2018. augusztus 7.

A Műsorszórásra vonatkozó útmutatás – Skype című dokumentum letöltése