1. A Broadcast SzF kiterjedése

Hacsak nem született ettől eltérő írásos megállapodás a Skype-pal, a Skype Szoftver valamely (az alábbiakban meghatározott) Programban (az alábbiakban meghatározott) Műsorszórási célra való bármilyen használata jelen Műsorszórási Szolgáltatási Feltételek hatálya alá tartozik.

Ha Ön a Skype Szoftvert valamely Programban Műsorszórási célra kívánja használni, akkor el kell fogadnia jelen Műsorszórási Szolgáltatási Feltételeket.

Ha Ön nem fogadja el a Műsorszórási Szolgáltatási Feltételeket, akkor nem biztos, hogy használni tudja a Skype Szoftvert valamely Programban Műsorszórási célra, hacsak nem született ettől eltérő írásos megállapodás a Skype-pal.

2. A Skype azonosítása a Broadcast célú Programokban

Ha a Skype Szoftvert Műsorszórási célra használja bármely Programban, azzal vállalja, hogy megfelel a Skype műsorszórásra vonatkozó útmutatásában foglalt valamennyi vonatkozó feltételnek  (amik rendszeres időközönként módosulhatnak) és az alábbi kiegészítő követelményeknek, hacsak ezt a törvény nem tiltja:

2.1 Hangalapú Programok. Az alábbi követelmények vonatkoznak minden olyan Programra, amelynél nem történik képi Műsorszórás:

(a) Minden olyan Programnál, amelynél a Skype Szoftver használata tizenöt (15) perc vagy rövidebb időtartamú, Ön a Skype műsorszórásra vonatkozó útmutatásában foglaltak szerint egy azonosító közleményt továbbít minden ilyen használat elején és végén ;

(b) Minden olyan Programnál, amelynél a Skype Szoftver használata tizenöt (15) percnél hosszabb időtartamú, Ön a Skype műsorszórásra vonatkozó útmutatásában foglaltak szerint egy azonosító közleményt továbbít minden ilyen használat elején és végén, továbbá a Program során legalább tizenöt (15) perces időközönként ; és

(c) Ha Ön szeretné, hogy valamely Program egy bizonyos Skype-hívásfunkció vagy -művelet jelölésére egy hangot tartalmazzon (korlátozás nélkül ideértve a „hívás fogadásának” hangját hívásfogadáskor, vagy a „hívás befejezésének” hangját hívások megszakításakor), Ön csakis a Skype által biztosított Skype-specifikus hangokat használhatja és továbbra is vállalja, hogy betartja a Skype műsorszórásra vonatkozó útmutatásában meghatározott, a Skype-hangokra vonatkozó követelményeket. A Skype-hangok igényléséhez vegye fel velünk a kapcsolatot a következő címen: media@skype.net 

2.2 Hang- és képalapú Programok. Az alábbi követelmények vonatkoznak minden olyan hang- és képalapú Programra (vagyis ahol a képi műsorszórás hanggal együtt történik), amelynél Ön a Skype Szoftvert használja, vagy amely a Skype Szoftver képi ábrázolását tartalmazza:

(a) Önnek méretezhető vektoros fájlformátumban le kell töltenie a Skype emblémát innen ;

(b) A Skype Szoftver képi ábrázolását használó vagy tartalmazó minden Programban Önnek úgy kell elhelyeznie a Skype emblémát, hogy az említett használat során az embléma a jó láthatóság biztosítása érdekében arányosan és ésszerűen átméretezve jelenik meg és a Skype embléma Ön általi használatának meg kell felelnie a Skype műsorszórásra vonatkozó útmutatásában meghatározott követelményeknek;

(c) Ha imitálni szeretne egy bizonyos eszközt a Programjában, kizárólag az eszköznek megfelelő Skype felhasználói felületet használhatja, a Skype műsorszórásra vonatkozó útmutatásban ábrázoltak szerint. Ha Skype felhasználói felületsablonokra és forrásanyagokra van szüksége a következő címen adhatja le erre vonatkozó igényét: media@skype.net ; és

(d) Ha Ön szeretné, hogy valamely Program egy bizonyos Skype-hívásfunkció vagy -művelet jelölésére egy hangot tartalmazzon (korlátozás nélkül ideértve a „hívás fogadásának” hangját hívásfogadáskor, vagy a „hívás befejezésének” hangját hívások megszakításakor), Ön csakis a Skype által biztosított Skype-specifikus hangokat használhatja és továbbra is vállalja, hogy betartja a Skype műsorszórásra vonatkozó útmutatásában meghatározott, a Skype-hangokra vonatkozó követelményeket. A Skype-hangok igényléséhez vegye fel velünk a kapcsolatot a következő címen: media@skype.net 

3. Általános rendelkezések

3.1 Meghatározások

3.1.1 A „Műsorszórás” a nagyközönség számára történő egyidejű műsortovábbítást jelenti bármely jelenleg közismert és még nem közismert médiafelületen és formátumban, korlátozás nélkül beleértve az adatkommunikációs hálózatot, az internetet, az elektronikus levelezőrendszert, a televíziós, rádiós vagy műholdas rendszert, és a PTMP (point to multipoint) műsortovábbítást vezetékes, vezeték nélküli vagy optikai hálózaton; és jelen Műsorszórási Szolgáltatási Feltételek tekintetében ide sorolandók a narrowcasting- és multicasting-megoldásokat is.

3.1.2 A „Program” az élő vagy előre rögzített hangalapú vagy képalapú előadást jelenti.

3.2 Ön kijelenti és szavatolja, hogy Ön jogosult jelen Műsorszórási Szolgáltatási Feltételekben megfogalmazott feltételek és kikötések elfogadására és teljesítésére. Az Ön feladata a Program és a Műsorszórás kapcsán felmerülő összes jogi kérdés rendezése, valamint az összes licencdíj és egyéb költség megfizetése. A Skype semmilyen esetben nem vállal felelősséget a Program vagy a Műsorszórás kapcsán felmerülő költségekért.

3.3 Az Ön feladata, hogy saját költségén betartsa a Programra vagy a Műsorszórásra vonatkozó összes hatályos törvényt. Ön vállalja, hogy kártalanítja, megvédi, illetve mentesíti a Skype-ot, a Skype társvállalatait és a Skype munkatársait bármely és minden olyan veszteség, költség, kötelezettség, kár és kiadás tekintetében (beleértve az ezek vonatkozásában felmerülő indokolt mértékű ügyvédi díjakat is), amely: (i) a Műsorszórások és a Programok; (ii) az Ön jelen Műsorszórási Szolgáltatási Feltételek szerinti bármely jótállásának hamis feltüntetése vagy megszegése; vagy (iii) az Ön jelen Műsorszórási Szolgáltatási Feltételek szerinti bármely vállalásának, megállapodásának vagy kötelezettségének megszegése következtében merül fel.

3.4 Önnek kell ügyelnie arra és megfelelő gondossággal kell eljárnia annak biztosítása érdekében, hogy a Programok, a Műsorszórás és/vagy a Skype Szoftverek ne: (i) valamilyen személy, szervezet, vallás, felekezet vagy szekta elleni támadás eszközeként legyenek felhasználva; (ii) tartalmazzanak semmilyen törvényben tiltott felhívást vagy ösztönzést; (iii) valamilyen termék vagy szolgáltatás hamis vagy nem garantált jellemzőinek a hírveréséhez legyenek felhasználva; (iv) tartalmazzanak semmilyen olyan tartalmat vagy kijelentést, amely akár témáját, akár tárgyát tekintve rágalmazó, obszcén, durva, tiszteletlen, vulgáris, visszataszító vagy sértő; (v) tartalmazzanak olyan beszámolókat, amelyek hitelessége nem állapítható meg; (vi) tartalmazzák olyan dolgok bemutatását vagy hivatkozását, amelyek társadalmi szempontból (pl. durvaságuk vagy obszcén jellegük miatt) nem elfogadott beszédtémák; vagy (vii) legyenek felhasználva semmilyen olyan reklámmal vagy kijelentéssel összefüggésben, amely – a Skype véleménye szerint – károsan vagy hátrányosan érintheti a nagyközönség, a Skype, illetve a szavahihető reklámozás és a tisztes üzlet érdekeit.

3.5 Az Ön számára itt biztosított jogok nem kizárólagosak, és visszavonhatók. Ön semmilyen jogot, jogcímet vagy érdekeltséget nem szerez a Skype emblémáira, védjegyeire vagy egyéb származási jelzéseire (együttesen „Skype Márkajegyek”) vonatkozóan, továbbá Ön tudomásul veszi, hogy az Ön és a Skype közötti viszonyban a Skype a kizárólagos birtokosa a Skype Márkajegyekre vonatkozó összes jognak, jogcímnek és érdekeltségnek. A Skype Márkajegyek Ön általi használata a Skype javát szolgálja. A Skype fenntartja magának a jogot, hogy Önnek utasításokat adjon a Skype Márkajegyek használatával és a Skype Márkajegyek Programokban történő megjelenítésével kapcsolatban. A Skype arra is utasíthatja Önt, hogy hagyjon fel a Skype Márkajegyek használatával, amennyiben ez a használat – a Skype kizárólagos és megkérdőjelezhetetlen megítélése szerint – elfogadhatatlan a Skype számára. Ha Ön a Skype Márkajegyek használatának felhagyására vonatkozó utasítást kap, akkor ezt azonnal teljesítenie kell (és ha az utasítás egy adott Programra vonatkozik, akkor az Ön számára azután tilos az adott Program Műsorszórása vagy a Műsorszórás engedélyezése).

3.6 A Skype fenntartja magának a jogot, hogy jelen Műsorszórási Szerződési Feltételeket bármikor módosítsa. Ha Ön az itt engedélyezettek szerint tovább folytatja a Skype Szoftver használatát, akkor az úgy tekintendő, hogy Ön elfogadta és magára nézve kötelező érvényűnek tekinti a módosított a műsorszórási Szerződési Feltételek feltételeit és kikötéseit. A Skype nem vállal felelősséget jelen Műsorszórási Szolgáltatási Feltételek módosítása és/vagy annak megszüntetése miatt bekövetkező veszteségekért vagy károkért.

3.7 ÖN KIFEJEZETTEN ELISMERI, HOGY ELOLVASTA JELEN MŰSORSZÓRÁSI SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEKET, ÉS MEGÉRTETTE AZ ABBAN FOGLALT JOGOKAT, KÖTELEZETTSÉGEKET, FELTÉTELEKET ÉS KIKÖTÉSEKET. A SKYPE SZOFTVER ITT ENGEDÉLYEZETT MÓDON TÖRTÉNŐ HASZNÁLATÁVAL ÖN KIFEJEZETTEN BELEEGYEZIK ABBA, HOGY MAGÁRA NÉZVE KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰKÉNT FOGADJA EL JELEN FELTÉTELEKET ÉS KIKÖTÉSEKET, ÉS HOGY A SKYPE RÉSZÉRE BIZTOSÍTJA AZ ITT FELSOROLT JOGOKAT.

© Skype – Utolsó módosítás: 2014. augusztus 13.