A Skype méltányos felhasználásra vonatkozó szabályzatának célja a termékeinkkel kapcsolatos csalások és visszaélések megakadályozása. A Skype termékei csak magánjellegű célokra használhatók, a Microsoft szolgáltatási szerződésének és a jelen szabályzatnak megfelelően („Szabályszerű használat”). Az alábbi lista a Szabályszerű használatnak ellentmondó tevékenységeket ismerteti, a teljesség igénye nélkül:

  • Az előfizetések használata telemarketinges vagy telefonközpontos tevékenység céljára;
  • az előfizetéssel vásárolt percek továbbértékesítése;
  • az előfizetések megosztása a felhasználók között telefonközpont, alközpont, számítógép vagy egyéb eszközök útján;
  • hívások indítása (egy alkalommal, ismétlődően vagy automatikusan) a hívásokon alapuló bevételszerzés céljából, kivéve a saját üzleti kommunikáció céljából indított hívásokat; és
  • szokatlan hívásminták, amelyek nem felelnek meg az előfizetés rendes, egyéni használatának, például rendszeres, rövid időtartamú hívások indítása vagy rövid idő alatt több telefonszám hívása.

A Szabályszerű használatot további tevékenységek is sérthetik, és a Skype fenntartja a jogot, hogy annak vizsgálatakor figyelembe vegyen minden törvénytelen, tiltott, rendellenes vagy szokatlan felhasználási módot. A Skype fenntartja a jogot arra, hogy felbontsa vagy felfüggessze az ügyféllel fenntartott viszonyt, illetve a felhasználó bármely Skype-termékre való használati jogát, amennyiben megállapítást nyer, hogy az ügyfél a méltányos felhasználásra vonatkozó szabályokkal ellentétes módon használja a terméket.

Előfizetések

A jelen méltányos felhasználásra vonatkozó szabályzat értelmében a Skype korlátlan előfizetései vezetékes telefonszámokra korlátlan számú hívás indítását teszik lehetővé az előfizetésnek megfelelő országokban (kivéve a különleges, emelt díjas, szolgáltatási és nem földrajzi telefonszámokat), a vásárlás időpontjában meghatározott időtartamra. Bizonyos esetekben lehetséges a mobiltelefonszámok korlátlan hívása is, ha ezt feltüntették az előfizetés megvásárlásakor. A rendszer minden hívást megszakít a 4 órás időtartam elérésekor. Ezután újratárcsázás szükséges.

Csoportos videohívás

A csoportos videohívásokra méltányos felhasználási korlát vonatkozik, mely havonta 100 órát jelent, de az egy nap alatt lefolytatott hívások összes időtartama nem haladhatja meg a 10 órát, és egy-egy videohívás legfeljebb 4 órás lehet. E határértékek elérése esetén a kép kikapcsol, és a hívás hanghívásra vált. Ha a csoportos videohívás egyik résztvevője az internetes kommunikációs szoftver egy olyan verzióját használja, amely nem támogatja a csoportos videohívást, a hívás csak hangformátumú lesz a számára. A csoportos videohívásokban legalább 3 és legfeljebb 50 felhasználó vehet részt, a használt eszköztől és annak rendszerkövetelményeitől függően. További részleteket a www.skype.com/go/gvc címen talál.

Vezetékes és mobilszámok hívása Skype-kredittel

A rendszer minden hívást megszakít a 4 órás időtartam elérésekor. Ezután újratárcsázás szükséges, amelyre ismét vonatkozik a kapcsolási díj.

SMS

Az SMS-ek legfeljebb 160 karakterből állhatnak. Ha ennél hosszabb üzenetet ír be, azt a rendszer több SMS-re bontja, Önnek pedig minden egyes elküldött üzenet után fizetnie kell. Ha Ön több személynek küldi el az SMS-t, minden egyes címzettnek küldött SMS után fizetnie kell. Ha a Skype (bármilyen ok miatt) nem tudja elküldeni az Ön SMS-ét, akkor 24 órán át folyamatosan próbálkozik, és ha ezen időtartam alatt nem sikerül a küldés, akkor az SMS díját automatikusan visszatéríti az Ön Skype-kreditegyenlegére.

Videoüzenet-küldés

A jelen méltányos felhasználásra vonatkozó szabályzat értelmében a küldött videoüzenetek számát illetően nincsenek érvényben korlátozások. Ha nem rendelkezik Skype Prémium előfizetéssel, a videoüzenetek a küldéstől számított legalább 6 hónapig lesznek tárolva, majd azt követően lejárnak.

R-beszélgetések

Az R-beszélgetés maximális hossza 60 perc, ami után a hívott fél újrahívására lesz szükség.