Ezek a feltételek a Microsoft által a jelen feltételeket feltüntető Skype- vagy Microsoft-webhelyen közzétett azon kódrészletek, gombok, hivatkozások, szoftverfejlesztői készletek és API-integrációk használatára vonatkoznak, amelyek lehetővé teszik a webhelyek és alkalmazások felhasználói számára a Skype-on keresztüli kapcsolattartást, megosztást és csevegést („Skype-integráció”).

  1. LICENC. A kódmintákra a mintát kísérő, nyílt forráskódú megoldásokra érvényes licencfeltételek vonatkoznak. Eltérő rendelkezés hiányában a jelen feltételek alapján a Microsoft korlátozott, személyes, nem kizárólagos, nem átruházható, allicencbe nem adható, visszavonható licencet biztosít Önnek arra, hogy a Skype-integrációt beágyazhassa a webhelyeire vagy az alkalmazásaiba. A Microsoft minden más jogot fenntart.
  2. KORLÁTOZÁSOK. Hacsak a jelen feltételek kifejezetten nem engedélyezik, tilos: a) a Skype-integrációt Skype-hozzáférés értékesítésére használni; b) eltakarni vagy módosítani a Skype-integrációban foglalt bármely védjegyet, ikont vagy emblémát; c) a Skype márkanévre vonatkozó útmutatással vagy a vonatkozó műszaki dokumentációval ellenkező módon használni a Skype-integrációt; d) a Skype-integráció használatával azt a hamis látszatot kelteni, hogy szponzori, partneri vagy egyéb kapcsolatban áll a Skype-pal vagy a Microsofttal; e) félrevezetni a felhasználókat a Skype-integráció célját illetően, vagy anyagilag ösztönözni őket arra, hogy a Skype-integrációt meghívják, vagy azokra kattintsanak; f) másolni, módosítani, újra közzétenni, sokszorosítani, értékesíteni, kiadni, bérbe adni, kölcsönözni vagy egyéb módon átadni a szoftvert; g) a Skype-integrációt olyan webhelyen vagy alkalmazásban megjeleníteni, amely sérti a Microsoft szolgáltatási szerződésében található viselkedési szabályzatot; h) a Skype-integrációt hirdetésekben vagy hirdetési céllal elhelyezni, hacsak a Microsoft ehhez írásban hozzá nem járul; i) a Skype-integráció használatához kapcsolódó adatokat külső feleknek értékesíteni vagy egyéb módon továbbítani; j) a Skype-integráció bármely hivatkozását módosítani vagy átirányítani.
  3. KIEGÉSZÍTŐ FELTÉTELEK. A Skype-integráció használatát a jelen feltételeken kívül a Microsoft szolgáltatási szerződése és a Skype márkanévre vonatkozó útmutatás szabályozza. Eltérés esetén a jelen feltételek tekintendők irányadónak.
  4. ADATVÉDELEM. Ön elfogadja, hogy a Microsoft elemzőeszközökkel rögzítheti és elemezheti a Skype-integráció használatából származó adatokat. A Skype-integrációt használó webhelyeknek és alkalmazásoknak minden vonatkozó adatvédelmi és személyesadat-védelmi törvénynek meg kell felelniük, és fel kell tüntetniük egy olyan adatvédelmi nyilatkozatot, amely egyértelmű tájékoztatást nyújt a cookie-k és kapcsolódó technológiák használatát, valamint a Skype-integráció használatával kapcsolatos adatok gyűjtését, megosztását és felhasználását illetően.
  5. A JÓTÁLLÁS KIZÁRÁSA. A LICENC A SZOFTVER „ADOTT ÁLLAPOTÁRA” VONATKOZIK. A SZOFTVER HASZNÁLATÁBÓL SZÁRMAZÓ KOCKÁZATOKAT ÖN VISELI, A MICROSOFT SEMMILYEN KIFEJEZETT JÓTÁLLÁST, GARANCIÁT VAGY FELTÉTELT ARRA NEM VÁLLAL. A MICROSOFT A HELYI TÖRVÉNYEK ÁLTAL MEGENGEDETT MÉRTÉKIG KIZÁR MINDEN VÉLELMEZETT GARANCIÁT A FORGALMAZHATÓSÁGRA, A MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA ÉS A JOGTISZTASÁGRA VONATKOZÓAN.
  6. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA. A MICROSOFT SEMMILYEN ESETBEN NEM VONHATÓ FELELŐSSÉGRE A SZOFTVER VAGY A SKYPE-INTEGRÁCIÓ HASZNÁLATÁBÓL BÁRMILYEN MÓDON EREDŐ KÖZVETLEN, KÖZVETETT, VÉLETLEN, KÜLÖNLEGES, BÜNTETŐ JELLEGŰ VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROKÉRT (KORLÁTOZÁS NÉLKÜL IDEÉRTVE A HELYETTESÍTŐ TERMÉKEK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉT; AZ ADATVESZTÉST VAGY ELMARADT HASZNOT; ILLETVE AZ ÜZLETMENET MEGSZAKADÁSÁT), FÜGGETLENÜL AZOK KELETKEZÉSI MÓDJÁTÓL, VALAMINT A SZERZŐDÉSBŐL, MAGÁNJOGI VÉTSÉGBŐL VAGY OBJEKTÍV FELELŐSSÉGBŐL (BELEÉRTVE A GONDATLANSÁGOT IS) A FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI ELV ALAPJÁN SZÁRMAZTATHATÓ KÁROKÉRT, MÉG AKKOR SEM, HA AZ ILYEN JELLEGŰ KÁROK LEHETŐSÉGÉRE FELHÍVTÁK A FIGYELMÉT. Előfordulhat, hogy a fenti korlátozás vagy kizárás Önre nem érvényes, ha az Ön országa nem engedélyezi a véletlen, következményes vagy egyéb károkkal kapcsolatos felelősség korlátozását vagy kizárását.
  7. MEGSZÜNTETÉS. A Microsoft a jelen feltételeket bármikor, bármilyen indokkal megszüntetheti. A megszüntetésről szóló értesítés esetén Ön beleegyezik, hogy felfüggeszti a Skype-integráció további használatát, és haladéktalanul eltávolítja a Skype-integrációt a webhelyeiről és alkalmazásaiból. A 2., 5., 6. és 8. szakasz a feltételek megszűnése esetén is érvényben marad.
  8. ÁLTALÁNOS. a) A jelen feltételek alkotják a tárgyra vonatkozóan köztünk mint felek között fennálló teljes megállapodást, és a felek közötti minden korábbi, a tárgyra vonatkozó megállapodást, kommunikációt és kijelentést felülírnak. b) A Microsoft a jelen feltételeket az ezen a webhelyen közzétett frissítésekkel bármikor módosíthatja, és ha Ön folytatja a szoftver és a Skype-integráció használatát, azzal elfogadja a módosított feltételeket is. c) A jelen megállapodás értelmezését Washington állam törvényei szabályozzák, amelyek a feltételek megszegéséből adódó követelésekre is érvényesek, a jogi elvek összeférhetetlenségére való tekintet nélkül. Ön és mi visszavonhatatlanul beleegyezünk abba, hogy a jelen feltételekhez kapcsolódó vagy azokból eredő minden jogvita a Washington állambeli King megye állami és szövetségi bíróságainak kizárólagos illetékességi körébe tartozik.