A SKYPE PREVIEW ÉS A SKYPE INSIDER PROGRAM FELTÉTELEI

Közzétéve: 2018. június

Köszönjük, hogy részt vesz a Skype Preview Programban és/vagy a Skype Insider Programban (együttesen és külön-külön is a „Program”), amely hozzáférést biztosít bizonyos megjelenés előtt álló Skype-szoftverekhez (beleértve a szoftverekben használt betűtípusokat, ikonokat, képeket vagy hangfájlokat, valamint a szoftverekhez kiadott dokumentációkat, kiegészítéseket, frissítéseket és verziófrissítéseket (a „megjelenés előtt álló technológiák”)). A Program a Skype felhasználói számára hozzáférési és használati lehetőséget biztosít bizonyos megjelenés előtt álló technológiákhoz, azzal a céllal, hogy a felhasználók visszajelzéseket küldjenek a Skype részére. A megjelenés előtt álló technológiák nem feltétlenül érhetők el minden térségben vagy platformon.

Mielőtt megtenné az első lépéseket, érdemes néhány fontos információval megismerkednie.

HA AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK LAKOSA, A 12. SZAKASZ TARTALMAZZA A VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ELJÁRÁS ZÁRADÉKÁT ÉS A CSOPORTOS PERINDÍTÁSRÓL VALÓ LEMONDÁST. A SZAKASZ HATÁSSAL VAN A SKYPE-PAL KAPCSOLATBAN FELMERÜLT ESETLEGES JOGVITÁK RENDEZÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ JOGAIRA. KÉRJÜK, OLVASSA EL FIGYELMESEN.

FONTOS KÖZLEMÉNY

A megjelenés előtt álló technológiák…

  • kísérleti és megjelenés előtti, előzetes kiadású szoftvereket tartalmaznak. Ez azt jelenti, hogy alkalmanként összeomlásokat tapasztalhat.
  • automatikusan gyűjtenek és továbbítanak adatokat – beleértve a személyes adatokat is – a Skype számára. További információért tekintse meg a 2. szakaszt, valamint az Adatvédelmi nyilatkozatot.
  • értesítés nélkül leállhatnak, vagy automatikusan frissülhetnek; továbbá
  • változhatnak a kereskedelmi forgalomba kerülés előtt, illetve előfordulhat, hogy soha nem kerülnek kereskedelmi forgalomba.

1. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A PROGRAMMAL KAPCSOLATBAN

a. A feltételek elfogadása. A megjelenés előtt álló technológiákhoz való hozzáféréssel és azok használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen feltételeket, amelyek jogilag kötelező érvényű megállapodást alkotnak Ön és a Skype Communications S.à.r.l. (székhelye: Rives de Clausen 23–29, L-2165, Luxemburg, a továbbiakban: „Skype”) között.

b.Kiskorúak. A Programban való részvétellel kijelenti, hogy a lakóhelyén hatályos jogszabályok szerint betöltötte a „nagykorúsághoz” szükséges életévet, illetve érvényes szülői vagy törvényes gondviselői hozzájárulással rendelkezik a jelen megállapodás feltételeinek magára nézve kötelező érvényűnek történő elismeréséhez és a Programban való részvételhez. Ha nem tudja, hogy a lakóhelyén hatályos jogszabályok szerint betöltötte-e a nagykorúsághoz szükséges életévet, vagy nem érti a jelen szakaszt, kérjük, ne használja a megjelenés előtt álló technológiákat szülője vagy törvényes gondviselője előzetes megkérdezése nélkül. Ha Ön kiskorú személy szülője vagy törvényes gondviselője, és a megjelenés előtt álló technológiákhoz kiskorú számára állítja be a hozzáférést, kijelenti, hogy elfogadja a jelen megállapodást a kiskorú személy nevében, és felelősséget vállal a megjelenés előtt álló technológiák minden használatáért.

c.A feltételek módosításai. A Skype bármikor módosíthatja a Programot vagy a jelen feltételeket. A Programban való folytatólagos részvételhez mindig el kell fogadnia a változásokat. Ha módosítjuk a Programot, arról értesíteni fogjuk a program webhelyén közzétett közleményben, a megjelenés előtt álló technológiák felhasználói felületén, e-mailben elküldött értesítésben, csevegőüzenetben vagy más észszerű módon. Ha a módosítás hatályba lépésének dátumát követően továbbra is használja a megjelenés előtt álló technológiákat, azzal elfogadja a módosított feltételeket. Ha nem fogadja el a módosításokat, fel kell hagynia a megjelenés előtt álló technológiák használatával, és követnie kell a megszüntetéssel kapcsolatban a 9. szakaszban ismertetett utasításokat. Ha ezt nem teszi meg, az új feltételek érvénybe lépnek.

d.Kiegészítő feltételek. A megjelenés előtt álló technológiák Ön általi használatát a Microsoft Szolgáltatási Szerződése is szabályozza, mely szerződés magában foglalja az Adatvédelmi nyilatkozatot (http://www.skype.com/go/privacy). Amennyiben ütközés áll fenn a Microsoft Szolgáltatási Szerződése (beleértve az Adatvédelmi nyilatkozatot is) és a jelen feltételek között, úgy a Program időtartama alatt a jelen feltételek az irányadók. A végleges, általánosan elérhetővé tett Skype szoftver használatát a Microsoft Szolgáltatási Szerződése szabályozza.

e.Fiók létrehozása. A megjelenés előtt álló technológiákhoz való hozzáféréshez rendelkeznie kell egy Microsoft-fiókkal.

f.Költségek. A megjelenés előtt álló technológiák tesztelése és értékelése nem díjköteles. A technológiák használatával és a Programban való részvétellel kapcsolatos járulékos költségek (pl. okostelefon használata, mobiltelefonos előfizetések és adatforgalom) kizárólag Önt terhelik.

g.Átruházás: A Skype bármikor értesítés nélkül egészben vagy részben átruházhatja a jelen Feltételekben meghatározott jogainkat és kötelezettségeinket, vagy lemondhat róluk.

2. ADATVÉDELEM

a. A megjelenés előtt álló technológiák automatikusan gyűjthetik és kiadhatják az adatokat – beleértve az Ön személyes adatait is – a Skype számára. A megjelenés előtt álló technológiák használata során a Skype adatokat gyűjt a technológiák használatával és a velük folytatott interakciók módjával kapcsolatban. A problémák diagnosztizálása és a megjelenés előtt álló technológiák továbbfejlesztése érdekében a Skype adatokat gyűjt a megjelenés előtt álló technológiák teljesítményét és a velük kapcsolatban esetlegesen felmerülő problémákat illetően. Időről időre előfordulhat, hogy naplókat gyűjtünk a beküldött visszajelzésekkel vagy egy problémával kapcsolatban. Ezek a naplók személyes adatokat vagy egyéb, az eszköz memóriájában tárolt bizalmas adatokat is tartalmazhatnak. Például, ha egy naplóban egy pillanatkép található egy eszköz memóriájáról, az tartalmazhatja az Ön nevét, egyéb fiókazonosítóit, a kommunikációs tevékenységei tartalmát, a tartózkodási helyére vonatkozó adatokat, vagy olyan adatokat, amelyeket nemrégiben küldött el egy webhely részére. Ha egy napló személyes adatokat tartalmaz, azokat nem fogjuk arra használni, hogy azonosítsuk Önt, kapcsolatba lépjünk Önnel, vagy célzott hirdetéseket küldjünk Önnek.

b. Ha személyes azonosításra alkalmas adatokat küld el nekünk a megjelenés előtt álló technológiák használatával vagy a Program részeként, a Skype kizárólag a megjelenés előtt álló technológiák üzemeltetésére, fenntartására és ezen technológiák szolgáltatásainak és funkcióinak a biztosításra fogja használni a személyes adatokat. Az adatokat emellett az alább leírt módokon az Önnel folytatott kommunikációhoz is felhasználhatjuk. Ha Öntől eltérő személlyel kapcsolatban küld el személyes adatokat, szavatolja és kijelenti, hogy beszerezte az ehhez szükséges törvényes hozzájárulást. Ha nem fogadja el a jelen feltételeket vagy a személyes adatok ilyen módon történő használatát, kérjük, ne használja a megjelenés előtt álló technológiákat.

c. Emellett minden, a Programmal kapcsolatban megadott adatot az alkalmazásban elérhető adatvédelmi közleményeknek és az Adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelő módon használunk fel. A nyilatkozatot a következő címen olvashatja el: http://www.skype.com/go/privacy. Felhívjuk a figyelmét, hogy a szolgáltatások megjelenés előtt álló verziói nem feltétlenül tartalmazzák az Adatvédelmi nyilatkozatban ismertetett funkciók mindegyikét. Előfordulhat, hogy bizonyos adatvédelmi beállítások és vezérlők nem érhetők el a megjelenés előtt álló technológiák esetén, illetve idővel megváltozhatnak.

3. FRISSÍTÉSEK ÉS MEGJELENÉS ELŐTT ÁLLÓ TECHNOLÓGIÁK

a. Frissítések. Elfogadja, hogy a megjelenés előtt álló technológiákhoz a támogatás csak korlátozottan vagy egyáltalán nem érhető el. Beleegyezik abba is, hogy a megjelenés előtt álló technológiákhoz automatikusan letöltődő frissítéseket bocsáthatunk ki, illetve előfordulhat, hogy a megjelenés előtt álló technológiákat Önnek kell frissítenie a Programban való részvétel folytatásához. Ön beleegyezik abba, hogy fogadja az ezen feltételek hatálya alá tartozó frissítéseket, hacsak nem vonatkoznak a frissítésekre eltérő feltételek. Amennyiben nem fogadja el a feltételeket, a továbbiakban ne használja a megjelenés előtt álló technológiákat, illetve távolítsa el őket.

b.Megjelenés előtt álló technológiák. A megjelenés előtt álló technológiák előzetes, kísérleti verziók, és előfordulhat, hogy a kereskedelmi forgalomban elérhető szolgáltatásokhoz és szoftverekhez képest alacsonyabb szintű vagy eltérő biztonsági, adatvédelmi, rendelkezésre állási, elérhetőségi és megbízhatósági szolgáltatásokkal rendelkeznek. Ezen szolgáltatásokat bármikor, értesítés nélkül módosíthatjuk vagy megszüntethetjük a későbbi kiadásokban és/vagy a megjelenés előtt álló technológiákban.

c.Pénz küldése és fogadása: A pénzküldési és -fogadási funkció (ha elérhető) használatával tudomásul veszi, hogy a Skype harmadik felek segítségével biztosít fizetési szolgáltatásokat és népszerűsítési szolgáltatásokat. A Skype közvetlenül nem biztosít fizetési szolgáltatásokat és népszerűsítési szolgáltatásokat, és nem egy pénzügyi szolgáltatásokat biztosító vállalkozás. A pénz küldése és fogadása a Skype-on csak azon felhasználók számára érhető el, akik betöltötték legalább a 18. életévüket, vagy a harmadik felek feltételeiben meghatározott életkort, illetve akik regisztráltak egy fiókot a harmadik félnél, amelyet a harmadik fél jóváhagyott. A pénzküldési funkció használatához felkérést kaphat a harmadik felek általános szerződési feltételeinek elfogadására, illetve engedélyek megadására az adatoknak ezen harmadik felekkel történő megosztásához a szolgáltatás biztosítása céljából. Ha a Skype értesítést kap arról, hogy a pénzküldési funkció Ön általi használata megsérti egy harmadik fél szerződési feltételeit, a Skype intézkedéseket foganatosíthat az Ön fiókjával szemben, például törölheti vagy felfüggesztheti a fiókját. A Skype vagy a Microsoft nem vállal felelősséget a harmadik felek által biztosított fizetési szolgáltatásokért vagy a harmadik fél szerződési feltételeinek értelmében végrehajtott intézkedésekért. A Skype nem szavatolja, jelenti ki vagy vállalja, hogy a pénzküldési vagy -fogadási funkció elérhető lesz vagy folyamatosan elérhető lesz.

4. VISSZAJELZÉS

Ön tartalmakat, megjegyzéseket, visszajelzéseket, javaslatokat, információkat vagy anyagokat biztosíthat a Skype számára a Programmal kapcsolatban („visszajelzés”). Visszajelzés adásával visszavonhatatlan jogot biztosít a Skype és partnervállalatai számára a visszajelzés bármilyen módon és bármilyen célból történő használatára, módosítására, terjesztésére vagy más módon történő, kereskedelmi célú felhasználására. Ezenfelül díjmentesen harmadik felek rendelkezésére bocsát bármilyen arra irányuló szabadalmi jogot, hogy termékeikhez, technológiáikhoz vagy szolgáltatásaikhoz felhasználják egy Skype- vagy Microsoft-szoftver vagy -szolgáltatás bármely olyan részét, amely az Ön visszajelzését tartalmazza. Nem adhat olyan visszajelzést, amely egy olyan licenc hatálya alá esik, amely szükségessé teszi, hogy a Skype vagy partnerei harmadik felek részére licencengedélyt biztosítsanak a szoftvereikhez vagy dokumentációikhoz azért, mert ezek az Ön visszajelzését is tartalmazzák. A jelen szakaszban meghatározott jogok biztosítása az Ön által birtokolt vagy az Ön kezelésében álló, vonatkozó szellemi tulajdonjogok szerint történik, és a jogok a jelen megállapodás megszűnését követően is érvényben maradnak. Az Ön visszajelzésének felhasználásához kapcsolódóan ellentételezés kifizetésére nem kerül sor. A Skype nem köteles közzétenni vagy felhasználni a visszajelzést. A visszajelzés elküldésével szavatolja, hogy Ön birtokolja vagy más módon kezeli a visszajelzéséhez kapcsolódó jogok mindegyikét, illetve hogy a visszajelzése nem képezi harmadik felek jogainak tárgyát.

5. AZ ÖNNEL FOLYTATOTT KOMMUNIKÁCIÓ

Amikor tájékoztatnunk kell Önt a Programmal kapcsolatban, többek között válaszolunk az Ön által küldött visszajelzésekre, azt a Programon belüli értesítéseken keresztül tesszük. A Programmal kapcsolatban többféle módon kapcsolatba léphetünk Önnel, például e-mailben, Skype-csevegési értesítésekben, Skype-csevegőüzenetekben, Skype-robotüzenetekben vagy SMS-ben. Az SMS-ben küldött értesítések esetében adatforgalmazási vagy üzenetküldési díjak léphetnek érvénybe. A Programon belüli értesítések a következőket tartalmazhatják:

  • Több információ kérése azokról a problémákról, amelyekkel kapcsolatban Ön jelentést küld a Programban való részvétele során.
  • Új bétaverziós lehetőségekkel, például buildekkel és alkalmazásokkal kapcsolatos információk, amelyeket az Ön számára a Programban elérhetővé teszünk.
  • Kérdőívek az Ön tapasztalatairól az Ön érdeklődési körének és képesítéseinek felméréséhez, melyeket az új bétaverziós lehetőségek felkínálásához használunk.
  • Hírek a Programról és a változtatásokról.
  • Információk olyan speciális ösztönzőkről, amelyeket Ön kaphat a Programban való részvétele során.

A Skype-tól érkező ilyen Programon belüli értesítésekről leiratkozhat a Programból való kilépéssel.

A Microsoft-fiókja beállításaitól függően előfordulhat, hogy a Skype vagy a Microsoft promóciós e-maileket vagy SMS-üzeneteket küld, felhívja Önt, vagy postán küld levelet Önnek. Fiókprofiljában akármikor beállíthatja, hogy engedélyezi-e a promóciós célú megkereséseket.

6. SZOFTVEREK

a.Használati jogok. A jelen feltételeknek megfelelően bármennyi másolatot telepíthet és használhat kizárólag tesztelési és értékelési célból, valamint visszajelzés biztosításához a Skype számára.

b. A jogok hatóköre. A megjelenés előtt álló technológiák a Microsoft szerzői jog által védett tulajdonai, amelyek nem lettek értékesítve, csupán a használati engedélyük biztosított az Ön számára. A Skype és Microsoft fenntart minden, a jelen megállapodásban kifejezetten nem biztosított jogot (például a szellemi tulajdont védő jogszabályok által biztosított jogokat). Ha a vonatkozó jogszabályok nem biztosítanak további jogokat a jelen korlátozásokon felül, Ön kijelenti, hogy nem teszi az alábbiakat (és nem jogosult ezek végrehajtására):

i. bármilyen teljesítményteszt eredményeinek kiadása bármilyen harmadik fél részére a Skype előzetes írásbeli engedélye nélkül;

ii. bármely olyan műszaki korlátozás megkerülése, amely csak egy bizonyos módon teszi lehetővé a megjelenés előtt álló technológiák használatát az Ön számára;

iii. a szoftverek visszafejtése, visszafordítása vagy szétszedése, illetve ezek megkísérlése, kivéve akkor és addig a mértékig, ha azt a szoftverekben esetlegesen található nyílt forráskódú összetevők használatát szabályozó licencfeltételek engedélyezik;

iv. a megjelenés előtt álló technológiák közzététele, másolása, bérbeadása, lízingelése, átvitele vagy kölcsönadása;

v. a Microsoft, a Skype vagy a beszállítóik bármely közleményének eltávolítása, minimalizálása, letiltása vagy módosítása a megjelenés előtt álló technológiákban;

vi. a megjelenés előtt álló technológiák jogszerűtlen, illetve kártevők létrehozására vagy terjesztésére történő használata;

vii. a megjelenés előtt álló technológiák bérbeadása, lízingelése vagy kölcsönadása; illetve azok vagy a jelen megállapodás átadása vagy átruházása bármely harmadik fél részére;

viii. a megjelenés előtt álló technológiák funkcióinak használata olyan módon, amely megzavarná a funkciók mások általi használatát, vagy hozzáférés megszerzésének megkísérlése bármilyen szolgáltatáshoz, adathoz vagy hálózathoz jogszerűtlen módon;

ix. a megjelenés előtt álló technológiák használata olyan módon, amely a Skype vagy a Microsoft bármely kiszolgálójában, illetve a Skype vagy a Microsoft bármely kiszolgálójához kapcsolódó hálózatban kárt okozna, azokat működésképtelenné tenné, túlterhelné vagy a működésüket gátolná.

7. HARMADIK FELEK ALKALMAZÁSAI, SZOLGÁLTATÁSAI ÉS SZOFTVEREI

a. A megjelenés előtt álló technológiák tartalmazhatják harmadik felek olyan alkalmazásait vagy szoftvereit, amelyek használati jogát a jelen megállapodás vagy a harmadik fél feltételei biztosítják. A harmadik felek alkalmazásaihoz kapcsolódó licencfeltételek, nyilatkozatok és rendelkezések, ha vannak, a mellékelt, ezen feltételeket tartalmazó fájlban találhatók. A megjelenés előtt álló technológiák harmadik felek szerzői jog által védett szoftvereit tartalmazhatják, amelyekre a nyílt forráskódú megoldásokra érvényes licencek vonatkoznak a forráskód elérhetőségére vonatkozó korlátozásokkal. Ezen licencek másolatai a harmadik felek feltételeit tartalmazó fájlban, vagy más mellékelt, a feltételeket tartalmazó fájlban találhatók. Amennyiben a vonatkozó, a nyílt forráskódú megoldásra érvényes licenc lehetővé teszi vagy előírja, a teljes megfelelő forráskódot beszerezheti a Skype-tól 5,00 dollárról szóló pénzátutalási megbízás vagy csekk a következő címre történő elküldésével: Source Code Compliance Team, Microsoft Corporation, 1 Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA. A fizetés megjegyzés sorába írja a „third party source code for Skype” (harmadik fél forráskódja a Skype-hoz) megjegyzést. A forráskód másolatát a http://aka.ms/getsource címen is megtalálja.

b. Harmadik felek alkalmazásainak és szolgáltatásainak használata. A megjelenés előtt álló technológiák lehetővé tehetik harmadik felek (a Microsoft vállalattól eltérő vállalatok vagy személyek) termékeinek, szolgáltatásainak, webhelyeinek, hivatkozásainak, tartalmainak, anyagainak, játékainak vagy alkalmazásainak („Harmadik felek alkalmazásai és szolgáltatásai”) az elérését vagy beszerzését. A Harmadik felek alkalmazásai és szolgáltatásai adatvédelmi irányelveket jeleníthetnek meg, vagy megkövetelhetik további használati feltételek elfogadását, mielőtt telepíthetné vagy használhatná a Harmadik fél alkalmazását vagy szolgáltatását. A Harmadik felek alkalmazásainak és szolgáltatásainak beszerzése vagy használata előtt át kell tekintenie a további feltételeket és adatvédelmi irányelveket. A további feltételek nem módosítják a jelen Feltételek egyikét sem. Az Ön felelőssége a harmadik felekkel fennálló minden kapcsolat kezelése. Sem a Skype, sem a Microsoft nem biztosít semmilyen szellemi tulajdonjogot Önnek a Harmadik felek alkalmazásainak és szolgáltatásainak a részeként, és nem vállal felelősséget a harmadik felek által biztosított információkért.

8. VISELKEDÉSI SZABÁLYZAT

a. A jelen feltételek elfogadásával tudomásul veszi, hogy a megjelenés előtt álló technológiák használatakor a következő szabályokat kell betartania:

i. Ne végezzen semmilyen illegális tevékenységet.

ii. Ne vegyen részt olyan tevékenységben, amely kiskorúak kihasználására vagy bántalmazására irányul, vagy ezzel fenyeget.

iii. Ne küldjön levélszemetet. Levélszemét alatt a kéretlen, tömegesen küldött e-mailek, bejegyzések, partnerkérelmek, SMS-ek (szöveges üzenetek) vagy csevegőüzenetek küldése értendő.

iv. Ne tegyen közzé nyilvánosan nem helyénvaló tartalmakat (például meztelenséget, bestialitást, pornográfiát, sértő nyelvezetet, erőszakot vagy bűncselekményt ábrázoló tartalmat), és ne használja a szolgáltatásokat ezek megosztására.

v. Ne vegyen részt olyan tevékenységben, amely tisztességtelen, hamis vagy félrevezető (például ne kíséreljen meg pénzt kérni csalással vagy másik személy nevében való fellépéssel, valamint ne használja a szolgáltatásokat lejátszások számának növeléséhez, vagy értékelések, megjegyzések befolyásolására).

vi. Ne kerülje meg a szolgáltatásokhoz való hozzáférésre vagy rendelkezésre állásra vonatkozó korlátozásokat.

vii. Ne vegyen részt olyan tevékenységben, amely Önre, a szolgáltatásokra vagy másokra ártó jellegű (például vírusok terjesztése, mások megfigyelése a tudtukon kívül, terrorizmus, gyűlöletbeszéd, erőszakra való felbujtás).

viii. Ne sértse meg mások jogait (például szerzői jog által védett zene vagy más jogvédett tartalom illetéktelen megosztásával, illetve Bing-térképek vagy fényképek viszonteladásával vagy egyéb terjesztésével).

ix. Ne vegyen részt olyan tevékenységben, amely sérti mások magánszféráját.

x. Ne segédkezzen másoknak a fenti szabályok megszegésében.

b. Szankciók. Ha megszegi a jelen feltételeket, visszavonhatjuk a hozzáférését a megjelenés előtt álló technológiákhoz, vagy bezárhatjuk Microsoft-fiókját. Emellett a feltételek érvényesítése érdekében bármilyen okból letilthatjuk egyes kommunikációs formák (e-mailek, fájlmegosztások, csevegőüzenetek) kézbesítését, illetve megtagadhatjuk az Ön tartalmainak közzétételét, vagy eltávolíthatjuk azokat. A jelen feltételek feltételezett megszegésének kivizsgálásakor a Skype fenntartja a jogot arra, hogy ellenőrizze az Ön tartalmait a probléma megoldásának érdekében. Azonban a szolgáltatások teljességét nem áll módunkban megfigyelni, és erre nem is teszünk kísérletet.

9. A PROGRAM MEGSZŰNÉSE

A Programban való részvétel bármikor megszüntethető. Ehhez csak távolítsa el és törölje a Program keretében a birtokába került megjelenés előtt álló technológiák minden egyes példányát. A Skype fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen okból, értesítés nélkül megszüntesse az Ön hozzáférését bármely, vagy az összes megjelenés előtt álló technológiához, vagy magához a Programhoz. A Program megszűnése után Ön nem érheti el és használhatja tovább a megjelenés előtt álló technológiákat és a Program anyagait, és köteles törölni a Program keretében a birtokába került megjelenés előtt álló technológiák minden példányát. A Skype a megszűnést megelőzően összegyűjtött adatokat továbbra is felhasználhatja.

10. A JÓTÁLLÁSOK KIZÁRÁSA

A SKYPE ÉS MEGFELELŐ BESZÁLLÍTÓI „JELEN FORMÁJUKBAN”, „HIBÁKKAL EGYÜTT” ÉS „JELEN ELÉRHETŐSÉGÜK” SZERINT BIZTOSÍTJÁK A MEGJELENÉS ELŐTT ÁLLÓ TECHNOLÓGIÁKAT. A TECHNOLÓGIÁK HASZNÁLATÁBÓL SZÁRMAZÓ KOCKÁZATOKAT ÖN VISELI. A SKYPE SEMMILYEN KIFEJEZETT JÓTÁLLÁST, GARANCIÁT VAGY FELTÉTELT NEM VÁLLAL. A HELYI TÖRVÉNYEK ESETLEGESEN TOVÁBBI FOGYASZTÓI JOGOKAT BIZTOSÍTHATNAK ÖNNEK, AMELYEKET EZ A MEGÁLLAPODÁS NEM BEFOLYÁSOL. A SKYPE A HELYI JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT MÉRTÉKIG KIZÁR MINDEN VÉLELMEZETT JÓTÁLLÁST A FORGALMAZHATÓSÁGRA, A MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA ÉS A JOGTISZTASÁGRA VONATKOZÓAN.

A SKYPE NEM IRÁNYÍTJA, ELLENŐRZI, TEKINTI ÁT, HAGYJA JÓVÁ A HARMADIK FELEKNEK A PROGRAMBAN VAGY A PROGRAMBÓL HIVATKOZÁSON KERESZTÜL ELÉRHETŐ TARTALMAIT, INFORMÁCIÓIT, ÜZENETEIT, ANYAGAIT VAGY PROJEKTJEIT, ILLETVE NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET EZEKÉRT, VALAMINT, HA ARRÓL KÜLÖN MEGÁLLAPODÁS NEM RENDELKEZIK, A SKYPE SEMMILYEN KIJELENTÉST NEM TESZ, ÉS SEMMILYEN JÓTÁLLÁST ÉS EGYÉB FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL A FENTIEK EGYIKE TEKINTETÉBEN SEM. AZ ILYEN HARMADIK FELEKKEL ESETLEGESEN FENNÁLLÓ KAPCSOLATAIÉRT ÖN VISELI A KOCKÁZATOKAT.

A SKYPE VAGY BESZÁLLÍTÓI SEMMILYEN ESETBEN SEM VONHATÓAK FELELŐSSÉGRE SEMMILYEN OLYAN KÜLÖNLEGES, KÖZVETETT VAGY KÖVETKEZMÉNYES VAGY BÁRMILYEN EGYÉB KÁRÉRT, AMELY A HASZNÁLHATATLANSÁGBÓL, ADATVESZTÉSBŐL VAGY ELMARADT HASZONBÓL ERED, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY EZEKET SZERZŐDÉSES KÖTELEZETTSÉG, GONDATLANSÁG VAGY EGYÉB, JOGELLENES CSELEKEDET OKOZTA, ILLETVE AZON KÁROKÉRT, AMELYEK A PROGRAM HASZNÁLATÁBÓL VAGY TELJESÍTMÉNYÉBŐL, A TARTALMAKBÓL, A PROGRAMBAN ELÉRHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK VAGY INFORMÁCIÓK BIZTOSÍTÁSÁBÓL VAGY EZEK BIZTOSÍTÁSNAK AZ ELMULASZTÁSÁBÓL FAKADNAK VAGY EZEKHEZ KAPCSOLÓDNAK.

Ha a jótállások fenti kizárása ellenére jogalapja keletkezik a károk megtérítésére, a Skype és a beszállítói kizárólag a közvetlen károkat térítik meg, legfeljebb 5,00 USD értékig. Nem igényelhet kártérítést semmilyen egyéb kárért, beleértve a következményes, elmaradt haszonból eredő, különleges, közvetett vagy véletlen károkat. Ez a korlátozás az alábbiakra vonatkozik:

(a) bármire, ami a megjelenés előtt álló technológiákhoz, a harmadik felek internetes webhelyein található tartalmakhoz (beleértve a programkódot is) vagy a harmadik felek alkalmazásaihoz kapcsolódik, valamint

(b) a szerződésszegés, a jótállás, garancia, feltétel nem teljesítése, az objektív felelősség, a gondatlanság vagy az egyéb, szerződésen kívüli károkozás miatti követelésekre, illetve bármilyen egyéb követelésre a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékig.

A korlátozás akkor is hatályos, ha a Skype tudott, illetve tudnia kellett volna a károk bekövetkezésének lehetőségéről. Előfordulhat, hogy a fenti korlátozás vagy kizárás Önre nem érvényes, ha az Ön állama, tartománya vagy országa nem engedélyezi a véletlen, következményes vagy egyéb károkkal kapcsolatos felelősség korlátozását vagy kizárását.

11. A SZERZŐI JOGOK MEGSÉRTÉSÉVEL KAPCSOLATOS BEJELENTÉSEK ÉS A KÁRTÉRÍTÉSI IGÉNYEK BENYÚJTÁSÁNAK ELJÁRÁSA

Az Egyesült Államok törvénykönyve 17. cikkelye 512. paragrafusa (c) bekezdése (2) pontja értelmében a szerzői jogok vélt megsértésével kapcsolatos bejelentéseket a megbízott képviselőnk számára kell elküldeni. AZ ALÁBBI ELJÁRÁSHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ KÉRÉSRE NEM ADUNK VÁLASZT. Keresse fel a szerzői jogok megsértésével kapcsolatos bejelentésekkel és a kártérítési igények benyújtásának eljárásával foglalkozó weblapot a http://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.htm címen.

12. A VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ELJÁRÁS ZÁRADÉKA ÉS A CSOPORTOS PERINDÍTÁSRÓL VALÓ LEMONDÁS, HA ÖN AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK LAKOSA

Ez a szakasz minden felmerülő vitára vonatkozik, KIVÉVE AZ ÖN, A SKYPE VAGY BÁRMELY LICENCBE ADÓNK SZELLEMI TULAJDONNAL KAPCSOLATOS JOGAINAK AZ ÉRVÉNYESÍTÉSÉVEL VAGY ÉRVÉNYESSÉGÉVEL KAPCSOLATOS VITÁKAT. A „vita” kifejezés jelenthet bármilyen vitát, intézkedést vagy egyéb jogvitát, amely Ön és a Skype között a Programmal (beleértve az árát) vagy a jelen megállapodással kapcsolatban szerződés, jótállás, szerződésen kívüli jogellenes károkozás, törvény, szabályozás, kormányrendelet alapján, illetve bármilyen egyéb jogi vagy méltányossági alapon merül fel. A „vita” megnevezés a jogi értelemben vett legszélesebb körű jelentéssel használandó.

a.Vitaértesítő. Vita esetén Önnek vagy a Skype-nak el kell juttatnia a másik fél számára a Vitaértesítőt, ami egy olyan írásbeli nyilatkozat, amely tartalmazza a benyújtó fél nevét, címét és kapcsolatfelvételi adatait, a vitára okot adó tényeket, valamint az igényelt jóvátételt. A Vitaértesítőt a következő címre kell elküldenie az Egyesült Államok postaszolgálatának segítségével: Microsoft Corporation, ATTN: LCA ARBITRATION, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, U.S.A. Az űrlap a következő címen érhető el: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=245499. A Skype az Ön címére küldi el a Vitaértesítőt az Egyesült Államok postaszolgálatának segítségével, amennyiben az Ön címéről tudomása van, egyéb esetben pedig az Ön e-mail-címére. Ön és a Skype a Vitaértesítő elküldését követő 60 napon belül a vitát informális tárgyalások útján kísérli rendezni. 60 nap elteltével Ön vagy a Skype választottbírósághoz fordulhat.

b.Kisebb perértékű ügyekben eljáró bíróság. A vitával kapcsolatban a lakóhelye (vállalkozás esetén a székhelye) kisebb perértékű ügyekben eljáró bíróságán is indíthat pert, illetve az Amerikai Egyesült Államok Washington államának King megyéjében, ha a vita megfelel az ezen a bíróságon tárgyalt ügyekkel szemben támasztott követelményeknek. A kisebb perértékű ügyekben eljáró bíróságon akkor is indíthat pert, ha előtte nem folytatott informális tárgyalásokat.

c.Választottbíróság. Amennyiben Ön és a Skype nem tud megoldani egy vitát informális tárgyalások útján vagy a kisebb perértékű ügyekben eljáró bíróságon, a vita megoldására vonatkozó további erőfeszítések kizárólag a szövetségi választottbíráskodási törvény („FAA”) által szabályozott egyéni választottbíróság bevonásával történhetnek. A csoportos választottbíróságok nem engedélyezettek. Lemond azon jogáról, hogy pert indítson (vagy peres félként, illetve csoportos kereset tagjaként részt vegyen) bíróságon bíró vagy esküdtszék előtt. Minden felmerülő vitát egy semleges választottbíró bevonásával szükséges megoldani, akinek a döntését véglegesnek kell tekinteni, a szövetségi választottbíráskodási törvényben foglalt korlátozott fellebbezési jog kivételével. Minden, a felek esetében illetékes bíróságnak a választottbíró döntését kell érvényre juttatnia.

d.Csoportos perindításról való lemondás. Bármilyen vita megoldására irányuló minden jogi eljárás kizárólag egyéni alapon indítható az összes rendelkezésre álló fórumon. Sem Ön, sem a Skype nem kereshet alkalmat arra, hogy egy vitát csoportosan indított perként, közérdekű keresetként vagy bármilyen olyan eljárásként vigyen bíróságra, amelyben bármelyik fél képviseleti formában vesz részt. Sem választottbíráskodás, sem egyéb eljárás nem vonható össze egy másikkal anélkül, hogy előtte erről az összes érintett féltől származó írásos beleegyezés születne az összes érintett választottbíráskodás és egyéb eljárás tekintetében.

e.Választottbíráskodási eljárás. Kizárólag az egyesült államokbeli felhasználók esetében minden választottbíráskodási eljárást az Amerikai Választottbírósági Szövetség (American Arbitration Association, AAA) folytat le a Kereskedelmi választottbírósági szabályok alapján (illetve ha Ön magánszemély, és a Programot csak személyes vagy otthoni célokra használja, vagy ha a vita tárgyát képező összeg a 75 000 amerikai dolláros értéket nem haladja meg – függetlenül attól, hogy Ön magánszemély-e, vagy hogy milyen céllal használja a Programot –, akkor a Fogyasztói választottbírósági szabályok alapján). További információért keresse fel a www.adr.org webhelyet, vagy hívja az 1-800-778-7879-es számot. Választottbírósághoz fordulás esetén juttassa el a http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=245497 címen található, kitöltött űrlapot az AAA számára. Egyetért azzal, hogy választottbírósághoz csak abban a megyében fordulhat, amelyben lakik (vállalkozás esetén a székhely címe szerinti megyében), továbbá az Amerikai Egyesült Államok Washington államának King megyéjében. A Skype egyetért azzal, hogy választottbírósághoz csak abban a megyében fordulhat, amelyben Ön lakik (vállalkozás esetén a székhely címe szerinti megyében). Az AAA szabályait követve kérhet telefonon keresztüli vagy személyes meghallgatást. Ha a vita tárgyát képező összeg a 25 000 amerikai dolláros értéket nem haladja meg, a meghallgatások telefonon keresztül történnek, kivéve, ha a választottbíró alapos okot talál a személyes meghallgatások megtartására. A választottbíró ugyanazon kártérítést ítélheti meg személyesen Önnek, amit egy bíróság is megítélhetne. A választottbíró kizárólag az Ön számára ítélhet meg megállapító jellegű vagy jogsértés megszüntetésére irányuló jogorvoslatot, és kizárólag az Ön egyedi igényének a kielégítéséhez szükséges mértékig.

f. A választottbíráskodáshoz kapcsolódó díjak és kifizetések.

i.75 000 amerikai dolláros vagy az alatti összeget érintő viták. A Skype azonnal megtéríti a perindítási költségeket, és kifizeti az AAA és a választottbíró költségeit. Ha elutasítja a Skype utolsó írásos rendezési ajánlatát a választottbíró kijelölése előtt („a Skype utolsó írásos ajánlata”), a vita eljut a választottbíró döntéséig („ítélet”), és a választottbíró a Skype utolsó írásos ajánlatánál magasabb összeget ítél meg Önnek, a Skype: (i) megfizeti a megítélt nagyobb összeget vagy 1000 amerikai dollárt; (ii) megfizeti Önnek az észszerű ügyvédi díjakat, ha vannak; valamint (iii) megtérít minden olyan észszerű költséget (beleértve a szakértői véleményekhez kapcsolódó díjakat és költségeket is), amely az ügyvéd számára az igénylésének a választottbíráskodási eljárásban való kivizsgálásával, előkészítésével és képviseletével kapcsolatban felmerült. A díjak, költségek és kiadások összegét a választottbíró határozza meg, ha az összegről Ön és a Skype között nem született megállapodás.

ii.75 000 amerikai dollár feletti összeget érintő viták. Az AAA szabályai szabályozzák a perindítási költségek, valamint az AAA és a választottbíró költségeinek a kifizetését.

iii.Bármilyen összeget érintő viták. Az Ön által elindított választottbírósági eljárásban a Skype kérni fogja az AAA vagy a választottbíró díjainak és költségeinek vagy az általa kifizetett perindítási költségek megtérítését abban az esetben, ha a választottbíró az eljárást komolytalannak ítéli, vagy úgy ítéli meg, hogy nem megfelelő okból indították. A Skype által indított választottbírósági eljárásban a Skype megfizeti a perindítás, az AAA és a választottbíró díjait és kiadásait. A Skype nem fogja kérni Öntől a saját ügyvédi költségeinek és kiadásainak a megtérítését egyetlen választottbírósági eljárásban sem. A díjak és kiadások nem számítanak bele a vita tárgyát érintő összeg meghatározásába.

iv.Az igényeket és vitákat egy éven belül kell előterjeszteni. A jogszabályok által megengedett mértékig a 10. szakasz hatálya alá eső minden igényt vagy vitát egy éven belül kell a kisebb perértékű ügyekben eljáró bíróság (10. szakasz (b) pontja) vagy választottbíróság (10. szakasz (c) pontja), illetve bíróság elé terjeszteni, ha a 10. szakasz lehetővé teszi a vita választottbíróság helyett bíróság elő történő terjesztését. Az egyéves időszak akkor kezdődik, amikor az igény vagy a vita előterjesztésére először lehetőség nyílna. Amennyiben egy igényt vagy vitát nem terjesztenek elő egy éven belül, az véglegesen elévül.

v.Elkülöníthetőség. Ha a 10. szakasz (d) pontjában található csoportos perindítás jogáról való lemondás törvénytelennek vagy nem érvényesíthetőnek minősül a vita bizonyos részét vagy egészét érintően, akkor azon részekre a 10. szakasz nem vonatkozik. Helyette az érintett részek tárgyalása különállóan, bíróságon történik, míg a többi rész tárgyalása továbbra is a választottbíróságon történik. Amennyiben a 10. szakasz bármely más rendelkezése törvénytelennek vagy nem érvényesíthetőnek bizonyul, akkor azok leválasztása után a 10. szakasz fennmaradó része változatlanul és teljes mértékben hatályban marad.

vi.Ütközés az AAA szabályaival. A jelen megállapodás azon mértékig marad hatályos, ameddig nem ütközik az AAA Kereskedelmi választottbírósági szabályaival vagy Fogyasztói választottbírósági szabályaival.

g.Vonatkozó jog. Az Ön lakóhelyéül szolgáló állam vagy ország/régió jogszabályai vonatkoznak a Programmal vagy a jelen megállapodással kapcsolatban felmerülő minden igényre vagy vitára, beleértve a szerződés megszegéséből fakadó igényeket, továbbá az állami fogyasztóvédelmi jogszabályok, a tisztességtelen versenyre vonatkozó jogszabályok, a vélelmezett jótállásra vonatkozó jogszabályok értelmében keletkezett, valamint a jogalap nélküli gazdagodás és a szerződésen kívüli károkozás miatti igényeket, a jogi elvek összeférhetetlenségére való tekintet nélkül, a választottbírósághoz kapcsolódó minden rendelkezést azonban az FAA szabályoz. Ha a Programot más országban/régióban szerezte meg, azon ország/régió jogszabályai a hatályosak. A jelen megállapodás bizonyos törvény által biztosított jogokat ismertet. Önt megillethetik egyéb jogok, például fogyasztói jogok, az Ön államának vagy országának/régiójának jogszabályai értelmében. A jelen megállapodás nem módosítja ezen egyéb jogokat, ha az Ön államának vagy országának/régiójának jogszabályai ezt nem engedélyezik.

13. JOGI HATÁLY

A jelen megállapodás bizonyos törvény által biztosított jogokat ismertet. Önt megillethetik egyéb jogok az Ön országának jogszabályai értelmében. Emellett megillethetik jogok azon fél tekintetében is, akitől a megjelenés előtt álló technológiákat beszerezte. A jelen megállapodás nem módosítja az Ön országának jogszabályai értelmében Önt megillető jogokat, ha az Ön országának jogszabályai ezt nem engedélyezik.

14. VIDEÓS SZABVÁNYOK

A megjelenés előtt álló technológiák a H.264/AVC, a VC-1, valamint az MPEG-4 Part 2 és az MPEG-2 vizuális tömörítési technológiát tartalmazhatják. Ha a szoftverek ezen vizuális tömörítési technológiákat tartalmazzák, az MPEG LA, L.L.C. a következő közlemény feltüntetését követeli meg: A TERMÉKET AZ AVC, A VC-1, AZ MPEG-4 PART 2 VISUAL ÉS AZ MPEG-2 VIDEÓS SZABADALMI PORTFÓLIÓLICENCE ALAPJÁN SZEMÉLYES ÉS NEM KERESKEDELMI CÉLRA HASZNÁLHATJA A FELHASZNÁLÓ (i) VIDEÓKNAK A FENTI SZABVÁNYOK SZERINTI KÓDOLÁSÁHOZ („VIDEÓS SZABVÁNYOK”) ÉS/VAGY (ii) A VALAMELY FELHASZNÁLÓ ÁLTAL SZEMÉLYES ÉS NEM KERESKEDELMI CÉLLAL KÓDOLT ÉS/VAGY A VIDEÓK SZOLGÁLTATÁSÁRA ENGEDÉLLYEL RENDELKEZŐ VALAMELY VIDEÓS SZOLGÁLTATÓTÓL BESZERZETT AVC-, VC-1-, MPEG-4 PART 2- ÉS MPEG-2-VIDEÓK DEKÓDOLÁSÁHOZ. SEM TÉNYLEGESEN, SEM HALLGATÓLAGOSAN NINCS ENGEDÉLYEZVE SEMMILYEN MÁS CÉLÚ FELHASZNÁLÁS. TOVÁBBI INFORMÁCIÓT AZ MPEG LA, L.L.C. WEBHELYÉN TALÁL A WWW.MPEGLA.COM CÍMEN.

15. EXPORTÁLÁS

Meg kell felelnie minden olyan hazai és nemzetközi, exportálásra vonatkozó jogszabálynak és rendelkezésnek, amely a megjelenés előtt álló technológiákkal kapcsolatban korlátozásokat fogalmaz meg a felhasználási helyekkel, végfelhasználókkal és végső használattal kapcsolatban. További információ: http://microsoft.com/exporting.

16. TELJES MEGÁLLAPODÁS

A jelen megállapodás, valamint a Microsoft által a kiegészítésekhez, frissítésekhez vagy harmadik féltől származó alkalmazásokhoz esetlegesen kiadott egyéb feltételek képezik a megjelenés előtt álló technológiákra vonatkozó teljes megállapodást.