Deze Richtlijnen beschrijven hoe derden handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen, tekens, logo's, pictogrammen, slogans, banners, schermafbeeldingen van de Skype-gebruikersinterface, commerciële uitingen, links, geluiden en andere merkkenmerken van Skype (de 'Skype-merkelementen') mogen gebruiken of er anderszins naar mogen verwijzen.

Bij Skype zijn onze reputatie en ons merk uiterst belangrijk voor ons. Wij willen dat onze klanten een veilige ervaring met onze communicatieplatformproducten hebben en moeten er daarom voor zorgen dat we onze reputatie en merk beschermen. De Skype-merkelementen zijn voor ons waardevolle bezittingen en worden beschermd door de geldende handelsmerk-, auteursrecht- en andere intellectuele-eigendomswetten.

Op deze pagina:

 1. De algemene regel
 2. Toestemmingen van Skype

(a) Als u al een schriftelijke overeenkomst hebt met Skype

(b) Als u nog geen schriftelijke overeenkomst hebt met Skype

 1. Beperkte uitzonderingen op de algemene regel

(a) Gebruik van Skype-woordmerken

(b) Uw Skype-contactgegevens

(c) Schermafbeeldingen

(d) Links plaatsen

(e) Schoolverslagen en -projecten

(f) Publicaties, seminars en conferenties

(g) Gebruik in uitzendingen

(h) Gebruik door ontwikkelaars

(i) Gebruik door hardwarepartners

(j) Gebruik door Geaffilieerden

 1. Correct gebruik van de Skype-merkelementen
 2. Nadrukkelijk door Skype verboden gebruik
 3. Lijst met geselecteerde Skype-merkelementen
 4. Algemeen

1. De algemene regel

We geven derden geen toestemming om de Skype-merkelementen te gebruiken, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van ons of tenzij het voorgenomen gebruik binnen uiterst beperkte uitzonderingen valt: zie hoofdstuk 3 'Beperkte uitzonderingen op de algemene regel' hieronder.

U dient te zorgen dat u deze Richtlijnen en alle andere van tijd door ons uitgegeven richtlijnen volgt, bijvoorbeeld met betrekking tot de afmeting, het kleurenschema, het lettertype en de opvallendheid van de Skype-merkelementen. Wij kunnen de Skype-merkelementen te allen tijde wijzigen en daarom dient u deze webpagina regelmatig te raadplegen voor updates van deze Richtlijnen, om u ervan te verzekeren dat uw gebruik aan onze actuele richtlijnen voldoet.

2. Toestemmingen van Skype

(a) Als u al een schriftelijke overeenkomst hebt met Skype

Als u al een schriftelijke overeenkomst hebt met Skype, waardoor u het recht hebt om sommige van de Skype-merkelementen te gebruiken, beheerst die overeenkomst uw recht op het gebruik van die Skype-merkelementen, in aanvulling op deze Richtlijnen. In het geval van strijdigheid tussen uw overeenkomst en deze Richtlijnen, zijn de voorwaarden van uw overeenkomst doorslaggevend.

(b) Als u nog geen schriftelijke overeenkomst hebt met Skype

Als u nog geen schriftelijke overeenkomst hebt met Skype die uw voorgenomen gebruik van de Skype-merkelementen beheerst, moet u voorafgaande schriftelijke toestemming vragen aan Skype voor het voorgenomen gebruik van de betreffende Skype-merkelementen, zoals hieronder uitgelegd, tenzij uw gebruik binnen de uitzonderingen valt die in hoofdstuk 4 hieronder staan beschreven.

Om bijvoorbeeld toestemming te vragen voor het gebruik van schermafbeeldingen in academische studieboeken of in films, moet u een e-mail met uw verzoek (in het Engels) sturen naar skypebrand@microsoft.com. Uw verzoek moet informatie bevatten over de Skype-merkelementen die u wilt gebruiken, alsmede een gedetailleerd voorstel over hoe u deze elementen zult gebruiken. U mag de Skype-merkelementen niet gebruiken totdat wij u hiervoor nadrukkelijk toestemming hebben gegeven. Elke wijziging op uw oorspronkelijke voorstel vereist het indienen van een aanvullend verzoek voor dat gebruik.

Als u van Skype toestemming krijgt voor het gebruik van Skype-merkelementen, is dat gebruik onderworpen aan deze Richtlijnen, in aanvulling op eventuele specifieke eisen die in de toestemming staan beschreven. Skype behoudt zich het recht voor om zijn toestemming voor het gebruik van Skype-merkelementen op elk moment in te trekken, waarbij u ermee instemt dat u in dat geval elk gebruik van de betreffende Skype-merkelementen onmiddellijk zult stopzetten.

Bij elke toestemming die wij u geven behoudt Skype alle rechten, aanspraken en belangen in en op de Skype-merkelementen. Daarnaast komt goodwill voortkomend uit uw gebruik van de Skype-merkelementen uitsluitend ten goede aan Skype. Een dergelijke toestemming wordt hierbij onderworpen aan uw instemming dat u op geen enkel moment, nu of in de toekomst, de geldigheid van de Skype-merkelementen zult betwisten of anderen zult assisteren om deze te betwisten.

3. Beperkte uitzonderingen op de algemene regel

Als u geen expliciete schriftelijke instemming/toestemming van ons hebt voor het gebruik van de Skype-merkelementen, mag u een beperkt aantal Skype-merkelementen in een beperkt aantal specifieke omstandigheden toch gebruiken, maar UITSLUITEND zoals beschreven in dit hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4 hieronder. U mag de Skype-merkelementen niet gebruiken op een manier die een partnerschap, samenwerking, sponsoring, ondersteuning, certificering of goedkeuring van Skype uitdrukt of suggereert.

(a) Gebruik van Skype-woordmerken om feitelijk te verwijzen naar ons bedrijf of onze producten

U mag bepaalde van onze Woordmerken (zie de lijst met geselecteerde Woordmerken aan het eind van dit document) gebruiken om de Skype-groep of zijn producten te identificeren, maar u mag geen gebruik maken van onze pictogrammen, logo's, slagzinnen of andere kenmerken van de Skype-merkelementen.

"Ik gebruik de Skype-software."

"Ik gebruik de -software."

"Skype levert producten voor internetcommunicatie."


 

Als u vragen hebt of niet zeker bent van het juiste gebruik van onze Woordmerken, kunt u (in het Engels) contact opnemen met skypebrand@microsoft.com.

(b) Uw Skype-contactgegevens

U mag het 'S'-logo van Skype op uw visitekaartje en/of uw website gebruiken naast uw Skypenaam, op dezelfde manier waarop u een afbeelding van een letter voor uw e-mailadres zou gebruiken. Als zodanig moet het klein zijn (niet groter dan de symbolen die u voor de andere contactmethodes gebruikt), passend geplaatst zijn bij uw andere contactmethodes en er niet uitspringen. Voorbeeld:

[uw Skypenaam]

(c) Schermafbeeldingen

U mag geen schermafbeeldingen gebruiken van opstartschermen, startschermen, "welkomstschermen" van Skype-producten of schermen van bètaversies van producten of van producten die niet officieel gecommercialiseerd zijn. U mag andere schermafbeeldingen gebruiken in reclame, documentatie (ook educatieve brochures), studieboeken, video's of op websites, op voorwaarde dat u, naast de bovenstaande eisen:

(i) contact opneemt (in het Engels) met skypebrand@microsoft.com met de details van uw verzoek en de afbeelding die u wilt gebruiken en niet zonder hun toestemming gebruikt

(ii) de schermafbeelding niet verandert, behalve om het formaat ervan te wijzigen

(iii) geen delen van schermafbeeldingen gebruikt

(iv) geen schermafbeeldingen opneemt in de gebruikersinterface van uw product

(v) geen schermafbeeldingen gebruikt die content van derden bevatten

(vi) geen schermafbeeldingen gebruikt die een afbeelding van een identificeerbare persoon bevatten

(d) Links plaatsen

U mag een link naar de Skype.com-website plaatsen op een website waarvan u de eigenaar bent, vooropgesteld dat u dit op een eerlijke en wettige manier doet, die geen schade toebrengt aan of profiteert van onze reputatie. U mag geen link plaatsen op een manier die verbondenheid met of goedkeuring of steun van Skype suggereert waar deze niet bestaat. U mag de website niet opnemen in een andere site.

(e) Schoolverslagen en -projecten

Vooropgesteld dat u deze Richtlijnen volgt, mag u: afbeeldingen of content van Skype-producten gebruiken in school- en universiteitsverslagen; en de Skype-producten evalueren en bespreken.

(f) Publicaties, seminars en conferenties

U mag naar Skype verwijzen op de voorpagina van magazines en tijdschriften en in de korte beschrijving van seminars en conferenties, vooropgesteld dat u voldoet aan deze Richtlijnen en de volgende specificaties:

(i) De publicatie, het seminar of de conferentie moet verband houden met het specifieke Skype-product of de technologie waarnaar verwezen wordt.

(ii) Uw naam en logo moeten op al het gedrukte materiaal dat betrekking heeft op het magazine of tijdschrift, het seminar of de conferentie nadrukkelijker aanwezig zijn dat het Skype-woordmerk.

(iii) U moet de volgende vermelding leesbaar vermelden:

“[Opsomming van de gebruikte Skype-merkelementen] [is/zijn] zijn [een] handelsmerk[en] van Skype en [naam van de publicatie] is niet geaffilieerd met, wordt niet gesponsord door, heeft geen toestemming van en is niet anderszins zakelijk verbonden met de Skype-groep.”

(iv) Gebruik geen Skype-woordmerken in de titel van magazines, tijdschriften, seminars of conferenties.

(v) Gebruik geen Skype-logo's op of in de publicatie, of ander materiaal dat betrekking heeft op de publicatie, het seminar of de conferentie. Speciale omstandigheden kunnen een Skype-licentie rechtvaardigen.

 

(g) Gebruik in uitzendingen

Omroepen en studio's mogen live videogesprekken in tv en film incorporeren. Skype mag ook worden gebruikt voor gratis Skype-naar-Skype-gesprekken tijdens radio-uitzendingen. Skype mag worden gebruikt voor live on-air uitzendingen vanuit externe locaties, voor het interviewen van kijkers thuis, voor het inroepen van de medewerking van deskundigen wereldwijd en zelfs voor verbindingen met veldcorrespondenten.

Als u Skype gebruikt in een uitzending, moet u bepaalde Skype-merkelementen gebruiken om dit gebruik aan te geven, maar dit gebruik is alleen toegestaan in overeenstemming met de Uitzendingsservicevoorwaarden en de Merkrichtlijnen voor Uitzending en Film en deze Richtlijnen.

(h) Gebruik door ontwikkelaars

(i) Desktop-API: Als u de Skype-desktop-API wilt gebruiken voor een bepaald doel (waaronder, maar niet beperkt tot, in verband met een toepassing of softwareprogramma of voor een interface met hardware), moet u eerst de voorwaarden accepteren op http://developer.skype.com/terms-and-policies/accessories-terms.
Onder deze voorwaarden mag u vervolgens verwijzen naar de compatibiliteit van uw product met Skype, maar uitsluitend volgens de Gebruiksvoorwaarden van de openbare Skype-API (zie http://developer.skype.com/terms-and-policies/accessories-terms, die van tijd tot tijd gewijzigd kunnen worden) en deze Richtlijnen. U mag uw toepassing niet de naam Skype of een vergelijkbare naam geven of het Skype-logo gebruiken. U moet deze websites regelmatig bekijken om u ervan te verzekeren dat uw gebruik aan de richtlijnen en voorwaarden voldoet.

(ii) SkypeKit-programma, 'plugged into Skype™': Als u geaccepteerd bent in het SkypeKit-programma en uw softwareproduct voldoet aan onze testcriteria, krijgt u het recht om de term 'plugged into Skype™' te gebruiken om de compatibiliteit van uw product met Skype te beschrijven. U kunt een verzoek indienen voor opname in het SkypeKit-programma door op de Skype Developer-website op http://developer.skype.com een uitnodiging aan te vragen. U krijgt ook toestemming voor het gebruik van het 'plugged into Skype'-logo (zoals weergegeven op de Skype Developer-website op http://developer.skype.com/skypekit) op uw product, verpakking, website en promotiemateriaal. Dergelijk gebruik moet overeenkomen met de diverse Marketingrichtlijnen die op de SkypeKit-pagina's beschikbaar zijn. U mag uw toepassing niet de naam Skype of een vergelijkbare naam geven of het Skype-logo gebruiken.

(iii) URI's gebruiken om Skype-acties te bouwen: U mag de URI's gebruiken die als voorbeeld beschikbaar zijn op http://developer.skype.com/skype-uris of uw eigen URI's maken, uitsluitend om mensen in staat te stellen om een Skype-toepassing of Skype-actie te starten. Als u een URI voor een dergelijk doel gebruikt, moet u de Skype-merkelementen gebruiken die beschikbaar zijn op http://developer.skype.com/skype-uris/branding om de actie te identificeren en is dat gebruik onderworpen aan deze Handelsmerkrichtlijnen en andere richtlijnen die wij kunnen publiceren (en die van tijd tot tijd gewijzigd kunnen worden).

(i) Gebruik door hardwarepartners

Hardwarepartners mogen bepaalde Skype-merkelementen gebruiken, afhankelijk van het feit of zij wel of niet het Skype-certificeringsproces met succes hebben doorlopen:

(i) SkypeKit-programma, 'plugged into Skype™': Hardwarepartners kunnen een verzoek indienen voor opname in het SkypeKit-programma door op de Skype Developer-website op http://developer.skype.com een uitnodiging aan te vragen. Als u geaccepteerd bent en uw softwareproduct voldoet aan onze testcriteria, krijgt u het recht om de term 'plugged into Skype™' te gebruiken om de compatibiliteit van uw product met Skype te beschrijven, op voorwaarde dat dit een softwarecomponent bevat die met SkypeKit is gebouwd. U krijgt ook toestemming voor het gebruik van het 'plugged into Skype'-logo (zoals weergegeven op de Skype Developer-website op http://developer.skype.com/skypekit) op uw product, verpakking, website en promotiemateriaal. Dergelijk gebruik moet overeenkomen met de diverse Marketingrichtlijnen op de SkypeKit-pagina's. U mag uw product niet de naam Skype of een vergelijkbare naam geven of het Skype-logo gebruiken.

(ii) Accessoireprogramma: Sommige hardwarepartners hebben overeenkomsten met Skype afgesloten die het gebruik van een aantal Skype-merkelementen toestaan. Deze overeenkomsten beheersen hun rechten om de betreffende Skype-merkelementen te gebruiken.

(j) Gebruik door Geaffilieerden

Als u deelnemer bent in het Skype-affiliatieprogramma, hebt u het recht om bepaalde Skype-banners en Skype-links te gebruiken (zoals deze term gedefinieerd is in de Skype-affiliatieovereenkomst), maar dergelijk gebruik is uitsluitend toegestaan overeenkomstig de voorwaarden van de Skype-affiliatieovereenkomst en deze Richtlijnen.

4. Correct gebruik van de Skype-merkelementen

(a) Algemene regels van toepassing op iedereen die de Skype-merkelementen gebruikt

 • Verzeker u ervan dat u de Skype-merkelementen correct spelt – raadpleeg de lijst met Skype-handelsmerken aan het einde van dit document voor de juiste spelling.
 • Zorg ervoor dat de Skype-merkelementen zich onderscheiden van de omringende tekst of achtergrond, zodat ze eruit springen.

 
 • Op Woordmerken past u een van de volgende methodes toe:-
 1. Begin het merk met een hoofdletter, Skype™;
 2. Schrijf het hele merk in hoofdletters of cursief, skype™, SKYPE™; of
 3. Schrijf het hele merk tussen aanhalingstekens, 'skype™'.
 • Gebruik Woordmerken uitsluitend als bijvoeglijk naamwoorden; gebruik het Woordmerk bijvoorbeeld voorafgaande aan de beschrijvende algemene term, bijv. Skype™ software. U mag de Skype-woordmerken niet als werkwoord gebruiken.
 • Gebruik het betreffende handelsmerksymbool. U moet het symbool ™ gebruiken om aan te geven dat wij handelsmerkrechten uitoefenen op de Skype-merkelementen.
 • Zorg ervoor dat verwijzingen naar Skype waarheidsgetrouw, eerlijk en niet misleidend of op enigerlei wijze aanstootgevend zijn, zoals door Skype bepaald.
 • Toon Skype-merkelementen niet als het meest prominente onderdeel van uw website of elders.
 • Volg deze Richtlijnen.

(b) Als u onze nadrukkelijke instemming/toestemming hebt voor het gebruik van de Skype-merkelementen

 • Als u verwijst naar een Skype-merkelement, moet u de volgende vermelding opnemen, in leesbare tekst, als u de Skype-merkelementen in gepubliceerd materiaal gebruikt

“[Opsomming van de gebruikte Skype-merkelementen] [is/zijn] zijn [een] handelsmerk[en] van Skype [en wordt/worden gebruikt met toestemming van Skype Limited].”

(c) Als u geen nadrukkelijke instemming/toestemming hebt voor het gebruik van de Skype-merkelementen maar onder een van de beperkte uitzonderingen uit hoofdstuk 4 valt

 • Als u verwijst naar een Skype-merkelement, moet u de volgende vermelding opnemen, in leesbare tekst, als u de Skype-merkelementen in gepubliceerd materiaal gebruikt:

“[Opsomming van de gebruikte Skype-merkelementen] [is/zijn] [een] handelsmerk[en] van Skype en [naam van de verwijzende gebruiker] is niet geaffilieerd met, wordt niet gesponsord door, heeft geen toestemming van en is niet anderszins zakelijk verbonden met de Skype-groep.”

5. Nadrukkelijk door Skype verboden gebruik

 • U mag de Skype-merkelementen uitsluitend gebruiken met expliciete schriftelijke instemming/toestemming van Skype of indien het gebruik door u anderszins door deze Richtlijnen wordt toegestaan.
 • U mag geen handelswaar produceren, verkopen of weggeven, zoals T-shirts of bekers, waarop Skype-merkelementen voorkomen, met inbegrip van logo's, behoudens op grond van een expliciete schriftelijke licentie van Skype.
 • U mag nooit naar Skype verwijzen op een manier die iemand ten onrechte kan doen geloven dat uw gebruik wordt gesponsord door, plaatsvindt in samenwerking of in partnerschap met of wordt ondersteund door Skype of anderszins economisch met Skype verbonden is, of die de suggestie zou kunnen opwekken dat de door u weergegeven content door Skype geautoriseerd is, of de ideeën of mening van Skype weergeeft, tenzij u hiervan een schriftelijke bevestiging van Skype hebt ontvangen.
 • U mag geen van de Skype-merkelementen of variaties hierop opnemen in uw eigen productnamen, namen van diensten, handelsmerken, logo's, bedrijfsnamen, domeinnamen, metatags, AdWords, trefwoorden en zoektermen enz.
 • U mag de Skype-merkelementen nimmer aanpassen of wijzigen, bijvoorbeeld door het toevoegen of verwijderen van koppeltekens, het combineren van woorden of het gebruiken van afkortingen. Het wijzigen van logo's, bijvoorbeeld door de kleuren of afmetingen te veranderen of ze op een andere manier te veranderen is eveneens verboden.

 
 • U mag geen merken, logo's of andere kenmerken gebruiken die verwarrend lijken op de Skype-handelsmerken en u mag geen product of dienst commercialiseren onder een naam die verwarrend lijkt op die van onze producten.
 • U mag de Skype-uitingswijze en -aankleding of de "look and feel" van de Skype-merkelementen of de website www.skype.com niet kopiëren of imiteren, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) de kleurcombinaties, grafieken, geluiden, afbeeldingen, aanwezigheidspictogrammen, lettertypes of stilering (of gelijksoortige elementen) die door Skype worden gebruikt.
 • U mag de Skype-merkelementen niet gebruiken op een manier die inbreukmakend, misleidend, oneerlijk, minachtend of obsceen of anderszins aanstootgevend is, zoals naar eigen goeddunken door Skype bepaald.
 • U mag de Skype-merkelementen niet gebruiken met betrekking tot producten of diensten of op websites die beschouwd kunnen worden als seksueel expliciet, vulgair, blasfemisch, aanstootgevend, obsceen, smadelijk, lasterlijk, belasterend of anderszins onwettig, beledigend voor religie of ras, of die anderszins haat ten aanzien van individuen of groepen bevorderen; of die geldende wetten overtreden of anderszins aanstootgevend zijn voor Skype, zoals naar eigen goeddunken door Skype bepaald.
 • U mag geen domeinnamen en internettrefwoorden registreren die de term 'skype' of een hierop in klank of uiterlijk lijkende variatie omvatten, zoals 'scipe', 'scype', 'skipe', 'sykpe', enz. Dit omvat zowel Latijnse als niet-Latijnse letters en zowel algemene als landcode-topleveldomeinextensies (respectievelijk 'gTLD' en 'ccTLD') en is van toepassing op alle niveaus van het domeinnaamsysteem ('DNS'). Dit verbod is ook van toepassing op alle ambigue, niet-Engelse vertalingen, transcripties en transliteraties, opgenomen in een 'Internationale Domein Naam' ('IDN') of anderszins. Als voorbeeld: het gebruik of de registratie van domeinnamen als 'sykpe.com', 'skypeapplication.net' of 'scipe-application.fr' (dat wil zeggen, registraties op het tweede niveau); 'skype.xyz.com', 'skype.xyz.123.org' of 'skype.xyz.123.net.cn' (respectievelijk registraties op het derde, vierde en vijfde niveau); evenals 'application.scipe' (registraties op het eerste niveau) en 'xn--[skype_translation].[idn]' is nadrukkelijk verboden.

6. Lijst van geselecteerde Skype-handelsmerken (kan van tijd tot tijd herzien worden)

Woordmerken:

 • Skype™
 • Skype™ AccessWiFi™
 • Skype To Go™
 • SkypePhone™
 • Skype Certified™
 • Skype Connect™
 • Skype Manager™
 • Silk™

 

Logo's:

 • het Skype-logo
   

   

 • het 'S'-logo
   

   

7. Algemeen

 • Skype behoudt zich het recht voor deze Richtlijnen te allen tijde te wijzigen. Skype behoudt zich eveneens het recht voor uw toestemming voor uw gebruik van de Skype-merkelementen in te trekken of uw gebruik ervan anderszins te verbieden indien dit gebruik niet voldoet aan de Richtlijnen en andere voorwaarden die wij van tijd tot tijd kunnen instellen. Skype zal niet aansprakelijk zijn voor eventueel verlies/schade ten gevolge van wijziging van deze Richtlijnen.
 • U ERKENT UITDRUKKELIJK DAT U DEZE SKYPE-HANDELSMERKRICHTLIJNEN HEBT GELEZEN EN DE RECHTEN, PLICHTEN EN VOORWAARDEN BEGRIJPT DIE HIERIN UITEEN WORDEN GEZET. DOOR GEBRUIK VAN DE SKYPE-MERKELEMENTEN STEMT U ER NADRUKKELIJK MEE IN GEBONDEN TE ZIJN AAN DEZE VOORWAARDEN.

© Skype - Laatste herziening: februari 2015