Handelsmerkrichtlijnen en Merkrichtlijnen van Skype

Handelsmerkrichtlijnen en Merkrichtlijnen van Skype

Dit document is bedoeld om richtlijnen te geven voor het gebruik van de merkactiva van Skype, namelijk:

 • onze handelsmerken, zoals het Skype-logo, het Skype-pictogram en het Skype-woordmerk
 • de geluiden die u hoort wanneer u Skype gebruikt (bijvoorbeeld het belgeluid van Skype)
 • de gebruikersinterfaces van Skype (de manier waarop Skype wordt weergegeven op het scherm van uw desktop of uw mobiele apparaat)

Deze richtlijnen zijn van toepassing op Skype, niet op Skype voor Bedrijven. Als u het logo of pictogram van Skype voor Bedrijven wilt gebruiken, stuur dan een e-mail naar skypebrand@microsoft.com.

Vereisten voor het gebruik

Bedankt voor uw interesse in het gebruik in de merkactiva van Skype. We willen het u zo gemakkelijk mogelijk maken. We hebben specifieke vereisten voor het gebruik waarmee de waarde van het merk wordt beheerd en beschermd. Door uw gebruik van de Skype-merkactiva stemt u er nadrukkelijk mee in gebonden te zijn aan deze voorwaarden.

Als u over een bestaande overeenkomst met Microsoft of Skype beschikt, moet u die eerst controleren om na te gaan of uw gewenste gebruik van de merkactiva van Skype erin wordt behandeld. Bij tegenstrijdigheden tussen deze richtlijnen en de voorwaarden in uw overeenkomst zijn de voorwaarden in uw overeenkomst doorslaggevend en moet u die volgen.

Als er geen overeenkomst bestaat of als het voorgestelde gebruik niet binnen de bestaande overeenkomst valt, moet u controleren of het gebruik onder de Handelsmerkrichtlijnen en Merkrichtlijnen van Microsoft valt.

Als het gebruik niet onder de bovenstaande valt of als u het niet zeker weet, mag u een afzonderlijke licentie aanvragen bij Microsoft zelf. Een dergelijke licentie moet worden aangevraagd en goedgekeurd door de eigenaar van het Microsoft-bedrijf met wie u werkt. Als u geen contact hebt met een bedrijfseigenaar, stuur dan een e-mail naar skypebrand@microsoft.com om aan de slag te gaan.

Skype-logo

Hoewel het woordmerk Skype en het pictogram van de app geregistreerde handelsmerken zijn van de Microsoft-bedrijvengroep is het niet nodig om het handelsmerksymbool ™ of het symbool ® te gebruiken wanneer u het woordmerk of het pictogram gebruikt, tenzij Microsoft u expliciet heeft gevraagd om dat wel te doen.

Als u bij het gebruik van de merkactiva van Skype een lijst met vermeldingen van handelsmerken opneemt om naar uw eigen handelsmerken of die van derde partijen te verwijzen, verzoeken we u om de volgende formulering te gebruiken: "Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaren."

Het Microsoft-logo

Gebruik het Microsoft-logo met volledige kleuren en gebruik het Skype-logo in één kleur of negatief. Zorg dat de hoogte van de letter M in het Microsoft-logo 50 tot 100 percent van de hoogte van de S van het Skype-pictogram is.

Skype icon and wordmark
100% (bij voorkeur)
Microsoft and Skype logo
75%
Microsoft and Skype logo 75%
50%
Microsoft and Skype logo 50%

Gebruik van het logo en het pictogram

Gebruik indien mogelijk altijd het volledige Skype-logo. In sommige gevallen mag u echter het Skype-pictogram gebruiken. Zie Toegestaan gebruik van de merkactiva van Skype.

Kleur

Het logo in kleur is ons primaire logo. Gebruik het altijd op een lichte of witte achtergrond. U mag het negatieve logo en pictogram gebruiken op een blauwe achtergrond of op andere achtergrondkleuren en op donkere plaatsen van foto's.

In communicatie in één kleur moet u het eenkleurige Skype-logo gebruiken (zwart of negatief in wit). Hetzelfde geldt voor het Skype-pictogram.

Kleurenlogo (bij voorkeur)
Skype color logo
Kleurenpictogram
Skype color icon
 Negatief logo
Skype reverse logo
Negatief pictogram
Skype reverse icon

Vrije ruimte

Geef het logo en pictogram aan alle zijden een minimale vrije ruimte die gelijk is aan de hoogte van de S van het pictogram.

Minimumgrootte

Maak het logo en het pictogram niet kleiner dan de minimumgrootte.

Vrije ruimte
Skype logo with clear space
Minimumbreedte
​​Skype logo - minimum width
Vrije ruimte - pictogram
Skype icon with clear space
Minimumhoogte
Skype logo - minimum height
Vrije ruimte - Microsoft-logo
Microsoft logo with clear space
Minimumbreedte - Microsoft-logo
Microsoft logo minimum width

Algemeen gebruik

Breng geen enkele wijziging aan in het Skype-logo of het Skype-pictogram dat u hebt gekregen. Dat betekent ook dat u de kleuren, hoek, afmetingen of relaties tussen elementen niet mag wijzigen.

Zorg dat het Skype-logo of-pictogram opvallen tegen de omliggende tekst of achtergrond en dat ze leesbaar zijn.

Wijzig het woord Skype niet en verander de grootte van het woord niet. Voeg geen tekst toe en kort Skype op geen enkele manier af.

Voeg geen geluiden toe aan het gebruik van het logo.

Het is verboden om de logo's en pictogrammen van Skype te wijzigen, op welke manier dan ook.

Niet doen in verband met logo's

Voeg geen woorden toe aan het Skype-logo
Voeg geen woorden toe.
Voeg geen slagschaduw toe.
Voeg geen slagschaduw toe.
Vervorm het logo niet.
Vervorm het logo niet.
Voeg geen omtrek toe.
Voeg geen omtrek toe.
Gebruik het kleurenlogo niet op een achtergrond die vloekt.
Gebruik het kleurenlogo niet op een achtergrond die vloekt.
Gebruik het witte logo niet op een lichte achtergrond.
Gebruik het witte logo niet op een lichte achtergrond.
Gebruik geen grijs logo.
Gebruik geen grijs logo.
Gebruik geen andere kleuren dan blauw voor het logo.
Gebruik geen andere kleuren dan blauw voor het logo.
Gebruik het logo niet op een drukke achtergrond.
Gebruik het logo niet op een drukke achtergrond.

Verboden gebruik

U mag geen van de Skype-merkactiva of variaties hierop opnemen in uw eigen productfuncties, productnamen, namen van diensten, handelsmerken, logo's, bedrijfsnamen, domeinnamen of socialmedia-accounts tenzij u daarvoor de toestemming krijgt in de Handelsmerkrichtlijnen en Merkrichtlijnen van Microsoft.

U mag geen merken, logo's of andere kenmerken gebruiken die verwarrend lijken op de Skype-handelsmerken en u mag geen product of dienst commercialiseren onder een naam die verwarrend lijkt op die van onze producten.

U mag de Skype-uitingswijze, de "look and feel" of andere herkenbare en unieke visuele elementen van de Skype-merkactiva of de website www.skype.com niet kopiëren of imiteren, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) de kleurcombinaties, grafieken, geluiden, afbeeldingen, aanwezigheidspictogrammen, lettertypes of stilering (of gelijksoortige elementen) die door Skype worden gebruikt.

U mag de Skype-merkactiva niet gebruiken met betrekking tot producten of diensten of op websites die beschouwd kunnen worden als seksueel expliciet, vulgair, blasfemisch, of aanstootgevend, obsceen, smadelijk, lasterlijk, belasterend of anderszins onwettig, of beledigend voor religie of ras, of die anderszins haat ten aanzien van individuen of groepen bevorderen; of die geldende wetten overtreden of anderszins aanstootgevend zijn voor Skype, zoals naar eigen goeddunken door Skype bepaald.

U mag de Skype-merkactiva niet gebruiken op een manier die een partnerschap, samenwerking, sponsoring, ondersteuning, certificering of goedkeuring van/door Skype of Microsoft uitdrukt of suggereert.

Zorg ervoor dat verwijzingen naar Skype waarheidsgetrouw, nauwkeurig, eerlijk en niet misleidend of op enigerlei wijze aanstootgevend zijn (zoals door Skype bepaald).

Toegestaan gebruik van de merkactiva van Skype

Gebruik van het woord "Skype" in tekst

Volg de Handelsmerkrichtlijnen en Merkrichtlijnen van Microsoft Gebruik zo weinig mogelijk het logo, het pictogram, de tagline of andere functies van de merkactiva van Skype in de tekst.

Wanneer u "Skype" of andere handelsmerken van Skype in tekst gebruikt, moet u een of meer van de volgende doen:

 • Begin het woord met een hoofdletter, Skype
 • Schrijf het hele merk in hoofdletter, SKYPE
 • Schrijf het hele woord cursief, Skype
 • Schrijf het hele woord tussen aanhalingstekens, "Skype"

Gebruik woordmerken alleen als adjectieven, niet als substantieven of werkwoorden. Gebruik bijvoorbeeld het woordmerk gevolgd door de generieke product- of servicenaam: Skype-software.

Gebruik het Skype-woordmerk niet als werkwoord. Zeg bijvoorbeeld niet "Ik ga mijn vriend Skypen" of "Laten we Skypen".

Juiste gebruik

"De Skype-software levert producten voor internetcommunicatie."

"Ik gebruik de Skype-software."

Verkeerde gebruik

"Ik gebruik de -software."

Zakelijk briefpapier en Skype-contactgegevens

Volg de Handelsmerkrichtlijnen en Merkrichtlijnen van Microsoft Gebruik het pictogram van de Skype-app naast uw Skype-gebruikersnaam om te laten zien dat men contact met u kan opnemen via Skype.

Alleen het pictogram van de app mag worden gebruikt om Skype-contactgegevens aan te duiden.

Het app-pictogram moet klein zijn en moet op een gepaste plaats bij uw andere contactmethodes worden geplaatst (en niet opvallender dan andere contactmethodes).

Juiste gebruik

[uw Skypenaam]

Websites die lessen aanbieden

Het Skype-logo mag alleen worden gebruikt om aan te geven dat er lessen kunnen worden gegeven via Skype. Geen enkel ander gebruik is toegestaan, tenzij het is toegestaan volgens deze richtlijnen.

Alleen het Skype-logo mag worden gebruikt. Maak het niet groter of opvallender dan andere logo's.

U mag Skype vermelden in de tekst, maar volg altijd de richtlijnen in Toegestaan gebruik van de merkactiva van Skype elders in dit gedeelte. Het gebruik van het logo of het woordmerk kan geen een partnerschap, samenwerking, sponsoring, ondersteuning, certificering of goedkeuring van/door Skype of Microsoft uitdrukken. Microsoft behoudt zich het recht voor om het recht op het gebruik van het Skype-logo in te trekken indien Microsoft naar eigen goeddunken oordeelt dat het gebruik ervan een schadelijke invloed heeft op het merk Skype.

Schoolverslagen en -projecten

U mag afbeeldingen van Skype-producten in verslagen voor scholen of hogescholen/universiteiten gebruiken. Indien de afbeeldingen inhoud van derden bevatten (bijv. logo's van derden, foto's etc.) is het mogelijk dat u ook toestemming van de derde partij nodig hebt om deze inhoud te mogen gebruiken.

Als deze projecten gepubliceerd mogen worden, moet u toestemming van ons krijgen via skypebrand@microsoft.com voordat u merkactiva of afbeeldingen van Skype gebruikt.

Publicaties, seminars en conferenties

Raadpleeg de Handelsmerkrichtlijnen en Merkrichtlijnen van Microsoft en de Richtlijnen voor Publicaties, seminars en conferenties.

U moet de volgende vermelding leesbaar vermelden:

“[Opsomming van de gebruikte Skype-merkactva] [is/zijn] zijn [een] handelsmerk[en] of ander intellectueel eigendom van de Microsoft-bedrijvengroep en [naam van de publicatie] is niet geaffilieerd met, wordt niet gesponsord door, heeft geen toestemming van en is niet anderszins zakelijk verbonden met de Microsoft-bedrijvengroep.”

Gebruik het woordmerk Skype niet als vooraanstaande woord of meest opvallende woord in de titel van uw publicatie, seminar of conferentie.

Uitzendingen, films en podcasts

Als u Skype wilt gebruiken in een uitzending, film of podcast, is het mogelijk dat u bepaalde merkactiva van Skype moet gebruiken om het gebruik aan te geven. Tenzij u over een afzonderlijke overeenkomst met Microsoft of Skype beschikt waarin een dergelijk gebruik wordt toegestaan, moet u de Algemene voorwaarden voor uitzendingen volgen.

Stuur uw verzoek voor uitzendingen per e-mail naar skypebrand@microsoft.com.

Gebruik door ontwikkelaars

Desktop-API: U mag de Desktop-API alleen gebruiken als u instemt met de Gebruiksvoorwaarden van de Skype Desktop-API die u vindt op https://www.skype.com/en/legal/developer-tou/accessories-terms/ Alleen als u deze voorwaarden en regels volgt, mag u vermelden dat uw product compatibel is met Skype.

URI's gebruiken om Skype-acties te bouwen: U mag de URI's gebruiken die als voorbeeld beschikbaar zijn op http://developer.skype.com/skype-uris of uw eigen URI's maken, uitsluitend om mensen in staat te stellen om een Skype-toepassing of Skype-actie te starten.

U mag uw toepassing niet Skype noemen, een naam geven die op Skype lijkt of het logo van Skype gebruiken, en u moet deze richtlijnen naleven.

U moet deze websites regelmatig bekijken om u ervan te verzekeren dat uw gebruik aan de richtlijnen en voorwaarden voldoet.

Uw UI mag de UI van Skype niet nabootsen en u mag met uw UI niet implicerend dat u samenwerkt met Microsoft en/of Skype of dat Microsoft en/of Skype u steunen.

Veelgestelde vragen

V: Mag ik een schermafbeelding gebruiken van een opstartscherm, een startscherm, een welkomstscherm van Skype-producten of een scherm van bètaversies van producten of van andere producten die niet officieel gecommercialiseerd zijn?

A: Neem contact met ons op om toestemming te vragen. Als we u daartoe toestemming geven mag u het volgende niet doen, tenzij we u daarvoor toch de toestemming geven:

 • de schermafbeelding veranderen, behalve om het formaat ervan te wijzigen
 • delen van schermafbeeldingen gebruiken
 • schermafbeeldingen opnemen in de gebruikersinterface van uw product
 • schermafbeeldingen gebruiken die content van derde partijen bevatten (tenzij u toestemming hebt van de relevante derde partij om de content te gebruiken)
 • schermafbeeldingen gebruiken die een afbeelding van een identificeerbare persoon bevatten

V: Mag ik een link naar de website Skype.com op mijn eigen website plaatsen?

U mag een link naar de Skype-website plaatsen op een website waarvan u de eigenaar bent, vooropgesteld dat u dit op een eerlijke en wettige manier doet en dat u geen schade zou kunnen toebrengen aan of profiteert van onze reputatie (wat Skype naar eigen goeddunken mag bepalen). U mag geen link plaatsen op een manier die verbondenheid met of goedkeuring of steun van Skype suggereert waar deze niet bestaat.

V: Mag ik geluiden gebruiken die je hoort wanneer je Skype gebruikt?

A: Nee, het spijt ons. We geven niemand de toestemming om de geluiden van Skype te gebruiken, tenzij ze worden gebruikt wanneer Skype in een scenario van een uitzending wordt getoond. Raadpleeg Toegestaan gebruik van de Skype-merkactiva als u de geluiden van Skype in deze context wenst te gebruiken,

V: Mag ik de website van Skype toevoegen aan mijn website?

A: Nee, u mag de website niet opnemen in een andere site.

Hebt u nog een vraag over het gebruik van Skype-merkactiva? Stuur een e-mail naar skypebrand@microsoft.com. We helpen u graag.

Download de richtlijnen voor het Skype-merk