Handelsmerkrichtlijnen en Merkrichtlijnen van Skype

Handelsmerkrichtlijnen en Merkrichtlijnen van Skype

Dit document is bedoeld om richtlijnen te geven voor het gebruik van de merkactiva van Skype, namelijk:

 • onze handelsmerken, zoals het Skype-logo, het Skype-pictogram en het Skype-woordmerk
 • de geluiden die u hoort wanneer u Skype gebruikt (bijvoorbeeld het belgeluid van Skype)
 • de gebruikersinterfaces van Skype (de manier waarop Skype wordt weergegeven op het scherm van uw desktop of uw mobiele apparaat)

Deze richtlijnen zijn van toepassing op Skype, niet op Skype voor Bedrijven. Neem contact op met Skype-merkondersteuning als u het logo of pictogram van Skype voor Bedrijven wilt gebruiken.

Vereisten voor het gebruik

Bedankt voor uw interesse in het gebruik in de merkactiva van Skype. We willen het u zo gemakkelijk mogelijk maken. We hebben specifieke vereisten voor het gebruik waarmee de waarde van het merk wordt beheerd en beschermd. Door uw gebruik van de Skype-merkactiva stemt u er nadrukkelijk mee in gebonden te zijn aan deze voorwaarden.

Als u over een bestaande overeenkomst met Microsoft of Skype beschikt, moet u die eerst controleren om na te gaan of uw gewenste gebruik van de merkactiva van Skype erin wordt behandeld. Bij tegenstrijdigheden tussen deze richtlijnen en de voorwaarden in uw overeenkomst zijn de voorwaarden in uw overeenkomst doorslaggevend en moet u die volgen.

Als er geen overeenkomst is of als het voorgestelde gebruik niet binnen de reikwijdte van uw bestaande overeenkomst valt, controleert u of het wel valt binnen de Handelsmerkrichtlijnen en merkrichtlijnen van Microsoft.

Als het gebruik niet onder het bovenstaande valt of als u het niet zeker weet, mag u een afzonderlijke licentie aanvragen bij Microsoft zelf. Een dergelijke licentie moet worden aangevraagd en goedgekeurd door de eigenaar van het Microsoft-bedrijf met wie u werkt. Als u geen contact hebt met een bedrijfseigenaar, neemt u contact op met Skype-merkondersteuning om aan de slag te gaan.

Gebruik van het pictogram

Algemeen gebruik

Gebruik in geen enkel geval het volledige Skype-logo. Breng geen enkele wijziging aan in het Skype-logo of het Skype-pictogram dat u hebt gekregen. Dat betekent ook dat u de kleuren, hoek, afmetingen of relaties tussen elementen niet mag wijzigen.

Zorg dat het Skype-logo of-pictogram opvalt tegen de omliggende tekst of achtergrond en dat het leesbaar is.

Wijzig het woord Skype niet en verander de grootte van het woord niet. Voeg geen tekst toe en kort Skype op geen enkele manier af.

Voeg geen geluiden toe aan het gebruik van het pictogram.

Het is verboden om de logo's en pictogrammen van Skype te wijzigen, op welke manier dan ook.

Als u bij het gebruik van de merkactiva van Skype een lijst met vermeldingen van handelsmerken opneemt om naar uw eigen handelsmerken of die van derde partijen te verwijzen, verzoeken we u om de volgende formulering te gebruiken: "Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaren."

Verboden gebruik

U mag geen van de Skype-merkactiva of variaties hierop opnemen in uw eigen productfuncties, productnamen, namen van diensten, handelsmerken, logo's, bedrijfsnamen, domeinnamen of socialmedia-accounts tenzij u daarvoor de toestemming hebt volgens de Handelsmerkrichtlijnen en merkrichtlijnen van Microsoft.

U mag geen merken, logo's of andere kenmerken gebruiken die verwarrend lijken op de Skype-handelsmerken en u mag geen product of dienst commercialiseren onder een naam die verwarrend lijkt op die van onze producten.

U mag de Skype-uitingswijze, de "look and feel" of andere herkenbare en unieke visuele elementen van de Skype-merkactiva of de website www.skype.com niet kopiëren of imiteren, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) de kleurcombinaties, grafieken, geluiden, afbeeldingen, aanwezigheidspictogrammen, lettertypes of stilering (of gelijksoortige elementen) die door Skype worden gebruikt.

U mag de Skype-merkactiva niet gebruiken met betrekking tot producten of diensten of op websites die beschouwd kunnen worden als seksueel expliciet, vulgair, blasfemisch, of aanstootgevend, obsceen, smadelijk, lasterlijk, belasterend of anderszins onwettig, of beledigend voor religie of ras, of die anderszins haat ten aanzien van individuen of groepen bevorderen; of die geldende wetten overtreden of anderszins aanstootgevend zijn voor Skype, zoals naar eigen goeddunken door Skype bepaald.

U mag de Skype-merkactiva niet gebruiken op een manier die een partnerschap, samenwerking, sponsoring, ondersteuning, certificering of goedkeuring van/door Skype of Microsoft uitdrukt of suggereert.

Zorg ervoor dat verwijzingen naar Skype waarheidsgetrouw, nauwkeurig, eerlijk en niet misleidend of op enigerlei wijze aanstootgevend zijn (zoals door Skype bepaald).

U mag de handelsmerken van Skype niet gebruiken als trefwoord of zoekterm in/voor zoekadvertenties.

Toegestaan gebruik van de merkactiva van Skype

Gebruik van het woord "Skype" in tekst

Volg de Handelsmerkrichtlijnen en merkrichtlijnen van Microsoft. Gebruik zo weinig mogelijk het logo, het pictogram, de tagline of andere functies van de merkactiva van Skype in de tekst.

Hoewel het woordmerk Skype en het pictogram van de app geregistreerde handelsmerken zijn van de Microsoft-bedrijvengroep is het niet nodig om het handelsmerksymbool ™ of het symbool ® te gebruiken wanneer u het woordmerk of het pictogram gebruikt, tenzij Microsoft u expliciet heeft gevraagd om dat wel te doen. Wanneer u "Skype" of andere handelsmerken van Skype in tekst gebruikt, moet u een of meer van de volgende handelingen uitvoeren:

 • Begin het woord met een hoofdletter, Skype
 • Schrijf het hele merk in hoofdletter, SKYPE
 • Schrijf het hele woord cursief, Skype
 • Schrijf het hele woord tussen aanhalingstekens, "Skype"

Gebruik woordmerken alleen als adjectieven, niet als substantieven of werkwoorden. Gebruik bijvoorbeeld het woordmerk gevolgd door de generieke product- of servicenaam: Skype-software.

Gebruik het Skype-woordmerk niet als werkwoord. Zeg bijvoorbeeld niet "Ik ga mijn vriend Skypen" of "Laten we Skypen".

Juiste gebruik

"De Skype-software levert producten voor internetcommunicatie."

"Ik gebruik de Skype-software."

Verkeerde gebruik

"Ik gebruik de -software."

Zakelijk briefpapier en Skype-contactgegevens

Volg de Handelsmerkrichtlijnen en merkrichtlijnen van Microsoft. Gebruik het pictogram van de Skype-app naast uw Skype-gebruikersnaam om te laten zien dat men contact met u kan opnemen via Skype.

Alleen het pictogram van de app mag worden gebruikt om Skype-contactgegevens aan te duiden.

Het app-pictogram moet klein zijn en moet op een gepaste plaats bij uw andere contactmethodes worden geplaatst (en niet opvallender dan andere contactmethodes).

U kunt hier ook een officiële contactknop maken: https://www. skype.com/en/developer/create-contactme-buttons/

Juiste gebruik

[uw Skypenaam]

Websites die lessen aanbieden

Het woordmerk en de UI van Skype mogen alleen worden gebruikt om aan te geven dat er lessen kunnen worden gegeven via Skype. Geen enkel ander gebruik is toegestaan, tenzij het is toegestaan volgens deze richtlijnen.

Alleen het Skype-logo mag worden gebruikt. Maak het niet groter of opvallender dan andere logo's.

U mag Skype vermelden in de tekst, maar volg altijd de richtlijnen in Toegestaan gebruik van de merkactiva van Skype elders in dit gedeelte. Het gebruik van het logo of het woordmerk kan geen een partnerschap, samenwerking, sponsoring, ondersteuning, certificering of goedkeuring van/door Skype of Microsoft uitdrukken. Microsoft behoudt zich het recht voor om het recht op het gebruik van het Skype-woordmerk in te trekken indien Microsoft naar eigen goeddunken oordeelt dat het gebruik ervan een schadelijke invloed heeft op het merk Skype.

Schoolverslagen en -projecten

U mag afbeeldingen van Skype-producten in verslagen voor scholen of hogescholen/universiteiten gebruiken. Indien de afbeeldingen inhoud van derden bevatten (bijv. logo's van derden, foto's etc.) is het mogelijk dat u ook toestemming van de derde partij nodig hebt om deze inhoud te mogen gebruiken.

Als deze projecten gepubliceerd mogen worden, moet u toestemming van ons krijgen via Skype-merkondersteuning voordat u merkactiva of afbeeldingen van Skype gebruikt.

Publicaties, seminars en conferenties

Raadpleeg de Handelsmerkrichtlijnen en merkrichtlijnen van Microsoft en de Richtlijnen voor publicaties, seminars en conferenties.

U moet de volgende vermelding leesbaar vermelden:

“[Opsomming van de gebruikte Skype-merkactva] [is/zijn] zijn [een] handelsmerk[en] of ander intellectueel eigendom van de Microsoft-bedrijvengroep en [naam van de publicatie] is niet geaffilieerd met, wordt niet gesponsord door, heeft geen toestemming van en is niet anderszins zakelijk verbonden met de Microsoft-bedrijvengroep.”

Gebruik het woordmerk Skype niet als vooraanstaande woord of meest opvallende woord in de titel van uw publicatie, seminar of conferentie.

Uitzendingen, films en podcasts

Als u Skype wilt gebruiken in een uitzending, film of podcast, is het mogelijk dat u bepaalde merkactiva van Skype moet gebruiken om het gebruik aan te geven. Tenzij u over een afzonderlijke overeenkomst met Microsoft of Skype beschikt waarin een dergelijk gebruik wordt toegestaan, moet u de Algemene voorwaarden voor uitzendingen volgen.

Neem contact op met Skype-merkondersteuning voor alle uitzendaanvragen.

Gebruik door ontwikkelaars

Desktop-API: U mag de Desktop-API alleen gebruiken als u instemt met de Gebruiksvoorwaarden van de Skype Desktop-API die u vindt op https://www.skype.com/en/legal/developer-tou/accessories-terms/ Alleen als u deze voorwaarden en regels volgt, mag u vermelden dat uw product compatibel is met Skype.

URI's gebruiken om Skype-acties te bouwen: U mag de URI's gebruiken die als voorbeeld beschikbaar zijn op http://developer.skype.com/skype-uris of uw eigen URI's maken, uitsluitend om mensen in staat te stellen om een Skype-toepassing of Skype-actie te starten.

U mag uw toepassing niet Skype noemen, een naam geven die op Skype lijkt of het logo van Skype gebruiken, en u moet deze richtlijnen naleven.

U moet deze websites regelmatig bekijken om u ervan te verzekeren dat uw gebruik aan de richtlijnen en voorwaarden voldoet.

Uw UI mag de UI van Skype niet nabootsen en u mag met uw UI niet implicerend dat u samenwerkt met Microsoft en/of Skype of dat Microsoft en/of Skype u steunen.

Veelgestelde vragen

V: Mag ik een schermafbeelding gebruiken van een opstartscherm, een startscherm, een welkomstscherm van Skype-producten of een scherm van bètaversies van producten of van andere producten die niet officieel gecommercialiseerd zijn?

A: Neem contact met ons op om toestemming te vragen. Als we u daartoe toestemming geven mag u het volgende niet doen, tenzij we u daarvoor toch de toestemming geven:

 • de schermafbeelding veranderen, behalve om het formaat ervan te wijzigen
 • delen van schermafbeeldingen gebruiken
 • schermafbeeldingen opnemen in de gebruikersinterface van uw product
 • schermafbeeldingen gebruiken die content van derde partijen bevatten (tenzij u toestemming hebt van de relevante derde partij om de content te gebruiken)
 • schermafbeeldingen gebruiken die een afbeelding van een identificeerbare persoon bevatten

V: Mag ik een link naar de website Skype.com op mijn eigen website plaatsen?

U mag een link naar de Skype-website plaatsen op een website waarvan u de eigenaar bent, vooropgesteld dat u dit op een eerlijke en wettige manier doet en dat u geen schade zou kunnen toebrengen aan of profiteert van onze reputatie (wat Skype naar eigen goeddunken mag bepalen). U mag geen link plaatsen op een manier die verbondenheid met of goedkeuring of steun van Skype suggereert waar deze niet bestaat.

V: Mag ik geluiden gebruiken die je hoort wanneer je Skype gebruikt?

A: Nee, het spijt ons. We geven niemand de toestemming om de geluiden van Skype te gebruiken, tenzij ze worden gebruikt wanneer Skype in een scenario van een uitzending wordt getoond. Raadpleeg Toegestaan gebruik van de Skype-merkactiva als u de geluiden van Skype in deze context wenst te gebruiken,

V: Mag ik de website van Skype toevoegen aan mijn website?

A: Nee, u mag de website niet opnemen in een andere site.

V: Kan ik adverteren op Skype?

A: U kunt uw aanvraag voor tarieven en adverteren via Skype verzenden op de volgende pagina: http://advertising.microsoft.com/home (kies de advertentieoptie AoL).

Hebt u nog een vraag over het gebruik van Skype-merkactiva? Neem contact met ons op via Skype-merkondersteuning. We helpen u graag.

Download de richtlijnen voor het Skype-merk