Bellen naar vaste en mobiele nummers in de VS en Canada is inbegrepen bij uw VS-minutenbundel, onder voorbehoud van een maximumverbruik van 5.000 minuten per maand, per VS-minutenbundel. De maximumgespreksduur voor een VS-minutenbundelgesprek is 12 uur. Het aantal VS-minutenbundels mag niet groter zijn dan het aantal Skype Connect-kanalen dat u voor een Sip-profiel hebt gekocht. De bij de VS-minutenbundel inbegrepen minuten kunnen niet worden meegenomen naar een volgende maand; niet-gebruikte minuten gaan aan het einde van de maand verloren. Nadat de bij uw VS-minutenbundel inbegrepen minuten zijn opgebruikt, gelden voor verdere oproepen die via Skype Connect plaatsvinden, de standaardtarieven en standaardfactuurperiodes van Skype Connect.

Oproepen naar onderstaande Amerikaanse en Canadese netnummers vallen niet onder de VS-minutenbundel. Deze netnummerlijst kan met onmiddellijke ingang worden gewijzigd. De actuele lijst met netnummers die niet onder de VS-minutenbundel vallen, is ook te vinden op http://www.skype.com/go/business.sip.pricing. Voor oproepen naar deze Amerikaanse en Canadese netnummers gelden de standaardbeltarieven van Skype Connect:

218632xxxx, 605475xxxx, 605477xxxx, 605562xxxx, 641213xxxx, 641235xxxx, 641237xxxx, 641262xxxx, 641264xxxx, 641308xxxx, 641309xxxx, 641388xxxx, 641395xxxx, 641398xxxx, 641410xxxx, 641453xxxx, 641509xxxx, 641551xxxx, 641570xxxx, 641608xxxx, 641612xxxx, 641654xxxx, 641665xxxx, 641696xxxx, 641739xxxx, 641749xxxx, 641795xxxx, 641826xxxx, 641827xxxx, 641865xxxx, 641962xxxx, 641982xxxx, 641983xxxx, 641985xxxx, 641992xxxx, 760569xxxx, 951262xxxx, 6057154xxxx, 6412104xxxx, 6413152xxxx, 6413155xxxx, 6413158xxxx, 6415525xxxx, 6417102xxxx, 6417105xxxx, 6417108xxxx, 6417132xxxx, 6417133xxxx, 6417134xxxx, 6417135xxxx, 6417138xxxx, 6417150xxxx, 6417153xxxx, 6418162xxxx, 6418163xxxx, 6418164xxxx, 6418165xxxx, 6418168xxxx, 7122276xxxx, 7124396xxxx, 7124510xxxx, 7124511xxxx, 7124512xxxx, 7124513xxxx, 7124514xxxx, 7124515xxxx, 7124516xxxx, 7124517xxxx, 7124720xxxx, 7124756xxxx, 7125416xxxx, 7125686xxxx, 7127256xxxx, 7127266xxxx, 7127379xxxx, 218237xxxx, 218339xxxx, 218486xxxx, 218548xxxx, 218844xxxx, 218862xxxx, 218895xxxx, 218936xxxx, 219632xxxx, 712432xxxx, 2096471xxxx, 5595461xxxx, 7123387xxxx, 7123388xxxx, 7605690xxxx, 7605691xxxx, 7605692xxxx, 7605694xxxx, 7605696xxxx, 7605697xxxx, 7605821xxxx, 8053601xxxx, 9512620xxxx, 9512621xxxx, 9512622xxxx, 9512623xxxx

Skype Connect is bedoeld voor normaal zakelijk gebruik en niet voor massamarketingtelefoontjes met een gespreksduur van minder dan 6 seconden. Skype mag monitoren op het plaatsvinden van grote hoeveelheden korte oproepen en behoudt zich het recht voor om het gebruik van VS-minutenbundels met onmiddellijke ingang stop te zetten wanneer Skype vermoedt dat er op dergelijke wijze van de VS-minutenbundels gebruik wordt gemaakt.

Skype behoudt zich het recht voor dit fair use-beleid op ieder moment te wijzigen. Wijzigingen zijn van kracht zodra ze op de Skype-website zijn gepubliceerd. Wanneer u na publicatie van de herziene versie gebruik blijft maken van VS-minutenbundels betekent dit dat u accepteert gebonden te zijn aan het herziene fair use-beleid.

Laatst herzien: juli 2011.