Skype One Microsoft Place, South County Business Park,
Microsoft Ireland Operations Limited Leopardstown, Dublin 18, Ierland
[23. 11. 2020] Voor klachten, zie https://support.microsoft.com/en-ie/assistContractsamenvatting

  • Deze contractsamenvatting bevat de belangrijkste elementen van deze serviceaanbieding zoals vereist door het EU-recht (1).

  • Het helpt om een vergelijking te maken tussen serviceaanbiedingen.

  • Volledige informatie over de service wordt verstrekt in andere documenten.
     

Diensten

Skype is een communicatietoepassing die voorziet in videochat en telefoongesprekken via het internet tussen computers, tablets, mobiele apparaten, de Xbox One-console en slimme horloges. Skype biedt ook instant messaging, wat gebruikers in staat stelt om tekst, video, audio en afbeeldingen te verzenden. Skype maakt ook videoconferentiegesprekken mogelijk.

Prijs

Het bellen van Skype-contacten op Skype is altijd gratis, maar Skype laat een gebruiker ook toe om via Skype te bellen naar een mobiele telefoon of vaste lijn. Voor deze gesprekken zijn Skype-tegoeden of een Skype to Phone abonnement nodig. Hieronder vindt u de links die de prijzen voor beide uiteenzetten. Voor elke link worden de voorwaarden voor de plannen vóór het uitchecken weergegeven en elke reeks voorwaarden geeft aan dat er terugkerende kosten zijn, wanneer de gebruiker in rekening zal worden gebracht en wanneer de gebruiker de dienst moet opzeggen om te voorkomen dat er kosten voor de verlenging worden aangerekend.

Skype-tegoeden: https://www.skype.com/en/credit/

Skype to Phone: https://secure.skype.com/en/international-calls

Een gebruiker kan ook een door Skype gereserveerd nummer activeren om oproepen op dat nummer te ontvangen:

Skype-nummer: https://secure.skype.com/en/skype-number/

Duur, verlenging en beëindiging

Geen minimale contractduur voor Skype-services die niet bestaan uit het bellen naar of van een telefoonnummer. Skype to Phone en Skype-nummer abonnementen worden aangeboden op basis van plannen met een looptijd van 1, 3 of 12 maanden. Deze abonnementen worden automatisch verlengd, maar kunnen te allen tijde tot drie dagen voor de eerstvolgende verlenging kosteloos worden opgezegd. Een opzegging in de periode van drie dagen voor een volgende verlengingsdatum zal worden toegepast op de volgende verlengingsperiode.

Functies voor eindgebruikers met een beperking

Microsoft ontwerpt en bouwt haar elektronische communicatiediensten rekening houdend met wereldwijde toegankelijkheidsnormen zoals ETSI EN 301 549. Meer informatie over de toewijding van Microsoft op het gebied van toegankelijkheid is beschikbaar op https://www.microsoft.com/accessibility. Daarnaast is informatie over toegankelijkheidsfuncties voor Skype beschikbaar op https://support.skype.com/en/faq/FA12371/what-accessibility-features-are-available-for-skype

(1)

Artikel 102(3) van Richtlijn (EU) 2018/1972 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 tot vaststelling van een Europese code voor elektronische communicatie (PB L 321 van 17.12.2018, blz. 36).