Dit Fair use-beleid (FUB) van Skype is opgesteld om fraude met en misbruik van onze producten tegen te gaan. Producten van Skype zijn uitsluitend voor individueel gebruik volgens de Microsoft-servicesovereenkomst en dit FUB (Legitiem gebruik). Hieronder volgt een niet-uitputtende lijst van werkwijzen die niet als Legitiem gebruik worden beschouwd:

  • het gebruik van abonnementen voor telemarketing en werkzaamheden in callcenters;
  • de doorverkoop van abonnementsminuten;
  • het delen van abonnementen met meerdere gebruikers, hetzij via een PBX, callcenter, computer of op andere wijze;
  • het bellen van nummers (hetzij eenmalig, herhaaldelijk of automatisch) om inkomen voor uzelf of anderen te genereren als gevolg van het plaatsen van de oproep, en de oproep geen individuele zakelijke communicatie betreft; en
  • ongebruikelijke belpatronen die afwijken van het normale, individuele gebruik van abonnementen, zoals regelmatige, korte gesprekken of gesprekken naar meerdere nummers binnen korte tijd.

Ook andere werkwijzen kunnen relevant zijn bij het vaststellen van Legitiem gebruik en Skype behoudt zich het recht voor om elke onwettige, verboden, abnormale of ongebruikelijke activiteit hierbij in overweging te nemen. Wanneer Skype bepaalt dat uw gebruik van het product in strijd is met dit FUB, mag Skype naar eigen goeddunken de relatie met u beëindigen en uw gebruik van Skype-producten met onmiddellijke ingang opschorten.

Abonnementen

Onder voorbehoud van dit FUB kan er met de Onbeperkt-abonnementen van Skype onbeperkt worden gebeld naar vaste nummers in de landen waarop het abonnement betrekking heeft (met uitzondering van speciale, betaal-, service- en niet-geografische nummers) gedurende de tijdsperiode die is aangegeven op het moment van aanschaf. Onbeperkt bellen naar mobiele nummers is mogelijk ook inbegrepen, indien dit is aangegeven op het moment van aanschaf. Elke oproep wordt na een gesprekstijd van 4 uur verbroken. Na die tijd moet u het nummer opnieuw bellen.

Groepsvideobellen

Voor groepsvideobellen geldt een fair use-limiet van 100 uur per maand, 10 uur per dag en 4 uur per individueel videogesprek. Als u een van de limieten bereikt, wordt de videofunctie uitgeschakeld en wordt de oproep omgezet in een audiogesprek. Deelnemers aan een groepsvideogesprek met een versie van de Software voor internetcommunicatie zonder ondersteuning voor groepsvideobellen kunnen alleen aan dat gesprek deelnemen met de audiofunctie. Het toegestane aantal deelnemers voor een groepsvideogesprek varieert van 3 tot maximaal 50, afhankelijk van het apparaat en de gerelateerde systeemvereisten. Meer informatie hierover vindt u op www.skype.com/go/gvc.

Vaste en mobiele nummers bellen met Skype-tegoed

Alle oproepen worden verbroken na een gesprekstijd van 4 uur. Na die tijd moet u het nummer opnieuw bellen. Hierbij wordt opnieuw het starttarief in rekening gebracht.

Sms

Voor elk sms-bericht geldt een limiet van 160 tekens. Als u meer dan 160 tekens gebruikt, wordt de tekst verdeeld over meerdere sms-berichten en betaalt u voor elk verzonden bericht. Als u sms-berichten verzendt naar meerdere personen, worden kosten in rekening gebracht voor elke sms die naar een ontvanger is verzonden. Als Skype uw sms (om welke reden ook) niet kan verzenden, zal Skype 24 uur lang blijven proberen het bericht te verzenden. Als het bericht niet kan worden afgeleverd, worden de kosten van de sms automatisch teruggestort naar uw Skype-tegoed.

Videoberichten

Onder voorbehoud van dit Fair use-beleid kunt u een onbeperkt aantal videoberichten verzenden. Als u geen Skype Premium-abonnement hebt, worden videoberichten tot minimaal 6 maanden na de datum van verzending bewaard. Na die periode kunnen de videoberichten verlopen.

Collect calls

Collect calls duren maximaal 60 minuten. Na die tijd dient u opnieuw te bellen.