Vanlige spørsmål

Ingen ringing til nødnumre fra Skype
Skype er ikke en erstatning for telefonen din og kan ikke brukes til nødanrop