Sende kontakter

Sending a Skype contact

Det er enkelt å dele kontaktene dine på Skype.

Hvis du vil overføre kontakter, er det bare å dra og slippe personen du vil dele, inn i chatten, slik at vennene dine kan legge til vedkommende i sin egen kontaktliste.

Sørg for å holde de nye Skype-kontaktene oppdatert.

Få Skype  

Få kundestøtte for sending av kontakter