Retningslinjer for Skypes varemerke og merkevare

Retningslinjer for Skypes varemerke og merkevare

Formålet med dette dokumentet er å gi retningslinjer for hvordan Skype-merkevareressursene skal brukes. Disse ressursene omfatter:

 • varemerker som Skype-logoen, Skype-ikonet og Skype-produktnavnet
 • lydene du hører når du bruker Skype (for eksempel Skypes ringetone)
 • Skypes brukergrensesnitt (hvordan Skype vises på skrivebordet eller mobilenhetens skjerm)

Disse retningslinjene gjelder kun for Skype, ikke Skype for bedrifter. Hvis du har et spørsmål om Skype for bedrifter-merkevaren, kan du sende en e-post til Skype merkevarehjelp.

Krav til bruk

Takk for at du ønsker å bruke Skype-merkevareressursene. vi opprettet retningslinjene for Skypes varemerke og merkevare for å forvalte og beskytte merkevarens verdi. Ved å bruke Skype-merkevareressursene samtykker du uttrykkelig i å være bundet av disse retningslinjene.

Dersom du har en eksisterende avtale med Microsoft eller Skype, må du først sjekke om måten du ønsker å bruke Skype-merkevareressursene på dekkes. Dersom det er konflikter mellom disse retningslinjene og vilkårene i avtalen, vil vilkårene i avtalen gjelde og du må følge dem.

Dersom du ikke har en avtale, eller dersom den ønskede bruken ikke omfattes av den eksisterende avtalen, kan du sjekke om bruken omfattes av Microsofts retningslinjer for varemerke og merkevare.

Dersom bruken ikke dekkes i noen av de ovennevnte, eller dersom du ikke er sikker, kan du be Microsoft om en separat lisens. Slike lisenser må iverksettes og godkjennes av Microsoft-bedriftseieren du jobber med. Dersom du ikke har en bedriftseier, kan du ta kontakt med hjelp for Skype-merkevaren for å komme i gang.

Bruk av ikon

Generell bruk

Bruk under ingen omstendigheter hele Skype-logoen.

Ikke endre Skype-logoen eller -ikonet på noen som helst måte, inkludert å endre fargene, vinkelen, størrelsene eller forholdet mellom elementene.

Sikre at Skype-logoen eller -ikonet skiller seg ut fra teksten og bakgrunnen, og at de er lesbare.

Ikke endre ordet Skype eller endre formatet. Ikke legg til tekst eller forkort Skype på noen som helst måte.

Ikke legg til lyd på ikonet.

Det er forbudt å endre Skype-logoene og -ikonene på noen som helst måte.

Dersom du inkluderer informasjon om varemerker for dine egne varemerker eller varemerker fra tredjeparter når du bruker Skype-merkevareressursene, ber vi deg legge til følgende setning: «Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere.»

Skype-logo
Skype color logo
Skype-logo
Skype color icon
Skype-ikon
Skype color icon

Bruk som ikke er tillatt

Du må ikke innlemme noen av Skype-merkevareressursene, eller varianter av dem, i dine egne produktfunksjoner, produktnavn, navn på tjenester, varemerker, logoer, navn på bedrifter, domenenavn, eller kontoer på sosiale medier med mindre det tillates av Microsofts retningslinjer for varemerke og merkevare.

Du må ikke ta i bruk merker, logoer eller noen andre elementer som er til forveksling like Skype-merkevareressursene, og du må ikke markedsføre noe produkt eller tjeneste under et navn som er til forveksling lik Skypeprodukter.

Du må ikke kopiere eller imitere Skypes design eller preg, «utseendet og følelsen» eller andre identifiserbare og unike visuelle elementer til Skype-merkevareressursene eller nettstedet www.skype.com, inkludert (men ikke begrenset til) fargekombinasjoner, grafikk, lyder, bilder, tilstedeværelsesikoner, skrifttyper eller stilisering brukt av Skype (eller noe liknende til dem).

Du må ikke bruke Skype-merkevareressursene sammen med produkter eller tjenester eller på nettsteder som kan anses for å være seksuelt eksplisitte, vulgære, eller banning, eller krenkende, obskøne, injurierende, ærekrenkende, bakvaskende eller på annen måte ulovlig, religiøst eller rasemessig krenkende, eller som på annen måte fremmer hat mot enkeltpersoner eller grupper; eller som bryter noen gjeldende lov eller på annen måte er uakseptabelt for Skype, som fastslått av Skype etter Skypes egne skjønn.

Du må ikke bruke noen Skype-merkevareressurs på noen måte som uttrykker eller gir inntrykk av tilknytning, forbindelse, sponsing, støtte, sertifisering eller godkjennelse til eller fra Skype eller Microsoft.

Kontroller at enhver henvisning til Skype er sannferdig, nøyaktig, rimelig og ikke villedende eller på noen måte upassende (som fastslått av Skype).

Du må ikke bruke Skype-varemerkene som et nøkkelord eller søkeord i/til søkeannonseringer.

Tillatt bruk av Skype-merkevareressursene

Bruk av ordet «Skype» i tekst

Følg Microsofts retningslinjer for varemerke og merkevare. Ikke bruk logoer, ikoner, slagord eller andre elementer fra Skype-merkevareressursene i tekst.

Navnet Skype og appikonet er registrerte varemerker tilhørende Microsoft-konsernet, men det er ikke nødvendig å bruke ™-symbolet eller ®-symbolet når du bruker dem, med mindre Microsoft har bedt deg om det. Når du bruker «Skype» eller andre Skype-varemerker i tekst, må du gjøre ett eller flere av følgende:

 • Bruke stor forbokstav i navnet, Skype
 • Skrive hele navnet med store bokstaver, SKYPE
 • Skrive hele navnet i kursiv, Skype
 • Skrive hele navnet i anførselstegn, «Skype»

Bruk kun Skype-navnet som adjektiv eller egennavn, ikke som verb.

Korrekt bruk

«Skype-programvaren tilbyr Internett-kommunikasjonsprodukter.»

«Jeg bruker Skype-programvaren.»

«La oss snakke sammen med Skype.»

Feil bruk

«Jeg bruker Skype programvaren.»

«Jeg vil Skype min venn.»

«La oss Skype.»

Kontormateriell og kontaktinformasjon for Skype

Følg Microsofts retningslinjer for varemerke og merkevare. Bruk Skype-appikonet ved siden av Skype-brukernavnet ditt for å vise at folk kan kontakte deg via Skype.

Kun appikonet skal brukes til å vise kontaktdetaljene dine på Skype.

Appikonet skal være lite og plassert sammen med andre kontaktmåter (det skal ikke være mer fremtredende enn andre kontaktmåter).

Du kan også opprette en offisiell «kontakt meg"-knapp

Korrekt bruk

Skype [Skype-navnet ditt]

Nettsteder som tilbyr opplæring

Skype-navnet må kun brukes til å vise at opplæring tilbys via Skype-appen. Ingen annen bruk er tillatt med mindre disse retningslinjene tillater det.

Du kan nevne «Skype» i teksten, men sørg for å følge Tillatt bruk av Skype-merkevareressursene som beskrives i denne delen. Bruk av navnet kan ikke antyde tilknytning til, forbindelse med, sponsing fra, støtte fra eller sertifisering eller godkjenning fra Skype eller Microsoft. Microsoft kan trekke tilbake retten til å bruke Skype-navnet der Microsoft etter eget skjønn anser at slik bruk kan ha en ufordelaktig virkning på Skype-varemerket.

Skoleoppgaver og -prosjekter

Du kan bruke bilder av Skype-produkter i forbindelse med skole eller studiearbeid. Dersom bildene inneholder innhold fra tredjeparter (f.eks. tredjepartslogoer, bilder osv.), kan du det være du må få tillatelse fra tredjeparten for å bruke dette innholdet.

Dersom disse prosjektene skal publiseres, må du få tillatelse fra Skype merkevarehjelp før du bruker Skype-merkevareressurser eller bilder.

Publikasjoner, seminarer og konferanser

Se Microsofts retningslinjer for varemerke og merkevare og Retningslinjer for publikasjoner, seminarer og konferanser.

Du må inkludere følgende kunngjøring i leselig skrift:

«[Før opp Skype-merkevareressursene som brukes] er [et] varemerke[r] eller annet åndsverk tilhørende Microsoft-konsernet og [navnet på publikasjonen] er ikke tilknyttet, sponset av, autorisert av eller på annen måte forbundet med Microsoft-konsernet.»

Ikke bruk Skype-navnet som et lederord eller som det mest fremtredende elementet i tittelen på publikasjonen, seminaret eller konferansen.

Kringkastinger, filmer og podkaster

Dersom du vil bruke Skype i en kringkasting, film eller podkast, kan du måtte bruke visse Skype-merkevareressurser for å vise til denne bruken. Med mindre du har en egen avtale med Microsoft eller Skype som tillater slik bruk, må du følge tjenestevilkårene for kringkasting.

Ta kontakt med Skype merkevarehjelp for alle forespørsler om kringkasting.

Bruk av utviklere

Desktop API: Bruken av Skype Desktop API er underlagt samtykket til bruksvilkårene for Skype Desktop API på: . I henhold til disse vilkårene og reglene kan du henvise til ditt produkts kompatibilitet med Skype.

Bruke URI-er til å bygge Skype-handlinger: Du kan bruke eksempel-URI-ene tilgjengelig på Skype URIs eller opprette dine egne, utelukkende for å gjøre det mulig for folk å starte en Skype-applikasjon eller en Skype-handling.

Du må ikke kalle applikasjonen din Skype, noe som ligner på Skype eller bruke Skype-logoen eller -ikonet, og du må følge disse retningslinjene.

Du må regelmessig overvåke disse nettstedene for å sikre at bruken din er i tråd med alle retningslinjer og vilkår.

Brukergrensesnittet ditt må ikke etterligne Skypes brukergrensesnitt, eller antyde et partnerskap med Microsoft og/eller Skype eller sponsing av produktene dine.

Vanlige spørsmål

Spm.: Kan jeg bruke skjermbilder av et Skype-produkts oppstartsskjerm, åpningsskjerm, velkomstskjerm eller skjerm fra betautgivelsesprodukter eller produkter som ikke er kommersielt utgitt?

Sv.: Ta kontakt med oss for å be om tillatelse. Selv med tillatelse, må du ikke:

 • endre på skjermbildet annet enn å endre størrelsen på bildet
 • bruke deler av skjermbilder
 • inkludere skjermbilder i produktet ditt sitt brukergrensesnitt
 • bruke skjermbilder som har innhold fra tredjeparter (med mindre du har tillatelse fra den relevante tredjeparten til å bruke innholdet)
 • bruke skjermbilder som inneholder et bilde av en identifiserbar enkeltperson

Spm.: Kan jeg koble til Skype.com-nettstedet fra mitt eget nettsted?

Sv.: Du kan koble til Skype-nettstedet fra et annet nettsted som du eier, forutsatt at du gjør det på en slik måte at det er rimelig og lovlig og ikke skader eller kan ikke skade (etter Skypes eget skjønn) omdømmet vårt eller utnytter det. Du må ikke etablere en kobling på en slik måte at det antyder noen form for forbindelse, godkjennelse eller at Skype går god for den der noe slikt ikke er tilfelle.

Spm.: Kan jeg bruke lyden du hører når du bruker Skype?

Sv.: Nei, dessverre. Vi tillater ikke at Skype-lydene brukes, med mindre de skal brukes når Skype vises i en kringkasting. Dersom du vil bruke Skype-lydene på denne måten, kan du se Tillatt bruk av Skype-merkevareressursene.

Spm.: Kan jeg legge til Skype-nettstedet på mitt nettsted?

Sv.: Nei, du kan ikke ramme inn nettstedet på noe annet nettsted.

Spm.: Kan jeg annonsere på Skype?

Sv.: Du kan sende forespørsler om priser og annonsering til Microsoft Advertising (velg alternativet Oath Advertising).

Har du flere spørsmål om å bruke en Skype-merkevareressurs? Kontakt oss på Skype merkvarehjelp. Vi hjelper deg gjerne.

Last ned retningslinjer for Skype-merkevaren