Retningslinjer for Skypes varemerke og merkevare

Retningslinjer for Skypes varemerke og merkevare

Hensikten med dette dokumentet er å tilveiebringe retningslinjer om hvordan Skype-merkevareressursene skal brukes. Disse ressursene er:

 • varemerker som Skype-logoen, Skype-ikonet og Skype-tekstlogoen
 • lydene du hører når du bruker Skype (for eksempel Skypes ringetone)
 • Skypes brukergrensesnitt (hvordan Skype vises på skrivebordet eller mobilenhetens skjerm)

Disse retningslinjene gjelder kun for Skype, ikke Skype for Business. Dersom du vil bruke en Skype for Business-logo eller et Skype for Business-ikon, kan du sende en e-post til skypebrand@microsoft.com.

Krav til bruk

Takk for at du ønsker å bruke Skype-merkevareressursene. Vi vil at dette skal være så enkelt som mulig for deg. Vi har spesifikke krav til bruk som forvalter og beskytter merkevarens verdi. Ved å bruke Skype-merkevareressursene samtykker du uttrykkelig i å være bundet av disse retningslinjene.

Dersom du har en eksisterende avtale med Microsoft eller Skype, må du først sjekke om måten du ønsker å bruke Skype-merkevareressursene på dekkes. Dersom det er konflikter mellom disse retningslinjene og vilkårene i avtalen, vil vilkårene i avtalen gjelde og du må følge dem.

Dersom du ikke har en avtale, eller dersom den ønskede bruken ikke omfattes av den eksisterende avtalen, kan du sjekke om bruken omfattes av Microsofts retningslinjer for varemerke og merkevare.

Dersom bruken ikke dekkes i noen av de ovennevnte, eller dersom du ikke er sikker, kan du be Microsoft om en separat lisens. Slike lisenser må iverksettes og godkjennes av Microsoft-bedriftseieren du jobber med. Dersom du ikke har en bedriftseier, kan du sende en e-post til skypebrand@microsoft.com for å komme i gang.

Skype-logo

Skype-tekstlogoen og Skype-appikonet er registrerte varemerker tilhørende Microsoft-konsernet, men det er ikke nødvendig å bruke ™- eller ®-symbolet når du bruker dem, med mindre Microsoft har bedt deg om det.

Dersom du inkluderer informasjon om varemerker for dine egne varemerker eller varemerker fra tredjeparter når du bruker Skype-merkevareressursene, ber vi deg legge til følgende setning: «Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere.»

Microsoft-logo

Bruk Microsofts fargelogo og en ensfarget eller reversert Skype-logo. Høyden på bokstaven M i Microsoft-logoen kan være mellom 50 prosent og 100 prosent av høyden til S-en i Skype-ikonet.

Skype icon and wordmark
100 % (foretrukket)
Microsoft and Skype logo
75 %
Microsoft and Skype logo 75%
50 %
Microsoft and Skype logo 50%

Bruk av logo og ikon

Bruk hele Skype-logoen når det er mulig. Du kan imidlertid bruke Skype-ikonet i visse situasjoner. Se Tillat bruk av Skype-merkevareressursene.

Farge

Fargelogoen er hovedlogoen vår. Bruk den på en lys eller en hvit bakgrunn. Du kan bruke den reverserte logoen og det reverserte ikonet på blå eller annen bakgrunnsfarge, så vel som på mørke områder på bilder.

I ensfarget kommunikasjon bruker du den ensfargede Skype-logoen (svart eller reversert til hvit). Det samme gjelder for Skype-ikonet.

Fargelogo (foretrukket)
Skype color logo
Fargeikon
Skype color icon
 Reverse logo
Skype reverse logo
Reversert ikon
Skype reverse icon

Plass

Plassen rundt logoen og ikonet skal være lik høyden til S-en i ikonet rundt hele logoen/ikonet.

Minimumsstørrelse

Ikke gjør logoen og ikonet mindre enn minimumsstørrelsen.

Plass
Skype logo with clear space
Minimumsbredde
​​Skype logo - minimum width
Plass – ikon
Skype icon with clear space
Minimumshøyde
Skype logo - minimum height
Plass – Microsoft-logo
Microsoft logo with clear space
Minimumsbredde – Microsoft-logo
Microsoft logo minimum width

Generell bruk

Ikke endre Skype-logoen eller -ikonet på noen som helst måte, inkludert å endre fargene, vinkelen, størrelsene eller forholdet mellom elementene.

Sikre at Skype-logoen eller -ikonet skiller seg ut fra teksten og bakgrunnen, og at de er lesbare.

Ikke endre ordet Skype eller endre formatet. Ikke legg til tekst eller forkort Skype på noen som helst måte.

Ikke legg til lyd på logoen.

Det er forbudt å endre Skype-logoene og -ikonene på noen som helst måte.

Ikke gjør dette med logoen

Ikke legg til ord i Skype-logoen
Ikke legg til ord.
Ikke legg en skygge på logoen.
Ikke legg en skygge på logoen.
Ikke endre logoen.
Ikke endre logoen.
Ikke legg til en kontur.
Ikke legg til en kontur.
Ikke bruk fargelogoen på en bakgrunn som ikke passer.
Ikke bruk fargelogoen på en bakgrunn som ikke passer.
Ikke bruk den hvite logoen på en lys bakgrunn.
Ikke bruk den hvite logoen på en lys bakgrunn.
Ikke bruk en grå logo.
Ikke bruk en grå logo.
Ikke bruk andre farger enn blått for logoen.
Ikke bruk andre farger enn blått for logoen.
Ikke bruk logoen på en rotete bakgrunn.
Ikke bruk logoen på en rotete bakgrunn.

Bruk som ikke er tillatt

Du må ikke innlemme noen av Skype-merkevareressursene, eller varianter av dem, i dine egne produktfunksjoner, produktnavn, navn på tjenester, varemerker, logoer, navn på bedrifter, domenenavn, eller kontoer på sosiale medier med mindre det tillates av Microsofts retningslinjer for varemerke og merkevare.

Du må ikke ta i bruk merker, logoer eller noen andre elementer som er til forveksling like Skype-merkevareressursene, og du må ikke markedsføre noe produkt eller tjeneste under et navn som er til forveksling lik produktene våre.

Du må ikke kopiere eller imitere Skypes design eller preg, «utseendet og følelsen» eller andre identifiserbare og unike visuelle elementer til Skype-merkevareressursene eller nettstedet www.skype.com, inkludert (men ikke begrenset til) fargekombinasjoner, grafikk, lyder, bilder, tilstedeværelsesikoner, skrifttyper eller stilisering brukt av Skype (eller noe liknende til dem).

Du må ikke bruke Skype-merkevareressursene sammen med produkter eller tjenester eller på nettsteder som kan anses for å være seksuelt eksplisitte, vulgære, profane eller krenkende, obskøne, injurierende, ærekrenkende, bakvaskende eller på annen måte ulovlig, religiøst eller rasemessig krenkende, eller som på annen måte fremmer hat mot enkeltpersoner eller grupper; eller som bryter noen gjeldende lov eller på annen måte er tvilsomt for Skype, som fastslått av Skype etter eget forgodtbefinnende.

Du må ikke bruke noen Skype-merkevareressurs på noen måte som uttrykker eller gir inntrykk av tilknytning, forbindelse, sponsing, støtte, sertifisering eller godkjennelse fra Skype eller Microsoft.

Kontroller at enhver henvisning til Skype er sannferdig, nøyaktig, rimelig og ikke villedende eller på noen måte upassende (som fastslått av Skype).

Tillat bruk av Skype-merkevareressursene

Bruk av ordet «Skype» i tekst

Følg Microsofts retningslinjer for varemerke og merkevare. Ikke bruk logoer, ikoner, slagord eller andre elementer fra Skype-merkevareressursene i tekst.

Når du bruker «Skype» eller andre Skype-varemerker i tekst, må du gjøre én eller flere av følgende:

 • Bruke stor forbokstav, Skype
 • Skrive hele ordet med store bokstaver, SKYPE
 • Skrive hele ordet i kursiv, Skype
 • Skrive hele ordet i anførselstegn, «Skype»

Bruke tekstlogoer kun som adjektiv, ikke som substantiv eller verb. Du kan for eksempel bruke tekstlogoen sammen med et produkt eller et navn på en tjeneste: Skype-programvaren.

Ikke bruk Skype-tekstlogoen som et verb – unngå å skrive ting som «Jeg Skyper en venn» eller «Vi Skyper».

Korrekt bruk

«Skype-programvaren tilbyr Internett-kommunikasjonsprodukter.»

«Jeg bruker Skype-programvaren.»

Feil bruk

«Jeg bruker -programvaren.»

Kontormateriell og kontaktinformasjon for Skype

Følg Microsofts retningslinjer for varemerke og merkevare. Bruk Skype-appikonet ved siden av Skype-brukernavnet ditt for å vise at folk kan kontakte deg via Skype.

Kun appikonet skal brukes til å vise kontaktdetaljene dine på Skype.

Appikonet skal være lite og plassert sammen med andre kontaktmåter (det skal ikke være mer fremtredende enn andre kontaktmåter).

Korrekt bruk

[Skype-navnet ditt]

Nettsteder som tilbyr opplæring

Skype-logoen kan kun brukes til å vise at opplæring tilbys via Skype. Ingen annen bruk er tillatt med mindre disse retningslinjene tillater det.

Bruk kun Skype-logoen. Ikke gjør den større eller mer fremtredende enn andre logoer.

Du kan nevne Skype i teksten, men sørg for å følge Tillat bruk av Skype-merkevareressursene som beskrives i denne delen. Bruk av logoen eller tekstlogoen kan ikke antyde tilknytning til, forbindelse med, sponsing fra, støtte fra eller godkjenning fra Skype eller Microsoft. Microsoft forbeholder seg retten til å trekke tilbake retten til å bruke Skype-logoen der Microsoft etter eget skjønn anser at slik bruk kan ha en ufordelaktig virkning på Skype-varemerket.

Skoleoppgaver og -prosjekter

Du kan bruke bilder av Skype-produkter i rapporter for skole eller universitet. Dersom bildene inneholder innhold fra tredjeparter (f.eks. tredjepartslogoer, bilder osv.), kan du trenge tillatelse fra tredjeparten til å bruke dette innholdet.

Dersom disse prosjektene skal publiseres, må du få tillatelse fra oss ved å sende en e-post til skypebrand@microsoft.com før du bruker Skype-merkevareressurser eller bilder.

Publikasjoner, seminarer og konferanser

Se Microsofts retningslinjer for varemerke og merkevare og Retningslinjer for publikasjoner, seminarer og konferanser.

Du må inkludere følgende kunngjøring i leselig skrift:

«[Før opp Skype-merkevareressursene som brukes] er [et] varemerke[r] eller annet åndsverk tilhørende Microsoft-konsernet og [navnet på publikasjonen] er ikke tilknyttet, sponset av, autorisert av eller på annen måte forbundet med Microsoft-konsernet.»

Ikke bruk Skype-tekstlogoen som et lederord eller som det mest fremtredende elementet i tittelen til publikasjonen, seminaret eller konferansen.

Kringkastinger, filmer og podkast

Dersom du vil bruke Skype i en kringkasting, film eller podkast, kan du måtte bruke visse Skype-merkevareressurser for å vise til denne bruken. Med mindre du har en egen avtale med Microsoft eller Skype som tillater slik bruk, må du følge tjenestevilkårene for kringkasting.

Send en e-post til skypebrand@microsoft.com for alle forespørsler om kringkasting.

Bruk av utviklere

Skrivebords-API: Bruken av Skypes skrivebords-API er underlagt samtykket til bruksvilkårene for Skypes skrivebords-API på: https://www.skype.com/en/legal/developer-tou/accessories-terms/. I henhold til disse vilkårene og reglene kan du henvise til ditt produkts kompatibilitet med Skype.

Bruke URI-er til å bygge Skype-handlinger: Du kan bruke eksempel-URI-ene tilgjengelig på http://developer.skype.com/skype-uris eller opprette dine egne utelukkende for å gjøre det mulig for folk å starte en Skype-applikasjon eller en Skype-handling.

Du må ikke kalle applikasjonen din Skype, noe som ligner på Skype eller bruke Skype-logoen, og du må følge disse retningslinjene.

Du må regelmessig overvåke disse nettstedene for å sikre at bruken din er i tråd med alle retningslinjer og vilkår.

Brukergrensesnittet ditt må ikke etterligne Skypes brukergrensesnitt, eller antyde et partnerskap med Microsoft og/eller Skype eller sponsing av produktene dine.

Vanlige spørsmål

Spm.: Kan jeg bruke skjermbilder av et Skype-produkts oppstartsskjerm, åpningsskjerm, velkomstskjerm eller skjerm fra betautgivelsesprodukter eller produkter som ikke er kommersielt utgitt?

Sv.: Ta kontakt med oss for å be om tillatelse. Dersom vi gir deg tillatelse til dette, må du ikke, med mindre vi samtykker til annet:

 • endre på skjermbildet annet enn å endre størrelsen på bildet
 • bruke deler av skjermbilder
 • inkludere skjermbilder i produktet ditt sitt brukergrensesnitt
 • bruke skjermbilder som har innhold fra tredjeparter (med mindre du har tillatelse fra den relevante tredjeparten til å bruke innholdet); eller
 • bruke skjermbilder som inneholder et bilde av en identifiserbar enkeltperson

Spm.: Kan jeg koble til Skype.com-nettstedet fra mitt eget nettsted?

Sv.: Du kan koble til Skype-nettstedet fra et annet nettsted som du eier, forutsatt at du gjør det på en slik måte at det er rimelig og lovlig og ikke skader eller kan ikke skade (etter Skypes skjønn) omdømmet vårt eller utnytter det. Du må ikke etablere en kobling på en slik måte at det antyder noen form for forbindelse, godkjennelse eller at Skype går god for den der noe slikt ikke er tilfelle.

Spm.: Kan jeg bruke lyden du hører når du bruker Skype?

Sv.: Nei, dessverre. Vi tillater ikke at Skype-lydene brukes, med mindre de skal brukes når Skype vises i en kringkasting. Dersom du vil bruke Skype-lydene på denne måten, kan du se Tillat bruk av Skype-merkevareressursene.

Spm.: Kan jeg legge til Skype-nettstedet på mitt nettsted?

Sv.: Nei, du kan ikke ramme inn nettstedet på noe annet nettsted.

Har du flere spørsmål om å bruke en Skype-merkevareressurs? Send en e-post til skypebrand@microsoft.com. Vi hjelper deg gjerne.

Last ned retningslinjer for Skype-merkevaren