Disse retningslinjene angir hvordan tredjeparter kan bruke eller på annen måte henvise til varemerker, tjenestemerker, merkenavn, symboler, logoer, ikoner, slagord, bannere, skjermbilder av Skypes brukergrensesnitt, design eller utseende, koblinger, lyder og andre merkefunksjoner som tilhører Skype ("Skype-merkevareelementene").

Hos Skype er omdømmet og merkevaren vår ekstremt viktig for oss. Vi vil at kundene våre skal ha en trygg og sikker opplevelse med kommunikasjonsplattformproduktene våre og vi må sikre at vi beskytter omdømmet og merkevaren vår i så måte. Skype-merkevareelementene er verdifulle eiendeler for oss og er beskyttet av gjeldende lover om varemerke, opphavsrett og andre åndsretter.

På denne siden:

 1. Den generelle regelen
 2. Tillatelser fra Skype

(a) Hvis du allerede har du en skriftlig avtale med Skype

(b) Hvis du ikke har en skriftlig avtale med Skype

 1. Begrensede unntak til den generelle regelen

(a) Bruk av Skype-ordmerker

(b) Skype-kontaktopplysningene dine

(c) Skjermbilder

(d) Lenker

(e) Skoleoppgaver og -prosjekter

(f) Publikasjoner, seminarer og konferanser

(g) Bruk i kringkastede programmer

(h) Bruk av utviklere

(i) Bruk av maskinvarepartnere

(j) Bruk av tilknyttede

 1. Slik bruker du Skype-merkevareelementene på riktig måte
 2. Bruk som er uttrykkelig forbudt av Skype
 3. Velg Skype-varemerkelisten
 4. Generelt

1. Den generelle regelen

Vi lar ikke tredjeparter bruke Skype-merkevareelementene med mindre de har mottatt skriftlig forhåndstillatelse fra oss eller med mindre den foreslåtte bruken faller inn under ekstremt begrensede unntak: se nedenstående avsnitt 3 "Begrensede unntak til den generelle regelen".

Du må påse at du etterfølger disse retningslinjene eller eventuelle andre retningslinjer utstedt av oss fra tid til annen, for eksempel når det gjelder størrelsen, fargevalg, skrifttype og fremtredelse av Skype-merkevareelementene. Vi kan modifisere enhver av Skype-merkevareelementene når som helst, og i så henseende skal du kontrollere denne nettsiden regelmessig for oppdateringer av disse retningslinjene for å sikre at bruken din er i samsvar med våre til den tid gjeldende retningslinjer.

2. Tillatelser fra Skype

(a) Hvis du allerede har du en skriftlig avtale med Skype

Hvis du allerede har en skriftlig avtale med Skype som lar deg bruke noen av Skype-merkevareelementene, regulerer den avtalen rettighetene dine til å bruke de Skype-merkevareelementene i henhold til disse retningslinjene. I tilfelle konflikt mellom avtalen din og disse retningslinjene, skal vilkårene i avtalen din gjelde.

(b) Hvis du ikke har en skriftlig avtale med Skype

Hvis du ikke allerede har en skriftlig avtale med Skype som regulerer den foreslåtte bruken din av Skype-merkevareelementene, må du be om skriftlig forhåndstillatelse fra Skype for den foreslåtte bruken din av de relevante Skype-merkevareelementene, som forklart nedenfor, med mindre bruken din faller inn under unntakene oppført i nedenstående avsnitt 4.

Når du skal be om tillatelse, for eksempel til å bruke skjermbilder i akademiske lærebøker eller på film, må du sende en e-post (på engelsk) med forespørselen din til skypebrand@microsoft.com. Forespørselen din skal inneholde opplysninger om hvilke Skype-merkevareelementer du vil bruke samt et detaljert forslag til hvordan du vil bruke de elementene. Du kan ikke bruke Skype-merkevareelementene før vi har gitt deg uttrykkelig tillatelse til det. Enhver endring i det opprinnelige forslaget ditt krever at du foretar en ytterligere forespørsel for den bruken.

Hvis du mottar tillatelse fra Skype til å bruke noen Skype-merkevareelementer, regulerer disse retningslinjene den bruken, i tillegg til eventuelle spesifikke krav angitt i de tillatelsene. Skype forbeholder seg retten til å trekke tilbake sin tillatelse til å bruke Skype-merkevareelementer når som helst, hvoretter du samtykker i at umiddelbart vil avslutte all og enhver bruk av de relevante Skype-merkevareelementene.

Enhver tillatelse vi måtte gi deg er gjenstand for at Skype beholder alle rettigheter, eiendomsretter og interesser i og til Skypes-merkevareelementer. I tillegg skal all godvilje som oppstår ut av bruken din av Skype-merkevareelementer være utelukkende til beste for Skype. Slik tillatelse gis herved på betingelsen av at du samtykker i at du ikke på noe tidspunkt når eller i fremtiden vil bestride eller hjelpe andre med å bestride gyldigheten til Skype-merkevareelementene.

3. Begrensede unntak til den generelle regelen

Hvis du ikke har uttrykkelig skriftlig avtale/tillatelse til å bruke Skype-merkevareelementer, kan du likevel bruke visse begrensede Skype-merkevareelementer i spesifikke begrensede omstendigheter, men BARE som angitt nedenfor i dette avsnitt 3 og avsnitt 4 nedenfor. Du skal ikke bruke noe Skype-merkevareelement på noen måte som uttrykker eller gir inntrykk av tilknytning, forbindelse, sponsing, støtte, sertifisering eller godkjennelse fra Skype.

(a) Bruk av Skype-ordmerker til å henvise objektivt til selskapet eller produktene våre

Du kan bruke noen av ordmerkene våre (se utvalgt liste over ordmerker på slutten av dette dokumentet) for å identifisere Skype-gruppen av selskaper eller dets produkter, men du kan ikke bruke ikonene, logoene, slagordene eller noen andre elementer av Skype-merkevareelementene.

"Jeg bruker Skype-programvaren."

"Jeg bruker -programvaren."

"Skype tilbyr Internett-kommunikasjonsprodukter."


 

Hvis du har noen spørsmål eller er usikker på hvordan du kan bruke ordmerkene våre, kontakt skypebrand@microsoft.com (på engelsk).

(b) Skype-kontaktopplysningene dine

Du kan bruke Skypes S-logo på visittkort og/eller på nettstedet ditt ved siden av Skype-navnet ditt på samme måte som du kan bruke bildet av en bokstav ved siden av e-postadressen din. Følgelig skal den være liten (og ikke større enn andre symboler brukt for andre kontaktmetoder), plassert formålstjenlig med de andre kontaktmetodene dine og ikke fremtredende, f.eks.:

[Skype-navnet ditt]

(c) Skjermbilder

Du kan ikke bruke skjermbilder av Skype-produkters oppstartsskjermer, åpningsskjermer, "velkomstskjermer" eller skjermer fra betautgivelsesprodukter eller produkter som ikke er kommersielt utgitt. Du kan bruk andre skjermbilder i reklameøyemed, til dokumentasjon (inkludert opplæringsbrosjyrer), i opplæringsbøker, i videokassetter eller på nettsteder, forutsatt at du, i tillegg til ovenstående krav:

(i) kontakter skypebrand@microsoft.com (på engelsk) med nærmere informasjon om forespørselen din og bildet du vil bruke og passer på at du ikke bruker det uten godkjennelsen deres

(ii) ikke endrer på skjermbildet annet enn å endre størrelsen på bildet

(iii) ikke bruker deler av skjermbilder

(iv) ikke inkluderer skjermbilder i produktet ditt sitt brukergrensesnitt

(v) ikke bruker skjermbilder som inneholder tredjepartsinnhold

(vi) ikke bruker skjermbilder som inneholder et bilde av en identifiserbar enkeltperson

(d) Lenker

Du kan ha lenke til Skype.com-nettstedet fra et annet nettsted, som du eier, forutsatt at du gjør det på en slik måte at det er rimelig og lovlig og ikke skader omdømmet vårt eller utnytter det. Du må ikke etablere en lenke på en slik måte at det antyder noen form for forbindelse, godkjennelse eller at Skype går god for den der noe slikt ikke er tilfelle. Du kan ikke ramme inn nettstedet på noe annet nettsted.

(e) Skoleoppgaver og -prosjekter

Forutsatt at du etterfølger disse retningslinjene, kan du: bruke bilder eller innhold fra Skype-produkter i skole- og universitets- og høyskoleoppgaver; og kritisere eller kommentere Skype-produkter.

(f) Publikasjoner, seminarer og konferanser

Du kan henvise til Skype på omslaget av blad og tidsskrifter og i emneoversikter på seminarer og konferanser forutsatt at du etterfølger disse retningslinjene og følgende spesifikasjoner:

(i) Publikasjonen, seminaret eller konferansen skal ha noe å gjøre med det spesifikke Skype-produktet eller -teknologien som det henvises til.

(ii) Navnet og logoen skal vises mer fremtredende enn Skype-ordmerket på alt trykt materiell knyttet til bladet, tidsskriftet, seminaret eller konferansen.

(iii) Du må inkludere følgende kunngjøring i leselig skrift:

”[List opp Skype-merkevareelementene som brukes] er [et] varemerke[r] tilhørende Skype og [gi navnet på publikasjonen] er ikke tilknyttet, sponset, gitt tillatelse eller på annen måte forbundet med Skype-gruppen av selskaper.”

(iv) Du skal ikke bruke Skype-ordmerket i tittelen på noe blad, tidsskrift, seminar eller konferanse.

(v) Du skal ikke bruke noen Skype-logoer på eller i publikasjonen, eller på noe annet materiale forbundet med publikasjonen, seminaret eller konferansen. Spesielle omstendigheter kan muliggjøre en lisens fra Skype.

 

(g) Bruk i kringkastede programmer

Kringkastere og filmstudioer kan inkludere direkte ansikt-til-ansikt-videosamtaler i TV og på film. Skype kan også brukes til gratis Skype-til-Skype-samtaler i radioprogrammer. Skype kan brukes til direkte overføringer av video fra fjerntliggende steder, til intervju av seere i hjemmene deres, til engasjering av eksperter fra verden over og til og med til å oppnå forbindelse med korrespondenter og reportere i felten.

Hvis du bruker Skype i en kringkasting, må du bruke visse Skype-merkevareelementer til å angi bruken, men slik bruk er bare i henhold til Tjenestevilkår for kringkasting og Retningslinjer for bruk av varemerker for kringkasting og film og disse retningslinjene.

(h) Bruk av utviklere

(i) Skrivebords-API: Hvis du vil bruke Skypes skrivebords-API til noe formål (inkludert uten begrensning, i forbindelse med en applikasjon eller et program eller til noe formål som har grensesnitt mot maskinvare), må du først godta vilkårene i http://developer.skype.com/terms-and-policies/accessories-terms.
Underlagt de vilkårene har du da tillatelse til å henvise til produktets kompatibilitet med Skype, men bare i henhold til Skypes offentlige bruksvilkår for API (se http://developer.skype.com/terms-and-policies/accessories-terms, som kan endres fra tid til annen) og disse retningslinjene. Du må ikke kalle applikasjonen din Skype, noe lignende til Skype eller bruke Skype-logoen. Du må regelmessig overvåke disse nettstedene for å sikre at bruken din er i tråd med alle retningslinjer og vilkår.

(ii) SkypeKit-program, ”plugged into Skype™”: Hvis du godtas inn i SkypeKit-programmet og programvareproduktet ditt tilfredsstiller testkriteriene, har du rett til å bruke begrepet ”plugged into Skype™” til å beskrive produktets kompatibilitet med Skype. Du kan søke om å bli del av SkypeKit-programmet ved å gå til Skype Developer-nettstedet på http://developer.skype.com og be om en invitasjon. Du får også tillatelse til å bruke logoen for ”plugged into Skype” (som vist på Skype Developer-nettstedet på http://developer.skype.com/skypekit) på produktet, emballasjen, nettstedet og markedsføringsmaterialet ditt. Slik bruk må være i henhold til de forskjellige retningslinjene for markedsføring som er tilgjengelig på SkypeKit-sidene. Du må ikke kalle applikasjonen din Skype, noe lignende til Skype eller bruke Skype-logoen.

(iii) Bruk av URI-er til å bygge Skype-handlinger: Du kan bruke eksempel-URI-ene tilgjengelig på http://developer.skype.com/skype-uris eller opprette dine egne utelukkende for å gjøre det mulig for folk å starte en Skype-applikasjon eller en Skype-handling. Hvis du bruker en URI til et slikt formål, må du bruke Skype-merkevareelementene tilgjengelig på http://developer.skype.com/skype-uris/branding for å identifisere den handlingen og slik bruk blir regulert av disse varemerkeretningslinjene og eventuelle andre retningslinjer som vi måtte publisere (og som kan endres fra tid til annen).

(i) Bruk av maskinvarepartnere

Maskinvarepartnere kan bruke visse Skype-merkevareelementer avhengig av hvorvidt de har gjennomgått og bestått Skypes sertifiseringsprosess eller ikke:

(i) SkypeKit-program, "plugged into Skype™": Du kan søke om å bli del av SkypeKit-programmet ved å gå til Skype Developer-nettstedet på http://developer.skype.com og be om en invitasjon. Hvis du godtas og produktet tilfredsstiller testkriteriene, har du rett til å bruke begrepet "plugged into Skype™" til å beskrive produktets kompatibilitet med Skype forutsatt at det inkluderer en programvarekomponent innebygd i en programvarekomponent bygd med SkypeKit. Du får også tillatelse til å bruke logoen for "plugged into Skype" (som vist på Skype Developer-nettstedet på http://developer.skype.com/skypekit) på produktet, emballasjen, nettstedet og markedsføringsmaterialet ditt. All slik bruk må være i henhold til de forskjellige retningslinjene for markedsføring på SkypeKit-sidene. Du må ikke kalle produktet din Skype, noe lignende til Skype eller bruke Skype-logoen.

(ii) Tilbehørsprogram: Visse maskinvarepartnere har inngått avtaler med Skype som tillater bruk av noen av Skype-merkevareelementene. De avtalene regulerer rettighetene deres til bruk av de Skype-merkevareelementene.

(j) Bruk av tilknyttede partnere

Hvis du er deltaker i Skype-tilknyttet-ordningen, har du rett til å bruke visse Skype-bannere og Skype-lenker (siden det begrepet er definert i Skype-tilknyttet-avtalen), men slik bruk tillates bare i henhold til vilkårene for Skype-tilknyttet-avtalen og disse retningslinjene

4. Slik bruker du Skype-merkevareelementene på riktig måte

(a) Generelle regler gjelder for enhver som bruker hvilke som helst av Skype-merkevareelementene

 • Kontroller at du staver Skype-merkevareelementene på riktig måte – se listen over Skype-varemerker på slutten av dette dokumentet for å finne riktig stavemåte.
 • Kontroller at du skiller ut Skype-merkevareelementene fra omkringliggende tekst eller bakgrunn slik at de skiller seg ut.

 
 • Gjør ett av følgende for ordmerkene:
 1. Bruk stor forbokstav for merket, Skype™;
 2. La hele merket ha store bokstaver eller være i kursiv, skype™, SKYPE™; eller
 3. Sett hele merket i anførselstegn, ”skype™”.
 • Bruk ordmerker kun som adjektiv, du kan for eksempel bruke ordmerket etterfulgt av en beskrivende generisk term, for eksempel Skype™-programvare. Du kan ikke bruke Skype-ordmerker som verb.
 • Bruk det relevante varemerkesymbolet. Du skal bruke symbolet ™ til å varsle om at vi hevder varemerkerettigheter i Skype-merkevareelementer.
 • Kontroller at enhver henvisning til Skype er sannferdig, rimelig og ikke villedende eller på noen måte upassende, som fastslått av Skype.
 • Vis ikke noen Skype-merkevareelementer som de mest fremtredende elementet på nettstedet ditt eller noe annet sted.
 • Følg disse retningslinjene.

(b) Hvis du har uttrykkelig avtale/tillatelse til å bruke noen Skype-merkevareelementer

 • Hvis du henviser til noen Skype-merkevareelementer, må du inkludere følgende kunngjøring i leselig skrift når du bruker Skype-merkevareelementer i trykt materiell

”[List opp Skype-merkevareelementene som brukes] er [et] varemerke[r] tilhørende Skype [og brukes med tillatelse fra Skype Limited].”

(c) Hvis du ikke har vår uttrykkelige avtale/tillatelse til å bruke noe av Skype-merkevareelementene, men faller inn under ett av de begrensede unntakene angitt i Avsnitt 4

 • Hvis du henviser til noen Skype-merkevareelementer, må du inkludere følgende kunngjøring i leselig skrift når du bruker Skype-merkevareelementer i trykt materiell:

”[List opp Skype-merkevareelementene som brukes] er [et] varemerke[r] tilhørende Skype og [gi navnet på henvisende bruker] er ikke tilknyttet, sponset, gitt tillatelse eller på annen måte forbundet med Skype-gruppen av selskaper.”

5. Bruk som er uttrykkelig forbudt av Skype

 • Du må ikke bruke Skype-merkevareelementer med mindre du har uttrykkelig avtale/tillatelse fra Skype eller bruken din på annen måte er tillatt ifølge disse retningslinjene.
 • Du skal ikke produsere, selge eller gi bort reklameprodukter, som T-skjorter eller kopper som er utstyrt med noe Skype-merkevareelement, inkludert logoer, med mindre du innehar uttrykkelig skriftlig lisens fra Skype.
 • Du må aldri henvise til Skype på en måte som kan villede noen til å tro at bruken din er sponset, tilknyttet, gått god for av Skype eller på annen måte økonomisk forbundet med Skype eller som kan tolkes som at innhold vist av deg er godkjent av, eller står for synspunktene eller meningene til Skype med mindre du har fått dette skriftlig godkjent av Skype.
 • Du må ikke inkludere noe Skype-merkevareelement, eller noen variasjon av dem, inn i egne produktnavn, tjenestenavn, varemerker, logoer, selskapsnavn, domenenavn, metamerker, reklameord (AdWords), nøkkelord eller søkebegreper, osv.
 • Du må aldri endre eller modifisere Skype-merkevareelementene, for eksempel gjennom å legge til eller ta vekk bindestreker, kombinere ord eller bruke forkortelser. Endring av logoene våre, for eksempel, endre fargene eller dimensjonene eller på noen annen måte modifisere dem på noe vis er også forbudt.

 
 • Du må ikke ta i bruk merker, logoer eller noen andre elementer som er til forveksling like Skype-merkevareelementene og du skal ikke markedsføre noe produkt eller tjeneste under et navn som er til forveksling lik produktene våre.
 • Du må ikke kopiere eller imitere Skypes design eller preg eller "utseendet og følelsen" til noe Skype-merkevareelement eller nettstedet www.skype.com, inkludert (men ikke begrenset til) fargekombinasjoner, grafikk, lyder, bilder, tilstedeværelsesikoner, skrifttyper eller stilisering brukt av Skype (eller noe liknende til dem).
 • Du må ikke bruke Skype-merkevareelementer på en måte som er krenkende, villedende, urimelig, injurierende eller obskønt eller på annen måte upassende, som fastslått av Skype etter eget skjønn.
 • Du må ikke bruke Skype-merkevareelementene i forhold til produkter eller tjenester eller på nettsteder som kan anses for å være seksuelt eksplisitte, vulgære, profane, krenkende, obskøne, injurierende, ærekrenkende, bakvaskende eller på annen måte ulovlig, religiøst eller rasemessig krenkende, eller som på annen måte fremmer hat mot enkeltpersoner eller grupper; eller som bryter noen gjeldende lov eller på annen måte er tvilsomt i henhold til Skype, som fastslått av Skype etter eget forgodtbefinnende.
 • Du må ikke registrere domenenavn og Internett-nøkkelord som inneholder ordet ”skype”, eller noe som høres eller ser ut som det, som ”scipe”, ”scype”, ”skipe”, ”sykpe”, osv. Dette inkluderer både latinske og ikke-latinske tegnsett, både generiske og landkodemessige toppnivådomenenavn (henholdsvis ”gTLD” og ”ccTLD”) og gjelder på alle nivåer av domenenavnsystemets (”DNS”) hierarki. Dette forbudet gjelder også for alle tvetydige ikke-engelske oversettelser, avskrifter og translitterasjoner, hvorvidt de er integrert i noe ”internasjonalisert domenenavn” (”IDN”) eller på annen måte. Bruken eller registreringen din for eksempel av domenenavn som ”sykpe.com”, ”skypeapplication.net” eller ”scipe-application.fr” (dvs. registreringer på andre nivå); ”skype.xyz.com”, ”skype.xyz.123.org” eller ”skype.xyz.123.net.cn” (registreringer på henholdsvis tredje, fjerde og femte nivå); samt ”application.scipe” (registreringer på første nivå) og ”xn--[skype_translation].[idn]” er alle sammen uttrykkelig forbudt.

6. Liste over utvalgte Skype-varemerker (som kan oppdateres fra tid til annen)

Ordmerker:

 • Skype™
 • Skype™ AccessWiFi™
 • Skype To Go™
 • SkypePhone™
 • Skype Certified ™
 • Skype Connect™
 • Skype Manager™
 • Silk™

 

Logoer:

 • Skype-logoen
   

   

 • S-logoen
   

   

7. Generelt

 • Skype forbeholder seg retten til når som helst å endre disse retningslinjene. Skype forbeholder seg også retten til å trekke tilbake tillatelsen til eller på annen måte forby bruken din av Skype-merkevareelementer hvis slik bruk ikke er i tråd med disse retningslinjene og andre vilkår vi angir fra tid til annen. Skype skal ikke være erstatningsansvarlig for noe tap/skade forårsaket av endring av disse retningslinjene.
 • DU ERKJENNER UTTRYKKELIG AT DU HAR LEST DISSE RETNINGSLINJENE FOR SKYPE-VAREMERKE OG FORSTÅR RETTIGHETENE, FORPLIKTELSENE, VILKÅRENE OG BETINGELSENE SOM ER ANGITT I DETTE DOKUMENTET. VED Å BRUKE NOE SKYPE-MERKEVAREELEMENT SAMTYKKER DU UTTRYKKELIG I Å VÆRE BUNDET AV DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE.

© Skype – Sist oppdatert: Februar 2015