Ringing til telefoner og mobiler i USA og Canada er inkludert i minuttpakken til USA og gjenstand for en bruksgrense på 5000 minutter i måneden per minuttpakke til USA. Maksimumsvarigheten for en samtale ved bruk av minuttpakken til USA er 12 timer. Antallet minuttpakker til USA kan ikke overskride antallet Skype Connect-kanaler som du har kjøpt for en Sip-profil. Minuttene inkludert i minuttpakken til USA, kan ikke overføres fra en måned til den neste og går tapt hvis de ikke brukes opp i løpet av den måneden. Så snart minuttene inkludert i minuttpakken din til USA er brukt opp vil eventuelle ytterligere samtaler som ringer gjennom Skype Connect belastes til Skype Connects standard ringesatser og faktureringsintervaller.

Ringing til amerikanske og kanadiske numre som begynner med følgende sifre inngår ikke i minuttpakken til USA. Listen over disse numrene kan endres når som helst. Gjeldende liste over telefonnumre som begynner med sifre som ikke er inkludert i minuttpakken til USA publiseres også på http://www.skype.com/go/business.sip.pricing. Hvis du ringer til amerikanske og kanadiske numre som begynner med disse sifrene, belastes de til Skype Connects standard ringesatser:

218632xxxx, 605475xxxx, 605477xxxx, 605562xxxx, 641213xxxx, 641235xxxx, 641237xxxx, 641262xxxx, 641264xxxx, 641308xxxx, 641309xxxx, 641388xxxx, 641395xxxx, 641398xxxx, 641410xxxx, 641453xxxx, 641509xxxx, 641551xxxx, 641570xxxx, 641608xxxx, 641612xxxx, 641654xxxx, 641665xxxx, 641696xxxx, 641739xxxx, 641749xxxx, 641795xxxx, 641826xxxx, 641827xxxx, 641865xxxx, 641962xxxx, 641982xxxx, 641983xxxx, 641985xxxx, 641992xxxx, 760569xxxx, 951262xxxx, 6057154xxxx, 6412104xxxx, 6413152xxxx, 6413155xxxx, 6413158xxxx, 6415525xxxx, 6417102xxxx, 6417105xxxx, 6417108xxxx, 6417132xxxx, 6417133xxxx, 6417134xxxx, 6417135xxxx, 6417138xxxx, 6417150xxxx, 6417153xxxx, 6418162xxxx, 6418163xxxx, 6418164xxxx, 6418165xxxx, 6418168xxxx, 7122276xxxx, 7124396xxxx, 7124510xxxx, 7124511xxxx, 7124512xxxx, 7124513xxxx, 7124514xxxx, 7124515xxxx, 7124516xxxx, 7124517xxxx, 7124720xxxx, 7124756xxxx, 7125416xxxx, 7125686xxxx, 7127256xxxx, 7127266xxxx, 7127379xxxx, 218237xxxx, 218339xxxx, 218486xxxx, 218548xxxx, 218844xxxx, 218862xxxx, 218895xxxx, 218936xxxx, 219632xxxx, 712432xxxx, 2096471xxxx, 5595461xxxx, 7123387xxxx, 7123388xxxx, 7605690xxxx, 7605691xxxx, 7605692xxxx, 7605694xxxx, 7605696xxxx, 7605697xxxx, 7605821xxxx, 8053601xxxx, 9512620xxxx, 9512621xxxx, 9512622xxxx, 9512623xxxx

Skype Connect er beregnet på vanlig ringing for bedrifter og ikke for massemarkedsføringssamtaler med samtalevarighet på under 6 sekunder. Skype kan overvåke med henblikk på massesamtaler av kort varighet og forbeholder seg retten til å inndra bruken av minuttpakker til USA med umiddelbar virkning hvis Skype har mistanke om at minuttpakken til USA brukes på den måten.

Skype forbeholder seg retten til når som helst å endre disse reglene for rettferdig bruk. Endringene trer i kraft når de publiseres på Skype-nettstedet. Din fortsatte bruk av minuttpakker til USA etter publisering av den reviderte versjonen skal utgjøre ditt samtykke til å være bundet av vilkårene og betingelsene i de reviderte reglene for rimelig bruk.

Sist oppdatert i juli 2011.