Skype One Microsoft Place, South County Business Park,
Microsoft Ireland Operations Limited Leopardstown, Dublin 18, Irland
[23.11. 2020] For klager, sjå https://support.microsoft.com/en-ie/assistKontraktsamandrag

  • Dette kontraktsamandraget gir hovudelementa i dette tenestetilbodet slik EU-lova krev (1).

  • Det hjelp til å gjere ei samanlikning mellom tenestetilbod.

  • Fullstendig informasjon om tenesten vert gjeven i andre dokument.
     

Tenester

Skype er ein kommunikasjonsapp som leverer video-chat og taleoppringingar mellom datamaskinar, nettbrett, mobilapparat, Xbox One-konsollar og smartklokker over internett. Skype leverer også umiddelbar melding, noko som gjer det mogleg for brukarar å sende tekst, video, lyd og bilete. Skype mogleggjer også videokonferanseoppkallingar.

Pris

Å ringe Skype-kontaktar på Skype er alltid gratis, men Skype sett også brukaren i stand til å ringe ein mobiltelefon eller fasttelefon gjennom Skype. Desse oppringingane krev Skype Credits eller eit Skype to Phone-abonnement. Nedanfor er lenkene som forklarer prisfastsettinga for kvar av dei. For kvar lenke vert vilkåra for planane presentert før utsjekking og kvart sett med vilkår oppgir at gebyrer vert ilagde, når brukaren vert belasta og når brukaren bør kansellere tenesta for å unngå eit fornyingsgebyr.

Skype Credits: https://www.skype.com/en/credit/

Skype to Phone: https://secure.skype.com/en/international-calls

Brukaren kan også aktivere eit Skype-reservert nummer for å ta imot oppringingar på dette nummeret:

Skype Number: https://secure.skype.com/en/skype-number/

Varigheit, fornying og opphør

Ingen minste kontraktvarigheit for Skype-tenester som ikkje involverer oppringing til eller frå eit telefonnummer. Skype to Phone og Skype Number-abonnement vert tilbydne for 1, 3 eller 12 månader. Desse abonnementa gjentar seg automatisk men kan når som helst kansellerast utan gebyr fram til tre dagar før neste fornyingsdato. Ei kansellering innanfor tredagarsperioden før ein kommande fornyingsdato vil gjerast gjeldande for den følgjande fornyingsperioden.

Funksjonar for sluttbrukarar med funksjonshemmmingar

Microsoft utformar og bygger sine elektroniske kommunikasjonstenester under omsyn til globale standarder for tilgjengeligheit som for eksempel ETSI EN 301 549. Fleire detaljar om Microsofts forplikting til tilgjengeligheit finn du på https://www.microsoft.com/accessibility. I tillegg finn du informasjon om tilgjengeligheitsfunksjonar for Skype på https://support.skype.com/en/faq/FA12371/what-accessibility-features-are-available-for-skype

(1)

Artikkel 102(3) i EU-direktiv 2018/1972 fra Europarlamentet og Rådet av 11. desember 2018 som etablerte dei europeiske retningslinene for elektronisk kommunikasjon (EECC) (OJ L 321, 17.12.2018, p. 36).