Retningslinjene for rimelig bruk for Skype er utarbeidet for å unngå svindel og misbruk av produktene våre. Skype-produkter er bare for personlig bruk i henhold til tjenesteavtalen til Microsoft og disse retningslinjene for rimelig bruk (rettmessig bruk). Nedenfor finner du en ikke uttømmende liste over praksiser som ikke anses som rettmessig bruk:

  • bruk av abonnementer til telefonsalg eller telefonsentral
  • videresalg av abonnementsminutter
  • deling av abonnementer mellom brukere, enten via et PBX-system, en telefonsentral, en datamaskin eller på andre måter
  • ringing av numre (enten enkeltvis, sekvensielt eller automatisk) for å generere inntekt for deg selv eller andre som følge av ringing, annet enn for egen forretningskommunikasjon
  • uvanlige ringemønstre som ikke er i tråd med normal individuell abonnementsbruk, for eksempel regelmessige samtaler av kort varighet eller anrop til flere numre i løpet av kort tid

Andre praksiser kan være aktuelle når det gjelder å avgjøre om det er rettmessig bruk, og Skype forbeholder seg retten til å vurdere enhver form for ulovlige, forbudte, unormale eller uvanlige aktiviteter når vi skal avgjøre dette. Skype kan etter eget forgodtbefinnende avslutte kundeforholdet med deg eller avslutte kontoen din umiddelbart hvis det oppdages at du bruker produktet på en måte som bryter med disse retningslinjene for rimelig bruk.

Abonnementer

I samsvar med disse retningslinjene for rimelig bruk tillater Skype sine ubegrensede abonnementer ubegrenset ringing til fasttelefoner i de aktuelle abonnementslandene (unntatt spesialnumre, betalingsnumre, tjenestenumre og ikke-geografiske numre) i tidsperioden angitt på kjøpstidspunktet. Der det er angitt på kjøpstidspunktet, kan ubegrenset ringing til mobiltelefoner også være inkludert. Etter fire timer brytes forbindelsen for alle samtaler, og du må slå nummeret på nytt.

Gruppevideosamtaler

Gruppevideosamtaler er underlagt en grense for rimelig bruk på 100 timer per måned, med maksimalt ti timer per dag og med en grense på fire timer per videosamtale. Når disse grensene er nådd, vil videoen skru seg av, og samtalen gjøres om til en lydsamtale. Hvis en av deltakerne i gruppevideosamtalen ikke har en versjon av Internett-kommunikasjonsprogramvaren som støtter gruppevideosamtaler, fungerer samtalen bare som lydsamtale for vedkommende. Antall deltakere som kan være med på gruppevideosamtalen, varierer fra 3 til maksimalt 50, avhengig av enhet og systemkrav. Du finner mer informasjon på www.skype.com/go/gvc.

Bruk av Skype-kredit ved anrop til mobil- og fasttelefoner

Etter fire timer brytes forbindelsen for alle samtaler, og du må slå nummeret på nytt. En ny tilkoblingsavgift blir belastet når du slår nummeret på nytt.

SMS

Hver SMS-melding har en maksimal lengde på 160 tegn. Hvis du skriver en lengre melding, blir denne delt opp i flere meldinger, og du blir belastet deretter for hver melding som sendes. Hvis du sender SMS-meldinger til mer enn én person, blir du belastet for hver SMS-melding som sendes til hver mottaker. Hvis Skype (av en hvilken som helst grunn) ikke kan sende SMS-meldingen, fortsetter Skype å prøve å sende meldingen i opptil 24 timer, og hvis vi ikke klarer å få levert meldingen innen denne tidsfristen, blir belastningen for meldingen automatisk tilbakebetalt til din Skype-kreditsaldo.

Videobeskjeder

I samsvar med disse retningslinjene for rimelig bruk er det ingen grense for antall videobeskjeder du kan sende. Hvis du ikke har et Skype Premium-abonnement, beholdes videobeskjeder i minst seks måneder fra datoen de ble sendt, og de kan utløpe etter dette.

Noteringsoverføringer

Noteringsoverføringer varer maksimalt i 60 minutter. Hvis du vil snakke lenger, må du ringe opp på nytt.