Skypes personvernerklæring

Skype Privacy Policy

Skype forplikter seg til å respektere personvernet ditt og beskytte personopplysningene, trafikkdataene og kommunikasjonsinnholdet.

Denne personvernerklæringen er utarbeidet for å hjelpe deg å forstå hvordan Skype bruker og verner informasjonen du angir ved bruk av Skypes Internett-kommunikasjon, Skypes nettsteder og/eller Skypes produkter.

Vær oppmerksom på at Skype nå er en del av Microsoft.

1. HVA SLAGS OPPLYSNINGER INNHENTER OG BRUKER SKYPE?

Skype kan innhente og bruke informasjon om deg, inkludert (men ikke begrenset til) informasjon i følgende kategorier:

(a) Identifiserende opplysninger (for eksempel navn, brukernavn, adresse, telefonnummer, mobilnummer, e-postadresse).

(b) Profilinformasjon (for eksempel alder, kjønn, hjemland, foretrukket språk og all annen informasjon du velger å gjøre tilgjengelig for andre som en del av Skype-brukerprofilen, som beskrevet nærmere i avsnitt 6).

(c) Elektroniske identifiserende opplysninger (for eksempel IP-adresser, informasjonskapsler).

(d) Bank- og betalingsinformasjon (for eksempel kredittkortinformasjon, kontonummer).

(e) Samtalekvalitet og resultater fra spørreundersøkelser.

(f) Informasjon om hvordan du bruker og samhandler med Skypes programvare, produkter, nettsteder og markedsføringskommunikasjon (inkludert informasjon om datamaskin, plattform, enhet og tilkobling, ytelsesinformasjon for klienten, feilrapporter, enhetsfunksjoner, båndbredde, statistikk for sidevisninger, besøkte steder og trafikk til og fra nettstedene, nettlesertype samt registrering av Skype-aktiverte WiFi-soner og bruksstatistikk).

(g) Produkter eller tjenester som er bestilt og levert.

(h) URL-adressen til videoer du har valgt å vise i humørmeldingen din.

(i) Skypes testsamtaler til ECHO123 (som tas opp og spilles av for brukeren for deretter å slettes).

(j) Kontaktlisten din og tilknyttede data (du kan velge om du vil at Skype skal bruke kontaktlister fra andre tjenester til å fylle ut Skype-kontaktlisten din).

(k) Brukernavn og passord til andre e-postkontoer du har, der du har opplyst om disse og bedt oss om å søke etter vennene dine på Skype (vær oppmerksom på at Skype verken lagrer denne informasjonen etter fullført søk eller bruker den til noe annet formål).

(l) Korrespondanse mellom deg og Skype.

(m) Trafikkdata (data som behandles for å formidle kommunikasjon eller fakturering av denne, inkludert, men ikke begrenset til, anropets varighet, nummeret som ringte opp, og nummeret som ble oppringt).

(n) Innhold i kommunikasjon med direktemeldinger, talepost og videobeskjeder (se avsnitt 12).

(o) Plasseringsinformasjon, som er avledet fra mobiloperatøren eller fra den mobile enheten du bruker, og som beskrevet mer detaljert i avsnitt 16 nedenfor.

(p) Informasjon om mobilenheten, for eksempel produsentnavn, enhetens modellnummer, operativsystem og mobiloperatørens nettverk.

(q) Plasseringsinformasjon, enhetsidentifikatorer og standardidentifikatorer for WiFi-nettverkene enheten oppdager, når du søker etter eller kobler til en WiFi-sone.

(r) Tilgangstokener for andre kontoer du knytter til Skype-kontoen din (for eksempel en Microsoft- eller Facebook-konto), som er som en elektronisk nøkkel levert av tjenesten, som brukes til autentisering i stedet for passord.

2. HVORDAN BRUKER SKYPE DISSE OPPLYSNINGENE, OG TIL HVILKE FORMÅL?

Hovedformålet vårt ved innsamling av opplysningene er å kunne tilby deg en sikker, knirkefri og effektiv opplevelse som er tilpasset dine behov. Skype innhenter og bruker, eller får tredjepartsleverandører som opptrer på vegne av Skype, til å innhente og bruke, personopplysninger om deg slik det er tillatt eller nødvendig for å:

 • tilby Internett-kommunikasjon, videodeling andre produkter, spesielt for å formidle kommunikasjonen og videoene du og andre lager ved hjelp av Skype-programvaren og/eller Skype-produktene
 • endre og tilpasse Skype-funksjoner og -funksjonalitet
 • ta i mot, behandle eller levere bestillinger som er gjort via våre nettsteder, fakturere deg eller informere deg om status for bestillingen
 • tilby deg andre produkter (som beskrevet når vi innhenter informasjonen)
 • gi deg kundestøtte og feilsøke problemer
 • sammenligne informasjon med tanke på nøyaktighet
 • informere deg om produktoppdateringer og -feil
 • be om tilbakemelding eller deltakelse i spørreundersøkelser på nettet
 • løse tvister
 • bekrefte identiteten din
 • tilpasse, måle og forbedre Skypes programvare og nettsteder samt andre Microsoft-produkter og -tjenester
 • forbedre søkefunksjonen vår og hjelpe deg med å finne og kontakte andre Skype-brukere på en enklere og mer nøyaktig måte
 • organisere og gjennomføre Skypes markedsførings- eller kampanjeoperasjoner/-tilbud, konkurranser, spill og lignende arrangementer
 • tilby bestemte programmer, funksjoner og nettsteder fra Skype, kostnadsfritt ved hjelp av reklame (du finner nærmere opplysninger i del 5)
 • beskytte dine og Skypes interesser, spesielt med tanke på å håndheve bruksvilkårene våre og forhindre og bekjempe bedrageri (samlet kalt "formålene").

3. FREMLEGGING AV DINE PERSONOPPLYSNINGER

Med unntak av det som er angitt nedenfor, kommer ikke Skype til å selge, leie ut, utveksle eller på andre måter overføre noen person- og/eller trafikkdata eller noe kommunikasjonsinnhold til noen utenfor Microsoft og deres tilknyttede datterselskaper og andre samarbeidspartnere uten din uttrykkelige tillatelse, med mindre gjeldende lov eller en domstolsavgjørelse tvinger Skype til å gjøre dette. Vær oppmerksom på at opplysninger du frivillig offentliggjør på brukerprofilen din, eller som du legger frem i et forum, diskusjoner eller kommentarer, vil være offentlig tilgjengelige og kan leses av andre.

Vi kan åpne, fremlegge og beholde personlige data, inkludert privat innhold (for eksempel innholdet ditt i direktemeldinger, lagrede videobeskjeder, talepost eller filoverføringer), når vi er i god tro om at dette er nødvendig for å: overholde gjeldende lov eller svare på gyldige rettslige prosesser fra kompetente myndigheter, inkludert fra politiet eller andre offentlige myndigheter, beskytte kundene våre, for eksempel for å forhindre søppelpost eller forsøk på å svindle våre brukere, eller for å bidra til å hindre dødsfall eller alvorlige personskader, bruke og ivareta sikkerheten for våre nettsteder, produkter og tjenester, inkludert forhindre eller stoppe et angrep på våre datasystemer eller nettverk, eller beskytte våre rettigheter eller eiendom, inkludert håndheve vilkårene som regulerer bruk av våre nettsteder, produkter eller tjenester. Hvis vi mottar informasjon som indikerer at noen bruker produktene våre til å overføre åndsverksrettigheter som er stjålet, eller Skypes eller Microsofts fysiske eiendom, vil vi imidlertid ikke undersøke kundens private kommunikasjon eller dokumenter selv, men vi kan henvise saken til politiet.

Hvis det er nødvendig, kan Skype av og til dele personopplysningene og trafikkdataene dine med Skype-gruppens firmaer, operatører, tilknyttede tjenesteleverandører og/eller agenter, i den hensikt å tilby deg Skype-produkter du har bedt om. Dette kan for eksempel være leverandøren av PSTN-VoIP-gatewayen, leverandører av WiFi-tilgang, distributører av Skype-programvare og/eller Skypes produkter og/eller tredjeparts finansinstitusjoner eller andre leverandører av betalingstjenester, e-postlevering, analytiske tjenester, kundestøtte eller vertstjenester. Skype vil alltid kreve at disse tredjepartene tar de nødvendige organisatoriske og tekniske forholdsreglene som skal til for å beskytte personopplysningene og trafikkdataene dine samt overholde gjeldende lovgivning.

Noen Skype-produkter kan (i) ha flere merker, (ii) bli gjort tilgjengelige via nettstedet til et partnerfirma og/eller (iii) bli støttet gjennom et partnerfirma. Hvis du registrerer deg for eller bruker slike produkter, samtykker du i både Skypes og partnerfirmaets bruk av persondata som innhentes i forbindelse med produktet, og du forstår at partnerfirmaets bruk av persondata kan være underlagt personvernerklæringen til partnerfirmaet. Skype kan tilby produkter i forbindelse med andre nettsteder eller tjenester, eller de kan samarbeide med andre Internett-tjenester om å gi deg de kombinerte resultatene av begge produktene/tjenestene eller ytterligere tjenester og fordeler. Hvis du har gitt ditt samtykke til det, kan Skype sammenstille din og dine kontakters e-postadresser med e-postadresser du har gitt til tredjeparts nettsteder/tjenesteleverandører, for å fastslå om du kan dra fordel av det kombinerte tilbudet.

Hvis du er medlem av Skype Manager, kan Skype Manager-administratoren få tilgang til detaljert informasjon om aktiviteten din på Skype-kontoen, inkludert trafikkdata og detaljer om kjøp og nedlastinger du har foretatt, hvis du har samtykket til slik tilgang. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ved å endre innstillingene på kontosiden din på www.skype.com. Hvis du angir personopplysninger, inkludert navn og stillingsbetegnelse, som skal inkluderes i Skype Manager-katalogen, bekrefter du at andre medlemmer av Skype Manager kan se slike opplysninger.

Skype, Skypes lokale partner eller operatøren eller selskapet som tilrettelegger kommunikasjonen din, kan levere personopplysninger, kommunikasjonsinnhold og/eller trafikkdata til en relevant juridiske myndighet, politimyndighet eller offentlige myndighet som rettmessig ber om slik informasjon. Skype vil gi all rimelig assistanse og informasjon for å oppfylle slike forespørsler, og du samtykker herved i slik fremlegging.

Informasjon som samles inn av eller sendes til Skype og/eller Microsoft, kan lagres og behandles i USA eller andre land der Microsoft eller Microsofts tilknyttede selskaper, datterselskaper eller tjenesteleverandører har fasiliteter. I denne forbindelse, eller med hensyn til deling eller fremlegging av informasjon i henhold til denne paragraf 4, forbeholder Skype seg retten til å overføre opplysninger utenfor landet du bor i. Når du bruker Skype-programvaren, Skypes nettsteder eller Skype-produkter, samtykker du i enhver slik overføring av opplysninger utenfor hjemlandet ditt. Microsoft retter seg etter Safe Harbor-prinsippene som er utviklet av det amerikanske handelsdepartementet, og som omhandler innsamling, bruk og oppbevaring av data fra Den europeiske union, Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet og Sveits. Hvis du vil vite mer om Safe Harbor-programmet og se sertifiseringen vår, kan du gå til www.export.gov/safeharbor.

Etter hvert som Microsoft videreutvikler virksomheten, kan Microsoft selge eller kjøpe datterselskaper eller virksomheter. I transaksjoner der Skype eller en vesentlig del av Skypes aktiva blir overtatt av en tredjepart, kommer personopplysninger om Skypes brukere vanligvis til å være en del av de forretningsaktivaene som overføres. Vi forbeholder oss retten til å inkludere personopplysningene dine i enhver slik overføring til en tredjepart.

4. HVA ER INFORMASJONSKAPSLER OG GIF-FILER, OG HVORDAN BRUKER SKYPE DEM?

Nøkkelpunkter

Når du bruker Skypes nettsteder og/eller programvare, samtykker du i bruken av informasjonskapsler. Du kan når som helst velge å avvise informasjonskapsler ved å endre nettleserinnstillingene (hvis det tillates i nettleseren), ved å avslutte bruken av Skypes nettsteder og/eller programvare, eller ved å bruke gjeldende reserveringsfunksjoner. Vær oppmerksom på at enkelte funksjoner bare er tilgjengelige ved bruk av informasjonskapsler. Hvis du avviser informasjonskapsler, kan det hende at disse funksjonene ikke er tilgjengelige for deg.

4.1 Hva er informasjonskapsler og GIF-filer?

4.1.1. Informasjonskapsler

Informasjonskapsler er små filer som inneholder en streng med tegn (tekst) som sendes til nettleseren fra en server på et nettsted. Informasjonskapselen kan inneholde en unik identifikator, men den inneholder ikke personlig identifiserbar informasjon som navn eller e-postadresse. Skype kan bruke informasjonskapsler når du besøker Skypes nettsteder, bruker Skypes programvare eller besøker andre nettsteder der Skype viser annonser. Nettleseren i Skypes programvareklient eller Internett-leseren lagrer informasjonskapselen på datamaskinens harddisk, og nettstedet kan få tilgang til informasjonskapselen neste gang du besøker stedet. Andre nettsteder kan også sende informasjonskapsler til nettleseren din, men nettleseren vil ikke la disse nettstedene få se data fra Skypes informasjonskapsel.

En vanlig Skype-informasjonskapsel kan se omtrent slik ut:
SC=LC=en:CCY=EUR:CC=UK:TZ=+1:VER=0/1.3.0.13/:TS=1105405660:TM=103841368

SC står for Skype Cookie (navn på informasjonskapselen)
LC er språkpreferansen for nettstedet vårt
CCY er valutapreferansen for nettstedet vårt
CC er en landkode
TZ er tidssone
VER er versjonen av Skype-programvareklienten som brukeren kjører
TS er tidspunktet informasjonskapselen ble angitt
TM er tidspunktet informasjonskapselen ble endret

4.1.2. Andre lignende teknologier

Skypes nettsider og klientgrensesnitt kan omfatte klare GIF-filer, websignaler, sporingspiksler og andre lignende elektroniske bilder som bidrar til å levere informasjonskapsler på nettstedene våre, og som gjør at vi kan telle hvor mange brukere som har besøkt disse sidene. I tillegg bruker vi disse bildene i HTML-baserte e-postmeldinger for å fortelle oss hvilke e-postmeldinger som har blitt åpnet og hvilke handlinger som er utført, og for å gjøre det mulig for oss å gjenkjenne deg og forstå aktiviteten på nettstedene våre som et resultat av disse handlingene. Dette gjør at vi kan måle effektiviteten av bestemte typer kommunikasjon og spore effektiviteten til markedsføringskampanjer. Vi kan også skreddersy nettopplevelsen din og gi anbefalinger basert på aktiviteten din.

4.2 Hvilken type informasjonskapsler brukes av Skype?

Skype bruker øktinformasjonskapsler, varige informasjonskapsler og lokalt delte objekter (Flash-informasjonskapsler).

Øktinformasjonskapsler er midlertidige informasjonskapsler, eller unike identifikatorer, som er knyttet til nettleseren i den tiden du besøker Skypes nettsteder eller området i Skypes programvareklient. Når du lukker nettleseren, forsvinner IDen for øktinformasjonskapselen, og informasjon om besøket ditt beholdes ikke.

Varige informasjonskapsler beholdes i nettleseren også etter at du har lukket den, og de kan brukes av nettleseren når du senere besøker nettstedet.

Lokalt delte objekter, eller Flash-informasjonskapsler, er informasjonskapsler som skrives med Adobe Flash-teknologi. Disse informasjonskapslene lagres på datamaskinen på samme måte som andre informasjonskapsler, men de kan ikke administreres på samme måte på nettlesernivå.

4.3 Skypes bruk av informasjonskapsler

Skype bruker egne informasjonskapsler til en rekke formål, blant annet til følgende:

1. Gjenkjenne deg når du logger på og forstå hvordan du kom til nettstedet vårt, slik at vi kan sørge for å gi deg relevant kundeinnhold og informasjon. Eksempel:

 • Hvis du kom til nettstedet vårt ved å klikke en kobling for å finne ut mer om abonnementspakker i USA, kan vi sørge for at du ser innhold som er relevant for disse tilbudene.
 • Vi kan gjenkjenne tidssonen du befinner deg i, slik at anropsloggene vises på riktig måte.
 • Hvis det siste kjøpet ditt var inkludert MVA, kan vi sørge for at du alltid får MVA inkludert i prisen.
 • Hvis informasjonskapselen ble angitt for lenge siden, vet vi at du ikke er en ny bruker, og da vil vi ikke vise deg innhold som er beregnet på nye brukere, for eksempel hvordan du bruker Skypes nettsider.

2. Huske dine valgte innstillinger, for eksempel:

 • språket du velger å bruke på nettstedet
 • valutaen du ønsker å se priser i

3. Bekjempe svindel.

4. Informere Skype om hvilken versjon av Skype-programvareklienten du bruker, slik at vi kan tilby deg nye programvareoppdateringer og føre deg til relevant hjelp.

5. Gi deg tilgang til kontoen din og kontotjenester via Skypes programvareklient.

6. Tilby interne analyser og kundeanalyser samt innhente statistikk og nøkkeltall for nettstedene våre, for eksempel totalt antall besøkende og sidevisninger.

7. Overvåke effektiviteten og resultatene til reklame- og markedsføringskampanjer samt gjennomføre spørreundersøkelser som bidrar til å forbedre produktene og nettstedene våre.

8. Iverksette sikkerhetstiltak, for eksempel tidsavbrudd når du ikke har logget på kontotjenesteområdet i løpet av en viss tidsperiode.

9. Fylle ut Skype-klienten med informasjon fra en av Skype-kontaktene dine, der denne kontakten inviterte deg til å bli med i Skype.

10. Levere videoinnhold til deg.

11. Tilby Skype-annonser som er mest relevante for deg, når du besøker andre nettsteder som viser Skype-annonser.

4.4 Informasjonskapsler fra tredjeparter

I tillegg til Skypes informasjonskapsler kan Skypes analysepartnere, reklameleverandører og tilknyttede partnere angi informasjonskapsler og få tilgang til informasjonskapsler på datamaskinen din når du bruker Skypes programvareklient eller besøker et Skype-nettsted. Skype kan også samle inn informasjon om Internett-aktivitetene dine på tvers av ulike nettsteder eller elektroniske tjenester.

4.4.1 Analyser

Skype bruker analyseverktøypartnere, inkludert Omniture, Google Analytics, HockeyApp og Flurry Analytics, til å samle inn statistisk og analytisk informasjon om hvordan brukere benytter Skypes nettsteder og programvareklienter. Disse partnerne samler for eksempel inn data om sidevisninger og klikk på nettstedene våre, søkemotorer og nøkkelord som blir brukt til å finne nettstedene våre, koblinger som åpnes fra nettstedene våre, feil- og krasjinformasjon om klientene våre og lignende informasjon. Hvis du har åpnet nettstedet vårt fra en kobling i en e-postmelding vi sendte deg, kan disse analysene brukes til effektiv målretting av e-postmeldinger vi sender til deg i fremtiden. Disse analysene brukes ikke til å spore navigeringen din til andre nettsteder.

4.4.2 Reklame

Annonsene for Skype og tredjeparter som vises i Skypes programvare, produkter og nettsteder samt nettsteder fra tredjeparter, leveres til deg av Microsoft Advertising eller andre nøye utvalgte reklamepartnere ("reklamepartnere").

Skype og deres reklamepartnere kan benytte personopplysninger som ikke identifiserer deg, som du har angitt i Skype-profilen din eller på andre måter formidlet til Skype. Eksempler på slike opplysninger er alder, kjønn, språk og hjemland samt opplysninger om ditt forhold til Skypes nettsteder, programvare og produkter. Dette benyttes til å levere annonser som kan være av større interesse for deg, og til å hjelpe oss med å føre statistikk over og forbedre resultatene til reklamekampanjene våre. Skype og våre reklamepartnere kan bruke informasjonskapsler og/eller websignaler (GIF-filer) til å samle inn disse opplysningene.

4.4.3. Partnere

Skypes partnerprogram for tilknyttede nettverkspartnere gir tredjeparter lov til å gjøre folk kjent med Skype. Våre tilknyttede partnere kan sende informasjonskapsler til datamaskinen din slik at de kan motta opplysninger (a) når du klikker på en Skype-relatert kobling på et av nettstedene til våre partnere, og/eller (b) når du foretar et kjøp på Skypes nettsted med det formål å betale provisjon til den tilknyttede partneren. Hvis du senere går direkte tilbake til Skypes nettsted, kan vår tilknyttede nettverkspartner gjenkjenne deg og belønne tredjeparten fra partnerprogrammet som henviste deg til nettstedet vårt. Disse informasjonskapslene er utenfor Skypes kontroll. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke nettstedet til vår tilknyttede nettverkspartner Commission Junction på: http://www.cj.com/privacy

4.4.4. Annet tredjepartsinnhold

Skypes nettsteder kan noen ganger inneholde kontrollprogrammer eller innebygd videoinnhold fra tredjeparter, for eksempel YouTube. Når du viser dette innholdet eller bruker kontrollprogrammet, kan det hende du godtar informasjonskapsler fra disse nettstedene. Disse informasjonskapslene er utenfor vår kontroll, og du bør se etter mer informasjon om dette på det aktuelle nettstedet.

4.5 Valg i forbindelse med informasjonskapsler

Vi anbefaler ikke at du begrenser eller blokkerer informasjonskapsler, ettersom dette kan ha innvirkning på funksjonaliteten til nettstedene og produktene våre. Hvis du likevel velger å gjøre det, kan du se de tilgjengelige alternativene nedenfor. Du finner også omfattende informasjon om informasjonskapsler på www.aboutcookies.org.

4.5.1 Informasjonskapsler i nettleseren

Alternativet Hjelp på verktøylinjen i de fleste nettleserne forklarer hvordan du kan forhindre at nettleseren godtar nye informasjonskapsler, hvordan du kan få nettleseren til å varsle deg når du mottar en ny informasjonskapsel, hvordan du sletter informasjonskapsler, eller hvordan du deaktiverer informasjonskapsler helt.

Informasjonskapsler for nettleseren i Skype-programvaren kan deaktiveres ved å gjøre følgende: Gå til Fil-menyen fra verktøylinjen i Skype-programvareklienten, velge alternativet Personvern og fjerne merket for Godta Skype-informasjonskapsler i nettleseren.

4.5.2 Lokalt delte objekter (Flash-informasjonskapsler)

Du kan administrere bruken av Flash-informasjonskapsler via http://www.macromedia.com/support/documentation/.

Du kan også administrere Flash-informasjonskapsler ved hjelp av nettleseren, avhengig av hvilken versjon av Internet Explorer (eller annen nettleser) og medieavspiller du bruker. Du kan også gå til Adobe-nettstedet på http://kb2.adobe.com/cps/526/52697ee8.html

4.5.3 Analyser

Hvis du ikke vil bruke Omniture-informasjonskapsler for analyse, kan du gå til: https://smetrics.skype.com/optout.html

Hvis du ikke vil bruke Google Analytics-informasjonskapsler, kan du gå til: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Hvis du ikke vil bruke Flurry Analytics-informasjonskapsler, kan du gå til: http://www.flurry.com/user-opt-out.html

4.5.4 Nettleserkontroller for Do Not Track og Sporingsbeskyttelse.

Enkelte nye nettlesere har innebygde Do Not Track-funksjoner. Når disse funksjonene er aktivert, sender de aller fleste av dem ut et signal eller en preferanse til nettstedene du besøker, om at du ikke ønsker å bli sporet. Selv om du har gitt uttrykk for denne preferansen, kan nettstedene (eller tredjepartsinnhold på nettstedene) fortsette å gjøre ting du kanskje vil se på som sporing. Dette avhenger av personvernpraksisene for nettstedene. Dette avhenger av personvernpraksisene for nettstedene.  Ettersom det ennå ikke finnes en felles forståelse for hvordan DNT-signalet skal tolkes, svarer ikke Microsoft på nettleserens DNT-signaler på Microsofts egne nettsteder eller elektroniske tjenester, eller på nettsteder til tredjeparter eller elektroniske tjenester hvor Microsoft leverer annonser eller innhold eller er i stand til å samle inn informasjon på andre måter.  Vi fortsetter å samarbeide med bransjen om å definere en felles forståelse for hvordan DNT-signaler skal tolkes. I mellomtiden kan brukere fortsette å velge bort målrettede annonser fra Microsoft, som angitt nedenfor.

Internet Explorer (versjon 9 og nyere) har en funksjon kalt Sporingsbeskyttelse, som bidrar til å forhindre at nettstedene du besøker, automatisk sender detaljer om besøket ditt til leverandører av tredjepartsinnhold. Når du legger til en sporingsbeskyttelsesliste, blokkerer Internet Explorer tredjepartsinnhold, inkludert informasjonskapsler, fra alle nettstedene som er oppført. Ved å begrense kall til disse nettstedene begrenser Internet Explorer også informasjonen som disse tredjepartene kan samle inn om deg. Gå til Personvernerklæring for Internet Explorer eller Hjelp for Internet Explorer hvis du vil ha mer informasjon om sporingsbeskyttelseslister og Do Not Track.

5. DINE REKLAMEVALG

Skypes nettsteder og enkelte Skype-programvareklienter tillater annonser fra tredjeparter som leveres av Microsoft Advertising og reklamepartnerne. Vi kan benytte personopplysninger som ikke identifiserer deg, som du har oppgitt til Skype. Eksempler på slike opplysninger er alder, kjønn, språk og hjemland, hentet fra Skype-profilen din, i tillegg til opplysninger om ditt forhold til og din bruk av Skypes nettsteder, programvare og produkter, for eksempel hvilke land du ringer til. Opplysningene benyttes til å levere annonser som kan være av interesse for deg, og til å hjelpe oss med å måle og forbedre resultatene for reklamekampanjene og tilbudene våre.

Disse annonsene kan også målrettes basert på annen informasjon som Microsoft Advertising samler inn utenfor Skypes nettsteder og programvare. Microsoft Advertising kan for eksempel bruke de samme informasjonskapslene for nettlesere som er angitt av Microsoft-nettsteder, til å forbedre målrettingen innenfor Skype-programvareklienten.


Hvis du vil vite mer om hvordan Microsoft Advertising innhenter og bruker informasjon til å målrette annonser på Skype og i andre produkter, inkludert hvordan Microsoft Advertising bruker Skype-informasjon som alder, kjønn og annen informasjon som innhentes som del av levering av annonser til eller på vegne av Skype, til å målrette annonser i andre produkter, kan du se personvernerklæringen for Microsoft Advertising.

Hvis du logger på Skype ved hjelp av en Microsoft-konto eller en Skype-konto du har koblet til en Microsoft-konto, kan du reservere deg mot å motta målrettede annonser fra Microsoft Advertising ved å gå til http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=286759.

Du kan også reservere deg mot å motta atferdstilpassede annonser fra Microsoft og andre reklamefirmaer ved å gå til følgende nettsteder:

 1. I USA:

 2. I Europa:

 3. I Canada:

I enkelte versjoner av Skype-programvaren som tillater målrettede annonser, kan du i tillegg reservere deg mot målrettede annonser fra Microsoft som vises i programvaren, ved å gå til personvernalternativene i programvaren eller menyen med kontoinnstillinger. Hvis du reserverer deg, vil du fremdeles motta annonser basert på hjemlandet ditt, språkvalg og IP-adresseplassering, men annen målrettet informasjon blir ikke brukt.

Under enkelte omstendigheter kan Microsoft Advertising muliggjøre plassering av reklame i Skype-programvareklienten fra andre elektroniske markedsføringsnettverk. I enkelte tilfeller kan disse tredjepartene også plassere informasjonskapsler på datamaskinen din i tillegg til å samle inn informasjon om Internett-aktivitetene dine på tvers av ulike nettsteder eller elektroniske tjenester. Disse firmaene omfatter for øyeblikket, men er ikke begrenset til: 24/7 Real Media, aCerno,Inc, AdBlade, AdConion, AdFusion, Advertising.com, AppNexus, Bane Media, Brand.net, CasaleMedia, Collective Media, Interclick, Millennial, ROI Media, SpecificMedia, Tribal Fusion, ValueClick, Yahoo!, YuMe og Zumobi. Hvis du har reservert deg mot målrettede annonser i Skype-klienten som beskrevet ovenfor, overfører ikke Skype noen profilinformasjon til slike annonseleverandører sammen med annonseforespørselen. Det kan imidlertid hende at disse tredjepartene plasserer informasjonskapsler på datamaskinen din som muliggjør deres egen målretting, og Skypes fremgangsmåte for reservering som er beskrevet ovenfor, vil derfor ikke nødvendigvis forhindre målrettede annonser fra disse firmaene. Det er mulig at disse firmaene tilbyr deg en metode for reservering mot annonsemålretting basert på informasjonskapslene sine. Du kan finne mer informasjon ved å klikke firmanavnene ovenfor og følge koblingene til nettstedene for hvert selskap. Mange av dem er også medlemmer av NAI (Network Advertising Initiative) eller DAA (Digital Advertising Alliance), som hver tilbyr en enkel metode for reservering mot annonsemålretting fra deltakende firmaer.

6. BRUKERPROFILEN DIN

Brukerprofilen din er opplysningene du skrev inn under registreringen eller senere, som vises i Skype-profilen din i Skype-programvareklienten, i Skype-søkekatalogen og på siden med personlige detaljer i kontoen din på www.skype.com. Brukerprofilen kan omfatte Skype-brukernavn, fullt navn, adresse, telefon- og mobilnumre, kjønn, fødselsdato, land, språk, URL-adressen til siden med informasjon om deg og annen informasjon du ønsker å gjøre tilgjengelig. Du får tilgang til brukerprofilen din fra Skype-menyen i Skype-programvareklienten eller via kontoen din på www.skype.com. Her kan du vise, endre eller legge til informasjon, fjerne informasjon som ikke er obligatorisk, og se personverninnstillingene for profilopplysningene dine.

7. KOBLEDE NETTSTEDER OG TREDJEPARTSPROGRAMMER

Skypes nettsteder kan inneholde koblinger som gjør at du forlater Skypes nettsted og går inn på et annet nettsted. Koblede nettsteder er ikke under Skypes kontroll, og disse nettstedene har andre personvernerklæringer. Skypes personvernerklæring gjelder bare for personopplysninger som er innhentet på nettstedene eller gjennom din bruk av Skype-programvaren og Skypes produkter og/eller ditt forhold til Skype, og Skype oppfordrer deg derfor til å være forsiktig når du angir personopplysninger på nettet. Skype påtar seg ikke noe ansvar for disse andre nettstedene.

Hvis du bruker tillegg, plugin-moduler eller tredjepartsprogrammer sammen med Skype-programvaren eller bruker tredjepartsprogrammer eller -produkter som inkluderer eller innebygger Skype-programvaren ("programmer"), kan leverandøren av disse programmene få tilgang til enkelte personopplysninger om deg. Skype verken skal eller kan kontrollere hvordan programleverandøren bruker eventuelle personopplysninger de har innhentet i forbindelse med slike programmer. Husk å lese nøye gjennom alle personvernerklæringer og andre bruksvilkår for slike programmer før du installerer dem.

8. HVORDAN BESKYTTER SKYPE PERSONOPPLYSNINGENE DINE?

Skype vil ta de nødvendige organisatoriske og tekniske forholdsreglene som skal til for å beskytte personopplysninger og trafikkdata gitt til eller innhentet av Skype, for å overholde gjeldende forpliktelser og unntak i henhold til gjeldende lovgivning. Personopplysningene og trafikkdataene dine er bare tilgjengelige for autoriserte ansatte hos Microsoft eller Microsofts tilknyttede selskaper, datterselskaper eller tjenesteleverandører som trenger tilgang til disse dataene for å kunne oppfylle forpliktelsene sine.

Skype kan bruke automatisert skanning av direktemeldinger og SMS-meldinger for å (a) identifisere mistenkt søppelpost og/eller (b) identifisere URL-adresser som tidligere har blitt flagget som søppelpost-, svindel- eller phishing-koblinger, og (c) som en del av arbeidet med å beskytte Skype-programvaren, produktene eller kundene våre. I noen få tilfeller kan Skype innhente og manuelt gå gjennom direktemeldinger eller SMS-meldinger i forbindelse med dette arbeidet. Skype kan etter eget skjønn blokkere eller forhindre levering av mistenkt søppelpost og fjerne mistenkte koblinger eller innhold fra meldinger.

9. VENNERS PERSONOPPLYSNINGER

Du er kanskje interessert i å invitere vennene dine til å bruke Skype. Hvis du vil bruke Skypes henvisningstjeneste, blir du ført til en nettside der du kan legge til én eller flere e-postadresser i et elektronisk skjema. Informasjonen som angis i dette skjemaet, brukes bare til automatisk generering av en e-postmelding til disse potensielle Skype-brukerne. Når du skriver inn e-postadressen til en venn, bekrefter du at vennen har gitt samtykke til at opplysningene sendes til oss. Skype kan identifisere deg som personen som foretok henvisningen, i invitasjonen som sendes til vennen din. Denne invitasjonen vil inneholde navnet, e-postadressen og/eller telefonnummeret ditt.

10. KONTAKT MED DEG

Fra tid til annen kan det hende at Skype ber deg om informasjon om dine brukeropplevelser. Denne informasjonen brukes til å evaluere og forbedre kvaliteten. Du er aldri forpliktet til å gi slik informasjon. All informasjon som gis frivillig i tilbakemeldingsskjemaer på nettstedet, eller enhver undersøkelse du samtykker i å gjennomføre, brukes for å kunne evaluere tilbakemeldingen og forbedre Skype-programvaren samt Skypes og Microsofts andre produkter og nettsteder.

Skype kan ta kontakt med deg for å sende deg meldinger om feil og problemer med produkter. Skype forbeholder seg videre retten til å informere deg via e-post, Skype-programvaren eller SMS om eventuelle krav i forbindelse med din bruk av Skype-programvaren, Skype-nettstedene og/eller Skype-produktene, herunder ubegrensede krav vedrørende brudd på rettighetene til tredjeparter.

Skype kan sende deg varsler via e-post eller SMS når noen har prøvd å kontakte deg. Skype kan også bruke e-post, SMS eller Skype-programvaren til å holde deg oppdatert på nyheter om Skype-programvaren og Skype-produktene du har kjøpt, og/eller til å informere deg om andre Skype-produkter eller annen informasjon knyttet til Skype. Du kan reservere deg mot slike varsler og/eller salgsfremmende (a) e-postmeldinger ved å trykke på koblingen for å stoppe abonnementet i e-postmeldingen du mottar, eller ved å endre varslingsinnstillingene på kontosiden din på www.skype.com, og (b) SMS ved å følge instruksjonene i tekstmeldingen du mottar.

Hvis du har registrert deg for eller bruker Skype-produkter som har flere merker, kan e-post- eller SMS-meldingene du mottar, være fra partnerfirmaet vårt, som kontakter deg på vegne av Skype.

11. HVORDAN KAN DU FÅ TILGANG TIL OG ENDRE PERSONOPPLYSNINGENE DINE?

Du har rett til å ha tilgang til og kunne endre personopplysningene dine, der dette er relevant. Noen av opplysningene dine kan vises og endres på nettet ved å logge på kontosiden din på www.skype.com. Vi vil svare på forespørsler om å vise, endre, utfylle eller fjerne personopplysningene dine innen rimelig tid etter at vi har bekreftet identiteten din.

Skype vil treffe alle rimelige tiltak for å imøtekomme forespørsler om sletting av personopplysninger, med mindre de må tas vare på i henhold til loven eller for lovlige forretningsformål. Vær imidlertid oppmerksom på at det noen ganger kan ta opptil to uker før Skype-IDen din forsvinner helt fra P2P-nettverket, på grunn av P2P-nettverkets tekniske natur. Opplysningene dine kan fortsatt vises i søkekatalogen i denne perioden.

12. HVOR LENGE OPPBEVARER SKYPE PERSONOPPLYSNINGENE DINE?

Skype oppbevarer opplysningene dine så lenge det er nødvendig for å: (1) innfri ethvert av formålene (som definert i paragraf 2 i denne personvernerklæringen) eller (2) overholde gjeldende lovverk, myndighetskrav og relevante pålegg fra kompetente domstoler.

Oppbevaring av direktemeldinger, talepost og videobeskjeder

Direktemeldinger (IM), talepost og videobeskjeder, inkludert alle medier du deler via meldingsfunksjonene våre, for eksempel videoer, bilder eller din posisjon på et kart (samlet kalt "meldinger"), kan lagres av Skype (a) for å formidle og synkronisere meldingene dine og (b) for at du og mottakerne skal kunne vise meldingene. Meldingene lagres vanligvis av Skype i mellom 30 og 90 dager, med mindre noe annet tillates eller kreves i henhold til lov.

13. MICROSOFT-KONTO

Microsoft-kontoen (tidligere kalt Windows Live ID og Microsoft Passport) er en tjeneste som gjør det mulig for deg å logge på Microsoft-produkter (inkludert Skype), -nettsteder og -tjenester samt produkter fra utvalgte Microsoft-partnere.

Hvis du har en Skype-konto, kan du koble den til en Microsoft-konto for å vise kontakter og annen informasjon fra begge kontoene på ett sted. Hvis du velger å koble Skype-kontoen til Microsoft-kontoen, kan Outlook.com-brukere som kommuniserer med deg, eller som legger deg til i kontaktlisten sin, bli invitert til å kontakte deg på Skype.

Før du kan bruke Skype-appen på en enhet med Windows 8 eller Windows 8.1, må du logge på Windows med en Microsoft-konto. Når du har startet appen for første gang, forblir du logget på appen hver gang du logger på Windows med Microsoft-kontoen på den samme enheten. Hvis du vil ha mer informasjon om Windows 8 og Windows 8.1, kan du gå til personvernerklæringene for disse operativsystemene, som du finner henholdsvis her og  her.

Hvis du vil vise flere detaljer om Microsoft-kontoen, inkludert hvordan du oppretter og bruker en Microsoft-konto, hvordan du redigerer kontoinformasjon, og hvordan vi innhenter og bruker informasjon som er knyttet til en Microsoft-konto, går du til personvernerklæringen for Microsoft-kontoer.

14. BARN

Skypes nettsteder og programvareklienter er ikke beregnet på eller utformet for å tiltrekke brukere som er yngre enn 13 år. Vi oppfordrer foreldre til å ta en aktiv del i barnas aktiviteter på nettet for å sikre at ingen informasjon samles inn fra et barn uten foreldrenes tillatelse.

15. MOBILVARSLER

Når du bruker Skype på telefonen, kan Skype bruke varslingstjenester som er tilgjengelige for denne telefonen, til å varsle deg om innkommende anrop, chatter og andre meldinger når du ikke aktivt kjører eller bruker Skype-applikasjonen. Disse tjenestene kan tilbys av en tredjepart. Meldinger som sendes til en Apple-enhet, bruker for eksempel Apples Push Notification Services.

Varslingstjenester kan motta informasjon om anroperen, avsenderen av meldingen og innholdet i meldingen som en del av tjenestetilbudet, og kan bruke denne informasjonen i henhold til vilkårene og personvernerklæringen til tjenesteleverandøren. Skype er ikke ansvarlig for dataene som samles inn av varslingstjenester fra tredjeparter.

Hvis du ikke vil bruke varslingstjenester fra tredjeparter til å motta varsler om innkommende Skype-anrop og -meldinger, kan du deaktivere dette i Innstillinger>Varslinger>Skype.

16. FUNKSJONER FOR KARTLEGGING OG PLASSERING

Hvis du samtykker i å gi tilgang til plasseringen din, kan Skype bruke denne informasjonen til å levere produkter du har bedt om, eller til å tilpasse opplevelsen din. Skype kan for eksempel inneholde funksjoner som er basert på Bing-karttjenesten eller andre karttjenester fra tredjeparter, som gjør at du kan dele plasseringen din på et kart eller søke etter elementer på et kart, for eksempel WiFi-tilgangspunkter i nærheten. Når du ber om å plotte plasseringen din på et kart eller søke etter WiFi-tilgangspunkter i nærheten, sendes forespørselen til Bing-kart og/eller karttjenesten fra tredjeparten for behandling. Plasseringsinformasjonen kan omfatte data som er tilgjengelige fra mobilmaster, WiFi-sonedata og GPS-data (globalt posisjoneringssystem).

Når du bruker en Skype-funksjon til å plotte plasseringen din ved hjelp av Bing-karttjenesten, samler Bing inn disse forespørslene. Plasseringsrelatert informasjon som er knyttet til forespørslene, kan bli brukt til å beregne betalinger til Bings dataleverandører som en del av driften av tjenesten. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan Bing samler inn og bruker informasjon, kan du gå til http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=248686.

Hvis du vil vite mer om hvordan kartleggingstjenester fra tredjeparter samler inn og bruker informasjon, kan du se personvernerklæringen for disse tjenestene. Avhengig av hvilken enhet du bruker, kan Skype bruke tredjepartstjenester til å tilby kartleggingstjenester. Skype kan for eksempel bruke Google-kart på enkelte enheter. Du kan finne ut mer om informasjonen Google samler inn via kartleggingstjenestene sine, på http://www.google.com/privacy.html

Når du bruker en plasseringsbasert tjeneste eller funksjon, kan det hende at tilgjengelige data fra mobilmaster, WiFi-data og GPS-data blir sendt til Microsoft. Microsoft bruker plasseringsinformasjonen til å levere tjenestene du ber om, tilpasse opplevelsen din samt forbedre Microsofts produkter og tjenester.

Enkelte tjenester gir deg kanskje muligheten til å bestemme når plasseringsinformasjon skal sendes til Microsoft eller gjøres tilgjengelig for andre. Se i dokumentasjonen som fulgte med enheten, hvis du vil ha informasjon om hvordan du deaktiverer plasseringsfunksjoner.

17. KAN DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN ENDRES?

Skype vil fra tid til annen oppdatere denne personvernerklæringen slik at den gjenspeiler endringer i programvaren og/eller i produktene samt tilbakemeldinger vi får fra kunder. Når vi gjør endringer i denne personvernerklæringen på skype.com/go/privacy, oppdaterer vi datoen for "forrige endring" nederst i personvernerklæringen. Hvis personvernerklæringen blir vesentlig endret eller vi endrer måten vi behandler personopplysninger på, vil vi varsle deg om dette ved å legge ut et tydelig varsel før vi foretar endringene, eller ved å sende et varsel direkte til deg. Du samtykker i at din fortsatte bruk av Skype-programvaren eller Skype-produktene utgjør din godtakelse av personvernerklæringen. Vi oppfordrer deg til å lese gjennom denne personvernerklæringen fra tid til annen, slik at du er klar over hvordan Skype innhenter, bruker og beskytter opplysningene dine.

18. HVORDAN KAN DU KONTAKTE SKYPE?

Hvis du vil ta kontakt med Skype i forbindelse med programvare eller produkter av merket Skype, kan du sende en forespørsel om kundestøtte til kundestøtteavdelingen.
Skype Software S.à r.l / Skype Communications S.à r.l.
23-29 Rives de Clausen
L-2165 Luxembourg
Luxembourg

Bare for medlemmer av Skype Manager i USA:
Skype Inc.
3210 Porter Drive
Palo Alto, California 94304, USA

Du kan finne Microsofts datterselskap i landet eller området ditt ved å gå til http://www.microsoft.com/worldwide/.

© Skype og/eller Microsoft – Sist oppdatert: april 2014