Skypes vilkår ved sending av penger

Ved å bruke funksjonen for å sende og motta penger (hvis tilgjengelig), bekrefter du at Skype bruker tredjeparter for å tilby betalingstjenester og utføre overføringer. Skype tilbyr ikke betalingstjenester eller utfører overføringer, og er ikke en finanstjenestevirksomhet. Det kan hende at funksjonen for å sende og motta penger på Skype bare er tilgjengelig for brukere som er 18 år og over, eller i henhold til tredjepartsvilkår, og at brukerne må registrere seg og godkjennes for en konto hos den aktuelle tredjeparten. Hvis du vil bruke funksjonen for å sende penger, kan det hende at du må samtykke i tredjepartenes vilkår og betingelser og gi tillatelse til å dele data med disse tredjepartene i den hensikt å levere tjenesten. Hvis Skype mottar varsel om at din bruk av funksjonen for å sende penger krenker en tredjeparts vilkår og betingelser, kan det hende at Skype må iverksette tiltak mot kontoen din, som for eksempel å avslutte eller suspendere den. Skype, eller Microsoft, vil ikke være ansvarlig for betalingstjenester fra tredjeparter eller eventuelle handlinger som utføres i henhold til tredjeparts vilkår og betingelser. Skype innestår ikke for eller gir noen garantier for at funksjonen for å sende og motta penger vil være tilgjengelig eller fortsette å være tilgjengelig.