Disse vilkårene er gjeldende for din bruk av kodesnutter, knapper, koblinger, programvareutviklingssett og API-integreringer som er gjort tilgjengelig av Microsoft på Skype eller Microsofts nettsider, og visning av disse vilkårene som gjør at brukere av nettsidene og programmene dine kan koble til, dele på eller chatte på Skype «Skype-integreringer»).

  1. LISENS. Kodeeksempler kan bli vist under lisensvilkårene for åpen kilde som følger med prøven. Dersom ikke annet er uttrykt, gir Microsoft deg, underlagt disse vilkårene, en begrenset, personlig, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, ikke-underlisensierbar og opphevbar lisens til å bygge inn Skype-integreringer i nettsidene eller programmene dine. Microsoft forbeholder seg alle andre rettigheter.
  2. BEGRENSNINGER. Med unntak av det som uttrykkelig tillates i disse vilkårene, kan du ikke: (a) bruke Skype-integreringene til å selge tilgang til Skype; (b) tilsløre eller endre varemerker, ikoner eller logoer inkludert i Skype-integreringene; (c) bruke Skype-integreringene i strid med retningslinjene for Skype-varemerket eller gjeldende teknisk dokumentasjon; (d) bruke Skype-integreringene til å antyde sponsing av, partnerskap med eller tilknytning til Skype eller Microsoft; (d) mislede brukere når det gjelder Skype-integreringenes formål, eller tilby økonomiske incentiver for å klikke på Skype-integreringene; (e) kopiere, endre, publisere på nytt, reprodusere, leie ut, leie, låne eller på andre måter overføre programvaren; (f) vise Skype-integreringene på nettsteder eller i programmer som bryter reglene for god oppførsel som du finner i Microsofts tjenesteavtale; (g) inkludere Skype-integreringene i annonser eller bruke dem til annonseformål, med mindre det er skriftlig godkjent av Microsoft; (h) selge eller på andre måter overføre data relatert til bruken av Skype-integreringene til tredjeparter; (i) endre eller omadressere koblinger fra Skype-integreringene.
  3. YTTERLIGERE VILKÅR. Microsofts tjenesteavtale og retningslinjene for Skype-varemerket styrer bruken din av Skype-integreringene, i tillegg til disse vilkårene. Hvis det oppstår en konflikt, skal disse vilkårene gjelde.
  4. PERSONVERN. Du samtykker i at Microsoft kan bruke analyseverktøy til å hente inn og analysere data som resulterer fra bruk av Skype-integreringene. Nettstedene og programmene dine som bruker Skype-integreringene, må overholde alle gjeldende lover om databeskyttelse og personvern og skal vise en personvernerklæring som tydelig beskriver bruk av informasjonskapsler og relatert teknologi samt innsamling, deling og bruk av data relatert til bruk av Skype-integreringene.
  5. GARANTIFRASKRIVELSE. PROGRAMVAREN ER LISENSIERT «SOM DEN ER». DU BÆRER RISIKOEN VED BRUK AV PROGRAMVAREN. MICROSOFT GIR INGEN GARANTIER ELLER BETINGELSER. MICROSOFT UTELUKKER I DEN GRAD LOKALE LOVER TILLATER DET, IMPLISERTE GARANTIER OM SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL OG UKRENKELIGHET.
  6. BEGRENSNING AV ERSTATNINGSANSVAR. MICROSOFT SKAL IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET VÆRE ANSVARLIG FOR DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE ELLER TYPISKE SKADER ELLER FØLGESKADER (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, ANSKAFFELSE AV ERSTATTENDE VARER ELLER TJENESTER, TAP AV BRUK, DATA ELLER FORTJENESTE ELLER DRIFTSAVBRUDD), UANSETT ÅRSAK OG ANSVARSTEORI, ENTEN UNDER KONTRAKT, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER FORVOLDT SKADE (INKLUDERT UAKTSOMHET ELLER PÅ ANNEN MÅTE) SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV, ELLER I FORBINDELSE MED, BRUKEN AV PROGRAMVAREN ELLER SKYPE-INTEGRERINGENE, SELV OM DET ER OPPLYST OM SLIK SKADE. Det kan hende begrensningen eller utelukkelsen nevnt ovenfor ikke gjelder deg fordi landet ditt kanskje ikke tillater utelukkelse eller begrensning av tilfeldige skader, følgeskader eller andre skader.
  7. OPPSIGELSE. Microsoft kan når som helst og uten grunn si opp disse vilkårene. Ved varsel om oppsigelse av vilkårene samtykker du i å opphøre all bruk av Skype-integreringene samt raskt å fjerne Skype-integreringene fra nettstedene og applikasjonene dine. Avsnitt 2, 5, 6 og 8 skal videreføres ved oppsigelse av disse vilkårene.
  8. GENERELT. (a) Disse vilkårene representerer den fullstendige avtalen mellom oss om innholdet. Avtalen erstatter alle tidligere avtaler, kommunikasjoner og representasjoner mellom partene om innholdet. (b) Microsoft kan oppdatere disse vilkårene ved å publisere oppdateringer på dette nettstedet. Bruken din av programvaren eller Skype-integreringene etter at disse oppdateringene er publisert, indikerer at du samtykker i oppdateringen. (c) Lover i staten Washington i USA styrer tolkningen av denne avtalen og gjelder for påstander om brudd på avtalen, uavhengig av prinsipper om motstrid mellom lover. Du og vi samtykker ugjenkallelig til den eksklusive jurisdiksjonen til de statlige eller føderale domstolene i King County, \Washington, USA for alle tvister som oppstår på grunn av eller i forbindelse med disse vilkårene.