PROGRAMVILKÅR FOR SKYPE PREVIEW OG SKYPE INSIDER

Publisert: juni 2018

Takk for at du deltar i Skype Preview-programmet og/eller Skype Insider-programmet (samlet og enkeltvis kalt «programmet»), som gir deg tilgang til enkelte forhåndsversjoner av Skype-programvare (inkludert skrifttyper, ikoner, bilder eller lydfiler som fulgte med programvaren, samt dens dokumentasjon, oppdateringer, tillegg og oppgraderinger) («forhåndsversjonene av teknologiene»). Programmet tillater Skype-brukere å skaffe tilgang til og bruke forhåndsversjoner av visse teknologier, med formål om å gi tilbakemelding til Skype. Det kan hende at enkelte forhåndsversjoner av teknologiene ikke er tilgjengelige i ditt område eller på alle plattformer.

Det er noen viktige ting du bør vite før du setter i gang.

HVIS DU BOR I USA, INNEHOLDER AVSNITT 12 EN BINDENDE MEGLINGSKLAUSUL OG FRASKRIVELSE AV GRUPPESØKSMÅL. DET PÅVIRKER RETTIGHETENE DINE NÅR DET GJELDER HVORDAN DU LØSER EVENTUELLE TVISTER MED SKYPE. LES DEN.

VIKTIG MERKNAD

Forhåndsversjonene av teknologiene:

  • inneholder eksperimentell og tidlig forhåndsversjon av programvare. Dette betyr at programvaren fra tid til annen kan krasje.
  • samler inn og overfører data til Skype automatisk, inkludert personlige opplysninger (se Personvernerklæring for detaljer) og avsnitt 2.
  • kan slutte å virke eller oppdateres automatisk, uten varsel, og
  • kan endres før kommersiell lansering eller aldri bli kommersielt lansert.

1. GRUNNLEGGENDE VILKÅR

a. Hvis du godtar vilkårene. Ved å skaffe deg tilgang til og bruke forhåndsversjonene av teknologiene, bekrefter og godtar du disse vilkårene som utgjør en juridisk avtale mellom deg og Skype Communications S.à.r.l, 23–29 Rives de Clausen, L-2165 Luxemburg («Skype»). Programmet tillater Skype-brukere å skaffe tilgang til og bruke forhåndsversjoner av visse teknologier, med formål om å gi tilbakemelding til Skype.

b.Mindreårige. Ved å delta i programmet, bekrefter du at du har nådd myndighetsalder der du bor eller har gyldig samtykke fra forelder eller juridisk verge til å bli bundet av vilkårene i denne avtalen og delta i programmet. Hvis du ikke vet om du har nådd myndighetsalder der du bor, eller ikke forstår denne delen, kan du ikke ta i bruk forhåndsversjoner av teknologier før du har spurt en forelder eller juridisk verge. Hvis du er forelder eller juridisk verge for en mindreårig og du konfigurerer tilgang til forhåndsversjoner av teknologier for en mindreårig, samtykker du i denne avtalen på den mindreåriges vegne og er ansvarlig for all bruk av forhåndsversjonene av teknologiene.

c.Endringer i vilkårene. Skype kan endre dette programmet eller disse vilkårene når som helst. Du må godta endringene for å kunne fortsette å delta i programmet. Hvis vi gjør endringer, varsler vi deg enten ved å publisere en merknad på programmets nettsted, via brukergrensesnittet i forhåndsversjonene av teknologiene, i et e-postvarsel, en direktemelding, eller på andre rimelige måter. Din bruk av forhåndsversjonene av teknologiene etter datoen da endringen trer i kraft, utgjør ditt samtykke i de endrede vilkårene. Hvis du ikke samtykker i endringene, må du avslutte bruken av forhåndsversjonene av teknologiene og følge instruksjonene for avslutning i avsnitt 9. I motsatt fall gjelder de nye vilkårene.

d.Ytterligere vilkår. Din bruk av forhåndsversjonene av teknologiene er også underlagt Microsofts tjenesteavtale, inkludert personvernerklæringen, http://www.skype.com/go/privacy. I den grad det er en konflikt mellom Microsofts tjenesteavtale (inkludert personvernerklæringen) og disse vilkårene, er disse vilkårene styrende i programperioden. Bruk av den endelige Skype-programvaren som er tilgjengelig for offentligheten, er underlagt Microsofts tjenesteavtale.

e.Oppretting av konto. Du må opprette en Microsoft-konto for å få tilgang til forhåndsversjonene av teknologiene.

f.Utgifter. Du blir ikke betalt for testing og evaluering av forhåndsversjonene av teknologiene, du er ansvarlig for alle utgifter som oppstår gjennom bruk av forhåndsversjonene av teknologiene og deltakelse i dette programmet (for eksempel smarttelefon, mobil- og dataabonnement osv.).

g.Overdragelse: Skype kan når som helst overdra, overføre eller på annen måte avhende våre rettigheter og forpliktelser under disse vilkårene, helt eller delvis, uten varsel.

2. PERSONVERN

a. Forhåndsversjonene av teknologier kan automatisk samle inn og gi data til Skype, noe som kan inkludere din personlige informasjon. Når du bruker forhåndsversjonene av teknologiene, vil Skype samle inn informasjon om hvordan du bruker og påvirker forhåndsversjonene av teknologiene. For å hjelpe oss med å diagnostisere problemer og forbedre forhåndsversjonene av teknologiene, vil Skype samle inn data om ytelsen til forhåndsversjoner av teknologier og problemer som du opplever med dem. Fra tid til annen, kan det hende at vi samler inn logger som er knyttet til tilbakemeldinger du gir oss eller et problem. Disse loggene kan inneholde personlig informasjon eller andre sensitive data, inkludert enhetsminne. For eksempel, en logg som inneholder et øyeblikksbilde av enhetsminnet kan inkludere navnet ditt eller andre konto-ID-er, innhold fra kommunikasjoner, informasjon om hvor du befinner deg eller data som du nylig har oppgitt til et nettsted. Dersom en logg inneholder personlige data, vil vi ikke bruke dem til å identifisere deg, kontakte deg eller sende deg reklame.

b. Hvis du sender inn personlig identifiserbar informasjon til oss via forhåndsversjonene av teknologiene eller som del av programmet, bruker Skype disse personlige opplysningene til å drifte og vedlikeholde funksjonene i forhåndsversjonene av teknologiene og gi deg tilgang til disse. Vi kan også bruke denne informasjonen for å kommunisere med deg, som beskrevet nedenfor. Hvis du sende inn personopplysninger om andre enn deg selv, garanterer og erklærer du at du har innhentet deres lovlige samtykke. Hvis du ikke samtykker i disse vilkårene eller bruk av personlige opplysninger på denne måten, kan du ikke bruke forhåndsversjonene av teknologiene.

c. Vi vil bruke enhver informasjon som blir hentet inn i forbindelse med programmet, i samsvar med eventuelle personvernmerknader i apper og personvernerklæringen vår: http://www.skype.com/go/privacy Vær oppmerksom på at forhåndsversjoner av funksjoner kanskje ikke inkluderer alle funksjonene som beskrives i personvernerklæringen. Enkelte personverninnstillinger og -kontroller er kanskje ikke tilgjengelig for forhåndsversjonene av teknologiene eller de kan bli endret.

3. OPPDATERINGER OG FORHÅNDSVERSJONER AV TEKNOLOGIER

a. Oppdateringer. Du samtykker i at begrenset eller ingen kundestøtte vil være tilgjengelig for forhåndsversjonene av teknologiene. Du samtykker i at vi kan laste ned oppdateringer til forhåndsversjonene av teknologiene automatisk, og at du kan bli nødt til å oppdatere forhåndsversjonene av teknologiene for å kunne fortsette å delta i programmet. Du samtykker i å godta slike oppdateringer underlagt disse vilkårene, med mindre andre vilkår følger med oppdateringene. Hvis du ikke samtykker i dette, må du avslutte bruken av og avinstallere forhåndsversjonene av teknologiene.

b.Forhåndsversjoner av teknologier. Forhåndsversjoner av teknologier er tidlige, eksperimentelle versjoner og kan ha reduserte eller andre standarder for sikkerhet, personvern, tilgjengelighet og pålitelighet sammenlignet med tjenester og programvare som er kommersielt tilgjengelig. Vi kan når som helst endre eller opphøre disse standardene i etterfølgende versjoner og/eller forhåndsversjoner av teknologier uten varsel.

c.Sende og motta penger: Ved å bruke funksjonen for å sende og motta penger (hvis tilgjengelig), bekrefter du at Skype bruker tredjeparter for å tilby betalingstjenester og utføre overføringer. Skype tilbyr ikke betalingstjenester eller utfører overføringer, og er ikke en finanstjenestevirksomhet. Det kan hende at funksjonen for å sende og motta penger på Skype bare er tilgjengelig for brukere som er 18 år og over, eller i henhold til tredjepartsvilkår, og at brukerne må registrere seg og godkjennes for en konto hos den aktuelle tredjeparten. Hvis du vil bruke funksjonen for å sende penger, kan det hende at du må samtykke i tredjepartenes vilkår og betingelser og gi tillatelse til å dele data med disse tredjepartene i den hensikt å levere tjenesten. Hvis Skype mottar varsel om at din bruk av funksjonen for å sende penger krenker en tredjeparts vilkår og betingelser, kan det hende at Skype må iverksette tiltak mot kontoen din, som for eksempel å avslutte eller suspendere den. Skype, eller Microsoft, vil ikke være ansvarlig for betalingstjenester fra tredjeparter eller eventuelle handlinger som utføres i henhold til tredjeparts vilkår og betingelser. Skype innestår ikke for eller gir noen garantier for at funksjonen for å sende og motta penger vil være tilgjengelig eller fortsette å være tilgjengelig.

4. TILBAKEMELDING

Du kan gi innhold, kommentarer, tilbakemeldinger, forslag, informasjon, eller materialer til Skype i forbindelse med programmet («tilbakemelding»). Ved å gi tilbakemelding, gir du Skype og dets tilknyttede selskaper en ugjenkallelig rett til å bruke, endre, distribuere og på andre måter kommersialisere tilbakemeldingen på hvilken som helst måte og til ethvert formål. Du gir også tredjeparter, uten kostnad, de patentrettigheter som produktene, teknologiene og tjenestene deres behøver for å bruke eller påvirke enhver spesifikk del av en Skype- eller Microsoft-programvare eller -tjeneste som inkluderer tilbakemeldingen. Du må ikke gi tilbakemelding som er underlagt en lisens som krever at Skype eller dets tilknyttede selskaper må lisensiere programvaren eller dokumentasjonen til tredjeparter fordi din tilbakemelding er inkludert i dem. Rettighetene i henhold til dette avsnittet gis under alle gjeldende immaterielle rettigheter du eier eller kontrollerer og vil fortsette å gjelde etter oppsigelse av denne avtalen. Ingen kompensasjon skal betales med hensyn til bruken av din tilbakemelding. Skype er ikke forpliktet til å dele og bruke tilbakemeldinger. Ved å gi tilbakemelding garanterer du at du eier eller på andre måter kontrollerer alle rettigheter til tilbakemeldingen din og at tilbakemeldingene er ikke underlagt alle rettighetene til tredjepart.

5. KOMMUNIKASJON MED DEG

Når vi har noe vi må fortelle deg om programmet, inkludert svar på tilbakemelding du har gitt, sender vi deg programvarsler. Vi kan kontakte deg om programmet på en rekke måter, som e-post Skype-chatvarsler, Skype-chatmeldinger, Skype-robotmeldinger og SMS. Data- eller meldingssatser kan gjelde ved mottak av SMS. Programvarsler kan inkludere:

  • Spørsmål for å få ytterligere informasjon om problemer du rapporterte under deltakelsen av programmet;
  • Informasjon om nye betamuligheter, som versjoner og apper, tilgjengelig for deg i programmet;
  • Undersøkelser for å få info om opplevelsen din eller måle interessen og kvalifikasjonene dine for fremtidige betamuligheter.
  • Oppdateringer om endringer og nyheter relatert til programmet; og
  • Informasjon om spesielle incentiver du kan få gjennom deltakelsen av programmet.

Du kan melde deg av disse programvarslene fra Skype ved å melde deg av programmet.

Avhengig av innstillingene i Microsoft-kontoen din, kan du også motta e-poster, SMS-meldinger, telefonsamtaler og post i fra Skype eller Microsoft i kampanjesammenheng. På kontoprofilen din kan du alltid velge om du ønsker å motta kampanjekommunikasjon.

6. PROGRAMVARE

a.Bruksrettigheter. I henhold til disse vilkårene kan du installere og bruke et hvilket som helst antall kopier av programvaren bare for testings- og evalueringsformål og for å gi tilbakemelding til Skype

b. Omfang av rettigheter. Forhåndsversjonene av teknologiene er opphavsrettslig beskyttet arbeid tilhørende Microsoft og er lisensiert til deg, ikke solgt. Skype og Microsoft forbeholder oss alle rettigheter (som for eksempel rettigheter i henhold til åndsverkslovgivning) som ikke er uttrykkelig gitt i denne avtalen. Med mindre gjeldende lov gir deg flere rettigheter til tross for denne begrensningen, vil du ikke (og har ikke rettigheter til å):

i. oppgi resultatene av benchmarktester til noen som helst tredjepart uten Skypes skriftlige godkjenning

ii. arbeide rundt noen som helst tekniske begrensninger som bare lar deg bruke forhåndsversjonene av teknologiene på bestemte måter

iii. dekonstruere, dekompilere eller ta fra hverandre programvaren, eller forsøke å gjøre det, med unntak av og kun i den grad det er tillatt i henhold til lisensvilkår som gjelder bruk av åpne kildekodekomponenter som kan være inkludert i programvaren

iv. publisere, kopiere, leie, lease, overføre eller låne bort forhåndsversjonene av teknologiene

v. fjerne, minimere, blokkere, eller endre merknader fra Microsoft, Skype eller deres leverandører i forhåndsversjonene av teknologiene

vi. bruke forhåndsversjonene av teknologiene på en måte som er lovstridig eller for å opprette eller overføre skadelig programvare

vii. leie ut, lease eller låne bort forhåndsversjonene av teknologiene, eller overføre eller tildele forhåndsversjonene av teknologiene eller denne avtalen til noen som helst tredjepart

viii. bruke funksjonene i forhåndsversjonen av teknologien på noen måte som kan påvirke andres bruk av dem, eller til å forsøke å få tilgang til tjenester, data, kontoer eller nettverk, på en uautorisert måte

ix. bruke forhåndsversjonen på en måte som kan skade, deaktivere, overbelaste, eller forringe en Skype- eller Microsoft-server, eller nettverket(-ene) som er tilkoblet en Skype- eller Microsoft-server

7. TREDJEPARTSPROGRAMMER, -TJENESTER OG -PROGRAMVARE

a. Forhåndsversjonen av teknologiene kan inkludere tredjepartsprogrammer eller -programvare som er lisensiert til deg i henhold til denne avtalen eller underlagt sine egne vilkår. Eventuelle lisensvilkår, -merknader og -bekreftelser for tredjepartsprogrammer kan være tilgjengelige i en medfølgende merknadsfil. Forhåndsversjonene av teknologiene kan inneholde opphavsberettiget programvare fra tredjepart som er lisensiert i henhold til lisenser for åpen kildekode med forpliktelser når det gjelder kildekodens tilgjengelighet. Kopier av disse lisensene er inkludert i tredjepartens merknadsfil eller annen medfølgende merknadsfil. Du kan skaffe hele tilhørende kildekoden fra Skype hvis og slik det kreves i henhold til den relevante lisensen for åpen kildekode, ved å sende en postanvisning/bankremisse («money order») eller sjekk pålydende USD 5,00 til: Source Code Compliance Team, Microsoft Corporation, 1 Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA. Skriv «third party source code for Skype» i meldingslinjen på betalingen. Du kan også finne en kopi av kilden på http://aka.ms/getsource.

b. Bruke tredjepartsprogrammer og -tjenester. Det kan hende at du kan bruke forhåndsversjonene av teknologiene til å få tilgang til eller skaffe deg produkter, tjenester, nettsteder, koblinger, innhold, materiale, spill eller programmer fra tredjeparter (firmaer eller personer som ikke Microsoft) («Tredjepartsprogrammer og -tjenester»). Tredjepartsprogrammene og -tjenestene kan kreve at du godtar en personvernerklæring eller tilleggsvilkår for bruk før du kan installere eller bruke tredjepartsprogrammene og -tjenestene. Du bør gjennomgå eventuelle tilleggsvilkår og personvernerklæringer før du kjøper eller bruker eventuelle tredjepartsprogrammer og -tjenester. Eventuelle ytterligere vilkår endrer ikke noen av disse vilkårene. Du er ansvarlig for all kommunikasjon eller handel med tredjeparter. Verken Skype eller Microsoft lisensierer eventuelle åndsverk til deg som en del av tredjepartsprogrammer og -tjenester og er ikke ansvarlig for informasjon fra tredjeparter.

8. ATFERDSREGLER

a. Ved å samtykke til disse vilkårene samtykker du til, ved bruk av forhåndsversjonene av teknologiene, at du vil følge disse reglene:

i. Ikke gjør noe ulovlig.

ii. Ikke delta i aktiviteter som utnytter, skader eller truer barn.

iii. Ikke send søppelpost. Søppelpost er uønskede eller uoppfordrede masse-e-poster, innlegg, kontaktforespørsler, SMS (tekstmeldinger) eller direktemeldinger.

iv. Ikke vis tjenestene offentlig eller bruk dem for å dele upassende innhold eller materiale (for eksempel som involverer nakenhet, bestialitet, pornografi, støtende språk, grafisk vold eller kriminell aktivitet).

v. Ikke delta i aktivitet som er bedragersk, falsk eller misvisende (f.eks. be om penger under falske foregivende, gi deg ut for å være noen andre, manipulere tjenestene til å øke avspillingsantallet, eller påvirke rangeringer, vurderinger eller kommenterer).

vi. Ikke omgå begrensninger knyttet til tilgang til eller tilgjengeligheten til tjenestene.

vii. Ikke delta i aktiviteter som er skadelig for deg, tjenestene eller andre (f.eks. ved å sende virus, forfølge, legge ut terrorinnhold, kommunisere hatefulle ytringer eller fremme vold mot andre).

viii. Ikke krenk rettighetene til andre (f.eks. uautorisert deling av opphavsrettslig beskyttet musikk eller annet opphavsrettslig beskyttet materiale, videresalg eller annen distribusjon av Bing-kart, eller bilder).

ix. Ikke delta i aktiviteter som bryter andres personvern.

x. Ikke hjelp andre å bryte disse reglene.

b. Håndhevelse. Hvis du bryter disse vilkårene, kan vi slutte å tilby forhåndsversjonene av teknologiene eller vi kan avslutte Microsoft-kontoen din. Vi kan også blokkere levering av kommunikasjon (som e-post, fildeling og direktemeldinger) i et forsøk på å opprettholde disse vilkårene, eller vi kan fjerne eller nekte å publisere innholdet ditt. Ved etterforskning av påståtte brudd på disse vilkårene, reserverer Skype seg retten til å gjennomgå innholdet ditt for å løse problemet. Men vi kan ikke overvåke hele tjenester, ei heller forsøker vi å gjøre det.

9. AVSLUTTE PROGRAMMET

Du kan avslutte deltakelsen i programmet når som helst ved å avinstallere og slette alle kopier av forhåndsversjoner av teknologier som du har fått tilgang til i forbindelse med programmet. Skype forbeholder seg retten til å avbryte tilgangen din til hvilke som helst eller alle forhåndsversjonene av teknologiene eller til programmet når som helst, uten varsel og uansett årsak. Du kan ikke fortsette tilgangen til eller bruk av forhåndsversjoner av teknologier og programvarematerialer etter avslutting av programmet, og du må slette alle kopier av forhåndsversjonene av teknologiene som du har fått tilgang til i forbindelse med programmet. Skype kan fortsette å bruke data som ble samlet inn før avslutningen.

10. GARANTIFRASKRIVELSE

SKYPE OG DETS RESPEKTIVE LEVERANDØRER LEVERER FORHÅNDSVERSJONENE AV TEKNOLOGIENE «SOM DE ER», «MED ALLE MANGLER» OG «SOM TILGJENGELIG». DU BÆRER RISIKOEN VED BRUK AV FORHÅNDSVERSJONENE. SKYPE GIR INGEN GARANTIER ELLER BETINGELSER. DET KAN HENDE AT DU HAR EKSTRA FORBRUKERRETTIGHETER GITT AV LOKAL LOVGIVNING SOM DENNE AVTALEN IKKE KAN ENDRE. SKYPE UTELUKKER I DEN GRAD LOKALE LOVER TILLATER DET, IMPLISERTE GARANTIER OM SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL OG UKRENKELIGHET.

SKYPE VIL IKKE KONTROLLERE, VURDERE, ENDRE, STØTTE, ELLER AKSEPTERE ANSVAR FOR NOE TREDJEPARTSINNHOLD, -INFORMASJON, -MELDINGER, -MATERIALER ELLER -PROSJEKTER SOM ER TILGJENGELIG FRA ELLER KOBLET TIL VIA PROGRAMMET, OG SKYPE STÅR IKKE INNE FOR, GARANTERER ELLER HAR ANSVAR FOR NOE ANGÅENDE DET FOREGÅENDE, MED UNNTAK AV GARANTI GITT I EN SEPARAT AVTALE. ALL KOMMUNIKASJON ELLER HANDEL MED SLIKE TREDJEPARTER ER PÅ DIN EGEN RISIKO.

IKKE I NOE TILFELLE SKAL SKYPE OG/ELLER RESPEKTIVE LEVERANDØRER VÆRE ANSVARLIGE FOR SPESIELLE SKADER, INDIREKTE SKADER ELLER FØLGESKADER ELLER SKADER AV NOEN ART SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV TAP AV BRUK, TAP AV DATA ELLER TAP AV FORTJENESTE, ENTEN VED HANDLING UNDER KONTRAKT, UAKTSOMHET ELLER ANNEN SKADEVOLDENDE HANDLING, SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV ELLER PÅ ANNEN MÅTE ER KNYTTET TIL BRUKEN AV ELLER YTELSEN TIL PROGRAMMET, INNHOLDET, YTELSE AV ELLER MANGEL PÅ YTELSE AV TJENESTER, ELLER INFORMASJON SOM ER TILGJENGELIG FRA PROGRAMMET.

Hvis du har noen grunn for å inndrive skader på tross av den foregående garantifraskrivelsen, kan du kun kreve Skype og dets leverandører for direkte skader opptil USD 5,00. Du kan ikke kreve erstatning for andre skader, herunder følgeskader, tapt fortjeneste, spesielle, indirekte eller tilfeldige skader. Denne begrensningen gjelder:

(a) alt som er knyttet til forhåndsversjonene av teknologiene, innhold (inkludert kode) på tredjepartsnettsteder eller i tredjepartsprogrammer, og

(b) krav knyttet til kontraktsbrudd, garantibrudd, garanti, betingelser, objektivt ansvar, uaktsomhet, erstatningsansvar utenfor kontrakt eller andre krav; i hvert tilfelle i den grad det er tillatt av gjeldende lovgivning.

Det gjelder også selv om Skype visste, eller burde ha visst, om risikoen for tap eller skader. Det kan hende begrensningen eller utelukkelsen nevnt ovenfor ikke gjelder deg fordi din stat eller provins eller ditt land kanskje ikke tillater utelukkelse eller begrensning av tilfeldige skader, følgeskader eller andre skader.

11. VARSLER OG FREMGANGSMÅTE FOR Å FREMSETTE KRAV OM BRUDD PÅ OPPHAVSRETT

I henhold til Title 17, United States Code, avsnitt 512(c)(2), skal varsler om påståtte brudd på opphavsretten sendes til den angitte agenten. ALLE FORESPØRSLER SOM IKKE ER RELEVANT FOR FØLGENDE PROSEDYRE, BLIR IKKE BESVART. Se varsel og fremgangsmåte for å fremsette krav om brudd på opphavsrett på http://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.htm.

12. BINDENDE MEGLING OG FRASKRIVELSE AV GRUPPESØKSMÅL HVIS DU BOR I USA

Dette avsnittet gjelder alle tvister UNNTATT TVISTER RELATERT TIL HÅNDHEVELSE ELLER GYLDIGHET AV DINE, SKYPES, ELLER EN AV VÅRE LISENSGIVERES IMMATERIELLE RETTIGHETER. Begrepet «tvister» betyr eventuelle tvister, handlinger, eller andre konflikter mellom deg og Skype om programmet (inkludert pris) eller denne avtalen, det være seg på grunnlag av kontrakt, garanti, erstatningsansvar utenfor kontrakt, regelverk, regulering, bestemmelser eller andre juridiske eller billighetsrettslige grunnlag. En «tvist» gis den bredest mulige betydningen som tillates i henhold til loven.

a.Varsel om tvist. I tilfelle en tvist må du eller Skype varsle den andre parten med en tvistekunngjøring, som er en skriftlig erklæring med navn, adresse og kontaktinformasjon for parten som leverer den, faktaene som ligger til grunn for tvisten og forespurt oppreisning. Du må sende eventuelle tvistekunngjøringer via ordinær post til Microsoft Corporation, ATTN: LCA ARBITRATION, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, U.S.A. Et skjema er tilgjengelig på http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=245499. Skype sender eventuelle tvistekunngjøringer via ordinær post til adressen din hvis vi har den, hvis ikke sendes dette til e-postadressen din. Du og Skype skal prøve å løse enhver tvist gjennom uformell forhandling innen 60 dager fra datoen tvistekunngjøringen ble sendt. Etter 60 dager kan du eller Skype kan starte megling.

b.Forliksretten. Du kan også bringe enhver tvist inn for forliksretten i fylket du bor i (eller for bedrifter, i fylket der bedriften har forretningsadresse), eller i fylket King County i Washington i USA, hvis tvisten tilfredsstiller alle vilkårene for å bli ført i forliksretten. Du kan bringe saken inn for forliksretten enten du forhandler uformelt først eller ikke.

c.Bindende mekling. Hvis du og Skype ikke løser en tvist gjennom uformell forhandling eller i forliksretten, skal all annen innsats for å løse tvisten foretas utelukkende gjennom bindende megling i henhold til den amerikanske loven om føderal megling, Federal Arbitration Act (FAA). Gruppemegling tillates ikke. Du frasier deg retten til å føre sak for domstolene med dommer eller jury (eller delta i retten som part eller medlem av gruppesøksmål). I stedet skal alle tvister løses hos en nøytral megler, som gir den endelige kjennelsen med unntak av en begrenset rett til anke i henhold til FAA. Enhver rett med jurisdiksjon over partene kan håndheve meglerens tilkjenning av erstatning.

d.Fraskrivelse av gruppesøksmål. Enhver prosess for å løse noen tvist i noe verneting foretas utelukkende på individuelt grunnlag. Verken du eller Skype skal søke å føre noen tvist som gruppesøksmål, privat sak som «private attorney general» eller noen annen prosess hvor en av partene handler eller foreslår å fungere som representant. Ingen megling eller rettsprosess skal kombineres med en annen uten skriftlig forhåndstillatelse fra alle parter i alle berørte meglinger eller rettsprosesser.

e.Meglingsprosess. Enhver megling skal foretas av den amerikanske meglingsforeningen (American Arbitration Association («AAA»)) i henhold til foreningens regler for megling i næringslivet (Commercial Arbitration Rules) (eller, hvis du er en privatperson og bruker programmet til personlig bruk eller bruk i hjemmet, eller hvis tvisteverdien er USD 75 000 eller mindre, uavhengig om du er privatperson eller hvordan du bruker programmet, gjelder foreningens regler for megling i forbrukertvister (Consumer Arbitration Rules)). Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se www.adr.org eller ringe 1-800-778-7879. Megling startes ved å sende inn skjemaet som er tilgjengelig på http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=245497, til AAA. Du samtykker i å starte megling bare i fylket der du bor (eller, for bedrifter, i fylket der bedriften har forretningsadresse) eller i fylket King County i Washington i USA. Skype samtykker i å starte megling bare i fylket der du bor (eller, for bedrifter, i fylket der bedriften har forretningsadresse). Du kan be om en telefonisk eller personlig høring ved å følge AAAs regler. I en konflikt som involverer USD 25 000 eller mindre, vil høringen bli avholdt telefonisk, med mindre voldgiftsmannen finner grunn til å holde en personlig høring i stedet. Voldgiftsmannen kan tilkjenne deg samme erstatning som det en domstol kan. Voldgiftsmannen kan ved fastsettelsesdom eller midlertidig forføyning tilkjenne erstatning bare til deg personlig, og kun i den grad dette kreves for å oppfylle dine individuelle krav.

f. Meglingsavgifter og betaling.

i.Tvister som involverer USD 75 000 eller mindre. Skype refunderer straks stevningsomkostningene og AAAs og meglerens omkostninger. Hvis du avviser Skypes siste skriftlige forlikstilbud før voldgiftsmann oppnevnes («Skypes siste skriftlige tilbud»), tvisten følger prosessen frem til voldsgiftmannes beslutning (kalt «kjennelse») og voldgiftsmannen tilkjenner deg mer enn Skypes siste skriftlige tilbud, vil Skype: (i) betale USD 1000 eller erstatningsbeløp dersom dette er høyere, (ii) betale eventuelle rimelige advokatsalærer, (iii) tilbakebetale eventuelle rimelige kostnader (inkludert avgifter og kostnader til sakkyndige vitner) som din advokat påløper for å undersøke, forberede og føre kravet ditt i megling. Voldgiftsmannen fastsetter avgifter, kostnader og utlegg med mindre du og Skype blir enige om dem.

ii.Tvist som involverer mer enn USD 75 000. AAAs regler styrer betaling av stevningsomkostninger og avgifter og kostnader til AAA og voldgiftsmann.

iii.Tvist som omfatter hvilket som helst beløp. I enhver megling du starter, vil Skype kreve erstattet sine avgifter eller kostnader til AAA eller voldsgiftmann, eller stevningsomkostningene som Skype refunderte, kun hvis voldgiftsmann finner at meglingen er uberettiget eller fremmet av urettmessige årsaker. I enhver megling Skype starter, betaler Skype alle stevningsomkostninger og avgifter og kostnader til AAA og voldgiftsmann. Skype krever deg ikke for sine advokatavgifter eller -kostnader uansett meglingstilfelle. Avgifter og kostnader telles ikke med ved fastsettelse av hvor mye en tvist involverer.

iv.Krav eller tvister må inngis innen ett år. I den grad loven tillater det må alle krav eller tvister som omfattes av avsnitt 10, inngis for forliksretten innen ett år (avsnitt 10b), for megling (avsnitt 10c), eller retten, hvis avsnitt 10 tillater at tvist kan løses i domstolene i stedet for ved voldgift. Ettårsperioden gjelder fra det øyeblikket kravet eller tvisten først kunne inngis. Hvis et slikt krav eller tvist ikke er inngitt innen ett år, er det permanent utelukket.

v.Delvis ugyldighet. Hvis fraskrivelse av gruppesøksmål i avsnitt 10d skulle kjennes ulovlig eller ikke håndhevbar med hensyn til hele eller deler av en tvist, så gjelder ikke avsnitt 10 for de delene. I stedet skilles de delene ut og føres foran domstol mens resten av delene er gjenstand for megling. Hvis en bestemmelse i avsnitt 10 kjennes ulovlig eller ikke håndhevbar, skilles den aktuelle bestemmelsen ut mens resten av avsnitt 10 fortsatt skal være i kraft og ha virkning.

vi.Konflikt med AAA-regler. Denne avtalen styrer i den grad den er i konflikt med AAAs regler for megling i næringslivet eller regler for megling i forbrukertvister.

g.Gjeldende lov. Lovene i delstaten eller landet/området der du bor, styrer alle krav og tvister angående programmet eller denne avtalen, inkludert påstander om brudd på kontrakt og krav knyttet til delstatlige forbrukervernlover, lover om utilbørlig konkurranse, lover om underforstått garanti, for urettferdig berikelse og ved erstatningsansvar utenfor kontrakt, uavhengig av prinsipper om motstrid mellom lover, med unntak av at FAA styrer alle forskrifter knyttet til megling. Hvis du kjøpte programmet i et annet land/område, gjelder lovene i dette landet/området. Denne avtalen beskriver bestemte juridiske rettigheter. Du kan ha andre rettigheter, inkludert forbrukerrettigheter, i henhold til lovene i delstaten din eller ditt land/område. Denne avtalen endrer ikke disse andre rettighetene hvis lovene i delstaten din eller landet/området ditt ikke tillater dette.

13. JURIDISK EFFEKT

Denne avtalen beskriver bestemte juridiske rettigheter. Du kan ha andre rettigheter i henhold til lovene i landet ditt. Du kan også ha rettigheter i forhold til parten som du skaffet deg forhåndsversjonene av teknologiene fra. Denne avtalen endrer ikke dine rettigheter i henhold til gjeldende lover i landet ditt hvis disse lovene ikke tillater dette.

14. VIDEOSTANDARDER

Forhåndsversjonene av teknologiene kan inkludere de visuelle komprimeringsteknologiene H.264/AVC, VC-1, MPEG-4 Part 2 og MPEG-2. Hvis programvaren inneholder disse visuelle komprimeringsteknologiene, krever MPEG LA, L.L.C. denne merknaden: DETTE PRODUKTET HAR LISENS UNDER PATENTPORTEFØLJEN FOR AVC, VC-1, MPEG-4 PART 2 VISUAL OG MPEG-2 VIDEO FOR PERSONLIG OG IKKE-KOMMERSIELL BRUK FOR AT EN FORBRUKER SKAL KUNNE (i) KODE VIDEO I SAMSVAR MED DE OVENNEVNTE STANDARDENE («VIDEOSTANDARDER») OG/ELLER (ii) DEKODE AVC, VC-1, MPEG-4 PART 2 OG MPEG-2 VIDEO SOM HAR BLITT KODET AV EN FORBRUKER FOR PRIVAT OG IKKE-KOMMERSIELL BRUK OG/ELLER BLE ANSKAFFET FRA EN VIDEOFORHANDLER MED LISENS TIL Å LEVERE SLIK VIDEO. INGEN LISENSER TILDELES ELLER SKAL VÆRE UNDERFORSTÅTT FOR ANNEN BRUK. DU FINNER MER INFORMASJON PÅ NETTSTEDET TIL MPEG LA, L.L.C. PÅ WWW.MPEGLA.COM.

15. EKSPORTERE

Du må overholde alle nasjonale og internasjonale eksportlover og -regler som gjelder for forhåndsversjonene av teknologiene, som omfatter restriksjoner på destinasjoner, sluttbrukere og sluttbruk. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til http://microsoft.com/exporting.

16. HELE AVTALEN.

Denne avtalen og eventuelle andre vilkår Microsoft kan gi for tillegg, oppdateringer, eller tredjepartsprogrammer, er den fullstendige avtalen for forhåndsversjonene av teknologiene.