Skype Meetings

Ready to meet? Just enter your name and work email.

e.g. you@yourcompany.com
You cannot use personal emails (Outlook, Gmail, etc.)

How it works

Register

Register for Skype Meetings with your work email.

Invite

Share the meeting invite with colleagues and coworkers – they don’t need a Skype account.

Meet

Start your business meeting and enjoy high-quality audio and HD video calls.

Brak łączności z numerami alarmowymi przez Skype'a
Skype nie zastępuje telefonu i nie można go używać do nawiązywania połączeń z numerami alarmowymi