Update privacy settings

Aktualizowanie ustawień prywatności w Skypie

Przyciski kontaktu umożliwiają osobom odwiedzającym twoją witrynę internetową kontaktowanie się z tobą jednym kliknięciem.

Ponieważ takie osoby raczej nie znajdują się na twojej liście kontaktów, musisz zezwolić Skype'owi na odbieranie rozmów i wiadomości od wszystkich.