Regulamin wysyłania pieniędzy przez Skype'a

Korzystając z funkcji wysyłania i odbierania pieniędzy, o ile taka funkcja jest dostępna, użytkownik wyraża zgodę na korzystanie przez Skype'a z usług innych firm w celu realizacji usług i transakcji płatniczych. Skype nie realizuje usług ani transakcji płatniczych i nie jest przedsiębiorstwem świadczącym tego typu usługi. Z funkcji wysyłania i odbierania pieniędzy w Skypie mogą korzystać wyłącznie osoby powyżej 18 roku życia — o ile zasady ustanowione przez odpowiednie inne firmy nie stanowią inaczej — które założą i pomyślnie aktywują konto w portalu właściwej innej firmy. Aby skorzystać z funkcji wysyłania pieniędzy, od użytkownika może być wymagane zaakceptowanie warunków świadczenia usług innej firmy oraz udzielenie zgody na przekazywanie jej danych na potrzeby świadczenia przez nią usług. W przypadku gdy Skype otrzyma od takiej firmy zawiadomienie, że użytkownik korzysta z funkcji wysyłania pieniędzy w sposób naruszający jej warunki świadczenia usług, Skype może podjąć takie działania w stosunku do konta użytkownika, jak np. zablokowanie albo zawieszenie konta. Firma Skype ani firma Microsoft nie ponoszą odpowiedzialności za usługi płatnicze świadczone przez inne firmy ani za jakiekolwiek działania podejmowane na podstawie warunków świadczenia usług takich firm. Skype nie gwarantuje, że funkcja wysyłania i otrzymywania pieniędzy będzie dostępna w przyszłości.