Termeni de utilizare privind Difuzarea

Descărcați Regulile de difuzare Skype

1. Aplicabilitatea Termenilor de utilizare privind Difuzarea

Cu excepția cazului în care Skype își oferă în scris consimțământul în acest sens, orice utilizare a software-ului Skype în cadrul unui Program (așa cum este definit mai jos acest termen) pentru Difuzare (așa cum este definit mai jos acest termen) va fi reglementată de acești Termeni de utilizare privind Difuzarea.

Dacă doriți să utilizați software-ul Skype în cadrul unui Program de Difuzare, este necesar să acceptați acești Termeni de utilizare privind Difuzarea. Cu excepția cazului în care Skype își oferă în scris consimțământul în acest sens, dacă nu sunteți de acord cu acești Termeni de utilizare privind Difuzarea, nu puteți utiliza software-ul Skype într-un Program de Difuzare.

2. Identificarea Skype în Programe pentru Difuzare

Atunci când utilizați software-ul Skype în orice Program de Difuzare, sunteți de acord să respectați toate condițiile aplicabile din cadrul Regulilor de Difuzare Skype (care pot fi actualizate la anumite intervale de timp), precum și următoarele cerințe suplimentare, cu excepția situațiilor în care acestea sunt interzise prin lege:

2.1 Programe audio. Următoarele cerințe se aplică în privința oricărui Program în cadrul căruia nu este difuzată nicio imagine vizuală:

(a) Pentru orice Program în care utilizarea software-ului Skype are o durată de cincisprezece (15) minute sau mai puțin, veți transmite un anunț de identificare la începutul și la finalului respectivei utilizări, conform descrierii din cadrul Regulilor de Difuzare Skype;

(b) Pentru orice Program în care durata de utilizare a software-ului Skype depășește cincisprezece (15) minute, veți transmite un anunț de identificare la începutul și finalului respectivei utilizări, precum și în timpul Programului, la intervale de minimum cincisprezece (15) minute, conform descrierii din cadrul Regulilor de Difuzare Skype; și

(c) În cazul în care doriți să includeți în orice Program un sunet care va reprezenta o anumită caracteristică sau acțiune de apel Skype (de exemplu, fără limitare la acestea, un sunet de „răspuns la apel” atunci când un apel este acceptat sau un sunet de „încheiere a convorbirii” atunci când un apel ia sfârșit), este necesar să folosiți numai sunete specifice Skype, furnizate de Skype, și să respectați cerințele privind utilizarea sunetelor Skype, descrise în Regulile generale de Difuzare Skype.

2.2 Programe audiovizuale. Următoarele cerințe se aplică în privința oricărui Program audiovizual (respectiv un program în cadrul căruia o imagine vizuală este difuzată împreună cu un semnal audio) în care utilizați software-ul Skype sau includeți o reprezentare video a software-ului Skype:

(a) Orice Program care utilizează sau include o reprezentare vizuală a software-ului Skype necesită aprobare și o licență Microsoft. La primirea unei licențe, modul în care utilizați pictograma siglei Skype trebuie să respecte toate cerințele incluse în Regulile de difuzare Skype. Pentru a solicita o licență, trimiteți o solicitare aici.

(b) dacă doriți să imitați un anumit dispozitiv în Programul dumneavoastră, trebuie să utilizați interfața de utilizator Skype corespunzătoare pentru dispozitiv, conform indicațiilor din Regulile de Difuzare Skype.

(c) În cazul în care doriți să includeți în orice Program un sunet care va reprezenta o anumită caracteristică sau acțiune de apel Skype (de exemplu, fără limitare la acestea, un sunet de „răspuns la apel” atunci când un apel este acceptat sau un sunet de „încheiere a apelului” atunci când un apel ia sfârșit), este necesar să folosiți numai sunete specifice Skype, furnizate de Skype, și să respectați cerințele privind utilizarea sunetelor Skype, descrise în Regulile generale de Difuzare Skype.

3. Prevederi generale

3.1 Definiții

3.1.1 „Difuzare” înseamnă transmiterea simultană către publicul larg, prin orice formate și medii cunoscute și necunoscute, inclusiv, dar nelimitându-se la rețele de comunicații de date, internet, sisteme de poștă electronică, televiziune, sistem radio sau sistem de sateliți sau transmisiune „punct-la-multipunct” (point to multipoint transmission) printr-o rețea cu cablu, rețea fără fir sau rețea cu fibră optică; în sensul acestor Termeni de utilizare privind Difuzarea, termenul se va referi și la difuzarea selectivă (narrowcasting), dar și la difuzarea multiplă (multicasting).

3.1.2 „Program” se referă la o producție audio sau vizuală transmisă în direct sau preînregistrată.

3.2 Declarați și garantați faptul că sunteți autorizat(ă) să acceptați și să respectați termenii și prevederile acestor Termeni de utilizare privind Difuzarea. Sunteți responsabil(ă) pentru obținerea tuturor drepturilor și pentru plata tuturor taxelor de licență și a celorlalte costuri și cheltuieli aferente Programului și Difuzării. Compania Skype nu va fi responsabilă în nicio situație pentru costuri sau cheltuieli apărute în legătură cu Programul sau cu Difuzarea.

3.3 Veți fi responsabil, pe cheltuiala dumneavoastră, să respectați toate legile aplicabile care aparțin Programului și Difuzării. Sunteți de acord să despăgubiți și să exonerați Skype, afiliații și angajații Skype de orice răspundere privind eventuale pierderi, costuri, datorii, pagube și cheltuieli (inclusiv taxe legale rezonabile și alte cheltuieli asociate acestora) de orice fel, natură și descriere apărute în urma (i) Difuzărilor și Programelor; (ii) denaturării sau nerespectării oricăror garanții date de dumneavoastră în cadrul Termenilor de utilizare privind Difuzarea; sau (iii) încălcării oricărui acord, oricărei înțelegeri sau obligații a dumneavoastră stabilită prin acești Termeni de utilizare privind Difuzarea.

3.4 Veți depune toate eforturile necesare pentru a vă asigura că Programele, Difuzările și/sau software-ul Skype (i) nu vor fi utilizate ca mediu pentru atac la persoane, organizații, credințe, confesiuni sau secte; (ii) nu vor conține anunțuri sau promoții interzise prin lege; (iii) nu vor fi utilizate pentru a face afirmații false sau negarantate privind un produs sau serviciu; (iv) nu vor avea conținuturi sau anunțuri defăimătoare, obscene, profane, indecente, vulgare, repulsive sau ofensatoare, atât din punct de vedere al subiectului, cât și al abordării; (v) nu vor conține declarații care nu pot fi certificate; (vi) nu vor conține descrieri sau referiri făcute la chestiuni care nu sunt considerate subiecte acceptabile de discuție în cadrul grupurilor sociale (de exemplu blasfemii, obscenități) sau (vii) nu vor fi utilizate în legătură cu chestiuni sau anunțuri publicitare care, din punctul de vedere al Skype, pot fi considerate injurioase sau prejudicioase față de interesul public, de Skype sau de publicitatea corectă și activitățile comerciale respectabile, în general.

3.5 Drepturile care vă sunt acordate prin prezentul acord nu sunt exclusive și sunt revocabile. Nu veți obține niciun drept, titlu sau interes asupra logo-urilor, mărcilor comerciale sau altor semne de identificare a originii aparținând Skype (denumite colectiv „Marca Skype”) și confirmați faptul că, în relația dintre dumneavoastră și Skype, Skype este deținătorul exclusiv al tuturor drepturilor, titlurilor și intereselor asupra Mărcii Skype. Utilizarea de către dumneavoastră a Mărcii Skype în conformitate cu prezentul document se va face în beneficiul Skype. Skype își rezervă dreptul de a vă instrui cu privire la utilizarea Mărcii Skype și cu privire la felul în care Marca Skype trebuie să fie prezentată în timpul Programelor. De asemenea, Skype vă poate solicita să încetați utilizarea Mărcii Skype în cazul în care respectiva utilizare este considerată inacceptabilă de către Skype, conform criteriilor stabilite la discreția Skype. În cazul în care vi se solicită să încetați utilizarea Mărcii Skype, vă veți conforma imediat (dacă respectiva solicitare se referă la un anumit Program, nu veți mai avea permisiunea de a Difuza sau de a licenția Difuzarea respectivului Program).

3.6 Skype își rezervă dreptul de a modifica în orice moment acești Termeni de utilizare privind Difuzarea. Continuarea de către dumneavoastră a utilizării software-ului Skype conform autorizației din cadrul prezentului document va fi interpretată drept asumarea obligației de a respecta condițiile și prevederile Termenilor revizuiți de utilizare privind Difuzarea. Skype nu va avea nicio responsabilitate în ceea ce privește pagubele generate de modificarea acestor Termeni de utilizare privind Difuzarea și/sau de rezilierea acestora.

3.7 CONFIRMAȚI ÎN MOD EXPRES FAPTUL CĂ AȚI CITIT ACEȘTI TERMENI DE UTILIZARE PRIVIND DIFUZAREA ȘI CĂ ÎNȚELEGEȚI DREPTURILE, OBLIGAȚIILE, TERMENII ȘI CONDIȚIILE STABILITE ÎN PREZENTUL ACORD. UTILIZÂND SOFTWARE-UL SKYPE DUPĂ CUM AȚI FOST AUTORIZAT PRIN PREZENTUL ACORD, VĂ EXPRIMAȚI CONSIMȚĂMÂNTUL EXPRES DE A RESPECTA ACEȘTI TERMENI ȘI CONDIȚII ȘI DE A ACORDA COMPANIEI SKYPE DREPTURILE STABILITE PRIN PREZENTUL ACORD.

© Skype – Ultima revizuire: 07 august 2018

Descărcați Regulile de difuzare Skype