1. Aplicabilitatea Condiţiilor de utilizare privind Difuzarea

Cu excepția cazului în care Skype își oferă în scris consimțământul în acest sens, orice utilizare a software-ului Skype în cadrul unui Program (așa cum este definit mai jos acest termen) pentru Difuzare (așa cum este definit mai jos acest termen) va fi reglementată de prezentele Condiții de utilizare privind Difuzarea.

Dacă doriți să folosiți software-ul Skype în cadrul unui Program de Difuzare, este necesar să acceptați prezentele Condiții de utilizare privind Difuzarea.

Cu excepția cazului în care Skype își oferă în scris consimțământul în acest sens, dacă nu sunteți de acord cu aceste Condiții de utilizare privind Difuzarea, nu puteți utiliza software-ul Skype într-un Program de Difuzare.

2. Identificarea Skype în Programe pentru Difuzare

Atunci când utilizați software-ul Skype în orice Program de Difuzare, sunteți de acord să respectați orice condiții aplicabile din cadrul Regulilor generale de Difuzare Skype  (acestea putând fi actualizate ocazional) și următoarele cerințe suplimentare, cu excepția situațiilor în care acestea sunt interzise prin lege:

2.1 Programele audio. Următoarele cerințe se aplică în privința oricărui Program în cadrul căruia nu este difuzată nicio imagine vizuală:

(a) Pentru orice Program în care utilizarea software-ului Skype are o durată de cincisprezece (15) minute sau mai puțin, veți transmite un anunț de identificare la începutul și la finalului respectivei utilizări, conform descrierii din cadrul Regulilor generale de Difuzare Skype ;

(b) Pentru orice Program în care durata de utilizare a software-ului Skype depășește cincisprezece (15) minute, veți transmite un anunț de identificare la începutul și finalului respectivei utilizări, precum și în timpul Programului, la intervale de nu mai puțin de cincisprezece (15) minute, conform descrierii din cadrul Regulilor generale de Difuzare Skype ; și

(c) În cazul în care doriți să includeți în orice Program un sunet care va reprezenta o anumită caracteristică sau acțiune de apel Skype (de exemplu, fără limitare la acestea, un sunet de „răspuns la apel” atunci când un apel este acceptat sau un sunet de „încheiere a convorbirii” atunci când un apel ia sfârșit), este necesar să folosiți numai sunete specifice Skype, furnizate de Skype, și să respectați cerințele privind utilizarea sunetelor Skype, descrise în Regulile generale de Difuzare Skype. Pentru a solicita un sunet Skype, contactați: media@skype.net 

2.2 Programele audiovizuale. Următoarele cerințe se aplică în privința oricărui Program audiovizual (respectiv un program în cadrul căruia o imagine vizuală este difuzată împreună cu un semnal audio) în care utilizați software-ul Skype sau includeți o reprezentare video a software-ului Skype:

(a) Veți obține logo-ul Skype în format de fișier cu vectori scalabili de aici ;

(b) În orice Program care utilizează sau include o reprezentare vizuală a software-ului Skype, este necesar să poziționați logo-ul Skype astfel încât acesta să apară, în timpul utilizării, scalat proporțional și la o dimensiune rezonabilă și ușor lizibilă, iar utilizarea de către dumneavoastră a logo-ului Skype trebuie să respecte toate cerințele stabilite în cadrul Regulilor generale de Difuzare Skype;

(c) dacă doriți să imitați un anumit dispozitiv în programul dumneavoastră, trebuie să utilizați interfața cu utilizatorul Skype corespunzătoare pentru dispozitiv, conform indicațiilor din Regulile generale de Difuzare Skype. În cazul în care aveți nevoie de șabloane și active pentru interfața cu utilizatorul Skype, solicitați-le la adresa: media@skype.net ; și

(d) În cazul în care doriți să includeți în orice Program un sunet care va reprezenta o anumită caracteristică sau acțiune de apel Skype (de exemplu, fără limitare la acestea, un sunet de „răspuns la apel” atunci când un apel este acceptat sau un sunet de „încheiere a convorbirii” atunci când un apel ia sfârșit), este necesar să folosiți numai sunete specifice Skype, furnizate de Skype, și să respectați cerințele privind utilizarea sunetelor Skype, descrise în Regulile generale de Difuzare Skype . Pentru a solicita un sunet Skype, contactați: media@skype.net 

3. Prevederi generale

3.1 Definiţii

3.1.1 Termenul „Difuzare” înseamnă transmiterea simultană către publicul larg, prin orice formate și medii cunoscute și necunoscute, inclusiv, fără limitare, rețelele de comunicații de date, internetul, sistemele de poștă electronică, televiziunea, sistemele de radiodifuziune sau de sateliți, transmisiunile „punct-multipunct” (point to multipoint transmission) printr-o rețea cu cablu, rețea wireless sau rețea cu fibră optică; în cadrul prezentelor Condiții de utilizare privind Difuzarea, termenul se va referi și la difuzarea selectivă (narrowcasting) și difuzarea multiplă (multicasting).

3.1.2 Termenul „Program” se referă la o producție audio sau vizuală transmisă în direct sau pre-înregistrată.

3.2 Declarați și garantați faptul că sunteți autorizat(ă) să acceptați și să respectați termenii și prevederile prezentelor Condiții de utilizare privind Difuzarea. Sunteți responsabil(ă) pentru obținerea tuturor drepturilor și pentru plata tuturor taxelor de licență și a celorlalte costuri și cheltuieli aferente Programului și Difuzării. Compania Skype nu va fi responsabilă în nicio situație pentru costuri sau cheltuieli apărute în legătură cu Programul sau cu Difuzarea.

3.3 Veți fi responsabil(ă), pe propria cheltuială, pentru respectarea prevederilor tuturor legilor aplicabile referitoare la Program și Difuzare. Sunteți de acord să despăgubiți, să protejați și să exonerați de răspundere Skype, companiile afiliate Skype și angajații Skype în cazul oricăror pierderi, costuri, răspunderi, daune și cheltuieli (inclusiv cheltuieli legale rezonabile și alte cheltuieli asociate acestora) de orice tip sau natură și având orice descriere, apărute ca urmare a: (i) Difuzărilor și Programelor; (ii) oricăror descrieri incorecte sau încălcări ale oricăror garanții ale dumneavoastră incluse în cadrul acestor Condiții de utilizare privind Difuzarea sau (iii) oricărei încălcări a oricărui acord, contract sau oricărei obligații a dumneavoastră incluse în cadrul acestor Condiții de utilizare privind Difuzarea.

3.4 Vă asumați obligația de a adopta măsuri rezonabile pentru a vă asigura că aceste Programe, Difuzări și/sau software-ul Skype: (i) nu vor fi folosite ca mediu pentru atacuri îndreptate asupra oricărei persoane, organizații, credințe, confesiuni sau secte; (ii) nu vor conține anunțuri sau promoții interzise prin lege; (iii) nu vor fi folosite pentru a face afirmații false sau nejustificate privind un produs sau serviciu; (iv) nu vor include informații sau declarații defăimătoare, obscene, jignitoare, indecente, vulgare, repulsive sau ofensatoare, atât din punct de vedere al subiectului, cât și al abordării; (v) nu vor conține declarații care nu pot fi certificate; (vi) nu vor conține descrieri sau referiri la chestiuni care nu sunt considerate subiecte acceptabile de discuție în cadrul grupurilor sociale (de exemplu cuvinte jignitoare sau obscenități) sau (vii) nu vor fi utilizate în legătură cu chestiuni sau anunțuri publicitare care, din punctul de vedere al Skype, pot fi considerate a aduce prejudicii sau daune interesului public, interesului Skype, publicității corecte și activităților comerciale corecte în general.

3.5 Drepturile care vă sunt acordate prin prezentul acord nu sunt exclusive și sunt revocabile. Nu veți obține niciun drept, titlu sau interes asupra logo-urilor, mărcilor comerciale sau altor indicii de origine ale Skype (denumite colectiv „Marca Skype”) și confirmați faptul că, în relația dintre dumneavoastră și Skype, Skype este deținătorul exclusiv al tuturor drepturilor, titlurilor și intereselor asupra Mărcii Skype. Utilizarea de către dumneavoastră a Mărcii Skype în conformitate cu prezentul document se va face în beneficiul Skype. Skype își rezervă dreptul de a vă instrui cu privire la utilizarea Mărcii Skype și cu privire la felul în care Marca Skype trebuie să fie prezentată în timpul Programelor. De asemenea, Skype vă poate solicita să încetați utilizarea Mărcii Skype în cazul în care respectiva utilizare este considerată inacceptabilă de către Skype, conform criteriilor stabilite la discreția Skype. În cazul în care vi se solicită să încetați utilizarea Mărcii Skype, vă veți conforma imediat (dacă respectiva solicitare se referă la un anumit Program, nu veți mai avea permisiunea de a Difuza sau de a licenția Difuzarea respectivului Program).

3.6 Skype își rezervă dreptul de a modifica în orice moment prezentele Condiții de utilizare privind Difuzarea. Continuarea de către dumneavoastră a utilizării software-ului Skype conform autorizației din cadrul prezentului document va fi interpretat drept asumarea obligației de a respecta termenii și prevederile Condițiilor revizuite de utilizare privind Difuzarea. Skype nu va avea nicio responsabilitate în ceea ce privește pagubele generate de modificarea prezentelor Condiții de utilizare privind Difuzarea și/sau de rezilierea acestora.

3.7 CONFIRMAȚI ÎN MOD EXPLICIT CĂ AȚI CITIT ACESTE CONDIȚII DE UTILIZARE PRIVIND DIFUZAREA ȘI CĂ ÎNȚELEGEȚI DREPTURILE, OBLIGAȚIILE, TERMENII ȘI CONDIȚIILE STABILITE ÎN ACEST DOCUMENT. UTILIZÂND SOFTWARE-UL SKYPE ÎN MODUL AUTORIZAT PRIN PREZENTUL DOCUMENT, VĂ ASUMAȚI ÎN MOD EXPLICIT OBLIGAȚIA DE A RESPECTA ACEȘTI TERMENI ȘI ACESTE CONDIȚII ȘI DE A ACORDA SKYPE DREPTURILE STABILITE ÎN PREZENTUL DOCUMENT.

© Skype – Ultima versiune: 13 august 2014