Apelurile către reţele fixe şi mobile în SUA şi Canada sunt incluse în Pachetul cu minute pentru apeluri către SUA cu o limită de utilizare de 5.000 de minute pe lună, pentru fiecare Pachet cu minute pentru apeluri către SUA. Durata maximă a unui apel folosind Pachetul cu minute pentru apeluri către SUA este de 12 ore. Numărul de Pachete cu minute pentru apeluri către SUA nu poate depăşi numărul de canale Skype Connect pe care le-aţi achiziţionat pentru un profil SIP. Minutele incluse în Pachetul cu minute pentru apeluri către SUA nu se reportează de la o lună la alta şi se vor pierde dacă nu sunt utilizate în luna respectivă. După terminarea minutelor incluse în Pachetul cu minute pentru apeluri către SUA, orice apeluri suplimentare efectuate prin Skype Connect vor fi taxate şi facturate la tarifele de apelare standard şi intervalele de facturare Skype Connect.

Apelurile efectuate către următoarele prefixe din SUA şi Canada nu sunt incluse în Pachetul cu minute pentru apeluri către SUA şi pot fi supuse modificărilor, cu efect imediat. Prefixele actuale care nu sunt incluse în Pachetul cu minute pentru apeluri către SUA sunt, de asemenea, publicate pe http://www.skype.com/go/business.sip.pricing. Apelurile către aceste prefixe din SUA şi Canada vor fi taxate la tarifele de apelare standard Skype Connect:

218632xxxx, 605475xxxx, 605477xxxx, 605562xxxx, 641213xxxx, 641235xxxx, 641237xxxx, 641262xxxx, 641264xxxx, 641308xxxx, 641309xxxx, 641388xxxx, 641395xxxx, 641398xxxx, 641410xxxx, 641453xxxx, 641509xxxx, 641551xxxx, 641570xxxx, 641608xxxx, 641612xxxx, 641654xxxx, 641665xxxx, 641696xxxx, 641739xxxx, 641749xxxx, 641795xxxx, 641826xxxx, 641827xxxx, 641865xxxx, 641962xxxx, 641982xxxx, 641983xxxx, 641985xxxx, 641992xxxx, 760569xxxx, 951262xxxx, 6057154xxxx, 6412104xxxx, 6413152xxxx, 6413155xxxx, 6413158xxxx, 6415525xxxx, 6417102xxxx, 6417105xxxx, 6417108xxxx, 6417132xxxx, 6417133xxxx, 6417134xxxx, 6417135xxxx, 6417138xxxx, 6417150xxxx, 6417153xxxx, 6418162xxxx, 6418163xxxx, 6418164xxxx, 6418165xxxx, 6418168xxxx, 7122276xxxx, 7124396xxxx, 7124510xxxx, 7124511xxxx, 7124512xxxx, 7124513xxxx, 7124514xxxx, 7124515xxxx, 7124516xxxx, 7124517xxxx, 7124720xxxx, 7124756xxxx, 7125416xxxx, 7125686xxxx, 7127256xxxx, 7127266xxxx, 7127379xxxx, 218237xxxx, 218339xxxx, 218486xxxx, 218548xxxx, 218844xxxx, 218862xxxx, 218895xxxx, 218936xxxx, 219632xxxx, 712432xxxx, 2096471xxxx, 5595461xxxx, 7123387xxxx, 7123388xxxx, 7605690xxxx, 7605691xxxx, 7605692xxxx, 7605694xxxx, 7605696xxxx, 7605697xxxx, 7605821xxxx, 8053601xxxx, 9512620xxxx, 9512621xxxx, 9512622xxxx, 9512623xxxx

Skype Connect este utilizat pentru apeluri zilnice în interes de afaceri şi nu pentru apeluri în masă de marketing cu durate de apelare de mai puţin de 6 secunde. Skype poate monitoriza apelurile în masă de scurtă durată şi îşi rezervă dreptul de a revoca utilizarea Pachetului cu minute pentru apeluri către SUA cu efect imediat, în cazul în care suspectează că Pachetele cu minute pentru apeluri către SUA sunt utilizate în acest mod.

Skype îşi rezervă dreptul de a modifica această politică de utilizare corectă, în orice moment. Modificările intră în vigoare în momentul publicării pe site-ul Web al Skype. Utilizarea în continuare a Pachetelor cu minute pentru apeluri către SUA după publicarea versiunii revizuite va constitui consimţământul dumneavoastră privind termenele şi condiţiile politicii de utilizare corectă revizuite.

Ultima revizuire iulie 2011.