Ultima actualizare: august 2017. Rețineți că API-ul desktop nu mai este acceptat în întregime.

VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE URMĂTORII TERMENI ȘI CONDIȚII ÎNAINTE DE A UTILIZA API-UL SKYPE DESKTOP. ACEȘTI TERMENI („TERMENII API”) REGLEMENTEAZĂ UTILIZAREA API-ULUI SKYPE DESKTOP ÎN SCOPURILE PERMISE EXCLUSIV ÎN PREZENTUL ACORD. ACEȘTI TERMENI CONSTITUIE UN ACORD IREVOCABIL ÎNCHEIAT ÎNTRE DUMNEAVOASTRĂ ȘI SKYPE. COMPANIA SKYPE ESTE DISPUSĂ SĂ VĂ ACORDE LICENȚA PRIVIND API-UL SKYPE DESKTOP CU CONDIȚIA CA DUMNEAVOASTRĂ SĂ ACCEPTAȚI TOȚI TERMENII STIPULAȚI ÎN PREZENTUL ACORD. PRIN UTILIZAREA API-ULUI SKYPE DESKTOP, INDICAȚI FAPTUL CĂ ÎNȚELEGEȚI PREZENTUL ACORD ȘI CĂ ACCEPTAȚI TOȚI TERMENII ACESTUIA. ÎN EVENTUALITATEA ÎN CARE NU ACCEPTAȚI TOȚI TERMENII PREZENTULUI ACORD, COMPANIA SKYPE NU ESTE DISPUSĂ SĂ VĂ ACORDE LICENȚA API-ULUI SKYPE DESKTOP.

1. Definiții

Pe lângă termenii cu majuscule, definiți în acești Termeni API, toate celelalte definiții cu majuscule, utilizate în prezentul acord, vor fi înțelese în sensul conferit acestora în Acordul de utilizare a serviciilor Microsoft, conform celor publicate pe site-ul web Skype la adresa www.skype.com/go/tou.

Următorii termeni vor fi avea următoarele înțelesuri:

Marca Skype: cuvântul marcă de text SKYPE, precum și toate drepturile de proprietate intelectuală și industrială și interesele din întreaga lume (înregistrate sau neînregistrate) presupuse de aceasta și deținute de grupul de companii Microsoft Corporation;

Regulile mărcii Skype: regulile irevocabile emise de Microsoft Corporation privind utilizarea, printre altele, a Mărcii Skype, conform celor puse la dispoziție pe https://www.skype.com/legal/brand-guidelines/ sau pe un alt site și care pot fi supuse unor modificări periodice;

Skype: Skype Communications S.A.R.L., 23-29 Rives de Clausen, L-2165 Luxemburg;

Acreditările Skype: numele de utilizator și parola Skype utilizate în vederea conectării la un Cont de utilizator Skype;

API-ul Skype Desktop: interfața programului aplicației publicată, expusă sau pusă la dispoziție de Skype care activează anumite funcționalități ale aplicației de desktop Skype pentru Windows („Software de comunicare prin Internet”), documentația asociată (inclusiv în format electronic), precum și orice versiuni ulterioare, îmbunătățiri, dezvoltări, remedieri de programare, actualizări și modernizări ale acestora;

Contul de utilizator Skype: contul înregistrat la Skype sau la Microsoft care este utilizat pentru a accesa caracteristicile și funcționalitățile Software-ului de comunicare prin Internet;

Site-ul web Skype: www.skype.com, http://developer.skype.com sau alte URL-uri similare, conform celor comunicate periodic de Skype;

Dumneavoastră: persoana sau entitatea care utilizează API-ul Skype Desktop. În cazul în care utilizați API-ul Skype Desktop în cadrul activității profesionale sau în numele unei companii, „dumneavoastră” va reprezenta compania respectivă, iar dumneavoastră declarați și garantați faptul că aveți autoritatea de a angaja respectiva companie.

2. Eligibilitate

În vederea utilizării API-ului Skype Desktop, trebuie, mai întâi, să creați un Cont de utilizator Skype.

3. Licență

3.1 În conformitate cu reglementările acestor Termeni API, Skype vă acordă dreptul de utilizare limitată, neexclusivă, care nu poate fi atribuită, sublicențiată sau transferată aplicației API Skype Desktop în Scopurile permise, conform celor definite în paragraful 3.3 de mai jos.

3.2 Această licență nu vă conferă dreptul la nicio dezvoltare, actualizare a versiunii și nu garantează disponibilitatea continuă a API-ului Skype Desktop sau a Software-ului de comunicare prin Internet. Skype poate revizui, modifica sau înceta să furnizeze sau vă poate solicita să încetați utilizarea API-ului Skype Desktop, a Software-ului de comunicare prin Internet, precum și a funcționalității acestuia sau a oricărei părți din acesta, fapt ce poate conduce, periodic și fără preaviz, la pierderea compatibilității sau la interzicerea accesului la funcționalitatea Software-ului de comunicare prin Internet, a site-ului web Skype și a activităților comerciale corespunzătoare.

3.3 În scopul acestor Termeni API, „Scopul permis” va fi înțeles ca:

(a) scopul dezvoltării de software sau de cod pentru a realiza interfața și a conecta o aplicație software la Software-ul de comunicare prin Internet („Aplicația software”) ÎN AFARA celor prevăzute în paragraful 3.3 (b) de mai jos, respectiv „Scopul aplicației software” sau

(b) scopul dezvoltării de software sau de cod pentru a realiza interfața unui dispozitiv hardware sau a unui echipament fizic (inclusiv a unui software încorporat ulterior) („Dispozitivul hardware”) la Software-ul de comunicare prin Internet și distribuit împreună cu sau pus la dispoziție pentru un astfel de Dispozitiv hardware, respectiv „Scopul aplicației hardware”.

4. Restricții

4.1 Aplicația dumneavoastră software sau Dispozitivul hardware (după caz) nu va avea în niciun caz și sub nicio formă, direct sau indirect, un impact negativ, nu va împiedica sau afecta în acest sens sau nu va perturba funcționalitatea sau performanța Software-ului de comunicare prin Internet sau pe cea a produselor sau serviciilor oferite de Skype.

4.2 Fără a aduce atingere caracterului general al prevederilor anterioare, trebuie să vă asigurați că Aplicația dumneavoastră software sau Dispozitivul hardware (după caz):

(i) nu are un impact negativ asupra calității apelului prin utilizarea Software-ului de comunicare prin Internet;

(ii) nu are un impact negativ asupra stabilității Software-ului de comunicare prin Internet;

(iii) nu are un impact negativ asupra comportamentului altor aplicații prin utilizarea API-ului Skype Desktop;

(iv) nu încearcă să instaleze un spyware sau un malware pe computerul clientului;

(v) nu încearcă să redistribuie informațiile despre utilizatorul Software-ului de comunicare prin Internet sau despre produsele Skype fără permisiunea expresă a acestuia;

(vi) se identifică corect în programul Skype atunci când îi este solicitată autorizarea;

(vii) nu încearcă să trimită mesaje sau să efectueze apeluri către sau să comunice cu alți utilizatori ai software-ului Skype dacă utilizatorul nu îi solicită în mod specific acest lucru;

(viii) nu încearcă să modifice în vreun fel interfața de utilizator a Software-ului de comunicare prin Internet („Interfața de utilizator”);

(ix) nu utilizează, nu permite și nu oferă acces la nicio caracteristică a Software-ului de comunicare prin Internet unei alte persoane, exceptând cazul în care o face printr-un Cont de utilizator Skype prin utilizarea Acreditărilor Skype;

(x) nu solicită, nu colectează, nu stochează, nu memorează în cache și nu obține acces la Acreditările Skype sau la acreditările de autentificare proxy în scopul conectărilor automate la Conturile de utilizator Skype.

4.3 Fără consimțământul prealabil exprimat în scris de Skype, nu veți elimina și nu veți ascunde (salva, în măsura permisă, în comanda API „activare mod silențios”), modifica, prelua sau altera în vreun fel Interfața de utilizator. Veți respecta, pe tot parcursul acordului, cerințele și specificațiile aferente designului de aplicație, utilizării și prezentării în conformitate cu cele stipulate în paragraful 5 de mai jos.

4.4 Cu excepția cazurilor în care acest lucru a fost aprobat în mod expres și în scris de către Skype, nu veți distribui Aplicația software sau Dispozitivul hardware (după caz) online prin intermediul site(urilor) web pe care Skype le consideră asemănătoare sau care, în opinia companiei, încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale site-ului web Skype și nu veți utiliza mărci comerciale Skype sau cuvinte care descriu produse sau servicii Skype precum, sau care constituie parte din, URL-ul înregistrat pentru site-ul/urile web.

4.5 Veți menține pe tot parcursul acordului valoarea și reputația software-ului Skype, a API-ului Skype Desktop și a Mărcii Skype, în măsura capacității dumneavoastră.

4.6 Nu veți utiliza API-ul Skype Desktop în vreo Aplicație software sau Dispozitiv hardware (după caz) care, în opinia companiei Skype, este sau ar putea fi frauduloasă sau inadecvată sau care ar putea contraveni Acordului de utilizare a serviciilor Microsoft.

4.7 Nu veți colecta informații cu caracter personal ale utilizatorului sau date într-un mod care ar induce în eroare, ilegal, neautorizat sau incorect. Fără a aduce atingere caracterului general al prevederilor anterioare, nu veți colecta, stoca sau înregistra niciodată parola Skype utilizată de către utilizatori pentru a se conecta la Conturile de utilizator aferente („Parola Skype”). În cazul în care utilizatorii necesită parole separate pentru a utiliza Aplicația software sau Dispozitivul hardware (după caz), va trebui fie să (i) generați automat o parolă unică și să i-o comunicați în siguranță acestuia, fie să (ii) nu permiteți utilizatorilor să utilizeze o parolă care este identică cu Parola de Skype a utilizatorului. Sunteți de acord ca serviciile și produsele oferite prin Aplicația dumneavoastră software sau prin Dispozitivul hardware să vă fie oferite în conformitate cu toate legile și regulamentele în vigoare (incluzându-le pe, dar fără a se limita la, cele referitoare la protejarea vieții private și prelucrarea datelor cu caracter personal sau a datelor de trafic).

4.8 Nu veți utiliza API-ul Skype Desktop pentru a crea o Aplicație software sau un Dispozitiv hardware care să trimită comunicații nesolicitate (comerciale sau de altă natură) către terțe părți în scopuri de phising, pharming, de personificare sau reprezentare greșită a afilierii cu altă persoană sau entitate; sau care să trimită e-mailuri în masă sau alte comunicații către unul sau mai mulți terți.

4.9 Publicitate: (a) Nu aveți dreptul de a plasa reclame publicitare: (i) în interiorul, în calitate de sau printr-o suprapunere de sau să încadrați alături de, în partea de sus, jos sau în jurul său, o apelare video Skype sau una audio sau o fereastră de afișare de materiale video sau audio Skype care să provină din sau să devină vizibilă drept rezultat a sau în conexiune cu o sesiune de apel video sau audio Skype sau cu o fereastră de afișare de material video sau audio Skype, (ii) în vreun flux audio furnizat prin Software-ul de comunicare prin Internet; (iii) în vreun mesaj instant trimis la sau primit de la utilizatori ai Software-ului de comunicare prin Internet; (iv) în sau în jurul ferestrei de profil a unui utilizator al Software-ului de comunicare prin Internet; (b) Nu aveți dreptul de a divulga (direct sau indirect) date obținute prin utilizarea API-ului Skype Desktop, inclusiv date centralizate sau anonime vreunei rețele de publicitate, intermediar de date sau altui terț din domeniul publicitar.

4.10 Sunteți de acord că sunteți unicul responsabil (și că Skype nu deține nicio răspundere față de dumneavoastră sau față de un terț) privind orice servicii și/sau produse pe care le oferiți prin intermediul Aplicației dumneavoastră software sau al Dispozitivului hardware.

5. Branding și marketing

5.1 Aveți dreptul de a utiliza Marca Skype exclusiv în scopul de a specifica compatibilitatea Aplicației dumneavoastră Skype cu Software-ul de comunicare prin Internet și strict în conformitate cu Regulile mărcii Skype. /p>

Prin prezentul document nu vă sunt conferite drepturile de a utiliza Elementele mărcii Skype, pe care nu trebuie, astfel, să le utilizați. Trebuie să vă asigurați că oricare sau toate activitățile de marketing și de promovare ale caracteristicilor Software-ului de comunicare prin Internet accesibile prin Aplicația dumneavoastră de software se află în deplină conformitate cu Regulile „Plugged into Skype”.

5.2 Trebuie să utilizați următoarea notă privind orice ambalaj, subsol și/sau documentație software asociată Aplicației dvs. software și/sau Dispozitivului hardware (după caz) atunci când este utilizată Marca Skype:

5.3 Marca Skype, mărcile comerciale și siglele asociate sunt mărci înregistrate ale grupului de companii Microsoft Corporation și sunt protejate prin înregistrarea mărcilor comerciale și a aplicațiilor la nivel internațional. În afara licenței cu caracter limitat privind Marca Skype acordată prin acești Termeni API, nu aveți dreptul de și nu puteți să înregistrați sau să utilizați nume comerciale, mărci comerciale, sigle, nume de domenii, subdomenii sau căi URL, precum și niciun alt semn care să incorporeze total sau parțial Marca Skype, orice altă marcă comercială a grupului Microsoft Corporation sau semne similare care pot produce confuzii fără o licență explicită, în scris acordată de Skype sau de afiliații săi. Referințele neautorizate sau utilizarea Mărcii Skype, precum și încălcarea mărcii comerciale, vor constitui o încălcare majoră a acestor Termeni API și vor conduce la rezilierea imediată a prezentului Acord, precum și a oricăror alți termeni suplimentari aplicabili pe care i-ați încheiat cu Skype. Respectiva reziliere nu se va limita doar la dreptul companiei Skype de a solicita despăgubiri, de a apela la măsuri provizorii sau la alte măsuri reparatorii echivalente și de a obține compensații din partea dumneavoastră.

6. Modificări API

Aveți datoria să monitorizați în permanență site-ul web Skype pentru a vă asigura că ați luat la cunoștință orice modificare privind Termenii API. În eventualitatea în care nu sunteți de acord cu vreo modificare survenită în Termenii API, sunteți obligat(ă) să încetați imediat, total sau parțial, utilizarea API-ului Skype Desktop și, după caz, utilizarea Software-ului de comunicare prin Internet.

7. Autorizare

Declarați și garantați faptul că sunteți autorizat(ă) să acceptați și să respectați termenii și condițiile din cadrul Termenilor API

8. Utilizarea API pentru desktop Skype

Luați la cunoștință și sunteți de acord ca utilizarea API-ului Skype Desktop să se facă pe riscul și în numele dumneavoastră. Sunteți de acord, la cerere, să despăgubiți, să protejați și să exonerați de răspundere Skype, companiile afiliate Skype și personalul pentru sau privind oricare răspundere și costuri, inclusiv privind taxele rezonabile solicitate de către avocați suportate de persoana în cauză legate de sau apărute ca urmare a (a) utilizării API-ului Skype Desktop de către Dumneavoastră; (b) utilizării Mărcii Skype de către Dumneavoastră; (c) încălcării sau abuzării de termenii și condițiile acestor Termeni API, precum și a oricăror altor Termeni suplimentari aplicabili și (d) furnizării de către Dumneavoastră a oricărei Aplicații software sau Dispozitiv hardware pe care o/îl dezvoltați utilizând API-ul Skype Desktop.

9. Revizuirea termenilor

Skype își rezervă dreptul de a modifica oricând acești Termeni API, în general sau individual, prin publicarea Termenilor API revizuiți pe site-ul web Skype sau, în caz contrar, prin notificarea Dumneavoastră asupra Termenilor API revizuiți. Oricare eventuală modificare a Termenilor API care ar acorda companiei Skype dreptul de a solicita plata de redevențe face, prin prezenta, obiectul unui preaviz de trei (3) luni. Continuarea de către Dumneavoastră a utilizării API-ului Skype Desktop va fi interpretată drept asumarea obligației de a respecta termenii și condițiile din cadrul Termenilor API revizuiți.

10. Interdicția utilizării API

În eventualitatea în care doriți să utilizați API-ul Skype Desktop într-un mod diferit de cel specificat în mod explicit în acești Termeni API, respectiva utilizare este strict interzisă cu excepția cazului în care Skype încheie cu Dumneavoastră o licență specifică.

11. Drepturi IP

11.1 Atunci când utilizați API-ul Skype Desktop într-un Scop permis, vă revin Drepturile IP corespunzătoare Aplicației dumneavoastră software și/sau Dispozitivului hardware.

11.2 În ceea ce privește licența fără redevențe acordată Dumneavoastră (sau Companiei dumneavoastră, conform celor definite mai jos) pentru a utiliza API-ul Skype Desktop în temeiul acestor Termeni API, vă obligați să nu invocați încălcarea, să nu amenințați și să nu înaintați vreo acțiune, reclamație sau acțiune în instanță, acum sau pe viitor, cu privire la încălcarea, precum și să nu revendicați și să nu puneți în aplicare un brevet creat, dezvoltat, achiziționat, licențiat sau deținut de Dumneavoastră care utilizează API-ul Skype Desktop, care ar putea fi încălcat prin utilizarea sau exploatarea Software-ului de comunicare prin Internet, inclusiv API-ul Skype Desktop, împotriva (a) companiei Skype sau a unui Afiliat Skype (sau titularilor licenței, cesionarilor sau succesorilor ai acestora) sau (b) oricărui dezvoltator din comunitatea de dezvoltatori Skype care utilizează API-ul Skype Desktop într-un Scop permis și în conformitate cu acești Termeni API. Aveți datoria de a impune restricții oricărui cesionar, parte primitoare sau titular de licență ale cărui drepturi fac obiectul paragrafului 11.2, după caz, și nu puteți să permiteți sau să ajutați un terț în acțiuni care, efectuate de Dumneavoastră, ar putea încălca prevederile paragrafului 11.2.

11.3 În relația dintre dumneavoastră și Skype, companiei Skype și licențiatorilor săi le revin Drepturile IP privind Software-ul de comunicare prin Internet (inclusiv API-ul Skype Desktop) și cele aferente oricăror lucrări derivare din acestea, create de sau pentru Skype și licențiatorii săi.

11.4 Dacă sunteți angajatul sau directorul unei companii și utilizați API-ul Skype Desktop în numele respectivei companii („Compania”), luați la cunoștință și sunteți de acord cu următoarele: (i) Prin acceptarea acestor Termeni API și utilizarea API-ului Skype Desktop, acționați în numele Companiei și cu autorizația explicită a Companiei și vă angajați în a respecta acești Termeni API care reglementează API-ul Skype Desktop al Dumneavoastră și al Companiei dumneavoastră; (ii) licența acordată de Skype în vederea utilizării API-ului Skype Desktop face obiectul obținerii de către Dumneavoastră a tuturor aprobărilor, permisiunilor și autorizațiilor necesare pentru ca Dumneavoastră să acționați în numele acesteia și pentru a o obliga din punct de vedere legal, în conformitate cu acești Termeni API. Declarați și garantați faptul că ați obținut respectivele aprobări, permisiuni și autorizații în vederea utilizării API-ului Skype Desktop în numele Companiei. Dacă nu dețineți o astfel de autorizație, nu aveți licența de a utiliza API-ul Skype Desktop.

12. Termene și reziliere

12.1 Acești Termeni API vor produce efecte începând cu prima utilizare a API-ului Skype Desktop și vor rămâne în vigoare până la rezilierea acestora de către Skype sau de Dumneavoastră, conform celor stabilite în prezentul acord. Skype nu va fi răspunzător pentru niciun prejudiciu cauzat de modificarea sau de rezilierea acestor Termeni API.

12.2 Aveți dreptul de a rezilia acești Termeni API în orice moment cu efect imediat. Fără a aduce atingere altor măsuri reparatorii. Skype poate limita, suspenda sau rezilia acești Termeni API și utilizarea API-ului Skype Desktop în orice moment, în cazul în care consideră că ați încălcat unul dintre acești Termeni API sau în cazul în care consideră că ați acționat într-un mod care indică faptul că nu intenționați să-i respectați. În plus, Skype poate rezilia acești Termeni API cu efect imediat în orice moment, din orice motiv, incluzând dar fără a se limita la, cazul în care participați în cadrul unei acțiuni care, în opinia companiei Skype, devalorizează marca sau reputația companiei Skype sau Software-ul de comunicare prin Internet, precum și API-ul Skype Desktop.

12.3 La rezilierea acestor Termeni API de Dumneavoastră sau de Skype dintr-un motiv: (a) toate licențele și drepturile de utilizare a API-ului Skype Desktop și a Mărcii Skype vor fi reziliate imediat, iar (b) Dumneavoastră veți înceta imediat orice utilizare a API-ului Skype Desktop și a Mărcii Skype.

13. Renunțarea la garanții și limitarea răspunderii

13.1 Nicio garanție: API-UL SKYPE DESKTOP ȘI MARCA SKYPE SUNT OFERITE „CA ATARE”, FĂRĂ NICIO GARANȚIE; SKYPE NU ACORDĂ, ÎN MOD EXPRES, IMPLICIT SAU STATUTAR, NICIO GARANȚIE, PRETENȚIE SAU DECLARAȚIE ÎN CEEA CE PRIVEȘTE API-UL SKYPE DESKTOP SAU MARCA SKYPE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANȚII SAU CONDIȚII DE CALITATE, PERFORMANȚĂ, NEÎNCĂLCARE, POSIBILITATE DE PUNERE PE PIAȚĂ SAU ADECVAREA PENTRU UTILIZARE ÎNTR-UN ANUMIT SCOP. ÎN PLUS, SKYPE NU CONFIRMĂ ȘI NICI NU GARANTEAZĂ CĂ API-UL SKYPE DESKTOP VA FI ÎNTOTDEAUNA DISPONIBIL, ACCESIBIL, NEÎNTRERUPT, LA TIMP, SIGUR, EXACT, COMPLET ȘI FĂRĂ ERORI SAU CĂ ACESTA VA FUNCȚIONA FĂRĂ PIERDEREA PACHETULUI.

13.2 Nicio răspundere: API-ul Skype Desktop și Marca Skype (după caz) vă sunt oferite gratuit. ÎN CONSECINȚĂ, LUAȚI LA CUNOȘTINȚĂ ȘI SUNTEȚI DE ACORD CA SKYPE, AFILIAȚII, LICENȚIATORII ȘI PERSONALUL SKYPE SĂ NU POARTE NICIO RĂSPUNDERE CU PRIVIRE LA SAU APĂRUTĂ CA URMARE A UTILIZĂRII DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ A API-ULUI SKYPE DESKTOP SAU A MĂRCII SKYPE, CONFORM CELOR PREVĂZUTE ÎN CELE CE URMEAZĂ. UNICUL DREPT SAU MĂSURĂ REPARATORIE DE CARE DISPUNEȚI ÎN CEEA CE PRIVEȘTE PROBLEMELE SAU NEMULȚUMIRILE REFERITOARE LA API-UL SKYPE DESKTOP SAU LA MARCA SKYPE ESTE ACELA DE A ÎNCETA IMEDIAT UTILIZAREA RESPECTIVULUI API SKYPE DESKTOP SAU A MĂRCII SKYPE.

13.3 Limitarea răspunderii: SKYPE, AFILIAȚII ȘI LICENȚIATORII SAU PERSONALUL SKYPE NU ÎȘI ASUMĂ RĂSPUNDEREA ÎN NICIUN CAZ, FIE CONTRACTUAL, DELICTUAL, PRINTR-UN ACT ILICIT (INCLUSIV NEGLIJENȚĂ), RĂSPUNDEREA PENTRU PRODUSE SAU ORICE ALTĂ FORMĂ DE RĂSPUNDERE PENTRU:

13.3.1 ORICE DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE SAU PE CALE DE CONSECINȚĂ (INCLUZÂND, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA PIERDEREA DE SAU CORUPEREA DATELOR, ÎNTRERUPERI, DEFECTAREA COMPUTERULUI SAU PIERDERI PECUNIARE) APĂRUTE CA URMARE A UTILIZĂRII SAU A INCAPACITĂȚII DE A UTILIZA API-UL SKYPE DESKTOP SAU MARCA SKYPE;

13.3.2 ORICE PIERDERI DE VENIT, AFACERI SAU PROFITURI (DIRECTE SAU INDIRECTE) APĂRUTE CA URMARE A UTILIZĂRII SAU A INCAPACITĂȚII DE A UTILIZA API-UL SKYPE DESKTOP SAU MARCA SKYPE, PRECUM ȘI

13.3.3 ORICE PIERDERI SAU DAUNE PE CARE LE-AȚI PUTEA SUPORTA PENTRU:

(I) ORICE PERTURBĂRI SAU ÎNTÂRZIERI ÎN COMUNICARE LA UTILIZAREA API-ULUI SKYPE DESKTOP;

(II) SUSPENDAREA SAU REZILIEREA PREZENTULUI ACORD DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ SAU DE SKYPE DIN ORICE MOTIV, PRECUM ȘI

(III) LANSAREA SAU HOTĂRÂREA DE A NU LANSA NOI VERSIUNI ALE API-ULUI SKYPE DESKTOP PENTRU DUMNEAVOASTRĂ.

13.4 LIMITĂRILE PRIVIND RĂSPUNDERILE COMPANIEI SKYPE ASUMATE FAȚĂ DE DUMNEAVOASTRĂ ÎN PARAGRAFUL 13.3 ANTERIOR SE VOR APLICA CHIAR DACĂ SKYPE, AFILIAȚII SĂI SAU PERSONALUL SKYPE A FOST ÎNȘTIINȚAT PRIVIND POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE PIERDERI SAU DAUNE APĂRUTE.

13.5 NICIO CLAUZĂ DIN PREZENTUL ACORD NU INTENȚIONEAZĂ SĂ EXCLUDĂ SAU SĂ RESTRICȚIONEZE SAU NU VA FI INTERPRETATĂ CA EXCLUZÂND SAU RESTRICȚIONÂND RĂSPUNDEREA COMPANIEI SKYPE PRIVIND (I) DECESUL SAU RĂNIREA PERSOANELOR DIN CAUZA UNEI NEGLIJENȚE A COMPANIEI SKYPE, A PERSONALULUI SAU A AGENȚILOR SĂI, SAU (II) ORICE RĂSPUNDERE CARE NU POATE FI LIMITATĂ SAU EXCLUSĂ DIN PUNCT DE VEDERE LEGAL.

13.6 Limitări jurisdicționale: Dat fiind că anumite jurisdicții nu permit anumite excluderi sau limitări precum cele prevăzute mai sus, unele dintre prezentele excluderi și limitări nu vi se aplică. În aceste cazuri, răspunderea se va situa în limitele maxime permise de legislația în vigoare.

14. Diverse

14.1 Întregul Acord: Termenii și condițiile acestor Termeni API reprezintă întregul acord între Dumneavoastră și Skype în ceea ce privește obiectul prezentului acord și vor suplini și înlocui toate înțelegerile și acordurile anterioare, indiferent de forma acestora, privind obiectul în cauză. Nicio informație din prezenta clauză nu va exclude sau restricționa răspunderea Dumneavoastră sau a companiei Skype care decurge din acte frauduloase sau din declarații false.

14.2 Nevalabilitate parțială: În cazul în care una dintre prevederile din acești Termeni sau parte a unei prevederi este declarată ilegală, nevalabilă sau neaplicabilă de către orice tribunal sau organ administrativ al jurisdicției competente, iar respectiva prevedere (sau parte a acesteia) nu este de caracter fundamental pentru acești Termeni API în ansamblul lor, legalitatea, valabilitatea sau aplicabilitatea Termenilor API rămași (inclusiv termenii rămași care cuprind prevederea relevantă) nu va fi afectată.

14.3 Clauză de nerenunțare: Neexercitarea sau întârzieri în exercitarea unui drept, competențe sau măsuri reparatorii stipulate în acești Termeni API sau în legislație nu vor constitui o renunțare la dreptul, competența sau măsurile reparatorii respective. În cazul în care Skype renunță la una dintre prevederile acestor Termeni API, acest fapt nu va acționa drept clauză de derogare de la încălcarea ulterioară a respectivei prevederi sau drept derogare de la încălcarea unei alte prevederi.

14.4 Cesionare: Nu aveți dreptul de a cesiona acești Termeni API sau orice drept în temeiul acestora. Skype are dreptul exclusiv de a aloca acești Termeni API sau oricare drept în temeiul acestora către o terță parte fără acordarea unui preaviz.

14.5 Legea aplicabilă și tribunalul competent: Acești Termeni API se supun și vor fi interpretați în conformitate cu legislația statului Washington din S.U.A. și vor face obiectul jurisdicției tribunalelor din statul Washington, S.U.A.

14.6 Limbi: Este posibil ca versiunea originală în limba engleză a acestor Termeni API să fi fost tradusă în alte limbi. În eventualitatea unor inconsecvențe sau discrepanțe între versiunea în limba engleză și orice altă versiune într-o altă limbă, va avea întâietate versiunea în limba engleză.

14.7 Continuitate: Dispozițiile din paragrafele 8, 11, 12, 13 și 14 din acești Termeni API și orice alte prevederi incluse în aceștia a căror continuitate și operabilitate sunt stipulate în eventualitatea unei rezilieri, vor supraviețui și după rezilierea acestor Termeni API indiferent de motiv.

CONFIRMAȚI ÎN MOD EXPRES FAPTUL CĂ AȚI CITIT TERMENII API SKYPE DESKTOP ȘI CĂ ÎNȚELEGEȚI ȘI SUNTEȚI DE ACORD CU DREPTURILE, OBLIGAȚIILE, TERMENII ȘI CONDIȚIILE STABILITE ÎN PREZENTUL ACORD. ÎNREGISTRÂNDU-VĂ, VĂ EXPRIMAȚI CONSIMȚĂMÂNTUL EXPRES DE A RESPECTA ACEȘTI TERMENI ȘI CONDIȚII ȘI DE A ACORDA COMPANIEI SKYPE DREPTURILE STABILITE PRIN PREZENTUL ACORD.