Politica de utilizare corectă Skype (’PUC“) este concepută pentru a preveni fraudele și abuzurile la utilizarea produselor noastre. Produsele Skype sunt destinate exclusiv uzului individual, în conformitate cu Contractul de furnizare a serviciilor Microsoft și această PUC (’Utilizare legitimă“). Lista de mai jos este o listă neexhaustivă a practicilor care nu sunt considerate ca având o Utilizare legitimă:

  • utilizarea abonamentelor pentru operațiuni de telemarketing sau centru de apel;
  • revânzarea minutelor incluse în abonament;
  • schimbul de abonamente între utilizatori prin PBX, centru de apel, computer sau orice alte mijloace;
  • apelarea numerelor de telefon (individual, secvențial sau automat) pentru a genera venituri pentru dumneavoastră sau pentru alții ca urmare a efectuării apelului, altele decât cele pentru convorbiri personale în interes de afaceri; și
  • moduri neobișnuite de apelare incompatibile cu utilizarea de abonamente individuale normale, de exemplu, apeluri tradiționale de scurtă durată sau apeluri către numere multiple într-o perioadă scurtă de timp.

Alte practici pot fi relevante pentru determinarea Utilizării legitime, iar Skype își rezervă dreptul de a lua în considerare orice activitate ilegală, interzisă, anormală sau neobișnuită pentru determinarea acesteia. La alegerea sa, Skype poate să înceteze sau să suspende imediat raportul cu dumneavoastră și utilizarea oricărui produs Skype dacă stabilește că utilizați produsul contrar celor specificate în această PUC.

Abonamente

Sub rezerva acestei PUC, abonamentele cu minute nelimitate Skype permit efectuarea de apeluri nelimitate către telefoane fixe în țările în care se aplică abonamentele (fiind excluse numerele speciale, premium, de service și negeografice), în perioada specificată în momentul achiziției. Poate fi inclusă și efectuarea de apeluri nelimitate către telefoane mobile, în cazul în care se solicită acest lucru în momentul achiziției. Toate apelurile vor fi deconectate și va fi necesară reapelarea după o convorbire care durează 4 ore.

Apelare video în grup

Apelurile video în grup sunt supuse unei limite de utilizare corectă de 100 de ore pe lună, fără să se depășească 10 ore pe zi și cu o limită de 4 ore pentru fiecare apel video. La atingerea acestor limite, comunicarea video va fi întreruptă, iar apelul va deveni un apel vocal. Dacă un participant la un apel video în grup nu are o versiune a Software-ului de comunicare prin internet care acceptă apelurile video în grup, atunci apelul va fi unul audio numai pentru respectivul participant. Numărul permis de participanți într-un apel video în grup variază între 3 și maximum 50, în funcție de dispozitiv și de cerințele corelate sistemului. Puteți găsi detalii suplimentare la adresa www.skype.com/go/gvc.

Apeluri către telefoane fixe și mobile folosind credit Skype

Toate apelurile vor fi deconectate și necesită reapelarea după o durată de 4 ore, iar la reapelare va fi încasată o taxă suplimentară de conectare.

SMS

Fiecare mesaj SMS are o limită de 160 de caractere. Dacă tastați un mesaj mai lung, acesta va fi împărțit în mai multe mesaje SMS și veți fi taxat(ă) pentru fiecare mesaj trimis. Dacă trimiteți un mesaj SMS mai multor persoane, veți fi taxat(ă) pentru fiecare mesaj SMS trimis fiecărui destinatar. Dacă Skype nu vă poate trimite (din orice motiv) mesajul SMS, Skype va continua să încerce să trimită mesajul timp de maximum 24 de ore, după care costul mesajului SMS vă va fi returnat automat în soldul de credit Skype în cazul în care trimiterea nu se reușește.

Mesagerie video

În conformitate cu această Politică de utilizare corectă, nu există limitări în ceea ce privește numărul de Mesaje video pe care le puteți trimite. Dacă nu sunteți abonat Skype Premium, Mesajele video vor fi păstrate minimum 6 luni de la data trimiterii acestora și pot expira după acel termen.

Apeluri cu taxă inversă

Apelurile cu taxă inversă durează maximum 60 de minute, după care este necesară reapelarea.