VĂ RUGĂM SĂ CITIŢI CU ATENŢIE ÎNAINTE DE A DESCĂRCA SOFTWARE-UL SAU UTILIZA UNUL SAU MAI MULTE PRODUSE SAU SITE-URI WEB SKYPE

Puncte cheie

Este important să citiţi întregul document şi să îl înţelegeţi pe deplin. Există, totuşi, câteva puncte cheie pe care trebuie să le subliniem:

LIPSA ACCESULUI LA SERVICIILE DE URGENŢĂ: Software-ul nu înlocuieşte reţeaua de telefonie mobilă sau fixă obişnuită. În special, cu excepţia situaţiilor foarte limitate precizate la paragraful 5.6 al acestor Termeni (aplicabil numai pentru aplicaţii software Skype de comunicare prin Internet), Software-ul nu vă permite să efectuaţi apeluri de urgenţă către servicii de urgenţă. Trebuie să dispuneţi de metode alternative de comunicare pentru a vă asigura că puteţi realiza apeluri de urgenţă dacă acest lucru este necesar.

VERIFICAREA RESTRICŢIILOR DE UTILIZARE: În unele ţări există restricţii asupra utilizării Software-ului. Aveţi responsabilitatea de a vă asigura că legea vă permite să folosiţi Software-ul în locul în care vă situaţi.

LIPSA PROPRIETĂŢII ASUPRA NUMERELOR: Dacă Skype vă alocă un Număr Skype (cunoscut anterior ca „Număr online”) sau Număr Skype To Go, nu sunteţi proprietarul numărului şi nici nu aveţi dreptul de a păstra pentru totdeauna acel număr. Din când în când, poate fi necesar ca Skype să schimbe sau să retragă numărul pe care vi l-a alocat. Nu veţi transfera şi nici nu veţi încerca să transferaţi numărul dumneavoastră Skype sau numărul dumneavoastră Skype To Go către nicio altă persoană. Trebuie să vă asiguraţi că respectaţi toate cerinţele de alocare afişate la achiziţionarea unui număr Skype, deoarece nerespectarea acestei prevederi poate avea ca rezultat retragerea numărului. Vă rugăm să consultaţi de asemenea paragraful 19.1.

CREDITUL DUMNEAVOASTRĂ SKYPE DEVINE INACTIV DUPĂ 180 ZILE: În cazul în care achiziţionaţi credit Skype, vă rugăm să ţineţi cont că acesta devine inactiv după 180 de zile de inactivitate. Vă rugăm să consultaţi de asemenea paragraful 9.2.

DEROGARE FAŢĂ DE CLAUZA DE ARBITRAJ ŞI ACŢIUNILE COLECTIVE ÎN JUSTIŢIE: Dacă locuiţi în S.U.A. şi selectaţi Plata cu telefonul mobil (vezi paragraful 20), o derogare obligatorie faţă de clauza de arbitraj şi acţiunile colective în justiţie vă afectează drepturile de a rezolva o dispută cu Skype, companiile afiliate acestuia sau alţi terţi, inclusiv furnizorii de servicii de telefonie mobilă. Vă rugăm să citiţi cu atenţie paragraful 20.3.

1. ACORDUL DUMNEAVOASTRĂ CU SKYPE

1.1 Aplicaţiile software Skype de comunicare prin Internet („Software de comunicare prin Internet”), alte aplicaţii software marca „Skype” (împreună cu „software-ul Skype”), aplicaţiile software marca „Qik” („software-ul Qik”) şi documentaţia asociată (fie sub formă tipărită, fie în format electronic), inclusiv orice îmbunătăţiri, modificări, dezvoltări, rezolvări, actualizări, modernizări şi versiuni viitoare ale acestora („actualizări”), indiferent dacă sunt puse la dispoziţie gratuit sau contra-cost, (denumite colectiv „Software”) vă sunt licenţiate (nu vândute) de către Skype Software Sàrl.

1.2 Caracteristicile şi produsele care vă sunt puse la dispoziţie gratuit prin intermediul software-ului (exclusiv produsele sau caracteristicile disponibile gratuit numai cu titlu de evaluare) („Produsele gratuite”) vă sunt furnizate de către Skype Software Sàrl.

1.3 Orice produse sau caracteristici suplimentare ale software-ului Skype sau software-ului Qik sau alte produse purtând marca „Skype” sau „Qik” pentru care plătiţi (inclusiv produse sau caracteristici disponibile gratuit numai cu titlu de evaluare) („Produse cu plată”) vă sunt furnizate de către Skype Communications Sàrl.

1.4 Prin „Site-uri web Skype” se înţeleg www.skype.com, www.qik.com (ambele operate de Skype Communications Sàrl) şi orice alte site-uri web autorizate de Skype şi care fac trimitere la aceşti Termeni.

1.5 „Skype” înseamnă Skype Software Sàrl, 23 – 29 Rives de Clausen, L-2165 Luxemburg sau Skype Communications Sàrl, 23 – 29 Rives de Clausen, L-2165 Luxemburg, după cum cere contextul;
„Produse” desemnează în mod colectiv produsele gratuite şi produsele cu plată;
„dumneavoastră” sau „al dumneavoastră” vă desemnează pe dumneavoastră, deţinătorul înregistrat al contului de utilizator (aşa cum se descrie în paragraful 6.1) şi deţinătorul licenţei conform acestor Termeni.

1.6 Acordul dumneavoastră cu Skype este format din termenii şi condiţiile stabilite în acest document, împreună cu orice politici de utilizare corectă descrise în acest document şi termenii suplimentari la care se face referire în paragraful 14 (numit colectiv „Termenii”). În cazul oricăror inconsecvenţe între politicile de utilizare corectă sau orice termeni suplimentari şi acest document, acest document va prevala.

2. ACCEPTAREA TERMENILOR

2.1 Pentru a descărca şi/sau folosi software-ul, produsele şi/sau site-urile Web Skype, trebuie mai întâi să acceptaţi aceşti Termeni. Aceşti Termeni sunt acceptaţi de dumneavoastră (a) atunci când faceţi clic pentru a accepta aceşti Termeni sau a fi de acord cu ei; sau (b) când descărcaţi şi/sau folosiţi software-ul, produsele şi/sau site-urile Web Skype. Vă recomandăm să tipăriţi un exemplar al acestor Termeni pentru consultare ulterioară. Aceşti Termeni rămân în vigoare de la data acceptării, până la reziliere din partea dumneavoastră sau a Skype, în conformitate cu paragraful 11.

2.2 Nu puteţi accepta aceşti termeni dacă: (a) legea nu vă dă dreptul să folosiţi software-ul, produsele şi/sau site-urile Web în ţara în care vă aflaţi sau locuiţi sau (b) dacă nu aveţi vârsta legală de a încheia un acord cu Skype.

2.3 În unele ţări, produsele vă pot fi furnizate de către partenerul local Skype. În acest caz, respectivul partener local vă poate cere să îi acceptaţi proprii termeni de furnizare a serviciului („termeni locali”). Dacă există inconsecvenţe între acei termeni locali şi aceşti Termeni, atunci termenii locali vor prevala în ceea ce priveşte respectiva inconsecvenţă.

 

3. MODIFICARE TERMENILOR

3.1 Din când în când, Skype poate efectua schimbări ale acestor Termeni. Skype va publica modificările la adresa www.skype.com/go/tou. Modificările aduse politicilor de utilizare corectă şi/sau termenilor suplimentari vor fi postate pe site-ul Web respectiv. Modificările vor intra în vigoare în momentul publicării. Vă rugăm să analizaţi la intervale regulate Termenii. Înţelegeţi şi sunteţi de acord că exprimarea acceptării dumneavoastră asupra Termenilor sau utilizării software-ului, produselor şi/sau site-urilor Web ale Skype după data publicării va constitui acordul dumneavoastră asupra Termenilor actualizaţi. Dacă nu sunteţi de acord cu Termenii modificaţi, vă puteţi rezilia relaţia cu Skype în conformitate cu paragraful 11 de mai jos.

4. LICENŢĂ

4.1 Licenţă. În funcţie de conformarea dumneavoastră cu aceşti Termeni, vi se acordă o licenţă limitată, ne-exclusivă, care nu poate fi sub-licenţiată, care nu poate fi atribuită, gratuită de descărcare şi instalare a software-ului pe un computer personal, telefon mobil sau alt dispozitiv; şi utilizarea personală a software-ului prin contul individual de utilizator Skype sau Qik (după caz) („Cont de utilizator”). Pentru evitarea îndoielilor, (a) administratorii IT care lucrează în numele unei companii pot descărca şi instala software-ul Skype pe computerele personale sau alte dispozitive folosite de către angajaţii respectivei companii; şi (b) vi se permite folosirea software-ului în cadrul universităţii sau al altei instituţii educative sau la locul de muncă. Skype îşi rezervă toate drepturile care nu vă sunt acordate explicit conform acestor Termeni.

4.2 Restricţii. Nu aveţi voie să procedaţi în felul următor şi sunteţi de acord să nu procedaţi în felul următor:

(a) sub-licenţiaţi, vindeţi, atribuiţi, oferiţi spre închiriere, oferiţi spre leasing, exportaţi, importaţi, distribuiţi sau transferaţi sau în alt fel acordaţi drepturile către orice terţ asupra software-ului;

(b) asumaţi, cauzaţi, permiteţi sau autorizaţi modificarea, crearea lucrărilor derivate sau a îmbunătăţirilor, traducerea, ingineria inversă, decompilarea, dezasamblarea, decriptarea, emularea, accesul ilegal, descoperirea sau încercarea de descoperire a codului sursă sau a protocoalelor software-ului sau a oricărei părţi sau caracteristici a acestuia (cu excepţia situaţiilor permise de lege);

(c) eliminaţi, acoperiţi sau modificaţi orice note de drept de autor sau alte note care indică proprietatea, incluse în software;

(d) folosiţi software-ul sau faceţi ca software-ul (sau orice parte a acestuia) să fie folosit în cadrul produselor comerciale sau a serviciilor sau pentru furnizarea acestora către terţi. Cele de mai sus nu exclud situaţia ca dumneavoastră să folosiţi software-ul pentru propriile comunicaţii de afaceri, conform paragrafului 4.1 de mai sus;

(e) în scopuri diferite de cele al descărcării şi instalării, folosiţi software-ul fără a utiliza contul dumneavoastră de utilizator.

4.3 Tehnologie terţă. Dacă folosiţi software pre-încărcat, încorporat, combinat, distribuit sau folosit împreună cu sau descărcat în produse, hardware, aplicaţii software, programe sau dispozitive terţe („tehnologie terţă”), sunteţi de acord şi confirmaţi că: (a) vi se poate cere să fiţi parte la un acord de licenţă separat cu proprietarul sau licenţiatorul terţ respectiv pentru utilizarea tehnologiei terţe de acest fel; (b) unele produse şi/sau funcţionalităţi pot să nu fie accesibile prin tehnologia terţă şi (c) Skype nu poate garanta că software-ul va fi întotdeauna disponibil la o asemenea tehnologie terţă sau în legătură cu aceasta.

4.4 Notificări către terţi. Software-ul poate include cod produs de un terţ pe care Skype, nu partea terţă, vi le licenţiază în condiţiile acestui acord. Notificările, dacă există, pentru codul produs de terţ sunt incluse numai cu scop informativ. Scripturile terţe legate la, apelate sau la care se face referire în software vă sunt licenţiate de către terţii care deţin acest cod, şi nu de Skype.

5. FOLOSIREA SOFTWARE-ULUI ŞI A PRODUSELOR ŞI A SITE-URILOR WEB SKYPE

5.1 Echipament: Pentru a folosi software-ul şi produsele veţi avea nevoie de conexiune Internet cu bandă largă. Aveţi responsabilitatea de a furniza toate echipamentele necesare pentru accesul la Internet sau pentru a activa mijloacele de comunicare, cum ar fi căşti, microfoane şi camere Web.

5.2 Utilizarea echipamentului dumneavoastră: Software-ul Skype de comunicare prin Internet poate folosi capacităţile de procesare, memoria şi lăţimea de bandă a computerului (sau a altui dispozitiv aplicabil) pe care îl folosiţi, în scopul limitat al facilitării comunicării şi stabilirii conexiunii între utilizatorii software-ului de comunicare prin Internet. Dacă utilizarea software-ului de comunicare prin Internet depinde de utilizarea unui procesor şi a lăţimii de bandă deţinute sau controlate de un terţ, confirmaţi şi sunteţi de acord că licenţa dumneavoastră de utilizare a software-ului de comunicare prin Internet depinde de obţinerea consimţământului pentru această utilizare din partea terţei părţi respective. Confirmaţi şi garantaţi că, prin acceptarea acestor Termeni, aţi obţinut acest consimţământ.

5.3 Actualizările software-ului: Este posibil ca Skype să verifice automat versiunea de software Skype pe care o utilizaţi. Vi se poate cere să fiţi parte la o versiune actualizată a acestor Termeni pentru a putea descărca sau profita în alt fel de oricare din aceste actualizări. Skype nu are nicio obligaţie de a pune la dispoziţie vreo actualizare. Cu toate acestea, este posibil ca Skype să ceară (a) să descărcaţi şi să instalaţi actualizările; sau (b) să descărcaţi şi să instalaţi actualizări de la Skype din când în când dacă nu aţi ales (prin setările de client Skype) să nu primiţi actualizări automate. Microsoft Corporation sau afiliaţii şi filialele sale pot de asemenea descărca automat actualizări ale software-ului Skype pentru Windows dacă aţi ales să primiţi actualizări Microsoft. Aceste actualizări sunt necesare pentru a menţine compatibilitatea software-ului, asigurarea actualizărilor software sau corectarea erorilor sau oferirea noilor caracteristici, funcţionalităţi sau versiuni. Sunteţi de acord să primiţi asemenea actualizări din partea Skype pentru a continua folosirea software-ului Skype şi sunteţi de acord să acceptaţi aceste actualizări în conformitate cu aceşti Termeni.

5.4 Suspendarea, îmbunătăţirea tehnică şi întreţinerea: Din când în când, poate fi necesar ca Skype să realizeze întreţinerea sau modernizarea software-ului, produselor sau site-urilor Web sau a structurii suport care vă dă posibilitatea să folosiţi software-ul, produsele sau site-urile Web Skype. Pentru aceasta, poate fi necesar ca Skype să vă suspende temporar sau să vă limiteze utilizarea unei părţi din software, produse sau site-uri Web Skype sau a tuturor acestora până la finalizarea acestei întreţineri şi/sau modernizări. În măsura posibilităţilor şi dacă nu este necesară o intervenţie urgentă, Skype va publica în avans pe site-ul Web Skype ora şi data acestei suspendări sau limitări. Nu veţi avea dreptul de a solicita daune pentru asemenea suspendări sau limitări ale utilizării oricărui software, produs sau site Web Skype.

5.5 Lipsă acces la serviciile de urgenţă: Nici produsele şi nici software-ul nu au rolul de asistenţă pentru apelurile de urgenţă sau de realizare a acestora către niciun tip de spital, autoritate poliţienească, unitate de îngrijire a sănătăţii sau orice alt tip de servicii care pun în legătură un utilizator cu personalul pentru servicii de urgenţă sau puncte de răspuns pentru siguranţă publică („Servicii de urgenţă”). Există diferenţe importante între serviciile de telefonie tradiţională şi produse. Confirmaţi şi sunteţi de acord că: (i) Nu i se cere Skype să ofere acces la serviciile de urgenţă conform niciunei reguli, reglementări sau legi locale şi/sau naţionale aplicabile; (ii) aveţi responsabilitatea de a cumpăra, separat faţă de produse, servicii tradiţionale de telefonie wireless (mobilă) sau fixă care oferă acces la serviciile de urgenţă, şi (iii) software-ul şi produsele nu înlocuiesc serviciul dumneavoastră principal de telefonie. Aflaţi mai multe despre apelul la 112, numărul de urgenţă dedicat pentru UE, la pagina www.skype.com/go/emergency.

5.6 Apeluri de urgenţă limitate (numai software de comunicare prin internet şi nu este aplicabil software-ului Qik)

5.6.1 Într-un număr foarte limitat de ţări şi numai pentru versiuni şi platforme software definite de comunicare prin internet, Skype va încerca să asigure apeluri de urgenţă limitate sub forma unei caracteristici individuale, dar nu se poate angaja în niciun fel pentru aceasta. Faceţi clic aici pentru lista ţărilor („Ţări posibile”) şi a versiunilor software şi a altor platforme („Versiuni posibile”) care facilitează apelurile de urgenţă limitate prin Skype. Apelurile de urgenţă limitate prin Skype nu sunt disponibile pentru nicio altă ţară, versiune sau platformă. Ar trebui să aveţi la dispoziţie serviciile tradiţionale de telefonie wireless (mobilă) sau fixă disponibilă pentru apeluri la serviciile de urgenţă şi să folosiţi apelurile de urgenţă limitate prin Skype numai ca ultimă soluţie absolută. În special, vă rugăm să observaţi şi că:

(i) penele de curent, defecţiunile bateriilor sau defecţiunile conexiunii internet pot duce la erori ale apelurilor prin Skype, inclusiv ale apelului dumneavoastră către serviciile de urgenţă. În plus, oricare din limitările calitative precizate la paragraful 5.9 de mai jos poate afecta în alt fel reuşita conexiunii apelului.

(ii) acolo unde este disponibil, un apel de urgenţă realizat cu ajutorul software-ului de comunicare prin Internet dintr-o ţară posibilă poate să nu primească aceeaşi prioritate în reţea ca un apel realizat cu ajutorul serviciilor de telefonie wireless (mobilă) sau fixă.

(iii) dacă este conectat apelul dumneavoastră de urgenţă, va trebui să comunicaţi operatorului serviciilor de urgenţă cu care discutaţi locul în care vă aflaţi fizic, aşa încât la urgenţa dumneavoastră să poată răspunde organizaţia corectă din domeniul serviciilor de urgenţă, iar aceasta să ştie unde să vă găsească. Dacă nu furnizaţi aceste informaţii atunci când vi se ce cer, confirmaţi că apelul dumneavoastră de urgenţă nu poate fi finalizat şi nu veţi putea avea acces la serviciile de urgenţă solicitate prin intermediul software-ului de comunicare prin internet. În aceste circumstanţe, Skype nu va avea nicio responsabilitate asupra apelului dumneavoastră de urgenţă ratat.

(iv) pentru altele decât ţările posibile şi versiunile posibile, Skype nu asigură apeluri de urgenţă limitate în nicio ţară sau în legătură cu niciun produs sau cu folosirea oricărei platforme, dispozitive, servicii sau sisteme de operare (inclusiv orice produse, platforme, dispozitive, servicii sau sisteme de operare dezvoltate de către terţi cu ajutorul API ale Skype, oricare din kiturile de dezvoltare a software-ului Skype sau altele).

5.6.2 În ţările posibile, trebuie să configuraţi funcţionalitatea de apeluri de urgenţă limitate prin setarea locaţiei dumneavoastră implicite pentru apeluri de urgenţă în pagina Setări apel a software-ului dumneavoastră de comunicare prin internet (dacă folosiţi versiunea 4.1 pentru Windows (sau ulterioară) sau versiunea 2.8 pentru Mac OS X (sau ulterioară)). Aveţi responsabilitatea de a vă asigura că informaţiile referitoare la această locaţie sunt corecte şi actualizate dacă adresa dumneavoastră fizică se schimbă. Skype nu acceptă apeluri de urgenţă în majoritatea ţărilor din lume. Când se acceptă apeluri de urgenţă limitate, Skype nu vă va taxa atunci când efectuaţi un apel de urgenţă şi nu trebuie să aveţi credit Skype. Dacă, totuşi, ţara dumneavoastră nu este acceptată pentru apeluri de urgenţă limitate, atunci nu ar trebui să încercaţi să efectuaţi apeluri de urgenţă folosind software-ul de comunicare prin internet şi sunteţi de acord să nu faceţi aceasta. În cazul în care, cu permisiunea dumneavoastră, un alt utilizator vă foloseşte contul de utilizator, aveţi responsabilitatea de a informa respectivul utilizator asupra circumstanţelor limitate în care este disponibilă efectuarea apelurilor de urgenţă limitate.

5.7 Conţinutul comunicărilor: Skype nu este sursa, nu verifică, nu aprobă şi nici nu îşi asumă responsabilitatea asupra conţinutului comunicărilor realizate cu ajutorul software-ului. Prin folosirea software-ului sunteţi de acord ca orice conţinut pe care îl transmiteţi poate fi transmis către destinatarul comunicării dumneavoastră. Cuprinsul comunicării este în totalitate responsabilitatea persoanei care a iniţiat comunicarea. Prin urmare, aţi putea fi expusă(ă) la conţinut ofensiv, ilegal, dăunător minorilor, obscen, indecent sau în alt fel condamnabil. Conţinutul comunicării poate fi protejat de drepturile de proprietate intelectuală deţinute de terţi. Aveţi responsabilitatea asupra conţinutului pe care alegeţi să îl comunicaţi şi accesaţi cu ajutorul software-ului. În special aveţi responsabilitatea de a vă asigura că nu transmiteţi materiale care sunt (i) apărate de legea drepturilor de autor, protejate de secretul comercial sau în alt fel supuse drepturilor de proprietate ale terţilor, inclusiv drepturi de confidenţialitate şi publicitate dacă nu sunteţi proprietarul acestor drepturi sau aveţi permisiunea din partea proprietarului lor de drept; (ii) false sau denaturate; (iii) ofensatorii, ilegale, dăunătoare minorilor, obscene, defăimătoare, calomnioase, ameninţătoare, pornografice, hărţuitoare, instigatoare la ură, ofensatoare din punct de vedere rasial sau etnic sau încurajează conduite care ar fi considerate delicte penale, care dau naştere la responsabilitate civilă, încalcă o lege sau care sunt în alt fel condamnabile; (iv) o reclamă sau solicitare de afaceri; sau (v) furt de identitate. Skype îşi rezervă dreptul (dar nu va avea nicio obligaţie) de a revizui conţinutul în scopul aplicării acestor Termeni. Skype poate, la propria discreţie, să împiedice transmiterea sau eliminarea în alt fel a conţinutului comunicărilor ca parte a efortului său de a proteja software-ul, produsele sau clienţii pentru acestea sau de a aplica în alt fel aceşti Termeni. În plus, Skype poate, la propria discreţie, elimina acest conţinut şi/sau rezilia aceşti Termeni şi contul dumneavoastră de utilizator în cazul în care folosiţi orice conţinut care încalcă aceşti termeni.

5.8 Aviz şi retragere Dacă Skype primeşte orice notificare că orice material pe care îl postaţi, încărcaţi, editaţi, găzduiţi, partajaţi şi/sau publicaţi pe site-ul Web Skype sau prin intermediul software-ului (excluzând comunicările dumneavoastră personale) („transmiterile realizate de utilizator”) este inadecvat, încalcă orice drepturi ale terţilor sau dacă Skype doreşte să elimine din orice motiv transmiterile realizate de utilizator pe care le faceţi, Skype îşi rezervă dreptul de a elimina automat această transmitere realizată de utilizator imediat sau în intervalul de timp stabilit din când în când de către Skype la propria sa discreţie. Transmiterea realizată de utilizator va fi retrasă fără nicio admitere din punctul de vedere al responsabilităţii şi fără prejudicierea oricăror drepturi, măsuri de remediere sau de apărare, toate aflându-se sub rezerva expresă. Confirmaţi şi sunteţi de acord că Skype nu are nicio obligaţie de a restabili în niciun moment asemenea transmitere realizată de utilizator. Dacă transmiterea realizată de utilizator încalcă sau dumneavoastră consideraţi că transmiterea realizată de utilizator vă încalcă orice drepturi (inclusiv drepturile de proprietate intelectuală) sau este ilegală, vă rugăm să ne contactaţi imediat, respectând procedura noastră de avizare şi retragere. Faceţi clic aici pentru a vizualiza Procedura de avizare şi retragere. Skype îşi rezervă dreptul de a solicita verificarea identităţii dumneavoastră şi de a solicita informaţii suplimentare pentru a vă verifica reclamaţia. Sunteţi de acord că deţineţi unica responsabilitate pentru consecinţele rezultate din reclamaţia dumneavoastră (inclusiv, dar fără a se limita de eliminarea sau blocarea transmiterii realizate de utilizator) şi confirmaţi şi sunteţi de acord că orice reclamaţie poate fi folosită în justiţie. Orice informaţii false, derutante sau inexacte pe care le furnizaţi pot avea ca rezultat răspunderea civilă sau penală.

5.9 Calitate: Skype nu poate garanta că software-ul, produsele sau site-urile Web Skype funcţionează întotdeauna fără întreruperi, întârzieri sau erori. Un număr de factori poate avea impact asupra calităţii comunicaţiilor dumneavoastră şi a utilizării software-ului, produselor (în funcţie de produsele folosite) sau a site-urilor Web Skype şi poate avea ca rezultat nerealizarea comunicaţiilor dumneavoastră, inclusiv, dar fără a se limita la: reţeaua dumneavoastră locală, firewall, furnizorul dumneavoastră de servicii de internet, furnizorul de internet din locuri publice, reţeaua de telefonie publică pe care o folosiţi şi alimentarea dumneavoastră electrică. Skype nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru nicio întrerupere sau întârziere produsă de orice defecţiune pe care o prezintă sau orice inadecvare a oricăror aceste elemente sau oricăror alte elemente asupra cărora nu avem control.

5.10 Modificări aduse produselor: Skype îmbunătăţeşte constant software-ul şi produsele şi este posibil de asemenea să trebuiască să modifice caracteristicile tehnice din când în când pentru a se conforma cu reglementările aplicabile. De aceea, confirmaţi şi sunteţi de acord că pot exista variaţii ale produselor şi funcţionalităţii software-ului din când în când. Cerinţele tehnice pentru utilizarea produselor şi a software-ului şi descrierile caracteristicilor sunt disponibile la site-ul Web Skype. Dacă nu sunteţi de acord cu oricare modificare adusă software-ului şi produselor, puteţi rezilia relaţia dumneavoastră cu Skype în conformitate cu paragraful 11. Poate fi necesar să treceţi la o versiune nouă pentru a vă bucura de avantajele pe care le prezintă anumite produse. În plus, confirmaţi şi sunteţi de acord că anumite produse pot face obiectul limitelor de utilizare sau al restricţiilor geografice, care pot diferi din când în când. Vă rugăm să verificaţi site-ul Web Skype pentru detalii ale celor mai actuale restricţii de utilizare care se aplică produselor pe care le folosiţi.

5.11 Idei nesolicitate Skype nu ţine cont şi nici nu acceptă propuneri sau idei nesolicitate, inclusiv, dar fără a se limita la idei de noi produse, tehnologii, promoţii, nume de produse, feedback referitor la produse şi îmbunătăţiri ale produselor („Feedback nesolicitat”). Dacă trimiteţi un feedback nesolicitat către Skype prin intermediul site-ului Web Skype sau în alt fel, confirmaţi şi sunteţi de acord că Skype nu va avea nicio obligaţie referitoare la confidenţialitate în ceea ce priveşte feedback-ul nesolicitat.

5.12 Rapoarte Anumite părţi ale site-urilor Web Skype sau software-ului pot solicita sugestii scrise sau raportări ale problemelor, cum ar fi utilizarea formularului nostru de contact sau a formularului de raportare a problemelor („Rapoarte”). Vă rugăm să citiţi cu atenţie orice termeni specifici care guvernează acele rapoarte. Rapoartele vor fi considerate a fi proprietatea Skype. Skype va fi proprietarul exclusiv al drepturilor cunoscute acum sau existente ulterior asupra totalului Rapoartelor din întreaga lume, perpetuu, şi va avea dreptul de a utiliza Rapoartele în orice scop, comercial sau de alt tip, fără compensaţii către furnizorul Rapoartelor. Orice Rapoarte pe care le trimiteţi către Skype nu vor fi tratate ca fiind confidenţiale, iar Skype nu va fi responsabil de nicio dezvăluire a Rapoartelor.

5.13 Realizarea de legături Puteţi realiza o legătură la site-ul Web Skype de la un alt site Web al cărui proprietar sunteţi, cu condiţia să faceţi aceasta într-un mod cinstit şi legal şi care nu ne afectează reputaţia şi nici nu profită de aceasta. Nu trebuie să realizaţi o legătură astfel încât să sugereze orice formă de asociere, aprobare sau anexare de către Skype acolo unde acestea nu există. Nu puteţi crea un cadru al site-ului pe niciun alt site. Skype asigură o caracteristică flash player încorporabilă, purtând marca Qik, pe care o puteţi încorpora pe site-ul dumneavoastră Web personal, necomercial pentru utilizare la accesarea materialelor de pe site-ul Web Skype purtând marca Qik. Skype poate revoca permisiunea de a realiza legătura la site-urile Web Skype în orice moment, la propria discreţie şi vă va notifica în această privinţă.

6. OBLIGAŢIILE DUMNEAVOASTRĂ

6.1 Cont de utilizator. Înainte să folosiţi pentru prima dată software-ul Skype şi înainte să folosiţi pentru prima dată software-ul Qik, vi se va care să creaţi un cont de utilizator şi să alegeţi un ID de utilizator şi o parolă. Vă recomandăm să alegeţi o parolă greu de ghicit şi care să fie formată din litere, cifre şi simboluri. Puteţi folosi software-ul numai prin intermediul contului dumneavoastră de utilizator. Dvs. sunteţi singura persoană responsabilă pentru toate activităţile desfăşurate prin intermediul contului dumneavoastră de utilizator. Pentru a împiedica utilizarea neautorizată, veţi păstra în condiţii de confidenţialitate parola şi nu o veţi împărtăşi niciunui terţ şi nici nu o veţi folosi pentru accesarea unor site-uri Web sau servicii terţe. Dacă suspectaţi că o altă persoană vă cunoaşte parola, o veţi schimba imediat pentru a proteja securitatea contului dumneavoastră de utilizator. Aveţi responsabilitatea de a vă asigura că nu răspundeţi cererilor nesolicitate în ceea ce priveşte detaliile cardului de credit, parolele sau alte date. Skype nu îşi asumă responsabilitatea dacă dumneavoastră nu vă conformaţi obligaţiilor de la prezentul paragraf 6.1.

6.2 Utilizarea legală: Trebuie să folosiţi software-ul, produsele şi site-urile Web Skype în conformitate cu legislaţia locului în care vă aflaţi. În unele ţări există restricţii în ceea ce priveşte descărcarea şi utilizarea software-ului, produselor şi/sau site-urilor Web Skype. Aveţi responsabilitatea de a vă asigura că legislaţia din locul în care vă aflaţi vă permite să folosiţi software-ul, produsele şi/sau site-urile Web Skype.

6.3 Utilizare interzisă: Nu aveţi voie să:

(a) interceptaţi sau monitorizaţi, deterioraţi sau modificaţi nicio comunicare al cărui destinatar nu sunteţi;

(b) folosiţi niciun tip de spider, virus, vierme, cal troian, bombă temporală sau orice alt cod sau instrucţiune creată pentru distorsionarea, ştergerea, deteriorarea, emularea sau dezasamblarea software-ului, produselor, site-urilor Web Skype, comunicărilor sau protocoalelor;

(c) trimiteţi comunicări nesolicitate (numite de asemenea „SPAM”, „SPIM” sau „SPIT”) sau orice comunicare care nu este permisă de legislaţia aplicabilă sau să utilizaţi software-ul, produsele sau site-urile Web Skype în scop de phishing sau pharming sau personificare sau reprezentare greşită a afilierii cu altă persoană sau entitate;

(d) expuneţi orice terţ la material ofensiv, dăunător minorilor, indecent sau asupra căruia pot apărea în alt fel obiecţiuni;

(e) folosiţi software-ul, produsele sau site-urile Web Skype pentru a produce sau a intenţiona să produceţi jenă sau întristare sau să ameninţaţi, hărţuiţi sau invadaţi intimitatea oricărei terţe părţi; sau

(f) să folosiţi (inclusiv ca parte a ID-ului de utilizator şi/sau imaginii de profil) orice material sau conţinut care face obiectul drepturilor de proprietate ale oricărei terţe părţi dacă nu aveţi licenţa sau permisiunea din partea proprietarului acestor drepturi; sau

(g) să colectaţi sau să strângeţi orice informaţii de identificare personală, inclusiv numele conturilor, de la software, produse sau site-uri Web Skype;

(h) să influenţaţi sau să încercaţi să influenţaţi disponibilitatea software-ului, produselor sau site-urilor Web Skype de exemplu, cu un atac de tip denial of service (DOS) sau atac de tip distributed denial of service (DDoS);

(i) să folosiţi sau să lansaţi orice sistem automat, inclusiv, dar fără a se limita la roboţi, spideri sau cititori offline care accesează software-ul, produsele sau site-urile Web Skype. Cu toate acestea, sunteţi de acord că Skype acordă operatorilor motoarelor publice de căutare permisiunea de a folosi spideri pentru copierea materialelor de la site-ul Web Skype în scopul unic al creării indecşilor căutabili disponibili în mod public ai materialelor, dar nu memorii cache sau arhive ale acestor materiale. Skype îşi rezervă dreptul de a revoca în orice moment aceste excepţii.

6.4 Transmiterile realizate de utilizator Vă rugăm să acţionaţi cu respect atunci când participaţi la orice caracteristici ale site-urilor Web Skype sau software-ului, cum ar fi forumuri, bloguri, funcţii e-mail, găzduire video, partajare şi/sau publicare sau orice altă funcţie de la site-urile Web Skype sau a software-ului Skype care vă permite să postaţi, încărcaţi, editaţi, găzduiţi, partajaţi şi/sau publicaţi conţinut. Confirmaţi şi sunteţi de acord că: (i) prin folosirea site-urilor Web Skype şi/sau software-ului vă puteţi expune la conţinut pe care îl puteţi considera ofensiv sau indecent şi faceţi aceasta pe propriul risc; (ii) sunteţi singura persoană responsabilă pentru, iar Skype nu are nicio responsabilitate faţă de dumneavoastră şi niciun alt terţ pentru nicio transmitere realizată de utilizator pe care o creaţi, transmiteţi, postaţi sau publicaţi pe site-urile Web Skype sau prin intermediul software-ului; (iii) Skype nu garantează nicio confidenţialitate în ceea ce priveşte transmiterile realizate de utilizatori fie că sunt publicate sau nu; (iv) Skype nu răspunde de nicio transmitere realizată de utilizator la care aţi putea avea acces prin utilizarea site-urilor Web Skype sau a software-ului, iar toate transmiterile realizate de utilizator sunt responsabilitatea persoanei de la care provin aceste transmiteri realizate de utilizator. Skype nu susţine nicio transmitere realizată de utilizator şi nicio opinie, recomandare sau sfat exprimate în acestea şi nu îşi asumă în mod expres nicio responsabilitate în legătură cu transmiterile realizate de utilizator.

În legătură cu transmiterile dumneavoastră realizate de utilizator, confirmaţi şi garantaţi că

(i) sunteţi proprietarul sau aveţi licenţele, drepturile, consimţămintele şi permisiunile necesare pentru folosirea şi autorizarea Skype de a folosi toate drepturile de autor, mărcile comerciale, secretele comerciale, brevetele şi alte drepturi de proprietate intelectuală sau proprii la fiecare transmiteri realizate de utilizator şi la fiecare din acestea în parte, în conformitate cu aceşti Termeni; şi

(ii) aveţi consimţământul scris, renunţarea la pretenţii şi/sau permisiunea din partea fiecărei persoane în parte din transmiterea realizată de utilizator de a folosi numele şi/sau acceptul fiecărei persoane în parte din transmiterea realizată de utilizator de a face posibilă includerea şi utilizarea acestora în modul precizat prin aceşti Termeni. Nu veţi copia, posta sau folosi text, fotografii, poze, muzică, sunete, imagini sau orice alt conţinut de la niciun terţ sau sursă („Conţinut terţ”) fără permisiune expresă din partea proprietarului. Asemenea conţinut terţ poate fi protejat de legislaţia de proprietate intelectuală şi proprietarii drepturilor de proprietate intelectuală asupra acestui conţinut pot avea obiecţiuni asupra utilizării sale. Nu trebuie să folosiţi niciun conţinut terţ fără a obţine mai întâi permisiunea proprietarului drepturilor de proprietate intelectuală asupra acestui conţinut.

Indiferent de oricare drepturi sau obligaţii guvernate de Termenii suplimentari (aşa cum sunt definiţi mai jos), dacă, în orice moment, alegeţi să încărcaţi sau să postaţi transmiteri realizate de client la site-urile Web Skype sau prin intermediul software-ului (excluzând rapoartele şi excluzând conţinutul comunicărilor dumneavoastră), acordaţi automat Skype o licenţă ne-exclusivă, internaţională, irevocabilă, fără redevenţe, perpetuă, sublicenţiabilă şi transferabilă a tuturor drepturilor de utilizare, editare, modificare, includere, înglobare, adaptare, înregistrare, redare publică, afişare, transmitere şi reproducere a transmiterilor realizate de client inclusiv, fără limitare, toate mărcile comerciale asociate acesteia, în legătură cu site-urile Web Skype şi software-ul şi produsele Skype, inclusiv în scopul promovării sau redistribuirii parţiale sau totale a site-urilor Web Skype şi/sau software-ului sau produselor, pe oricare şi toate mediile cunoscute acum sau dezvoltate ulterior. Prin prezenta acordaţi fiecărui utilizator al site-ului Web Skype şi/sau al software-ului sau produselor Skype o licenţă ne-exclusivă de acces la transmiterile realizate de utilizator prin site-ul Web Skype şi/sau software sau produse şi de utilizare, copiere, distribuire, pregătire a lucrărilor care derivă din acestea, afişare, prezentare publică şi transmitere a acestor transmiteri realizate de client numai aşa cum se permite prin funcţionalitatea site-urilor Web Skype şi/sau a software-ului sau produselor şi în condiţiile respectării acestor Termeni de utilizare. În plus, renunţaţi la aşa-numitele „drepturi morale” în ceea ce priveşte transmiterile realizate de clienţi şi la aceste transmiteri, în măsura permisă de legislaţia aplicabilă.

Nu aveţi voie să transmiteţi sau să publicaţi prin intermediul site-ului Web Skype sau software-ului transmiteri realizate de clienţi care sunt calomnioase, defăimătoare, pornografice, hărţuitoare, care instigă la ură, care reprezintă invadarea intimităţii, obscene, abuzive, ilegale, rasiste, ofensive, dăunătoare unui minor sau o încălcare a oricăror drepturi de proprietate intelectuală sau a secretului comercial al unei terţe părţi, sau care ar încălca în alt fel drepturile oricărei terţe părţi sau care ar crea responsabilitate civilă sau penală. În plus, nu aveţi voie să transmiteţi sau să publicaţi transmiteri realizate de client care conţin informaţii false sau denaturări, care solicită fonduri sau servicii, conţin publicitate, materiale promoţionale, corespondenţă nedorită, spam, scrisori în lanţ sau orice altă formă de solicitare, furtul de identitate sau includerea programelor care conţin viruşi sau alte programe create pentru a afecta negativ funcţionalitatea computerului. Sunteţi de acord să nu solicitaţi în scop comercial niciunor utilizatori ai site-ului Web Skype sau software-ului transmiterile acestora realizate de client. Sunteţi de acord să nu subminaţi, dezactivaţi sau să interveniţi în alt fel asupra caracteristicilor legate de securitate ale site-ului Web Skype sau software-ului sau caracteristicilor care previn sau restricţionează utilizarea oricărui conţinut al acestora.

6.5 Informaţiile dumneavoastră: Din când în când, Skype vă poate solicita informaţii în scopul furnizării software-ului sau al produselor. Vă veţi asigura că aceste informaţii sunt complete, actualizate şi exacte.

6.6 Fără revânzare Software-ul şi produsele sunt pentru uzul dumneavoastră individual. Nu veţi vinde sau comercializa către terţi software-ul şi/sau produsele.

6.7 Restricţii pentru export: Software-ul poate face obiectul regulilor internaţionale care guvernează exportul software-ului. Veţi respecta întreaga legislaţie internaţională şi naţională care se aplică software-ului, dar şi restricţiile pentru utilizatori finali, utilizare finală, restricţii de destinaţie emise de autorităţile naţionale sau organismele similare şi restricţii pentru naţiunile aflate sub embargo. În S.U.A., software-ul de comunicare prin Internet este controlat conform ECCN 5D992 a Regulamentului de administrare a exporturilor („EAR”) sub Numărul de înregistrare a criptării („ERN”) R100351 şi astfel nu poate fi exportat sau re-exportat din S.U.A. sau descărcat de nicio altă persoană din oricare ţară controlată din motive de antiterorism conform EAR, care include Iran, Coreea de Nord, Cuba, Siria şi Sudan. Mai mult, software-ul de comunicare prin internet nu poate fi exportat sau re-exportat din S.U.A. către sau descărcat de către nicio persoană sau entitate care face obiectul sancţiunilor S.U.A., indiferent de locul în care se află aceasta. Consultaţi www.bis.doc.gov/ComplianceAndEnforcement/ListsToCheck.htm şi EAR Partea 736. Skype vă pune la dispoziţie software-ul pentru descărcare numai în condiţia în care certificaţi că nu sunteţi o asemenea persoană sau entitate şi că descărcarea nu încalcă în alt fel reglementările S.U.A. referitoare la controlul exporturilor şi sancţiunile.

7. DREPTURI DE PROPRIETATE

7.1 Software-ul, produsele şi site-urile Web Skype conţine informaţii de proprietate şi confidenţiale care sunt protejate de legislaţia şi tratatele referitoare la proprietatea intelectuală.

7.2 Conţinutul şi compilaţia conţinutului inclus în site-urile Web Skype (excluzând transmiterile realizate de client), cum ar fi sunetele, grafica, emblemele, pictogramele, imaginile, clipurile audio, descărcările digitale şi software-ul sunt proprietatea Skype, afiliaţilor săi sau licenţiatorilor săi şi sunt protejate de legislaţia Statelor Unite şi cea internaţională referitoare la drepturile de autor. Acest conţinut protejat de drepturile de autor nu poate fi reprodus fără permisiunea exprimată expres din partea Skype. Puteţi descărca şi utiliza în scop personal, necomercial transmiterile realizate de clienţi de la www.qik.com care sunt afişate cu „descărcare” sau o legătură similară. Skype îşi rezervă toate drepturile care nu sunt atribuite expres în site-urile Web Skype.

7.3 Skype şi/sau licenţiatorii săi păstrează dreptul exclusiv de proprietate asupra software-ului, produselor şi site-urilor Web şi al tuturor drepturilor de proprietate intelectuală conţinute în acestea (fie că sunt sau nu înregistrate şi oriunde în lume). Nu veţi întreprinde nicio acţiune pentru a pune în pericol, limita sau interveni asupra drepturilor de proprietate intelectuală ale Skype conţinute în software, produse şi/sau site-urile Web Skype.

7.4 „Skype”, mărcile comerciale şi emblemele asociate precum şi simbolul „S” sunt mărci comerciale ale Skype. Skype a înregistrat şi depus cereri de înregistrare a mărcilor sale comerciale în multe ţări din întreaga lume. Mărcile comerciale ale Skype şi imaginea sa comercială nu pot fi folosite în legătură cu niciun produs sau serviciu care nu se află în Skype, în orice mod care este posibil să producă confuzie între clienţi sau în orice mod care denigrează sau discreditează Skype. Toate celelalte mărci comerciale care nu sunt în proprietatea Skype sau a oricăreia din companiile în legătură cu aceasta care apar pe acest site sunt proprietatea respectivilor proprietari. Nu aveţi voie şi nici nu veţi înregistra sau folosi niciun nume comercial, marcă comercială, emblemă, nume de domeniu sau orice alt nume sau semn care înglobează oricare proprietate intelectuală a Skype (în totalitate sau parţial) sau care este similară cu acestea, ducând posibil la confuzii. Vă rugăm să consultaţi de asemenea Ghidul mărcii comerciale Skype pentru detalii suplimentare referitoare la utilizarea mărcilor sale.

8. TAXE

8.1 Apeluri telefonice şi numere de telefon cu tarif special folosind creditul Skype:

(i) Apeluri către reţele fixe şi mobile: Taxele plătibile pentru apeluri telefonice (în afara unui abonament) sunt formate dintr-o taxă de conectare (încasată o dată, per apel) şi un tarif per minut, aşa cum se precizează la www.skype.com/go/allrates. Toate apelurile vor fi deconectate şi necesită reapelarea după o durată de 4 ore, iar la reapelare va fi încasată o taxă suplimentară de conectare.

(ii) Numere de telefon cu tarif special: Taxele plătibile pentru apelarea numerelor de telefon cu tarif special sunt formate dintr-un tarif per minut disponibil la www.skype.com/go/rates-premium. Nu se plăteşte nicio taxă de conectare.

(iii) Skype poate modifica în orice moment tarifele pentru apeluri telefonice şi numere de telefon cu tarif special, fără preaviz, prin postarea acestei modificări la www.skype.com/go/allrates. Noul tarif se va aplica la următoarea achiziţie după publicarea noilor tarife. Vă rugăm să verificaţi cele mai noi tarife înainte de a efectua apelul. Dacă nu acceptaţi noile tarife, nu efectuaţi apelul.

(iv) Durata unui apel se va baza de intervale de un minut. Fracţiunile de minute vor fi rotunjite la următorul minut. Taxa de conectare, acolo unde aceasta există, va fi încasată la începutul apelului. La sfârşitul apelului, taxele fracţiilor de cenţi vor fi rotunjite la valoarea superioară cent, de exemplu, preţul total al apelului de 0,034 euro va fi rotunjit la valoarea superioară 0,04 euro. În timpul apelului, taxele apărute vor fi scăzute automat din creditul Skype din contul dumneavoastră de utilizator.

8.2 Taxe pentru alte produse cu plată: Taxele pentru alte produse cu plată vă vor fi confirmate înainte de a finaliza o achiziţie de la Skype. Skype poate modifica taxele plătibile pentru achiziţia acestor produse în orice moment, fără a vă informa. Puteţi alege fie să acceptaţi, fie să nu acceptaţi noile modificări anterior încheierii noii achiziţii a respectivului produs. Noile taxe se vor aplica la următoarea dumneavoastră achiziţie după publicarea noilor taxe.

8.3 Oferte promoţionale: Din când în când, Skype poate oferi produse cu plată pentru o perioadă gratuită de evaluare. Skype îşi rezervă dreptul de a vă taxa pentru aceste produse (la tarif normal) în cazul în care Skype stabileşte (la discreţia proprie, aplicată rezonabil) că abuzaţi de termenii ofertei, inclusiv dacă folosiţi orice serviciu, proxy sau alte dispozitive sau adrese IP anonime care ne împiedică să vă localizăm.

8.4 Taxe: Skype poate colecta TVA sau alte taxe indirecte la tarif adecvat (conform regulilor de taxare aplicabile) în momentul achiziţionării creditului Skype. TVA de 15% specific statului Luxemburg se aplică în general dacă vă aflaţi în UE, iar produsele sunt achiziţionate şi utilizate în UE. TVA de 8% specific Elveţiei se aplică dacă vă aflaţi în Elveţia. În anumite ţări este posibil să se aplice alte taxe locale. Când cumpăraţi un voucher sau o cartelă pre-plătită, în funcţie de ţară, TVA de 15% specific statului Luxemburg, TVA local sau alte taxe se pot aplica şi pot fi deduse din valoarea voucherului sau a cartelei preplătite în momentul rambursării. Renunţaţi explicit la orice drept de rambursare a TVA din partea Skype dacă suma TVA plătibilă de acesta către autorităţile fiscale va fi, din oricare motiv, mai mică decât suma TVA colectată de la dumneavoastră la momentul achiziţiei. Creditul dumneavoastră Skype este afişat exclusiv aceste taxe. Teritoriile din UE precizate mai jos nu se încadrează în domeniul de TVA al UE conform Directivei Consiliului 2006/112/CE privind sistemul comun de TVA, cu modificările aplicate. Site-ul Web Skype nu dă posibilitatea utilizatorilor din aceste teritorii să profite de scutirea de la plata TVA şi, prin urmare, nu furnizează produse în aceste teritorii: Muntele Athos, Insulele Canare, Departamentele franceze de peste mări, Insulele Aland, Insulele Channel, Insula Heligoland, Teritoriul Büsingen / Buesingen, Ceuta, Melilla, Livigno, Campione d'Italia şi Apele italiene ale Lacului Lugano.

8.5 Taxe pentru terţi: Folosirea software-ului pentru aplicaţii mobile va folosi unele din datele permise disponibile în pachetul de date la care v-aţi abonat la operatorul dumneavoastră de telefonie mobilă. Utilizarea în afara ţării poate duce la costuri semnificativ mai mari decât utilizarea obişnuită şi aveţi întreaga responsabilitate pentru a vă menţine informat(ă) şi pentru plata posibilelor taxe posibile de roaming şi a altor taxe aplicabile impuse de operatorul dumneavoastră de telefonie mobilă.

9. PLATĂ

9.1 Credit Skype. Puteţi plăti produsele cu plată folosind creditul Skype. Puteţi achiziţiona credit Skype folosind orice metodă de plată care vă este pusă la dispoziţie de către Skype. Creditul Skype pe care îl achiziţionaţi va fi creditat în contul dumneavoastră de utilizator Skype la momentul achiziţiei (sau dacă folosiţi un voucher pentru credit Skype, la momentul utilizării voucherului).

9.2 Credit Skype inactiv Dacă nu vă folosiţi creditul Skype o perioadă de 180 de zile, (inclusiv creditul Skype care v-a fost alocat de către un administrator al grupului Skype Manager), Skype vă va trece creditul Skype în stare inactivă. Vă puteţi reactiva creditul Skype urmând legătura de reactivare din Contul meu, la adresa https://secure.skype.com/account/credit-reactivate. Creditul Skype reactivat nu este rambursabil. Dacă vă aflaţi în Japonia şi cumpăraţi credit Skype de la site-ul Web Skype, acest paragraf nu vi se aplică, iar creditul dumneavoastră Skype va expira la 6 luni de la data achiziţiei. Nu vi se permite folosirea niciunui credit Skype la data expirării sau ulterior acesteia.

9.3 Alte metode de plată. Skype nu garantează că vă veţi putea folosi creditul Skype pentru a achiziţiona toate produsele. Acolo unde creditul Skype nu poate fi folosit pentru plata unui produs, Skype vă va pune la dispoziţie o altă metodă de plată. Skype îşi rezervă dreptul de a elimina sau modifica metodele de plată disponibile la propria discreţie.

9.4 Plăţi periodice. Când achiziţionaţi produse pe bază de abonament (lunar, la fiecare 3 luni sau anual (după caz)), veţi confirma şi veţi fi de acord că aceasta este o plată periodică, iar plăţile vor fi efectuate către Skype prin metoda pe care aţi ales-o la intervalele periodice pe care le-aţi ales, până la rezilierea abonamentului pentru respectivul produs de către dumneavoastră sau de către Skype.

9.5 Reîncărcare automată.

(a) Caracteristica de reîncărcare automată va fi activată automat când cumpăraţi credit Skype dacă nu debifaţi caseta respectivă. Creditul dumneavoastră Skype va fi reîncărcat cu aceeaşi sumă şi prin aceeaşi metodă de plată pe care aţi ales-o la prima dumneavoastră înregistrare pentru reîncărcare automată dacă nu modificaţi ulterior suma, accesându-vă contul de utilizator. De exemplu, dacă achiziţionaţi 10 Euro de credit Skype folosindu-vă cardul de credit, suma de reîncărcare care va fi aplicată cardului dumneavoastră de credit va fi de asemenea de 10 Euro de credit Skype. În viitor, aceeaşi sumă va fi aplicată cardului dumneavoastră de credit de fiecare dată când suma din contul dumneavoastră Skype va scădea sub pragul stabilit de Skype din când în când. Dacă nu doriţi să activaţi reîncărcarea automată, vă rugăm să debifaţi caseta.

(b) Dacă aţi achiziţionat un abonament printr-o metodă de plată diferită de cardul de credit, PayPal sau Moneybookers (Skrill) şi aţi activat reîncărcarea automată, creditul dumneavoastră Skype va fi reîncărcat cu suma necesară achiziţionării următorului dumneavoastră abonament periodic.

(c) Puteţi dezactiva în orice moment reîncărcarea automată prin accesarea contului dumneavoastră de utilizator.

10. POLITICA DE RAMBURSARE

10.1 Când achiziţionaţi produse cu plată direct de la Skype, veţi avea dreptul la o perioadă de anulare a achiziţiei de cincisprezece (15) zile (o „perioadă de gândire”) dacă nu aţi folosit produsele cu plată în niciun fel, caz în care perioada de gândire va fi stinsă, iar achiziţia dumneavoastră nu poate fi anulată sau rambursată.

10.2 În afara perioadei de gândire, numai abonamentele sunt rambursabile dacă nu sunt folosite sau expirate.

10.3 Cheltuirea creditului Skype, alocarea numărului Skype sau folosirea oricărui aspect al unei sume din abonament pentru folosirea unui produs cu plată. Prin prezenta sunteţi de acord în mod expres că numerele Skype pot fi alocate înaintea sfârşitului perioadei de gândire.

10.4 Perioada de gândire şi rambursările nu se aplică produselor cu plată care sunt (i) achiziţionate prin intermediul unui partener terţ al Skype (vă rugăm să vă adresaţi direct partenerului, care poate decide la propria discreţie dacă să plătească sau nu o rambursare), (ii) indirect achiziţionate online de la Skype (de ex. vouchere sau cartele preplătite) (iii) plătite cu bani lichizi prin intermediul metodelor de plată terţe (cum ar fi portofelul cu plată cu bani lichizi) şi (iv) plătite pentru şi alocate contului dumneavoastră Skype de către un administrator al grupului Skype Manager. Acestea nu se aplică de asemenea calităţii de membru al grupului Skype Developer.

10.5 Dacă consideraţi că Skype v-a debitat contul din greşeală, trebuie să contactaţi Skype în interval de 90 de zile de la această debitare. Nu se vor acorda rambursări pentru nicio debitare mai veche de 90 de zile.

10.6 Skype îşi rezervă dreptul de a refuza o cerere de rambursare în cazul în care consideră în mod rezonabil (i) că încercaţi să exploataţi incorect această politică de rambursare, de exemplu, prin solicitări repetate de rambursare în ceea ce priveşte acelaşi produs; (ii) dacă încălcaţi aceşti Termeni sau (iii) dacă Skype suspectează în mod rezonabil că ne folosiţi produsele sau software-ul în mod fraudulos sau că contul dumneavoastră de utilizator este folosit în mod fraudulos de către un terţ.

10.7 Această politică de rambursare nu vă afectează drepturile statutare.

11. TERMINAREA RELAŢIEI DUMNEAVOASTRĂ CU SKYPE

11.1 Vă puteţi rezilia relaţia cu Skype în orice moment şi fără a recurge la calea juridică, prin solicitarea închiderii contului dumneavoastră de utilizator, încetarea utilizării software-ului, produselor şi/sau site-urilor Web Skype şi anularea oricăror plăţi periodice.

11.2 Skype poate rezilia relaţia cu dumneavoastră sau vă poate rezilia sau suspenda utilizarea software-ului, cont(urilor) de utilizator, produselor sau site-urilor Web Skype în orice moment şi fără a recurge la calea juridică:

(a) dacă încălcaţi aceşti Termeni;

(b) dacă Skype suspectează în mod rezonabil că folosiţi software-ul, produsele şi/sau site-urilor Web Skype pentru a încălca legea sau a încălca drepturile terţilor;

(c) dacă Skype suspectează în mod rezonabil că încercaţi să exploataţi incorect sau să folosiţi în scop greşit politica de rambursare sau oricare din politicile noastre.

(d) dacă Skype suspectează în mod rezonabil că ne folosiţi produsele, software-ul şi/sau site-urile Web în mod fraudulos sau că contul dumneavoastră de utilizator este folosit în mod fraudulos de către un terţ;

(e) dacă aţi achiziţionat credit Skype de la un revânzător neautorizat;

(f) în ceea ce priveşte un anumit produs, cu aviz de 30 (treizeci) de zile dacă Skype hotărăşte să înceteze oferirea respectivului produs;

(g) imediat dacă este cerut printr-o modificare a legilor/regulamentelor din partea unui organism de reglementare sau autoritate cu mandat legal sau de către oricare din partenerii Skype;

(h) cu avid de treizeci (30) de zile dacă Skype decide să înceteze în general oferirea software-ului către utilizatorii din jurisdicţia dumneavoastră.

11.3 Skype va realiza această reziliere prin împiedicarea accesului dumneavoastră la contul de utilizator, software, produse şi/sau site-uri Web Skype (după caz). Ne rezervăm dreptul de a anula conturile de utilizator care au fost inactive mai mult de un (1) an.

11.4 Consecinţele rezilierii: La rezilierea relaţiei dumneavoastră cu Skype: (a) toate licenţele şi drepturile de folosire a software-ului, produselor şi/sau site-urilor Web Skype se vor rezilia imediat; (b) veţi înceta imediat oricare şi toate utilizările software-ului, produselor şi/sau site-urilor Web Skype; şi (c) veţi elimina imediat software-ul de pe unitatea fixă de stocare, reţele şi alte medii de stocare şi veţi distruge toate copiile software-ului aflate în posesia dumneavoastră sau sub controlul dumneavoastră.

12. EXCLUDEREA GARANŢIILOR, LIMITAREA RESPONSABILITĂŢII ŞI A INDEMNIZAŢIEI

12.1 În scopurile acestui paragraf 12, "Skype" include toate companiile sale subsidiare şi entităţile legale afiliate şi toţi directorii, personalul superior, agenţii, licenţiatorii şi angajaţii lor.

12.2 Nicio garanţie: ÎN LIMITA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGE: SOFTWARE-UL, PRODUSELE ŞI SITE-URILE WEB SKYPE SUNT FURNIZATE CA ATARE ŞI SUNT FOLOSITE PE PROPRIUL DUMNEAVOASTRĂ RISC, FĂRĂ NICIO GARANŢIE, PRETENŢIE SAU REPREZENTARE DE NICIUN FEL ŞI REFUZĂ ÎN MOD EXPRES TOATE ACESTE GARANŢII DE ORICE FEL, FIE ALE EXPRESE, IMPLICITE SAU STATUTARE, ÎN CEEA CE PRIVEŞTE SOFTWARE-UL, PRODUSELE ŞI/SAU SITE-URILE WEB SKYPE INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANŢII SAU CONDIŢII DE CALITATE, PERFORMANŢĂ, NEÎNCĂLCARE, POSIBILITATE DE PUNERE PE PIAŢĂ SAU ADECVARE PENTRU UTILIZARE ÎNTR-UN ANUMIT SCOP. ÎN PLUS SKYPE NU CONFIRMĂ ŞI NICI NU GARANTEAZĂ CĂ SOFTWARE-UL, PRODUSELE ŞI/SAU SITE-URILE WEB SKYPE VOR FI ÎNTOTDEAUNA DISPONIBILE, ACCESIBILE, NEÎNTRERUPTE, LA TIMP, SIGURE, EXACTE, COMPLETE ŞI FĂRĂ ERORI ŞI NICI NU VOR FUNCŢIONA FĂRĂ PIERDEREA PACHETULUI, IAR SKYPE NICI NU GARANTEAZĂ NICIO CONEXIUNE LA INTERNET SAU TRANSMITEREA DE LA ACESTA ŞI NICI CALITATEA APELURILOR REALIZATE PRIN INTERMEDIUL SOFTWARE-ULUI.

12.3 Nicio informaţie din aceşti Termeni nu va exclude sau restricţiona responsabilitatea Skype pentru (a) deces sau rănirea persoanelor, (b) pierderi rezultate din neglijenţa implicită sau grosieră realizată intenţionat a Skype, (c) fraudă sau denaturare sau (d) orice responsabilitate care nu poate fi limitată sau exclusă prin legislaţia aplicabilă.

12.4 Nicio responsabilitate: CONFIRMAŢI ŞI SUNTEŢI DE ACORD CĂ SKYPE NU VA AVEA NICIO RESPONSABILITATE DE NICIUN FEL, FIE PRIN CONTRACT, DAUNĂ (INCLUSIV NEGLIJENŢĂ) SAU ORICE RESPONSABILITĂŢI TEORETICE ŞI FIE CĂ POSIBILITATEA DE APARIŢIE A ACESTOR DAUNE A FOST NOTIFICATĂ SAU NU CĂTRE SKYPE, ÎN LEGĂTURĂ CU SAU APĂRUTE CA URMARE A UTILIZĂRII SITE-URILOR WEB SKYPE SAU A SOFTWARE-ULUI DE COMUNICARE PRIN INTERNET SAU A ALTUI SOFTWARE FURNIZAT GRATUIT. UNICUL DUMNEAVOASTRĂ DREPT SAU REMEDIU ÎN CEEA CE PRIVEŞTE ORICARE PROBLEME SAU INSATISFACŢIE REFERITOARE LA ACEST SOFTWARE ŞI/SAU SITE-URILE WEB SKYPE ESTE DE A DEZINSTALA IMEDIAT ACEST SOFTWARE ŞI A ÎNCETA UTILIZAREA ACESTUI SOFTWARE ŞI/SAU A SITE-URILOR SKYPE.

12.5 Limitarea responsabilităţii: Conform paragrafelor 12.3 şi 12.4 de mai sus, Skype nu va răspunde faţă de dumneavoastră, nici prin contract, daune (inclusiv neglijenţă) sau nicio altă responsabilitate teoretică şi fie că posibilitatea de apariţie a acestor daune a fost notificată sau nu către Skype pentru:

(a) orice daune indirecte, speciale, întâmplătoare sau pe cale de consecinţă; sau

(b) orice pierdere a veniturilor, afacerilor, a profiturilor reale sau anticipate, oportunităţilor, bunăvoinţei sau reputaţiei (fie directe sau indirecte); sau

(c) orice deteriorare sau corupere a datelor (fie directe sau indirecte);

(d) orice reclamaţie, daună sau pierdere (fie directă sau indirectă) apărută din sau în legătură cu:

(i) incapacitatea dumneavoastră de a folosi software-ul pentru a contacta serviciile de urgenţă;

(ii) imposibilitatea dumneavoastră de a realiza aranjamente suplimentare pentru accesarea serviciilor de urgenţă în conformitate cu paragraful 5.5 de mai sus;

(iii) limitările serviciului stabilite în paragraful 5.6;

(iv) imposibilitatea dumneavoastră de a asigura informaţii exacte referitoare la poziţia dumneavoastră geografică pentru personalul operativ al serviciilor de urgenţă; sau

(v) asigura indicaţii pentru personalul operativ al serviciilor de urgenţă şi al centrelor de apel la care aţi putea fi conectat(ă).

(e) orice reclamaţie, daună sau pierdere (fie directă, fie indirectă) apărută din sau în legătură cu:

(i) orice produs sau serviciu furnizat de către un terţ conform propriilor termeni de utilizare, inclusiv, dar fără a se limita la Skype WiFi;

(ii) orice tehnologie terţă;

(iii) orice site Web terţ.

12.6 În conformitate cu paragrafele 12.3 - 12.5 de mai sus, responsabilitatea totală a Skype faţă de dumneavoastră sau în legătură cu aceşti Termeni (fie prin contract, daune (inclusiv neglijenţă)) NU VA DEPĂŞI ÎN TOTAL SUMA PLĂTITĂ DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ PENTRU PRODUSE ÎN PERIOADA DE 12 LUNI IMEDIAT ANTERIOARĂ DATEI EVENIMENTULUI CARE GENEREAZĂ RECLAMAŢIA RESPECTIVĂ, ÎN VALOARE DE MAXIMUM CINCI MII DE EURO ÎN TOATE CAZURILE.

12.7 Dacă orice terţ prezintă Skype o reclamaţie în legătură cu sau apărută din (i) faptul că aţi încălcat aceşti Termeni; (ii) faptul că aţi încălcat orice lege sau reglementare aplicabilă; (iii) faptul că aţi încălcat drepturile oricăror terţi (inclusiv drepturile de proprietate intelectuală); (iv) transmiterile dumneavoastră realizate de client sau (v) reclamaţia dumneavoastră în legătură cu orice transmitere realizată de client, veţi despăgubi şi veţi menţine Skype fără nicio daună, responsabilitate, pierdere, costuri şi cheltuieli (inclusiv taxele şi costurile legale la nivel rezonabil) în legătură cu această reclamaţie.

13. SITE-URI WEB, PRODUSE ŞI SERVICII TERŢE

13.1 Terţii pot oferi produse sau servicii prin intermediul software-ului şi/sau al site-urilor Web Skype, inclusiv jocuri, aplicaţii, imagini, tonuri de apel sau poze. Cu toate că Skype nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru aceste produse sau servicii, dacă vă confruntaţi cu orice probleme legate de plata sau descărcarea acestora, utilizarea instalării acestor produse sau servicii, Skype va folosi mijloacele rezonabile la nivel comercial pentru a acorda asistenţă sau a rezolva problemele. Produsele sau serviciile terţe pot face obiectul propriilor termeni şi politicii de confidenţialitate a furnizorului terţ pe care este posibil să trebuiască să le acceptaţi în timpul descărcării sau al instalării. Ar trebui să analizaţi aceşti termeni înainte de a realiza orice achiziţie sau înainte de a folosi orice produs sau serviciu terţ, iar Skype nu va răspunde în cazul în care nu faceţi acest lucru.

13.2 Confirmaţi şi sunteţi de acord că orice informaţii şi preţuri ale produselor terţe care sunt prezentate pe site-urile Web Skype referitoare la produsele şi serviciilor terţe sunt acordate Skype de comerciantul terţ respectiv („comerciant”). Comerciantul are posibilitatea în orice moment de a îşi schimba preţul sau a rezilia disponibilitatea produsului. Skype nu este implicat în nicio tranzacţie între dumneavoastră şi niciun comerciant ale cărui produse/servicii sunt enumerate pe site-urile Web Skype. Skype nu controlează, nu răspunde de şi nu garantează: (i) preţul, calitatea, performanţa, disponibilitatea sau termenii şi condiţiile achiziţiei produselor sau serviciilor furnizate de către comerciant; (ii) nicio tranzacţie de plată, livrare, retururi sau activităţi post-vânzare referitoare la produsele sau serviciile achiziţionate pe site-urile Web ale comercianţilor; (iii) disponibilitatea site-urilor Web ale comerciantului; (iv) caracterul complet, adevărat sau exactitatea oricărei reclame sau a altor materiale de la, sau care sunt disponibile de la, site-urile Web ale comercianţilor şi nici al oricărei liste sau al altui conţinut referitor la aceste produse şi servicii afişate pe site-urile Web Skype; (v) legăturile la site-urile Web ale comercianţilor care sunt prezentate pe site-urile Web Skype. Orice întrebări, reclamaţii sau plângeri referitoare la orice produs sau serviciu furnizat de către un comerciant trebuie îndreptate către respectivul comerciant.

13.3 Software-ul şi site-urile Web Skype pot include hiperlink-uri către site-urile Web ale terţilor. Skype nu răspunde de aceste site-uri Web terţe şi nici de disponibilitatea acestor site-uri Web şi nici nu aprobă niciun conţinut sau material de pe site-urile Web terţe. Faptul că dumneavoastră utilizaţi aceste site-uri Web terţe face obiectul termenilor şi condiţiilor postate pe respectivul site Web.

14. TERMENI SUPLIMENTARI

14.1 Eticheta Skype asigură un ghid asupra modului de utilizare a Skype şi a modului de tratare corectă şi cu respect a altor membri ai comunităţii Skype. Vă rugăm să citiţi cu atenţie acest ghid care reprezintă o parte a Termenilor.

14.2 Dacă doriţi să folosiţi software-ul de comunicare prin Internet în legătură cu orice difuzare, trebuie să respectaţi Condiţiile de utilizare privind difuzarea la adresa http://www.skype.com/legal/broadcast

14.3 Kiturile pentru dezvoltarea software-ului şi API. Kiturile pentru dezvoltarea software-ului furnizate prin intermediul grupului Skype Developer de la site-ul Web Skype (inclusiv „SkypeKit”) şi utilizarea oricărei interfeţe a programului aplicaţiei („API”) expuse sau puse la dispoziţie de către Skype fac obiectul propriilor termeni de licenţiere, caz în care aceşti termeni de licenţiere vor guverna utilizarea de către dumneavoastră a acelui software. Dacă folosiţi orice asemenea kit pentru dezvoltarea software-ului sau API (după caz), sunteţi de acord că aţi citit şi vă conformaţi cu termenii de licenţiere aplicabili, care sunt disponibili la adresa http://developer.skype.com/.

14.4 Avizul pentru Qik Free şi software-ul open source este înglobat în prezentul prin referinţă.

15. INFORMAŢIILE DUMNEAVOASTRĂ CONFIDENŢIALE ŞI CONFIDENŢIALITATEA DUMNEAVOASTRĂ

Skype se angajează să vă respecte intimitatea şi confidenţialitatea informaţiilor personale. Vă vom procesa informaţiile personale, datele referitoare la trafic şi conţinutul comunicărilor în conformitate cu Politica noastră de confidenţialitate: http://www.skype.com/go/privacy.

16. NUMAI PENTRU UTILIZATORII GUVERNAMENTALI

Software-ul şi documentaţia sunt „software comercial pentru computere” şi „documentaţia pentru software-ul comercial pentru computere”, respectiv, deoarece aceşti termeni sunt folosiţi la paragraful 12.212 al Regulamentului Statelor Unite pentru achiziţiile la nivel federal. Orice utilizare, copiere sau dezvăluire a software-ului sau a documentaţiei de către sau în numele Guvernului S.U.A. face obiectul restricţiilor stabilite în acest acord.

17. CUM SĂ CONTACTAŢI SKYPE

17.1 Pentru a contacta Skype în legătură cu software-ul Skype sau produsele purtând marca „Skype”, vă rugăm să transmiteţi o solicitare de asistenţă către support.skype.com.

17.2 Pentru a contacta Skype în legătură cu software-ul Qik sau produsele purtând marca „Qik”, vă rugăm să transmiteţi o solicitare de asistenţă către support.qik.com.

17.3 În cazul în care contactaţi Skype prin alte metode decât cele precizate la paragrafele 17.1 sau 17.2, este posibil ca solicitarea dumneavoastră să nu fie confirmată.

18. DIVERSE

18.1 Sunteţi de acord să folosiţi comunicaţiile electronice pentru a accesa contactele, a lansa comenzi şi a crea alte înregistrări şi pentru livrarea pe suport electronic a avizelor, politicilor şi a modificărilor aduse acestora şi înregistrarea tranzacţiilor cu Skype.

18.2 Pentru comoditate, Skype vă poate pune la dispoziţie o traducere a versiunii în limba engleză a acestor Termeni. În cazul oricăror inconsecvenţe între versiunea diferită de limba engleză a acestor Termeni şi versiunea în limba engleză, versiunea în limba engleză va guverna relaţia dumneavoastră cu Skype.

18.3 Aceşti Termeni reprezintă întregul acord între dumneavoastră şi Skype în ceea ce priveşte utilizarea de către dumneavoastră a software-ului, produselor şi/sau site-urilor Web Skype şi înlocuiesc orice acorduri anterioare între dumneavoastră şi Skype în ceea ce priveşte software-ul, produsele şi/sau site-urile Web Skype.

18.4 Dacă oricare prevedere din aceşti Termeni (sau parte a acestora) se constată a fi ilegală, nevalabilă sau neaplicabilă de către orice tribunal sau organism administrativ al jurisdicţiei competente sau arbitru, atunci respectiva prevedere (sau parte a acesteia) va fi eliminată din Termeni fără a afecta legalitatea, valabilitatea sau aplicabilitatea Termenilor rămaşi. Paragraful 20.3(i) arată ce se întâmplă în cazul în care părţi ale paragrafului 20.3 (arbitrajul şi renunţarea în grup la drepturi) se constată a fi ilegale, nevalabile sau neaplicabile. Paragraful 20.3(i) prevalează faţă de acest paragraf dacă nu este consecvent cu acesta.

18.5 Incapacitatea Skype de a exercita sau întârzia exercitarea unui drept legal sau a unei acţiuni de remediere asigurată prin aceşti Termeni sau prin lege nu va constitui o renunţare la dreptul sau acţiunea de remediere a Skype. Dacă Skype renunţă la încălcarea acestor Termeni, aceasta nu va acţiona ca o renunţare la încălcarea ulterioară a acestor Termeni.

18.6 Este posibil să nu atribuiţi aceşti Termeni sau orice drepturi sau obligaţii incluse în aceştia. Skype poate, fără preaviz, să atribuie către orice terţ aceşti termeni sau orice drepturi sau obligaţii conţinute în aceştia.

18.7 Acest paragraf 18, împreună cu paragrafele 4.2, 12, 20.3 şi orice alte prevederi, care sunt exprimate sau clar intenţionate să supravieţuiască sau să funcţioneze în cazul rezilierii, vor supravieţui rezilierii Termenilor.

18.8 Confirmaţi şi sunteţi de acord că dacă Skype nu poate furniza software-ul, produsele şi/sau site-urile Web Skype ca rezultat al unui eveniment de forţă majoră, Skype nu îşi va încălca niciuna din obligaţiile proprii faţă de dumneavoastră conform acestor Termeni. Un eveniment de forţă majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat de Skype.

18.9 Aceşti Termeni, diferiţi de paragraful 20.3, vor fi guvernaţi şi interpretaţi în conformitate cu legile statului Luxemburg şi vor face obiectul jurisdicţiei tribunalelor districtului Luxemburg. Paragraful 20.3 este guvernat de Legea arbitrajului a Statelor Unite.

18.10 NOTIFICARE AVC/H.264: Dacă software-ul este folosit pentru realizarea apelurilor video (i) între un computer personal şi un dispozitiv care nu este un computer personal sau (ii) între dispozitive care nu sunt computere personale, poate fi folosit codecul AVC/H.264 pentru a facilita funcţionalitatea video, caz în care se aplică următoarea notă: FUNCŢIONALITATEA VIDEO AVC A ACESTUI PRODUS ESTE LICENŢIATĂ CONFORM LICENŢEI PORTOFOLIULUI DE BREVETE AVC PENTRU UTILIZARE COMERCIALĂ ŞI NECOMERCIALĂ A UNUI CONSUMATOR PENTRU (i) CODIFICAREA ÎNREGISTRĂRILOR VIDEO ÎN CONFORMITATE CU STANDARDUL AVC („VIDEO AVC”) ŞI/SAU (ii) DECODAREA ÎNREGISTRĂRII VIDEO AVC CARE A FOST CODIFICATĂ DE UN CONSUMATOR IMPLICAT ÎNTR-O ACTIVITATE PERSONALĂ ŞI NECOMERCIALĂ ŞI/SAU A FOST OBŢINUTĂ DE LA UN FURNIZOR VIDEO LICENŢIAT PENTRU A FURNIZA ÎNREGISTRĂRI VIDEO AVC. NICIO LICENŢĂ NU ESTE ACORDATĂ PENTRU ALTĂ UTILIZARE ŞI NICI NU ESTE IMPLICATĂ ÎN ACEASTA. INFORMAŢII SUPLIMENTARE SE POT OBŢINE DE LA MPEG LA, L.L.C. CONSULTAŢI www.mpegla.com.

19. TERMENI SPECIFICI PRODUSULUI

19.1 Numerele Skype (cunoscute anterior ca „numere online”) şi numerele Skype To Go

(a) Disponibilitate şi utilizare. Atunci când vă punem la dispoziţie un număr Skype sau un număr Skype To Go, sunteţi de acord că:

(i) nu sunteţi proprietarul numărului şi nici nu aveţi dreptul de a păstra pentru totdeauna acel număr;

(ii) numărul pus la dispoziţia dumneavoastră face obiectul regulilor de atribuire a numerelor şi practicilor de reglementare;

(iii) vă veţi conforma în mod continuu oricăror cerinţe de alocare specifice a numerelor pe care vi le aducem la cunoştinţă sau oricăror instrucţiuni rezonabile pe care Skype sau partenerii Skype vi le pot dat în ceea ce priveşte utilizarea numerelor şi a produselor;

(iv) nu vă veţi transfera sau încerca să vă transferaţi numărul către niciun terţ. În special aveţi responsabilitatea pentru conformarea cu orice cerinţe referitoare la rezidenţă şi/sau amplasare; şi

(v) ne veţi furniza informaţii exacte, complete şi actualizate în cazul în care le solicităm şi ne veţi informa în cazul modificării acestor informaţii. Skype îşi rezervă dreptul de a modifica termenii referitori la numerele Skype şi/sau numerele Skype To Go, inclusiv, dar fără a se limita la impunerea sau modificarea oricăror cerinţe referitoare la reşedinţă şi/sau a solicita furnizarea de informaţii suplimentare pentru continuarea accesului la aceste numere. În anumite ţări, un număr vă poate fi pus la dispoziţie de către un partener Skype, şi nu de către Skype şi poate fi necesar ca dumneavoastră să participaţi la un acord separat cu acel partener.

(b) Alte modificări aduse numerelor. Dacă Skype trebuie să retragă sau să modifice numărul pe care vi l-a pus la dispoziţie, Skype va folosi mijloacele rezonabile disponibile la nivel comercial pentru a vă informa prin e-mail, precizând data intrării în vigoare a modificării şi, acolo unde este posibil, noul dumneavoastră număr. Dacă nu doriţi să acceptaţi acest nou număr, aveţi dreptul să vă reziliaţi numărul.

19.2 Cont de utilizator în grupul Skype Manager

(a) Nu vi se permite să aparţineţi decât maximum unui grup Skype Manager la un moment dat.

(b) Orice număr Skype achiziţionat anterior datei de 21 iulie 2009 şi alocat dumneavoastră de către un administrator al grupului Skype Manager va fi retras de către administratorul grupului Skype Manager dacă vă părăsiţi din orice moment grupul Skype Manager. Dreptul de a folosi numărul şi anularea acestui drept este la discreţia totală a administratorului grupului Skype Manager şi nu la a dumneavoastră.

(c) Date personale şi de trafic - Membri. Ca membru al contului grupului Skype Manager, confirmaţi şi sunteţi de acord că administratorul grupului Skype Manager poate, în cazul în care sunteţi de acord, să vizualizeze informaţii detaliate despre activitatea din contul dumneavoastră de utilizator, inclusiv ora, data, durata şi numărul destinatarului apelurilor şi SMS-urilor transmise şi detalii ale achiziţiilor şi descărcărilor dumneavoastră. Vă puteţi retrage acordul în orice moment prin modificarea setărilor contului dumneavoastră de utilizator. Dacă furnizaţi date personale, inclusiv numele dumneavoastră şi funcţia, care să fie incluse în directorul grupului Skype Manager, confirmaţi că aceste date pot fi văzute de către ceilalţi membri ai grupului Skype Manager.

19.3 Abonamente

(a) Politica de utilizare corectă. La Skype dorim ca toţi clienţii noştri să beneficieze de cele mai bune planuri de apelare, cunoscute sub numele de „abonamente”, la cel mai mic preţ posibil. Această Politică de utilizare corectă („PUC”) are rolul de a preveni frauda şi utilizarea abonamentelor noastre de un număr mic de utilizatori.

Sub rezerva acestei PUC, abonamentele cu minute nelimitate Skype permit efectuarea de apeluri nelimitate către reţele fixe în ţările în care se aplică abonamentele (fiind excluse numerele speciale, premium, de service şi negeografice). Poate fi inclusă şi efectuarea de apeluri nelimitate către reţele mobile, în cazul în care se solicită acest lucru în momentul achiziţiei. Toate apelurile vor fi deconectate şi va fi necesară reapelarea după o convorbire care durează 2 ore.

Abonamentele Skype sunt exclusiv pentru uz individual (personal sau convorbiri în interesul afacerilor), în conformitate cu Condiţii de utilizare şi PUC („Utilizare legitimă”). Lista de mai jos este o listă neexhaustivă a practicilor care nu sunt considerate ca având o Utilizare legitimă:

(i) Utilizarea abonamentelor pentru operaţiuni de telemarketing sau centru de apel;

(ii) Revânzarea minutelor incluse în abonament;

(iii) Schimbul de abonamente între utilizatori prin PBX, centru de apel, computer sau orice alte mijloace;

(iv) Apelarea numerelor de telefon (individual, secvențial sau automat), pentru a genera venituri pentru dumneavoastră sau pentru alții, ca urmare a efectuării apelului, altele decât cele pentru convorbiri personale în interes de afaceri (și sub rezerva Secţiunii 4.1 din Termeni de utilizare); și

(v) Moduri neobişnuite de apelare incompatibile cu utilizarea de abonamente individuale normale, de exemplu, apeluri tradiţionale de scurtă durată sau apeluri către numere multiple într-o perioadă scurtă de timp.

Alte practici pot fi relevante pentru determinarea Utilizării legitime, iar Skype îşi rezervă dreptul de a lua în considerare orice activitate ilegală, interzisă, anormală sau neobișnuită pentru determinarea acesteia. Skype poate, la alegerea sa, să înceteze raportul cu dumneavoastră sau poate suspenda abonamentul dumneavoastră imediat, dacă se stabilește că utilizați abonamentul dumneavoastră contrar celor specificate în această PUC sau în Condiţiile de utilizare Skype. Dacă este necesar, Skype vă va notifica utilizarea necorespunzătoare înainte de suspendarea sau încetarea abonamentului dumneavoastră și, dacă este cazul, Skype vă poate oferi un abonament alternativ.

(b) Skype îşi rezervă dreptul de a retrage sau modifica abonamentele în orice moment. Dacă Skype modifică produsele incluse în abonament, Skype vă va informa prin e-mail, precizând modificările şi data intrării în vigoare a acestora. Dacă nu doriţi să acceptaţi aceste modificări, aveţi dreptul la rezilierea abonamentului, cu intrare în vigoare de la data la care aceste modificări trebuie să intre în vigoare.

(c) Abonamentul „Apeluri nelimitate în întreaga lume” are termen minim fix de 2 ani de la data achiziţiei. Nu vi se permite rezilierea acestuia înainte de expirarea termenului minim de 2 ani decât cu excepţia cazului în care Skype încalcă Termenii. Acest abonament este facturat lunar, ca plată repetitivă.

19.4 Skype WiFi

Skype WiFi este furnizat de către unul din partenerii WiFi Skype. Utilizarea de către dumneavoastră a Skype WiFi face obiectul termenilor de utilizare ai partenerului. Înainte de a începe o sesiune Skype WiFi într-un hotspot WiFi anume, vi se vor da informaţii referitoare la identitatea furnizorului de WiFi şi termenii acestora de utilizare. Va trebui să citiţi termenii de utilizare ai acestora, asupra cărora vă exprimaţi acordul prin continuarea sesiunii Skype WiFi. Puteţi plăti Skype WiFi cu ajutorul creditului dumneavoastră Skype, iar utilizarea creditului Skype face obiectul acestor Termeni de utilizare.

19.5 SMS

Fiecare mesaj SMS are o limită de 160 de caractere. Dacă tastaţi un mesaj mai lung, acesta se va împărţi în câteva mesaje SMS şi veţi fi taxat pentru fiecare mesaj trimis. Dacă trimiteţi un mesaj SMS către mai multe persoane, veţi fi taxat pentru fiecare mesaj SMS trimis fiecărui destinatar. Dacă Skype nu poate (din orice motiv) trimite mesajul dumneavoastră SMS, Skype va continua să încerce şi să trimită mesajul timp de maximum 24 de ore, după care costul mesajului SMS vă va fi returnat automat în creditul dumneavoastră Skype în cazul în care nu se reuşeşte trimiterea.

19.6 Apelare video în grup

(a) Politica de utilizare corectă se aplică la www.skype.com/go/terms.gvc.fairusage şi este înglobată în aceasta prin referinţă. Skype îşi rezervă dreptul de a modifica politica de utilizare corectă, în orice moment. Modificările intră în vigoare în momentul publicării pe site-ul Web al Skype. Utilizarea în continuare a Abonamentelor Skype Premium după publicarea pe site-ul Web Skype va constitui consimţământul dumneavoastră privind termenele şi condiţiile politicii de utilizare corectă revizuite.

(b) Număr de participanţi. Numărul permis de participanţi într-un apel video în grup variază între 3 şi maximum 10, în funcţie de cerinţele sistemului. Puteţi găsi detalii suplimentare la adresa www.skype.com/go/skypepremium.

(c) Conversie audio. Dacă un abonament Skype Premium sau un abonament de o zi expiră în timpul apelului video în grup sau abonamentul a depăşit limita corectă de utilizare sau proprietarul abonamentului Skype Premium părăseşte apelul (şi nu există niciun alt participant în apel care să deţină un abonament Skype Premium), atunci apelul se va transforma din video în audio.

(d) Versiuni software. Dacă un participant la un apel video în grup nu are o versiune a software-ului de comunicare prin Internet care acceptă apelurile video în grup, atunci apelul va fi unul audio numai pentru respectivul participant. Pentru detalii ale cerinţelor sistemului pentru apelare video în grup, vă rugăm să consultaţi www.skype.com/go/skypepremium.requirements.

(e) Chat în timp real. Asistenţa pentru chat în timp real este disponibilă ca parte a abonamentului Skype Premium. Această asistenţă este disponibilă 24 de ore pe zi, zilnic, şi numai în limba engleză.

19.7 Politica de utilizare corectă Qik Premium

Qik Premium face obiectul politicii de utilizare corecte a 15GB de stocare video per utilizator per lună, iar fiecare înregistrare video nu poate avea o durată mai mare de 90 de minute. După atingerea acestor limite, nu puteţi încărca nicio altă înregistrare video nouă în acea lună şi nici nu puteţi continua înregistrarea peste limita celor 90 de minute.

Skype îşi rezervă dreptul de a modifica politica de utilizare corectă, în orice moment. Modificările intră în vigoare în momentul publicării pe site-ul Web al Skype. Utilizarea în continuare a abonamentului Qik Premium va constitui consimţământul dumneavoastră privind termenele şi condiţiile politicii de utilizare corectă revizuite.

19.8 Meseria video Skype („Mesagerie video”)

Dacă nu sunteţi abonat Skype Premium, numărul de mesaje video pe care le puteţi trimite este limitat şi va depinde de data expirării.

Politica de utilizare corectă: Această politică de utilizare corectă (PUC) are rolul de a preveni fraudele şi abuzul de mesagerie video. Mesageria video este numai pentru uz personal, individual şi necomercial şi va fi în orice moment în conformitate cu aceşti Termeni („utilizare legitimă”). Skype îşi rezervă dreptul de a lua în considerare orice activitate ilegală, interzisă, anormală sau neobișnuită a contului pentru a determina dacă activitatea dumneavoastră constituie sau nu Utilizare legitimă. Skype poate, la alegerea sa, să înceteze raportul cu dumneavoastră sau poate suspenda contul dumneavoastră imediat dacă se stabilește că utilizați mesageria video contrar celor specificate în această PUC sau în aceşti Termeni.

20. PLATĂ CU TELEFONUL MOBIL

20.1 Această secţiune se aplică dacă selectaţi un sistem de plată terţ care vă dă posibilitatea să plătiţi creditul Skype şi anumite produse cu plată prin intermediul facturii dumneavoastră telefonice, acolo unde acest lucru este posibil („Plată cu telefonul mobil”).

20.2 Prin selectarea sau folosirea Plăţii cu telefonul mobil:

(a) Autorizaţi furnizorul dumneavoastră de servicii de telefonie mobilă să debiteze taxele respective direct pe factura dumneavoastră de telefonie mobilă; şi

(b) Confirmaţi că sunteţi persoana sau entitatea responsabilă pentru contul de telefon mobil asociat cu numărul de telefon mobil pe care îl furnizaţi când folosiţi Plata cu telefonul mobil sau sunteţi autorizată de acea persoană sau entitate să dispuneţi aceste debitări.

20.3 ARBITRAJUL OBLIGATORIU ŞI RENUNŢAREA ÎN GRUP LA DREPTURI PENTRU CONTURILE DIN STATELE UNITE. Dacă selectaţi Plata cu telefonul mobil, iar contul dumneavoastră de telefon mobil este înregistrat la un furnizor de servicii de telefonie mobilă din S.U.A. sau aveţi reşedinţa în S.U.A., se aplică următorii termeni suplimentari:

(a) Paragraful 20.3 se aplică oricărui litigiu apărut între dumneavoastră şi fie Skype, fie orice alt terţ, inclusiv furnizorii de servicii de telefonie mobilă şi afiliaţii corporaţiei Skype (numiţi împreună „Parte în litigiu” sau „Părţi în litigiu”) referitor utilizarea de către dumneavoastră a Plăţii cu telefonul mobil, EXCEPTÂND SITUAŢIA ÎN CARE NU SE INCLUDE UN LITIGIU REFERITOR LA APLICAREA SAU VALABILITATEA DREPTURILOR DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ALE DUMNEAVOASTRĂ, ALE SKYPE SAU A ORICĂRUIA DIN LICENŢIATORI. Litigiul, în sensul paragrafului 20.3, înseamnă orice dispută, acţiune sau altă controversă, fie în contract, garanţie, daună, statut, reglementare, ordonanţă sau orice altă bază legală sau echitabilă. Litigiului i se va da cel mai larg sens posibil, permis de lege.

(b) În cazul unui litigiu, trebuie să puneţi la dispoziţia Skype sau a celeilalte părţi aflată în litigiu o notă de litigiu, care este o declaraţie scrisă cu numele, adresa şi informaţii de contact ale părţii care o emite, a faptelor care au dat naştere litigiului şi a soluţionării cerute. Trebuie să trimiteţi orice notă de litigiu către Skype sau afiliatul corporativ al Skype la adresa ATTN: Legal Department, Microsoft Corporation One Microsoft Way Redmond, WA 98052-7329. şi către orice alt terţ inclus în litigiu, la adresa principalului său loc de desfăşurare a activităţii din S.U.A., cu marcajul ATTN: Legal Department. Partea aflată în litigiu va trimite orice notă de litigiu către adresa dumneavoastră, dacă o are la dispoziţie, sau către adresa dumneavoastră de e-mail. Dumneavoastră şi partea în litigiu veţi încerca să soluţionaţi orice litigiu prin negociere neoficială în termen de 60 de zile de la data trimiterii notei de litigiu, după care dumneavoastră sau partea în litigiu puteţi începe arbitrajul.

(c) Puteţi de asemenea soluţiona orice litigiu la tribunalele pentru sume minore din districtul dumneavoastră de reşedinţă dacă litigiul satisface toate cerinţele pentru a fi tratat în cadrul tribunalului pentru sume minore. Puteţi soluţiona litigiul la tribunalul pentru sume minore indiferent dacă aţi negociat neoficial înainte.

(d) Arbitraj obligatoriu. Dacă vă aflaţi în litigiu cu o altă parte şi nu soluţionaţi litigiul prin negociere neoficială sau la tribunalul pentru sume minore, orice efort de soluţionare a litigiului va fi realizat exclusiv prin arbitraj obligatoriu, guvernat de Legea arbitrajului a Statelor Unite („FAA”). Renunţaţi la dreptul de soluţionare (sau participare ca membru al părţilor sau al grupului) a tuturor litigiilor cu ajutorul unui judecător sau al juraţilor. În loc de aceasta, toate litigiile vor fi rezolvate în faţa unui arbitru neutru, a cărui decizie va fi finală, cu excepţia dreptului limitat de apel în baza Legii Federale a Arbitrajului. Orice tribunal care are jurisdicţie asupra părţilor poate pune în aplicare hotărârea arbitrului.

(e) Renunţarea în grup la drepturi. Orice acţiuni pentru rezolvarea sau soluţionarea oricărui litigiu în orice for vor fi rezolvate numai pe plan individual. Nici dumneavoastră şi nici o parte aflată în litigiu nu veţi căuta să aveţi niciun litigiu considerat a fi acţiune în grup, acţiune care îl implică pe procurorul general şi nicio altă acţiune în care oricare dintre părţi acţionează sau propune să acţioneze prin intermediul reprezentanţilor. Niciun arbitraj şi nicio acţiune nu va fi combinată cu alta fără consimţământul anterior exprimat în scris al tuturor părţilor pentru toate arbitrajele sau acţiunile respective.

(f) Orice arbitraj va fi realizat de Asociaţia Americană de Arbitraj („AAA”) conform Regulilor de arbitraj comercial. Dacă sunteţi persoană fizică şi folosiţi software-ul sau produsele pentru uz personal sau casnic sau dacă valoarea litigiului nu depăşeşte 75.000 USD, indiferent dacă sunteţi sau nu persoană fizică sau de modul în care utilizaţi software-ul sau produsele, se vor aplica de asemenea Procedurile sale suplimentare pentru litigiile implicând consumatorii. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi adr.org sau apelaţi +1-800-778-7879. Într-un litigiu care implică sume ce nu depăşesc 75.000 USD, Skype va rambursa rapid taxele dumneavoastră de înregistrare şi va plăti onorariile AAA şi ale arbitrului. Dumneavoastră şi Skype sunteţi de acord cu termenii procedurilor, onorariilor şi stimulentelor aplicabile, la adresa go.microsoft.com/fwlink/?linkid=275219.  Pentru a începe arbitrajul, transmiteţi formularul disponibil la adresa go.microsoft.com/fwlink/?linkid=275627 către AAA. Sunteţi de acord să începeţi arbitrajul numai în districtul dumneavoastră de reşedinţă, în districtul Santa Clara, California sau în alt loc principal de desfăşurare a activităţii din S.U.A. al părţii în litigiu. Skype şi alte părţi aflate în litigiu sunt de acord să înceapă arbitrajul numai în districtul dumneavoastră de reşedinţă.

(g) În măsura permisă de lege, orice reclamaţie sau litigiu referitoare la utilizarea de către dumneavoastră a Plăţii cu telefonul mobil trebuie înregistrată în termen de un an la tribunalul pentru sume minore (paragraful 20.3(c)) sau prin arbitraj (paragraful 20.3(d)). Perioada de un an începe în momentul în care a fost pentru prima dată reclamaţia sau litigiul. Dacă o asemenea reclamaţie sau litigiu nu este înregistrată în termen de un an, se prescrie.

(h) Respingerea modificărilor viitoare referitoare la arbitraj. Puteţi respinge orice modificare pe care o face Skype asupra paragrafului 20.3 (altele decât modificarea adresei), trimiţându-ne o notă în termen de 30 de zile de la schimbare, prin intermediul U.S. Mail, la adresa de la paragraful 20.3(b). Dacă faceţi acest lucru, se va aplica cea mai recentă versiune a paragrafului 20.3, anterioară modificării pe care aţi respins-o.

(i) Dacă renunţarea la acţiunile în grup de la paragraful 20.3(e) se constată a fi ilegală, nevalabilă sau imposibil de aplicat în ceea ce priveşte întregul litigiu sau parte a acestuia, atunci paragraful 20.3 nu se va aplica respectivelor părţi. În loc de aceasta, respectivele părţi vor fi divizate şi vor continua în justiţie, iar părţile rămase vor continua prin arbitraj. Dacă oricare altă prevedere din paragraful 20.3 se constată a fi ilegală, nevalidă sau imposibil de aplicat, respectiva prevedere va fi divizată, restul paragrafului 20.3 rămânând în deplină valabilitate şi vigoare.

CONFIRMAŢI ÎN MOD EXPRES FAPTUL CĂ AŢI CITIT ACEŞTI TERMENI ŞI CĂ ÎNŢELEGEŢI DREPTURILE, OBLIGAŢIILE, TERMENII ŞI CONDIŢIILE STABILITE ÎN CONTRACT ŞI ÎN CONDIŢII. FĂCÂND CLIC PE BUTONUL PENTRU ACCEPTARE ŞI/SAU CONTINUÂND SĂ INSTALAŢI SOFTWARE-UL SAU SĂ FOLOSIŢI SOFTWARE-UL, PRODUSELE ŞI/SAU SITE-URILE WEB SKYPE, VĂ EXPRIMAŢI CONSIMŢĂMÂNTUL EXPRES DE A ÎI RESPECTA TERMENII ŞI CONDIŢIILE ŞI DE A ACORDA SKYPE DREPTURILE STABILITE PRIN PREZENTUL.

© Skype – Ultima actualizare: aprilie 2013