Acești termeni se aplică utilizării de către dumneavoastră a fragmentelor de cod, a butoanelor, a link-urilor, a kit-urilor de dezvoltare a software-ului și a integrărilor API puse la dispoziție de Microsoft pe site-ul web Skype sau Microsoft, care afișează acești termeni care permit utilizatorilor site-urilor dumneavoastră web și aplicațiilor dumneavoastră să se conecteze, să partajeze și să discute pe Skype („Integrările Skype”).

  1. LICENȚĂ. Exemple de cod pot fi oferite conform termenilor licenței open source care însoțesc exemplul. Dacă nu se specifică altfel, în baza acestor termeni, Microsoft vă oferă o licență limitată, personală, neexclusivă, netransferabilă, nesublicențiabilă și revocabilă pentru a afișa Integrările Skype pe site-urile dumneavoastră web sau în aplicațiile dumneavoastră. Microsoft își rezervă toate celelalte drepturi.
  2. RESTRICȚII. Cu excepția situațiilor permise în mod expres prin prezenții Termeni de utilizare, nu aveți permisiunea: (a) de a folosi Integrările Skype pentru a vinde accesul la Skype; (b) de a modifica mărcile comerciale, pictogramele sau siglele incluse în Integrările Skype; (c) de a folosi Integrările Skype contrar Regulilor mărcii Skype sau contrar documentației tehnice aplicabile; (d) de a folosi Integrările Skype pentru a insinua în mod fals sponsorizarea, parteneriatul sau afilierea cu Skype sau Microsoft; (d) de a induce în eroare utilizatorii cu privire la scopul Integrărilor Skype sau de a oferi stimulente financiare pentru a invoca sau pentru a da clic pe Integrările Skype; (e) de a copia, modifica, republica, reproduce, vinde, oferi spre închiriere, oferi spre leasing, împrumuta sau transfera în alt mod software-ul; (f) de a afișa Integrările Skype pe orice site web sau aplicație care încalcă Codul de conduită care se regăsește în Acordul de utilizare a serviciilor Microsoft; (g) de a include Integrările Skype în reclame publicitare sau pentru scopuri publicitare, dacă nu ați primit permisiunea în scris din partea companiei Microsoft în acest sens; (h) de a vinde sau transfera în alt mod date către terțe părți cu privire la utilizarea Integrărilor Skype; (i) de a modifica sau redirecționa orice link cu ajutorul Integrărilor Skype.
  3. TERMENI SUPLIMENTARI. Acordul de utilizare a serviciilor Microsoft și Regulile mărcii Skype guvernează utilizarea de către dumneavoastră a Integrărilor Skype, pe lângă acești termeni de utilizare. În cazul unui conflict, vor prevala acești termeni de utilizare.
  4. CONFIDENȚIALITATE. Sunteți de acord că Microsoft poate utiliza instrumente de analiză pentru a capta și analiza date care rezultă din utilizarea Integrărilor Skype. Site-urile dumneavoastră web și aplicațiile dumneavoastră care afișează Integrărilor Skype trebuie să respecte toate legile aplicabile privind protecția datelor și confidențialitatea, și vor afișa o politică de confidențialitate care divulgă în mod clar utilizarea de module cookie și de tehnologii conexe și orice colectare, partajare și utilizare a datelor legate de folosirea Integrărilor Skype.
  5. DECLINAREA RĂSPUNDERII LEGALE PRIVIND GARANȚIA. SOFTWARE-UL ESTE LICENȚIAT „CA ATARE”. DUMNEAVOASTRĂ VĂ ASUMAȚI RISCUL UTILIZĂRII SALE. MICROSOFT NU ACORDĂ DECLARAȚII, GARANȚII SAU CONDIȚII EXPRESE. ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGISLAȚIA LOCALĂ, MICROSOFT EXCLUDE GARANȚIILE IMPLICITE PRIVIND POSIBILITATEA DE PUNERE PE PIAȚĂ, ADECVAREA PENTRU UN ANUMIT SCOP ȘI NEÎNCĂLCAREA.
  6. LIMITAREA RĂSPUNDERII. MICROSOFT NU VA FI RESPONSABILĂ ÎN NICIUN CAZ PENTRU ORICE DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, ÎNTÂMPLĂTOARE, SPECIALE, EXEMPLARE SAU PE CALE DE CONSECINȚĂ (INCLUZÂND, PRINTRE ALTELE, PROCURAREA DE PRODUSE SAU SERVICII ÎNLOCUITOARE; PIERDEREA UTILIZĂRII, A DATELOR SAU A PROFITULUI; SAU ÎNTRERUPEREA ACTIVITĂȚII), INDIFERENT DE MODUL ÎN CARE SUNT CAUZATE ȘI ÎN ORICE SCENARIU DE RĂSPUNDERE, INDIFERENT DACĂ ESTE ASUMATĂ PRIN CONTRACT, ESTE VORBA DESPRE RĂSPUNDERE STRICTĂ SAU DAUNE (INCLUSIV NEGLIJENȚĂ SAU RĂSPUNDERE DE ALT FEL), CARE REZULTĂ ÎN ORICE MOD DIN UTILIZAREA SOFTWARE-ULUI SAU A INTEGRĂRILOR SKYPE, CHIAR DACĂ A EXISTAT UN AVERTISMENT CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA APARIȚIEI DAUNEI. Este posibil ca limitarea sau excluderea de mai sus să nu vi se aplice, deoarece țara dumneavoastră nu permite excluderea sau limitarea daunelor accidentale, pe cale de consecință sau de alt fel.
  7. REZILIERE. Microsoft poate rezilia oricând și din orice motiv acești termeni de utilizare. Prin notificarea de reziliere, sunteți de acord să sistați orice utilizare viitoare a Integrărilor Skype și să ștergeți în mod prompt Integrările Skype de pe site-urile web și din aplicații. Secțiunile 2, 5, 6 și 8 vor rămâne valabile și după rezilierea acestor termeni de utilizare.
  8. INFORMAȚII GENERALE. (a) Acești termeni de utilizare reprezintă acordul integral dintre noi cu privire la obiectul lor și înlocuiesc toate acordurile, comunicările și declarațiile anterioare dintre părți cu privire la obiectul acestora. (b) Microsoft poate actualiza acești termeni prin publicarea de actualizări pe site-ul său web, iar prin continuarea utilizării software-ului sau a Integrărilor Skype după publicare, vă exprimați acordul față de aceste actualizări. (c) Legislația statului Washington guvernează interpretarea acestui acord și se aplică pretențiilor legate de încălcarea sa, indiferent de conflictul de principii legale. Dumneavoastră și noi suntem de acord în mod irevocabil cu jurisdicția exclusivă și cu instanța de judecată statală sau federală din King County, Washington, S.U.A. pentru toate litigii apărute ca urmare a acestor termeni sau în legătură cu aceștia.