Skype Connect

Skype Connect

Ta emot Skype-samtal på kontoret och ring billigt genom att integrera Skype med ert SIP- eller VoIP-telefonsystem.

Lägg till Skype Connect till er befintliga SIP-kompatibla växel så kan företaget spara på kommunikationskostnaderna med få eller rent av inga ytterligare uppdateringar.

Komma igång:

  1. Logga in på Skype Manager.
  2. Köp kanaler och tilldela kredit till Skype SIP-profilen.
  3. Konfigurera växeln eller VoIP Gateway med uppgifterna i SIP-kontoprofilen.
  4. Börja ringa.

Börja använda Skype Connect redan nu.

Skaffa Skype Manager

Support för Skype Connect

Telefonsystem som är kompatibla med Skype Connect:

Inga nödsamtal med Skype
Skype ersätter inte din vanliga telefon och kan inte användas för nödsamtal