För gruppvideosamtal gäller en gräns för rättvis användning om 100 timmar per månad med ett tak om 10 timmar per dag och en gräns om 4 timmar per enskilt videosamtal. När dessa gränser har uppnåtts kommer videon att stängas av och samtalet omvandlas till ett röstsamtal.

© Skype - Senast uppdaterat: Oktober 2010