Skypes villkor för att skicka pengar

Genom att använda funktionen för betalning och mottagande av pengar (om tillgänglig), godkänner du att Skype anlitar tredjeparter för att tillhandahålla betaltjänster och genomföra överföringar. Skype utför inte betalningstjänster eller överföringar och är inte ett företag inom betalningstjänster. Funktionen att skicka och ta emot pengar via Skype är eventuellt endast tillgänglig för användare som uppnått 18 års ålder, eller enligt tredje parts villkor, och som har registrerats och godkänts för ett konto hos tredje part. För att utnyttja funktionen att skicka pengar kan du behöva registrera dig enligt tredje parts villkor och ge tillåtelse att dela information med sådana tredje parter för att tjänsten ska bli tillgänglig. Om Skype underrättas om att din användning av funktionen att skicka pengar strider mot tredje parts villkor, kan Skype tvingas vidta åtgärder mot ditt konto, till exempel genom att upphäva eller spärra det. Skype och Microsoft frånsäger sig allt ansvar för betaltjänster som tillhandahålls av tredje part eller andra åtgärder som vidtas enligt sådan tredje parts regler och villkor. Skype ger inga garantier eller utfästelser för att funktionen att skicka och ta emot pengar är tillgänglig eller fortsätter att vara tillgänglig.