Son güncelleştirme: Ağustos 2017 Artık Masaüstü API için tam destek sunulmadığını lütfen unutmayın.

LÜTFEN SKYPE MASAÜSTÜ API'SİNİ KULLANMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ KOŞULLARI VE ŞARTLARI DİKKATLİCE OKUYUN. İŞBU KOŞULLAR ("API KOŞULLARI") SKYPE MASAÜSTÜ API'SİNİN SADECE İŞBU BELGEDE İZİN VERİLEN AMAÇLAR DAHİLİNDEKİ KULLANIMINI YÖNETİR. İŞBU API KOŞULLARI, SİZİN İLE SKYPE ARASINDAKİ BAĞLAYICI BİR SÖZLEŞMEDİR. SKYPE, SKYPE MASAÜSTÜ API'SİNİ SİZE SADECE İŞBU SÖZLEŞMEDEKİ KOŞULLARI KABUL ETMENİZ ŞARTIYLA LİSANSLAMAYI ARZULAMAKTADIR. SKYPE MASAÜSTÜ API'SİNİ KULLANARAK, İŞBU SÖZLEŞMEYİ ANLADIĞINIZI VE TÜM KOŞULLARINI KABUL ETTİĞİNİZİ BELİRTİRSİNİZ. İŞBU SÖZLEŞMENİN TÜM KOŞULLARINI KABUL ETMİYORSANIZ, SKYPE, SKYPE MASAÜSTÜ API'SİNİ SİZE LİSANSLAMAYI ARZULAMAZ.

1. Tanımlar

İşbu API Koşullarında tanımlanan ve büyük harfle başlayan bütün terimlerin yanı sıra, işbu metinde kullanılan diğer büyük harfle başlayan ifadeler, www.skype.com/go/tou adresindeki Skype web sitesinde yayımlanan Microsoft Hizmet Sözleşmesinde açıklanan anlamlara gelir.

Aşağıdaki terimler, aşağıdaki anlamlara gelir:

Skype İşareti: kelime şeklindeki SKYPE işareti ve Microsoft Corporation şirketler grubunun sahibi olduğunu ve içerisinde mevcut olan (tescilli ya da tescilsiz) dünya çapındaki tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları ve menfaatler;

Skype Marka İlkeleri: Microsoft Corporation'ın diğerlerinin yanı sıra Skype Markasının kullanımı ile bağlantılı olarak https://www.skype.com/legal/brand-guidelines/ ya da halef bir sitede yayımlayacağı ve muhtelif zamanlarda değiştirilebilecek bağlayıcı ilkelerdir;

Skype: Skype Communications S.A.R.L 23-29 Rives de Clausen, L-2165 Lüksemburg;

Skype Kimlik Bilgileri: Skype Kullanıcı Hesabına girmek için kullanılan Skype kullanıcı adı ve parola;

Skype Masaüstü API'si: Windows masaüstü uygulaması için Skype'ın ("İnternet İletişimleri Yazılımı") belirli işlevselliklerini etkinleştiren ve Skype tarafından yayımlanan, ifşa edilen ya da sunulan uygulama programı arabirimi, bağlantılı belgeler (elektronik şekilde olanlar dahil) ve buna ilişkin ilerideki sürümler, iyileştirmeler, geliştirmeler, programlama düzeltmeleri, güncellemeler ve yükseltmeler;

Skype Kullanıcı Hesabı: İnternet İletişimleri Yazılımının özelliklerine ve işlevlerine erişmek üzere kullanılan ve Skype ya da Microsoft'a kaydettirilen hesaptır;

Skype Web Sitesi: www.skype.com, http://developer.skype.com ya da Skype tarafından muhtelif zamanlarda bildirilebilecek söz konusu diğer URL;

Siz ya da Sizin: Skype Masaüstü API'sini kullanan kişi ya da kuruluş. Skype Masaüstü API'sini bir işletme adına ya da bir işletmedeki göreviniz esnasında kullanıyorsanız, "siz" ya da "sizin" ile kastedilen, söz konusu şirkettir ve söz konusu şirketi bağlayıcı işlem yapma yetkiniz bulunduğunu beyan ve tekeffül edersiniz.

2. Uygunluk

Skype Masaüstü API'sini kullanmak için Skype Kullanıcı Hesabı oluşturmanız gerekir.

3. Lisans

3.1 İşbu API Koşullarına bağlı kalmanız koşuluyla Skype, aşağıdaki madde 3.3'de açıklandığı şekilde İzin Verilen Amaç için Skype API'yi kullanmak üzere size sınırlı, gayri münhasır, devredilemez, başkasına lisanslanamaz, devredilemez bir hak tanımaktadır.

3.2 İşbu lisans size Skype Masaüstü API'si ya da İnternet İletişimleri Yazılımına ilişkin sürüm geliştirme, güncelleme ya da garantiye ilişkin hiçbir hak vermez ya da bunların devamlı bulunabilirliğini garanti etmez. Skype muhtelif zamanlarda ve bildirimde bulunmaksızın, Skype Masaüstü API'si, İnternet İletişimleri Yazılımı ya da işlevselliğini ya da bunların herhangi bir kısmını kullanmayı derhal durdurmanızı talep edebilir, bunları gözden geçirebilir, değiştirebilir ya da sağlamayı durdurabilir ve bu haller, İnternet İletişimleri Yazılımı, Skype Web Sitesi ve ilgili ticari etkinliklerin işlevselliğine erişimin reddi ya da uygunluk kaybı ile sonuçlanabilir.

3.3 İşbu API Koşulları bağlamında, "İzin Verilen Amaç" ile kastedilen:

(a) aşağıdaki madde 3.3 (b)'de öngörülen "Yazılım Uygulaması Amacı" HARİCİNDE, İnternet İletişimleri Yazılımı ile bir yazılım uygulamasını bağlamak ve arabirim oluşturmak için yazılım ya da kod geliştirme amacı ("Yazılım Uygulaması") ya da

(b) bir donanım cihazı ya da diğer fiziksel ekipman (dahili yazılımları dahil) ("Donanım Cihazı") ile İnternet İletişimleri Yazılımı arasında arabirim oluşturmak ve söz konusu Donanım Cihazı için sunmak ya da söz konusu Donanım Cihazı ile dağıtmak için yazılım ya da kod geliştirme amacıdır, "Donanım Uygulama Amacı".

4. Kısıtlamalar

4.1 Yazılım Uygulamanız veya (uygulanabildiği üzere) Donanım Cihazınız, İnternet İletişimleri Yazılımı ya da Skype tarafından sağlanan ürün ya da hizmetlerin işlevselliklerini ya da performansını hiçbir şekilde doğrudan veya dolaylı olarak olumsuz etkilemez, engellemez ya da aksi takdirde aksatmaz ya da kesintiye uğratmaz.

4.2 Yukarıda anılanların genelliğini sınırlamaksızın, Yazılım Uygulamanızın ya da (uygulanabildiği üzere) Donanım Cihazınızın:

(i) İnternet İletişimleri Yazılımını kullanımın çağrı kalitesini olumsuz etkilememesini;

(i) İnternet İletişimleri Yazılımının istikrarını olumsuz etkilememesini;

(iii) Skype Masaüstü API'sini kullanan diğer uygulamaların davranışını olumsuz etkilememesini;

(iv) istemci bilgisayarda casus yazılım ya da kötü amaçlı yazılım yüklemeye çalışmamasını;

(v) kullanıcının açık izni olmaksızın, İnternet İletişimleri Yazılımı ya da Skype ürünlerinin kullanımı hakkında bilgi dağıtmaya çalışmamasını;

(vi) yetkilendirme talep ederken, Skype'a kendini doğru şekilde tanıtmasını;

(vii) özel olarak kullanıcı tarafından yönlendirilmediği sürece, diğer Skype Yazılımı kullanıcılarına mesaj göndermeye, bunları aramaya ya da bunlarla iletişim kurmaya çalışmamasını;

(viii) hiçbir şekilde İnternet İletişimleri Yazılımı kullanıcı arabirimini değiştirmeye çalışmamasını (“Kullanıcı Arabirimi”);

(ix) Skype Kimlik Bilgileri kullanılarak bireysel bir Skype Kullanıcı Hesabı vasıtasıyla olan hariç, İnternet İletişimleri Yazılımının özelliklerini kullanmamasını, etkinleştirmemesini ya da bunlara erişime izin vermemesini;

(x) Skype Kullanıcı Hesaplarına girişleri otomatikleştirme amacı ile vekil sunucu yetkilendirme kimlik bilgileri ya da Skype kimlik bilgilerini istememesini, toplamamasını, saklamamasını, gizlememesini ya da bunlara aksi takdirde erişmemesini sağlamalıdır.

4.3 Skype'ın önceden yazılı rızası olmaksızın, Kullanıcı Arabirimini kaldıramaz ya da gizleyemez (API komutunda izin verilen "rahatsız etmeyin modunu aç" hariç), değiştiremez, Kullanıcı Arabirimini yönetimini üstlenemez ya da Kullanıcı Arabirimi üzerinde aksi takdirde değişiklikler yapamaz. Uygulama tasarımı ve kullanım ve sunum ile ilgili olarak aşağıdaki madde 5'te ifade edilen gereksinimlere ve açıklamalara her zaman uyacaksınız.

4.4 Skype tarafından açık bir şekilde yazılı onay verilmedikçe, takdiri Skype'a ait olmak üzere Skype Web Sitesine herhangi bir şekilde benzeyen ya da sitenin fikri mülkiyet haklarını ihlal eden ya da Skype'ın ticari markalarını kullanan ya da web siteleri için kayıtlı URL olarak Skype'ın ürün ya da hizmetlerini açıklayan kelimeler kullanan web sitesi/siteleri kanalıyla çevrimiçi olarak Yazılım Uygulaması ya da (uygulanabildiği üzere) Donanım Cihazı dağıtmayacaksınız.

4.5 Skype Yazılımı, Skype Masaüstü API'si ve Skype İşaretinin değerini ve itibarını her zaman elinizden gelen en iyi şekilde koruyacaksınız.

4.6 Skype Masaüstü API'sini, takdiri Skype'a ait olmak üzere Microsoft Hizmet Sözleşmesine zıt, yanıltıcı ya da uygunsuz olan ya da bu şekilde olması muhtemel herhangi bir Yazılım Uygulaması ya da (uygulanabildiği üzere) Donanım Cihazı ile kullanmayacaksınız.

4.7 Kullanıcıların kişisel bilgilerini ya da verilerini yanıltıcı, yasa dışı ya da haksız bir şekilde toplamayacaksınız. Yukarıda anılanların genelliğini sınırlamaksızın, kullanıcıların kendi Kullanıcı Hesabına girmek için kullandıkları Skype parolasını ("Skype Parolası") asla toplamayacak, saklamayacak ya da kaydetmeyeceksiniz. Yazılım Uygulamanızı ya da (uygulanabildiği üzere) Donanım Cihazınızı kullanmak için kullanıcıların ayrı bir parolaya ihtiyacı varsa, (i) otomatik olarak özgün bir parola oluşturacak ve bu parolayı güvenli bir şekilde kullanıcıya iletecek ya da (ii) kullanıcıların Skype Parolaları ile aynı parolayı kullanmalarına izin vermeyeceksiniz. Yazılım Uygulamanız ya da Donanım Cihazınız vasıtasıyla sağlanan hizmetleri ve ürünleri, tüm geçerli yasalar ve yönetmeliklere (kişisel veriler ya da trafik verilerin gizliliğinin korunması ve işlenmesi ile ilgili olanlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) uygun olarak sağlamayı kabul edersiniz.

4.8 Skype Masaüstü API'sini, başka bir kişi ya da teşebbüs ile ilişkiyi varmış gibi göstermek ya da yanlış anlatmak, site trafiğini yönetmek ya da parola çalmak amaçları ile veya bir ya da daha fazla üçüncü taraflara toplu posta ya da diğer iletişimler gönderen ya da üçüncü taraflara (gerek ticari gerek aksi takdirde) istenmeyen iletişimler gönderen Yazılım Uygulaması ya da Donanım Cihazı oluşturmak üzere kullanmayacaksınız.

4.9 Reklam: (a) Reklamları: (i) bir Skype görüntülü ya da sesli arama oturumu ya da Skype görüntülü ya da ses görüntü penceresi ile bağlantılı ya da bunların sonucu olarak görüntülenebilir ya da bunlardan kaynaklanan ya da Skype görüntülü ya da ses görüntü penceresi ya da Skype görüntülü arama ya da sesli arama içerisine ya da kenarındaki şerit ya da çerçevenin yanına, üstüne, altına ya da etrafına ya da (ii) İnternet İletişimleri Yazılımı vasıtasıyla sağlanan bir ses akımında; (iii) İnternet İletişimleri Yazılımı kullanıcılarının gönderdiği ya aldığını anlık iletilerde; (iv) İnternet İletişimleri Yazılımının profil penceresi kullanıcısının içerisine ya da etrafına yerleştiremezsiniz; (b) bir araya getirilmiş ya da anonim veriler dahil Skype Masaüstü API'sinin kullanımı vasıtasıyla edinilen verileri, reklam ağlarına, veri komisyoncularına ya da diğer reklam ile ilgili üçüncü taraflara (doğrudan ya da dolaylı) ifşa edemezsiniz.

4.10 Yazılım Uygulamanız ya da Donanım Cihazınız vasıtasıyla sağladığınız hizmetler ve/veya ürünler için münferiden sorumlu olduğunuzu (ve Skype'in Size ya da üçüncü taraflara karşı hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını) kabul edersiniz.

5. Markalaşma ve Pazarlama

5.1 Skype İşaretini sadece Yazılım Uygulamanızın, İnternet İletişimleri Yazılımı ile uygunluğuna atıfta bulunmak amacıyla ve Skype Marka İlkelerine kesin bir şekilde uygun davranarak kullanabilirsiniz. /p>

İşbu vesileyle Skype Marka Unsurlarını kullanmaya yönelik hiçbir hak verilmez ve Skype Marka Unsurlarını kullanamazsınız. Yazılım Uygulamanız aracılığıyla erişilebilir İnternet İletişimler Yazılımının özelliklerinin tüm pazarlama ve tanıtımlarının, Skype'a Bağlanma İlkelerine kesinlikle uygun olmasını sağlamalısınız.

5.2 Skype İşareti kullanılırken, Yazılım Uygulamanız ve/veya (uygulanabildiği üzere) Donanım Cihazınız ile bağlantılı ambalaj, yazılım alt bilgileri ve/veya belgelerdeki aşağıdaki bildirimi kullanmak zorundasınız:

5.3 Skype İşareti, bağlantılı ticari markalar ve logolar; Microsoft Corporation şirketler grubunun ticari markalarıdır ve dünya çapında bir sürü ülkede ticari marka tescil ve başvuru yolları ile korunurlar. İşbu API Koşulları uyarınca verilen Skype İşaretine istinaden sınırlı lisans hariç, Skype İşaretinden oluşan ya da Skype İşaretini içeren ticari isim, ticari marka, logo, etki alanı, alt etki alanı ya da URL ya da diğer işareti, Microsoft Corporation grubun diğer ticari markalarını ya da Microsoft Corporation grubun ticari markalarına bunlar ile karıştırılacak kadar benzeyen ticari markaları Skype ya da iştiraklerinin açık ve yazılı önceden onayı olmaksızın kullanmaya yetkili değilsiniz ya da bunları tescil edemez ya da kullanamazsınız. Skype İşaretine yapılacak yetkisiz atıflar ya da Skype İşaretinin yetkisiz kullanımları, ticari marka ihlalinin yanı sıra işbu API Koşullarının esaslı ihlali sayılır ve işbu API Koşullarının ve de Skype ile akdetmiş olabileceğiniz diğer geçerli ek koşulların derhal feshi ile sonuçlanır. Söz konusu fesih, Skype'in Sizden zarar talep etme hakkını, ihtiyati ya da benzer tedbir talep etme hakkını ya da diğer çözüm yollarını arama hakkını sınırlamaz.

6. API Değişiklikleri

API Koşullarındaki değişikliklerden haberdar olmak için Skype Web Sitesini daima kontrol etmelisiniz. API Koşullarındaki değişiklikleri kabul etmiyorsanız, Skype Masaüstü API ve uygulanabildiği üzere, İnternet İletişimleri Yazılımının kullanımını derhal durduracaksınız.

7. Yetkilendirme

API Koşullarının koşullarını ve şartlarını kabul etmeye ve yerine getirmeye yetkili olduğunuzu beyan ve tekeffül edersiniz

8. Skype Masaüstü API’sinin Kullanımı

Skype Masaüstü API'sini kullanımınıza ilişkin tüm rizikonun Size ait olduğunu kabul ve teyit edersiniz. Talep edildiği takdirde, söz konusu kişinin maruz kaldığı makul vekalet ücretleri dahil (a) Skype Masaüstü API'sini kullanımınız; (b) Skype İşaretini kullanımınız ya da (c) işbu API Koşulları ile diğer geçerli Ek Koşulların koşulları ve şartlarının ihlalleri ya da (d) Skype Masaüstü API'sini kullanarak geliştirdiğiniz Yazılım Uygulaması ya da Donanım Cihazının tarafınızca tedariği ile bağlantılı ya da bunlardan kaynaklanan tüm sorumluluklar ve masraflar için Skype, İştiraklerini ve personelini tazmin etmeyi, savunmayı ve bunların zarar görmesini engellemeyi kabul edersiniz.

9. Koşulların Revizyonu

Skype işbu API Koşullarını, gözden geçirilmiş API Koşullarını Skype Web Sitesinde yayımlayarak ya da gözden geçirilmiş API Koşulları hakkında Size aksi takdirde bildirimde bulunarak, dilediği zamanda gerek genel gerek özel olarak değiştirme hakkını saklı tutar. Skype'a telif hakkı ücreti talep etme hakkı doğuran API koşullarına ilişkin değişiklik, söz konusu değişikliğe ilişkin üç (3) ay önceden yapılacak bildirime tabidir. Skype Masaüstü API'sini kullanmaya devam etmeniz, gözden geçirilmiş API Koşullarının koşulları ve şartlarına bağlı olmayı kabul ettiğiniz anlamına gelir.

10. API kullanımının yasaklanması

Skype Masaüstü API'sini işbu API Koşullarında açıkça öngörülenden hariç bir şekilde kullanmak isterseniz, Skype ile Sizin aranızda özel bir lisans anlaşması yapılmadıkça ve söz konusu anlaşma yapılana kadar söz konusu kullanım kesinlikle yasaktır.

11. Fikri Mülkiyet Hakları

11.1 Skype Masaüstü API'sini İzin Verilen Amaç için kullandığınızda Yazılım Uygulamanız ve/veya Donanım Cihazınızda sahip olabileceğiniz Fikri Mülkiyet Haklarını muhafaza edersiniz

11.2 İşbu API uyarınca Skype Masaüstü API'sini kullanmak üzere Size (ya da aşağıda tanımlandığı üzere İşletmenize) bahşedilen telif ücretsiz lisans itibariyle hali hazırda ya da gelecekte (a) Skype ya da Skype İştirakleri (ya da bunların lisans verenleri, temlik edenleri ya da halefleri) ya da (b) işbu API Koşullarına uygun olarak İzin Verilen Amaç ile Skype Masaüstü API'sini kullanan bir Skype geliştirici ortamındaki geliştiriciler aleyhine Skype Masaüstü API dahil İnternet İletişimleri Yazılımını kullanım ya da bundan faydalanma ile ihlal edilebilecek Skype Masaüstü API'sini kullanan ve yarattığınız, geliştirdiğiniz, edindiğiniz, lisansını aldığınız ya da sahibi olduğunuz patentlerin ihlal edildiği, ileri sürülmesi ya da zorla kabul ettirilmesi yönünde dava ya da kovuşturma açamaz ya da bu yönde talepte bulunamaz ya da bu şekilde davranmak ile tehdit edemez ya da bunların ihlal edildiğini ileri süremezsiniz. İşbu kısıtlamayı işbu madde 11.2'ye tabi olan söz konusu hakları, duruma göre temlik alan, devir alan ya da lisans alanlara uygulamalısınız ve üçüncü tarafların işbu madde 11.2'yi ihlal etmenize yol açacak eylemleri yapmasına imkan veremez ya da bu eylemlerde üçüncü taraflara yardımcı olamazsınız.

11.3 Sizin ile Skype arasındaki ilişki itibariyle, Skype ve lisans verenleri İnternet İletişimleri Yazılımındaki ve işbu Yazılıma ilişkin (Skype Masaüstü API dahil) ve Skype ya da lisans verenleri tarafından buna ilişkin oluşturulan tüm türetilmiş çalışmalardaki ve işbu çalışmalara ilişkin Fikri Mülkiyet Haklarını muhafaza eder.

11.4 Bir işletmenin çalışanı ya da yöneticisiyseniz ve Skype Masaüstü API'sini söz konusu işletme adına kullanıyorsanız ("İşletme"), (i) işbu API Koşullarını kabul ederek ve Skype Masaüstü API'sini kullanarak, bu işlemleri İşletme adına ve İşletmenin açık yetkilendirmesi ile yaptığınızı ve Sizin ile İşletmenin Skype Masaüstü API'sini kullanımına istinaden işbu API Koşulları ile bağlı olacağını; (ii) Skype tarafından Skype Masaüstü API'nin kullanılması için verilen lisansın, işbu API Koşulları uyarınca İşletme adına hareket etmeniz ve yasal anlamda bağlayıcı işlemler yapmanız için İşletmeden tüm gerekli rızaları, izinler ve yetkiyi almanıza tabi olduğunu kabul ve teyit edersiniz. İşletme adına Skype Masaüstü API'sini kullanmak üzere tüm rızaları, izi ve yetkiyi almış olduğunuzu beyan ve tekeffül edersiniz. Söz konusu yetkiye sahip değilseniz, Skype Masaüstü API'sini kullanma lisansınız bulunmaz.

12. Süre ve Fesih

12.1 İşbu API Koşulları, Skype Masaüstü API'sinin ilk kullanımı ile birlikte yürürlüğe girer ve işbu belgede öngörüldüğü üzere Skype ya da tarafınızca feshedilene kadar yürürlükte kalmaya devam eder. Skype işbu API Koşullarının değiştirilmesi ya da feshi ile sebebiyet verilen zararlar ile bağlantılı olarak sorumlu olmaz.

12.2 İşbu API Koşullarını derhal etkili etmek üzere dilediğiniz zaman feshedebilirsiniz Diğer çözüm yollarına halel getirmeksizin, işbu API Koşullarını ihlal ettiğinizi ya da işbu API Koşullarına uygun davranmak niyetinde olmadığınızı gösteren eylemlerde bulunduğunuzu düşünürse, Skype işbu API Koşullarını ve Skype Masaüstü API'sini kullanımınızı dilediği zaman sınırlayabilir, askıya alabilir ya da feshedebilir. Ek olarak, takdiri Skype'a ait olmak üzere Skype'ın marka ya da itibarının ya da İnternet İletişimleri Yazılımı ya da Skype Masaüstü API'sinin değerini azaltan eylemlerde bulunduğunuzu düşünmesi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Skype herhangi bir gerekçe ile ve derhal etki etmek üzere dilediği zaman işbu API Koşullarını feshedebilir.

12.3 İşbu API Koşullarının Skype ya da tarafınızca herhangi bir gerekçe ile feshi ile birlikte: (a) Tüm Skype Masaüstü API'si ve Skype İşaretini kullanım lisansları ve hakları derhal sona erer ve (b) Skype Masaüstü API'si ve Skype İşaretine ilişkin tüm kullanımları derhal durduracaksınız.

13. Garantilerden Feragat ve Sorumluluğun Sınırlandırılması

13.1 Garanti Yoktur: SKYPE MASAÜSTÜ API'Sİ VE SKYPE İŞARETİ HİÇBİR GARANTİSİZ "OLDUĞU GİBİ" SAĞLANIR; SKYPE; KALİTE, PERFORMANS, İHLAL ETMEME, TİCARİ ELVERİŞLİLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK GARANTİLERİ YA DA KOŞULLARI DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE SKYPE MASAÜSTÜ API YA DA SKYPE İŞARETİNE İSTİNADEN SARİH, ZIMNİ YA DA KANUN İCABI HİÇBİR GARANTİ, İSTEM YA DA TAAHHÜTTE BULUNMAZ. BUNDAN BAŞKA, SKYPE, SKYPE SKYPE MASAÜSTÜ API'SİNİN HER ZAMAN UYGUN, ERİŞİLEBİLİR, KESİNTİSİZ, ZAMANINDA, GÜVENLİ, DOĞRU, TAM VE HATASIZ OLACAĞINI YA DA PAKET KAYBI OLMADAN İŞLEYECEĞİNİ BEYAN YA DA GARANTİ ETMEZ.

13.2 Sorumluluğu Bulunmaz: Skype Masaüstü API'si ve (uygulanabildiği üzere) Skype İşareti size ücretsiz sağlanır. BU BAĞLAMDA, SKYPE, İŞTİRAKLERİ, LİSANS VERENLERİ VE SKYPE PERSONELİNİN AŞAĞIDA ÖNGÖRÜLDÜĞÜ ÜZERE SKYPE MASAÜSTÜ API'Sİ YA DA SKYPE İŞARETİNİ KULLANIMINIZDAN ÖTÜRÜ YA DA BUNUNLA BAĞLANTILI OLARAK HİÇBİR SORUMLULUĞUNUN BULUNMADIĞINI KABUL VE TEYİT EDERSİNİZ. SKYPE MASAÜSTÜ API'Sİ YA DA SKYPE İŞARETİ İLE İLGİLİ PROBLEMLERİNİ YA DA MEMNUNİYETSİZLİKLERİNİZE İSTİNADEN TEK HAKKINIZ YA DA ÇÖZÜM YOLUNUZ, SÖZ KONUSU SKYPE MASAÜSTÜ API YA DA SKYPE İŞARETİNİ KULLANMAYI DERHAL DURDURMAKTIR.

13.3 Sorumluluğun Sınırlandırılması: SKYPE, İŞTİRAKLERİ, LİSANS VERENLERİ YA DA SKYPE PERSONELİNİN AŞAĞIDAKİ HALLER SEBEBİYLE SÖZLEŞMEDEN, GARANTİDEN, HAKSIZ FİİLDEN (İHMAL DAHİL) DOĞAN SORUMLULUĞU YA DA ÜRÜN SORUMLULUĞUNU YA DA AKSİ TAKDİRDE BİR SORUMLULUĞU BULUNMAZ,

13.3.1 SKYPE MASAÜSTÜ API'Sİ YA DA SKYPE İŞARETİNİN KULLANIMI YA DA KULLANILAMAMASINDAN KAYNAKLANAN DOLAYLI, ARIZİ, ÖZEL, NETİCE KABİLİNDEN DOĞAN ZARARLAR (BİLGİ KAYBI YA DA TAHRİBİ, KESİNTİ, BİLGİSAYAR ARIZASI YA DA MADDİ KAYIPLAR DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE);

13.3.2 SKYPE MASAÜSTÜ API'Sİ YA DA SKYPE İŞARETİNİN KULLANIMI YA DA KULLANILAMAMASINDAN KAYNAKLANAN GELİR, İŞ YA DA KAZANÇ (DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI) KAYIPLARI VE

13.3.3 AŞAĞIDAKİ HALLER NETİCESİNDE MARUZ KALDIĞINIZ KAYIP YA DA ZARARLAR;

(I) SKYPE MASAÜSTÜ API'SİNİN KULLANIMI SIRASINDA YAŞANAN İLETİŞİM KESİNTİLERİ YA DA GECİKMELERİ;

(II) İŞBU SÖZLEŞMENİN TARAFINIZCA YA DA SKYPE TARAFINDAN HERHANGİ BİR GEREKÇE İLE ASKIYA ALINMASI YA DA FESHİ VE

(III) SKYPE MASAÜSTÜ API'SİNİN YENİ SÜRÜMLERİNİN SİZİN İÇİN ÇIKARILMASI YA DA ÇIKARILMAMASI YÖNÜNDEKİ KARAR.

13.4 SKYPE, İŞTİRAKLERİ YA DA SKYPE PERSONELİ SÖZ KONUSU KAYIPLAR YA DA ZARARLARIN MEYDANA GELME OLASILIĞINA İLİŞKİN OLARAK HABERDAR EDİLMİŞ OLSA DAHİ, MADDE 13.3'DEKİ SKYPE'IN SİZE KARŞI SORUMLULUKLARINA İLİŞKİN SINIRLAMALAR UYGULANIR.

13.5 İŞBU SÖZLEŞMEDEKİ HİÇBİR HUSUS SKYPE'IN (i) SKYPE, SKYPE PERSONELİ YA DA ARACILARININ İHMALİ İLE SEBEBİYET VERİLEN ÖLÜM YA DA BEDENSEL YARALANMA SEBEBİYLE SORUMLULUKLARINI YA DA (ii) KANUN İCABI SINIRLANAMAYAN YA DA HARİÇ BIRAKILAMAYAN SORUMLULUKLARINI HARİÇ BIRAKMA YA DA KISITLAMA NİYETİNİ TAŞIMAZ YA DA BU SORUMLULUKLARI HARİÇ BIRAKTIĞI YA DA KISITLADIĞI ŞEKLİNDE YORUMLANAMAZ.

13.6 Yargı Bölgesinin Sınırlamaları: Bazı yargı bölgelerinde yukarıda öngörülen hariç bırakmalara ya da sınırlamalara izin verilmediğinden, söz konusu hariç bırakmalar ya da sınırlamalar size uygulanmayabilir. Böyle bir durumda, sorumluluk hali geçerli mevzuat dahilindeki olası azami kapsam ile sınırlı olacaktır.

14. Muhtelif

14.1 Sözleşmenin Bütünlüğü: İşbu API Koşullarının koşulları ve şartları, esas meseleye istinaden Sizin ile Skype arasındaki tüm sözleşmeyi oluşturur ve esas meseleye istinaden bundan önce herhangi bir şekilde yapılmış tüm uzlaşmaları ve sözleşmeleri ilga eder ve bunların yerine geçer. İşbu klozdaki hiçbir husus, Sizin ya da Skype'ın hile ya da hileli beyandan doğan sorumluluğunu hariç bırakmaz ya da kısıtlamaz.

14.2 Kısmi Geçersizlik: İşbu API Koşullarının herhangi bir hükmü ya da herhangi bir hükmünün bir kısmının yargı yetkisine sahip bir mahkeme ya da idari makam tarafından yasa dışı, geçersiz ya da icra edilemez olduğuna hükmedilirse ve mevzu bahis hüküm (ya da kısmi hüküm) bütün olarak işbu API Koşulları için tabiatı itibariyle esaslı değilse, işbu API Koşullarının (ilgili hükmü içeren koşulun kalanı dahil) kalanının yasalara uygunluğu, geçerliliği ya da icra edilebilirliği işbu durumdan etkilenmez.

14.3 Feragat Bulunmaz: İşbu API Koşulları ya da kanun icabı sağlanan hak, yetki ya da çözüm yolunu ifa etmeme ya da ifada gecikme halleri söz konusu hak, yetki ya da çözüm yollarından feragat teşkil etmez. Skype'ın işbu API Koşullarının herhangi bir hükmünün ihlalinden feragat etmesi halinde, söz konusu feragat söz konusu hükmün başkaca ihlallerinden ya da başka hükümlerin ihlallerinden de feragat anlamına gelmez.

14.4 Temlik: İşbu API Koşullarını ya da bu çerçevedeki hakları temlik edemezsiniz. Mutlak takdiri kendisine ait olmak üzere, Skype işbu API Koşullarını ya da bu çerçevedeki hakları önceden yazılı bildirimde bulunmaksızın üçüncü taraflara temlik edebilir.

14.5 Geçerli Mevzuat ve Yetkili Mahkeme: İşbu API Koşulları, Amerika Birleşik Devletleri, Washington Eyaleti yasalarına tabidir ve bu yasalara göre yorumlanacaktır ve Amerika Birleşik Devletleri, Washington Eyaleti mahkemelerinin yargı yetkisine tabidir.

14.6 Dil: İşbu API Koşullarının orijinal İngilizce sürümü, diğer dillere tercüme edilebilir. İngilizce sürüm ile başka bir dildeki sürüm arasında tutarsızlık ya da uyuşmazlık olması halinde, İngilizce sürüm uygulanır.

14.7 Sağ Kalan Hükümler: İşbu API Koşullarının 8, 11, 12, 13 ve 14. maddeleri ve işbu API Koşullarının fesih halinde sağ kalmaları ve uygulanmaları ifade edilen tüm diğer hükümleri işbu API Koşullarının herhangi bir gerekçe ile feshi halinde sağ kalır.

SKYPE API KOŞULLARINI OKUDUĞUNUZU VE İŞBU BELGEDE ÖNGÖRÜLEN HAKLARI, YÜKÜMLÜLÜKLERİ, KOŞULLARI VE ŞARTLARI KABUL ETTİĞİNİZİ AÇIKÇA TEYİT EDERSİNİZ. KAYDINIZI GÖNDEREREK, İŞBU KOŞULLAR VE ŞARTLAR İLE BAĞLI OLMAYA AÇIKÇA RIZA GÖSTERİRSİNİZ VE İŞBU BELGEDE ÖNGÖRÜLEN HAKLARI SKYPE'A VERİRSİNİZ.