YAZILIMI İNDİRMEDEN VEYA ÜRÜNÜ/ÜRÜNLERİ YA DA SKYPE WEB SİTELERİNİ KULLANMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE OKUYUN

Anahtar Noktalar

Bu belgeyi bütünüyle okuyup anlamanız önemlidir. Ancak, üzerinde durmamız gereken birkaç anahtar nokta bulunmaktadır:

ACİL HİZMETLERE ERİŞİM OLMAMASI: Yazılım, normal cep telefonunuz ya da sabit hatlı telefonunuzun yerine geçmez. Özellikle bu Şartlarda yer alan paragraf 5.6'da belirtilen çok sınırlı durumlar dışında (yalnızca Skype Internet Communications Yazılımına uygulanabilir), Yazılım acil hizmetlere acil durum çağrıları yapmanıza olanak tanımaz. Gerektiğinde acil durum aramaları yapabilmek için alternatif iletişim düzenlemeleri yapmalısınız.

KULLANIM SINIRLAMALARINA BAKIN: Bazı ülkelerde Yazılımın kullanımına dair sınırlamalar mevcuttur. Bulunduğunuz yerde Yazılımı yasal olarak kullanma izninizin bulunduğundan emin olmak sizin sorumluluğunuzdadır.

NUMARA MÜLKİYETİNİN OLMAMASI: Skype'ın size bir Skype Numarası (daha önce “Çevrimiçi Numara” olarak biliniyordu) veya Skype To Go Numarası ataması durumunda numaranın sahibi olmazsınız veya numarayı sonsuza kadar tutma hakkına sahip olmazsınız. Skype'ın size atadığı numarayı zaman zaman değiştirmesi veya geri çekmesi gerekebilir. Skype Numarasını veya Skype To Go Numarasını başka birine devretmemeli ya da devretmeyi denememelisiniz. Bir Skype Numarası satın aldığınızda belirtilen tüm atama gerekliliklerine uygun hareket ettiğinizden emin olmalısınız, aksi halde numara geri çekilebilir. Ayrıca lütfen paragraf 19.1'e bakın.

SKYPE KONTÖRÜ 180 GÜN SONRA DEVRE DIŞI OLUR: Skype Kontörü satın aldıysanız, kontörün 180 gün boyunca kullanılmaması durumunda devre dışı kalacağını lütfen göz önünde bulundurun. Ayrıca lütfen paragraf 9.2'ye bakın.

TAHKİM ŞARTI VE TOPLU DAVA FERAGATI ABD'de yaşıyorsanız ve Cep Telefonuyla Ödemeyi (bkz. paragraf 20) seçerseniz, bağlayıcı tahkim şartı ve toplu dava feragati Skype, kurumsal iş ortakları veya cep telefonu operatörlerinin dahil olduğu diğer üçüncü taraflar ile bir ihtilaf durumunu çözerken haklarınızı etkileyecektir. Lütfen paragraf 20.3'ü dikkatli şekilde okuyun.

1. SKYPE SÖZLEŞMENİZ

1.1 Skype internet iletişim yazılım uygulamaları (“Internet Communications Yazılımı”), diğer “Skype” markalı yazılım uygulamaları (“Skype Yazılımı” ile birlikte), “Qik” markalı yazılım uygulamaları (“Qik Yazılımı”) ve tüm gelişmeler, değişiklikler, iyileştirmeler, onarımlar, güncellemeler, yükseltmeler ve gelecekteki sürümlerin (“Güncellemeler”) dahil edildiği ilgili belgeler ister ücretsiz ister bir ücret karşılığı olsun (toplu olarak “Yazılım”) Skype Software Sàrl tarafından lisanslandırılır (satılmaz).

1.2 Yazılımla ücretsiz olarak kullanılabilen özellikler ve ürünler (yalnızca deneme amaçlı ücretsiz kullanılabilen ürünler ve özellikler hariç) (“Ücretsiz Ürünler”) Skype Software Sàrl tarafından sağlanır.

1.3 Skype Yazılımı veya Qik Yazılımının herhangi bir ek ürünleri veya özellikleri ya da bedelini ödediğiniz diğer “Skype” veya “Qik” markalı ürünler (yalnızca deneme amaçlı ücretsiz kullanılabilen ürünler ve özellikler dahil) (“Ücretli Ürünler”) Skype Communications Sàrl tarafından sağlanır.

1.4 “Skype Web Siteleri”, www.skype.com, www.qik.com (her ikisi de Skype Communications Sàrl tarafından yönetilir) ve bu Şartlara bağlı Skype tarafından yetkilendirilen diğer tüm web siteleri.

1.5 “Skype’’ ifadesi ile Skype Software Sàrl, 23 – 29 Rives de Clausen, L-2165 Lüksemburg veya Skype Communications Sàrl, 23 – 29 Rives de Clausen, L-2165 Lüksemburg anlaşılmaktadır, bu bağlamda;
“Ürünler” toplu olarak Ücretsiz Ürünler ve Ücretli Ürünler anlamına gelmektedir;
“siz” veya “sizin” ifadesiyle, kayıtlı Kullanıcı Hesabı (paragraf 6.1'de açıklandığı üzere) sahibi ve bu Şartlar altındaki lisans sahibi olan siz anlaşılmaktasınız.

1.6 Bu belgede açıklanan herhangi bir doğru kullanım politikası ve Paragraf 14'te bulunan Ek Şartlar ile birlikte bu belgede belirtilen şartlar ve koşullar (toplu olarak “Şartlar”) Skype sözleşmenize dahildir. Doğru kullanım politikaları veya Ek Şartlar ile bu belge arasındaki herhangi bir tutarsızlık durumunda bu belge geçerli olacaktır.

2. ŞARTLARIN KABULÜ

2.1 Yazılımı, Ürünleri ve/veya Skype Web Sitelerini indirmek ve/veya kullanmak için ilk önce bu Şartları kabul etmelisiniz. Bu Şartları (a) Şartları kabul ediyorum öğesine tıklayarak; ya da (b) Yazılımı, Ürünleri ve/veya Skype Web Sitelerini indirerek ve/veya kullanarak kabul etmiş olursunuz. Kayıtlarınız için bu Şartların bir kopyasını yazdırmanızı öneririz. Bu Şartlar kabul tarihinden itibaren siz veya Skype tarafından paragraf 11'e göre sonlandırılıncaya kadar geçerli olacaktır.

2.2 Aşağıdakiler söz konusu olduğu takdirde bu Şartları kabul edemezsiniz: (a) bulunduğunuz ülkede Yazılımı, Ürünleri ve/veya Skype Web Sitelerini yasalara uygun şekilde kullanma yetkisine sahip olmamanız veya (b) Skype ile bağlayıcı bir sözleşme yapmak için yasal yaşta olmamanız halinde.

2.3 Bazı ülkelerde, Ürünler Skype’ın yerel iş ortağı tarafından sağlanabilir. Bu durumda, yerel iş ortağı kendi kullanım şartlarını (“yerel şartlar”) kabul etmenizi isteyebilir. Yerel şartlarla bu Şartlar arasında herhangi bir tutarsızlık olması halinde, tutarsızlığın ortadan kaldırılması için yerel şartlara başvurulmalıdır.

 

3. ŞARTLARDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

3.1 Skype bu Şartlarda zaman zaman değişiklikler yapabilir. Skype, değişiklikleri www.skype.com/go/tou adresinde yayınlayacaktır. Doğru kullanım politikalarında ve/veya Ek Şartlardaki değişiklikler geçerli Skype Web Sitesinde yayınlanacaktır. Değişiklikler yayınlandığı andan itibaren geçerli olacaktır. Lütfen Şartlara düzenli olarak göz atın. Yayınlanma tarihinden sonra Şartları açık şekilde kabul etmenizin ve Yazılımı, Ürünleri ve/veya Skype Web Sitelerini kullanmanızın güncellenen Şartları kabul ettiğiniz anlamına geleceğini anlarsınız ve kabul edersiniz. Değiştirilen Şartları kabul etmiyorsanız, Skype ile ilişkinizi aşağıdaki paragraf 11'e uygun olarak sonlandırabilirsiniz.

4. LİSANS

4.1 Lisans. Bu Şartlara bağlı kalmanız koşuluyla, Yazılımı kişisel bilgisayarınıza, cep telefonunuza veya diğer cihazlara indirmek ve yüklemek ve bireysel Skype veya Qik kullanıcı hesabınızla Yazılımı kişisel olarak kullanmak (hangisi uygunsa) (“Kullanıcı Hesabı”) için sınırlı, münhasır olmayan, alt lisanslama yapılamayan, devredilemeyen, ücretsiz lisans hakları verilir. Şüpheye yer vermemek için, (a) bir şirket adına çalışan BT yöneticileri Skype Yazılımını kişisel bilgisayarlarına veya bu tür şirketlerin personeli tarafından kullanılan diğer cihazlarına indirebilir ve yükleyebilirler ve (b) Yazılımı üniversite ve diğer eğitim kurumlarında ya da iş yerinde kullanabilirsiniz. Skype, bu Şartlar altında size açıkça verilmeyen tüm hakları saklı tutar.

4.2 Kısıtlamalar. Aşağıdakileri yapamazsınız ve bunları yapmamayı kabul edersiniz:

(a) hakları Yazılımda herhangi bir üçüncü tarafa alt lisans olarak verme, satma, atama, kiralama, icar etme, ihraç etme, ithal etme, dağıtma veya aktarma ya da başka bir yolla verme;

(b) (yasa ile izin verilen sınırlar haricinde) değişiklik, türetilmiş ürünler veya geliştirmeler oluşturma, tercüme, ters mühendislik, kaynak koda dönüştürme, derlemeyi açma, şifre çözme, emülasyon, korsan saldırı, Yazılımının veya herhangi bir kısmının ya da özelliklerinin kaynak kodu veya protokollerini ortaya çıkarma veya ortaya çıkarma girişiminde bulunma;

(c) Yazılımda yer alan tüm telif hakkı bildirimlerini veya diğer mülkiyet bildirimlerini çıkarma, muğlak hale getirme veya değiştirme;

(d) Yazılımı üçüncü taraflara ticari ürünler veya hizmetler sağlamak için kullanma veya Yazılımın (veya herhangi bir bölümünün) bunlar dahilinde kullanılmasına neden olma. Yukarıda belirtilenler Yazılımı yukarıda yer alan paragraf 4.1'e konu olacak şekilde kendi iş iletişiminizde kullanmanıza engel olmamalıdır;

(e) indirme ve yükleme amaçları dışında, Yazılımı Kullanıcı Hesabı haricinde bir yolla kullanma.

4.3 Üçüncü Taraf Teknolojisi. Üçüncü taraf ürünler, donanım, yazılım uygulamaları, programları ya da gereçleri ile kullanılan (“Üçüncü Taraf Teknolojisi”) veya bunlara önceden yüklenmiş, gömülü, birleştirilmiş, dağıtımı yapılmış bir Yazılım kullanıyorsanız, bu aşağıdakileri kabul ediyor ve onaylıyorsunuz anlamına gelir: (a) Böyle bir Üçüncü Taraf Teknolojisinin kullanımı için ilgili üçüncü taraf sahibi veya lisans sahibi ile ayrı bir lisans sözleşmesine girmeniz gerekli olabilir; (b) bazı Ürünlere ve/veya işlevlere Üçüncü Taraf Teknolojisi ile erişilemeyebilir ve (c) Skype, Yazılımın böyle bir Üçüncü Taraf Teknolojisi ile bağlantılı olarak her zaman kullanılabilir olacağını garanti edemez.

4.4 Üçüncü Taraf Bildirimleri. Yazılım, Skype tarafından (üçüncü tarafça değil) size bu anlaşma uyarınca lisansın verildiği üçüncü taraf kodu içerebilir. Varsa, üçüncü taraf kodu bildirimleri yalnızca sizin bilgilerinize sunulur. Yazılım ile bağlantılı, Yazılımdan çağrı yapılan veya referans gösterilen üçüncü taraf komut dosyaları, bu kod türüne sahip üçüncü taraflarca (Skype tarafından değil) lisanslandırılır.

5. YAZILIMIN, ÜRÜNLERİN VE SKYPE WEB SİTELERİNİN KULLANIMI

5.1 Ekipman: Yazılım ve Ürünleri kullanmak için bir İnternet geniş bant bağlantısına ihtiyacınız var. Internet erişimi için gerekli tüm ekipmanı veya kulaklık setleri, mikrofonlar ve web kameraları gibi iletişim araçlarını sağlamak sizin sorumluluğunuzdadır.

5.2 Ekipmanınızın Kullanımı: Internet Communications Yazılımı, kullanıcıları arasındaki iletişimi kurma ve kolaylaştırma şeklindeki sınırlı amacıyla, kullandığınız bilgisayarın (ya da diğer ilgili aygıtın) işlemci kapasitesini, belleğini ve bant genişliğini kullanabilir. Internet Communications Yazılımını kullanımınız, üçüncü bir tarafa ait veya üçüncü taraf kontrolündeki bir işlemci ve bant genişliğinin kullanılmasına bağlıysa, Internet Communications Yazılımını kullanmanızın, bu kullanım için ilgili üçüncü taraftan izin almanıza tabi olduğunu kabul edersiniz. Bu Şartları kabul ederek bu türde bir onayı elde ettiğinizi ifade ve garanti edersiniz.

5.3 Yazılım Güncellemeleri: Skype, Skype Yazılımınızın sürümünü otomatik olarak kontrol edebilir. Güncellemeleri indirebilmek veya bunlardan başka şekilde yararlanabilmek için bu Şartların güncellenen bir sürümüne girmeniz gerekebilir. Skype'ın Güncellemeleri kullanılabilir hale getirme yükümlülüğü yoktur. Ancak, Skype (a) Güncellemeleri indirmenizi ve yüklemenizi gerektirebilir veya (b) otomatik Güncellemeleri almamayı seçmediğiniz sürece (Skype istemcisi ayarlarınızla), zaman zaman otomatik olarak Skype'tan Güncellemeleri indirebilir ve yükleyebilir. Ayrıca Microsoft Corporation veya bağlı ortaklıkları ve yan şirketleri, Microsoft Güncellemelerini almayı seçtiyseniz, Windows için Skype Yazılımı'nın güncellemelerini otomatik olarak indirebilir. Bu güncellemeler yazılım uyumluluğunu korumak, güvenlik güncellemeleri sağlamak veya hataları düzeltmek veya yeni özellikler, işlevler veya sürümler sunmak için gereklidir. Skype Yazılımını kullanmaya devam etmek için Skype'tan bu tür güncellemeler almayı kabul eder ve bu Şartlara tabi olan bu tür Güncellemeleri kabul etmiş olduğunuzu beyan edersiniz.

5.4 Askıya Alma, teknik iyileştirme ve bakım: Skype zaman zaman Yazılım, Ürünler veya Skype Web Siteleri üzerinde veya Yazılım, Ürünler veya Skype Web Sitelerini kullanmanızı sağlayan temel altyapıda bakım ve yükseltme işlemi gerçekleştirme ihtiyacı duyabilir. Bu durum Skype'ın Yazılım, Ürünler veya Skype Web Sitelerinin bir kısmının veya tümünün kullanımını bu bakım ve/veya yükseltme tamamlanana kadar geçici olarak askıya almasını veya sınırlandırmasını gerektirebilir. Mümkün olduğu kadarıyla ve müdahaleye acil şekilde gerek duyulmadıkça, Skype bu türden bir askıya alma veya sınırlandırma tarihini ve saatini, öncesinde Skype Web Sitesinde yayınlar. Yazılım, Ürün veya Skype Web Sitesinin kullanımının askıya alınması veya sınırlandırılması nedeniyle tazminat talep etme hakkınız olmayacaktır.

5.5 Acil Durum Hizmetlerine Erişim Olmaması: Ürünler ya da Yazılım, herhangi türdeki hastane, kolluk kuvvetleri, tıbbi bakım ünitesi ya da kullanıcıyı acil durum hizmetleri personeline veya kamu güvenliği cevap noktalarına bağlayan herhangi bir diğer hizmete (“Acil Durum Hizmetleri”) acil durum çağrısı yapılmasını destekleyecek şekilde geliştirilmemiştir. Klasik telefon hizmetleri ve Ürünler arasında önemli farklar bulunmaktadır. Aşağıdaki hususları kabul ettiğinizi beyan edersiniz: (i) Skype'ın geçerli herhangi yerel ve/veya ulusal kurallar altında Acil Durum Hizmetlerine erişim sunması gerekli değildir; (ii) Acil Durum Hizmetlerine erişim sunan geleneksel kablosuz (mobil) ya da sabit hatlı telefon hizmetlerini Ürünlerden ayrı olarak satın almanız sizin sorumluluğunuzdadır ve (iii) Yazılım ve Ürünler birincil telefon hizmetinizin yerine geçmez. AB'deki acil durum telefon numarası olan 112'ye çağrı yapmak hakkında www.skype.com/go/emergency adresinde daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

5.6 Sınırlı Acil Durum Çağrısı (Yalnızca Skype Internet Communications Yazılımı İçindir ve Qik Yazılımına Uygulanamaz)

5.6.1 Çok az sayıda ülkede ve belirlenen Internet Communications Yazılımı sürümleri ve platformları için Skype tek başına bir özellik olarak sınırlı acil durum çağrısı sağlamaya çalışır, ancak bu konuda hiçbir taahhütte bulunmaz. Sınırlı Skype acil durum çağrısını etkinleştiren ülkelerin bir listesi (‘Etkin Ülkeler’) ile yazılım sürümleri ve diğer platformların bir listesi (‘Etkin Sürümleri’) için buraya tıklayın. Skype acil durum çağrısı diğer ülke, sürüm veya platformlarda kullanılamaz. Acil Durum Hizmetlerine çağrı yapmak için geleneksel kablosuz (cep telefonu) ya da sabit hatlı telefon hizmetlerini hazır bulundurmalısınız ve Skype’ın sınırlı acil durum çağrısını yalnızca mutlak son çare olarak kullanmalısınız. Özellikle, lütfen şunu unutmayın:

(i) elektrik kesintisi, bataryanın bitmesi veya internet bağlantısının kopması Acil Durum Hizmetlerine yaptığınız çağrı dahil olmak üzere Skype çağrılarının yapılamamasına neden olabilir. Ek olarak, aşağıda madde 5.9'da ortaya konan kalite kısıtlamaları, başarılı çağrı bağlantısını olumsuz etkileyebilir.

(ii) mevcut yerlerde, izin verilen bir ülkede Internet Communications Yazılımı kullanılarak yapılan bir acil durum çağrısı, geleneksel kablosuz (cep telefonu) ya da sabit hatlı telefon hizmetleri kullanılarak yapılan bir çağrı ile aynı ağ önceliğine sahip olmayabilir.

(iii) acil durum çağrınız bağlandıysa, doğru acil durum organizasyonunun acil durum çağrınıza yanıt vermesi ve sizi nerede bulacağını bilmesi için fiziksel olarak nerede bulunduğunuzu Acil Durum Hizmetleri operatörünüze söylemeniz gerekir. İstendiğinde bu bilgiyi vermediğiniz takdirde, acil durum çağrınızın tamamlanamayabileceğini ve Internet Communications Yazılımını kullanarak gerekli Acil Durum Hizmetlerine erişemeyeceğinizi kabul edersiniz. Skype, bu durumlardaki başarısız acil durum çağrınızla ilgili olarak hiçbir yükümlülüğe sahip değildir.

(iv) Skype, Etkin Ülkeler ve Etkin Sürümler dışında, herhangi bir ülkede veya herhangi bir Ürün için ya da onunla birlikte ya da herhangi bir platformu, aygıtı, hizmeti ya da işletim sistemini (Skype API, Skype'ın herhangi bir yazılım geliştirme kitini kullanarak ya da başka bir şekilde üçüncü taraflarca geliştirilen herhangi bir ürün, platform, aygıt, hizmet ya da işletim sistemi dahil olmak üzere) kullanarak sınırlı acil durum çağrısı sağlamaz.

5.6.2 Etkin Ülkelerde sınırlı acil durum çağrısı özelliğini masaüstü Internet Communications Yazılımınızın Çağrı Ayarları sayfasında varsayılan acil durum çağrısı konumunuzu ayarlayarak (Windows için 4.1 sürümünü (veya üzeri) ya da Mac OS X için 2.8 sürümünü (veya üzeri) kullanıyorsanız) yapılandırmalısınız. Bu konum bilgisinin doğru olmasını temin etmek ve adresiniz değiştiği takdirde güncellemek sizin sorumluluğunuzdadır. Skype dünyadaki ülkelerin çoğunda acil durum çağrılarını desteklemez. Sınırlı acil durum çağrılarının desteklendiği yerlerde, Skype yaptığınız acil durum çağrısından ücret almaz ve Skype Kontörü bakiyenizin bulunması gerekmez. Ancak, ülkenizde sınırlı acil durum çağrıları desteklenmiyorsa, Internet Communications Yazılımınızı kullanarak herhangi bir acil durum çağrısı yapmayı denememelisiniz ve bunu denemeyeceğinizi kabul etmelisiniz. Kullanıcı Hesabınızı izniniz dahilinde başka bir kullanıcı kullanıyorsa, sınırlı acil durum çağrısının kullanılabildiği sınırlı şartlar hakkında kullanıcıyı bilgilendirmek sizin sorumluluğunuzdadır.

5.7 İletişim İçeriği: Skype, Yazılım kullanılarak yapılan iletişimin içeriğinin kaynağı değildir, bu içerik üzerinde herhangi bir kontrolü yoktur, bu içeriği izlemez ve sorumluluk almaz. Yazılımı kullanarak, gönderdiğiniz herhangi bir içeriğin iletişiminizin alıcısına aktarılabileceğini kabul edersiniz. İletişim içeriği tamamen içeriği gönderen kişinin sorumluluğundadır. Bu nedenle, rahatsız edici, yasa dışı, küçük yaştakilere zararlı, müstehcen, ahlaka aykırı veya diğer şekillerde hoş olmayan bir içeriğe maruz kalabilirsiniz. İletişim içeriği üçüncü tarafa ait fikri mülkiyet hakları tarafından korunuyor olabilir. Yazılımı kullanarak iletişim kurmayı ve erişmeyi seçtiğiniz içerikten siz sorumlusunuz. Özellikle, (i) hak sahibi değilseniz veya gerçek sahibinden izin almamışsanız gizlilik ve reklam hakları dahil üçüncü taraf mülkiyet haklarına tabi ticari sır veya başka yollarla telif hakları alınmış olan, korunan, (ii) bir sahtekarlık, yanlış beyan olan, (iii) rahatsız edici, yasa dışı, küçük yaştakilere zararlı, müstehcen, aşağılayıcı, iftira içeren, tehdit içeren, pornografik, istismar içeren, nefret ifadeleri içeren, ırksal veya etnik açıdan rahatsız edici veya ceza gerektiren suç olarak kabul edilen davranışları, hukuki sorumluluk doğuran, herhangi bir yasayı çiğneyen veya başka şekillerde uygunsuz; (iv) reklam veya iş talebi; ya da (v) başka birini taklit etmeyi destekleyen materyallerin gönderilmediğinden emin olmak sizin sorumluluğunuzdadır. Skype bu Şartlara dair yaptırımda bulunma amacıyla içeriği inceleme hakkını saklı tutar (ama buna yükümlü değildir). Skype, Yazılımı, Ürünleri veya müşterilerini koruma veya başka şekilde bu Şartlara dair yaptırımda bulunma çabasının bir parçası olarak kendi yegane takdiriyle iletişimlerin içeriğini engelleyebilir, sunulmasını önleyebilir veya başka şekilde kaldırabilir. Bu Şartları ihlal eden bir içerik kullanmanız halinde bu türdeki içerikleri kaldırma ve/veya bu Şartları ve Kullanıcı Hesabınızı sonlandırmak tamamen Skype'ın kendi takdirine bağlıdır.

5.8 Bildirim ve Kaldırma Skype, Skype Web Sitesinde veya Yazılım (gizli iletişim haricinde) (“Kullanıcı Gönderimi”) vasıtasıyla gönderdiğiniz, yüklediğiniz, düzenlediğiniz, sunduğunuz, paylaştığınız ve/veya yayınladığınız bir materyale dair uygunsuz, üçüncü bir tarafın haklarını ihlal eden bir bildirim alırsa ya da Skype herhangi bir sebeple Kullanıcı Gönderiminizi kaldırmak isterse, tamamen Skype'ın kendi takdirine bağlı olarak herhangi bir sebeple hemen veya başka bir zaman aralığında, zaman zaman Skype tarafından verilen bir kararla bu Kullanıcı Gönderimini otomatik olarak kaldırma hakkını saklı tutar. Kullanıcı Gönderimi herhangi bir yükümlülük kabulü olmadan veya açık olarak saklı tutulan tüm haklar, çözüm veya savunma yolları sınırlanmadan kaldırılabilir. Skype'ın bu tür Kullanıcı Gönderimini herhangi bir şekilde yerine koyma yükümlülüğü bulunmadığını kabul edersiniz. Kullanıcı Gönderimleri sözleşmeyi ihlal ederse veya Kullanıcı Gönderimlerinin haklarınızı (fikri mülkiyet hakları dahil) ihlal ettiğini ya da yasa dışı olduğunu düşünürseniz bildirim ve kaldırma prosedürümüzü takip ederek lütfen hemen bizimle iletişim kurun. Bildirim ve Kaldırma Prosedürünü görüntülemek için buraya tıklayın. Skype şikayetinizi onaylamak için kimlik doğrulaması isteme ve daha fazla bilgi arama hakkını saklı tutar. Şikayetinizden doğan sonuçlardan (sınırlı olmamak kaydıyla Kullanıcı Gönderiminin kaldırılması veya bloke edilmesi dahil) tamamen siz sorumlusunuz ve herhangi bir şikayetin mahkemede kullanılabileceğini onaylar ve kabul edersiniz. Sizin tarafınızdan sağlanan tüm hatalı, yanıltıcı veya yanlış bilgiler hukuki ve cezai sorumluluğa neden olabilir.

5.9 Kalite: Skype, Yazılım, Ürün veya Skype Web Sitelerinin hiçbir kesinti, gecikme veya hata olmadan her zaman çalışır durumda olacağını garanti edemez. İletişim kalitesini ve Yazılım, Ürünler (kullanılan Ürüne bağlı olarak) veya Skype Web Sitelerinin kullanımını çok sayıda faktör etkileyebilir ve aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla iletişimin başarısız olmasının çeşitli nedenleri olabilir: yerel ağınız, güvenlik duvarı, internet hizmet sağlayıcınız, ortak internet, genel aktarmalı telefon şebekesi ve güç kaynağınız. Skype kontrolümüz dışında olan bu veya başka herhangi bir unsurun hatası veya yetersizliği nedeniyle oluşan herhangi bir aksaklık, kesinti veya gecikmeden sorumlu tutulamaz.

5.10 Ürünlerdeki Değişiklikler: Skype, Yazılımı ve Ürünleri sürekli olarak iyileştirmektedir ve ayrıca geçerli düzenlemelerle uyumlu olmak için zaman zaman teknik özellikleri değiştirmesi gerekebilir. Dolayısıyla, Ürünlerin ve Yazılımın işlevselliğinin zaman zaman çeşitlilik gösterebileceğini onaylar ve kabul edersiniz. Ürünler ve Yazılımların kullanımı için teknik gereklilikler ve özellik açıklamaları Skype Web Sitesinde mevcuttur. Yazılım ve Ürünlerde yapılan değişiklikleri kabul etmezseniz, paragraf 11 uyarınca Skype ile ilişkinizi sonlandırabilirsiniz. Belirli Ürünlerin avantajlarının keyfini çıkarmak için yeni bir sürüme yükseltmeniz gerekebilir. Ayrıca, belirli Ürünlerin zaman zaman değişiklik gösterebilen kullanım sınırlandırmalarına ve coğrafi kısıtlamalara tabi olabileceğini onaylar ve kabul edersiniz. Kullandığınız Ürünlere uygulanan en güncel kullanım kısıtlamalarının ayrıntıları için lütfen Skype Web Sitesini kontrol edin.

5.11 Talep Edilmeyen Fikirler Skype, yeni ürünler, teknolojiler, promosyonlar, ürün adları, ürün geri bildirimi ve ürün geliştirmeleri ("Talep Edilmeyen Geri Bildirim") dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, talep edilmeyen önerileri veya fikirleri değerlendirmez ve kabul etmez. Skype Web Sitesi yoluyla veya başka bir yolla Skype'a herhangi bir Talep Edilmeyen Geri Bildirim gönderirseniz, Skype'ın, Talep Edilmeyen Geri Bildirim'e ilişkin olarak herhangi bir gizlilik yükümlülüğü bulunmadığını kabul ve beyan edersiniz.

5.12 Raporlar Skype Web Sitelerinin veya Yazılımın bazı bölümleri, iletişim formu veya sorun raporu formunu kullanırken olduğu gibi, yazılı öneriler veya sorun raporları isteyebilir (“Raporlar”). Bu Raporları düzenleyen spesifik şartları lütfen dikkatli bir şekilde okuyun. Raporlar Skype'ın mülkiyeti addedilir. Raporların bütün dünyada, şu anda bilinen veya gelecekte var olacak tüm haklarına daimi ve münhasır olarak sahiptir ve Raporları herhangi bir amaçla ticari veya başka şekilde Rapor sahiplerine tazminat vermeden kullanma yetkisine sahiptir. Skype'a gönderdiğiniz herhangi bir Rapor gizli tutulmaz ve Skype bu Raporların ortaya çıkmasından sorumlu tutulamaz.

5.13 Bağlama Skype Web Sitesine adil, yasal, itibarımıza zarar vermeyecek veya bunu istismar etmeyecek şekilde size ait olan başka bir web sitesinden bağlanabilirsiniz. Skype'ın yer almadığı bir birlik, onay veya desteğin herhangi bir biçimini önerecek şekilde bir bağlantı kurmamalısınız. Siteyi başka bir sitede çerçeveleyemezsiniz. Skype, Qik markalı Skype Web Sitesindeki materyallere erişmek için kendi kişisel, ticari olmayan web sitenizin bünyesine katabileceğiniz Qik markalı gömülebilir flash player özelliği sağlar. Skype kendi takdirine bağlı olarak istediği zaman Skype Web Sitelerine bağlanma iznini iptal edebilir ve bu konuda sizi bilgilendirir.

6. YÜKÜMLÜLÜKLERİNİZ

6.1 Kullanıcı Hesabı. Skype Yazılımını ve Qik Yazılımını ilk defa kullanmadan önce bir Kullanıcı Hesabı oluşturmanız ve kullanıcı kimliği ile şifre seçmeniz istenecektir. Tahmin edilmesi zor ve harflerden, sayılardan ve sembollerden oluşan bir şifre seçmenizi öneririz. Yazılımı yalnızca Kullanıcı Hesabıyla kullanabilirsiniz. Kullanıcı Hesabınızla gerçekleştirilen tüm etkinliklerden tamamen siz sorumlusunuzdur. Yetkisiz kullanımı önlemek için şifrenizi gizli tutmalı ve üçüncü bir tarafla paylaşmamalı ya da üçüncü taraf web sitelerine veya hizmetlerine erişmek için kullanmamalısınız. Başka birinin şifrenizi bildiğinden şüpheleniyorsanız, Kullanıcı Hesabınızın güvenliğini korumak için hemen değiştirmelisiniz. Kredi kartı ayrıntıları, şifre veya diğer veriler için talep edilmeyen bilgileri vermediğinizden emin olmak sizin sorumluluğunuzdadır. Skype bu paragraf 6.1'de yer alan yükümlülüklere uymamanız halinde sorumluluk kabul etmez.

6.2 Yasal Kullanım: Yazılımı, Ürünleri ve Skype Web Sitelerini bulunduğunuz yerin yasalarına göre kullanmalısınız. Bazı ülkelerde, Yazılımı, Ürünleri ve/veya Skype Web Sitelerini indirme ve kullanmaya dair kısıtlamalar bulunmaktadır. Bulunduğunuz yerde Yazılımın, Ürünlerin ve/veya Skype Web Sitelerinin yasal olarak kullanıldığından emin olmak sizin sorumluluğunuzdadır.

6.3 Yasaklanan Kullanım: Yapılmaması gerekenler:

(a) sizin için planlanmamış bir iletişimi engelleme veya izleme, zarar verme veya değiştirme;

(b) Yazılımı, Ürünleri, Skype Web Sitelerini, iletişimi veya protokolleri bozmak, silmek, zarar vermek, taklit etmek veya kaldırmak için tasarlanmış herhangi bir tür örümcek, virüs, solucan, truva atı, saatli bomba veya diğer kodları ya da talimatları kullanma;

(c) talep edilmemiş iletişimleri (ayrıca “SPAM”, “SPIM” veya “SPIT” olarak anılır) veya yürürlükteki yasa tarafından izin verilmeyen her tür iletişimi gönderme ya da Yazılımı, Ürünleri veya Skype Web Sitelerini şifre çalma veya e-dolandırıcılık ya da başka birini veya kuruluşu taklit etme veya bunlarla ortaklığa dair yanlış temsil etme amaçlı olarak kullanma;

(d) bir üçüncü tarafı şiddet içeren, küçük yaştakilere zararlı, ahlaka aykırı veya diğer şekillerde hoş olmayan bir materyale maruz bırakma;

(e) Yazılımı, Ürünleri veya Skype Web Sitelerini utanca veya rahatsızlığa neden olacak ya da neden olmayı amaçlayacak veya herhangi bir üçüncü tarafın gizliliğini tehdit edecek, tehlikeye sokacak veya ihlal edecek şekilde kullanma veya

(f) üçüncü taraf mülkiyet haklarına tabi herhangi bir materyal veya içeriği bu türdeki hakların sahiplerinden lisans veya izin almadıkça (Kullanıcı Kimliği ve/veya profil resminizin bir parçası olarak dahil) kullanma veya

(g) Yazılım, Ürünler veya Skype Web Sitelerinden hesap adları dahil kişisel olarak tanımlanabilecek bilgileri toplama veya saklama;

(h) örneğin, hizmet engelleme (DOS) veya dağıtılan hizmeti engelleme (DDoS) saldırısı ile Yazılımın, Ürünlerin, Skype Web Sitelerinden işe yararlılığına etkide bulunma veya etkide bulunmaya çalışma;

(i) herhangi bir otomatik sistemi, Yazılım, Ürünler veya Skype Web Sitelerine erişen robotlar, örümcekler veya çevrimdışı okuyucular dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın kullanma veya başlatma. Yukarıda bahsedilenlere bakılmaksızın, Skype'ın, materyallerin kaşeleri veya arşivleri hariç genel aranabilme indekslerinin oluşturulması amacıyla genel arama motorları operatörlerinin Skype Web Sitesinden materyal kopyalamak için örümcek kullanmalarına izin verdiğini kabul edersiniz. Skype, bu istisnaları istediği zaman iptal etme hakkını saklı tutar.

6.4 Kullanıcı Gönderimleri İçerik göndermenize, içeriği karşıya yüklemenize, düzenlemenize, barındırmanıza, paylaşmanıza ve/veya yayınlamanıza izin veren Forumlar, Bloglar, e-posta işlevleri, video barındırma, paylaşma ve/veya yayımlama veya Skype Web Sitelerindeki veya Skype Yazılımının başka herhangi bir işlevine katılımda bulunurken lütfen dikkati olmaya özen gösterin. Aşağıdaki hususları kabul ettiğinizi beyan edersiniz: (i) Skype Web Sitelerini ve/veya Yazılımı kullanırken, rahatsız edici veya ahlaksız bulabileceğiniz içeriğe maruz kalabileceğinizi ve riski kendinize ait olmak üzere kullandığınızı; (ii) oluşturduğunuz, Skype Web Siteleri üzerinden ya da Yazılımla gönderdiğiniz veya yayınladığınız tüm Kullanıcı Gönderimleri için Skype'ın size veya üçüncü taraflara karşı herhangi bir sorumluluğu olmadığı ve tüm sorumluluğun size ait olduğunu; (iii) İster yayınlansın ister yayınlanmasın, Skype'ın Kullanıcı Gönderimleriyle ilgili hiçbir gizlilik garanti etmediğini (iv) Skype Web Sitelerini veya Yazılımı kullanırken eriştiğiniz Kullanıcı Gönderimlerinden Skype'ın herhangi bir sorumluluğu olmadığını ve tüm Kullanıcı Gönderimlerinin sorumluluğunun bu Kullanıcı Gönderimlerinin kaynağı olan kişiye ait olduğunu. Skype, Kullanıcı Gönderimlerini veya işbu belgede belirtilen hiçbir fikri, öneriyi veya tavsiyeyi desteklemez ve Kullanıcı Gönderimlerine bağlı olan her tür sorumluluğu açıkça reddeder.

Kullanıcı Gönderimlerinizle bağlantılı olarak, aşağıdakileri ifade ve garanti edersiniz:

(i) Skype'ı kullanmak ve bu Şartlar uyarınca her tür Kullanıcı Gönderiminin tüm telif haklarını, ticari markalarını, ticari sırlarını, patentlerini ve diğer fikri mülkiyet veya mülkiyet haklarını kullanmak üzere yetkilendirmek için gerekli lisanslara, haklara, onaylara ve izinlere sahip olma ve

(ii) dahiliyeti etkinleştirmek ve bu Şartlarla oluşturulduğu şekilde kullanmak için Kullanıcı Gönderimindeki her bireyin adı ve/veya benzerliğini kullanmak için Kullanıcı Gönderimindeki tanımlanabilir herkesin yazılı içeriğine, sürümüne ve/veya iznine sahip olma. Herhangi bir üçüncü tarafın veya kaynağın (“Üçüncü Taraf İçerik”) metin, fotoğraf, resim, müzik, ses, resim veya diğer içeriğini sahibinden izin almaksızın kopyalamayacak, yayınlamayacak veya kullanmayacaksınız. Bu tür Üçüncü Taraf İçerik, fikri mülkiyet yasaları tarafından korunuyor olabilir ve bu içeriğin fikri mülkiyet haklarının sahipleri, içeriğin kullanılmasına karşı olabilir. Bu içeriğin fikri mülkiyet haklarının sahibinden izin almaksızın herhangi bir Üçüncü Taraf İçeriği kullanmamalısınız.

Ek Şartlara (aşağıda belirtildiği şekilde) tabi olan yükümlülük ve haklardan bağımsız olarak, Kullanıcı Gönderimlerini Skype Web Sitelerine veya Yazılım vasıtasıyla (raporlar ve iletişim içeriğiniz hariç) karşıya yüklemeyi veya yayınlamayı seçtiğiniz zaman, bilinen ve gelecekte tasarlanacak bütün mecralarda Skype Web Siteleri ve/veya Skype Yazılımı ve Ürünlerinin bir kısmı veya tümünün tanıtımı veya yeniden dağıtılması amacıyla Skype Web Siteleri ve Skype Yazılımı ve Ürünleri ile bağlantılı olarak, burada bahsedilenlerle ilgili sınırlamalar, tüm ticari markalar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Kullanıcı Gönderimlerinin bütün kullanım, düzenleme, değiştirme, bulundurma, dahil etme, uyarlama, kaydetme, halka gösterme, sergileme, aktarma ve çoğaltma haklarının sonsuz, alt lisansı verilebilir ve devredilebilir lisansını Skype'a otomatik olarak vermiş olursunuz. Ayrıca işbu belgeyle, her bir Skype Web Sitesi ve/veya Skype Yazılımı veya Ürünleri kullanıcısına yalnızca Skype Web Siteleri ve/veya Yazılım veya Ürünlerinin işlevselliği ile izin verildiği şekilde ve bu Kullanım Şartlarına uygun olarak Kullanıcı Gönderimlerini kullanmak, kopyalamak, dağıtmak, türetici çalışmalar hazırlamak, görüntülemek, gerçekleştirmek ve aktarmak için Skype Web Sitesi ve/veya Yazılımı veya Ürünleri vasıtasıyla Kullanıcı Gönderiminize erişmek amacıyla münhasır olmayan bir lisans verirsiniz. Bununla birlikte, yürürlükteki yasalarla izin verilen sınırlar ile Kullanıcı Gönderimlerinde ve Kullanıcı Gönderimleri için “manevi hak” diye tabir edilen her şeyden feragat edersiniz.

Hakaret içeren, iftira niteliği taşıyan, pornografik, istismar edici, nefret ifadeleri içeren, mahremiyeti ihlal eden, müstehcen, küfür içeren, yasal olmayan, ırkçı, kırıcı, küçük yaştakiler için zararlı olabilecek veya üçüncü tarafların fikri mülkiyet haklarını veya ticari sırrını ya da üçüncü taraf hakları ihlal eden veya hukuki ya da cezai sorumluluk doğuran Kullanıcı Gönderimlerini Skype Web Sitesine veya Yazılıma gönderemez veya yayınlayamazsınız. Ayrıca, sahtekarlık veya yanlış beyan, para veya hizmet istemi içeren, reklam, tanıtım materyalleri, önemsiz postalar, istenmeyen postalar, zincirleme mektuplar içeren ya da virüs içeren programların dahil olduğu veya herhangi bir bilgisayarın çalışmasına zarar vermek üzere tasarlanmış başka bir program içeren Kullanıcı Gönderimlerini gönderemez veya yayınlayamazsınız. Kullanıcı gönderimleriyle ilgili olarak Skype Web Sitesi veya Yazılım kullanıcılarından ticari amaçlı istemde bulunmamayı kabul edersiniz. Skype Web Sitesinin veya Yazılımının özellikleri ya da bunlarla ilgili herhangi bir içeriğin kullanımını engelleyen veya kısıtlayan özelliklerle ilişkili güvenliği bozmamayı, etkisizleştirmemeyi veya başka yollarla engellememeyi kabul edersiniz.

6.5 Bilgileriniz: Skype Yazılımı veya Ürünleri tedarik edebilmek amacıyla zaman zaman sizden bilgi talep edebilir. Bu bilgilerin eksiksiz, güncel ve doğru olduğundan emin olmalısınız.

6.6 Tekrar Satmama. Yazılım ve Ürünler kişisel kullanımınız içindir. Yazılım ve/veya Ürünleri herhangi bir üçüncü tarafa satamaz veya ticarileştiremezsiniz.

6.7 İhracat Kısıtlamaları: Yazılım, yazılımın ihracatıyla ilgili uluslararası kurallara tabidir. Ulusal hükümetlerin veya benzer kuruluşların belirlediği son kullanıcı, son kullanım ve hedef konum kısıtlamalarının ve ambargo konulmuş uluslar üzerindeki kısıtlamaların yanı sıra Yazılıma uygulanan geçerli tüm uluslararası ve ulusal yasalara uymanız gereklidir. Internet Communications Yazılımı ABD'de Şifreleme Kayıt Numarası (“ERN”) R100351 kapsamındaki İhracat Yönetimi Düzenlemelerinin ("EAR") ECCN 5D992 maddesi uyarınca kontrol edilir; bu nedenle İran, Kuzey Kore, Küba, Suriye ve Sudan'ı içeren EAR bünyesinde anti terörizm nedeniyle kontrol edilen herhangi bir ülkedeki herhangi bir kişiye ABD'den ihraç edilemez, yeniden ihraç edilemez veya bu kişilerce yüklenemez. Ayrıca, Internet Communications Yazılımı konumuna bakılmaksızın ABD yaptırımlarına tabi olan herhangi bir kişi veya kuruluş tarafınca ABD'den ihraç edilemez, yeniden ihraç edilemez veya bu kişi ya da kuruluşlarca yüklenemez. Bkz. www.bis.doc.gov/ComplianceAndEnforcement/ListsToCheck.htm ve EAR Bölüm 736. Skype, bu tür bir kişi veya kuruluş olmadığınızı beyan etmeniz ve yazılımın yüklenmesinin başka bir şekilde ABD ihracat kontrolü ve yaptırım düzenlemelerinin ihlali olmayacağını beyan etmeniz koşuluyla yazılımı yüklemenize izin verir.

7. MÜLKİYET HAKLARI

7.1 Yazılım, Ürünler ve Skype Web Siteleri fikri mülkiyet yasaları ve sözleşmeleri ile korunan mülkiyet ve gizlilik bilgileri içerir.

7.2 Skype'ın Web Sitelerindeki ses, metin, grafikler, logolar, simgeler, resimler, ses klipleri, dijital indirmeler ve yazılımlar gibi içerikler ve içerik derlemeleri (Kullanıcı Gönderimleri hariç), Skype Limited'a aittir, iş ortakları ve lisansörleri Amerika Birleşik Devletleri ve uluslararası telif hakkı yasalarınca korunmaktadır. Bu gibi telif hakkıyla korunan içerik Skype’ın açıkça izni olmadıkça çoğaltılamaz. www.qik.com adresinde "indir" veya benzer bir bağlantıyla görüntülenen Kullanıcı Gönderimlerini ticari olmayan şekilde kullanmak üzere indirebilir ve kişisel hale getirebilirsiniz. Skype, Skype Web Sitelerinde size açıkça verilmeyen tüm hakları saklı tutar.

7.3 Skype ve/veya lisansörleri Yazılım, Ürünler ve Skype Web Sitelerinin burada bahsedilen tüm fikri mülkiyetin (kaydedilmiş olsa da olmasa da ve dünyanın neresinde olursa olsun) münhasır sahipliğini korur. Skype'ın Yazılım, Ürünler ve/veya Skype Web Sitelerindeki fikri mülkiyet haklarını tehlikeye atacak, sınırlandıracak veya bu haklara müdahalede bulunacak herhangi bir işlemde bulunmayacaksınız.

7.4 “Skype”, ilgili ticari markalar ve logolar ve “S” logosu, Skype Limited'in ticari markalarıdır. Skype, ticari markalarını dünya genelindeki pek çok ülkede tescil ettirmiş ve tescil ettirmek için başvurularda bulunmuştur. Skype'ın ticari markaları ve ticari takdim şekli Skype'a ait olmayan hiçbir ürün ya da hizmetle bağlantılı olarak, müşterileri yanıltacak ya da Skype'ı kötüleyecek şekilde kullanılamaz. Bu sitede görülen, Skype'ın veya ilgili şirketlerinin sahibi olmadığı diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerine aittir. Skype'ın fikri mülkiyetini (tümü veya bir kısmında) bünyesinde barındıran veya karıştırılacak derecede benzerlik gösteren hiçbir ticari isim, ticari marka, logo, etki alanı adı veya başka ad ya da simgeyi tescil etme veya kullanma izniniz bulunmamaktadır. Markalarının kullanımıyla ilgili daha fazla bilgi edinmek için lütfen ayrıca bkz. Skype'ın Ticari Marka Kılavuzları.

8. ÜCRETLER

8.1 Skype Kontörüyle telefonlara çağrı yapma ve özel tarifeli numaralar:

(i) Sabit hatlara ve cep telefonlarına çağrı yapma: Telefonlara çağrı yapmak için ödenebilen ücretler (abonelik dışı), www.skype.com/go/allrates adresinde belirtilen şekilde bir bağlantı ücretinden (her çağrıda bir defa ücretlendirilir) ve dakikalık tarifeden oluşur. 4 saatlik süreden sonra tüm çağrılar kesilir ve tekrar aranmaları gerekir ve tekrar arandığında ek bir bağlantı ücreti geçerli olacaktır.

(iii) Özel tarifeli numaralar: Özel tarifeli numaralara çağrı yapma ücretleri www.skype.com/go/rates-premium adresinde belirtilen dakikalık tarifeden oluşur. Bağlantı ücreti yoktur.

(iii) Skype telefonlara çağrı yapma tarifelerini ve özel tarifeli numaralarda yaptığı değişiklikleri www.skype.com/go/allrates adresine göndererek size bildirmeden istediği zaman değişiklik yapabilir. Yeni tarife, değişikliklerin yayınlanmasının ardından bir sonraki satın alımınızda geçerli olacaktır. Çağrı yapmadan önce lütfen en son tarifeleri kontrol edin. Yeni tarifeleri kabul etmiyorsanız, çağrı yapmayın.

(iv) Bir çağrının süresi, bir dakikalık artışlarla hesaplanır. Dakikaların küsuratları bir sonraki dakikaya, yukarı yuvarlanacaktır. Varsa bağlantı ücreti, çağrı başladığında alınacaktır. Bir çağrının sonunda, küsuratlı sent ücretleri en yakın tam sente yuvarlanır, örneğin 0,034 € için toplam çağrı ücreti 0,04 € olarak yuvarlanır. Ortaya çıkan masraflar çağrı sırasında Kullanıcı Hesabınızdaki Skype Kontörü bakiyesinden otomatik olarak düşülür.

8.2 Diğer Ücretli Ürünlerin Ücretleri: Diğer Ücretli Ürünlerin ücretleri siz Skype'tan satın alma işlemini tamamlamadan önce onaylanır. Skype, Ürünlerin satın alma ücretlerini size herhangi bir bildirimde bulunmadan değiştirebilir. İlgili Ürünü bir sonraki satın alma işleminizi tamamlamadan önce yeni ücretleri kabul edip etmeyeceğinizi seçebilirsiniz. Yeni ücretler, değişikliklerin yayınlanmasının ardından bir sonraki satın alımınızda geçerli olacaktır.

8.3 Promosyon Teklifleri: Zaman zaman, Skype deneme süresi ücretsiz olan ücretli ürünler sunabilir. Sizi bulmamızı engelleyen bir hizmet, proxy veya başka aygıtlar ya da anonim IP adresi kullanmanız dahil Skype'ın teklifin şartlarını kötüye kullandığınızı belirlemesi halinde (makul bir ihtiyatla), bu tür Ürünlerin bedelini tahsil etme (normal tarifeden) hakkını saklı tutar.

8.4 Vergi: Skype, Skype Kontörü satın alınması sırasında uygun oranda (geçerli vergi kanunları uyarınca) KDV veya diğer dolaylı vergileri tahsil edebilir. AB içerisinde bulunuyorsanız ve Ürünler AB içerisinde satın alınıyor ve kullanılıyorsa %15 Lüksemburg KDV'si genel olarak uygulanır. İsviçre'de yaşıyorsanız, %8 İsviçre KDV'si uygulanır. Bazı ülkelerde başka yerel vergiler de alınabilir. Kupon veya ön ödemeli kart satın aldığınızda, ülkeye bağlı olarak, %15 Lüksemburg KDV'si, yerel KDV veya diğer vergiler uygulanabilir ve kullanım sırasında kupon veya ön ödemeli kartın değerinden düşülebilir. Herhangi bir nedenle vergi dairelerine sonuçta son olarak ödenen miktar satın alma sırasında sizden alınan KDV miktarından daha düşükse Skype'tan gelecek herhangi bir KDV iadesi hakkından açık bir şekilde feragat etmiş sayılırsınız. Skype Kontörü bakiyeniz böyle vergilerden ayrı olarak gösterilir. Aşağıda belirtilen AB ülkeleri, düzeltildiği şekliyle ortak KDV sistemine ilişkin 2006/112/EC sayılı Konsey Yönergesi uyarınca AB KDV kapsamından muaftır. Skype Web sitesi, bu bölgelerden kullanıcıların bu KDV muafiyetinden yararlanmasına imkan tanımamaktadır; bu nedenle şu bölgelerde Ürün sunmamaktayız: Mount Athos, Kanarya Adaları, Fransa Deniz Aşırı Bölgeleri, Aland Adaları, Channel Adaları, Heligoland Adası, Büsingen/Buesingen Bölgesi, Ceuta, Melilla, Livigno, Campione d'Italia ve İtalya Lugano Gölü Suları.

8.5 Üçüncü Taraf Ücretleri: Yazılımın cep telefonu uygulamalarında kullanılması, cep telefonu ağı operatörüyle abone olduğunuz veri paketinde izin verilen veri kullanım miktarının bir kısmını kullanma imkanı sağlayacaktır. Ülke dışında kullanım, normal kullanımdan çok daha yüksek maliyete yol açabilir ve cep telefonu ağı operatörü ile alınan olası yurt dışı dolaşım ve diğer ilgili ücretler hakkında bilgi edinmek ve bu ücretleri ödemek tamamen sizin sorumluluğunuzdadır.

9. ÖDEME

9.1 Skype Kontörü. Skype Kontörü kullanarak Ücretli Ürünleri seçmek üzere ödeme yapabilirsiniz. Skype'ın kullanımınıza açtığı ödeme yöntemlerinden birini kullanarak zaman zaman Skype Kontörü satın alabilirsiniz. Satın aldığınızda, aldığınız Skype Kontörü Kullanıcı Hesabınıza yüklenir (veya hediye kuponunu bozdururken Skype Kontörü hediye kullanıyorsanız).

9.2 Etkin Olmayan Skype Kontörü. Skype Kontörünüzü (size bir Skype Manager yöneticisi tarafından atanan Skype Kontörü dahil) 180 gün boyunca kullanmazsanız Skype, Skype Kontörünüzü aktif olmayan duruma getirir. Skype Kontörü, Hesabım'daki https://secure.skype.com/account/credit-reactivate. adresinde bulunan yeniden etkinleştirme bağlantısını takip ederek yeniden etkinleştirilebilir. Yeniden etkinleştirilen Skype Kontörü ücreti iade edilemez. Japonya'da bulunuyorsanız ve Skype Kontörünü Skype Web Sitesinden satın alıyorsanız, bu paragraf sizin için geçerli değildir ve Skype Kontörünüzün kullanım süresi satın almanızdan itibaren 6 ay içinde dolar. Son kullanma tarihi ve sonrasında herhangi bir Skype Kontörünü kullanmanıza izin verilmez.

9.3 Diğer Ödeme Yöntemleri. Skype, Skype Kontörü bakiyenizi tüm Ürünlerin satın alımında kullanabileceğinizi garanti etmemektedir. Skype, Skype Kontörünün bir Ürün ödemesinde kullanılamadığı durumda, kullanabileceğiniz başka bir ödeme yöntemi ortaya koyacaktır. Skype geçerli ödeme yöntemlerini kaldırma veya değiştirme işleminin yegane hakkını kendinde saklı tutar.

9.4 Tekrar Eden Ödemeler. Abonelik temelinde Ürünler satın aldığınız durumda (aylık, 3 ayda bir veya yıllık (hangisi uygunsa)), bunun tekrarlı bir ödeme olduğunu ve Ürün aboneliğiniz siz veya Skype tarafından sonlandırılana kadar seçtiğiniz yöntemle, tekrarlı aralıklarla Skype'a ödeme yapılacağını onaylamakta ve kabul etmektesiniz.

9.5 Otomatik Yeniden Yükleme.

(a) Otomatik Kontör Yükleme özelliği, Skype Kontörü satın aldığınızda uygun kutunun işaretini kaldırmazsanız otomatik olarak etkinleşir. Kullanıcı Hesabınıza girerek miktarı daha sonra değiştirmediğiniz sürece, Otomatik Yeniden Yükleme için ilk kaydolduğunuz zaman seçtiğiniz ödeme yöntemiyle, aynı miktarda Skype Kontörü bakiyenize eklenecektir. Örneğin kredi kartınızla 10 Euro'luk Skype Kontörü satın alırsanız, kredi kartınızdan çekilecek otomatik yükleme tutarı 10 Euro'luk Skype Kontörü olacaktır. Skype hesap bakiyeniz zaman zaman Skype tarafından belirlenen eşiğin altına indiğinde gelecekte kredi kartınızdan aynı tutarda çekim yapılacaktır. Otomatik Yeniden Yüklemeyi etkinleştirmek istemiyorsanız, lütfen kutunun işaretini kaldırın.

(b) Kredi kartı, PayPal veya Moneybookers (Skrill) dışında bir ödeme yöntemi ile abonelik satın alırsanız ve Otomatik Yeniden Yüklemeyi etkinleştirirseniz, Skype Kontörü bakiyenize bir sonraki tekrarlanan aboneliği satın almak için gereken miktarda yükleme yapılacaktır.

(c) Kullanıcı Hesabınıza istediğiniz zaman girerek Otomatik Kontör Yüklemeyi devre dışı bırakabilirsiniz.

10. İADE POLİTİKASI

10.1 Ücretli Ürünleri doğrudan Skype'tan satın aldığınızda, Ücretli Ürünleri herhangi bir şekilde kullanmadıysanız on beş (15) günlük bir iptal etme süresi için (“Bekleme Süresi”) hakkınız olur, kullanmanız durumunda Bekleme Süresi sona erer ve siparişiniz iptal edilemez veya iade edilemez.

10.2 Bekleme Süresinin dışında, kullanılmadıkları ve sona ermedikleri sürece, yalnızca abonelikler iade edilebilir.

10.3 Skype Kontörü harcamaları, bir Skype Numarasının tahsisi veya bir aboneliğin herhangi bir şeklinin kullanımı, bir Ücretli Ürünün “kullanımına” karşılık gelir. İşbu belgede Skype Numaraların, Bekleme Süresinin sona ermesinden önce tahsis edilebileceğini açık biçimde kabul etmektesiniz.

10.4 Bekleme Süresi ve iadeler şu Ücretli Ürünler için geçerli değildir: (i) Skype'ın üçüncü taraf iş ortağı yoluyla satın alınanlar (lütfen iadenin ödenip ödenmemesine dair yegane takdiri bulunan iş ortağı ile doğrudan iletişim kurun), (ii) Skype'tan doğrudan çevrimiçi edinilmemiş olanlar (örn. kuponlar veya ön ödemeli kartlar) (iii) üçüncü taraf yöntemleri kullanılarak nakit ödenmiş olanlar (nakit ödeme cüzdanları gibi) ve (iv) bir Skype Manager yöneticisi tarafından Skype Hesabınıza ödenmiş ve tahsis edilmiş olanlar. Skype Geliştiricisi Üyeliği için de geçerli olmazlar.

10.5 Skype'ın sizi yanlışlıkla ücretlendirdiğini düşünüyorsanız, ücretlendirme işleminden itibaren 90 gün içinde Skype ile iletişim kurmalısınız. 90 günden daha önce yapılmış ücretlendirmeler için geri ödeme yapılmaz.

10.6 Skype makul bir şekilde (i) aynı Ürün ile ilgili çok sayıda iade talebini yapmanız gibi bu iade politikasını adaletsizce istismar etmeye çalıştığınızı düşünürse; (ii) bu Şartlara uymazsanız veya (iii) Skype makul bir şekilde Ürünleri veya Yazılımı hileli kullandığınızdan ya da Kullanıcı Hesabınızı hileli olarak üçüncü bir tarafın kullandığından şüphelenirse iade talebiniz reddetme hakkını saklı tutar.

10.7 Bu iade politikası yasal haklarınızı etkilemez.

11. SKYPE İLE İLİŞKİNİZİ SONLANDIRMA

11.1 İstediğiniz zaman ve mahkemeye başvurmadan Kullanıcı Hesabınızın kapatılmasını isteyerek, Yazılım, Ürünler ve/veya Skype Web Sitelerinin kullanımını durdurup tekrarlı ödemeleri iptal ederek Skype ile ilişkinizi sonlandırabilirsiniz.

11.2 Skype aşağıdaki nedenlerden dolayı istediği zaman ve mahkemeye başvurmadan ilişkinizi sonlandırabilir ya da Yazılım, Kullanıcı Hesabı/Hesapları, Ürünler veya Skype Web Siteleri kullanımınızı sonlandırabilir veya askıya alabilir:

(a) buradaki Şartlara uymazsanız;

(b) Skype Yazılımı, Ürünleri ve/veya Skype Web Sitelerini kullanarak yasaları çiğnediğinizden veya üçüncü taraf haklarını ihlal ettiğinizden haklı gerekçelerle şüphelenirse;

(c) Skype iade politikasını veya herhangi bir politikayı adaletsizce istismar ettiğinizden veya yanlış kullandığınızdan haklı gerekçelerle şüphelenirse.

(d) Skype Yazılımı, Ürünleri ve/veya Skype Web Sitelerini hileli kullandığınızdan veya Kullanıcı hesabınızı hileli olarak üçüncü bir tarafın kullandığından haklı gerekçelerle şüphelenirse;

(e) yetkisi olmayan satıcılardan Skype Kontörü alırsanız;

(f) Skype, belirli bir Ürünle ilgili olarak, bu Ürünün kampanyasını durdurmaya karar verirse otuz (30) günlük bildirimden sonra;

(g) yasal yetkiyle düzenleyici veya otorite veya herhangi bir Skype ortağı tarafından yasalarda/düzenlemelerde yapılan değişiklikler nedeniyle gerekirse hemen;

(h) Skype genel olarak yargı alanınızdaki kullanıcılar için Yazılım teklifini durdurma kararı alırsa otuz (30) günlük bildirimde.

11.3 Skype, Kullanıcı Hesabınıza, Yazılıma, Ürünlere ve/veya Skype Web Sitelerine (hangisi uygunsa) erişiminizi engelleyerek böyle bir sonlandırmayı gerçekleştirebilir. Bir (1) yıldan uzun süre faaliyet yapılmayan Kullanıcı Hesaplarını iptal etme hakkını saklı tutuyoruz.

11.4 Feshin Sonuçları: Skype ile ilişkinizin feshi ile birlikte: (a) Yazılımı, Ürünleri ve/veya Skype Web Sitelerini kullanma hakları ve lisanslarının tamamı sona erecektir ve (b) Yazılımı, Ürünleri ve/veya Skype Web Sitelerini kullanmaya hemen son vereceksiniz ve (c) Yazılımı tüm sabit disklerden, ağ veya diğer depolama aygıtlarından derhal kaldıracak ve sahip olduğunuz ya da kontrolünüz altındaki tüm Yazılım kopyalarını imha edeceksiniz.

12. GARANTİLERİN KAPSAM DIŞI KALMASI, YÜKÜMLÜLÜK VE TEMİNAT SINIRLAMASI

12.1 Bu paragraf 12 bağlamında, "Skype", yan şirketlerini ve bağlı yasal kuruluşlarını, onların tüm yöneticilerini, yetkililerini, acentelerini, lisansörlerini ve çalışanlarını kapsamaktadır.

12.2 Garanti Verilmemesi: YASALARCA İZİN VERİLEN MAKSİMUM UZATMA: YAZILIM, ÜRÜNLER VE SKYPE WEB SİTELERİ HERHANGİ BİR GARANTİ VERİLMEKSİZİN “OLDUĞU GİBİ” SAĞLANMAKTA VE TÜM RİSKİ SİZE AİT OLARAK KULLANILMAKTADIR; SKYPE, KALİTE, PERFORMANS, İHLAL ETMEME, TİCARİ OLARAK SATILABİLİRLİK VEYA KULLANIMA UYGUNLUK YA DA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK KOŞULLARI VEYA GARANTİLERİ DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAYACAK BİÇİMDE YAZILIM, ÜRÜNLER VE/VEYA SKYPE WEB SİTELERİ İLE İLGİLİ AÇIK, ZIMNİ VEYA KANUNİ HERHANGİ BİR GARANTİDE, İDDİADA VEYA TAAHHÜTTE BULUNMAMAKTA VE BU TÜRDEKİ TÜM GARANTİLERİ AÇIKÇA REDDETMEKTEDİR. AYRICA SKYPE, YAZILIM, ÜRÜNLER VE/VEYA SKYPE WEB SİTELERİNİN HER ZAMAN BULUNABİLİR, ERİŞİLEBİLİR, KESİNTİSİZ, ZAMANINDA, GÜVENLİ, DOĞRU, TAM VE HATASIZ OLACAĞINI YA DA PAKET KAYBI OLMADAN ÇALIŞACAĞINI VEYA İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILAN HİÇBİR BAĞLANTI YA DA İLETİŞİMİ YA DA YAZILIM ARACILIĞI İLE YAPILAN GÖRÜŞMELERİN KALİTESİNİ BEYAN YA DA GARANTİ ETMEZ.

12.3 Bu Şartlardaki hiçbir şey (a) ölüm veya kişisel yaralanma, (b) Skype'ın kasıtlı temerrüdü veya ağır ihmalinden (c) yanıltma veya kasıtlı yanlış temsilden kaynaklanan kayıp ya da (d) geçerli yasalarla sınırlandırılamayan veya sorumluluktan feragat edilemeyen her tür sorumluluk Skype'ın sorumluluklarını sınırlamayacak veya bu sorumlulukları ortadan kaldırmayacaktır.

12.4 Sorumluluk Taşınmaması: SÖZLEŞME, TAZMİNAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ (İHMAL DAHİL) VEYA HERHANGİ BİR SORUMLULUK TEORİSİNDE YER ALSA DA ÜCRETSİZ SAĞLANAN SKYPE WEB SİTELERİ VEYA INTERNET COMMUNICATIONS YAZILIMI YA DA BAŞKA BİR YAZILIMIN KULLANIMINA İLİŞKİN VEYA DOĞRUDAN BUNLARLA OLUŞAN HERHANGİ BİR HASAR VEYA KAYIP SKYPE'A ÖNCEDEN BİLDİRİLMİŞ OLSA DAHİ SKYPE'IN HİÇBİR SORUMLULUĞU OLMADIĞINI ONAYLAMAKTA VE KABUL ETMEKTESİNİZ. YAZILIM VE/VEYA SKYPE WEB SİTELERİ İLE İLGİLİ HERHANGİ BİR SORUN VEYA MEMNUNİYETSİZLİK OLMASI DURUMUNDA TEK HAKKINIZ VE BAŞVURABİLECEĞİNİZ TEK YOL, YAZILIMI DERHAL KALDIRMAK VE YAZILIMI VE/VEYA SKYPE WEB SİTELERİNİN KULLANIMINA SON VERMEKTİR.

12.5 Sorumluluk Sınırlaması: Yukarıdaki paragraflar 12.3 ve 12.4 bağlı olarak, aşağıdaki nedenlerden dolayı Skype sözleşme, tazminat yükümlülüğü (ihmal dahil) veya diğer sorumluluk teorilerinde yer alsa da veya Skype hasar veya kayıp olasılığı ile ilgili olarak önceden haberdar edilmiş olsa dahi Skype size karşı sorumlu olmayacaktır:

(a) herhangi dolaylı, özel, arızi veya nihai bir hasar veya

(b) gelir, iş, gerçek veya beklenen kar, fırsat, iyi niyet ya da itibar (doğrudan veya dolaylı) kaybı veya

(c) verilere zarar verme veya bozma (doğrudan veya dolaylı);

(d) aşağıdakilerin neden olduğu veya bunlarla ilgili iddia, hasar veya kayıp (doğrudan veya dolaylı):

(i) Acil Servislerle iletişim kurmak için Yazılımı kullanamamanız;

(ii) Yukarıda belirtilen 5.5'e göre Acil Servislere erişim için ek düzenleme yapmamanız;

(iii) paragraf 5.6'da belirtilen hizmet sınırlamaları;

(iv) bir Acil Durum Hizmetleri operatörüne doğru konum bilgilerini sağlayamamanız; ya da

(v) üçüncü taraf Acil Durum Hizmetleri operatörleri ve bağlanabileceğiniz çağrı merkezlerinin davranışı.

(e) aşağıdakilerin neden olduğu veya bunlarla ilgili iddia, hasar veya kayıp (doğrudan veya dolaylı):

(i) Skype WiFi dahil ancak bununla sınırlı olmamak kaydıyla üçüncü tarafın kendi kullanım şartları kapsamında sağladığı herhangi bir ürün veya hizmet;

(ii) bir Üçüncü Taraf Teknolojisi;

(iii) bir üçüncü taraf web sitesi.

12.6 Yukarıda paragraf 12.3 - 12.5'e bağlı olarak, bu Şartlar kapsamında veya bağlantılı olarak Skype’ın tüm sorumluluğu (sözleşme tazminat yükümlülüğü (ihmal dahil) veya herhangi bir sorumluluk teorisi) İLGİLİ TALEBİN ORTAYA ÇIKMASINA NEDEN OLAN OLAY TARİHİNDEN 12 AY ÖNCEKİ DÖNEMDE ÜRÜNLER İÇİN SİZİN TARAFINIZDAN ÖDENEN TOPLAM TUTARI VE MAKSİMUM BEŞ BİN EURO'YU AŞMAYACAKTIR.

12.7 Bir üçüncü tarafın Skype'a karşı (i) bu Şartlara uymamanız; (ii) düzenlemenin herhangi bir geçerli yasasına uymamanız; (iii) üçüncü tarafların haklarını (fikri mülkiyet hakları dahil) ihlal etmeniz veya çiğnemeniz; (iv) Kullanıcı Gönderimleriniz veya (v) Kullanıcı Gönderiminizle ilgili şikayetiniz ile bağlantılı olarak veya bunlardan kaynaklanan bir iddia ortaya atması halinde, Skype'ı bu tür iddialarla ilişkili tüm hasarlar, sorumluluk, kayıp, masraflar veya giderlerden koruyacak ve tazmin edeceksiniz.

13. ÜÇÜNCÜ TARAFLARIN WEB SİTELERİ, ÜRÜNLERİ VE HİZMETLERİ

13.1 Üçüncü taraflar, oyunlar, uygulamalar, görüntüler, zil sesleri veya avatarlar dahil Yazılım ve/veya Skype Web Siteleri vasıtasıyla ürünler ya da hizmetler sunabilirler. Ödeme veya indirme işlemleriyle, ürünlerin veya hizmetlerin kullanım talimatlarıyla ilgili herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, Skype bu tür ürün veya hizmetler için sorumluluk kabul etmemesine rağmen sorunu çözmek veya çözümüne yardım etmek için ticari olarak makul tüm faaliyetleri gerçekleştirecektir. Ürünler veya hizmetler, üçüncü taraf sağlayıcının kendi şartları ve gizlilik politikasına tabi olabilir ve indirme ya da kurulum sırasında bu anlaşmaları kabul etmeniz gerekebilir. Satın almadan önce veya üçüncü taraf ürün veya hizmet kullanırken bu tür şartları incelemelisiniz, bunu yapmamanızdan Skype sorumlu tutulamaz.

13.2 Üçüncü taraf ürünleriyle ilgili Skype Web Siteleri'nde gösterilen üçüncü taraf ürün bilgileri ve fiyatları ve geçerli üçüncü taraf satıcı ("Satıcı") tarafından Skype'a verilen hizmetleri onaylamakta ve kabul etmektesiniz. Satıcı, istediği zaman fiyatları değiştirebilir veya artık bu ürünleri satmayabilir. Skype sizinle, Skype Web Siteleri'nde ürünleri ve/veya hizmetleri belirtilen Satıcı arasındaki herhangi bir işleme karışmamaktadır. Skype şunların denetimini yapmaz, sorumlu değildir ve garanti etmez: (i) Satıcı tarafından sağlanan ürün veya hizmetlerin fiyatından, kalitesinden, performansından, bulunabilirliğinden veya şart ve koşullarından; (ii) Satıcıların web sitelerinden satın alınan ürün veya hizmetlerle ilgili herhangi bir ödeme işleminden, teslimattan, iadelerden veya satış sonrası işlemden; (iii) Satıcının web sitelerinin erişilebilirliğinden; (iv) Satıcının web sitelerinde bulunan reklamların ve diğer materyallerinin eksiksizliğinden, doğruluğundan veya gerçekliğinden ve Skype Web Siteleri'nde görüntülenen bu tür ürün ve hizmetlerin liste ve içeriğinden; (v) Skype Web Siteleri'nde bulunan Satıcı web sitelerine bağlantılardan sorumlu değildir, bunlarla ilgili herhangi bir denetime sahip değildir ve herhangi bir garanti vermemektedir. Satıcı tarafından sağlanan herhangi bir ürün veya hizmetle ilgili tüm sorular, şikayetler veya talepler ilgili Satıcıya yöneltilmelidir.

13.3 Yazılım ve Skype Web Siteleri diğer üçüncü taraf web siteleri için köprüler içerebilir. Skype üçüncü taraf web siteleri veya bu tür web sitelerinin kullanılabilirliğinden sorumlu değildir ve bu tür üçüncü taraf web sitelerine dair içerik veya materyalleri desteklemez. Bu üçüncü taraf web sitelerinin her birinin kullanımı, ilgili web sitesinde yayınlanan hüküm ve koşullara tabidir.

14. EK ŞARTLAR

14.1 Skype Etiği, Skype'ı kullanmaya ve Skype topluluğunun diğer üyelerine saygılı ve düzgün biçimde davranmaya yönelik kurallar sağlar. Şartların bir kısmını oluşturan bu kuralları lütfen dikkatli bir şekilde okuyun.

14.2 Internet Communications Yazılımını bir Yayınla kullanmak isterseniz http://www.skype.com/legal/broadcast adresindeki Yayın Hizmet Koşulları'na uymanız gerekir.

14.3 Yazılım Geliştirme Kitleri ve API'ler Skype Web Sitesinde Skype Developer (‘SkypeKit’ dahil) yoluyla sağlanan yazılım geliştirme kitleri ve Skype tarafından piyasaya sürülen veya kullanılabilir kılınan uygulama programı arayüzü (“API”) kullanımı kendi lisans şartlarına tabidir ve yazılım kullanımınız bu lisans şartlarına göre yönetilir. Bu tür yazılım geliştirme kiti veya API (uygun olduğu durumlarda) kullanmanız halinde http://developer.skype.com/. adresinde mevcut olan geçerli lisans şartlarını okuduğunuzu ve bunlara uyacağınızı kabul edersiniz.

14.4 Qik Ücretsiz ve Açık Kaynak Yazılım Bildirimi referansla buraya dahil edilmiştir.

15. GİZLİ BİLGİLERİNİZ VE GİZLİLİĞİNİZ

Skype gizliliğinize ve kişisel bilgilerinizin gizliliğine saygı göstermeyi taahhüt eder. Kişisel bilgilerinizi trafik verilerini ve iletişim içeriğinizi Gizlilik Politikası uyarınca işleme tabi tutacağız: http://www.skype.com/go/privacy.

16. YALNIZCA RESMİ KURUM KULLANICILARI İÇİN

Yazılımı ve Dokümanları sırasıyla "ticari bilgisayar yazılımı" ve "ticari bilgisayar yazılımı dokümanları"dır ve bu terimler Amerika Birleşik Devletleri Federal Satın Alma Yönetmeliği paragraf 12.212'de kullanılmaktadır. Yazılım veya Dokümanların A.B.D. Hükümeti tarafından veya onun adına herhangi bir şekilde kullanımı, çoğaltılması veya ifşa edilmesi bu Sözleşmede belirtilen sınırlandırmalara tabidir.

17. SKYPE İLE NASIL İRTİBATA GEÇİLİR

17.1 Skype Yazılımı veya “Skype” markalı Ürünlerle ilgili olarak Skype ile irtibat kurmak için, lütfen support.skype.com adresine bir destek talebi gönderin.

17.2 Qik Yazılımı veya “Qik” markalı Ürünlerle ilgili olarak Skype ile irtibat kurmak için, lütfen support.qik.com adresine bir destek talebi gönderin.

17.3 Skype ile paragraf 17.1 veya 17.2'de belirtilenden farklı yollarla iletişim kurarsanız, talebiniz kabul edilmeyebilir.

18. MUHTELİF

18.1 Sözleşme yapmak, sipariş vermek ve diğer kayıtları oluşturmak için elektronik iletişimin kullanılmasını ve Skype ile işlem bildirimi, politika ve değişiklikler ve kayıtlarının elektronik olarak gönderilmesini kabul etmektesiniz.

18.2 Rahatınız için, Skype bu Şartların İngilizce çevirisi yapılmış sürümünü sağlayabilir. Bu Şartların İngilizce olmayan sürümü ile İngilizce sürümü arasında tutarsızlık olması halinde, Skype ile ilişkinizde İngilizce sürüm geçerli olacaktır.

18.3 Bu Şartlar, Yazılım, Ürünler ve/veya Skype Web Sitelerinin kullanımıyla ilgili olarak siz ve Skype arasındaki sözleşmenin tamamını oluşturur ve Yazılım, Ürünler ve/veya Skype Web Siteleriyle ilgili olarak siz ve Skype arasında daha önce yapılan tüm sözleşmelerin yerine geçer.

18.4 Bu Şartların herhangi bir hükmü (veya bir kısmı) herhangi bir mahkeme veya yetkili idari yargı organınca yasa dışı, geçersiz veya uygulanamaz bulunması durumunda, bu hüküm (veya bir kısmı) Şartların geri kalanının yasallığı, geçerliliği veya uygulanabilirliğini etkilemeyecek şekilde kaldırılmalıdır. Paragraf 20.3(i), paragraf 20.3'ün (tahkim ve grup davasından çekilme) bir kısmının yasa dışı, geçersiz veya uygulanamaz bulunması halinde neler olacağını açıklar. Tutarsız olunması halinde Paragraf 20.3(i) bu paragraftan üstün kabul edilir.

18.5 Skype'ın şartlar veya yasalarla tanınan bir hakkı, yetkiyi veya çözüm yolunu kullanmakta veya kullanmamakta geç kalması, Skype'ın hak, yetki veya çözüm yolunu kullanmadan feragat ettiği anlamına gelmez. Skype bu Şartlardan feragat ederse, bu durumun daha sonraki ihlalinden de feragat edileceği anlamına gelmez.

18.6 Bu Şartları veya bunun içerdiği hakları ya da yükümlülükleri atayamazsınız. Skype daha önce bildirimde bulunmadan, bu Şartları veya bunun içerdiği hakları ya da yükümlülükleri üçüncü tarafa atayamazsınız.

18.7 Bu paragraf 18, paragraf 4.2, 12, 20.3 ve sonlandırılması halinde geçerliliğini sürdürmesi veya işlemesi için ifade edilen veya açıkça tasarlanmış olan diğer hükümlerle birlikte, Şartların feshinden sonra da geçerli olacaktır.

18.8 Bir mücbir sebepten dolayı, Skype'ın Yazılımı, Ürünleri ve/veya Skype Web Sitelerini sağlayamaması durumunda, Skype'ın bu Şartlar kapsamında size karşı olan yükümlülüklerinden herhangi birisini ihlal etmiş olmayacağını onaylar ve kabul edersiniz. Mücbir Sebep, Skype'ın kontrolü dışındaki herhangi bir olay anlamına gelmektedir.

18.9 Paragraf 20.3 dışındaki bu Şartlar; Lüksemburg yasalarına tabi olacak ve bu yasalara göre yorumlanacak ve Lüksemburg mahkemelerinin yetki alanına tabi olacaktır. Paragraf 20.3, Birleşik Devletler Federal Tahkim Kanunu tarafından yönetilir.

18.10AVC/H.264 BİLDİRİMİ: Yazılım, (i) kişisel bilgisayar ile kişisel bilgisayar olmayan bir aygıt arasında veya (ii) kişisel bilgisayar olmayan aygıtlar arasında görüntülü arama yapmak için kullanılırsa, video özelliğini kolaylaştırmak için AVC/H.264 kod çözücü kullanılabilir ve bu durumda aşağıdaki bildirim geçerli olur: BU ÜRÜNDEKİ AVC VİDEO İŞLEVİ MÜŞTERİ TARAFINDAN (i) VİDEO'YU AVC STANDARDINA (“AVC VIDEO”) UYGUN OLARAK KODLAMAK VE/VEYA (ii) KİŞİSEL VE TİCARİ OLMAYAN BİR ETKİNLİKTE BULUNAN BİR MÜŞTERİ TARAFINDAN KODLANAN AVC VIDEO'SUNUN KODUNU ÇÖZMEK İÇİN KİŞİSEL VE TİCARİ OLMAYAN KULLANIM AMACIYLA AVC PATENT PORTFÖYÜ LİSANSI KAPSAMINDA LİSANSLANMIŞTIR. BAŞKA HERHANGİ BİR AMAÇ İÇİN LİSANS VERİLMEMEKTE VEYA İMA EDİLMEMEKTEDİR. MPEG LA, L.L.C.'DEN EK BİLGİ ELDE EDİLEBİLİR. BKZ. www.mpegla.com.

19. ÜRÜNE ÖZGÜ ŞARTLAR

19.1 Skype Numaraları (daha önce “Çevrimiçi Numaralar” olarak biliniyordu) ve Skype To Go numaraları

(a) Uygunluk ve kullanım. Size bir Skype Numarası veya Skype To Go numarası sağlamamız halinde, aşağıdakileri kabul etmiş olursunuz:

(i) numaraya sahip olmazsınız veya numarayı sonsuza kadar tutma hakkınız olmaz;

(ii) size sağlanan numara geçerli numaralandırma kuralları ve düzenleyici uygulamalara tabidir;

(iii) sizi haberdar edeceğimiz spesifik numara atama gereklilikleri veya numaraların ve ürünlerin kullanımıyla ilgili Skype veya Skype ortaklarının size verebileceği makul talimatlar ile sürekli olarak uyumlu olacaksınız;

(iv) numaranızı herhangi bir üçüncü tarafa aktarmayacaksınız veya aktarmaya çalışmayacaksınız. Özellikle ikamet ve/veya yerleşim ile ilgili gerekliliklere uymaktan sorumlusunuz ve

(v) talep ettiğimiz yerlerde doğru, tam ve güncel bilgiler sağlayacak ve bu bilgilerdeki değişiklikleri bildireceksiniz. İkamet gerekliliklerini uygulamak veya değiştirmek ve/veya bu numaralara sürekli erişim için daha fazla kullanıcı bilgisi hükümlerine gerek duyulması dahil ancak bununla sınırlı olmamak kaydıyla Skype Numaraları ve Skype To Go numaralarıyla ilgili şartlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bazı ülkelerde, numara Skype yerine Skype'ın bir iş ortağı tarafından kullanımınıza açılmaktadır ve bu iş ortağıyla ayrı bir anlaşma imzalamanız gerekebilir.

(b) Numaralardaki diğer değişiklikler. Skype'ın size sağlanan numarayı geri alması veya değiştirmesi gerekirse, Skype değişikliğin ne zaman geçerli olacağını ve mümkün olduğu durumda yeni numaranızı belirten bir e-posta ile bildirimde bulunmak için ticari olarak makul tüm faaliyetleri gerçekleştirecektir. Bu yeni numarayı kullanmak istemiyorsanız, numaranızı feshetme yetkiniz bulunmaktadır.

19.2 Skype Manager'da Kullanıcı Hesabı

(a) Aynı anda birden fazla Skype Manager'a üye olmanıza izin verilmez.

(b) 21 Temmuz 2009 tarihinden önce satın alınan ve size Skype Manager yöneticisi tarafından atanan herhangi bir Skype Numarası, Skype Manager hesabınızı herhangi bir sebepten dolayı bırakmanız halinde yine Skype Manager yöneticisi tarafından geri alınacaktır. Numarayı kullanma hakkı ve bu tür hakların iptal edilmesi sizin değil, tamamen Skype Manager yöneticisinin takdirindedir.

(c) Kişisel veriler ve trafik verileri – Üyeler. Bir Skype Manager hesabı üyesi olarak, onaylamanız ve kabul etmeniz durumunda, Skype Manager yöneticisinin, gerçekleştirilen çağrıların ve SMS'lerin saati, tarihi, süresi ve gönderilme numarası dahil olmak üzere Kullanıcı Hesabınızdaki etkinlikler hakkında ayrıntılı bilgileri ve Satın alma ve indirmelerinizin ayrıntılarını göreceğini onaylamış olursunuz. Kullanıcı Hesabınızdaki ayarları değiştirerek herhangi bir zamanda anlaşmayı geri çekebilirsiniz. Skype Manager dizinine dahil edilmek üzere adınız ve iş unvanınız gibi kişisel bilgileri sağlarsanız, bu bilgilerin Skype Manager'ın diğer üyeleri tarafından görülebileceğini kabul edersiniz.

19.3 Abonelikler

(a) Doğru Kullanım Politikası. Skype'ta, tüm müşterilerimizin, olası en düşük fiyatla 'abonelikler' olarak bilinen en iyi çağrı yapma planlarına sahip olmalarını isteriz. Bu Doğru Kullanım Politikası ("FUP") aboneliklerimizin az sayıda kullanıcı tarafından sahtekarlığa ve kötüye kullanıma maruz kalmalarını önlemek için tasarlanmıştır.

Bu FUP'ye tabi olarak, Skype'ın sınırsız abonelikleri geçerli abonelik ülkelerinde (özel, premium, servis ve coğrafi olmayan numaralar hariç) sabit hatlara sınırsız çağrı yapılmasına izin verir. Cep telefonlarına sınırsız çağrılar da, satın alınma tarihinde belirtildiği durumda dahil edilebilir. Tüm çağrılar, 2 saatlik süreden sonra kesilir ve tekrar aranmaları gerekir.

Skype'ın abonelikleri, Kullanım Şartlarımız ve bu FUP ("Yasal Kullanım") uyarınca yalnızca bireysel kullanım (kişisel veya ticari iletişimler) içindir. Aşağıda, Yasal Kullanım sayılmayacak cari uygulama listesi bulunmaktadır:

(i) Abonelikleri telefonla pazarlama veya çağrı merkezi işlemleri için kullanma;

(ii) Abonelik dakikalarını tekrar satma;

(iii) Bir PBX, çağrı merkezi, bilgisayar veya başka herhangi bir yolla kullanıcılar arasında abonelikleri paylaşma;

(iv) Bireysel ticari iletişimleriniz (ve Kullanım Şartları'nın Bölüm 4.1'ine tabi olanlar) dışında, çağrı yapmanın sonucu olarak kendiniz veya başkaları için gelir oluşturmak üzere numaralara (ister tek, ister sıralı, ister otomatik olarak) çağrı yapma ve

(v) Örneğin, normal kısa süreli çağrılar veya kısa süre içinde birden çok numaraya çağrı yapmak gibi normal, bireysel abonelik kullanımıyla tutarsız sıra dışı çağrı modelleri.

Diğer uygulamalar Yasal Kullanımı belirlemekle ilgili olabilir ve Skype karar verirken herhangi bir yasa dışı, yasak, anormal veya sıra dışı etkinliği hesaba katma hakkını saklı tutar. Skype, aboneliğinizi bu FUP veya Skype'ın Kullanım Şartları'nın aksi şekilde kullandığınızı belirlediği takdirde, kendi tercihine bağlı olarak, sizinle ilişkisini feshedebilir veya aboneliğinizi askıya alabilir. Skype, makul olduğu durumda, aboneliğinizin askıya alınmasından veya feshedilmesinden önce uygun olmayan kullanıma dair size bildirimde bulunacaktır ve varsa, Skype size alternatif bir abonelik teklif edebilir.

(b) Skype, abonelikleri herhangi bir zamanda değiştirme veya geri çekme hakkını saklı tutar. Skype'ın aboneliğinize dahil olan Ürünleri değiştirmesi durumunda, Skype e-postayla değişiklikleri ve geçerli olacakları tarihleri belirten bir e-postayla sizi bilgilendirecektir. Bu değişiklikleri kabul etmek istemezseniz, değişikliklerin yürürlüğe gireceği tarihten itibaren geçerli olmak üzere aboneliğinizi sonlandırma hakkına sahipsiniz.

(c) “Sınırsız Dünya Ekstra” aboneliğinin, satın alma tarihinden itibaren sabit minimum 2 yıllık süresi vardır. Skype Şartlarının yerine getirilmemesi durumu haricinde minimum 2 yıllık sürenin bitişinden önce aboneliği sonlandırmanıza izin verilmez. Bu abonelik tekrarlanan ödeme şeklinde aylık olarak faturalandırılır.

19.4 Skype WiFi

Skype WiFi, Skype’ın WiFi iş ortaklarından biri tarafından sağlanır. Skype WiFi kullanımınız bu iş ortağının hizmet şartlarına tabidir. Belirli bir WiFi bağlantı noktasında bir Skype WiFi oturumu açmadan önce, WiFi sağlayıcıya ve kullanım şartlarına dair bilgilendirilirsiniz. Skype WiFi oturumuna devam ederseniz kabul etmiş sayılacağınız kullanım şartlarını okumanız gerekecektir. Skype WiFi için Skype Kontörü bakiyenizi kullanarak ödeme yapabilirsiniz ve Skype Kontörü kullanımınız bu Kullanım Şartlarına tabidir.

19.5 SMS

Her SMS 160 karakter sınırlamasına sahiptir. Daha uzun bir mesaj yazmanız halinde, birkaç SMS'e bölünecektir ve gönderilen her mesaj ücretlendirilecektir. Birden fazla kişiye SMS göndermeniz halinde her alıcı için gönderdiğiniz her SMS ücretlendirilecektir. Skype (herhangi bir sebepten) SMS'inizi gönderemezse, Skype denemeye devam edecektir ve mesajı 24 saate kadar gönderecektir bu süre sonunda gönderim başarısız olursa, SMS ücreti Skype Kontörü bakiyenize otomatik olarak iade edilecektir.

19.6 Grup Görüntülü Görüşme

(a) Doğru kullanım politikası www.skype.com/go/terms.gvc.fairusage adresinde geçerlidir ve burada referans olarak bulunmaktadır. Skype, doğru kullanım politikasını istediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar. Değişiklikler Skype Web Sitesinde yayınlandığında etkin olacaktır. Skype Web Sitesinde yayınlandıktan sonra Skype Premium Aboneliğinizi kullanmaya devam etmeniz, gözden geçirilmiş ve düzeltilmiş doğru kullanım politikasının şartlar ve koşullarına bağlı olmayı kabul ettiğiniz anlamına gelir.

(b) Katılımcı Sayısı. Sistem gereksinimlerine bağlı olarak bir grup görüntülü çağrıda izin verilen katılımcı sayısı, 3 ila en fazla 10 arasında olabilir. www.skype.com/go/skypepremium adresinde daha fazla ayrıntı bulabilirsiniz.

(c) Sesli Çağrıya Dönüştürme. Skype Premium Aboneliği veya Günlük Kullanım bir grup görüntülü çağrı sırasında sona ererse ya da doğru kullanım sınırını aşarsa ya da Skype Premium Aboneliğinin sahibi çağrıdan ayrılırsa (ve çağrıda, Skype Premium Aboneliğine sahip başka herhangi bir katılımcı yoksa), çağrı görüntülüden sesli çağrıya dönüştürülür.

(d) Yazılım Sürümleri. Grup görüntülü çağrıdaki bir katılımcı, grup görüntülü çağrıları destekleyen bir Internet Communications Yazılımı sürümünü kullanmıyorsa, çağrı yalnızca o katılımcı için sesli çağrı olacaktır. Grup görüntülü çağrı sistem gereksinimlerinin ayrıntıları için lütfen www.skype.com/go/skypepremium.requirements adresini ziyaret edin.

(e) Canlı sohbet. Canlı sohbet müşteri desteği Skype Premium Aboneliğinin bir parçası olarak kullanılabilir. Bu destek her gün, 24 saat ve yalnızca İngilizce mevcuttur.

19.7 Qik Premium Doğru Kullanım Politikası

Qik Premium, kullanıcı başına aylık 15GB görüntü saklama doğru kullanım politikasına tabidir ve her bir görüntü süresi 90 dakikadan fazla olamaz. Bu sınırlara ulaşıldığında, o ay başka yeni görüntü yükleyemezsiniz veya 90 dakikanın ardından kayıt yapmaya devam edemezsiniz.

Skype, doğru kullanım politikasını istediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar. Değişiklikler Skype Web Sitesinde yayınlandığında etkin olacaktır. Skype Web Sitesinde yayınlandıktan sonra Qik Premium kullanmaya devam etmeniz, gözden geçirilmiş ve düzeltilmiş doğru kullanım politikasının hüküm ve koşullarına bağlı olmayı kabul ettiğiniz anlamına gelir.

19.8 Skype Görüntülü Mesajlaşma (“Görüntülü Mesajlaşma”)

Bir Skype Premium abonesi değilseniz, gönderebileceğiniz Görüntülü Mesaj sayısı sınırlandırılmıştır ve kullanım süresi bulunmaktadır.

Doğru Kullanım Politikası: Bu FUP, Görüntülü Mesajlaşmanın sahtekarlık ve kötüye kullanıma maruz bırakılmasını önlemek için tasarlanmıştır. Görüntülü Mesajlaşma kişisel, özel ve ticari olmayan kullanıma yöneliktir ve her zaman Şartlara (“Yasal Kullanım”) uygun olmalıdır. Skype, işleminizin Yasal Kullanıma uygun olup olmadığına karar verirken herhangi bir yasa dışı, yasak, anormal veya sıra dışı etkinliği hesaba katma hakkını saklı tutar. Skype,Görüntülü Görüşme özelliğini bu FUP veya bu Şartların aksi şekilde kullandığınızı belirlediği takdirde, kendi tercihine bağlı olarak, sizinle hemen ilişkisini feshedebilir veya hesabınızı askıya alabilir.

20. CEP TELEFONUYLA ÖDEME

20.1 Bu bölüm, (“Cep Telefonuyla Ödeme”) uygulamasının kullanıldığı cep telefonu faturanız üzerinden Skype Kontörü ve belirli Ücretli Ürünler için ödeme yapmanızı etkinleştiren üçüncü taraf bir ödeme sistemini seçerseniz uygulanır.

20.2 Cep Telefonuyla Ödeme seçeneğini belirleme veya kullanma:

(a) Cep telefonu operatörünüze, uygun ücretleri doğrudan cep telefonu faturası üzerinden ücretlendirmesi konusunda yetki verirsiniz ve

(b) Cep Telefonuyla Ödeme özelliğini kullandığınızda, sağlamış olduğunuz bu cep telefonu numarasıyla ilişkili cep telefonu hesabınızdan sorumlu kişi veya kurum olduğunuzu veya bu gibi ücretlendirmeler konusunda yetki verdiğinizi beyan edersiniz.

20.3 BİRLEŞİK DEVLETLER HESAPLARI İÇİN BAĞLAYICI TAHKİM VE GRUP DAVASI FERAGATI. Cep Telefonuyla Ödemeyi seçerseniz ve cep telefonu hesabınız ABD'de bir cep telefonu operatöründe kayıtlıysa veya ABD'de yaşıyorsanız, aşağıdaki ek şartlar uygulanır:

(a) Paragraf 20.3; SİZİN, SKYPE'IN VEYA LİSANSÖRLERİMİZİN FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ UYGULAMA VEYA GEÇERLİLİĞİ İLE İLGİLİ BİR İHTİLAF İÇERMİYOR OLMASI DIŞINDA Cep Telefonuyla Ödeme uygulamasını kullanmanızla ilgili siz ve Skype ve cep telefonu operatörleri ve Skype’ın kurumsal iş ortaklarını (toplu olarak, “İhtilaflı Taraf” veya “İhtilaflı Taraflar”) kapsayan herhangi bir üçüncü taraf arasında ortaya çıkan herhangi bir ihtilaf durumunda uygulanır. İhtilaf, paragraf 20.3 itibarıyla, herhangi bir ihtilaf, eylem veya sözleşme, garanti, haksız fiil, yasa, düzenleme, yönetmelik veya herhangi bir diğer yasal ya da adalet temelli başka uyuşmazlıklar anlamına gelir. İhtilaf, kanun kapsamındaki mümkün olan en geniş anlamıyla anlaşılmalıdır.

(b) Bir ihtilaf durumunda Skype veya diğer İhtilaflı Tarafa, bildirimin verildiği tarafın adı, adresi ve sözleşme bilgilerinin, ihtilafa neden olan gerçeklerin ve talep edilen tahsisatın yazılı bir bildirimi olan bir İhtilaf Bildirimini sağlamanız gerekir. Herhangi bir İhtilaf Bildirimini Skype'a veya kurumsal iş ortaklarına aşağıdakilerin DİKKATİNE olacak şekilde göndermeniz gerekir: Hukuk Departmanı, Microsoft Corporation One Microsoft Way Redmond, WA 98052-7329. ve ABD'de herhangi bir diğer İhtilaflı Tarafın şirket iş merkezine aşağıdakinin DİKKATİNE olacak şekilde göndermeniz gerekir: Hukuk Departmanı. İhtilaflı Taraf, varsa adresinize herhangi bir İhtilaf Bildirimini gönderecek veya yoksa e-posta adresinize dosya olarak gönderecektir. Siz ve İhtilaflı Taraf, İhtilaf Bildiriminin gönderildiği tarihten itibaren 60 gün içerisinde gayrı resmi görüşmelerle herhangi bir ihtilafı çözmeyi dener, bu süreden sonra siz veya İhtilaflı Taraf tahkime gidebilir.

(c) İhtilaf, asliye mahkemesinde tüm söz konusu gereklilikleri karşılıyorsa, yaşadığınız ülkedeki asliye mahkemesinde de herhangi bir ihtilaf konusunda dava açabilirsiniz. Önce gayrı resmi görüşmede bulunmadan da asliye mahkemesinde dava açabilirsiniz.

(d) Bağlayıcı Tahkim. Siz ve İhtilaflı Tarafın herhangi bir ihtilafın gayrı resmi ilişkilerle veya asliye mahkemesinde çözülmemesi durumunda, ihtilafı gidermek için herhangi bir diğer girişim münhasıran Birleşik Devletler Federal Tahkim Kanunu ile yönetilen (“FAA”) bağlayıcı tahkim tarafından yürütülecektir. Mahkemede bir yargıç veya jüri önünde tüm ihtilafların dava edilmesi (veya bir taraf ya da sınıf üyesi olarak katılma) hakkından vazgeçersiniz. Bunun yerine tüm ihtilaflar, FAA altında sınırlı itiraz hakkı saklı olmak üzere kararı nihai olan tarafsız bir hakem önünde çözülecektir. Taraflar üzerinde yargı yetkisi olan herhangi bir mahkeme hakem kararını yürürlüğe koyabilir.

(e) Grup Davası Feragati. Herhangi bir forumda herhangi bir davayı çözmek veya dava açmak için olan işlemler yalnızca bireysel bazda yürütülecektir. Siz ya da İhtilaflı Taraf, söz konusu herhangi bir ihtilafa, bir grup davası, hususi vekil genel davası veya bir temsilci marifetiyle işlemde bulunmak için taraf ceza hukuku veya teklifleriyle olan herhangi bir diğer işlem şeklinde olmak üzere çözüm arayacaksınız. Tüm etkilenen hakemlik veya işlemlerle ilgili olarak tüm tarafların önceden verilmiş yazılı izni olmaksızın hakemlik veya işlem diğeriyle birleştirilmeyecektir.

(f) Herhangi bir hakemlik Ticari Tahkim Kuralları çerçevesinde Amerikan Tahkim Birliği (“AAA”) tarafından yürütülecektir. Tüzel kişi iseniz ve Yazılımı veya Ürünleri kişisel ve ev amaçlı kullanıyorsanız ya da ihtilaf değeri 75.000 ABD Doları veya daha az bir miktarsa, tüzel kişi olun ya da olmayın veya ne amaçlı kullanırsanız kullanın, Müşteriyle İlgili İhtilaflarda Zorlayıcı İcra Prosedürleri uygulanır. Daha fazla bilgi için, bkz. adr.org adresine bakın veya +1-800-778-7879 nolu telefonu arayın. 75.000 ABD Doları veya daha az miktardaki bir ihtilaf durumunda Skype derhal dosya ücretinizi, AAA ve hakem ücretlerinizi ödeyecektir. Siz ve Skype, go.microsoft.com/fwlink/?linkid=275219 adresinde bulunan prosedürler, ücretler ve teşvikleri yöneten şartları kabul etmektesiniz.  Tahkime gitmek için go.microsoft.com/fwlink/?linkid=275627 adresinde bulunan formu AAA'ya gönderin. Yalnızca bulunduğunuz eyalette, Santa Clara County, Kaliforniya'da veya diğer İhtilaflı Tarafın ABD'de bulunan şirket iş merkezinin olduğu yerde tahkime gitmeyi kabul etmektesiniz. Skype ve diğer İhtilaflı Taraflar yalnızca bulunduğunuz eyalette tahkime gitmeyi kabul eder.

(g) Kanunların izin verdiği çerçevede, Cep Telefonuyla Ödemeyi kullanmanızla ilgili olan herhangi bir bildirim veya ihtilafla ilgili olarak bir yıl içerisinde asliye mahkemesinde (paragraf 20.3(c)) veya hakemlik kurumunda (paragraf 20.3(d)) dava açılması gerekir. Bir yıllık dönem bildirim veya ihtilaf ilk olarak dava konusu olduğunda başlar. Bu gibi bir bildirim veya ihtilaf konusunda bir yıl içinde dava açılmazsa, kalıcı olarak yasal engele uğrar.

(h) Gelecekteki Hakemlik Değişikliklerinin Reddedilmesi. Paragrafta 20.3(b) bulunan adrese U.S. Mail ile değişiklikten itibaren 30 gün içerisinde bildirimde bulunarak paragraf 20.3'de Skype'ın yaptığı herhangi bir değişikliği reddedebilirsiniz. Bunu yaparsanız, reddettiğiniz değişiklikten önceki paragraf 20.3'ün en güncel sürümü uygulanır.

(i) Paragrafta 20.3(e) bulunan grup davası feragatinin ihtilafın tümü veya bir kısmı için kanun dışı, geçersiz veya uygulanamaz olduğu anlaşılırsa, bu durumda paragraf 20.3 bu taraflara uygulanmaz. Bunun yerine bu taraflar, mahkemede, hakemlik kurumu içerisinde kalan bölümlerin davasını görecekler ve işlem yapacaklardır. Paragrafın 20.3 herhangi bir başka hükmü kanun dışı geçersiz veya uygulanamaz olarak bulunursa, bu hüküm; yürürlükte kalan tam geçerli ve etkin paragraf 20.3'ün kalan geçerli kısmıyla dava konusu olacaktır.

BU ŞARTLARI OKUDUĞUNUZU VE BURADA BELİRTİLEN HAK, YÜKÜMLÜLÜK, KOŞUL VE HÜKÜMLERİ ANLADIĞINIZI AÇIKÇA KABUL ETMEKTESİNİZ. KABUL ET DÜĞMESİNE BASTIĞINIZDA VE/VEYA YAZILIM KURULUMUNA DEVAM ETTİĞİNİZDE YA DA YAZILIM, ÜRÜNLER VE/VEYA SKYPE WEB SİTELERİNİ KULLANDIĞINIZDA, BU ANLAŞMANIN ŞART VE KOŞULLARI TARAFINDAN SINIRLANDIRILMAYA VE SKYPE'A BURADA İZAH EDİLEN HAKLARI VERMEYE AÇIKÇA RAZI OLMAKTASINIZ.

© Skype – Son güncelleme tarihi: Nisan 2013