SKYPE ÖNİZLEME VE SKYPE INSIDER PROGRAMI ŞARTLARI

Gönderilme tarihi: Haziran 2018

Size, belirli Skype yazılımlarının (yazılıma dahil olan tüm yazı tipleri, simgeler, resimler veya ses dosyalarının yanı sıra yazılımın belgeleri, güncellemeleri, ekleri ve yükseltmeleri de dahil) yayın öncesi sürümlerine (”yayın öncesi sürüm teknolojileri”) erişim imkanı tanıyan Skype Önizleme Programı ve/veya Skype Insider Programı’na (birlikte veya tek “program”) katıldığınız için teşekkür ederiz. Bu program, Skype kullanıcılarının Skype’a geri bildirim sağlamak amacıyla belirli yayın öncesi sürüm teknolojilerine erişmesine ve bunları kullanmasına olanak verir. Yayın öncesi teknolojilerin bazıları bölgenizde veya tüm platformlarda kullanılamıyor olabilir.

Başlamadan önce, bilmeniz gereken bazı önemli konular vardır.

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ'NDE YAŞIYORSANIZ BÖLÜM 12'DE BAĞLAYICI BİR TAHKİM HÜKMÜ VE TOPLU DAVADAN FERAGAT YER ALMAKTADIR. BU, SKYPE İLE YAŞANABİLECEK TÜM İHTİLAFLARIN ÇÖZÜLMESİ İLE İLGİLİ HAKLARINIZI ETKİLER. LÜTFEN SÖZ KONUSU BÖLÜMÜ OKUYUN.

ÖNEMLİ NOT

Yayın öncesi sürüm teknolojileri:

  • Deneme amaçlı ve önceden sunulan yayın öncesi sürüm yazılımlarını içerir. Bu, zaman zaman kilitlenmelerle karşılaşabileceğiniz anlamına gelir.
  • Kişisel bilgiler dahil olmak üzere verileri otomatik olarak toplar ve Skype'a iletir. Ayrıntılar için bölüm 2 ve Gizlilik Bildirimi'ne bakın.
  • Önceden haber vermeksizin çalışmayı durdurabilir veya otomatik olarak güncellenebilir.
  • Ticari olarak piyasaya sürülmeden önce değiştirilebilir ya da hiçbir zaman ticari olarak piyasaya sürülmeyebilir.

1. PROGRAMLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

a. Şartların kabulü. Yayın öncesi sürüm teknolojilerine erişerek ve bunları kullanarak Skype Communications S.à.r.l, 23 – 29 Rives de Clausen, L-2165 Lüksemburg ("Skype") ile aranızda yasal bir sözleşme oluşturan bu şartları onaylar ve kabul edersiniz.

b.Reşit olmayanlar. Programa katılarak bu sözleşmedeki şartların bağlayıcılığını kabul etmek ve programa katılmak için yaşadığınız yerde "reşit" olduğunuzu ya da geçerli bir ebeveyn veya yasal vasi iznine sahip olduğunuzu beyan edersiniz. Yaşadığınız yerde reşit olup olmadığınızı bilmiyorsanız veya bu bölümü anlamıyorsanız lütfen ebeveyninizden veya yasal vasinizden izin istemeden yayın öncesi sürüm teknolojilerine erişmeyin. Reşit olmayan bir kişinin ebeveyni veya yasal vasisi iseniz ve reşit olmayan kişinin yayın öncesi sürüm teknolojilerine erişim ayarlarını yapıyorsanız bu sözleşmeyi reşit olmayan kişi adına kabul edersiniz ve yayın öncesi sürüm teknolojilerinin tüm kullanımından siz sorumlu olursunuz.

c.Şartlardaki değişiklikler. Skype, programda veya bu şartlarda istediği zaman değişiklik yapabilir. Programa katılmaya devam edebilmek için değişiklikleri kabul etmeniz gerekir. Değişiklik yaptığımızda program web sitesinde bir bildirim yayınlayarak, yayın öncesi sürüm teknolojilerinin kullanıcı arabirimi üzerinden, e-posta bildirimiyle, anlık mesajla ya da diğer makul yollarla sizi bilgilendiririz. Değişikliğin geçerli olduğu tarihten sonra yayın öncesi sürüm teknolojilerini kullanmanız, değiştirilen şartları kabul ettiğiniz anlamına gelir. Değişiklikleri kabul etmiyorsanız yayın öncesi sürüm teknolojilerini kullanmayı bırakmalı ve bölüm 9'da bulunan fesih yönergelerini izlemelisiniz. Aksi takdirde yeni şartlar geçerli olur.

d.Ek şartlar. Yayın öncesi sürüm teknolojilerini kullanımınız, Gizlilik Bildirimi'ni (http://www.skype.com/go/privacy) içeren Microsoft Hizmet Sözleşmesi'ne de tabidir. Microsoft Hizmet Sözleşmesi (Gizlilik Bildirimi dahil) ile bu şartların çelişmesi durumunda, program süresi boyunca bu şartlar geçerli olur. Nihai ve genel kullanıma sunulan Skype yazılımı, Microsoft Hizmet Sözleşmesi'ne tabidir.

e.Hesap Oluşturma. Yayın öncesi sürüm teknolojilerine erişebilmek için bir Microsoft hesabınız olmalıdır.

f.Masraflar. Yayın öncesi sürüm teknolojilerini test etmeniz ve değerlendirmeniz ücrete tabi değildir ve yayın öncesi sürüm teknolojilerini kullanımınız ve bu programa katılımınızdan doğan tüm masraflardan siz sorumlu olursunuz (ör. akıllı telefon, operatör ve mobil İnternet tarifeleri gibi).

g.Tahsis etme: Skype, bu Şartlar altındaki haklarımızı ve görevlerimizi, kısmen veya tümüyle, herhangi bir uyarıda bulunmaksızın tahsis edebilir, aktarabilir veya bertaraf edebilir.

2. GİZLİLİK

a. Yayın öncesi sürüm teknolojileri, kişisel bilgilerinizi de içeren verileri otomatik olarak toplayıp Skype’a gönderebilir. Yayın öncesi sürüm teknolojilerini kullandığınızda Skype, yayın öncesi sürüm teknolojilerini kullanımınız ve bunlarla nasıl etkileşimlerde bulunduğunuz hakkında belirli bilgiler toplayacaktır. Sorunları tanılamamıza ve yayın öncesi sürüm teknolojilerini geliştirmemize yardımcı olmak için Skype, yayın öncesi sürüm teknolojilerinin performansı ve bunlarla yaşadığınız her tür sorun hakkında veriler toplayacaktır. Zaman zaman verdiğiniz geri bildirimlerle veya sorunlarla bağlantılı olarak da günlükler toplayabiliriz. Bu günlükler, cihaz belleğinde bulunan kişisel bilgileri veya diğer hassas verileri içerebilir. Örneğin, cihaz belleğinin anlık görüntüsünü içeren bir günlük, adınızı veya diğer hesap kimliklerinizi, görüşmelerinizin içeriğini, bulunduğunuz yerle ilgili bilgileri veya bir web sitesine kısa süre önce gönderdiğiniz verileri içerebilir. Bir günlük kişisel verilerinizi içeriyorsa, bu verileri kimliğinizi belirlemek, sizinle iletişim kurmak veya sizi hedef alan reklamlar yapmak için kullanmayız.

b. Yayın öncesi sürüm teknolojileri üzerinden ya da program kapsamında bize kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler gönderirseniz Skype, bu kişisel bilgileri yayın öncesi sürüm teknolojilerinin özellik ve işlevlerini çalıştırmak, bunlara bakım uygulamak ve bunları size sağlamak için kullanır. Bu bilgileri aşağıda açıklandığı gibi sizinle iletişim kurmak için de kullanabiliriz. Kendiniz dışında herhangi biri hakkında kişisel bilgi gönderirseniz bu kişinin yasal iznini aldığınızı kabul ve beyan edersiniz. Bu şartları ya da kişisel bilgilerin bu şekilde kullanılmasını kabul etmiyorsanız lütfen yayın öncesi sürüm teknolojilerini kullanmayın.

c. Ayrıca, uygulama içi gizlilik bildirimleri ve kendi Gizlilik Bildirimimiz (http://www.skype.com/go/privacy) uyarınca, programla bağlantılı olarak sunulan tüm bilgileri kullanırız. Lütfen yayın öncesi sürüm özelliklerinin, Gizlilik Bildirimi'nde açıklanan tüm işlevleri içermeyebileceğini unutmayın. Bazı gizlilik ayarları ve denetimleri, yayın öncesi sürüm teknolojilerinde kullanılamayabilir ya da değişikliğe tabi olabilir.

3. GÜNCELLEMELER VE YAYIN ÖNCESİ SÜRÜM TEKNOLOJİLERİ

a. Güncellemeler. Yayın öncesi sürüm teknolojileri için sınırlı destek sunulacağını ya da hiç destek sunulmayacağını kabul edersiniz. Ayrıca, yayın öncesi sürüm teknolojilerine yönelik otomatik güncellemeler indirilebileceğini ve programı kullanmaya devam edebilmek için yayın öncesi sürüm teknolojilerini güncellemeniz gerekebileceğini kabul edersiniz. Güncellemeler başka şartlara tabi olmadıkça bu tür güncellemelerde buradaki şartların geçerli olacağını kabul edersiniz. Kabul etmiyorsanız lütfen yayın öncesi sürüm teknolojilerini kullanmayı bırakın ve cihazınızdan kaldırın.

b.Yayın Öncesi Sürüm Teknolojileri. Yayın öncesi sürüm teknolojileri önceden sunulan, deneme amaçlı sürümler olup ticari olarak kullanıma sunulan hizmetler ve yazılımlara göre daha az veya farklı güvenlik, gizlilik, erişilebilirlik, kullanılabilirlik ve güvenilirlik standartlarına sahip olabilir. Bu standartları, sonraki sürümlerde ve/veya yayın öncesi sürüm teknolojilerinde istediğimiz zaman önceden haber vermeksizin değiştirebilir ya da sona erdirebiliriz.

c.Para gönderme ve alma: Para gönderme ve alma özelliğini (varsa) kullanarak Skype'ın ödeme hizmetleri sağlamak ve para havalelerini gerçekleştirmek üzere üçüncü taraflarla çalıştığını kabul edersiniz. Skype, ödeme hizmetleri sağlamaz ya da para havaleleri gerçekleştirmez ve bir parasal hizmetler işletmesi değildir. Skype'ta para gönderme ve alma özelliği, yalnızca 18 yaş ve üzerindeki veya üçüncü taraf şartları çerçevesinde, üçüncü tarafta kayıtlı ve onaylı hesabı olan kullanıcılar tarafından kullanılabilir. Para gönderme özelliğini kullanmak için üçüncü tarafların hüküm ve koşullarını kabul etmek ve hizmet sağlama amacıyla bu üçüncü taraflarla veri paylaşımına izin vermek üzere kaydolmanız gerekebilir. Skype, para gönderme özelliği kullanımınızın üçüncü tarafın hüküm ve koşullarını ihlal ettiğine dair bir bildirim alırsa hesabınıza yönelik bir işlem yapmak (hesabınızı iptal etme ya da askıya alma gibi) zorunda kalabilir. Skype ya da Microsoft, üçüncü tarafların sağladığı ödeme hizmetleri veya üçüncü tarafın hüküm ve koşulları kapsamında yapılan işlemlerden sorumlu tutulamaz. Skype, para gönderme ve alma özelliğinin kullanılabilir olacağına ya da kullanılabilir olmaya devam edeceğine ilişkin bir taahhütte veya beyanda bulunmaz.

4. GERİ BİLDİRİM

Program ile bağlantılı olarak Skype'a içerik, yorum, geri bildirim, öneri, bilgi veya materyal ("geri bildirim") sağlayabilirsiniz. Geri bildirim sağlayarak Skype'a ve bağlı şirketlerine gayri kabili rücu olarak, geri bildirimi herhangi bir şekilde ve herhangi bir amaçla kullanma, değiştirme, dağıtma ve başka şekilde ticari amaçlarla kullanma hakkı verirsiniz. Ayrıca ürünleri, teknolojileri ve hizmetlerinin, geri bildirimi içeren bir Skype veya Microsoft yazılımı veya hizmetinin belirli bölümlerini kullanması veya bu birimlerle arabirim oluşturması için gereken tüm patent haklarını, üçüncü taraflara herhangi bir ücret almadan verirsiniz. Geri bildiriminizi içerdiği için, Skype'ın ya da bağlı kuruluşlarının üçüncü taraflara, yazılım ve belgeleri için lisans vermesini gerektiren bir lisans kapsamındaki geri bildirimleri sağlayamazsınız. Bu bölümdeki haklar, sahip olduğunuz ya da denetiminizdeki tüm geçerli fikri mülkiyet hakları kapsamında verilir ve bu sözleşmenin feshi sonrasında geçerli olmaya devam eder. Geri bildiriminizin kullanımıyla ilgili size bir ödeme yapılmaz. Skype'ın geri bildirimleri yayınlama veya kullanma yükümlülüğü yoktur. Geri bildirim sağlayarak geri bildiriminize ilişkin tüm haklara sahip olduğunuzu veya bunların bir şekilde denetiminizde olduğunu ve geri bildiriminizin bir üçüncü tarafa ait hiçbir hakka tabi olmadığını taahhüt edersiniz.

5. SİZİNLE İLETİŞİMLERİMİZ

Sağladığınız geri bildirimlere yanıt vermek de dahil olmak üzere, program hakkında size bilgi vermemiz gereken bir şey olduğunda, size program bildirimleri göndeririz. Program hakkında sizinle e-posta, Skype sohbet bildirimleri, Skype sohbet mesajları, Skype Robot mesajları veya SMS gibi çeşitli yollarla iletişim kurabiliriz. SMS ile bildirim alırken veri veya mesajlaşma ücretleri uygulanabilir. Program bildirimleri şunları içerebilir:

  • Programa katılımınız sırasında bildirdiğiniz sorunlar hakkında ek bilgi isteyen sorular
  • Programda kullanabileceğiniz, derlemeler ve uygulamalar gibi yeni beta fırsatları hakkında bilgiler
  • Deneyimleriniz hakkında bilgi almak veya gelecekteki beta fırsatları için ilgi alanlarınızı ve niteliklerinizi ölçmek için anketler
  • Program haberleri ve değişiklikleri ile ilgili güncellemeler
  • Programa katılımınız sayesinde alabileceğiniz özel teşvikler hakkında bilgiler.

Skype’ın bu program bildirimlerini programdan çıkarak geri çevirebilirsiniz.

Microsoft hesabı profilinizdeki ayarlara bağlı olarak, Skype veya Microsoft'tan tanıtım e-postaları, SMS mesajları, telefon çağrıları ve postalar da alabilirsiniz. Tanıtım amaçlı iletişimleri almak isteyip istemediğinizi dilediğiniz zaman hesap profilinizden düzenleyebilirsiniz.

6. YAZILIM

a.Kullanım Hakları. Bu şartlara tabi olmak üzere, yalnızca test ve değerlendirme amacıyla ve Skype'a geri bildirim sağlamak için istediğiniz sayıda kopyayı yükleyebilir ve kullanabilirsiniz

b. Hakların Kapsamı. Yayın öncesi sürüm teknolojileri, Microsoft'un telif haklı eseri olup size lisanslanmıştır, satılmamıştır. Skype ve Microsoft bu sözleşmede açıkça verilemeyen tüm hakları (fikri mülkiyet hakları kapsamındaki haklar gibi) saklı tutar. Geçerli yasa, bu sınırlamalara rağmen size daha fazla hak vermediği sürece aşağıdakileri yapamazsınız (ve yapma hakkına sahip olmazsınız):

i. herhangi bir karşılaştırma testinin sonuçlarını Skype'ın önceden yazılı onayını almadan herhangi bir üçüncü tarafa açıklama;

ii. yayın öncesi sürüm teknolojilerini yalnızca belirli şekillerde kullanmanıza izin veren teknik kısıtlamaları aşmaya çalışma;

iii. yazılıma eklenmiş olabilecek açık kaynak bileşenlerin kullanımının tabi olduğu lisans şartlarının izin verdiği durumlar haricinde ve bu şartların izin verdiği sınırları aşacak şekilde yazılımın üzerinde tersine mühendislik işlemi yapma, yazılımı kaynak koda dönüştürme veya tersine çevirme ya da bu yönde bir girişimde bulunma;

iv. yayın öncesi sürüm teknolojilerini yayımlama, kopyalama, kiralama, finansal kiralama yoluyla satma, aktarma veya ödünç verme;

v. yayın öncesi sürüm teknolojileri üzerinde bulunan, Microsoft'a, Skype'a ya da tedarikçilerine ait bildirimleri kaldırma, küçültme, engelleme veya değiştirme;

vi. yayın öncesi sürüm teknolojilerini yasalara aykırı şekillerde ya da kötü amaçlı yazılım oluşturmak veya yaymak için kullanma;

vii. yayın öncesi sürüm teknolojilerini kiralama, finansal kiralama yoluyla satma veya ödünç verme ya da yayın öncesi sürüm teknolojilerini veya bu sözleşmeyi üçüncü taraflara aktarma veya devretme;

viii. yayın öncesi sürüm teknolojilerinin özelliklerini başka birinin bunları kullanımını engelleyecek şekilde ya da yetkisiz biçimde bir hizmet, veri, hesap veya ağa erişim kazanmaya çalışmak amacıyla kullanma;

ix. yayın öncesi sürüm teknolojilerini, bir Skype ya da Microsoft sunucusuna veya Skype ya da Microsoft sunucusuna bağlı ağlara hasar verebilecek, bunları devre dışı bırakabilecek, bozabilecek ya da bunların kapasitesini zorlayabilecek şekilde kullanma.

7. ÜÇÜNCÜ TARAF UYGULAMALAR, HİZMETLER VE YAZILIM

a. Yayın öncesi sürüm teknolojileri, bu sözleşme kapsamında ya da kendi şartları kapsamında size lisanslanan üçüncü taraf uygulamalar veya yazılımlar içerebilir. Üçüncü taraf uygulamaların lisans şartları, bildirimleri ve onaylarına (varsa), uygulamayla birlikte sağlanan bildirim dosyasından erişilebilir. Yayın öncesi sürüm teknolojileri, kaynak kodu kullanılabilirlik yükümlülüklerine sahip açık kaynak lisansları kapsamında lisanslanan, telif hakkı üçüncü tarafa ait yazılımlar içerebilir. Bu lisansların kopyaları üçüncü taraf bildirim dosyasına veya birlikte sağlanan diğer bildirimlere eklenir. Aşağıdaki adrese 5,00 ABD doları değerinde banka havalesi ya da çek göndererek ilgili açık kaynak lisansı kapsamında gerekirse ve gerektiği şekilde Skype'tan ilgili kaynak kodunun tamamını alabilirsiniz. Source Code Compliance Team, Microsoft Corporation, 1 Microsoft Way, Redmond, WA 98052, ABD. Lütfen ödemenizin not satırına "third party source code for Skype" (Skype için üçüncü taraf kaynak kodu) yazın. Ayrıca http://aka.ms/getsource adresinde de kaynağın bir kopyasını bulabilirsiniz.

b. Üçüncü Taraf Uygulamalarını ve Hizmetlerini Kullanma. Yayın öncesi sürüm teknolojileri, üçüncü tarafların ürün, hizmet, web sitesi, bağlantı, içerik, materyal, oyun veya uygulamalarına ("Üçüncü Taraf Uygulamaları ve Hizmetleri") erişmenize veya bunları edinmenize olanak tanıyabilir. Üçüncü Taraf Uygulamaları ve Hizmetleri, size bir gizlilik ilkesi sunabilir veya Üçüncü Taraf Uygulama veya Hizmetini yüklemeden veya kullanmadan önce ek kullanım şartlarını kabul etmenizi gerektirebilir. Üçüncü Taraf Uygulamaları ve Hizmetlerini edinmeden veya kullanmadan önce ek şartları veya gizlilik ilkelerini incelemelisiniz. Ek şartlar, bu Şartları değiştirmez. Üçüncü taraflarla yapacağınız anlaşmalardan siz sorumlu olursunuz. Skype ya da Microsoft, Üçüncü Taraf Uygulamaları ve Hizmetlerinin bir parçası olarak size fikri mülkiyet lisansı vermediği gibi üçüncü tarafların sağladığı bilgilerden de sorumlu değildir.

8. DAVRANIŞ KURALLARI

a. Bu Şartları kabul ederek, yayın öncesi sürüm teknolojilerini kullanırken şu kurallara uyacağınızı kabul edersiniz:

i. Yasaya aykırı hiçbir şey yapmamak.

ii. Çocukları istismar eden ve çocuklara zarar veren ya da zarar vermekle tehdit eden hiçbir etkinlikte bulunmamak.

iii. Spam göndermemek. Spam, istenmeyen veya talep edilmeyen toplu e-posta, posta, kişi ekleme isteği, SMS (kısa mesajlar) veya anlık mesajlardır.

iv. Uygunsuz içerikleri veya materyalleri (çıplaklık, vahşilik, pornografi, rahatsız edici dil kullanımı, sansürlenmemiş şiddet veya suç etkinlikleri gibi) herkese açık olarak göstermemek ve bunları paylaşmak için Hizmetler'i kullanmamak.

v. Sahte, yanlış ve yanıltıcı etkinliklerde (sahte beyanlarla para istemek, başkasının kimliğine bürünmek, oynatma sayısını artırmak veya sıralamaları, derecelendirmeleri ve yorumları değiştirmek için Hizmetler’i kendi çıkarlarınız doğrultusunda kullanmak gibi) bulunmamak.

vi. Hizmetler'e erişim veya Hizmetler'in kullanılabilirliği konusunda herhangi bir kısıtlama uygulamamak.

vii. Size, Hizmetler'e ve diğer kişilere zarar veren etkinliklerde (virüs yaymak, takip ederek tacizde bulunmak, terör içerikleri göndermek, nefret söylemi iletmek veya başkalarına karşı şiddet uygulanmasını savunmak gibi) bulunmamak.

viii. Başkalarının haklarını ihlal eden davranışlarda (telif hakkıyla korunan müzikleri veya telif hakkıyla korunan başka materyalleri izinsiz olarak paylaşmak, Bing haritalarını veya fotoğraflarını yeniden satmak veya başka bir şekilde dağıtmak gibi) bulunmamak.

ix Başkalarının gizliliğini zedeleyen etkinliklerde bulunmamak.

x. Başka kişilerin kuralları çiğnemesine yardımcı olmamak.

b. Yaptırım. Bu şartları ihlal etmeniz durumunda, yayın öncesi sürüm teknolojilerinden faydalanmanızı engelleyebilir veya Microsoft hesabınızı kapatabiliriz. Ayrıca e-posta, dosya paylaşımı veya anlık mesaj gibi iletişim öğelerinin teslimini, bu şartları uygulamak için engelleyebilir veya herhangi bir nedenden ötürü içeriğinizi kaldırabilir veya yayımlamayı reddedebiliriz. Skype, bu şartların ihlaliyle ilgili iddiaları incelerken, sorunu çözümlemek için içeriğinizi inceleme hakkını saklı tutar. Ancak hizmetlerin tamamını inceleyemeceğimiz gibi böyle bir şeye teşebbüs de etmeyiz.

9. PROGRAMIN SONLANDIRILMASI

Programla bağlantılı olarak sağlanan yayın öncesi sürüm teknolojilerinin tüm kopyalarını kaldırıp silerek programa katılımınızı istediğiniz zaman sonlandırabilirsiniz. Skype, istediği zaman ve herhangi bir sebeple, yayın öncesi sürüm teknolojilerinin biri veya tümüne veya programa olan erişiminizi sonlandırma hakkını saklı tutar. Programın sonlandırılmasının ardından yayın öncesi sürüm teknolojilerine ve program malzemelerine erişmeye ve bunları kullanmaya devam edemezsiniz, ayrıca programla bağlantılı olarak sağlanan yayın öncesi sürüm yazılımının kopyalarını silmeniz gerekir. Skype, sonlandırma öncesinde topladığı tüm verileri kullanmaya devam edebilir.

10. GARANTİLERLE İLGİLİ SORUMLULUĞUN REDDİ

SKYPE VE TEDARİKÇİLERİ, YAYIN ÖNCESİ SÜRÜM TEKNOLOJİLERİNİ "OLDUĞU GİBİ", "TÜM KUSURLARIYLA" VE "KULLANILABİLDİĞİ GİBİ" SUNAR. BUNLARIN KULLANILMASINDAN DOĞAN RİSKLERDEN SİZ SORUMLU OLURSUNUZ. SKYPE HERHANGİ BİR AÇIK GARANTİ, TAAHHÜT VEYA KOŞUL SAĞLAMAZ. YEREL YASALARINIZ KAPSAMINDA TÜKETİCİ OLARAK EK HAKLARA SAHİP OLABİLİRSİNİZ VE BU HAKLARINIZ BU SÖZLEŞMEDEN ETKİLEMEZ. YEREL YASALARINIZIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE SKYPE TİCARİ OLARAK SATILABİLME, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE İHLAL ETMEMEYE İLİŞKİN HER TÜRLÜ ZIMNİ GARANTİYİ HARİÇ TUTAR.

SKYPE, PROGRAMDAN ERİŞİLEBİLEN YA DA PROGRAM ARACILIĞIYLA BAĞLANILABİLEN HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAF İÇERİĞİ, BİLGİSİ, MESAJI, MATERYALİ VEYA PROJESİNİ KONTROL ETMEZ, GÖZDEN GEÇİRMEZ, DÜZELTMEZ, ONAYLAMAZ YA DA BUNLAR İÇİN SORUMLULUK KABUL ETMEZ VE AYRI BİR SÖZLEŞMEDE TAAHHÜT EDİLMESİ DIŞINDA SKYPE, BUNLAR İÇİN HİÇBİR BEYANDA VEYA TAAHHÜTTE BULUNMAZ VE BUNLARDAN SORUMLU OLMAZ. BU GİBİ ÜÇÜNCÜ TARAFLARLA YAPACAĞINIZ HER TÜRLÜ ANLAŞMADAN DOĞAN RİSK SİZE AİTTİR.

SKYPE VEYA TEDARİKÇİLERİ HİÇBİR DURUMDA, PROGRAMIN KULLANIMI YA DA PERFORMANSI, İÇERİĞİ, HİZMETLERİN SAĞLANMASI YA DA SAĞLANAMAMASI VEYA PROGRAMDA SUNULAN BİLGİLERDEN DOĞAN YA DA BUNLARLA BAĞLANTILI OLARAK ORTAYA ÇIKAN, SÖZLEŞMEYE DAYALI BİR FİİL, İHMAL VEYA BAŞKA HAKSIZ FİİLDEN KAYNAKLANAN KULLANIM, VERİ YA DA KAR KAYBININ NEDEN OLDUĞU ÖZEL, DOLAYLI YA DA NETİCEDE KABİLİNDEN HİÇBİR BİR ZARAR İÇİN YÜKÜMLÜ TUTULMAZ.

Yukarıdaki garanti sorumluluk reddine rağmen zararların tazminine ilişkin herhangi bir dayanağınızın olması durumunda, Skype'tan ve tedarikçilerinden doğrudan zararlar için en fazla 5,00 ABD doları tutarında tazminat alabilirsiniz. Neticede kabilinden, kar kaybına neden olan, özel, dolaylı veya arızi zararlar dahil diğer hiçbir zarar için tazminat alamazsınız. Bu kısıtlama aşağıdakiler için geçerlidir:

(a) üçüncü taraf İnternet sitelerindeki yayın öncesi sürüm teknolojileri, içerik (kod dahil) veya üçüncü taraf uygulamaları ile ilgili konular ve

(b) her bir durum için geçerli yasa çerçevesinde izin verilen ölçüde, sözleşmenin, garantinin veya koşulun ihlali, kusursuz sorumluluk, ihmal veya diğer haksız fiil iddiaları ya da diğer tüm iddialar.

Bu durum, Skype'ın zararın oluşma olasılığı hakkında bilgi sahibi olması durumlarında da geçerlidir. Eyaletinizde, şehrinizde ya da ülkenizde arızi, netice kabilinden veya diğer hasarların hariç tutulmasına veya sınırlandırılmasına izin verilmemesi durumunda, yukarıdaki sınırlandırma veya hariç tutma durumu sizin için geçerli olmayabilir.

11. TELİF HAKKI İHLALİ İDDİALARINDA BULUNMAYA YÖNELİK BİLDİRİMLER VE PROSEDÜR

Başlık 17, Birleşik Devletler Yasası, Bölüm 512(c)(2) uyarınca, telif hakkı ihlal iddialarına ilişkin bildirimler belirlenen temsilcimize gönderilmelidir. AŞAĞIDAKİ PROSEDÜRLE İLGİSİ OLMAYAN TÜM SORULAR YANITSIZ KALIR. http://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.htm adresindeki Telif Hakkı İhlali İddialarında Bulunmaya Yönelik Bildirim ve Prosedür bilgilerine bakın.

12. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ'NDE YAŞIYORSANIZ BAĞLAYICI TAHKİM VE TOPLU DAVADAN FERAGAT

Bu bölüm, SİZİN, SKYPE'IN VEYA LİSANS VERENLERİMİZDEN BİRİNİN FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ UYGULANMASI VEYA GEÇERLİLİĞİ İLE İLGİLİ İHTİLAFLAR HARİÇ tüm ihtilaflar için geçerlidir. "İhtilaf" terimi; program (fiyatları dahil) veya bu sözleşme ile ilgili Skype ile aranızdaki, sözleşme, garanti, haksız fiil, tüzük, düzenleme, kararname veya başka herhangi bir yasal ya da hakkaniyet temelli tüm ihtilafları, davaları veya diğer uyuşmazlıkları ifade eder. "İhtilaf", kanun kapsamında mümkün olan en geniş anlamıyla kullanılır.

a.İhtilaf Bildirimi. Bir ihtilaf durumunda sizin veya Skype'ın karşı Tarafa, bildirimi veren tarafın adı, adresi ve iletişim bilgilerinin, ihtilafa neden olan durumların ve talep edilen çözüm yolunun yazılı bir bildirimi olan bir İhtilaf Bildirimi sağlamanız gerekir. Tüm İhtilaf Bildirimlerini, ABD Posta Hizmetleri ile Microsoft Corporation, ATTN: LCA ARBITRATION, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, ABD adresine göndermeniz gerekir. http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=245499 adresinde bir form bulunmaktadır. Skype tüm İhtilaf Bildirimlerini, adresiniz varsa ABD Posta Hizmetleri ile, yoksa e-posta adresinize gönderir. Siz ve Skype, tüm ihtilafları İhtilaf Bildiriminin gönderilmesinden sonraki 60 gün içinde gayriresmî görüşmeler yoluyla çözmeyi denersiniz. 60 günden sonra, siz veya Skype tarafından tahkim başlatabilir.

b.Asliye mahkemesi. Ayrıca ihtilaf, asliye mahkemesinde görüşülmek için gerekli tüm gereksinimleri karşılıyorsa ikamet ettiğiniz ilçedeki (ya da bir işletmeyseniz, şirket iş merkezinin olduğu yerdeki) veya King County, Washington, ABD'deki asliye mahkemesinde herhangi bir ihtilaf konusunda dava açabilirsiniz. Önce gayriresmî görüşmelerde bulunup bulunmamanızdan bağımsız olarak asliye mahkemesinde dava açabilirsiniz.

c.Bağlayıcı tahkim. Siz ve Skype, herhangi bir ihtilafı gayriresmî görüşmelerle veya asliye mahkemesinde çözemezseniz tüm diğer ihtilaf çözüm girişimleri, Federal Tahkim Kanunu'na ("FAA") tabi bireysel bağlayıcı tahkim tarafından münhasıran yürütülür. Toplu tahkimlere izin verilmez. Davanızın mahkemede bir yargıç veya jüri huzurunda görülmesi (ya da mahkemeye bir taraf veya topluluk üyesi olarak katılma) hakkınızdan feragat edersiniz. Bunun yerine tüm ihtilaflar, FAA kapsamında sınırlı temyiz hakkı saklı olmak üzere, kararı nihai olan tarafsız bir hakem huzurunda çözülür. Taraflar üzerinde yargı yetkisi olan herhangi bir mahkeme hakem kararını yürürlüğe koyabilir.

d.Toplu davadan feragat. Herhangi bir mahkeme oturumunda herhangi bir ihtilafı çözmeye yönelik tüm işlemler, yalnızca bireysel temelde yürütülür. Siz ya da Skype, herhangi bir ihtilafın, toplu dava, kamu davası veya taraflardan birinin temsilci sıfatıyla hareket ettiği ya da etmeyi teklif ettiği başka bir adli kovuşturmada görülmesini talep edemezsiniz. Etkilenen tüm tahkim veya adli kovuşturmalarla ilgili olarak tüm tarafların önceden yazılı izni alınmadan tahkim veya başka bir adli kovuşturma, bir diğeriyle birleştirilmez.

e.Tahkim prosedürü. Sadece ABD müşterileri için, tüm tahkim işlemleri, Ticari Tahkim Kuralları çerçevesinde Amerikan Tahkim Birliği ("AAA") tarafından yürütülür (ya da bir bireyseniz ve Programı kişisel amaçlı veya evde kullanıyorsanız ya da ihtilaf değeri 75.000 ABD doları veya daha azsa, birey olup olmamanıza ya da Programı kullanma amacınıza bakılmaksızın Tüketici Tahkim Kuralları tarafından yürütülür). Daha fazla bilgi için www.adr.org adresine bakın veya 1-800-778-7879 numaralı telefonu arayın. Tahkime gitmek için http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=245497 adresinde bulunan formu AAA'ya gönderin. Yalnızca ikamet ettiğiniz ilçede (ya da bir işletmeyseniz, şirket iş merkezinin olduğu yerde) veya King County, Washington, ABD'de tahkime gitmeyi kabul edersiniz. Skype yalnızca ikamet ettiğiniz ilçede (ya da bir işletmeyseniz şirket iş merkezinin olduğu yerde) tahkime gitmeyi kabul eder. AAA kurallarına uygun olarak telefonla veya şahsen katılacağınız bir duruşma talep edebilirsiniz. 25.000 ABD doları veya altında değere sahip bir ihtilafta, hakem şahsen duruşma yapılması için haklı bir sebep bulmadığı sürece tüm duruşmalar telefonla yapılır. Hakem, bir mahkemenin sizin lehinize verebileceği tazminat kararını verme yetkisine sahiptir. Hakem, yalnızca bireysel olarak size ve yalnızca bireysel iddianızı karşılamak için gerekli ölçüde, açıklayıcı veya ihtiyati tedbir kararı verebilir.

f. Tahkim ücretleri ve ödemeler.

i.75.000 ABD doları ve altında değere sahip ihtilaflar. Skype, dosya masraflarınızı derhal karşılar ve AAA ile hakem ücretlerini ve masraflarını öder. Hakem atanmadan önce Skype'ın son yazılı çözüm teklifini reddederseniz ("Skype'ın son yazılı teklifi") ihtilafınız hakem kararına ("karar" olarak adlandırılır) kadar giderse ve hakem, Skype'ın size, son yazılı teklifinde belirtilenden daha yüksek bir ücret ödemesine karar verirse Skype: (i) karar bedelini veya 1.000 ABD doları (hangisi daha yüksekse) öder; (ii) varsa makul avukat ücretinizi öder ve (iii) avukatınızın tahkim iddianızı araştırma, hazırlama ve takip için yaptığı makul tüm harcamaları (uzman tanık ücretleri ve maliyetleri dahil) tazmin eder. Siz ve Skype ücretler, maliyetler ve harcamalar üzerinde anlaşamazsanız bunların değerini hakem belirler.

ii.75.000 ABD doları üzerinde değere sahip ihtilaflar. Dosya masraflarının ve AAA ile hakem ücretleri ve harcamalarının ödenmesinde AAA kuralları geçerlidir.

iii.Herhangi bir bedel içeren ihtilaflar. Başlattığınız tahkim sürecinde Skype, kendi AAA veya hakem ücretlerini ve harcamalarını ya da tazmin ettiği dosya masraflarınızı, yalnızca hakem tahkim sürecinin önemsiz veya uygun olmayan bir amaçla başlatıldığına karar verdiğinde geri ister. Skype tarafından başlatılan tahkim işlemlerinde Skype; tüm dosya, AAA ve hakem ücretleri ile harcamalarını öder. Skype, herhangi bir tahkim işleminde avukat ücretlerini veya harcamalarını sizden istemez. Ücretler ve harcamalar, ihtilafın bedelini belirlemede hesaba katılmaz.

iv.İddialar veya ihtilaflar için bir yıl içinde dava açılmalıdır.. Yasaların izin verdiği ölçüde, bölüm 10'un geçerli olduğu tüm iddia veya ihtilaflara ilişkin davalar, asliye mahkemelerinde (bölüm 10 b), tahkimle (bölüm 10c) ya da bölüm 10, ihtilafın tahkim yerine mahkemede dava edilmesine izin veriyorsa bir mahkemede bir yıl içinde açılmalıdır. Bir yıllık dönem, iddianın veya ihtilafın dava edilebilir olduğu ilk anda başlar. Bu gibi bir iddia veya ihtilaf konusunda bir yıl içinde dava açılmazsa iddia ya da ihtilaf, kalıcı olarak yasal engele uğrar.

v.Bölünebilirlik. . Bölüm 10d'de belirtilen toplu davadan feragatin, ihtilafın tümü veya bir kısmına ilişkin olarak yasaya aykırı veya icra edilemez olduğu tespit edilirse bölüm 10, söz konusu kısımlara uygulanmaz. Bunun yerine söz konusu kısımlar ayrılır ve adliye mahkemesinde işlem görür. Kalan kısımların davası ise tahkimde işlem görür. Bölüm 10'un başka herhangi bir hükmünün yasaya aykırı veya icra edilemez olduğuna karar verilirse bu hüküm, bölüm 10'un kalan kısmından ayrılır ve kalan hükümler yürürlükte kalmaya devam eder.

vi. AAA kurallarıyla uyuşmazlık. Bu sözleşme, AAA'nın Ticari Tahkim Kuralları veya Tüketici Tahkim Kuralları ile çelişmediği ölçüde geçerli olmaya devam eder.

g.İlgili Yasalar. FAA'nın tahkim ile ilgili tüm hükümleri yönetmesi durumu haricinde, kanunlar ihtilafı ilkelerinden bağımsız olarak, haksız kazanç ve haksız fiile yönelik, sözleşme ihlali iddiaları ve devletin tüketici koruma yasaları, haksız rekabet yasaları, zımni garanti yasaları kapsamındaki iddialar dahil, program veya bu sözleşmeyle ilgili tüm iddialar ve ihtilaflar için yaşadığınız eyaletin veya ülkenin/bölgenin yasaları, geçerli olur. Programı başka bir ülkede/bölgede edindiyseniz o ülkenin/bölgenin yasaları geçerli olur. Bu sözleşmede belirli yasal haklar tanımlanmıştır. Yaşadığınız eyaletin veya ülkenin/bölgenin yasalarına göre tüketici hakları dahil, başka haklara sahip olabilirsiniz. Bu sözleşme, eyaletinizdeki veya ülkenizdeki/bölgenizdeki yasaların izin vermediği durumlarda, söz konusu diğer hakları etkilemez.

13. YASAL ETKİSİ

Bu sözleşmede belirli yasal haklar tanımlanmıştır. Yaşadığınız ülkenin yasalarına göre başka haklara sahip olabilirsiniz. Ayrıca, yayın öncesi sürüm teknolojilerini edindiğiniz tarafla ilgili haklara da sahip olabilirsiniz. Bu sözleşme, ülkenizdeki yasaların izin vermediği durumlarda, ülkenizin yasaları uyarınca sahip olduğunuz hakları etkilemez.

14. VIDEO STANDARTLARI

Yayın öncesi sürüm teknolojileri; H.264/AVC, VC-1 ve MPEG-4 Part 2 ve MPEG-2 görsel sıkıştırma teknolojisini içerebilir. MPEG LA, L.L.C. şirketi, yazılımın bu görsel sıkıştırma teknolojilerini içermesi durumunda aşağıdaki bildirimin yapılmasını zorunlu tutmuştur: BU ÜRÜNÜN LİSANSI, AVC, VC-1, MPEG-4 PART 2 GÖRSEL VE MPEG-2 VİDEO PATENT PORTFÖYÜ LİSANSLARI UYARINCA, BİR TÜKETİCİNİN KİŞİSEL VE TİCARİ OLMAYAN BİR AMAÇLA, (i) YUKARIDAKİ STANDARTLARLA ("VİDEO STANDARTLARI") UYUMLU ŞEKİLDE VİDEO KODLAMAK VE/VEYA (ii) BİR TÜKETİCİ TARAFINDAN KİŞİSEL VE TİCARİ OLMAYAN BİR FAALİYET ÇERÇEVESİNDE KODLANMIŞ VE/VEYA BU TÜR BİR VİDEO SAĞLAMA LİSANSI OLAN BİR VİDEO SAĞLAYICISINDAN ALINMIŞ AVC, VC-1, MPEG-4 PART 2 VE MPEG-2 VİDEONUN KODUNU ÇÖZMEK ÜZERE KULLANMASI İÇİN VERİLMİŞTİR. BAŞKA BİR KULLANIMA YÖNELİK HİÇBİR LİSANS VERİLMEZ VE VERİLDİĞİ SONUCU ÇIKARILAMAZ. MPEG LA, L.L.C. ŞİRKETİNDEN EK BİLGİ EDİNİLEBİLİR. BKZ. WWW.MPEGLA.COM.

15. İHRACAT

Hedef ülkeler, son kullanıcılar ve son kullanıma ilişkin kısıtlamalar dahil, yayın öncesi sürüm teknolojileri için geçerli olan tüm yurtiçi ve uluslararası ihracat yasalarına ve düzenlemelerine uymalısınız. Daha fazla bilgi için http://microsoft.com/exporting adresini ziyaret edin.

16. SÖZLEŞMENİN TAMAMI

Bu sözleşme ve Microsoft'un ek, güncelleme ya da üçüncü taraf uygulamaları için sağlayabileceği tüm diğer şartlar, yayın öncesi sürüm teknolojilerine ilişkin sözleşmenin tamamını oluşturur.