Умови надання послуг для широкомовної трансляції

Завантажити "Правила широкомовної трансляції Skype"

1. Застосування Умов надання послуг для широкомовної трансляції

Якщо інше не погоджено зі Skype у письмовій формі, ці Умови надання послуг для широкомовної трансляції поширюються на будь-яке використання програмного забезпечення Skype у Передачі (визначення див. нижче) для Широкомовної трансляції (визначення див. нижче).

Щоб використовувати програмне забезпечення Skype у будь-якій Передачі для Широкомовної трансляції, необхідно прийняти ці Умови надання послуг для широкомовної трансляції. Якщо ви не погоджуєтеся з цими Умовами надання послуг для широкомовної трансляції, ви не повинні використовувати програмне забезпечення Skype у Передачах для Широкомовної трансляції, якщо інше не погоджено зі Skype у письмовій формі.

2. Ідентифікація Skype у Передачах для Широкомовної трансляції

Використовуючи програмне забезпечення Skype у будь-якій Передачі для Широкомовної трансляції, ви тим самим погоджуєтеся дотримуватися всіх відповідних умов Правил широкомовної трансляції Skype (що можуть періодично оновлюватися), а також наведених нижче додаткових вимог (якщо це не заборонено законом).

2.1 Аудіопередачі. До всіх Передач, для яких не передбачено Широкомовну трансляцію відео, застосовуються наведені нижче вимоги.

А. У всіх Передачах, де програмне забезпечення Skype використовується не довше 15 (п’ятнадцяти) хвилин, ви зобов’язуєтеся передавати ідентифікаційне оголошення на початку й наприкінці такого використання, як описано в Правилах широкомовної трансляції Skype.

Б. У всіх Передачах, де програмне забезпечення Skype використовується протягом 15 (п’ятнадцяти) хвилин або довше, ви зобов’язуєтеся передавати ідентифікаційне оголошення на початку й наприкінці такого використання, а також упродовж Передачі з інтервалами не менше 15 (п’ятнадцяти) хвилин, як описано в Правилах широкомовної трансляції Skype.

В. Якщо ви бажаєте включити до Передачі звуковий сигнал виконання певної функції під час виклику чи дії в Skype (наприклад, звуковий сигнал "відповідь на виклик" у момент прийому виклику або звуковий сигнал "завершення виклику" в момент припинення виклику), ви повинні використовувати лише спеціальні надані Skype звукові сигнали, дотримуючись при цьому вимог щодо використання звукових сигналів Skype, передбачених Правилами широкомовної трансляції Skype.

2.2 Аудіовізуальні передачі. До всіх Передач зі звуком і відео (тобто з передаванням під час Широкомовної трансляції відео- й аудіосигналу), де використовується програмне забезпечення Skype або міститься відеозображення програмного забезпечення Skype, застосовуються наведені нижче вимоги.

А. Будь-яка Передача, яка використовує або містить візуальне зображення програмного забезпечення Skype вимагає схвалення й ліцензії від корпорації Майкрософт. Після отримання ліцензії ваше використання піктограми водяного знака Skype має відповідати всім вимогам, указаним у Правилах широкомовної трансляції Skype. Щоб отримати ліцензію, надішліть запит тут.

Б. Якщо вам необхідно імітувати в своїй Передачі певний пристрій, ви повинні використовувати лише інтерфейс користувача Skype, що відповідає цьому пристрою, як описано у Правилах Широкомовної трансляції Skype.

В. Якщо ви бажаєте включити до Передачі звуковий сигнал виконання певної функції під час виклику чи дії в Skype (наприклад, звуковий сигнал "відповідь на виклик" у момент прийому виклику або звуковий сигнал "завершення виклику" в момент припинення виклику), ви повинні використовувати лише спеціальні надані Skype звукові сигнали, дотримуючись при цьому вимог щодо використання таких звукових сигналів Skype, передбачених Правилами широкомовної трансляції Skype.

3. Загальні положення

3.1 Визначення

3.1.1 "Широкомовна трансляція" означає одночасне передавання вмісту широкій аудиторії з використанням будь-яких відомих і невідомих носіїв і форматів, зокрема, без обмежень, за допомогою мережі передавання даних, Інтернету, системи електронної пошти, телебачення, системи радіо- чи супутникового зв’язку, багатоадресного передавання в проводовій, безпровідній або оптоволоконній мережі. Ці Умови надання послуг для широкомовної трансляції також поширюються на вузькоадресну та багатоадресну трансляцію.

3.1.2 "Передача" означає аудіо- або відеопередачу в прямому ефірі або в записі.

3.2 Ви заявляєте й гарантуєте, що маєте право приймати положення цих Умов надання послуг для широкомовної трансляції та дотримуватися їх. Ви несете відповідальність за отримання всіх прав і сплату всіх ліцензійних платежів та інших видатків, а також витрат на Передачу й Широкомовну трансляцію. За жодних обставин Skype не несе відповідальності за будь-які видатки та витрати, пов’язані з Передачею або Широкомовною трансляцією.

3.3 Ви зобов’язані за власний кошт забезпечити дотримання всіх застосовних законів щодо Передачі та Широкомовної трансляції. Ви погоджуєтеся захищати Skype, Афілійованих осіб і персонал від відповідальності та відшкодувати всі видатки, втрати та збитки, оплачувати всі необхідні компенсації та інші витрати (зокрема обґрунтовані адвокатські гонорари та інші супровідні витрати) будь-якого виду, походження й типу, причиною яких є: (i) Широкомовні трансляції та Передачі; (ii) будь-яке неправильне тлумачення або порушення будь-якого даного вами зобов’язання, що міститься в цих Умовах надання послуг для широкомовної трансляції; (iii) будь-яке порушення будь-яких домовленостей, угод або зобов’язань, що містяться в цих Умовах надання послуг для широкомовної трансляції.

3.4 Ви зобов’язані докладати розумно обґрунтованих зусиль, щоб Передачі, Широкомовна трансляція та (або) програмне забезпечення Skype (i) не використовувалися як засіб агресії проти будь-яких приватних осіб, організацій, віросповідань, конфесій або сект; (ii) не містили жодних оголошень і рекламних відомостей, заборонених законом; (iii) не використовувалися для поширення неправдивих чи непідтверджених даних про будь-які продукти або послуги; (іv) не містили жодного вмісту або оголошень наклепницького, непристойного, нецензурного, антигромадського, вульгарного, відразливого чи образливого характеру, як по суті, так і за формою; (v) не містили жодних рекомендацій, правдивість яких неможливо встановити; (vi) не містили жодних описів або посилань на матеріали, які вважаються неприпустимими для обговорення в товаристві (наприклад, нецензурну лайку та непристойності); і (vii) не використовувалися у зв’язку з рекламними матеріалами чи оголошеннями, які, на думку Skype, можуть завдати шкоди інтересам суспільства, Skype або в цілому порушувати принципи добросовісної реклами та сумлінного бізнесу.

3.5 За цією Угодою вам надаються невиключні права, які може бути відкликано. Ви не отримуєте жодних прав (зокрема прав власності та прав на отримання відсотків від прибутку) на жодні емблеми, торговельні марки та інші фірмові знаки Skype (разом – "Бренд Skype"). Приймаючи ці Умови, ви визнаєте, що у взаєминах між вами та Skype саме Skype є виключним власником усіх прав (зокрема прав власності та прав на отримання відсотків від прибутку) на Бренд Skype. Використання вами Бренда Skype відповідно до цих Умов має йти на користь Skype. Skype зберігає за собою право інструктувати вас із питань використання Бренда Skype та представлення Бренда Skype під час Передач. Skype також має право вимагати від вас припинити використання Бренда Skype, якщо таке використання, на власний розсуд Skype, неприйнятне для Skype. Отримавши вимогу припинити використання Бренда Skype, ви зобов’язані негайно її виконати (і якщо така вимога пов’язана з конкретною Передачею, ви втрачаєте право на Широкомовну трансляцію цієї Передачі або на ліцензування її Широкомовної трансляції).

3.6 Skype зберігає за собою право в будь-який час змінювати ці Умови надання послуг для широкомовної трансляції. Подальше використання вами програмного забезпечення Skype відповідно до цього документа означає, що ви згодні дотримуватися змінених Умов надання послуг для широкомовної трансляції. Skype не несе відповідальності за жодні збитки, причиною яких є зміна цих Умов надання послуг для широкомовної трансляції та (або) припинення дії цих Умов.

3.7 ВИ ПРЯМО ПІДТВЕРДЖУЄТЕ, ЩО ПРОЧИТАЛИ ЦІ УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ ДЛЯ ШИРОКОМОВНОЇ ТРАНСЛЯЦІЇ ТА РОЗУМІЄТЕ ОПИСАНІ ТУТ ПРАВА, ОБОВ’ЯЗКИ Й ПОЛОЖЕННЯ. ВИКОРИСТОВУЮЧИ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ SKYPE ОПИСАНИМ У ЦЬОМУ ДОКУМЕНТІ СПОСОБОМ, ВИ ПРЯМО ПОГОДЖУЄТЕСЯ ДОТРИМУВАТИСЯ ЦИХ УМОВ І ПОЛОЖЕНЬ І НАДАЄТЕ SKYPE ЗАЗНАЧЕНІ ТУТ ПРАВА.

© Skype, остання редакція: 7 серпня 2018 р.

Завантажити "Правила широкомовної трансляції Skype"