* Условия на офертата: Възползването от офертата трябва да бъде извършено до датата, обявена в рекламата. Ограничение: По 1 оферта за човек/акаунт. Едномесечният абонамент започва, когато офертата влезе в сила. Може да се начисляват такси за интернет и мобилни услуги. Абонаментът за неограничени разговори с целия свят не включва специални номера, номера, използващи специални тарифи, и негеографски номера и включва разговори с мобилни телефони в 8 страни/региони, както и разговори със стационарни телефони в над 60 страни/региони; вижте списъка със страни/региони. В сила са Политиката на добросъвестно използване и Условията за използване на Skype. Пари в брой не се възстановяват, освен когато законът го изисква. Skype не може да се използва за обаждания на спешни номера. Skype не е заместител на обичайните телефонни услуги. Възможно е офертата да бъде променена или оттеглена без предупреждение по всяко време.