Άμεση σύσκεψη στο Skype

Διοργανώστε μια σύσκεψη βίντεο με ένα κλικ! Χωρίς εγγραφές. Δεν απαιτείται καμία λήψη.

Διοργανώστε μια σύσκεψη βίντεο με ένα κλικ! Δεν απαιτείται εγγραφή.

Ανακαλύψτε περισσότερες δυνατότητες

Δοκιμάστε το Skype στο πρόγραμμα περιήγησής σας

Δεν απαιτείται καμία εγκατάσταση.

     
Συνομιλήστε ζωντανά