Όροι καταναλωτών

Αυτοί οι όροι ισχύουν για τις εφαρμογές και τα προϊόντα λογισμικού του Skype για καταναλωτές. Δεν ισχύουν για το προϊόν και την ηλεκτρονική υπηρεσία Skype για επιχειρήσεις που προσφέρεται από την Microsoft Corporation.

Όροι χρήσης (Σύμβαση παροχής υπηρεσιών της Microsoft)

Πολιτική Εύλογης Χρήσης

  • Πολιτικές που ισχύουν όσον αφορά την εκ μέρους σας χρήση του Skype για την προστασία από απάτη και κατάχρηση, και που ενδέχεται να θέτουν όρια στον τύπο, τη διάρκεια και την ποσότητα των μηνυμάτων και των κλήσεων που μπορείτε να κάνετε.

Όροι υπηρεσίας – Αριθμοί Skype

  • Πώς μπορείτε να χρησιμοποιείτε τους Αριθμούς Skype (γνωστοί στο παρελθόν ως Online αριθμοί), οι οποίοι σας παρέχονται μέσω τρίτων παρόχων.

Διευθύνσεις IP, προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ιδιωτικό απόρρητο

Πολιτική απορρήτου

  • Πώς χρησιμοποιούμε και διαφυλάσσουμε τις πληροφορίες που μας παρέχετε όταν χρησιμοποιείτε το λογισμικό Skype και τα προϊόντα μας.

Πολιτική Cookies

  • Γιατί και με ποιον τρόπο χρησιμοποιούμε τα cookies.

Οδηγίες εμπορικής επωνυμίας

  • Πώς μπορείτε να χρησιμοποιείτε την επωνυμία Skype.

Διαδικασία ειδοποίησης και αφαίρεσης

  • Πώς να υποβάλετε μια ειδοποίηση παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων.

Άλλο

Περιορισμένες κλήσεις έκτακτης ανάγκης

Όροι για πελάτες Η.Π.Α. που έχουν εγγραφεί για τη Διαχείριση Skype πριν από την 1η Αυγούστου 2015 και πελάτες Η.Π.Α. Skype Connect

Όροι για πελάτες εκτός Η.Π.Α. του Skype Connect

Άδεια χρήσης τεχνικής τεκμηρίωσης Microsoft Corporation (τυπική)

Άδεια διπλώματος ευρεσιτεχνίας SILK

Όροι χρήσης Desktop API

Πολιτική εύλογης χρήσης για πακέτα χρόνου ομιλίας Η.Π.Α.

Όροι χρήσης Ενοποιήσεων Skype