Οδηγίες για τα εμπορικά σήματα και την επωνυμία της Skype

Οδηγίες για τα εμπορικά σήματα και την επωνυμία της Skype

Σκοπός αυτού του εγγράφου είναι να παράσχει οδηγίες για τον τρόπο χρήσης των στοιχείων επωνυμίας Skype, τα οποία περιλαμβάνουν:

 • τα εμπορικά μας σήματα, όπως το λογότυπο Skype, το εικονίδιο Skype και το όνομα προϊόντος Skype
 • τους ήχους που ακούτε, όταν χρησιμοποιείτε το Skype (για παράδειγμα, ο ήχος κλήσης του Skype)
 • τα περιβάλλοντα εργασίας χρήστη του Skype (ο τρόπος με τον οποίο το Skype εμφανίζεται στην επιφάνεια εργασίας σας ή στην οθόνη της κινητής σας συσκευής)

Αυτές οι οδηγίες ισχύουν αποκλειστικά για το Skype και όχι για το Skype για επιχειρήσεις. Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τα στοιχεία επωνυμίας του Skype για επιχειρήσεις, επικοινωνήστε με τη Βοήθεια επωνυμίας Skype.

Απαιτήσεις χρήσης

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας σχετικά με τη χρήση των στοιχείων επωνυμίας Skype. Δημιουργήσαμε τις Οδηγίες για τα εμπορικά σήματα και την επωνυμία της Skype με σκοπό τη διαχείριση και την προστασία της αξίας της επωνυμίας. Χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε από τα στοιχεία επωνυμίας Skype, συμφωνείτε ρητώς ότι δεσμεύεστε από τις παρούσες οδηγίες.

Εάν έχετε συνάψει μια υπάρχουσα σύμβαση με την Microsoft ή την Skype, ελέγξτε πρώτα αυτήν τη σύμβαση για να διαπιστώσετε εάν καλύπτεται η επιθυμητή από μέρους σας χρήση των στοιχείων επωνυμίας Skype. Σε περίπτωση οποιασδήποτε διένεξης μεταξύ αυτών των οδηγιών και των όρων της σύμβασής σας, τότε οι όροι της σύμβασής σας θα υπερισχύουν και θα πρέπει να συμμορφώνεστε με αυτούς.

Εάν δεν υπάρχει καμία σύμβαση ή εάν η προτεινόμενη χρήση δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της υπάρχουσας σύμβασής σας, ελέγξτε εάν η χρήση εμπίπτει στις Οδηγίες για τα εμπορικά σήματα και την επωνυμία της Microsoft.

Τέλος, εάν η χρήση δεν υπόκειται στα παραπάνω ή εάν δεν είστε βέβαιοι, μπορείτε να ζητήσετε απευθείας μια ξεχωριστή άδεια χρήσης από την Microsoft. Μια άδεια χρήσης αυτού του είδους πρέπει να εκκινηθεί και να εγκριθεί από τον ιδιοκτήτη επιχείρησης της Microsoft με τον οποίο συνεργάζεστε. Σε περίπτωση που δεν συνεργάζεστε με κάποιον ιδιοκτήτη επιχείρησης, επικοινωνήστε με τη Βοήθεια επωνυμίας Skype για να ξεκινήσετε.

Χρήση εικονιδίου

Γενική χρήση

Σε καμία περίπτωση μην χρησιμοποιείτε το πλήρες λογότυπο Skype.

Μην τροποποιείτε με οποιονδήποτε τρόπο τη γραφιστική σχεδίαση του λογότυπου ή του εικονιδίου Skype που σας παρέχεται, συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής των χρωμάτων, της γωνίας, των διαστάσεων ή της σχέσης μεταξύ των στοιχείων.

Βεβαιωθείτε ότι το λογότυπο ή το εικονίδιο Skype ξεχωρίζει από το περιβάλλον κείμενο ή φόντο και ότι είναι ευανάγνωστο.

Μην τροποποιείτε τη λέξη "Skype" και μην αλλάζετε τη μορφή της. Μην προσθέτετε κείμενο και μην συγκόπτετε τη λέξη Skype με οποιονδήποτε τρόπο.

Μην προσθέτετε ήχους στην εμπειρία του εικονιδίου Skype.

Απαγορεύεται η τροποποίηση των λογότυπων και των εικονιδίων Skype με οποιονδήποτε τρόπο.

Όταν χρησιμοποιείτε τα στοιχεία επωνυμίας Skype, εάν συμπεριλάβετε μια σημείωση αναγνώρισης εμπορικών σημάτων για την υπόδειξη των δικών σας εμπορικών σημάτων ή εμπορικών σημάτων τρίτων μερών, σάς ζητούμε να προσθέσετε την εξής διατύπωση: "Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους."

Λογότυπο Skype
Skype color logo
Λογότυπο Skype
Skype color icon
Εικονίδιο Skype
Skype color icon

Απαγορευμένες χρήσεις

Απαγορεύεται η ενσωμάτωση οποιουδήποτε από τα στοιχεία επωνυμίας Skype ή παραλλαγών αυτών, στα δικά σας χαρακτηριστικά προϊόντων, ονόματα προϊόντων, ονόματα υπηρεσιών, εμπορικά σήματα, λογότυπα, επωνυμίες εταιρειών, ονόματα τομέων ή σε λογαριασμούς μέσων κοινωνικής δικτύωσης, εκτός εάν επιτρέπεται άλλως από τις Οδηγίες για τα εμπορικά σήματα και την επωνυμία της Microsoft.

Δεν πρέπει να υιοθετείτε σήματα, λογότυπα ή άλλα χαρακτηριστικά που είναι παρόμοια με τα στοιχεία επωνυμίας Skype ώστε να προκαλούν σύγχυση και δεν πρέπει να εμπορεύεστε οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία με ονομασία παρόμοια με αυτή των προϊόντων Skype.

Δεν πρέπει να αντιγράφετε ή να μιμείστε την εμπορική παρουσίαση του Skype, την εμφάνιση ή άλλο αναγνωρίσιμο και μοναδικό οπτικό στοιχείο των στοιχείων επωνυμίας Skype ή της τοποθεσίας Web www.skype.com, συμπεριλαμβανομένων (μεταξύ άλλων) χρωματικών συνδυασμών, γραφικών, ήχων, εικόνων, εικονιδίων παρουσίας, οικογενειών χαρακτήρων ή σχεδίασης που χρησιμοποιείται από την Skype (ή οτιδήποτε παρόμοιο).

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τα στοιχεία επωνυμίας Skype αναφορικά με προϊόντα ή υπηρεσίες ή σε τοποθεσίες Web που μπορεί να θεωρηθούν καταφανώς σεξουαλικού, χυδαίου, υβριστικού, προσβλητικού, απρεπούς, συκοφαντικού, δυσφημιστικού χαρακτήρα ή που περιλαμβάνουν περιεχόμενο που είναι άλλως παράνομο, προσβλητικό ως προς τη θρησκεία ή τη φυλή ή με άλλον τρόπο προωθεί το μίσος μεταξύ ατόμων ή ομάδων, ή το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ισχύουσα νομοθεσία ή είναι άλλως ανάρμοστο για την Skype, όπως ορίζεται από την Skype κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια.

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τα στοιχεία επωνυμίας Skype με οποιονδήποτε τρόπο ο οποίος εκφράζει ή υποδηλώνει θυγατρική σχέση ή συνεργασία με την Skype ή την Microsoft, ή χορηγία, υποστήριξη ή πιστοποίηση από την Skype ή την Microsoft.

Βεβαιωθείτε ότι όλες οι αναφορές στην Skype είναι αληθείς, ακριβείς, θεμιτές και μη παραπλανητικές ή με οποιονδήποτε τρόπο επιλήψιμες (όπως ορίζεται από την Skype).

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε εμπορικό σήμα της Skype ως λέξη-κλειδί ή ως όρο αναζήτησης σε/για διαφημίσεις αναζήτησης.

Επιτρεπόμενες χρήσεις των στοιχείων επωνυμίας Skype

Χρήση της επωνυμίας "Skype" σε κείμενο

Ακολουθήστε τις Οδηγίες για τα εμπορικά σήματα και την επωνυμία της Microsoft. Αποφύγετε σε κείμενο τη χρήση λογότυπων, εικονιδίων, διαφημιστικών συνθημάτων ή άλλων χαρακτηριστικών των στοιχείων επωνυμίας Skype.

Παρόλο που η επωνυμία Skype και το εικονίδιο της εφαρμογής αποτελούν σήματα κατατεθέντα του ομίλου εταιρειών της Microsoft, το σύμβολο εμπορικού σήματος "™" ή το σύμβολο "®" δεν είναι αναγκαία κατά τη χρήση τους, εκτός και αν η Microsoft σάς έχει ζητήσει ρητώς να χρησιμοποιήσετε τα εν λόγω σύμβολα. Όταν χρησιμοποιείτε την επωνυμία "Skype" ή οποιοδήποτε άλλο εμπορικό σήμα Skype σε κείμενο, κάντε ένα ή περισσότερα από τα εξής:

 • Μετατρέψτε σε κεφαλαίο το πρώτο γράμμα της επωνυμίας - Skype
 • Γράψτε ολόκληρη την επωνυμία με κεφαλαία γράμματα - SKYPE
 • Γράψτε ολόκληρη την επωνυμία με πλάγια γραφή - Skype
 • Γράψτε ολόκληρη την επωνυμία εντός εισαγωγικών - "Skype"

Χρησιμοποιήστε την επωνυμία Skype μόνο ως επίθετο ή κύριο όνομα και όχι ως ρήμα.

Ορθή χρήση

"Το λογισμικό Skype παρέχει προϊόντα διαδικτυακής επικοινωνίας."

"Χρησιμοποιώ το λογισμικό Skype."

"Ας μιλήσουμε μέσω Skype."

Λανθασμένη χρήση

"Χρησιμοποιώ το λογισμικό Skype."

"Θα Skype το φίλο μου."

"Ας Skype."

Επαγγελματικά επιστολόχαρτα και στοιχεία επικοινωνίας Skype

Ακολουθήστε τις Οδηγίες για τα εμπορικά σήματα και την επωνυμία της Microsoft. Χρησιμοποιήστε το εικονίδιο της εφαρμογής Skype δίπλα στο όνομα χρήστη σας στο Skype για να δείξετε ότι είναι δυνατή η επικοινωνία μαζί σας μέσω Skype.

Μόνο το εικονίδιο της εφαρμογής πρέπει να χρησιμοποιείται για να δηλώνει τα στοιχεία επικοινωνίας Skype.

Το εικονίδιο της εφαρμογής θα πρέπει να έχει μικρό μέγεθος και να τοποθετείται ανάλογα με τις υπόλοιπες μεθόδους επικοινωνίας σας (και να μην είναι περισσότερο ευδιάκριτο από άλλες μεθόδους επικοινωνίας).

Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε ένα επίσημο κουμπί επικοινωνίας

Ορθή χρήση

Skype [το όνομα Skype σας]

Τοποθεσίες Web που προσφέρουν μαθήματα

Η επωνυμία Skype μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για επικοινωνία που αφορά μαθήματα τα οποία παρέχονται μέσω χρήσης της εφαρμογής Skype. Απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη χρήση, εκτός από την περίπτωση που επιτρέπεται στα πλαίσια αυτών των οδηγιών.

Μπορείτε να αναφέρετε την επωνυμία "Skype" σε κείμενο, αλλά βεβαιωθείτε ότι συμμορφώνεστε με τις Επιτρεπόμενες χρήσεις των στοιχείων επωνυμίας Skype σε αυτήν την ενότητα. Η χρήση της επωνυμίας δεν μπορεί να υποδηλώνει θυγατρική σχέση ή συνεργασία με την Skype ή την Microsoft, ή χορηγία, υποστήριξη ή πιστοποίηση από την Skype ή την Microsoft. Η Microsoft μπορεί να αποσύρει το δικαίωμα χρήσης της επωνυμίας Skype όπου κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια, θεωρεί ότι η χρήση αυτή ενδέχεται να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην επωνυμία Skype.

Σχολικές εκθέσεις και εργασίες

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εικόνες των προϊόντων Skype σε εκθέσεις σε σχολεία ή πανεπιστήμια. Σε περίπτωση που οι εικόνες περιλαμβάνουν περιεχόμενο από τρίτα μέρη (για παράδειγμα, λογότυπα και φωτογραφίες τρίτων μερών κ.λπ.), τότε ενδέχεται να χρειαστείτε πρόσθετη άδεια από το τρίτο μέρος για τη χρήση αυτού του περιεχομένου.

Εάν υπάρχει το ενδεχόμενο να δημοσιευτούν αυτά τα έργα, πρέπει να ζητήσετε άδεια από τη Βοήθεια επωνυμίας Skype, προτού χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε από τα στοιχεία επωνυμίας Skype ή τις εικόνες.

Εκδόσεις, σεμινάρια και συνέδρια

Ανατρέξτε στις Οδηγίες για τα εμπορικά σήματα και την επωνυμία της Microsoft και τις Οδηγίες για τις εκδόσεις, τα σεμινάρια και τα συνέδρια.

Θα πρέπει να αναγράφετε την ακόλουθη σημείωση σε ευανάγνωστη τυπωμένη μορφή:

"Το/τα [απαριθμήστε τα στοιχεία επωνυμίας Skype που χρησιμοποιούνται] [αποτελεί/αποτελούν] εμπορικό[ά] σήμα[τα] ή πνευματική ιδιοκτησία του ομίλου εταιρειών της Microsoft και η έκδοση [όνομα της έκδοσης] δεν συνδέεται με, χορηγείται από, εξουσιοδοτείται από ή με άλλον τρόπο σχετίζεται με τον όμιλο εταιρειών της Microsoft."

Μην χρησιμοποιείτε την επωνυμία Skype ως την αρχική λέξη ή το κυρίαρχο στοιχείο του τίτλου της έκδοσής σας, του σεμιναρίου ή του συνεδρίου.

Μαζικές μεταδόσεις, ταινίες και podcast

Σε περίπτωση που θέλετε να χρησιμοποιήσετε το Skype σε μαζική μετάδοση, ταινία ή podcast ενδέχεται να πρέπει να χρησιμοποιήσετε ορισμένα στοιχεία επωνυμίας Skype για να υποδείξετε αυτήν τη χρήση. Εκτός εάν έχετε συνάψει ξεχωριστή σύμβαση με την Microsoft ή την Skype που επιτρέπει αυτήν τη χρήση, πρέπει να συμμορφωθείτε με τους Όρους υπηρεσίας μαζικής μετάδοσης.

Για αιτήσεις μαζικής μετάδοσης, επικοινωνήστε με τη Βοήθεια επωνυμίας Skype.

Χρήση από προγραμματιστές

Desktop API: Η χρήση του Desktop API του Skype υπόκειται στους Όρους χρήσης του Desktop API του Skype που διατίθενται στη διεύθυνση: . Με την επιφύλαξη αυτών των όρων και κανόνων, επιτρέπεται να αναφέρετε τη συμβατότητα των προϊόντων σας με το Skype.

Χρήση URI για τη δημιουργία ενεργειών Skype: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα δείγματα των URI τα οποία διατίθενται στα URI του Skype ή να δημιουργήσετε τα δικά σας με αποκλειστικό σκοπό να δώσετε τη δυνατότητα σε άλλους να εκκινήσουν μια εφαρμογή ή μια ενέργεια Skype.

Απαγορεύεται να ονομάσετε την εφαρμογή σας Skype, οτιδήποτε παρόμοιο με το Skype ή να χρησιμοποιήσετε το λογότυπο ή το εικονίδιο Skype. Επίσης, πρέπει να συμμορφώνεστε με αυτές τις οδηγίες.

Πρέπει να παρακολουθείτε τακτικά αυτές τις τοποθεσίες Web για να διασφαλίσετε ότι η από μέρους σας χρήση συμμορφώνεται με οποιεσδήποτε οδηγίες ή όρους.

Το περιβάλλον εργασίας χρήστη του προϊόντος σας δεν πρέπει να μιμείται το περιβάλλον εργασίας χρήστη του Skype ή να υποδηλώνει συνεργασία με την Microsoft ή/και την Skype, ή χορηγία για το προϊόν σας.

Συνήθεις ερωτήσεις

Ερώτηση: Μπορώ να χρησιμοποιήσω στιγμιότυπα οθόνης από τις οθόνες έναρξης, ανοίγματος και εκκίνησης των προϊόντων Skype και οθόνες από εκδόσεις beta προϊόντων ή από άλλα προϊόντα που δεν έχουν κυκλοφορήσει στο εμπόριο;

Απάντηση: Επικοινωνήστε μαζί μας για να ζητήσετε άδεια. Ακόμη κι αν έχετε άδεια, δεν πρέπει:

 • να τροποποιήσετε το στιγμιότυπο οθόνης, εκτός εάν πρόκειται για αλλαγή μεγέθους
 • να χρησιμοποιήσετε κομμάτια των στιγμιότυπων οθόνης
 • να συμπεριλάβετε στιγμιότυπα οθόνης στο περιβάλλον εργασίας χρήστη του προϊόντος σας
 • να χρησιμοποιήσετε στιγμιότυπα οθόνης τα οποία περιλαμβάνουν περιεχόμενο τρίτων μερών (εκτός εάν έχετε άδεια χρήσης του περιεχομένου από το εν λόγω τρίτο μέρος)
 • να χρησιμοποιήσετε στιγμιότυπα οθόνης που περιέχουν μια εικόνα ενός αναγνωρίσιμου ατόμου

Ερώτηση: Μπορώ να αναρτήσω σύνδεση προς την τοποθεσία Web Skype.com από τοποθεσία που μου ανήκει;

Απάντηση: Μπορείτε να αναρτάτε συνδέσεις προς την τοποθεσία Web Skype.com από άλλη τοποθεσία Web που σας ανήκει, υπό την προϋπόθεση ότι η ανάρτηση πραγματοποιείται κατά τρόπο θεμιτό και νόμιμο και ότι δεν μπορεί ή δεν θα μπορούσε να βλάψει ή να εκμεταλλευτεί (καθορίζεται κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της Skype) τη φήμη μας. Δεν επιτρέπεται να δημιουργείτε συνδέσεις με τέτοιο τρόπο ώστε να υπονοείται οποιαδήποτε μορφή συνεργασίας, έγκρισης ή υποστήριξης από την Skype, εφόσον δεν υφίσταται.

Ερώτηση: Μπορώ να χρησιμοποιήσω τους ήχους που ακούγονται κατά τη χρήση του Skype;

Απάντηση: Δυστυχώς, όχι. Δεν επιτρέπουμε σε άτομα να χρησιμοποιούν τους ήχους του Skype, εκτός εάν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν κατά την προβολή του Skype στο πλαίσιο σεναρίου μαζικής μετάδοσης. Εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε τους ήχους του Skype σε αυτό το πλαίσιο, ανατρέξτε στην ενότητα Επιτρεπόμενες χρήσεις των στοιχείων επωνυμίας Skype.

Ερώτηση: Μπορώ να προσθέσω την τοποθεσία Web του Skype στην τοποθεσία μου στο Web;

Όχι, δεν επιτρέπεται να τοποθετείτε την τοποθεσία σε πλαίσιο μέσα σε οποιαδήποτε άλλη τοποθεσία.

Ερώτηση: Μπορώ να τοποθετήσω διαφημίσεις στο Skype;

Απάντηση: Πρέπει να υποβάλετε αίτημά σας για τις χρεώσεις και τη διαφήμιση στο Skype στην Microsoft Advertising (επιλέξτε το στοιχείο Oath Advertising).

Έχετε ακόμα ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση των στοιχείων επωνυμίας Skype; Επικοινωνήστε μαζί μας στη Βοήθεια επωνυμίας Skype. Είμαστε πάντα πρόθυμοι να βοηθήσουμε.

Λήψη των Οδηγιών επωνυμίας Skype