Οι κλήσεις προς σταθερά και κινητά σε Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά περιλαμβάνονται στο Πακέτο χρόνου ομιλίας ΗΠΑ, με όριο χρήσης τα 5.000 λεπτά το μήνα ανά Πακέτο χρόνου ομιλίας ΗΠΑ. Η μέγιστη διάρκεια μιας κλήσης με τη χρήση του Πακέτου χρόνου ομιλίας ΗΠΑ είναι 12 ώρες. Ο αριθμός των Πακέτων χρόνου ομιλίας ΗΠΑ δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό των Καναλιών Skype Connect που έχετε αγοράσει για ένα Προφίλ SIP. Τα λεπτά που περιλαμβάνονται στο Πακέτο χρόνου ομιλίας ΗΠΑ δεν μεταφέρονται από τον ένα μήνα στον άλλο και θα χάνονται εάν δεν χρησιμοποιηθούν εντός του μήνα κατά τον οποίο αγοράστηκαν. Αφού εξαντλήσετε τα λεπτά που περιλαμβάνονται στο Πακέτο χρόνου ομιλίας ΗΠΑ, οποιαδήποτε επιπλέον κλήση πραγματοποιείτε μέσω του Skype Connect θα χρεώνεται και θα κοστολογείται σύμφωνα με τις συνήθεις τηλεφωνικές χρεώσεις και τις περιόδους χρέωσης του Skype Connect.

Οι κλήσεις προς αριθμούς ΗΠΑ και Καναδά με τα ακόλουθα προθέματα δεν περιλαμβάνονται στο Πακέτο χρόνου ομιλίας ΗΠΑ και ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές με άμεση ισχύ. Τα προθέματα αριθμών που δεν περιλαμβάνονται στο Πακέτο χρόνου ομιλίας ΗΠΑ παρατίθενται επίσης στη διεύθυνση http://www.skype.com/go/business.sip.pricing. Οι κλήσεις προς αυτά τα προθέματα στις ΗΠΑ και τον Καναδά θα χρεώνονται σύμφωνα με τις συνήθεις τηλεφωνικές χρεώσεις του Skype Connect:

218632xxxx, 605475xxxx, 605477xxxx, 605562xxxx, 641213xxxx, 641235xxxx, 641237xxxx, 641262xxxx, 641264xxxx, 641308xxxx, 641309xxxx, 641388xxxx, 641395xxxx, 641398xxxx, 641410xxxx, 641453xxxx, 641509xxxx, 641551xxxx, 641570xxxx, 641608xxxx, 641612xxxx, 641654xxxx, 641665xxxx, 641696xxxx, 641739xxxx, 641749xxxx, 641795xxxx, 641826xxxx, 641827xxxx, 641865xxxx, 641962xxxx, 641982xxxx, 641983xxxx, 641985xxxx, 641992xxxx, 760569xxxx, 951262xxxx, 6057154xxxx, 6412104xxxx, 6413152xxxx, 6413155xxxx, 6413158xxxx, 6415525xxxx, 6417102xxxx, 6417105xxxx, 6417108xxxx, 6417132xxxx, 6417133xxxx, 6417134xxxx, 6417135xxxx, 6417138xxxx, 6417150xxxx, 6417153xxxx, 6418162xxxx, 6418163xxxx, 6418164xxxx, 6418165xxxx, 6418168xxxx, 7122276xxxx, 7124396xxxx, 7124510xxxx, 7124511xxxx, 7124512xxxx, 7124513xxxx, 7124514xxxx, 7124515xxxx, 7124516xxxx, 7124517xxxx, 7124720xxxx, 7124756xxxx, 7125416xxxx, 7125686xxxx, 7127256xxxx, 7127266xxxx, 7127379xxxx, 218237xxxx, 218339xxxx, 218486xxxx, 218548xxxx, 218844xxxx, 218862xxxx, 218895xxxx, 218936xxxx, 219632xxxx, 712432xxxx, 2096471xxxx, 5595461xxxx, 7123387xxxx, 7123388xxxx, 7605690xxxx, 7605691xxxx, 7605692xxxx, 7605694xxxx, 7605696xxxx, 7605697xxxx, 7605821xxxx, 8053601xxxx, 9512620xxxx, 9512621xxxx, 9512622xxxx, 9512623xxxx

Το Skype Connect προορίζεται για καθημερινή επαγγελματική χρήση και όχι για μαζικές διαφημιστικές κλήσεις διάρκειας μικρότερης των 6 δευτερολέπτων. Η Skype ελέγχει εάν πραγματοποιούνται μαζικές κλήσεις μικρής διάρκειας και διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει τη χρήση του Πακέτου χρόνου ομιλίας ΗΠΑ με άμεση ισχύ, εάν έχει λόγους να πιστεύει ότι ένα τέτοιο πακέτο χρησιμοποιείται με αυτόν τον τρόπο.

Η Skype διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την παρούσα πολιτική εύλογης χρήσης οποιαδήποτε στιγμή. Τυχόν αλλαγές θα ισχύουν από τη στιγμή της δημοσίευσής τους στον ιστοχώρο της Skype. Η συνέχιση της χρήσης των Πακέτων χρόνου ομιλίας ΗΠΑ μετά τη δημοσίευση της αναθεωρημένης έκδοσης συνεπάγεται την αποδοχή από μέρους σας των όρων και των προϋποθέσεων της αναθεωρημένης πολιτικής εύλογης χρήσης.

Τελευταία αναθεώρηση Ιούλιος 2011.