Η Πολιτική εύλογης χρήσης του Skype (’ΠΕΧ“) έχει σχεδιαστεί για την αποτροπή της απάτης και της κατάχρησης των προϊόντων μας. Τα προϊόντα του Skype προορίζονται για ατομική χρήση μόνο σύμφωνα με τη Συμφωνία παροχής υπηρεσιών της Microsoft και την παρούσα Πολιτική εύλογης χρήσης (’Νόμιμη χρήση“). Ακολουθεί μια ενδεικτική λίστα των πρακτικών που δεν εμπίπτουν στα πλαίσια της Νόμιμης χρήσης:

  • Η χρήση των συνδρομών για τηλεπωλήσεις και τηλεφωνικά κέντρα.
  • Η επαναπώληση του χρόνου ομιλίας των συνδρομών.
  • Η κοινή χρήση των συνδρομών μεταξύ των χρηστών, μέσω ιδιωτικού (PBX) ή δημόσιου τηλεφωνικού κέντρου, υπολογιστή ή άλλων μέσων.
  • Η κλήση αριθμών (μεμονωμένα, διαδοχικά ή αυτόματα) για τη δημιουργία εισοδήματος για προσωπική χρήση ή για τρίτους το οποίο απορρέει από την πραγματοποίηση μιας κλήσης, εκτός κλήσεων που αφορούν την προσωπική επαγγελματική επικοινωνία ενός χρήστη: και
  • Η μη ενδεδειγμένη χρήση της λειτουργίας κλήσεων η οποία δεν συνάδει με τη συνηθισμένη, προσωπική χρήση μιας συνδρομής. Για παράδειγμα, τακτικές κλήσεις μικρής διάρκειας ή κλήσεις σε πολλούς αριθμούς μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα.

Ενδέχεται να υπάρχουν άλλες πρακτικές οι οποίες δεν εμπίπτουν στο πεδίο της Νόμιμης χρήσης, και ως εκ τούτου το Skype διατηρεί το δικαίωμα να λάβει υπόψη του τυχόν παράνομη, απαγορευμένη, άτυπη ή ασυνήθιστη συμπεριφορά προκειμένου να προσδιορίσει τη νομιμότητά τους. Το Skype μπορεί, κατ' επιλογή του, να διακόψει ή να αναστείλει τη σχέση του μαζί σας και τη χρήση εκ μέρους σας οποιουδήποτε προϊόντος Skype άμεσα, εάν κρίνει ότι χρησιμοποιείτε τα προϊόν με τρόπο που αντίκειται στην παρούσα Πολιτική εύλογης χρήσης.

Συνδρομές

Στα πλαίσια της παρούσας Πολιτικής εύλογης χρήσης, οι συνδρομές απεριόριστων κλήσεων του Skype επιτρέπουν απεριόριστες κλήσεις προς σταθερά στις χώρες όπου ισχύουν οι εν λόγω συνδρομές (εξαιρούνται οι ειδικοί αριθμοί, οι αριθμοί αποκλειστικής χρέωσης, οι αριθμοί εξυπηρέτησης και οι μη γεωγραφικοί αριθμοί) για το χρονικό διάστημα που καθορίζεται κατά την αγορά. Ενδέχεται επίσης να περιλαμβάνουν απεριόριστες κλήσεις προς κινητά, εφόσον κάτι τέτοιο αναφέρεται κατά την αγορά τους. Όλες οι κλήσεις θα αποσυνδέονται και η επανάκληση θα είναι εφικτή μετά το πέρας 4 ωρών.

Ομαδική βιντεοκλήση

Για τις ομαδικές βιντεοκλήσεις ισχύουν περιορισμοί εύλογης χρήσης: συνολική χρήση 100 ωρών το μήνα με όριο τις 10 ώρες χρήσης ημερησίως και τις 4 ώρες ανά βιντεοκλήση. Όταν υπερβαίνονται αυτά τα όρια, η βιντεοκλήση θα διακόπτεται και θα μετατρέπεται σε ηχητική κλήση. Εάν ένας από τους συμμετέχοντες μιας ομαδικής βιντεοκλήσης δεν διαθέτει μια έκδοση του Λογισμικού Διαδικτυακών Επικοινωνιών που υποστηρίζει ομαδικές βιντεοκλήσεις, τότε η βιντεοκλήση θα μετατρέπεται σε ηχητική κλήση μόνο για τον συγκεκριμένο συμμετέχοντα. Ο επιτρεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων σε μια ομαδική βιντεοκλήση κυμαίνεται από 3 έως το πολύ 50 άτομα, ανάλογα με τη συσκευή και τις σχετικές απαιτήσεις του συστήματος. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στη διεύθυνση www.skype.com/go/gvc.

Κλήση σταθερών και κινητών τηλεφώνων με τη χρήση Πίστωσης Skype

Μετά από διάρκεια 4 ωρών όλες οι κλήσεις θα αποσυνδέονται και θα απαιτείται εκ νέου κλήση, για την οποία θα επιβάλλεται πρόσθετη χρέωση σύνδεσης.

SMS

Κάθε μήνυμα SMS μπορεί να περιέχει έως 160 χαρακτήρες. Εάν πληκτρολογήσετε ένα μεγαλύτερο μήνυμα, αυτό θα διαχωριστεί σε αρκετά μηνύματα SMS και θα χρεωθείτε για κάθε ξεχωριστό μήνυμα που θα σταλεί. Εάν στείλετε μηνύματα SMS σε περισσότερα από ένα άτομα, θα χρεωθείτε για κάθε μήνυμα SMS που στείλατε σε κάθε παραλήπτη. Εάν το Skype δεν μπορεί (για οποιονδήποτε λόγο) να στείλει το μήνυμα SMS σας, θα συνεχίσει να προσπαθεί να στείλει το μήνυμα για έως 24 ώρες. Μετά από αυτό το διάστημα, εφόσον το μήνυμα δεν έχει παραδοθεί, η χρέωση του μηνύματος SMS θα επιστραφεί αυτόματα στην Πίστωση Skype που διαθέτετε.

Βιντεομηνύματα

Σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική εύλογης χρήσης, δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των βιντεομηνυμάτων που μπορείτε να στείλετε. Εάν δεν είστε συνδρομητής σε πακέτο Skype Premium, τα βιντεομηνύματα θα διατηρούνται για τουλάχιστον 6 μήνες από την ημερομηνία αποστολής τους και ενδέχεται να λήξουν μετά το πέρας αυτού του διαστήματος.

Κλήσεις με επιβάρυνση του καλούμενου

Οι κλήσεις με επιβάρυνση του καλούμενου έχουν διάρκεια έως και 60 λεπτά, έπειτα από την οποία θα πρέπει να επαναλάβετε την κλήση.