Οι κλήσεις έκτακτης ανάγκης Skype παρέχονται στις ακόλουθες χώρες/περιοχές, πλατφόρμες και εκδόσεις λογισμικού Skype:

  • Skype για Windows 10, Skype για Windows, Skype για Mac, Skype για Linux: διατίθενται σε Αυστραλία, Δανία, Φινλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο
  • Προσαρμογείς οικιακού τηλεφώνου:  διατίθενται στο Ηνωμένο Βασίλειο

Οι περιορισμένες κλήσεις έκτακτης ανάγκης μέσω Skype υποστηρίζονται μόνο όταν ισχύουν οι παραπάνω προϋποθέσεις. Πέραν αυτών των χωρών/περιοχών, των εκδόσεων και των πλατφορμών για το λογισμικό Skype, το Skype δεν υποστηρίζει οποιοδήποτε είδος κλήσεων έκτακτης ανάγκης. Για περαιτέρω περιορισμούς στις κλήσεις έκτακτης ανάγκης Skype, ανατρέξτε στους Όρους χρήσης Skype.

© Skype – Τελευταία ενημέρωση: Ιούλιος 2018