Οι κλήσεις έκτακτης ανάγκης Skype παρέχονται στις ακόλουθες χωρών/των περιοχών, πλατφόρμες και εκδόσεις λογισμικού Skype:

  • Skype 4.1 για Windows (και μεταγενέστερες εκδόσεις): διαθέσιμες σε Αυστραλία, Δανία, Ηνωμένο Βασίλειο και Φινλανδία
  • Skype 2.8 για Mac (και μεταγενέστερες εκδόσεις): διαθέσιμες σε Αυστραλία, Δανία, Ηνωμένο Βασίλειο και Φινλανδία
  • Αντάπτορες σταθερού τηλεφώνου σπιτιού:  διαθέσιμες στο Ηνωμένο Βασίλειο

Οι περιορισμένες κλήσεις έκτακτης ανάγκης μέσω Skype υποστηρίζονται μόνο όταν ισχύουν οι παραπάνω προϋποθέσεις. Πέραν αυτών των χωρών/των περιοχών, των εκδόσεων και των πλατφορμών για το λογισμικό Skype, το Skype δεν υποστηρίζει οποιοδήποτε είδος κλήσεων έκτακτης ανάγκης. Για περαιτέρω περιορισμούς στις κλήσεις έκτακτης ανάγκης Skype, ανατρέξτε στους Όρους χρήσης Skype.

© Skype – Τελευταία ενημέρωση: Δεκέμβριος 2012