Κουμπί "Κοινή χρήση"

Skype share button

Κάντε τους χρήστες να μιλούν για την τοποθεσία σας στο web με το κουμπί "Κοινή χρήση" του Skype.

Οι χρήστες μπορούν πλέον να κοινοποιήσουν το περιεχόμενο της τοποθεσίας σας στο web, απευθείας σε μια συνομιλία Skype, πιο εύκολα και πιο γρήγορα.

Δημιουργία ενός κουμπιού κοινής χρήσης